Tag Archive | uznanie

Byť nádherným znamená byť sám sebou

“Byť nádherným znamená byť sám sebou. Nepotrebuješ byť prijatý inými. Potrebuješ prijať sám seba. Keď si sa narodil ako lotos, buď nádherným lotosom, nesnaž sa byť magnóliou. Ak túžiš po prijatí a uznaní a snažíš sa zmeniť, aby si sa prispôsobil tomu, čím iní ľudia chcú, aby si bol, budeš trpieť po celý život. Skutočné šťastie a skutočná moc spočívajú v pochopení samého seba, v prijatí samého seba, dôvere v samého seba.”
~ Thich Nhat Hanh

Advertisement

Horoskop na obdobie 3. 4. – 8. 4. 2018

Svět potřebuje lásku

Přiznám se k jednomu, když jsem nahlížela na horoskop v tomto týdnu, nechtělo se mi ponořovat do podrobného popisování aspektů, která nás čekají. Někdy je náročné z mého prožívání se nořit do hrubohmotnějších energií a popisovat je. Ráda bych vám předala, že je možné z toho vystoupit a být nad tím, být vděčností, blažeností, rájem na zemi i přesto všechno, co se kolem děje. Být pomocnou rukou, být nadějí, být pohlazením po duši, když se ostatní lidé trápí. Chtěla bych vám připomenout přítomnost vaší síly, světla a lásky, kterou v sobě nosíte. Nemusíte prožívat život těžce a náročně, i když se na nebi objeví zátěžové energie.

Uvědomte si, že vy jste, kdo rozhoduje, jak na to budete reagovat a jak to budete prožívat. A když se stane něco zásadního – těžkého, zátěžového, je dobré to dobře oplakat nebo se řádně vyvztekat a jít dál, bez zátěže.

Tak jdeme na to.

Slunce v Beranu se dostává do kvadratury s Černou lunou v Kozorohu 3. – 8. 4., čeká nás osudový týden. Slunce v Beranu – vědomí sama sebe, důvěra v sebe, schopnost stát pevně na vlastních nohách a jít si svou vlastní cestou. Ozáří Černou lunu v Kozorohu, zradu, popření svých pocitů, které vede k bezcitnosti. Snadno můžete zradit sami sebe, kvůli strachu ze selhání či odmítnutí. Tento aspekt zviditelní ego a touhu být uznán, respektován, být přijat a uctěn. Kdo se cítí bezcenný, ten, o to více touží, vyžaduje a je citlivý na uznání. Dokazuje, jak je dobrý a čeká ocenění. Je zde téma ponížení a povýšení. Pýcha a sebestřednost.

Pokud půjdete proti své přirozenosti, proti svému Já, kvůli úspěchu, úctě a zisku, objeví se zvenku zrazení, nezdar. Jak jednáme sami se sebou, tak s námi jednají druzí.

Budeme přecitlivělí a snadněji se dostaneme do ega. Bude to dobře vidět přes muže na vysokých pozicích a můžeme čekat nějakou osudovou událost, která se může týkat prezidenta, našeho i jiných zemí. Mužský princip je zde vystaven zkoušce, jak věří sám sobě, kdy propadá strachu či touze po moci. Jaká je zralost osobnosti, uvědomění si a přijetí svého místa. Mužský princip si bude chtít něco vynutit a půjde bezohledně za svým, což může způsobit velké škody.

K tomu retrográdní Merkur vytváří kvadraturu s konjunkcí Saturna a Marse v Kozorohu, což vede k hádkám, k boji a nespokojenosti. Snadné propadání do strachu, beznaděje a pesimismu. Informace se zpracovávají zkostnatěle, trudomyslně.

Budeme vedeni k tomu, abychom dodělali rozdělanou práci, přijali svou zodpovědnost! Snadno si naběhneme, co vše musíme a jaké máme zodpovědnosti vůči druhým, co vše máme za povinnosti. Jediná vaše zodpovědnost je být sám sebou, poznat kým jsi a naplnit svůj potenciál. Pak začíná teprve zodpovědnost vůči druhým, vůči společnosti. Jak můžete být prospěšní, když neznáte sami sebe a nevíte, co máte dělat, …?

Venuše v Býku se dostává do harmonického aspektu se Saturnem a Marsem v Kozorohu. Tady je cesta, jak dojít k úspěšnému a naplněnému týdnu. Když místo ega budete v sobě rozvíjet lásku, harmonii a pocit naplnění. Rozvíjet a prožívat vděčnosti a hojnosti v sobě a kolem sebe. Rozhodněte se pro lásku, soucit, obejmutí, podporu, pochopení. Energie lásky je v této době zapotřebí a přístup k této esenci je. Jsou otevřené dveře k lásce, pokud se pro ni rozhodnete. Venuše v Býku je ve svém znamení a působení je silné, pevné a projevuje se skrze praktické věci, péči a naplnění potřeb. Láska přináší klid a jistotu, když víte, že jste milováni. Venuše v harmonii se Saturnem přináší zralé city, spolehlivost a stabilitu. Venuše v harmonii s Marsem 3. – 18. 4. přináší přitažlivost a tvořivost mezi mužský a ženský princip.

Venuše bude mít důležité působení do 23. 4., Venuše v Býku je praktická a chce vidět projevy lásky v činnech, ve hmotě a jistotách. Venuše se také týká hodnot, financí, umění a harmonie. Můžeme budovat, sbírat plody své práce a vše převádět do praktických záležitostí. Můžete nekonečně dlouho mluvit o tom, že milujete, pokud to ale nepřevedete do svých činů, konání, tak to neexistuje. Nemohou a nebudou to ostatní brát vážně, že je to skutečné a opravdové. A možná začnete i vy o své lásce pochybovat. Pokud budete říkat, jak si vážíte sami sebe, ale jednat tak nebudete, opět se projeví důsledek. V této době je potřeba žít a praktikovat svou lásku, péči, hodnoty a umění, zacházet a hospodařit s penězi v realitě. Bude ukázáno, jak pevně stojíte nohama na zemi ve všech oblastech svého života. Jestli je váš život naplněný, stabilní, radostný a hojný.

Ukáže se, jestli žijete z ega nebo lásky. V tomto týdnu si snadno naběhneme na své ego a byli bychom svatí, kdyby se tak nestalo. Ale můžeme se sami sobě zasmát, jak hezky umíme být i v egu, a ještě si to užít. To je nejrychlejší vystoupení z ega. Berme v následujících dnech vše s větší lehkostí a přestaňme život brát tolik vážně. Dívejte se na život jako na hru, buďte pozorovatel, který vidí souvislosti. A důležitý je zároveň respekt a úcta k druhému, k jeho hodnotám, k jeho cestě.

