Tag Archive | úprimnosť

O tomto čase chaosu

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

Já jsem Marie Magdaléna a jsem tu mezi vámi. Ráda bych se dotkla každého z vás a dala vám jemný polibek na tvář. Jste mi tak drazí. Miluji vás.

Vidím vaši odvahu a sílu. Stálo vás to velmi mnoho být tu zde na Zemi v této vibraci, kde strach a násilí stále často udává tón. Je tu nyní mnoho informací, které se opakovaně stávají dostupnými v mediálních zprávách, které vyžadují vaši pozornost. Vše staré a temné, co bylo potlačeno a skrýváno vychází na povrch. Hraje v tom roli moderní technologie, neboť pomáhá činit věci ve vaší společnosti transparentnější. Víc než kdy dřív je rozptylováno více informací a mnoho stinných motivů a praktik je odkrýváno, a tak se to pak jeví, jako by docházelo k zesilování zla či temnoty.

Ve skutečnosti se však odehrává to, že věci vycházejí na povrch, stávají se nyní viditelnější víc než kdy dřív, protože jsou na Zemi v činnosti ohromné procesy transformace. To, co je vystavováno světlu, jsou staré vrstvy zneužívání moci, tyranie, strachu a zoufalství. A to je dobrá věc, neboť s krokem k větší transparentnosti je možné jednat jinak. Uvědomění přichází před změnou, čemuž je tak vždy.

Je to fáze vědomí, kterou lidstvo a Země nyní prochází na globální úrovni. Tyto procesy, které se odehrávají v každém z vás individuálně – vynořují staré vrstvy strachu, hněvu a bolesti – se odehrávají taktéž v širokém měřítku kolektivně. Dobrou zprávou je, že svět je na to připraven. Doba potřebuje umožnit starým a skrytým věcem, aby se dostaly na povrch a to je dnes faktem.

Vědomí se již změnilo. Je otevřenější pravdě a upřímnosti. Vnímejte tuto hloubku uvnitř. Vnímejte proud vědomí, který je zaměřený na otevřenost a jasnost na hledání pravdy a odsuzování bezpráví a nečestnosti. Tento proud vědomí ve světě existuje, a tak se s tímto proudem pravdy spojte.

To je proud vědomí, ve kterém se chce vaše duše pohybovat, protože vaše duše se chce podílet na odhalovaní větší pravdy. Ve vaší duši existuje mocný impuls, aby podpořil transformaci vědomí. Existuje tu však i zmatení ve vaší mysli, protože podporovat transformaci vědomí znamená řadu věcí. První věcí je, že je pro vás nezbytné, abyste vystoupili ze starého a stali se naprosto upřímní ke svým vlastním pocitům a motivům, jinými slovy, abyste se učili být jasní sami k sobě. Jen tak můžete být příkladem pro ostatní.

Jste na své osobní cestě duše k přeměně na pracovníka světla nebo vědomého pracovníka. Stáváte se učitelem, pokud vystupujete ze starého, ke kterému jste stále vázáni. Přece jen je to krok, který do vás může vštípit strach a osamělost, přinejmenším dočasně. Uznejte svou touhu po pravdě a svou touhu pomáhat změnit tento svět, vaši touhu po nové Zemi v harmonii s přírodou, vaši touhu po světě plném lidí, kteří se mohou znovu smát a růst, kteří mohou být autentičtí a osvobozeni od strachů a tyranie minulosti.

Vaše touha po tom všem je velmi hluboká, je to váš sen, váš ideál. Vnímejte, jak vás odlišuje, že už máte jednu nohu – svou duši – mimo zajetý pořádek. Na chvíli se zcela identifikujte s touto svou revoluční stránkou, s tím, kdo vidí a chce přinést to, co je temné a potlačené do světla vědomí, s tím, kdo chce pomáhat zrodit nové, a tím jste vy! Jak se tím víc a víc stáváte, procházíte hlubokým vnitřním procesem osvobozování se od strachů a starých nátlaků – to je váš vnitřní proces. Mějte úctu ke své vlastní odvaze a odhodlanosti!

Mnoho z vás je zmateno ohledně trvající situace ve světě. Svět je v chaosu a emocionální život lidí na Zemi je z větší části chaotický. Každý hledá a díky ohromnému počtu změn a masivnímu množství dostupných informací, lidé nyní mnohem více cítí své možnosti a to, jak se mohou rozvinout, jak trpí a co způsobuje jejich bolest.

Vše je mnohem vědomější. Předtím, než může nastat vnitřní harmonie a mír, neklid a bolest se stává větší. To je výsledek toho, že jste vědomější, už nedokážete tyto věci skrývat. Vidíte tuto bolest a ze svého srdce ji chcete zmírnit i druhým. Protože avšak zároveň máte v sobě tolik bolesti, jste zmateni tím, kdo jste, kde stojíte nebo kde leží vaše cesta.

Nyní si představte, že pozorujete Zemi a lidi na ní jako na velkém globusu. Stojíte mimo a díváte se na ni jako na obrovskou kouli s množstvím energií. Na Zemi je mnoho hledání a taktéž mnoho bolesti. Pozorujte jen barvy této koule. Pozorujte, jak proudí a jak se pohybují, a to nejen křivky chaosu, ale také ty cesty, které vedou ke zlepšení.

Nyní učiňte krok zpět a přesuňte své vědomí od globusu k sobě. Na Zemi a na energii lidstva jste se dívali pozorně. Nyní svou pozornost zaměřte plně na sebe a vnímejte sebe jako formu energie, nikoli už jako lidské bytosti, ale jako energetického jevu.

