Tag Archive | vesmír

Kryon – Cesta lásky 2 – Kdo jste vy?

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Mexico City, Mexiko, 9. listopadu 2019

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.             

Toto je druhý channeling v Mexico City a tématem je Cesta lásky. První channeling jsme zahájili vysvětlením, kdo je Bůh. Bez ohledu na to, kolikrát jsem to už vysvětloval, stále to nedokážete pochopit. Když vás požádám, abyste si představili, že je toho tolik, co nevíte, co je nádherné, mimo všechno to, co si dokážete představit – nedokážete si představit něco, co si neumíte představit. A v tom to vězí. Řekli jsme, že Bůh není ani vědomí. Jak může Bůh naslouchat miliónům lidí ve stejný čas? Nedokážete si ani představit ten mechanismus, jak to může fungovat, ale v tom můžete vidět tu krásu? Můžete v tom vidět tu neuvěřitelnou energii? A tady je otázka pro tento channeling: KDO JSTE VY?

Bude to překvapivé. Nebudu mluvit o vás, kdo tady sedíte na židli, nebudu mluvit o těch, kteří to budou poslouchat (a číst), protože to je fyzická, tělesná zkušenost. Začněme stvořením tohoto univerza, a to na jeho začátku. Musíte pochopit nesmírnost Boha, abyste porozuměli tomu, co vám budu vysvětlovat. Bůh je jako polévka energie, která je nekonečná, která obsahuje soucit, vědění. Část této energie, odštěpená část, vytvořila to, co nazýváte duší. Jak stará je duše? Nemáte vůbec představu. Právě jsem vám něco sdělil. Duše je částí Tvořivého zdroje. Duše není oddělená od Boha. Všichni z vás na určité úrovni víte, podle toho, jak si to dokážete představit, že máte duši.

„Kryone, má veškerý život ve vesmíru duši?“ Odpověď zní Ne. Jen některé vybrané bytosti.  O těch budu mluvit. Není jich málo, existují jich bilióny miliard miliónů. Je to něco, co si nedokážete představit. Ale jak bych vám to mohl aspoň nějak přiblížit? Je v tom mistrovský plán. Souvisí se světlem a temnotou. Souvisí s osvícením galaxie samotné. Souvisí s testem svobodné volby od planety k planetě, od planety k planetě. Jak stará je vaše duše? Protože jste lineární, myslíte si, že vám duše byla dána, když jste přišli na Zemi. Ach, drazí, mám pro vás novinku. Duše je starší než vesmír a dokonce ještě předtím byla součástí této polévky lásky a soucitu. Část vás existovala ještě před začátkem času. Jste bezčasoví, věční. Je pro vás těžké pochopit, že tu skutečně neexistovalo nějaké stvoření. Bůh vždy byl. Pomyslete na kruh lásky. Kde je začátek? Vždy tu byl. Mohli byste říct, že vesmír je relativně nový. A vy jste tu byli tak dlouho jako vesmír samotný. Tato galaxie je zhruba 13 miliard let stará, měřená podle vašeho Slunce a Země a to je všechno, co máte k měření času. Vaše Země je zhruba stará 4 miliardy let. Chci se vás na něco zeptat. Pokud jste vy 200 000 let staří a já jsem vám říkal, že jste, myslíte si, že je možné, že mohl existovat inteligentní život jako je ten váš na jiných planetách miliardy a miliony let předtím, než jste se sem dostali? Rád bych, abyste o tom chvíli uvažovali.

Musím vám také říct, že lidské bytosti na této planetě jsou nejmladšími dušemi v celé galaxii. Jste „new kids on the block“ (ve volném překladu „ti noví v sousedství“ – Kryon naráží na americkou chlapeckou skupinu z přelomu 80. a 90. let – pozn. překl.) a jste obklopeni starodávnými dušemi, které už prošli tímto testem světa a temnoty. Existují vzestoupené planety, z nichž některé vám začaly pomáhat. Tady se znovu vynořuje otázka: Poslyšte, kdo jste? Kdo ve skutečnosti jste? Je možné, že byste mohli být částí těch starodávných civilizací, které prošly osvícením? Je možné, že pocházíte z vašeho vlastního biologického semene z jiných planet a jiných dob, je možné, že je to prostě jen pokračování miliónů let, ve kterých jste existovali? A pokud tomu tak je, nesete si sebou vzpomínky?

Tady jsou shromážděné staré duše. Dovolte mi, abych definoval starou duši. Podobně jako ve škole procházela stará duše život za životem zkušenostmi. Ano, ale jak staré jsou ty zkušenosti, než jste sem přišli? Nazvu to galaktická Akáša. A také vám řeknu, že jak se začíná lidské vědomí rozvíjet, galaktická Akáša se začíná rozpomínat. Někteří z vás vědí, že jsem už o tom mluvil. Jaké jsou to vzpomínky? Jaké jsou ty vzpomínky, jaké to je mít mír na planetě? Jaké to je mít osvícenou planetu? Jaké to je mít soucitnou planetu? Jaké to je mít rozvinuté vědomí? I když ještě nevíte, jaké to je, může to utěšit vaši duši. To je to, kým jste.