Neptun příznivě ozařuje Marse a Venuši. Božské vědomí podporuje inspiraci, intuici a vedení skrze Ducha. Buďte otevření, bdělí a důležitá rozhodnutí ponechte na dny příští. V tomto týdnu by rozhodnutí bylo ovlivněné touhou ega.

Tělo bude hodně unavené, protože v hlubinách vašeho nevědomí probíhá silný proces. Do vědomí se budou dostávat paměťové zápisy, které již nazrály, aby byly uvolněny a vy se mohli osvobodit. Stačí je proto jen přijmout, poděkovat a jít dál.

Jsme požehnaní a působení energie Božské Matky je velmi citelné.

Svět v této době potřebuje lásku každého z vás.

Přeji vám týden plný důvěry a lásky. S láskou Petra Nel

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

 

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

MODLITBA DVOJPLAMENŮ A ENERGETICKÁ AKTIVACE

Být na Cestě Duchovního Dvojčete je hluboký závazek k osobnímu duševnímu růstu.

Pokud vás váš duch vede ke slovům, modlitbám, činům, lidem, symbolům, praktikám nebo rituálům které invokují léčivou energii cesty duchovních dvojčat – uctívejte toto vedení.

Uctívejte ho bez myšlenky toho, co to znamená pro život vašich vztahů. Uctívejte ho bez očekávání jak vaše dvojče vypadá, jak se chová, kým je, kde je, kdy přijde a jestli vůbec někdy přijde.

Ctěte vedení, které zaplavuje vaši psychiku související s cestou sjednocení s vaším dvojčetem.

Není to o uspokojování mysli, která potřebuje vědět. Není to o vysvobození, ochraně nebo pozvednutí vašich momentálních okolností, vzorců nebo problémů.

Je to hloubková cesta do hlubin vaší vlastní síly a spirituální přítomnosti. Je to uznání, že jste jedinečná, oceňovaná, úžasná a neomezená bytost, která se inkarnovala přesně v tento moment, aby předala světu něco velkého významu.

To vám ukazuje, že můžete potřebovat léčení nebo očistu od životních zranění, pronásledování a traumat – protože vaše dvojče spustí tuto potřebu léčení. Spustí ji, protože jste nejpravděpodobněji spoluprožili silné životy jako spirituální velitelé a praktikanti. Oba budete mít vzpomínky na perzekuci a pošpinění Božských Ženských a rozvinutých Mužských Léčitelů. Zakusíte velkou bolest z odloučení od svého Dvojčete v rukou negativních sil, které chtěly potlačit světlo, sílu a pravdu Posvátného Boha a Bohyně.

Cesta Duchovních Dvojčat vám ukazuje, že jste chytřejší, větší, silnější, trpělivější a více vděční, více zasvěcení Sobě a svému Duchu, než jste kdy věděli.

Toto je modlitba, kterou lze uplatnit denně jako mantru. Paradigma Duchovních Dvojčat existuje a je aktivní spirituální silou pozitivního rozvoje naší planety.

Odříkání této modlitby přináší vibrace (a mnoho průvodců vysokých úrovní) do vašeho energetického pole. Ukotvuje vaši vibraci ve vědomí zázraků. Přenáší váš celý čakerní systém do přesných procesů nezbytných pro vrcholný spirituální růst.

Drahý Bože a Bohyně,

Dovolávám se nejvyšší ochrany a zaštítění z Vesmíru. Volám všechny posvátné průvodce na mé cestě Duchovního Dvojčete.

Povolávám Kristovské Světlo do mé aury k požehnání a vedení na mé cestě – k znovuzískání Vysoké Moudrosti mé Duše a mého sjednocení , v božském načasování – pokud je to Boží Vůle – s mým Duchovním Dvojčetem.

Volám Fialový Plamen přeměny a karmického rozřešení do mé aury. Žádám toto světlo aby šlo tam, kde je ho třeba a pohltí veškerou negativní karmu a zábrany, které mohou omezovat plné vyjádření mého vztahu s Duchovním Dvojčetem.

Žádám nyní tento Fialový Plamen aby nás oba vymanil ze všech karmických a svazujících závazků, které musí být nyní rozpuštěny – ve jménu Svatého Ducha – k naprostému splnění našeho posvátného plánu na Zemi.

Žádám, aby naše mise pro lidstvo k nám byla přivedena v dokonalém načasování a dokonalým způsobem.

Žádám, abychom sloužili Vesmíru v posvátné službě, přinášejíce Světlo naší Spojené Duše do fyzické formy.

Požaduji Božské Právo být se svým Duchovním Dvojčetem a uvědomuji si, že se jedná o vztah, který nejhlouběji slouží této planetě a vesmíru neomezenými způsoby.

Žádám Ducha aby na mně pracoval, skrze mě a pro mě tak jak musí pro Nejvyšší Záměr Sjednocení Dvojplamenů.

Vidím a cítím Plameny Božské Lásky hořet skrze veškeré a nízké odmítání naprostého sjednocení našich srdcí.

Amen.

 

Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Taunia Atiriamin
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

ROK 2016 – ROK OHNIVÉ OPICE

Podle čínského kalendáře vstupujeme do roku ohnivé Opice v pondělí 8. Února a to cca kolem 23,00. Opice převezme pomyslné žezlo od romantické, jemné a citlivé Kozy.

V roce 2016 budou vládnout mimo jiné tyto hlavní energie: 1. Opice (která patří k takzvaným kovovým zvířatům čínského zvěrokruhu) a 2. Element Ohně – proto tento rok budeme hovořit o „Ohnivé Opici“ (přívlastek „ohnivá“ získává právě podle daného elementu roku)

A v jakém duchu se ponese rok 2016, tedy ROK OHNIVÉ OPICE?

TENTO ROK BUDE HLAVNĚ VE ZNAMENÍ PŘÍLEŽITOSTÍ, FINANCÍ, ZAMĚŘENÍ SE NA SVÉ POTŘEBY, NOVÝCH NÁPADŮ, MYŠLENEK, AKCE, PRAVIDEL.

S nástupem Opice přichází 3 kovové roky. S energií Kovu se pojí zejména řád, pořádek, pravidla. Kov je také energie imunity a zdraví, proto by měl tento rok přát Vašemu zdraví. Kov je zaměřen na detail a preciznost – využijte toho. V tomto roce si také vše raději kontrolujte.

Oheň Opici přinese a dodá vášnivost, zápal a zaujetí. Letos bychom měli využít příležitostí a měli bychom díky Opici také i vědět, jak na to. Rok 2016 by měl být díky Ohni aktivní, jděte do akce. Oheň je také o naplnění, proto bude důležité dělat hlavně to, co Vás naplňuje, co Vám dělá dobře a přináší radost – té zkuste prožívat letos pokud možno co nejvíce.