Podívejte se na své srdce. Vnímejte, jak se vás dotkla bolest a utrpení lidstva. Vnímejte svůj soucit, svou touhu po světle. Možná to dokážete vidět jasněji především s lidmi, na kterých vám záleží ve vašem každodenním životě, protože si tolik přejete, aby měli světlo, lásku a léčení. Pozorujte, co to dělá s vašim srdcem. Tahá to ve vašem srdci? Když cítíte bolesti druhých, jste s nimi spojeni energetickým vláknem, které obsahuje temné energie a tak spolu s nimi trpíte. Neděláte se většími, nepovyšujete se nad nimi, vlezete do kůže druhé osoby a trpíte spolu s ní. Přesto se zároveň cítíte bezmocní cokoli změnit.

Podívejte se na energie, které nosíte z vnějšího světa a které nejsou vaše, avšak tíží vaše srdce. Dovolte této energii téci, aby nabrala formu temné barvy nebo pocitu tíže a pozorujte, jak vypadá nebo kde se projeví ve vaší auře či v těle.

Pak učiňte další krok. Pusťte toto energetické vlákno, tento řetěz soucitu, který vás tlačí k malosti a způsobuje, že dáváte příliš. Učiňte krok zpět a odstřihněte se, uvolněte se od tohoto lana. Pokud je to pro vás těžké, představte si, že jsem s vámi a že vás povzbuzuji, abyste tak učinili. Vezměte mě za ruku a spatřete v mých očích, že je dobré, abyste se pustili. Nyní je váš čas! Nechejte šedé, tmavé energie od vás odtéct a namísto toho se obklopte světlem. Toto světlo je zkrátka tu, nemusíte ho vytvářet, je vaše: je to světlo, které jste potlačili. Dovolte si být zcela obklopeni tímto světlem, jakoukoli barvu nese.

Nyní jste od Země a druhých lidí ještě dál. Pijete z energie své duše, z částí vás, která pozoruje a dohlíží na to, co dělá věci jasnější. Dovolte si být zcela živeni touto energií, od hlavy až k patě a vnímejte, jak je vaše aura jako uzavřené vejce, elipsovitá forma, která je na svém povrchu nepropustná.

Dobijte se a vnímejte, jak máte plné právo takto o sebe pečovat. Vraťte se k sobě a vše ostatní pusťte. Jste znovu schopni nadechovat a vnímat svou původní inspiraci. Narodili jste se, abyste prožívali radost. Vnímejte tuto radost znovu, osvoboďte se od veškeré tíže – darujte si to.

Jste ve zmatku a někdy jste tak zapojeni do utrpení na Zemi, že zapomínáte na to, kdo jste. Jste představiteli nové energie Země, zvláště, když jste zcela v sobě, když se cítíte uvnitř svých vlastních hranic doma. Pak víte, jak zacházet se svými omezeními. Vyzařujete nové v jeho nejvhodnější formě a není co změnit.

Tím, že jste zcela sami sebou, vyzařujete nové vědomí, které nemůže pomoci, ale může se dotknout druhých lidí. Těch, kteří jsou připraveni být vámi dotknuti bez toho, aniž byste museli jít za své hranice, aniž byste se vyčerpávali nebo se víc snažili či bojovali s bolestí a utrpením druhých. To není cesta nového.

Nyní si představte, že tohle energetické vejce, ve kterém se cítíte bezpečně a lehce, se pomalu plaví zpět k Zemi. Jak se Země přibližuje, cítíte světlo a transparentnost a víte, že vibrace Země a strachy, které zde žijí, se vás nemusí dotýkat. Vnímejte tyto strachy před sebou jako šedivé vibrace, které proudí zcela bez námahy kolem vašeho vejce, protože nemohou dovnitř. Držte se své vlastní energie – vaší koncentrované plnosti – a vnímejte mou podporu, podporu své vlastní duše, podporu všeho, co je lehké a radostné. Můžete zde být ze svého nejhlubšího jádra, kterým je lehké a radostné, široké, krásné a svobodné.

Představte si, že nyní přistáváte na Zemi. Stojíte ve svém pozemském těle oběma nohama pevně na zemi. Nejdříve stojíte na místě v přírodě se svými holými chodidly na trávě, na pláži nebo kdekoli si vyberete a vše přinášíte sebou: svou duši, svou vnitřní sílu, svou pružnost, své pochopení. Nalaďte se na tuto planetu, na Zemi. Vnímejte, jak vás vidí, když stojíte ve vlastní síle. Cítíte její nadšení? Bude vás podporovat, dá vám kořeny, posilní vás.

Nyní si představte, že kráčíte uprostřed města. Je tam zmatek. Není tam jen fyzická horlivost – jsou tu lidé, auta, hluk – je tu také energie, která je netrpělivá a chaotičtější. Všechny tyto pocity, emoce a nálady lidí víří kolem vás a je tu jen málo přirozeného světa, který by poskytoval útěchu a harmonii. Přesto tu stojíte ve svém vejci ze světlené energie, vaší vlastní energie.

Představte si tohle: stojíte uprostřed ulice nebo chodníku a dáváte si čas, abyste se tam skutečně vžili. Uprostřed všech těchto betonů města, jste si vědomí Matky Země, neboť i ona je tam. Důsledkem její přítomnosti si uvědomujete srdce všech těch lidí, kteří tam chodí. Mezi všemi těmi povrchními emocemi – zmatení, spěch, netrpělivost – žije v každém člověku srdce. Zůstaňte nezávislí vůči těmto zmateným energiím, které kolem vás narůstají. Namísto toho se soustřeďte na všechna ta srdce.