Co když podle tohoto plánu jste sem přišli čistí a velkolepí coby část Stvořitele? Přemýšlejte o tom. Víte, co je to Merkaba? To je slovo, které se používá pro „vozidlo“, ve kterém se pohybujete a které je součástí vaší duše. A v něm je tolik multidimenzionálních informací! Jednoho dne bude možné Merkabu vidět, někdy vašimi vědci, někdy vámi. Tohle vše je součástí evoluce, ne evoluce vašeho fyzična, ale evoluce vašeho vědomí. Jak staří jste ve skutečnosti, když jste prošli tolika zkušenostmi? Staré duše, tato velkolepost začne prozařovat v této nové době, v této evoluci. Přichází to. Všechny ty věci, o kterých mluvíme, jsou součástí posunu. Jste tady za určitým záměrem, ne náhodou. A vy, kteří tady celý den sedíte, se na určité úrovni začínáte probouzet k vyššímu rozvinutějšímu vědomí. Většinou jste si vědomi, že jste součástí Tvořivého zdroje, že máte Boha ve svém nitru. To je to velkolepé. Začne se ukazovat, že tohle je cesta lásky. Nezačala na Zemi, ale mnohem dřív, před miliony let. Vaše duše je součástí této cesty lásky. Můžete to vnímat a na určité úrovni to můžete chápat.

Oba tyto channelingy o cestě lásky jsou velmi ezoterické. Ty další dva budou víc praktické, sdělí vám, co máte udělat. Jsou to nové nástroje, věci, které jste neočekávali, které dnes pracovníkům světla pomáhají. Nemohu vám předat tyto informace dřív, dokud nepochopíte, jak jste staří a z jaké velkoleposti pocházíte. Budou tací, kteří budou studovat tyto channelingy a pochopí, že dávají smysl, vrstva po vrstvě. Musíte plně pochopit a přijmout tyto věci, abyste mohli pokračovat.

Alcazar (Alcazar je průvodce Hvězdné brány, kterého chvíli předtím channeloval Prageet Harris – pozn. překl.) vám dnes předal jednu z důležitých instrukcí, které existují. Abyste je všechny pochopili, musíte si v klidu sednout a učit se milovat sami sebe. To je, drazí, cesta lásky, která vás čeká. Je niterná (vnitřní). Budeme se tím zabývat v příštím channelingu, co můžete udělat jako další krok a proč jste tady. Je to tak velký příběh, ach, tak nádherný. Před vámi sedí dva muži na židli (Lee Carroll a Prageet Harris), obou dvou se dotkl Duch, a tak vám předávají informace o této nové době. Poselství zůstávají stejná: Už nežijete ve světě svých otců, tohle je jedinečná doba a každý je tady z určitého důvodu. Proto jsme tady a budeme pokračovat v poselstvích lásky pro každého, kdo je bude chtít poslouchat (a číst). Odejděte z tohoto místa jiní, než jste sem přišli.

A tak to je.

Kryon        

Zdroj: http://www.kryon.com – The Path of Love 2 – MP3 –  30:13 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

Advertisement

Zmena…

“Je dôležité si pamätať, že keď v našom živote prebieha nejaká veľká zmena, znamená to, že prichádza niečo lepšie. Vo Vesmíre nemôže byť vákuum, a tak ak niečo odíde, niečo musí prísť, aby sa to nahradilo. Keď nastane zmena, uvoľni sa, maj vieru a vedz, že zmena je DOBRÁ. Niečo úžasné k tebe prichádza.”

Zkuste na čas nechat věci, ať se stanou

Zkuste na čas nechat věci, ať se stanou.
Nemluvte Vesmíru do jeho práce a odolejte pokušení o něco se snažit a vyvíjet tlak.
Vyberte si oblast života, kde se vám „nedaří“ a zkuste k ní přistoupit jinak.
Přijměte to, co je tak, jak to je.
Žádný spěch, žádná netrpělivost, žádná síla a žádný boj.
Prostě to udělejte jinak, než jste zvyklí.
Jen pozorujte, klidně dýchejte a nesnažte se vyvíjet přehnanou aktivitu.
Nechte se unášet proudem, tak jako plachetnice na vlnách.
Nemáte co ztratit – pokud jste vystříleli všechny náboje a stejně se nic nezměnilo, akorát to držíte křečovitě „pod krkem“.
Nechte prostor Vesmíru – svému Zdroji, aby vše udělal za vás.
Udělá to nejlépe a tak, jak to má být.
Pusťte ruce z volantu a nechte to svému osudu.
Nebojte se – vše se srovná podle toho nejlepšího scénáře, který ani nemusíte znát. Vaše snaha je
kontraproduktivní a Vesmír jen čeká, až se vyčerpáte.
Potom stejně nastolí to, co má být.
Nechte věci proběhnout, uvolněte se a dejte si další kávu.
Udělejte to prostě jednou jinak – vypněte vaši snahu něco změnit a pozorujte jen, co se stane.
Tam, kde obvykle argumentujete, se ztište a nic neříkejte.
Tam, kde obvykle tlačíte, povolte stisk.
Tam, kde kontrolujete, přestaňte s tím a nechte to být.
Tam, kde plánujete, hoďte vaše plány do koše.
Znáte to pořekadlo: Chceš-li Boha rozesmát, řekni mu o svých plánech“.
Prostě to udělejte jinak.
Vnější sílu nahraďte vnitřní silou, která je mnohokrát větší.
Tak začne pozvolná transformace vašeho života.
Tak získáte zpět radost a chuť žít.
Tak se budete více bavit, protože budete vědět, že to Vesmír za vás zařídí.

J. Dušek

V radosti

“Každý deň alebo aspoň raz, či dvakrát za týždeň, si nájdi pár minút a zameraj sa na to, aby si videl sám seba v radosti. Cíť sa v radosti. Predstav si len radosť pred tebou v živote a ako si ju vychutnávaš. Keď to urobíš, Vesmír pohne všetkých ľudí, všetky okolnosti a udalosti, aby ti tú radosť priniesol. Nemôžeš byť v radosti, ak sa obávaš o peniaze, o zdravie alebo vzťahy s priateľmi alebo rodinou. Tak vkladaj trochu radosti do banky Vesmíru tak často, ako len môžeš. Nie je investícia, ktorá by za to viac stála.”
~ Rhonda Byrne