Oheň a Kov posilují a pozdvihují duchovní energie, využívejte hodně své intuice. Oheň je maximální aktivní (jangová) energie, která vám dodá sílu a energii k tomu, abyste se mohli pouštět i do poměrně náročných aktivit. Dodá vám vášeň, zaujetí, sílu emocí a nadšení. Jen pozor energie Ohně přináší také lpění na věcech, majetku, lidech, úspěchu, slávě….

A co dodá do tohoto roku sama Opice? Říká se, že rok Opice přináší vždy mnoho nového, nekonvenční způsoby a metody řešení. V tomto roce bude možné snad úplně všechno :). Hbitá, bystrá, agilní Opice se hned tak nevzdává, nedá pokoj, dokud nevyzkouší všechny možnosti. Úspěšné budou i jindy zcela nemožné podniky a spekulace, objeví se spousta nových nápadů, bude se hojně improvizovat. Dodá také chytrost a rychlou orientaci, jak si s každou aktivitou poradit.

Bude to zábavná, vzrušující doba, která dá každému příležitost, aby zkusil štěstí ve hře. Proto se zapojte a snažte se svou příležitost nepromarnit. Nemělo by docházet k žádným přímým konfrontacím, jelikož Opice se umí svým omylům a neúspěchům zasmát a v dalším kole je již obratnější. Jedno je však jisté, tento rok bude mimořádným krokem vpřed. Všichni se budeme řítit na plný plyn vpřed a dokonce, ani když sami nevyvineme přílišnou snahu, budeme unášeni na vlně přirozeného talentu Opice.

Pozor, Opice Vás může svádět k hazardu, spekulacím a riskantním, ale chytrým a vynalézavým řešením. Pokud dokážete být rychlí a pohotoví, když jste na tahu, úspěch Vás nemine. Tento rok se zaměřte hlavně sami na sebe, zaměřte se zejména na svůj život – pro někoho to bude zaměření se na rodinu nebo kariéru či vztah, budoucnost, rozvoj, zázemí, domov….všechny tyto oblasti jsou důležité a je třeba je mít co nejvíce v rovnováze.

Opice přichází s chytrostí, umí si velmi rychle poradit téměř se vším a v každé situaci, umí přicházet na to jak věci uskutečnit. Umí sama velmi rychle hledat vhodná řešení, která jsou nejlepší a nejefektivnější – využijte k tomu tuto energii, jak něco udělat. Umí být také prospěchářská, bude hledat příležitosti. Tento rok je hodně o příležitostech – Opice vám je bude ukazovat, ale nezapomeňte, že jste to vy, kdo se jich musí chopit a využít je.

Příležitosti budou také v oblasti peněz, všímejte si jich a využívejte je. V roce Opice byste měli umět zhodnotit, co jste vytvořili v letech předešlých. Letošek je o tom, jak co nejvíce využít pro sebe toho, čeho jste v minulosti dosáhly, stavět vše na vlastních zájmech, co vy potřebujete, co je pro vás dobré.

Jelikož se Opice umí velmi dobře presentovat, ráda se ukazuje a předvádí, je tento rok více než ideální ke zviditelnění se. Jen pozor, ať jste si tím, kde se chcete zviditelnit jisti, že to je skutečně dobré, že sklidíte úspěch. Další vlastností Opice je, že je velice hravá, proto se snažte co nejvíce věcí v životě dávat do roviny hry a zábavy. Opice nemá ráda problémy, když ji něco nebaví, tak od toho odchází pryč – ráda od problémů utíká. Díky tomu můžete být tento rok trošku přelétaví a odskakovat k jiným činnostem. Letos můžete hodně využívat hlavně logické uvažování, více přemýšlet, ověřovat a kontrolovat.

Opice milujte pochvalu a uznání, pro to je schopna udělat cokoli. Letos tedy hodně chvalte, bude to silně motivační. Ale snažte se také dělat co nejvíce toho, za co můžete dostat uznání a ocenění vy. I letos bude přát společnosti. Opice ráda také chodí do společnosti, ale má to většinou nějaký důvod, už z toho chce něco získat. Společnost by ji měla něco přinést.

PARTNERSKÉ VZTAHY, SEXUALITA – Opice je zaměřená na to, co ji se líbí, a ne až tak co se líbí partnerovi, takže zde mohou vznikat konflikty. Doporučuji vzájemně se chválit, obdivovat se, hrát si. Pozor také, abyste neupřednostňovali vlastní zájmy nad zájmy partnera. Pozor, hrozí také přelétavost, pokud se partneři budou nudit, pak mohou jít jinam za zábavou. Ve vztazích se můžeme dočkat žárlivých scén i bláznivých vyznání lásky.

BYZNYS: V této oblasti se budou objevovat příležitosti. Ochraňujte si, co už máte vybudováno, pojišťujte si, co už máte. Opice hledá a zaměřuje se spíše na krátkodobé cíle, hledá spíše ty malé věci, díky kterým může dojít k aktuálnímu cíli. Pozor energie Opice vás může strhávat od věcí, které vás nebaví, proto vždy si cestu vyvažte hrou či odměnou.

BYDLENÍ: Zde se bude klást důraz na uzavření se, ochranu, funkčnost a čistotu. Proto, co je rozbité a nefunkční, toho je potřeba se zbavit. Opici to velmi irituje a bere ji to energii. Snažte se také mít ve věcech pořádek, udržovat své domovy čisté. Vytvářejte si hezké, pevné rodinné zázemí. Užívejte si teplo domova.

ZDRAVÍ: Po zdravotní stránce mohou být častější problémy s žaludkem a respirační choroby. Energie bude ovlivňovat také kovové orgány, tedy plíce a tlusté střevo. Letos si zkuste nebrat nic, co nezvládnete, co byste takzvaně neudýchali.

Každá mince má však 2 strany. I rok 2016 bude mít své negativní vlivy. Jedním z nich je, že Opice utíká před problémy. Nechce je řešit, bude tedy třeba, abyste ji přesvědčili hrou, pak Vám může krásně pomoci se řešením vašich záležitostí, že Vám ukáže „JAK“ je řešit.

Věci se budou řešit rázněji, důrazněji, jen tak něco neprojde. Energie tohoto roku může přinést také řadu otřesů jak zemských (zemětřesení, sesuvy půdy, požáry), tak politických včetně skandálů ve velkých korporacích, ohrozit politickou stabilitu světa a krach akciového trhu. Proto si své investice vybírejte opravdu pečlivě. V tomto roce se může hodně lidí snažit urvat co nejvíce pro sebe tím, že se budou snažit někoho převézt. Opice nesnáší lež, podvody, tak nedělejte nepravosti.