Vnímáte, že stojíte velmi pevně a že kolem vás je neviditelný prostor. I když lidé chodí velmi blízko vás, tento prostor je stále přítomný. Vnímáte se pevně ukotvení. Jste spojeni se všemi těmi lidmi, a přesto vás netrápí. Vnímejte onen slib, který je v srdci každého z nich. Vnímejte, že v srdci každé lidské bytosti existuje touha a pátrání po pravdě a světle, i když někdy se dá pravda najít pouze prostřednictvím všech druhů splétajících se cest. Je to však součást lidské cesty.

Vnímejte tu ohromnou sílu a vytrvalost v lidech a vnímejte, jaká existuje logika v každé jedinečné cestě: ve směru, účelu. Důvěřujte jejich srdcím. Nepopírejte je, jejich zvraty a obraty na jejich cestě, nesnažte se narovnat jejich cesty, to není vaše věc. Vašim úkolem je pouze dotknout se jejich srdcí svou přítomností a vědomím, a to již činíte tím, že jste přítomní.

Představte si, že stojíte uprostřed ulice a vnímáte ve svém srdci jemný záměr dosáhnout k srdcím všech těch lidí venku s pohlazením a jemným dotykem – a to je vše. Tímto gestem jen říkáte: „Vidím tě“, a zůstáváte tiše ve své vlastní energii, ve svém vlastním poli. Zůstáváte ve spojení se svým břichem, nohama, chodidly a cítíte se svobodní.

To je vaše „práce“: být odlišní, a přesto být stále uprostřed světa, pomáhat, ale neztratit se v utrpení a bolesti druhých, dávat ze srdce. Na jedné straně stojíte mimo společnost, ale na straně druhé se s ní spojujete ze srdce a tím, že tak činíte, naplňujete smysl své duše – to je vaše nejdražší přání.

Tímto způsobem přispíváte k jinému, lepšímu světu, a zároveň se osvobozujete od starého. Osvobozujete se od toho, co vás drželo připoutané ke strachu. Ať už stojíte na této cestě kdekoli, žádám vás, abyste respektovali sami sebe, abyste měli odvahu pravidelně se stahovat hluboko dovnitř. Žádám vás, abyste přechodně pustili to, co vás spojuje se vším ostatním, a zažívali krásu a sílu své duše. Odtud můžete učinit další krok do světa, vědouc, že není třeba dělat příliš. Je to skutečně o tom být hluboce uvnitř sebe, je to o respektování své vlastní energie duše a odtud jít s proudem života.

Všechny vás zdravím s tím nejvyšším respektem. Vnímejte můj obdiv k vám všem. Jste učitelé nové doby. Velice vám děkuji.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

Reklamy

Horoskop na obdobie 31. 10. – 6. 11. 2016

Odevzdání se a přijímání

V tomto týdnu se budu odvolávat na horoskop z předešlého týdne, protože ten nejzásadnější aspekt Slunce v trigonu s Neptunem působí i v tomto týdnu. A doznívají další aspekty z minulého týdne. K tomu končí turbulentní aspekt mezi Uranem a Marsem a od 4. 11. přichází trochu zklidnění.

Vzhledem k tomu, že v neděli nastalo novoluní, a měsíc přibývá, tak tato doba přeje přílivu energie, rozhodnosti a počátkům. Energie, kterou je možno pro pochopení nazvat „shůry dáno“ (viz horoskop z minulého týdne), není o rozpouštění a odpouštění, ale o odevzdání se a přijímání.

Jeden základní zákon je věřit na zázraky! Pod zákon je pak umět zázrak přijmout. Umíte přijímat? Kolikrát máte pocit: „To mě se nemůže stát! To si nezasloužím.“ Představte si, že se k vám snese Světlo – Bytost a oznámí vám: “Tvé zranění vyléčím! Tvá duše se stane čistou. Dám Ti prožít velkou lásku. Nech mě vstoupit do sebe a vše vykonám.“ Co se ve vás děje? Vnímejte své reakce. Jste opravdu připraveni to přijmout? Buďte k sobě upřímní a pojmenujte si své pocity, co to ve vás vyvolá. Tak poznáte, jestli jste skutečně otevření a umíte přijímat. A co když by za vámi přišel člověk a nabídnul vám své bohatství, dary a lásku. Co se ve vás bude dít?

Viděla jsem u lidí kolik zázraků se jim v životě stalo, ale neuměli je přijmout a tím zázrak „zmizel“, nemohl vstoupit do hmoty a změnit je, jejich život. Chtěli stále žít to samé, i když si na svůj život stále stěžovali. Buďte k sobě upřímní. Ten, kdo chce něco změnit, hledá způsoby, ten, kdo jen předstírá změnu, hledá výmluvy.

Možné je naprosto všechno. Otázkou je, jestli to všechno umíme přijmout. Máme nekonečno mnoho možností a naše „svobodná vůle“ se rozhoduje. Nebo spíše vaše srdce se rozhoduje, protože vaše realita ukazuje na vaši pravdu srdce! Jak se rozhodlo vaše srdce, i když vy tvrdíte a stěžujete si, že v životě není něco v pořádku či něco se vám nedostává. Kdyby to byla skutečná pravda srdce, stane se to vaší realitou. A srdce se rozhoduje na základě minulých zkušeností. Někdy se může překvapivě stát, že když nabídnete své dary a chcete druhého obdarovat, jeho srdce ještě více zatvrdne, více se uzavře. Odmítá. V tomto srdci zkušenostmi zemřela důvěra, dobrota, laskavost a láska. Nevěří, že druzí lidé takoví dokážou být. Neberte si to osobně. Nezůstávejte u takového člověka, jděte tam, kde je srdce otevřené a vaše dary mohou obohatit a znásobit se.