Opice vše hned pozná. Letos se Vám vůbec nemusí chtít jit do věcí, co Vás nebaví – bude nutné do toho vložit naši energii. Nevrhejte se do ničeho, do čeho cítíte, že se vám nechce. Letos se naučit říkat ne, pokud cítíte, že to pro vás není dobré.

Bude to pravděpodobně nestabilní a dynamický rok. Čeká nás cesta, která spíš než jako piknik bude vypadat jako pořádné dobrodružství či jízda na horské dráze, ale určitě to bude stát za to. Uvědomíme si, že mnoho ze zaběhnutých systémů, názorů nebo postupů nefunguje a že přišel čas začít jinak a nově. V roce Opice by mělo být dosaženo pokroku. Celkově můžeme očekávat obrovský nárůst kreativity a skvělé výsledky v oblasti vědy a techniky.

Mějte na paměti, že toto je potenciál roku 2016. Ať je předpověď roku 2016 pro vaše znamení lepší nebo horší, vždy jste vy pány svého osudu. Jakákoliv prognóza nemůže nahradit vaše osobní rozhodnutí a ani to, jakým způsobem se bude váš život a štěstí rozvíjet díky vaší osobní práci. Informace uvedené výše jsou určeny pro vaši informaci a lepší orientaci ve vašem každodenním životě.

Přeji Vám mnoho štěstí a úspěchu v tomto dynamickém roce.

fire-monkey

Jak bude rok 2016 vyhovovat jednotlivým zvířatům astrotypu?

Krysa bude ve svém živlu. Rozený manipulátor bude využívat plejády slov ke získání prioritního a neohrozitelného postavení.

Buvol udělá nejlépe, když se uzavře ve svém světě a uchová si své principy a priority. Bláznivý svět, který na něj bude doléhat, ho může značně rozklížit a to u Buvola často znamená i zdravotní problémy.

Tygr to může mít jednoduché. Pokud selže Opice, Tygr ji bez zábran nahradí. Pozor by si měl dát na zvyšující se pocit agresivity, může vyvolat neklid ve svém okolí.

Zajíc bude značně nervózní. Jasně cítí dění kolem nory. A to, že sám nemůže zasáhnout, ho vůbec neuklidní. Bude potřebovat vložit do dění kolem sebe pravidla hry.

Drak – pro poctivého, velkorysého a přímého Draka to bude opět čas na zbláznění. Pokud se ale bude držet svého vnitřního hlasu, může paradoxně podpořit Opici v jejím podléhání tlaku zvenčí a bude to Drak, který ji vyvede z malérů.

Had může mít opět velkou výhodu, Opice bývá Intelektuálním Hadem často fascinována a dovoluje mu téměř všechno. Problémem se ale může stát introvertnost Hada, která spolu s vnitřním Chladem může v Hadovi vytvořit velmi nehostinné klima.

Kůň nebere na vědomí téměř nic, takže volnost Opice se mu bude jevit ideální. O to víc ho zaskočí situace, která Opici přinutí seskočit ze stromu a začít se starat o pozemské věci.

Koza si bude rok svojí vlády dost vyčítat a zůstane v ní dost hořkosti. Měla by se držet svých nejsilnějších stránek, empatie a smyslu pro krásno, ale měla by si také uvědomit, že svět potřebuje kromě krásna i ošklivo.

Opice bude v pohodě, pokud se jí bude dařit setrvávat v nadhledu. Opice je nejschopnějším vládcem čínského zvěrokruhu, pokud se nedostane do tlaků a stresů. Měla by se od počátku své vlády pořádně zaobalit pravidly, jinak se dostane do situace naprosté anarchie a ta ji může úplně smést.

Kohout se svou pečlivostí a vnímáním detailů může Opici výrazně pomoct. Jeho sebevědomé vystupování může velmi podpořit Opici ve chvílích nouze, samolibost Kohouta mu nedovolí dát najevo strach a obavy a přimkne-li se Opice ke Kohoutovi v kratičkých chvílích jejího selhání, může se pro oba stát rok Opice mimořádně zajímavým a inspirativním.

Pes na tom bude hůř. Na rozdíl od čepýření Kohouta opravdu ví, jak na to. Ale Opice dává přednost roztomilosti, šarmu a vtipu, nikoli preciznosti analýzy a proveditelnosti Psem navržených opatření. Letos by ale měl vydržet, v roce Opice opravdu může jít o hodně.

Vepř se příliš nezastaví. Jeho pomoci bude potřeba na mnoha frontách, soukromý život bude postaven trochu mimo a to se rodině příliš hodit nebude. Měl by si ale uvědomit, že jeho největší síla je ve WU WEI, konej nekonáním. Žádný spěch, žádné tlačení na pilu nezvládne to, co klidný inteligentní a rozhodný hlas Vepře.

Využijte co nejvíce potenciál energií roku 2016 ku svému prospěchu a učiňte z roku 2016 nejlepší rok svého života. Dáša

Čerpáno ze zdrojů: přednáška Rok ohnivé Ovce od Manželů Černákových,
e-book rok ohnivé Opice od Evy Joachimové.

Zdroj: http://m.zivotvesvychrukou.cz/rok-2016-ohniva-opice/

Horoskop na obdobie 17. – 23. 11. 2014

Jsem dítě svého otce

Venuše opustila konjunkci Slunce, Saturna a vstoupila do znamení Střelce. Zůstává téma z minulého týdne o zrání, zodpovědnosti, řádu a dokončování. Viz. horoskop 10.-16.11.2014.

Konjunkce Slunce se Saturnem se v tomto týdnu dostává do kvadratury s Černou Lunou. Zviditelní se odpojení od zdroje, zavřené srdce, které nepřijímá a neprožívá radost. Velmi snadno se propadne do tvrdosti, sobectví, sebestřednosti a nadřazenosti. Dokazování a soupeření bude nahrazovat zdravé sebevědomí. Toužíme po uznání a ocenění, které chceme dostat zvenku. Máte úctu sami k sobě? Oceňujete a uznáváte sami sebe? Vážíte si sami sebe? Pokud ano, nepotřebujete sobě ani druhým nic dokazovat a nehrozí vám ani nadřazenost a pýcha.

Samovolně se vám bude dostávat uznání, ocenění a zviditelňování, protože jste se dostali k ryzosti svého Já.

Pokud potřebujete uznání a ocenění, pak jste zatím neuznali sami sebe. Můžete se obrazně cítit jako šlechtický levoboček, který byl zapřen a byl dán do výchovy někam na statek, kde musí sloužit. Vnitřní pocit bezpráví a bezmocnosti vás vede k nadřaženosti, vzdoru nebo k marnosti. Cítí, že má v žilách „modrou krev“ a náleží mu sláva jeho rodu, ale otec ho zapřel. Až ve svém srdci přijme, že je šlechtic a zrodil se pro slávu (ne světskou), začne konat a žít šlechetně, pak svět mu navrátí jeho místo, které mu patří. Stejně tak jste všichni děti světla a až to v sobě uznáte, procítíte, tak se navrátíte do rodu božího světla tady na zemi. Až ve svém srdci objevíte lásku, odvahu a boží oheň, stanete se božím dítětem, které bylo stvořeno pro Slávu svého rodu. Prožijete lehkost bytí a krásu života na zemi, prožijete Ráj na zemi.

V srdci chybí láska, nadšení, vášeň, spontánnost a radost. Takto popíráte život, který se tím stává těžký a především nesmyslný. Realita každého člověka je odraz toho, co člověk nosí v srdci.

Když konáte a děláte věci s láskou a nadšením, je úspěch zaručen, protože jste spojeni ze zdrojem. A záměr je určující, jaký bude výsledek. Když konáte ze zištnosti, vypočítavosti či se strachem, dostane se vám jen stejný výsledek.

To je téma Černé Luny ve Lvu, která dokončuje svůj proces do 28. 11.

Slunce vstupuje do znamení Střelce 22. 11. v 10:45 hodin. Tématem Střelce je naučit se soustředit. Tak jako lukostřelec, který chce zasáhnout svůj vyvolený cíl, se musí hluboce soustředit na tento bod. Nenechat se rozptýlit rozmanitostí příležitostí, které mu život nabízí. Následovat svoji moudrost, pravdu, víru a ta ho dovede do jeho cíle, aby se z hledače stal nalézající. Střelec dává výzvu k pochopení: nakolik jsem soustředěný na svou cestu – cíl, nakolik znám svoji cestu – cíl a věřím své moudrosti, pravdě a víře? Nebo si chci jen užívat, co mi život nabízí a běhám od jednoho k druhému, měním svou pravdu, podle toho, co se mi nabízí?

alone

Tolik Střelců je ztracených v rozmanitosti života, protože nemají záměr, zvolenou cestu, která vede k cíli. Nikdy nedokončí to, co započali, protože se objevuje další možnost. Každý z nás má v sobě znamení Střelce a bude vám během doby Střelce umožněno pochopení, jestli jste ztracení, nebo hledající či nalézající, a jak jste pevní ve své pravdě, víře, a jaký máte záměr a schopnost hlubokého oddání se svému cíli. Pokud nedokážete do toho dát celé své srdce, nástrahami „pokušení“ neprojdete. Venuše (láska, hodnoty, tvořivost, krása, peníze) vstoupila do Střelce, a tím se téma týká také Venuše – lásky a partnerských vztahů, nakolik jste srdcem oddání tomu druhému? Stejně tak, dokud si muž nezvolí svou pravou, vyvolenou ženu, nemůže poznat hloubku lásky, hloubku tajemství ženy. Dokud se žena neoddá svému muži, nepozná bohatsví muže.

Novoluní nastává 22. 11. ve 13:30 hodin ve znamení Střelce a ovlivňuje ho Saturn a vytváří kvadraturu s Neptunem. Celý týden budeme pod velkým tlakem, v horoskopu je mnoho kvadratur a žádný trigon. A vyvrcholí to právě novoluním, které nás může podpořit v rozhodnutí k akci, a pokud se vzdáte své síly, tak také k velkému propadu. Kvadratura od Neptuna vše zintenzivní a ukáže, kde jsme v iluzi. V tomto týdnu se nahrne tolik povinností, práce, zařizování, že nebudete vědět, co dříve.

Prozřetelnost pracuje neviditelně, uvnitř vás se něco děje, je pracováno s vaším nevědomím, a proto se můžete cítit hodně unavení. Všechny povinnosti, které vás nutí zaměřovat pozornost ven, je záměr, aby se s vámi mohlo pracovat na té nejhlubší úrovni.

Pokud bude potřeba, aby se tato práce zviditelnila, přijde to skrze živý sen, vhled, inspiraci či hlubokou meditaci. Zůstaňte v důvěře a propojujte se zdrojem, světlem.

S láskou Petra Nel Smolová

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Pravý život

Zvláštní to doba, v níž tu působíme, nemyslíte? Možná máte také pocit, jako byste vyrostli z hry na život, která je v této době a způsobu života zdejší civilizace propagována a považována za skutečnou. V čem tato hra spočívá?

Všichni to známe, více či méně vědomě: honění se za jakýmsi cílem, který ani není náš? Potřeba být vidět a zapadnout, být uznán svým okolím – jinak snad ani neexistujeme? Časté pocitu nedostatečnosti, neúspěchu či smutku nad tím, že ještě nejsme v cíli, který vlastně ani není skutečný. Takto by se dala shrnout situace v kolektivním vědomí-nevědomí. Přílišná kritika či snad domýšlivost těchto slov? Možná, ale to se od nás vnějším systémem chce – věřit tomu, co je společensky uznávané a prohlašované za správné. Vlastně jde o jakési moderní dogma.

Lidé slepě věří, že cosi vnějšího je naplní či spasí.  Důležité je se informovat – i když to občas bolí. A aby to nebylo příliš jednoduché, zároveň si nenechat zahltit mysl. Opravdu nelehká kombinace – umět ovládat tok svých vlastních myšlenek, umět se vznést nad úroveň mysli do úrovně vyššího vědomí, a přesto být bdělý a znalý nástrah této doby. Umět rozlišovat – toť věčné téma putujících na cestě Pravého Světla.