Když vaše srdce věří na zázraky a přijme je do svého srdce, vás život je naplněný a blažený. Můžete dávat a obdarovávat, ale přijímat může jen láskyplné a čisté srdce.

trust-love

Dávejte si pozor na myšlenky, protože mysl je v této době silná a myšlenky se vám mohou zhmotňovat. Právě mysl vám může zabránit přijímat dary. Mysl je hodnocení, analyzování, Matrix. Merkur – mysl vytváří konjunkci s Černou lunou (3. – 6. 11.), to přináší osudovou dobu v rozhodování a podléhání svým nejnižším programům. Tato konjunkce je ve Štíru, což znamená, že je zde sklon k manipulaci a k touze mít vše pod kontrolou. Objeví se strach, podezíravost, vypočítavost, nedorozumění, nepochopení v komunikaci, žvanivost a pomluvy. Buďte opatrní na svá slova, můžete říci něco, čeho pak můžete litovat. Zároveň to ukazuje, jak se necháte ovlivnit slovem druhých.

Slovem můžete léčit, ale také ublížit. Záleží, jak využijete energie této konjunkce. Můžete se dostat za mysl, za Matrix a dojdete k zásadnímu poznání. Poznáte svůj program, nástroje, formy a učení, která vám pomohou pochopit princip života, vývoje, a zároveň vám pomohou dostat se za tyto formy a projekce. Stanete se vidoucími.

Nebo se necháte ovládat myslí, nedokážete se odevzdat a nic přijmout. Vidíte jen velmi malý fokus, mysl je velmi omezená. Objevuje se sklon k pesimismu, podezírání a hledání problémů tam, kde nejsou. Záměrně je aktivováno mnoho negativních myšlenek, které mají ovládat mysl lidí, aby jim bylo zabráněno se odevzdat a přijmout „shůry dané požehnání“. Mysl je velmi rozkmitána a objeví se bolesti hlavy, můžete cítit, že jste zahlceni myšlenkami. Snaží se vás udržet ve vaší omezenosti programu. Využijte možnosti poručit své mysli, nahlas se oslovte jménem a řekněte: „ …. a dost! Já tady rozhoduji! To, co je mé, ať u mne zůstane! To, co mi nepatří, ať odejde. Já, jdu cestou světla a lásky.“ Dělejte to opakovaně. A pokud budete mít možnost, tak udělejte kotrmelec.

Venuše, která se dostává do harmonického aspektu s Uranem (2. – 7. 11.) předznamenává možnost prožít novou kvalitu lásky, nové hodnoty a nová zažehnutí vášně. Ale jen tehdy, pokud vaše srdce a láska je silnější než mysl. V této době se ukáže, jestli vám vládne srdce nebo mysl. Mysl je vypočítavá a analyzuje, aby to bylo nejlepší jen pro vás. Srdce je spojeno s vírou, že láska hory přenáší a nenechá se omezit okolnostmi. Když vaše srdce pocítí lásku a nadšení, Nebe se spojí a podpoří vás, otevře se cesta. Vy nemusíte nic vymýšlet. Když máte nějaký sen a milujete ho, jste nadšení, tak jemnohmotné síly spojí cesty, které vás k tomu dovedou. Vesmír podporuje vyzařování lásky!

Přeji bohatý a naplněný týden. S láskou Petra Nel

Upozornění:
Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Rady pro ženské dvojplameny aneb jak se z toho nezbláznit

Hned v úvodu považuji za nutné uvést, že „ženskými dvojplameny“ jsou myšleny dvojplameny s převažující ženskou složkou, kterými ovšem nemusí být vždy ženy. Jsou i případy mužů s převažující ženskou složkou a je třeba brát v úvahu i možnost, že v rámci páru dvojplamenů mohou mít oba dva shodné fyzické pohlaví.

Pokusím se zformulovat několik rad pro ženské dvojplameny, které překonaly prvotní šok z opuštění svým protějškem a vzpamatovaly se natolik, že jsou schopné alespoň do určité míry racionálně uvažovat a neutápět se pouze ve svých citech a sebelítosti.

1. Přestaňte se litovat a začněte konat

Vědomé utápění se v citech a sebelítosti je dobrovolné sebetýrání. Smiřte se s tím, co je v tuto chvíli. Shromážděte dostupné informace, pokuste se zaktivovat alespoň trochu „chlapského“ logického uvažování a začněte něco dělat. Zaměstnejte se čímkoli smysluplným.

2. Postavte se výzvám čelem

Veškeré situace, které vám přijdou do života, mají svůj důvod. Zdánlivě vůbec nemusí souviset s vaším dvojplamenem, jsou ale potřeba k tomu, abyste v sobě něco objevila, vyřešila a přijala, a tím se posunula směrem ke své úplnosti. Pokud se nějaké, pro vás nepříjemné, situaci pokusíte vyhnout, bude se vám vracet tak dlouho, dokud nepřekonáte strach a nepostavíte se jí čelem. Musíte to vyřešit jednou pro vždy.

3. Mluvte jeho řečí

Pokud máte to štěstí a jste se svým dvojplamenem alespoň občas v reálném kontaktu, mluvte s ním takovým způsobem a o takových věcech, aby byl schopen tomu porozumět a přijmout to. Přestože vy máte jisté povědomí o dvojplamenech, duchovních záležitostech atd., váš protějšek o jejich existenci nemusí vůbec nic tušit, nebo je může i zavrhovat. Vaše vysvětlování a přesvědčování může spíše považovat za váš zoufalý pokus se mu přiblížit a to ho od vás může ještě více odpudit.