Třeba též nyní zažíváte pocity, jakoby “hračky” se kterými jste si hráli – vaše dospělé názory, společenské cíle, osobní touhy – dovršily svůj čas. Můžete vnímat stav typu: a co teď dál? Co tady dělám? Může vás naplnit občasná prázdnota a pocit, že to že žijete snad ani není skutečnost. Ale náhle pocítíte zvláštní druh touhy, která není touhou, ale hlubokým a duchovně vášnivým voláním uvnitř vás. Touha být neustále ve splynutí se svou zářivou hvězdou, neustále žhnout tou posvátnou a extatickou vlnou energie, která je věčným životem. Toto jediné nás vynáší nad strasti a hry tohoto světa. Zároveň nám dává něco, co v tomto světě – my již probuzení a probouzející se – nemůžeme nalézt. Dává nám radost BÝT, i přes „případné“ nudné či temné podmínky tohoto světa. Náhle vnímáme a vidíme svou působnost zde z vyššího světla. Vidíme krásu, která je zde přítomna, jen je překryta a ukryta pod temnotou všednosti, nevědomosti, nepřítomnosti vědomí. Krása a radost jsou důležitými aspekty na naší cestě v této době více než kdy dříve. Proč? Krása a radost vnímána v bytí, v sobě a ve svém okolí je znamením napojení se na vyšší frekvence.

life21

Máme nyní na výběr: buď zůstaneme v běžně uznávaném a známém světě, budeme se chovat a žít jako všichni ostatní a neunikneme strasti, prázdnotě a nudě, anebo se staneme v očích běžných lidí “blázny”, ale naše štěstí a světlo bude tak nakažlivé, že dostanou také možnost vymanit se a žít v nových rozměrech mysli a vědomí, jakož i pozemského života. Je to jako bychom se začali usmívat i ve stresujících chvílích, jako bychom začali tančit a poskakovat po chodníku cestou domů. Občas se budeme možná chovat jako děti, malovat si, tančit, pobíhat po přírodě – ale s vědomím mudrce, nikoliv pozemského požitkáře, jemuž jde jen o naplnění smyslů a naplnění ega jež chce uznání okolím. Budeme působit tím, že začneme žít v novém rozměru bytí uvnitř oné všednosti, která již není a nikdy víc nebude všedností.

Neboť i právě nudu a všednost a strnulost mysli lidstva jsme sem přišli narušit. Vnést sem nové tony, nové rytmy, nové pohyby a obrazy života. Je to jako velká „party“, která je oslavou bojovníků, ale přesto oslavující a hrající. Ti, jež tuto realitu již vnímají či žijí, porozumí těmto řádkům, i mezi nimi. Pro vás je toto psané.

Oslavujte každý pulz vašeho zářivého duchovního srdce, z něhož tryská věčný proud života – setrvejte v tomto proudu neustále, a pokud se na vás valí úzkost tohoto světa, je to znamení že musíte přidat! A nikoliv naopak! Vyhoupnout se do vyšší a pravé reality, kde jsme ve společné oslavě a na vlně pulzování pravého života. Jsme tam v duchovním srdci a světle a přitom působíme na Zemi. Tento rytmus nás povede na naší cestě pozemských zkoušek.

Miroslava Soukupová

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím Mgr. Miroslavy Soukupové a majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz)

Obracanie ľudí v stromy

“Keď ideš von do lesa a pozrieš sa na stromy, uvidíš všetky možné stromy. Niektoré z nich sú pokrútené a niektoré sú rovné, niektoré sú stále zelené a niektoré z nich sú akékoľvek. A ty sa pozrieš na stromy a dovolíš to. Uznáš to. Nejako pochopíš, že nedostali dosť svetla a tak skončili takto. A nebudeš z toho celý rozrušený. Proste to tak necháš. Oceníš ten strom. 
V minúte, ako sa priblížiš k ľuďom, všetko to stratíš. A neustále hovoríš ‘Si príliš toto alebo som príliš toto’. Vojde do toho tá posudzujúca myseľ. Takže ja trénujem obracanie ľudí v stromy. Čo znamená oceňovať ich presne takých, akí sú.”
~ Ram Dass

stromy

Hľadať v sebe

Všade sa môžete dočítať, dopočuť, ako máte hľadať v sebe, nie vonku… Ako máte tú radosť, šťastie, lásku nájsť najprv v sebe. A áno, vačšina z vás chápe význam tých slov. Nájsť to v sebe. No ako, kde a prečo? Mnohým to príde zvláštne – veď keby ste to vedeli, asi to už dávno máte.

Pravda je taká, že nemusíte nič hľadať. Vždy ste tým boli a vždy budete. A spôsobov, ako sa k tomu dostať, je mnoho.
Možno vás osvieti, možno vám to našepká víla, niektorým to možno ukážu anjeli, no drvivá väčšina sa jednoducho bude pozerať na každú jednu stránku seba samého a bude sa ju učiť prijímať.
Pretože v určitom momente, keď už vám nič neostane a ste úplne sami, ak chcete prežiť, musíte sa naučiť vydržať sami so sebou.

Je to prijatie. Všetkého, čím ste. Čím ste si prešli, čo ste kedy urobili, ako sa cítite, kým práve ste… presne a úplne všetko to, čím ste.

Tak sa dokážete milovať. Pomaly, pomaličky, po malinkých krôčkoch sa naučíte prijať aj ten najposlednejší tieň, aj tú najposlednejšiu svoju časť, v tej najhlbšej skuline, aká vo vás existuje. Prepustíte všetku svoju bolesť, každú krivdu, všetok vzdor; budete odpúšťať. A začnete vidieť.
Svoje úspechy, zlyhania, aj strachy. Sami seba. So všetkým, čo k vám patrí. A to prijatie spôsobí, že sa začnete mať radi. Ani nebudete mať inú možnosť. Pretože zistíte, kým naozaj ste.

Uvedomíte si, akí ste cenní. Akí ste úžasní. A dokonalí. Pochopíte, koľko ste toho museli prejsť a aké nesmierne ťažké to bolo… A stále ste tu, stále idete ďalej, pokračujete na svojej ceste… Uvedomujete si, akí ste vzácni? Aký obrovský význam máte?

Patrí vám obdiv… A všetko uznanie a všetka láska na svete.
Moju už máte… Máte tú svoju?

Buďte na seba trošku dobrí… Zaslúžite si to. Ste úžasní ♥

S láskou, Katka

love-alone

Úrovně spojení s duší

Jeshua prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Drazí přátelé, já jsem Jeshua, zdravím vás ze svého srdce. Jsme tu společně a tím mám na mysli, že zatímco tu sedíme, dochází ke slučování energií. Představte si, že se váš nejvyšší a nejkrásnější aspekt vzájemně poznává s druhými a díky tomuto poznání se mnohonásobně zvyšuje. Často v druhých vidíte jejich krásu, jejich vnitřní bohatství a zjemňování mnohem jasněji, než vidíte tyto kvality u sebe. Tím, že si všímáte druhého a jste si ho vědomí, dáváte mu ujištění a víru v sebe sama.

Nyní si dejte toto uznání navzájem. Nechejte ho proudit, nechť se děje, nechť je jím vaše duše dojatá. Kdykoli je vaše duše dojatá, sestupuje na Zemi plněji. Když jste ve chvíli uznání, inspirace a dojetí vnitřně pohnuti, vaše duše sestupuje plněji do těla, neboť se cítí na Zemi více vítána a doma. Odehrává se souhra mezi vámi a vaší duší.

Kdo jste vzhledem ke své duši „vy“? Ptám se na tuto otázku, neboť tento vztah je často nejasně pochopen. Někteří z vás považují duši za něco, co je mimo vás – někde daleko a nad vámi. Pak se můžete cítit jako bezvýznamná bytost, která chce různé druhy věcí, a zažíváte svou duši jako sílu vně sebe, která může – v případě nutnosti – zasahovat ve vašem zájmu, zároveň však také vnímáte, že jste více či méně v milosti své duše.

Vy však nejste vně své duše a vaše duše není mimo vás. Duše – vaše duše – je uvnitř vás, zde na tomto místě stejně jako kdekoli, kam jdete – vy jste součástí své duše. A ačkoli je vaše duše také součástí vás, „vy“ nejste svou celistvou duší, „vy“ nejste obdobou své duše. Ve vás je inkarnována část vaší duše. Žije a pohybuje se ve vás. Je tu však také část, která sem, tak říkajíc, docela „nezapadá“ – část, která je v pozadí. Tato představa by se dala vyjádřit také z pozemského pohledu jako část, která je příliš ohromná, než aby mohla být obsažena v pozemském těle a osobnosti.

Mezi vámi a vaší duší tudíž existuje souhra, ačkoli jste zároveň jedno a totéž. Jste stejné esence a nejste od sebe oddělení. Souhra mezi vámi a vaší duší je o tom, jak moc přijmete energii své duše do života na Zemi. Je to příležitostná jiskra inspirace, je to ochutnání rozšířeného vědomí? Nebo umožníte duši, aby pronikla hlouběji a plněji a realizovala vaši pozemskou existenci zásadním a bezprostředním způsobem?

Je to proces, ve kterém se nyní nacházíte: jít ještě hlouběji. Je to proces splynutí s duší prostřednictvím naprostého odevzdání se jejímu proudu. Budete tak nuceni učinit vy a nikdo jiný. Je to volba, kterou činíte vy: jednat na základě toho, co vás duše pudí udělat nebo čím být.  A kdy se tak rozhodnete učinit? Toto rozhodnutí můžete učinit v okamžiku, kdy si uvědomíte, že je to naprosto nezbytné, že je to pro vás jediný možný způsob. Často tomu předchází období, ve kterém stěží nasloucháte hlasu své duše. Snažili jste se tak činit sami, ze své hlavy, z panujících představ, které k vám přišly zvnějšku: z vnějšího tlaku a strachu. Bylo mnoho důvodů, proč jste své duši nenaslouchali, což způsobilo to, že jste se tomuto hlasu odcizili, a tak se pro vás stal cizincem.

To je to, co si většina z vás spojuje s tím, být na Zemi člověkem. To, že jste se odcizili od svých kořenů, od svého vesmírného původu, od své duše. Pak se stává proces inkarnace velmi stresující a bolestivý. Sestoupit do těla tehdy znamená říci sbohem tomu, kým jste, svému původu – v podstatě opustit svůj Domov. To je téměř nemožný úkol a pak je jen přirozené, že toužíte po Domově a chcete pryč ze světa, kde se necítíte Doma.

Na Zemi pro každého existuje jedinečná cesta, avšak každý zažije na dlouhou dobu od hlasu své duše odstřihnutí. Dokud si neuvědomíte: „Už takto nemůžu dál. Uvízl/a jsem. Když žiji jen ze své hlavy, ze strachu z osamění, co by se „mělo“ a „muselo“, cítím se uvnitř mrtvý/á.“ Jen tehdy, když začínáte prožívat toto dilema velmi intenzivně, otevíráte se jinému hlasu, vzpomínce na to, kým skutečně jste. A tak se na jisté úrovni musíte odevzdat naléhání své duše.

Umění, jak to učinit, je otevřít se novému a propustit staré představy bezpečí. To je pro lidské bytosti často velmi obtížné. Spojujete si to se vzdáním se, s tím, že jste na konci svého lana a s pocity zklamání, hořkosti a deprese. Můžete však také tento okamžik naprostého zoufalství, toho, že už nejste schopni pokračovat tímto starým způsobem, vnímat jako dveře otevírající se nové možnosti. Můžete teď takovou vnitřní krizi vzít jako příležitost zatlačit do dveří k jiné realitě.

Toto zatlačení vyžaduje vnitřní sílu, neboť právě v této chvíli naprostého odrazení, jste pobízeni obrátit se a spolehnout se něco nového. Na něco, co ještě neznáte, na něco, o čem stále nevíte. Je to jako mít před sebou na podlaze nepořádek a za sebou mít lehce pootevřené dveře, kterými prosvítá paprsek Světla. Když zůstanete sedět zády k těmto dveřím a zíráte na nepořádek, způsobuje to více pocitů smutku, zoufalství a beznaděje. Jak můžete získat jistotu, že tyto dveře za vámi vám mohou poskytnout možnost něčeho nového, něčeho svěžího? Tuto jistotu, to, že dveře lze otevřít, začínáte vnímat, když učiníte spojení se svou duší.

V životě můžete prožívat bolest a zoufalství dvěma různými způsoby. Jedním je, že jste jimi zcela pohlceni, a to znamená, že veškerá vaše energie, vše, co je ve vás vědomé, je neseno na vlnách strachu, hořkosti a dokonce nenávisti. Je tím zabarveno vaše myšlení a tak budou dlouhodobě napadeny i vaše emoce a tělo. Existuje však jiný způsob, opačná síla. Můžete si být v těchto chvílích vědomi, co se uvnitř vás děje a tak ze sestupujícího proudu vycouvat. Ve vás existuje něco, co to pozoruje zblízka, bez hodnocení, z vědomí, které je větší než vaše pozemská vůle, pozemské představy, výchova, strachy a vše staré, co znáte z minulosti. Duše pak vstupuje do vašeho pozemského pole. Často se stává, řečeno bez obalu, že se musí nejprve vynořit zmatek, než se budete cítit nuceni vstoupit do jiné formy vědomí. Právě během období krizí může nastat posun ve vašem vědomí a pak se můžete na sebe podívat z širší perspektivy.

Vědomí uvnitř vás je pak velmi tiché a klidné. Pociťte na okamžik toto ticho. Podívejte se na něco ve svém životě, na co nemáte odpověď, něco, o čem jste již několikrát přemýšleli a dívali se na to z mnoha stran a často zažívali všechny emoce, které s tím souvisí. Nyní běžte do klidného bodu a nahlížejte na situaci bez toho, aniž byste požadovali odpověď. Vnímejte, jak je okamžitě přítomen jakýsi mír. To je smysl odevzdání se „boji“ a neznamená to, že vše zůstává stejné a beze změn. Máte vytvořit prostor pro něco nové. Ne tak, že budete vymýšlet, co je již známé a hledat odpovědi v řešeních v minulosti a v tom, co je za vámi. Neznámé, nové a svěží může vstoupit jen skrze ticho, přes to, co není známé a prostřednictvím odevzdání se tomuto tichu.