4. Respektujte jeho slova a jeho svobodnou vůli

Je víc než pravděpodobné, že od svého dvojplamene uslyšíte slova, která vás budou bolet a kterým nebudete chtít uvěřit. Pokud vám řekne, že vás nemiluje, či že k vám nic necítí, respektujte to a zachovejte se podle toho, byť byste si byla stokrát jistá, že neříká pravdu. To znamená: běžte mu z cesty, nevnucujte se, nepřesvědčujte, pokuste si zachovat svoji tvář a důstojnost. Respektujte jeho slova a svobodnou vůli, reagujte na to, co říká a ne na to, co si myslíte, že si myslí, či cítí. City vůči vám jistě v jeho nitru jsou, ale on je zatím není schopen přiznat a projevit, k tomu se musí sám a svobodně dopracovat.

twin3h

5. Poskytněte čas, klid a prostor

Je možné, že dost dlouhé období nebudete se svým dvojplamenem ve fyzickém kontaktu. To proto, že bude třeba, abyste každý pracoval sám na sobě samostatně. Jsou záležitosti, které si váš dvojplamen musí vyřešit sám a stejně tak i vy. Na to oba potřebujete čas, klid a prostor. K vašim setkáním a konfrontacím bude pravděpodobně docházet ve chvíli, kdy bude třeba si vzájemně pomoci svým chováním zrcadlit něco, co byste sami na sobě neviděli a nevěděli, že je ještě třeba zpracovat.

6. Buďte upřímná sama k sobě i k ostatním

Pokuste se být sama k sobě zcela upřímná. Nic si nenamlouvejte, nevysnívejte, nevytvářejte domněnky. Vycházejte z jasných skutečností. Snažte se hovořit a vystupovat podle toho, co cítíte. Jinak řečeno – je třeba uvést do souladu vaše srdce, mysl a činy a to v každé situaci. Tím, že byste se vyjadřovala a chovala v rozporu se svým cítěním, byste pouze zrazovala a obelhávala sama sebe.

7. Rozvíjejte úctu a lásku k sobě

Váš dvojplamen k vám bude mít přesně takový postoj, jaký budete mít vy sama k sobě. Pokud budete upřednostňovat potřeby a zájmy ostatních před potřebami a zájmy vlastními, váš dvojplamen bude směřovat svoji pozornost mimo vás. Pokud vy plně projevíte lásku a úctu vůči sobě a postavíte sama sebe na první místo, i on vám projeví lásku a úctu a postaví vás vedle sebe na první místo.

8. Mějte svatou trpělivost

Je třeba mít na paměti, že každá událost má své správné načasování, které může záviset na mnoha vnějších okolnostech. To, že se budete snažit něco urychlit, může vyvolat opačnou reakci – zpomalení či zablokování. Mějte trpělivost sama se sebou a především se svým dvojplamenem, on potřebuje své vlastní tempo.

Ivana „Geri“ Kutnarová

Zdroj: http://divine-love.quicksnake.cz

CELISTVOST VZTAHU

Přinést do vztahu větší celistvost znamená být více tím, kým skutečně jsme. Někdy to znamená mít odvahu více mluvit o tom, jak věci vidíme nebo jak se cítíme.

Někdy to znamená, že se odvážíme seznámit se zdroji konfliktu, které byly doposud zameteny z dohledu, abychom je nyní mohli konečně vyřešit ,,venku”, namísto toho, aby nadále zůstávaly uzavřené ,,v přístěnku”.

V každém případě to, co riskujeme, je pro nás jedinečné a je to dědictvím našeho osobního příběhu. Mnozí se – více než čehokoliv jiného – bojí, že odezvou bude hněv. Jiní se zase více než hněvu obávají, že v odpovědi na jejich úsilí se ostatní stáhnou. Někteří již při pouhé vyhlídce na větší upřímnost ve vztahu s každým promítají katastrofická očekávání – očekávání, že vztah samotný se nezdaří a náhle skončí. Ať již jde o jakýkoliv strach, za účelem žití opravdového života musí být transformován naší ryzí motivací naplnit své nejvyšší poslání zde na Zemi, a to i v našich vztazích a právě jejich prostřednictvím. Cokoliv menšího představuje jen částečnou duchovnost, nikoliv duchovní život.

Zkusit štěstí nebo vstoupit ve vztazích s druhými na nové území vyžaduje oddanost našemu cíli. Také to vyžaduje, abychom v sobě měli určitý pocit vnitřní harmonie, jenž nám umožňuje poznání, že ať již bude výsledek jakýkoliv, budeme v pořádku. To neznamená, že bychom věděli, jak vztah dopadne nebo jaký bude výsledek našeho riskování. Znamená to, že budeme v pořádku – bez ohledu na výsledek.

Tento pocit bezpečí přichází spíše zevnitř nás samotných – od uznání své osobní životní jiskry, než abychom tento pocit bezpečí či zaručení „štěstí“ hledali u jiných osob. Vyžaduje-li naše identita podporu druhých, bude podstupování rizik složité, neboť při každém našem kroku bude hrozit případné zhroucení. Ale pokud naše celistvost a identita závisí na tom, co je v nás, pak můžeme jednat čestně a s odvahou, pokud jsou vyžadovány, neboť při svém úsilí budeme pozvedáni a podporováni zevnitř.

inside24

V každodennosti života existuje mnoho příležitostí k riskování, pokud usilujeme o vytvoření větší důvěrnosti s druhými a snažíme se být s nimi způsobem, jenž role přesahuje. Když se například s někým setkáme, máme na výběr chovat se k němu podle role, kterou hraje: zákazník v obchodě, úředník, řidič auta, tesař, školník atd., nebo  k té osobě můžeme přistupovat jako k lidské bytosti nám rovné, jako k božské jiskře, jež je součástí oceánu vědomí Nejvyššího Zdroje.  Rychlý běh života v nás často v průběhu dní zařadí režim ,,autopilota” a naše dny běží, jako bychom byli probuzeni, avšak ve skutečnosti spíme. Nemůžeme riskovat odstoupením od rolí, neboť jsme ve ,,funkčním  módu”, tedy děláme jen to, co je nezbytné. Tento způsob přístupu k druhým způsobuje, že je vnímáme podle toho, co pro nás mohou učinit, místo toho, kým jsou.

Jelikož mnozí lidé působí po většinu času v tomto ,,funkčním módu”, kdokoliv tento mód opustí, riskuje, že něco učiní jinak. Kdokoliv, kdo takto vystoupí z řady, musí být ochoten čelit rozpakům v situaci, jež se vymyká známému a běžnému stavu. Přesto se i rozpaky či trapné situace mohou také stát přáteli, neboť nás upozorňují, že se odehrává něco nového. Když riskujeme, že se změníme, přijímáme důsledky svých vlastních činů. Přijímáme důsledky toho, že jednáme s druhými s větší lidskostí, zájmem, láskou či důvěrností, než od nás očekávají.

Jaké jsou tyto následky?

Na tuto otázku existuje mnoho odpovědí, každá z nich záleží na jedinečné situaci, v níž se nacházíme. A přesto není klíčové, jaké jsou či budou následky takové situace, když opustíme to známé a obvyklé, nýbrž jaké jsou předpoklady této situace, základy vědomí uvnitř nás, z nichž povstává způsob, jak k druhým přistupujeme.  Právě motivace srdce nám umožňuje vnímat a přát si něco více, jsme-li s druhým člověkem. Z pohledu lidských vztahů je toto důležitější, než jak se situace vyvine. Máme-li odvahu a touhu se podělit s druhým o více ze sebe sama, můžeme učinit onen skok, jenž je vyžadován, máme-li udělat to nečekané. Můžeme se stát osobou, jež přistupuje k druhému na základě jeho lidskosti, nikoliv jeho funkčnosti.

Zuzana Soukupová

úryvek z knihy „VZTAHY NA CESTĚ OSOBNĚ DUCHOVNÍHO ROZVOJE“

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz)

DOVOL SI BYŤ SÁM SEBOU A BUDEŠ ŠŤASTNÝ… AKO TO DOSIAHNUŤ?

Deň čo deň sa snažíme prežívať šťastie, lásku, úsmev v srdci. Túžime byť neustále šťastní, rozdávať, dostávať – prijímať šťastie. Raz to funguje a inokedy nie. Niektorí ľudia prijali program „veď nejako to už bude, nejako to dopadne“. Vraj nie každý deň svieti slniečko. Pritom asi zabudli, že aj keď je zamračené, slniečko neustále svieti v jednom kuse. Pravdepodobne by sme mali prijať afirmáciu: „ Som slnko, som svetlo, som hojnosť lásky, šťastia“. Možno ste sa teraz usmiali a myslíte si, že som ďalší šibnutý, ktorý sníva vlastný sen a realita je iná. Skúsme sa pozrieť na to spoločne bez sna, prikrášľovania. Cez najväčšiu dávku úprimnosti k sebe.

Otázka znie: Som sám sebou neustále? Som sám sebou v práci, medzi priateľmi, vo vzťahu, alebo hrám hru, rolu, čo sa odo mňa očakáva? Často sa ani nenazdáme, ale hráme hry druhých, aby sme zapadli do kolektívu, partie, do rodiny, do partnerského vzťahu, detí. Robíme to podvedome, aby sme boli prijatí medzi nich. Hovorí sa tomu prispôsobiť sa niekomu, k niečomu, pre dobro všetkých. Som to ale potom už ja, či ich hracia bábika?

Ďalšou otázkou je, prečo to robíme? Je to zo strachu straty ich lásky. Uvedomme si, že láska je všetko. Láska sa nachádza vo všetkej hojnosti. Či myslíme na prácu, priateľstvo, rodinu, partnera, deti, vnukov. A tú hojnosť strácame práve vtedy keď:

–          Potrebujeme neustále dôkazy, že sme prospešní v práci, aby nás dobre ohodnotili, nestratili zamestnanie, istotu cez peniaze. Aj keď sa nám nepáči kolektív, alebo pracovné zaradenie, či pracovná doba, nenapĺňa nás práca. No potrebujeme finančnú istotu pre niečo. Nie sme v práci vo vlastných vibráciách šťastia. Nevadí, vydržíme pre niekoho, či pre niečo…

–          Aj vo vzťahu (partnera, rodiny, detí, atď..) sa bojíme, že nás nebude mať rád, ak ostaneme sami sebou. Nedostaneme jeho/jej pozornosť, čo je vlastne pýtanie si lásky. Zo začiatku sa automaticky prispôsobujeme v novej známosti, aby sme dokázali navzájom, akí sme super, čo po nejakom čase si budeme vytýkať. Tomu sa hovorí, že sme si zložili ružové okuliare. Takže pripusťme, že opäť sme neboli sami sebou zo strachu čohokoľvek, čo nemáme v sebe spracované.

Čo to je, čo nemáme spracované, prijaté? Čo nám chýba? Seba: láska, dôvera, úcta, ohodnotenie, poznanie bez ega cez lásku. Tu niekde v niečom je potrebné byť k sebe maximálne úprimný, aby sme dokázali zbadať našu vlastnú ilúziu. V tej ilúzii je schovaný náš strach. Pokiaľ ho neodhalíme, nič sa nezmení v nás a tak neustále budeme dookola hrať role druhých pre ich očakávania. Možno vám pomôže táto moja afirmácia: Nikdy nemiluj nikoho viac než seba samého. Alebo inak povedané: Každého miluj len toľko, ako seba samého. Inak neustále budeme vytvárať nerovnováhu, čo prežívame ako nešťastie, bolesť.

A stop. Urobme si hrubú čiaru a povedzme si, že každá skúsenosť je pre nás pomôcka pre náš rozvoj. Rozvíjajme seba. Nikoho iného. Tak ako sa budeme meniť, tak sa budú meniť aj okolnosti. Ako sa bude meniť moje vnútro, duševný svet, tak sa bude meniť aj môj vonkajší svet. Ako to dosiahnuť? Prijmite seba samotného s vlastnými nedokonalosťami. Prestaňte utekať pred vlastnou bolesťou, strachom, ilúziou. Pomenujte s najväčšou úprimnosťou vaše chyby, bolesti. Predsa viete, že všetko má svoju príčinu, ale aj účel. Tak hľadajte možnosti nápravy v sebe.

Predsa každá skúsenosť je pre naše dobro. Práve preto sa naučme odpúšťať hlavne sebe a až keď to zvládneme, potom aj druhým. Jedine takto dosiahneme vnútornú slobodu od všetkých a všetkého a naša vnútorná prázdnota bude schopná prijať skutočnú bezpodmienečnú lásku. Vlastne zistíme, že tam bola vždy, akurát bola prekrytá, potlačená nami a teraz začala kvitnúť ako najkrajšia voňavá ruža. Zrazu nebudete mať potrebu nič a nikomu dokazovať. Budete sami sebou. Váš svet sa stane vlastným farebným veľdielom, bez toho, aby ste očakávali nejaké uznanie od druhých. Nikto vám nedá, neponúkne, nevyrobí pravé dokonalé  šťastie. Jedine vy to dokážete priatelia, pokiaľ budete sami sebou. Vtedy budete chápať naplno, čo je to vlastne zodpovednosť za seba a už nikdy nebudete nešťastní.

true-self

Pokiaľ potrebujete pomoc z duchovného sveta, sú tu pre vás a pomôžu v oblastiach:

AA Chamuel: radosť zo života, oživiť vnútorné dieťa, láska, vzťahy

AA Jofiel: skutočné poznanie, sila rozlišovať, prestať zbytočne hodnotiť

AA Gabriel: rozpustenie bolesti a blokád srdca, odpustenie, prijatie ženskej časti, prepustenie odporu

AA Rafael: liečenie teľa, duše, ducha cez lásku a rast; sebaliečenie,  pochopenie prečo som tu-poslanie

AA Uriel: oslobodenie sa od väzieb na hmotu cez hmotu; spoznanie vlastné JA cez spirituálne vedomie

AA Zadkiel: transformácia tmy v nás; sloboda; rozpúšťanie karmy, sebapoznanie

AA Haniel: radosť cez kreativitu;  nové tvorenie, zodpovednosť za seba, rozvoj

AA Metatron: uzdravenie sa cez božiu milosť; uzdravenie duchovnej pýchy; vzostup-transformácia

AA Sandalfon: liečenie bolesti srdca, radosť cez vnútorné dieťa; odpustenie na všetkých úrovniach, prijatie všetkých pocitov

AA Camael: svetlo-tma;  prevádza nás cez temnú stránku duše; riešenie strachov

AA Muriel: rieši naše bloky pri prijímaní šťastia; opätovná dôvera cez bezpodmienečnú lásku

AA Anael: oslobodenie od kolektívnych bolestí, rán; prijatie tmy aby sa opäť vyjasnilo, krst ohňom; opätovná sloboda

AA Natanael: strach zo smrti ega, duchovné znovuzrodenie; skutočné duchovné poznanie, porozumenie

AA Raguel: kontakt so strážnym anjelom; láska k životu na zemi; čistota tela; prijatie, že každý deň prežitý na zemi je dar, zázrak ktorý je len pre teba

AA Raziel: uvoľnenie zlosti; detoxikácia, čistenie;  spoznanie Boha v sebe a opačne;  pochopenie hojnosti vnútra, ktorá sa manifestuje v našom živote

AA Michael: ochrana; sloboda, rozpúšťanie vnútorných konfliktov; liečenie duše; pochopenie negatívnych myšlienkových a emocionálnych pochodov v nás

Mária Matka: v bezpodmienečnej a súcitnej láske pomôže uzdraviť bolesti srdca, duše a vniesť do života lásku, radosť a hojnosť

 

Pokiaľ máte pocit potreby konzultácie, som tu pre vás. Volajte, dohodneme sa.

S láskou pre nás všetkých

Janko

Pre http://gaia2010.sk/ 15.12.2014 napísal  Ján Bálint. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

Baudyho predpoveď na obdobie od 10.12. do 22.12.2014

STŘELEC a vůbec:

Celkově: Klady i zápory najednou potřebujeme spojit dohromady. Vytáhnout to nejlepší a použít to pro zklidnění toho nejostřejšího.

Profesně: Profese se skrze vývoj všeho ohýbají a lámou, nezůstávají na svých původních místech. A nyní to lze naplno vidět.

Vztahy: Od 11. prosince jsou vztahy více odpracované, jsou-li. Od 20. to může být náročné.

Finančně: Peníze jsou formou radosti. Čím více radosti, tím více peněz netřeba. A tím více jich je k dispozici.

Zdraví: Všímejte si toho, kde všude jsou namáhány vaše oči. Zlepšete jim podmínky.

Sagittarius_by_Steel_Eyes

BERANKY
Je to celé trochu tlakové, pociťujete pravděpodobně nedostatek prostoru. Prostor je však o velkorysém pohledu na svůj život. Důležitá je před letošními vánoci vděčnost za váš vztah a uvědomování si lásky v sobě. Protože tlakové okolnosti mohou snadno vnášet do vašeho vztahu prvek vzdálení. Po vzdálení potřebuje přijít upřímnost a přiblížení. Jinak může snadno nastat konec. Upřímnost je však sama o sobě druhem přiblížení. Nic nespojuje lidi tolik jako upřímnost.

BÝCI
Vám, krásné holčiny, nasypeme do kabelek dobré zprávy. Síla vašeho profesního nasazení, láska k lidem a svému životu, to vše se může během druhé půlky prosince zhodnocovat. Můžete se cítit být v lehce antipatickém stavu vůči mužům. Řešením může být, nakolik mužům přiznáte jejich kvality a jejich svobodu. Uznáte tím i svoji vlastní kvalitu a svobodu. V okolí 14. prosince je v ovzduší patrná pozitivita a srdečnost. Užijte si ji také, oboje je vám vlastní.

BLÍŽENKY
Mars ve Vodnáři a Jupiter ve Lvu vám poskytují důležitou podporu, aby se vám snadno pracovalo, abyste cítily přátelství s muži a radost z každé chvíle volného času. Atmosféra v okolí 14. prosince je velice nakloněna otevřenosti a velkorysosti. Je možné, že vám bude vhod si v té době před vánoci něco s někým vyříkat, trochu se pochopit anebo si něco vzájemně odpustit. Lásce však zkuste tentokrát nedávat žádné podmínky a omezení. Neunesla by to.

RAČICE
Vaše znamení je na tom dlouho v klidu, ale právě od 11. prosince to pomalu začíná být relativně náročně. Profesní požadavky směrem k vám možná přibývají. Zároveň by pro vás bylo velmi užitečné, když byste si udělaly více prostoru pro sebe. Trochu se vnitřně oklepat a osvobodit, než propuknou ježíšci. Okolí 20. prosince je příznivé pro svobodné a spontánní jednání. Důležité je, aby pokud s někým chcete být, tak abyste nevymýšlely, proč to zároveň nejde.

LVICE
Vám, kočkám vlasatým, v tomto období dohromady o nic nejde. Věci jedou samospádem. Docela se bavíte, co musíte, to splníte, co nesplníte, v rámci celkového přetížení všech a všeho se zase tak moc nestane. Může pro vás být užitečné si uvědomovat, kde se ve vás děje neochota k propojování se s partnerem, uvědomit si, kde blokujete to, abyste skutečně mohly trávit čas spolu. Stačí si to uvědomit. Pak už se tento program může začít sám měnit. Mezi 11. a 15. prosincem běží vlemi příjemné dny.

PANNA
Velmi příznivé období běží pro vaše pracovité znamení. Od 11. si můžete snáze uvědomovat přítomnost lásky v ovzduší, více spolehlivosti a stability ve vztahu. O týden později se vám ta stabilita bude možná zase trochu zajídat a tak budete nastavovat trochu volnější styl. Pokud tím váš vztah v okolí 20. prosince nerozkolísáte do neúnosna, prožijete hodně silný a pozitivní prosinec. Je totiž třeba trávit i čas před vánoci spolu, pokud má být vztah vztahem.

VÁHY
Planety jsou vůči vašemu znamení rozestavěny podpůrně, budete přes svátky pravděpodobně cítit eskalaci pracovních povinností. Pokud by pro vás bylo schůdné je už předem přesměrovat směrem k době po novém roce, jedině dobře pro vás. Podobně jako mnoha dalších lidí, i vás se hodně týká téma transformace vaší profese. Bude pro vás příjemné nacházet v sobě důvěru ve vývoj a změny. A v to, že se změny mohou odehrát hladce a aniž byste je musely tlačit.

ŠTÍR
Vaše znamení bude sklízet různé drobné plusy. Od 10. prosince to je o pocitu bezpečí v rámci vztahu a lásky. S možným rozkýváním energii v okolí 20. prosince. Od 17. prosince se Merkur dostane do Kozoroha a myšlenky a komunikace kolem Vás zpevní. 22. dne do téhož znamení vstoupí i Slunce a vám se po třicet dní budou věci ukazovat tak jak jsou, bez příkras. Dovolí vám to dělat praktičtější rozhodnutí, nekrmit překonané formy a jiné iluze.

KOZOROŽKY
Desátého odpoledne mohou kypět emoce. Jedenáctého se pro změnu hodí na oslavy, interakci s dětmi a cokoliv velkorysého. Dvanáctého lze mnohé vykomunikovat či pochopit. Třináctého je den vhodný na srdečný a šlechetný přístup. Čtrnáctého se vám věci mohou velmi dobře dařit. Pokud s nimi nebudete bojovat. Patnáctého je dobrý čas pro vztahovou rovnováhu a vzájemné spojení. Šestnáctého ráno a dopoledne se vám scénář může podstatně zrychlit.

VODNÁŘKY
Sedmnáctého odpoledne se atmosféra prohloubí a zmírní. Osmnáctého dopoledne se láska může dostávat do zbytečného svírání žárlivosti či majetnictví. Devatenáctého večer se můžeme trochu uzavírat a hledat pak zase cestu jeden k druhému. V sobotu dvacátého si láska hledá svůj svobodný a individuální tvar. V neděli dvacátého prvního se z toho můžeme snažit rozebrat, pochopit, co si vlastně přejeme. Dva a dvacátého toho budeme nevyhnutně hodně stíhat v práci či kdekoliv budeme.

RYBY
Svět vás rybek se během druhé půlky prosince příliš nezmění. Jakkoliv je možné, že vám toto období přijde vhod, protože s ním budete umět správně naložit. Správně s ním naložit znamená nic nepřehánět. Paradoxně v době, kdy lidé kolem vás budou mít tendenci to či ono přehánět. Ve vztahu si udržujte pozornost a rovnováhu, kolem 20. prosince se leccos může kývat a hýbat. Určitě zhodnoťte co možná pozitivně období kolem 12. prosince. Mnoho se v těch dnech dá spravit či vylepšit.

Antonín Baudyš (Astro pro Žena a život)