Higher Self Teacher

Nechejte klid, který vás obklopuje, proudit vašim tělem. Tím, že jste takto klidní, propouštíte staré jistoty, staré představy, jak by ve vašem životě měly věci chodit. Propouštíte přesvědčení, ke kterým jste tíhli. Nechejte je všechny odvát jako listí ze stromu na podzim, zatímco energie vaší duše vane jako jemný vítr vaší aurou. Představte si, že vše, co je staré, vše, co už nepotřebujete, vše, co je přežité a strávené, je jemně odváto pryč. Tehdy, když už nevíte, se pouštíte mnohem snadněji. Tímto způsobem se uvnitř vás shromažďuje nová síla.

Čím víc je vaše energetické pole prázdné a přehledné, tím víc může být naplněné vaší duší. Z tohoto ticha vyvěrají nové myšlenky, které nejsou krmeny z vaší hlavy nebo vůle. Nové nápady k vám přichází takříkajíc zevnitř. Něco znenadání vzniká, a nemusí se to objevit okamžitě. V tomto procesu se odehrává to, že inspirace a intuice vyplývají svobodně a přirozeně a krmí vás novými impulsy.

V tomto bodě vám vysvětlím něco o úrovních, ve kterých můžete svou duši vnímat a zažívat. Existuje více než jedna úroveň, na které můžete být naladěni na svou duši a vnímat ji. Právě jsme mluvili o tom, jak se může duše odhalit skrze ticho, skrze čisté vědomí. Tato zkušenost je také velmi hlubokým pocitem, že jste Doma. Je založená na schopnosti zůstat zakořeněn, plně přítomen a nevtažen do všech druhů rozptýlení způsobených myšlenkami a emocemi. Je to jedna z nejhlubších úrovní, na které můžete mít se svou duší spojení: tím, že vnímáte její čistou Přítomnost.

Stav ticha má okamžitý pozitivní efekt na vaše tělo, myšlenky a emoce. Je to léčivá síla ticha. Když v něm jste, duše už není něco nad vámi nebo mimo vás. Je velmi fyzicky hmatatelná v dolní polovině vašeho těla, ve vašem břiše, nohách a chodidlech. Uvědomte si, jak ji ve svém těle vnímáte, když je s vámi plně spojena a když jste zcela s ní. Vnímejte pevnost tohoto spojení a stejně tak její pokoj a mír. Tato zkušenost míru a pokoje – tohoto hlubokého ticha – je základem veškerých spojení s dušemi. Pokud tam tato mírumilovnost není, vaše spojení s duší není úplné.

Proč to říkám? Protože je tu ještě jiná úroveň, ze které se můžete s duší spojit. Tato úroveň je umístěna fyzicky výše ve vašem energetickém poli. Mnoho z vás máte nadání intuice a také jasnovidectví. Z vašeho šestého smyslu, z vaší schopnosti energeticky vnímat vše kolem sebe, můžete zachycovat nálady a myšlenky druhých. To se děje ze třetího oka, anebo můžete druhé vnímat ze svého srdce.

Právě, když jsem o tomhle začal hovořit, možná jste vnímali, že se je vaše energie nějak více nepokojná a stoupá nahoru. Pokoj je pryč. Jste v nebezpečí, že ztratíte svůj střed, když začínáte čerpat mnoho energií kolem sebe. Stává se to také, když se spojíte ve svém srdci a mysli s ideály, jaká by Země měla být, se svými vizemi budoucnosti. Často vás pozvedají nad sebe sama. Zdá se pak, že intuitivní spojení s duší existuje, ale zároveň není toto spojení dostatečně ukotvené. Není zcela v tichu a pokoji, o kterých jsem hovořil dříve. Můžete být zmocněni vizí nové éry, energií Země soustředěnou na srdce a zároveň být velmi zklamaní, protože se to ve vašem životě neděje tak rychle, jak byste si přáli a to také kvůli velkému odporu a opozici ve světě. Cítíte se tak v rozporu se společností kolem sebe a zdá se, jako byste do tohoto světa nezapadali.

Ačkoli se ze spojení s vaší duší rodí touhy a pocity a předtuchy o nové Zemi, je důležité dovolit, aby tato energie inspirace plně sestoupila do vašeho energetického pole, těla a břicha. Jestliže máte nějaké představy, po čem v budoucnu toužíte, pak vnímejte tyto představy a energii budoucnosti ve svém srdci. Vnímejte také oheň, který žije uvnitř vás a dovolte tomuto ohni povstat, aby se energie uvnitř vás pevněji sloučila. Poté umožněte této posílené energii budoucnosti sestoupit do vašeho břicha, nohou a chodidel, dokud se nezklidní a neutiší – dokud vy nebudete tiší a klidní. V té chvíli se vaše duše a zprávy, které od ní dostáváte, dotknou Země. Pak se zakotvený, reálný proud může dostat do pohybu a vy zcela setrvat ve spojení se svou pozemskou realitou, zatímco zůstáváte se svou duší spojeni. Poté můžete postavit most mezi obojím.

Vidím, jak mnoho z vás Pracovníků světla jste občas zcela pohlceni ve vizích jiného světa, zatímco zároveň ztrácíte spojení s tímto světem, s tady a teď, který není jen mimo vás, ale taktéž uvnitř vás. Rozdělujete se a mezi Světlem a temnotou uvnitř vás a mezi vnějším světem a vámi je vytvořena dvojčlennost. Tyto dvojčlennosti vytvářejí boj a napětí, jak uvnitř tak vně.

Vaší výzvou je skutečně se vzdát nyní starého a přivítat nové do hloubek svého pozemského bytí, do všech úrovní: hlavy, srdce a břicha. Vaše duše se může na Zemi zakořenit jedině tehdy, když jí dovolíte hluboce sestoupit do svého bytí, dolů do úrovní vašeho břicha a pánve, které vás spojují se Zemí. Vnímejte emoce v pozadí. Jen tam buďte, buďte tomu otevření a nové se odhalí bez toho, aniž byste věděli jak. Příchod Nové Země, vědomí ze srdce, závisí na přítomnosti mnoha lidí, kteří jsou jak ukotvení, tak spirituálně rozvinutí. Oni jsou kanálem.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz