Tag Archive | úprimnosť

Horoskop na obdobie 31. 10. – 6. 11. 2016

Odevzdání se a přijímání

V tomto týdnu se budu odvolávat na horoskop z předešlého týdne, protože ten nejzásadnější aspekt Slunce v trigonu s Neptunem působí i v tomto týdnu. A doznívají další aspekty z minulého týdne. K tomu končí turbulentní aspekt mezi Uranem a Marsem a od 4. 11. přichází trochu zklidnění.

Vzhledem k tomu, že v neděli nastalo novoluní, a měsíc přibývá, tak tato doba přeje přílivu energie, rozhodnosti a počátkům. Energie, kterou je možno pro pochopení nazvat „shůry dáno“ (viz horoskop z minulého týdne), není o rozpouštění a odpouštění, ale o odevzdání se a přijímání.

Jeden základní zákon je věřit na zázraky! Pod zákon je pak umět zázrak přijmout. Umíte přijímat? Kolikrát máte pocit: „To mě se nemůže stát! To si nezasloužím.“ Představte si, že se k vám snese Světlo – Bytost a oznámí vám: “Tvé zranění vyléčím! Tvá duše se stane čistou. Dám Ti prožít velkou lásku. Nech mě vstoupit do sebe a vše vykonám.“ Co se ve vás děje? Vnímejte své reakce. Jste opravdu připraveni to přijmout? Buďte k sobě upřímní a pojmenujte si své pocity, co to ve vás vyvolá. Tak poznáte, jestli jste skutečně otevření a umíte přijímat. A co když by za vámi přišel člověk a nabídnul vám své bohatství, dary a lásku. Co se ve vás bude dít?

Viděla jsem u lidí kolik zázraků se jim v životě stalo, ale neuměli je přijmout a tím zázrak „zmizel“, nemohl vstoupit do hmoty a změnit je, jejich život. Chtěli stále žít to samé, i když si na svůj život stále stěžovali. Buďte k sobě upřímní. Ten, kdo chce něco změnit, hledá způsoby, ten, kdo jen předstírá změnu, hledá výmluvy.

Možné je naprosto všechno. Otázkou je, jestli to všechno umíme přijmout. Máme nekonečno mnoho možností a naše „svobodná vůle“ se rozhoduje. Nebo spíše vaše srdce se rozhoduje, protože vaše realita ukazuje na vaši pravdu srdce! Jak se rozhodlo vaše srdce, i když vy tvrdíte a stěžujete si, že v životě není něco v pořádku či něco se vám nedostává. Kdyby to byla skutečná pravda srdce, stane se to vaší realitou. A srdce se rozhoduje na základě minulých zkušeností. Někdy se může překvapivě stát, že když nabídnete své dary a chcete druhého obdarovat, jeho srdce ještě více zatvrdne, více se uzavře. Odmítá. V tomto srdci zkušenostmi zemřela důvěra, dobrota, laskavost a láska. Nevěří, že druzí lidé takoví dokážou být. Neberte si to osobně. Nezůstávejte u takového člověka, jděte tam, kde je srdce otevřené a vaše dary mohou obohatit a znásobit se.

Když vaše srdce věří na zázraky a přijme je do svého srdce, vás život je naplněný a blažený. Můžete dávat a obdarovávat, ale přijímat může jen láskyplné a čisté srdce.

trust-love

Dávejte si pozor na myšlenky, protože mysl je v této době silná a myšlenky se vám mohou zhmotňovat. Právě mysl vám může zabránit přijímat dary. Mysl je hodnocení, analyzování, Matrix. Merkur – mysl vytváří konjunkci s Černou lunou (3. – 6. 11.), to přináší osudovou dobu v rozhodování a podléhání svým nejnižším programům. Tato konjunkce je ve Štíru, což znamená, že je zde sklon k manipulaci a k touze mít vše pod kontrolou. Objeví se strach, podezíravost, vypočítavost, nedorozumění, nepochopení v komunikaci, žvanivost a pomluvy. Buďte opatrní na svá slova, můžete říci něco, čeho pak můžete litovat. Zároveň to ukazuje, jak se necháte ovlivnit slovem druhých.

Slovem můžete léčit, ale také ublížit. Záleží, jak využijete energie této konjunkce. Můžete se dostat za mysl, za Matrix a dojdete k zásadnímu poznání. Poznáte svůj program, nástroje, formy a učení, která vám pomohou pochopit princip života, vývoje, a zároveň vám pomohou dostat se za tyto formy a projekce. Stanete se vidoucími.

Nebo se necháte ovládat myslí, nedokážete se odevzdat a nic přijmout. Vidíte jen velmi malý fokus, mysl je velmi omezená. Objevuje se sklon k pesimismu, podezírání a hledání problémů tam, kde nejsou. Záměrně je aktivováno mnoho negativních myšlenek, které mají ovládat mysl lidí, aby jim bylo zabráněno se odevzdat a přijmout „shůry dané požehnání“. Mysl je velmi rozkmitána a objeví se bolesti hlavy, můžete cítit, že jste zahlceni myšlenkami. Snaží se vás udržet ve vaší omezenosti programu. Využijte možnosti poručit své mysli, nahlas se oslovte jménem a řekněte: „ …. a dost! Já tady rozhoduji! To, co je mé, ať u mne zůstane! To, co mi nepatří, ať odejde. Já, jdu cestou světla a lásky.“ Dělejte to opakovaně. A pokud budete mít možnost, tak udělejte kotrmelec.

Venuše, která se dostává do harmonického aspektu s Uranem (2. – 7. 11.) předznamenává možnost prožít novou kvalitu lásky, nové hodnoty a nová zažehnutí vášně. Ale jen tehdy, pokud vaše srdce a láska je silnější než mysl. V této době se ukáže, jestli vám vládne srdce nebo mysl. Mysl je vypočítavá a analyzuje, aby to bylo nejlepší jen pro vás. Srdce je spojeno s vírou, že láska hory přenáší a nenechá se omezit okolnostmi. Když vaše srdce pocítí lásku a nadšení, Nebe se spojí a podpoří vás, otevře se cesta. Vy nemusíte nic vymýšlet. Když máte nějaký sen a milujete ho, jste nadšení, tak jemnohmotné síly spojí cesty, které vás k tomu dovedou. Vesmír podporuje vyzařování lásky!

Přeji bohatý a naplněný týden. S láskou Petra Nel

Upozornění:
Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Rady pro ženské dvojplameny aneb jak se z toho nezbláznit

Hned v úvodu považuji za nutné uvést, že „ženskými dvojplameny“ jsou myšleny dvojplameny s převažující ženskou složkou, kterými ovšem nemusí být vždy ženy. Jsou i případy mužů s převažující ženskou složkou a je třeba brát v úvahu i možnost, že v rámci páru dvojplamenů mohou mít oba dva shodné fyzické pohlaví.

Pokusím se zformulovat několik rad pro ženské dvojplameny, které překonaly prvotní šok z opuštění svým protějškem a vzpamatovaly se natolik, že jsou schopné alespoň do určité míry racionálně uvažovat a neutápět se pouze ve svých citech a sebelítosti.

1. Přestaňte se litovat a začněte konat

Vědomé utápění se v citech a sebelítosti je dobrovolné sebetýrání. Smiřte se s tím, co je v tuto chvíli. Shromážděte dostupné informace, pokuste se zaktivovat alespoň trochu „chlapského“ logického uvažování a začněte něco dělat. Zaměstnejte se čímkoli smysluplným.

2. Postavte se výzvám čelem

Veškeré situace, které vám přijdou do života, mají svůj důvod. Zdánlivě vůbec nemusí souviset s vaším dvojplamenem, jsou ale potřeba k tomu, abyste v sobě něco objevila, vyřešila a přijala, a tím se posunula směrem ke své úplnosti. Pokud se nějaké, pro vás nepříjemné, situaci pokusíte vyhnout, bude se vám vracet tak dlouho, dokud nepřekonáte strach a nepostavíte se jí čelem. Musíte to vyřešit jednou pro vždy.

3. Mluvte jeho řečí

Pokud máte to štěstí a jste se svým dvojplamenem alespoň občas v reálném kontaktu, mluvte s ním takovým způsobem a o takových věcech, aby byl schopen tomu porozumět a přijmout to. Přestože vy máte jisté povědomí o dvojplamenech, duchovních záležitostech atd., váš protějšek o jejich existenci nemusí vůbec nic tušit, nebo je může i zavrhovat. Vaše vysvětlování a přesvědčování může spíše považovat za váš zoufalý pokus se mu přiblížit a to ho od vás může ještě více odpudit.

4. Respektujte jeho slova a jeho svobodnou vůli

Je víc než pravděpodobné, že od svého dvojplamene uslyšíte slova, která vás budou bolet a kterým nebudete chtít uvěřit. Pokud vám řekne, že vás nemiluje, či že k vám nic necítí, respektujte to a zachovejte se podle toho, byť byste si byla stokrát jistá, že neříká pravdu. To znamená: běžte mu z cesty, nevnucujte se, nepřesvědčujte, pokuste si zachovat svoji tvář a důstojnost. Respektujte jeho slova a svobodnou vůli, reagujte na to, co říká a ne na to, co si myslíte, že si myslí, či cítí. City vůči vám jistě v jeho nitru jsou, ale on je zatím není schopen přiznat a projevit, k tomu se musí sám a svobodně dopracovat.

twin3h

5. Poskytněte čas, klid a prostor

Je možné, že dost dlouhé období nebudete se svým dvojplamenem ve fyzickém kontaktu. To proto, že bude třeba, abyste každý pracoval sám na sobě samostatně. Jsou záležitosti, které si váš dvojplamen musí vyřešit sám a stejně tak i vy. Na to oba potřebujete čas, klid a prostor. K vašim setkáním a konfrontacím bude pravděpodobně docházet ve chvíli, kdy bude třeba si vzájemně pomoci svým chováním zrcadlit něco, co byste sami na sobě neviděli a nevěděli, že je ještě třeba zpracovat.

6. Buďte upřímná sama k sobě i k ostatním

Pokuste se být sama k sobě zcela upřímná. Nic si nenamlouvejte, nevysnívejte, nevytvářejte domněnky. Vycházejte z jasných skutečností. Snažte se hovořit a vystupovat podle toho, co cítíte. Jinak řečeno – je třeba uvést do souladu vaše srdce, mysl a činy a to v každé situaci. Tím, že byste se vyjadřovala a chovala v rozporu se svým cítěním, byste pouze zrazovala a obelhávala sama sebe.

7. Rozvíjejte úctu a lásku k sobě

Váš dvojplamen k vám bude mít přesně takový postoj, jaký budete mít vy sama k sobě. Pokud budete upřednostňovat potřeby a zájmy ostatních před potřebami a zájmy vlastními, váš dvojplamen bude směřovat svoji pozornost mimo vás. Pokud vy plně projevíte lásku a úctu vůči sobě a postavíte sama sebe na první místo, i on vám projeví lásku a úctu a postaví vás vedle sebe na první místo.

8. Mějte svatou trpělivost

Je třeba mít na paměti, že každá událost má své správné načasování, které může záviset na mnoha vnějších okolnostech. To, že se budete snažit něco urychlit, může vyvolat opačnou reakci – zpomalení či zablokování. Mějte trpělivost sama se sebou a především se svým dvojplamenem, on potřebuje své vlastní tempo.

Ivana „Geri“ Kutnarová

Zdroj: http://divine-love.quicksnake.cz

CELISTVOST VZTAHU

Přinést do vztahu větší celistvost znamená být více tím, kým skutečně jsme. Někdy to znamená mít odvahu více mluvit o tom, jak věci vidíme nebo jak se cítíme.

Někdy to znamená, že se odvážíme seznámit se zdroji konfliktu, které byly doposud zameteny z dohledu, abychom je nyní mohli konečně vyřešit ,,venku”, namísto toho, aby nadále zůstávaly uzavřené ,,v přístěnku”.

V každém případě to, co riskujeme, je pro nás jedinečné a je to dědictvím našeho osobního příběhu. Mnozí se – více než čehokoliv jiného – bojí, že odezvou bude hněv. Jiní se zase více než hněvu obávají, že v odpovědi na jejich úsilí se ostatní stáhnou. Někteří již při pouhé vyhlídce na větší upřímnost ve vztahu s každým promítají katastrofická očekávání – očekávání, že vztah samotný se nezdaří a náhle skončí. Ať již jde o jakýkoliv strach, za účelem žití opravdového života musí být transformován naší ryzí motivací naplnit své nejvyšší poslání zde na Zemi, a to i v našich vztazích a právě jejich prostřednictvím. Cokoliv menšího představuje jen částečnou duchovnost, nikoliv duchovní život.

Zkusit štěstí nebo vstoupit ve vztazích s druhými na nové území vyžaduje oddanost našemu cíli. Také to vyžaduje, abychom v sobě měli určitý pocit vnitřní harmonie, jenž nám umožňuje poznání, že ať již bude výsledek jakýkoliv, budeme v pořádku. To neznamená, že bychom věděli, jak vztah dopadne nebo jaký bude výsledek našeho riskování. Znamená to, že budeme v pořádku – bez ohledu na výsledek.

Tento pocit bezpečí přichází spíše zevnitř nás samotných – od uznání své osobní životní jiskry, než abychom tento pocit bezpečí či zaručení „štěstí“ hledali u jiných osob. Vyžaduje-li naše identita podporu druhých, bude podstupování rizik složité, neboť při každém našem kroku bude hrozit případné zhroucení. Ale pokud naše celistvost a identita závisí na tom, co je v nás, pak můžeme jednat čestně a s odvahou, pokud jsou vyžadovány, neboť při svém úsilí budeme pozvedáni a podporováni zevnitř.

inside24

V každodennosti života existuje mnoho příležitostí k riskování, pokud usilujeme o vytvoření větší důvěrnosti s druhými a snažíme se být s nimi způsobem, jenž role přesahuje. Když se například s někým setkáme, máme na výběr chovat se k němu podle role, kterou hraje: zákazník v obchodě, úředník, řidič auta, tesař, školník atd., nebo  k té osobě můžeme přistupovat jako k lidské bytosti nám rovné, jako k božské jiskře, jež je součástí oceánu vědomí Nejvyššího Zdroje.  Rychlý běh života v nás často v průběhu dní zařadí režim ,,autopilota” a naše dny běží, jako bychom byli probuzeni, avšak ve skutečnosti spíme. Nemůžeme riskovat odstoupením od rolí, neboť jsme ve ,,funkčním  módu”, tedy děláme jen to, co je nezbytné. Tento způsob přístupu k druhým způsobuje, že je vnímáme podle toho, co pro nás mohou učinit, místo toho, kým jsou.

Jelikož mnozí lidé působí po většinu času v tomto ,,funkčním módu”, kdokoliv tento mód opustí, riskuje, že něco učiní jinak. Kdokoliv, kdo takto vystoupí z řady, musí být ochoten čelit rozpakům v situaci, jež se vymyká známému a běžnému stavu. Přesto se i rozpaky či trapné situace mohou také stát přáteli, neboť nás upozorňují, že se odehrává něco nového. Když riskujeme, že se změníme, přijímáme důsledky svých vlastních činů. Přijímáme důsledky toho, že jednáme s druhými s větší lidskostí, zájmem, láskou či důvěrností, než od nás očekávají.

Jaké jsou tyto následky?

Na tuto otázku existuje mnoho odpovědí, každá z nich záleží na jedinečné situaci, v níž se nacházíme. A přesto není klíčové, jaké jsou či budou následky takové situace, když opustíme to známé a obvyklé, nýbrž jaké jsou předpoklady této situace, základy vědomí uvnitř nás, z nichž povstává způsob, jak k druhým přistupujeme.  Právě motivace srdce nám umožňuje vnímat a přát si něco více, jsme-li s druhým člověkem. Z pohledu lidských vztahů je toto důležitější, než jak se situace vyvine. Máme-li odvahu a touhu se podělit s druhým o více ze sebe sama, můžeme učinit onen skok, jenž je vyžadován, máme-li udělat to nečekané. Můžeme se stát osobou, jež přistupuje k druhému na základě jeho lidskosti, nikoliv jeho funkčnosti.

Zuzana Soukupová

úryvek z knihy „VZTAHY NA CESTĚ OSOBNĚ DUCHOVNÍHO ROZVOJE“

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz)

DOVOL SI BYŤ SÁM SEBOU A BUDEŠ ŠŤASTNÝ… AKO TO DOSIAHNUŤ?

Deň čo deň sa snažíme prežívať šťastie, lásku, úsmev v srdci. Túžime byť neustále šťastní, rozdávať, dostávať – prijímať šťastie. Raz to funguje a inokedy nie. Niektorí ľudia prijali program „veď nejako to už bude, nejako to dopadne“. Vraj nie každý deň svieti slniečko. Pritom asi zabudli, že aj keď je zamračené, slniečko neustále svieti v jednom kuse. Pravdepodobne by sme mali prijať afirmáciu: „ Som slnko, som svetlo, som hojnosť lásky, šťastia“. Možno ste sa teraz usmiali a myslíte si, že som ďalší šibnutý, ktorý sníva vlastný sen a realita je iná. Skúsme sa pozrieť na to spoločne bez sna, prikrášľovania. Cez najväčšiu dávku úprimnosti k sebe.

Otázka znie: Som sám sebou neustále? Som sám sebou v práci, medzi priateľmi, vo vzťahu, alebo hrám hru, rolu, čo sa odo mňa očakáva? Často sa ani nenazdáme, ale hráme hry druhých, aby sme zapadli do kolektívu, partie, do rodiny, do partnerského vzťahu, detí. Robíme to podvedome, aby sme boli prijatí medzi nich. Hovorí sa tomu prispôsobiť sa niekomu, k niečomu, pre dobro všetkých. Som to ale potom už ja, či ich hracia bábika?

Ďalšou otázkou je, prečo to robíme? Je to zo strachu straty ich lásky. Uvedomme si, že láska je všetko. Láska sa nachádza vo všetkej hojnosti. Či myslíme na prácu, priateľstvo, rodinu, partnera, deti, vnukov. A tú hojnosť strácame práve vtedy keď:

–          Potrebujeme neustále dôkazy, že sme prospešní v práci, aby nás dobre ohodnotili, nestratili zamestnanie, istotu cez peniaze. Aj keď sa nám nepáči kolektív, alebo pracovné zaradenie, či pracovná doba, nenapĺňa nás práca. No potrebujeme finančnú istotu pre niečo. Nie sme v práci vo vlastných vibráciách šťastia. Nevadí, vydržíme pre niekoho, či pre niečo…

–          Aj vo vzťahu (partnera, rodiny, detí, atď..) sa bojíme, že nás nebude mať rád, ak ostaneme sami sebou. Nedostaneme jeho/jej pozornosť, čo je vlastne pýtanie si lásky. Zo začiatku sa automaticky prispôsobujeme v novej známosti, aby sme dokázali navzájom, akí sme super, čo po nejakom čase si budeme vytýkať. Tomu sa hovorí, že sme si zložili ružové okuliare. Takže pripusťme, že opäť sme neboli sami sebou zo strachu čohokoľvek, čo nemáme v sebe spracované.

Čo to je, čo nemáme spracované, prijaté? Čo nám chýba? Seba: láska, dôvera, úcta, ohodnotenie, poznanie bez ega cez lásku. Tu niekde v niečom je potrebné byť k sebe maximálne úprimný, aby sme dokázali zbadať našu vlastnú ilúziu. V tej ilúzii je schovaný náš strach. Pokiaľ ho neodhalíme, nič sa nezmení v nás a tak neustále budeme dookola hrať role druhých pre ich očakávania. Možno vám pomôže táto moja afirmácia: Nikdy nemiluj nikoho viac než seba samého. Alebo inak povedané: Každého miluj len toľko, ako seba samého. Inak neustále budeme vytvárať nerovnováhu, čo prežívame ako nešťastie, bolesť.

A stop. Urobme si hrubú čiaru a povedzme si, že každá skúsenosť je pre nás pomôcka pre náš rozvoj. Rozvíjajme seba. Nikoho iného. Tak ako sa budeme meniť, tak sa budú meniť aj okolnosti. Ako sa bude meniť moje vnútro, duševný svet, tak sa bude meniť aj môj vonkajší svet. Ako to dosiahnuť? Prijmite seba samotného s vlastnými nedokonalosťami. Prestaňte utekať pred vlastnou bolesťou, strachom, ilúziou. Pomenujte s najväčšou úprimnosťou vaše chyby, bolesti. Predsa viete, že všetko má svoju príčinu, ale aj účel. Tak hľadajte možnosti nápravy v sebe.

Predsa každá skúsenosť je pre naše dobro. Práve preto sa naučme odpúšťať hlavne sebe a až keď to zvládneme, potom aj druhým. Jedine takto dosiahneme vnútornú slobodu od všetkých a všetkého a naša vnútorná prázdnota bude schopná prijať skutočnú bezpodmienečnú lásku. Vlastne zistíme, že tam bola vždy, akurát bola prekrytá, potlačená nami a teraz začala kvitnúť ako najkrajšia voňavá ruža. Zrazu nebudete mať potrebu nič a nikomu dokazovať. Budete sami sebou. Váš svet sa stane vlastným farebným veľdielom, bez toho, aby ste očakávali nejaké uznanie od druhých. Nikto vám nedá, neponúkne, nevyrobí pravé dokonalé  šťastie. Jedine vy to dokážete priatelia, pokiaľ budete sami sebou. Vtedy budete chápať naplno, čo je to vlastne zodpovednosť za seba a už nikdy nebudete nešťastní.

true-self

Pokiaľ potrebujete pomoc z duchovného sveta, sú tu pre vás a pomôžu v oblastiach:

AA Chamuel: radosť zo života, oživiť vnútorné dieťa, láska, vzťahy

AA Jofiel: skutočné poznanie, sila rozlišovať, prestať zbytočne hodnotiť

AA Gabriel: rozpustenie bolesti a blokád srdca, odpustenie, prijatie ženskej časti, prepustenie odporu

AA Rafael: liečenie teľa, duše, ducha cez lásku a rast; sebaliečenie,  pochopenie prečo som tu-poslanie

AA Uriel: oslobodenie sa od väzieb na hmotu cez hmotu; spoznanie vlastné JA cez spirituálne vedomie

AA Zadkiel: transformácia tmy v nás; sloboda; rozpúšťanie karmy, sebapoznanie

AA Haniel: radosť cez kreativitu;  nové tvorenie, zodpovednosť za seba, rozvoj

AA Metatron: uzdravenie sa cez božiu milosť; uzdravenie duchovnej pýchy; vzostup-transformácia

AA Sandalfon: liečenie bolesti srdca, radosť cez vnútorné dieťa; odpustenie na všetkých úrovniach, prijatie všetkých pocitov

AA Camael: svetlo-tma;  prevádza nás cez temnú stránku duše; riešenie strachov

AA Muriel: rieši naše bloky pri prijímaní šťastia; opätovná dôvera cez bezpodmienečnú lásku

AA Anael: oslobodenie od kolektívnych bolestí, rán; prijatie tmy aby sa opäť vyjasnilo, krst ohňom; opätovná sloboda

AA Natanael: strach zo smrti ega, duchovné znovuzrodenie; skutočné duchovné poznanie, porozumenie

AA Raguel: kontakt so strážnym anjelom; láska k životu na zemi; čistota tela; prijatie, že každý deň prežitý na zemi je dar, zázrak ktorý je len pre teba

AA Raziel: uvoľnenie zlosti; detoxikácia, čistenie;  spoznanie Boha v sebe a opačne;  pochopenie hojnosti vnútra, ktorá sa manifestuje v našom živote

AA Michael: ochrana; sloboda, rozpúšťanie vnútorných konfliktov; liečenie duše; pochopenie negatívnych myšlienkových a emocionálnych pochodov v nás

Mária Matka: v bezpodmienečnej a súcitnej láske pomôže uzdraviť bolesti srdca, duše a vniesť do života lásku, radosť a hojnosť

 

Pokiaľ máte pocit potreby konzultácie, som tu pre vás. Volajte, dohodneme sa.

S láskou pre nás všetkých

Janko

Pre http://gaia2010.sk/ 15.12.2014 napísal  Ján Bálint. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

Baudyho predpoveď na obdobie od 10.12. do 22.12.2014

STŘELEC a vůbec:

Celkově: Klady i zápory najednou potřebujeme spojit dohromady. Vytáhnout to nejlepší a použít to pro zklidnění toho nejostřejšího.

Profesně: Profese se skrze vývoj všeho ohýbají a lámou, nezůstávají na svých původních místech. A nyní to lze naplno vidět.

Vztahy: Od 11. prosince jsou vztahy více odpracované, jsou-li. Od 20. to může být náročné.

Finančně: Peníze jsou formou radosti. Čím více radosti, tím více peněz netřeba. A tím více jich je k dispozici.

Zdraví: Všímejte si toho, kde všude jsou namáhány vaše oči. Zlepšete jim podmínky.

Sagittarius_by_Steel_Eyes

BERANKY
Je to celé trochu tlakové, pociťujete pravděpodobně nedostatek prostoru. Prostor je však o velkorysém pohledu na svůj život. Důležitá je před letošními vánoci vděčnost za váš vztah a uvědomování si lásky v sobě. Protože tlakové okolnosti mohou snadno vnášet do vašeho vztahu prvek vzdálení. Po vzdálení potřebuje přijít upřímnost a přiblížení. Jinak může snadno nastat konec. Upřímnost je však sama o sobě druhem přiblížení. Nic nespojuje lidi tolik jako upřímnost.

BÝCI
Vám, krásné holčiny, nasypeme do kabelek dobré zprávy. Síla vašeho profesního nasazení, láska k lidem a svému životu, to vše se může během druhé půlky prosince zhodnocovat. Můžete se cítit být v lehce antipatickém stavu vůči mužům. Řešením může být, nakolik mužům přiznáte jejich kvality a jejich svobodu. Uznáte tím i svoji vlastní kvalitu a svobodu. V okolí 14. prosince je v ovzduší patrná pozitivita a srdečnost. Užijte si ji také, oboje je vám vlastní.

BLÍŽENKY
Mars ve Vodnáři a Jupiter ve Lvu vám poskytují důležitou podporu, aby se vám snadno pracovalo, abyste cítily přátelství s muži a radost z každé chvíle volného času. Atmosféra v okolí 14. prosince je velice nakloněna otevřenosti a velkorysosti. Je možné, že vám bude vhod si v té době před vánoci něco s někým vyříkat, trochu se pochopit anebo si něco vzájemně odpustit. Lásce však zkuste tentokrát nedávat žádné podmínky a omezení. Neunesla by to.

RAČICE
Vaše znamení je na tom dlouho v klidu, ale právě od 11. prosince to pomalu začíná být relativně náročně. Profesní požadavky směrem k vám možná přibývají. Zároveň by pro vás bylo velmi užitečné, když byste si udělaly více prostoru pro sebe. Trochu se vnitřně oklepat a osvobodit, než propuknou ježíšci. Okolí 20. prosince je příznivé pro svobodné a spontánní jednání. Důležité je, aby pokud s někým chcete být, tak abyste nevymýšlely, proč to zároveň nejde.

LVICE
Vám, kočkám vlasatým, v tomto období dohromady o nic nejde. Věci jedou samospádem. Docela se bavíte, co musíte, to splníte, co nesplníte, v rámci celkového přetížení všech a všeho se zase tak moc nestane. Může pro vás být užitečné si uvědomovat, kde se ve vás děje neochota k propojování se s partnerem, uvědomit si, kde blokujete to, abyste skutečně mohly trávit čas spolu. Stačí si to uvědomit. Pak už se tento program může začít sám měnit. Mezi 11. a 15. prosincem běží vlemi příjemné dny.

PANNA
Velmi příznivé období běží pro vaše pracovité znamení. Od 11. si můžete snáze uvědomovat přítomnost lásky v ovzduší, více spolehlivosti a stability ve vztahu. O týden později se vám ta stabilita bude možná zase trochu zajídat a tak budete nastavovat trochu volnější styl. Pokud tím váš vztah v okolí 20. prosince nerozkolísáte do neúnosna, prožijete hodně silný a pozitivní prosinec. Je totiž třeba trávit i čas před vánoci spolu, pokud má být vztah vztahem.

VÁHY
Planety jsou vůči vašemu znamení rozestavěny podpůrně, budete přes svátky pravděpodobně cítit eskalaci pracovních povinností. Pokud by pro vás bylo schůdné je už předem přesměrovat směrem k době po novém roce, jedině dobře pro vás. Podobně jako mnoha dalších lidí, i vás se hodně týká téma transformace vaší profese. Bude pro vás příjemné nacházet v sobě důvěru ve vývoj a změny. A v to, že se změny mohou odehrát hladce a aniž byste je musely tlačit.

ŠTÍR
Vaše znamení bude sklízet různé drobné plusy. Od 10. prosince to je o pocitu bezpečí v rámci vztahu a lásky. S možným rozkýváním energii v okolí 20. prosince. Od 17. prosince se Merkur dostane do Kozoroha a myšlenky a komunikace kolem Vás zpevní. 22. dne do téhož znamení vstoupí i Slunce a vám se po třicet dní budou věci ukazovat tak jak jsou, bez příkras. Dovolí vám to dělat praktičtější rozhodnutí, nekrmit překonané formy a jiné iluze.

KOZOROŽKY
Desátého odpoledne mohou kypět emoce. Jedenáctého se pro změnu hodí na oslavy, interakci s dětmi a cokoliv velkorysého. Dvanáctého lze mnohé vykomunikovat či pochopit. Třináctého je den vhodný na srdečný a šlechetný přístup. Čtrnáctého se vám věci mohou velmi dobře dařit. Pokud s nimi nebudete bojovat. Patnáctého je dobrý čas pro vztahovou rovnováhu a vzájemné spojení. Šestnáctého ráno a dopoledne se vám scénář může podstatně zrychlit.

VODNÁŘKY
Sedmnáctého odpoledne se atmosféra prohloubí a zmírní. Osmnáctého dopoledne se láska může dostávat do zbytečného svírání žárlivosti či majetnictví. Devatenáctého večer se můžeme trochu uzavírat a hledat pak zase cestu jeden k druhému. V sobotu dvacátého si láska hledá svůj svobodný a individuální tvar. V neděli dvacátého prvního se z toho můžeme snažit rozebrat, pochopit, co si vlastně přejeme. Dva a dvacátého toho budeme nevyhnutně hodně stíhat v práci či kdekoliv budeme.

RYBY
Svět vás rybek se během druhé půlky prosince příliš nezmění. Jakkoliv je možné, že vám toto období přijde vhod, protože s ním budete umět správně naložit. Správně s ním naložit znamená nic nepřehánět. Paradoxně v době, kdy lidé kolem vás budou mít tendenci to či ono přehánět. Ve vztahu si udržujte pozornost a rovnováhu, kolem 20. prosince se leccos může kývat a hýbat. Určitě zhodnoťte co možná pozitivně období kolem 12. prosince. Mnoho se v těch dnech dá spravit či vylepšit.

Antonín Baudyš (Astro pro Žena a život)

 

Desatero rad jak přivolat svůj dvojplamen

Každý z nás touží najít svou párovou duši.  Mnoho lidí v to tajně doufá a čeká…je i mnoho těch, kteří se o to vědomě snaží. Tak či onak, každý si čas od času klademe otázku, zda je možné tomu nějak pomoci a co bychom pro to měli udělat.  Na základě svých vlastních zkušeností, toho co jsem četla a co hluboko ve svém srdci vím, vám povím několik užitečných rad, které vám mohou pomoci. Neexistuje přesný návod na nalezení dokonalého partnera, jako neexistuje přesný návod na štěstí. Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Jste-li však na duchovní cestě a vědomě se snažíte na sobě pracovat, vězte, že váš cíl se blíží a hodně věcí jde urychlit. Zde je moje desatero:

1. BUĎ SÁM SEBOU, BUĎ UPŘÍMNÝ K SOBĚ I K OSTATNÍM. Na nic si nehraj a nepředstírej, že jsi někým, kým ve skutečnosti nejsi. To, co vysíláš, to také přitahuješ. Chceš-li najít někoho, kdo opravdu porozumí tvému nitru, musíš nejprve odlišit sám sebe od masek, které nosíš. Porozumět sám sobě a být schopen být sám sebou je první předpoklad k tomu, aby se vzdálenost mezi tebou a tvou druhou polovinou začala zkracovat. Je rovněž důležité si uvědomit, že ty a tvá párová duše jste nikdy nebyli zcela odděleni. Na energetické úrovni jste stále propojeni. Když se jeden z vás vědomě snaží pracovat sám na sobě, má to vliv i na tvé dvojče. I když dosud nejste vědomě v kontaktu, i když nemusí být nutně na stejném stupni duchovní zralosti jako ty, jeho duše učiní tím větší pokroky, čím více pracuješ ty sám na sobě.

2. NEVYTVÁŘEJ SI ŽÁDNÉ RACIONÁLNÍ PŘEDPOKLADY – jak by měl vypadat, odkud by měl být, jaké by měl mít povolání, jaké názory. Možná to může být užitečné v běžném vztahu, ale rozhodně to nefunguje pro vztah s dvojplamenem. Je dobré zhruba vědět, co hledám, ale je důležité nelpět na tom. Tvá duše ví koho hledat. Až ho potká, pozná ho. Tvůj list preferencí může být jen jakousi mapou, vodítkem, KDE přibližně hledat. Ale jen tvůj kompas, kterým je tvé srdce, ví, KUDY jít. Buď otevřený, nesuď a důvěřuj svému srdci.

3. NEURÁŽEJ SE.  Umění neurážet se je posvátné a klíčové v kterémkoliv vztahu a je naprosto nezbytné pro vztah s dvojplamenem. Je to jeden z nejvýznamnějších způsobů, jak zkrátit cestu hledání tvé párové duše. To co jiným trvá roky (mám na mysli vybudování hlubokého, pevného a harmonického vztahu), může trvat pouhé měsíce či týdny, pokud si osvojíš schopnost zachovat si za všech okolností chladnou hlavu a držet své ego na uzdě. Tato vlastnost je rovněž známkou skutečné vyspělosti duše.  Každý, kdo se uráží, dává ostatním najevo, že je stále pod nadvládou svého ega. Ne ty, ale tvé ego se uráží. Uráží se proto, že se bojí, aby neztratilo svou uměle vybudovanou a tudíž falešnou důstojnost, kterou si postavilo jako reakci na skutečnost, že ti tvá přirozená důstojnost byla v životě upírána. Každý z nás si v hloubi duše nepřeje nic jiného, než aby byl ostatními přijímán bez výhrad, takový, jaký ve skutečnosti je. Pokud v životě zažiješ mnoho odmítání, popírání vlastní ceny a přehlížení své skutečné hodnoty, tvé ego tuto bolest zrcadlí světu tím, že si vybuduje důstojnost vlastní a aby si toho všichni dobře všimli, dává to okatě najevo tím, že pokaždé, když má pocit, že někdo svým slovem či činem zašel za hranice této falešné důstojnosti, urazí se. Vyšle dotyčnému signál ve smyslu: „Tak tohle jsi přehnal, takhle se ke mně chovat nebudeš, mám svou cenu!“ Problém je v tom, že dotyčný nemusí vůbec pochopit, co že to přehnal. V naprosté většině případů nic takového ani nezamýšlel a teď ho tvá reakce hluboce ranila, neboť jsi mu dal najevo, že není vítán takový, jaký je, že se chová nevhodně, je na něm něco špatného a ty mu to nehodláš tolerovat. A tak tvou nejhlubší bolest – že tě ostatní nepřijímají bez výhrad – teď způsobuješ druhým. Dokud se vědomě nerozhodneš z tohoto koloběhu vystoupit, nikam nedospěješ. Každý to jednou pochopíme, ale čím dřív to bude, tím líp pro tebe i pro celý svět. Nejsi jen kapkou v oceánu, jsi oceán v kapce, a změnou jedné kapky, mění se celý oceán a každá jednotlivá kapka v něm právě o tu píď, kterou jsi zvládl změnit ty. Proto kdykoliv si nejsi jistý, jak to kdo s tebou myslel, vezmi v úvahu tu nejnevinnější verzi. I v případě, že víš, že tě uráží záměrně, buď k němu slušný a odejdi. Nenech po sobě šlapat, ale buď si vědom vlastní ceny a s přirozenou nestrojenou laskavostí jednej s druhými tak, jak si přeješ, aby jednali oni s tebou. Jakmile dáš světu signál, že není způsob, jak tě urazit, protože jsi takzvaně „nad věcí“ (respektive nad egem) začnou se dít, hotové zázraky. Lidé ti začnou otvírat svá srdce a s vděčností chodit pro uzdravení svých vlastních egem zjizvených duší. V tu chvíli pochopíš, že důstojnost se nedá vybudovat uměle. Důstojnost je každému člověku vrozená a lze ji v každém znovu probudit. Někdy však bývá zakrytá a ušpiněná vším možným haraburdím, jež si ego natahalo na svou obrannou barikádu. Opravdová důstojnost nevyžaduje pocty, nestaví se na odiv a neuráží se. Prostě je. A ta tvá bude tím silnější a viditelnější, čím méně na ni budeš myslet a o ni dbát, a čím více ji budeš uznávat u ostatních. Pak se teprve rozzáříš jako maják a začneš přitahovat to, po čem toužíš.

4. NEHRAJ SI NA DONCHUANA ČI GURUA. Ve chvíli, kdy objevíš vlastní hodnotu, a tvá přirozená důstojnost vypluje na povrch, začnou se dít zázraky. Nastane okamžik, kdy si uvědomíš, že máš moc přitahovat lidi jako magnet. Tvé světlo začne zářit tak oslnivě, že v tobě lidé začnou vidět někoho výjimečného. Dokonce se začnou objevovat tací, kteří se tě budou snažit přesvědčit, že jsi jejich osudový partner, popřípadě nějaký duchovní posel či vůdce. To je jen další zkouška na cestě tvé duše. Je velkým pokušením (a zase je ve hře ego) nechat se ukolébat lichotkami a sám sebe pasovat na někoho jako je guru, anděl, zachránce či vševěd. Ano jsi výjimečný. Ano, zasloužíš si, aby tě lidé měli rádi. Neboť každý je výjimečný a každý si to zaslouží. Respekt, jakého se ti dostává, rozdávej plnými hrstmi i všem těm, kteří k tobě vzhlížejí. Nedopusť, abys zneužil něčí důvěru nebo city. Nekrm nadějí ty, s kterými nemáš vážné úmysly, i kdyby tě denně přesvědčovali, že jsi jejich osudem. Pokud tvé srdce říká ne, řekni jim to na rovinu a raději dříve než později. Pořád můžete být přátelé. A pokud jim to ublíží natolik, že nedokážou zůstat přáteli, nevyčítej si to. Nemůžeš být spasitelem všech. Mnohem bolestivější je živit něčí city falešnou nadějí, i když v hloubi duše cítíš, že ji jednou budeš muset rozbít. Čím dřív budou vědět, na čem s tebou jsou, tím dříve budou moci začít hledat svůj skutečný dvojplamen někde jinde.

5. NEVZDÁVEJ SE. Může nastat chvíle, kdy ti bude připadat, že děláš všechno možné i nemožné a pořád potkáváš jen samé nevhodné partnery. Budeš mít pocit, že všichni jsou jakoby „normální“ jen ty jsi natolik zvláštní, že nejspíš neexistuje nikdo, kdo by k tobě „pasoval“. Budeš se užírat smutkem a pocitem bezmocnosti, obzvláště ve chvílích, kdy ostatní kolem tebe prožívají lásku a souznění.  S největší pravděpodobností je to znamení, že už jsi hodně blízko. Setkání s dvojplamenem většinou předchází temná noc duše. Jak se říká, největší tma je před svítáním. Máš-li pocit, že už ti není pomoci, nevzdávej to, možná je pomoc už za dveřmi. Dvojplamen nikdy nepřichází ve chvíli, kdy jsme na to připraveni. Přijde jako blesk z čistého nebe a rozetne tu černou tmu, do které ses zahalil. Nesnaž se být připraven, nebudeš. Snaž se nepřestat doufat a až to přijde, pochopíš, že všechno, čím jsi prošel, mělo smysl.

twinfl24

6. VŠÍMEJ SI ZNAMENÍ. Zpočátku ti to může připadat šílené, ale vesmír s tebou skutečně komunikuje pomocí znamení. Neznamená to, že se máš počínaje dneškem vrhnout na čtení horoskopů a neudělat ani krok bez rady kartářky nebo bez porady z I-ťingem. Buď sám sebou a dělej vše tak, jak jsi zvyklý, měj však oči, mysl a především srdce otevřené. Máš-li zvláštní sny, zapiš si je a zapiš si datum. Máš-li pocit, že by sis měl přečíst nějakou knihu nebo shlédnout film, i když k tomu nemáš nějaký zvláštní důvod, udělej to. Běž na výstavu, jeď na výlet, zavolej kamarádovi…pokud tě něco uvnitř tebe vede k tomu, abys to udělal, udělej to. Dovol vesmíru, aby tě vedl, jakkoli nesmyslné se to zpočátku bude zdát. Brzy zjistíš, že míra a počet synchronicit se zvyšuje. Začnou se ti jednotlivé vjemy a situace propojovat, možná se objeví nějaký symbol, který pro tebe bude důležitý a který se začne pořád častěji objevovat. A v neposlední řadě se to projevuje v číslech. Budou kombinace čísel, které se budou vynořovat častěji než jiné, na účtenkách na hodinách na poznávacích značkách aut, kdekoliv. Budeš si častěji všímat souměrných dvojic jako 11:11, 22:22, 21:21, 16:16 nebo 21:12 apod. Nemusíš tomu věřit, možná si budeš myslet, že sis to jen vsugeroval. Nech to být. Neřeš to. Nesnaž se tomu porozumět. Neboť se tomu běžnou racionální myslí porozumět nedá. Prostě si toho jen všímej a věz, že se to děje proto, abys viděl, že jsi na správné cestě.

7. NEBER OSTATNÍM JEJICH SNY A NENECH SI TEN SVŮJ VYMLUVIT. Každý jsme originál a každý máme svou cestu a své úkoly na ní. To, co platí pro jednoho, nemusí platit pro druhého. Měj pochopení pro rady ostatních a sám buď ochoten poradit každému, kdo o to požádá. Nevymlouvej však ostatním jejich sny, ať jsou sebepodivnější, ten tvůj se nejspíš bude druhým jevit stejně. Nenech se přesvědčit, že jsi blázen, který ztratil pojem o tom, co je reálné a co už ne. Cesty osudu jsou nevyzpytatelné, a pokud jsi opravdu rozhodnut sejít se v tomto životě se svým dvojplamenem (to ani tak nezáleží na tobě jako na tvé duši, která už se rozhodla předem za tebe) pak nejspíš projdeš opravdovým očistcem, který radikálně přehází tvůj řebříček hodnot, postojů a předsudků. Co je reálné a co nikoliv nebude po nějaký čas vůbec lehké určit. Nebudeš vědět, kde je nahoře a kde dole, to čemu jsi věřil celý život, dostane tvrdou ránu a všechny knihy na tvé polici vědomostí, postojů, cílů a přesvědčení se ti najednou rozsypou po podlaze. Budeš sbírat jednu po druhé, přehodnocovat jejich význam, oprašovat to, co jsi ani nevěděl, že máš. Pochopíš jak relativní je všechno, čemu věříme a o čem druhé přesvědčujeme. Važ si druhých pro jejich jinakost a uč se od nich. A snaž se být takový, aby se ostatní naučili od tebe jen to nejlepší, aniž bys jim cokoliv vnucoval.

8. VŠÍMEJ SI SVÝCH POCITŮ. Nauč se objektivně pozorovat, jaké pocity tebou zmítají. Co tě těší a co tě zlobí. Co na někom nemůžeš vystát a proč. Nauč se plně si uvědomit, kdy do tebe vjíždí vztek a kdy jsi tak rozněžnělý, že bys plakal. Přijímej všechny emoce jako tvé učitele, nebraň se jim, prožij je natolik vědomě, jak to jen jde a pak je propusť. Emocím se nedá zabránit, když se o to snažíme, ukládají se v nás nevědomě a působí pak zpětně jako jed, který nás zvnitřku užírá. Tím, že si budeš své emoce uvědomovat, vezmeš jim moc ubližovat. Radost stejně jako smutek, hořkost i žal mají v životě své místo a je třeba si je prožít, abychom mnohé pochopili. Emoce jsou nejlepším učitelem. Co se naučíš s pomocí emoce, už nezapomeneš. Vryje se to do tebe jako runa do kamene. Tím, že se naučíš emoce prožívat vědomě, přemýšlet o jejich vzniku, původu a smyslu, pochopíš životní lekce mnohem rychleji a to ti otevře cestu do vyšších stupňů poznání a vyspělosti duše. A tím blíže budeš svému dvojplameni, neboť každá duše musí dosáhnout určité úrovně vyspělosti, aby byla schopna vztah s dvojplamenem zvládnout.

9. NESNAŽ SE NIC URYCHLIT. Tvá touha najít svou druhou polovinu duše je nekonečná a hluboká. Může být životadárnou silou posilující tvou vůli překonávat překážky na cestě životem, může být ale také tvou zkázou pokud se stane tvým pánem a ty jejím otrokem. Ty, jakožto lidská bytost jsi středem svého života, jsi samostatná jednotka, která dokáže fungovat i bez své párové duše. Tak to bylo zařízeno na počátku bytí a ty jsi prožil bezpočet životů, aniž bys vůbec tušil, že nějakou párovou duši máš. Tím nejkrásnějším darem života je možnost být sám sebou, být plně funkčním nezávislým jedincem konajícím své skutky na základě své vůle a to je něco, čeho si ne vždy plně vážíme. Nalezení svého dvojplamene je vskutku velká událost, není už mnoho většího, oč usilovat, pak už je jen splynutí s Bohem. Nicméně Dvojplameny se setkávají a měly by se setkávat jako dvě samostatné, dokonalé bytosti (i když v nedokonalé lidské formě), které svým sjednocením uvádějí v pohyb sílu mnohonásobně překračující naše chápání. Člověk, ať už je sebeduchovnější, který je živoucí troskou zoufale toužící najít svou druhou polovinu, která by ho konečně učinila plnohodnotnou lidskou bytostí, dosud nic nepochopil. Každý z nás už je hotový a má všechny předpoklady pro to, být sám sebou. Smyslem spojení dvojplamenů není doplnit toho druhého, aby byl konečně šťastný. Smyslem jejich spojení je dát svůj život, schopnosti a sílu k dispozici pro něco většího, co nás všechny přesahuje. Tento úkol, tato mise, je hlavním a jediným důvodem, proč se máš se svým dvojplamenem setkat. Všechno ostatní jsou jen vedlejší produkty, výhody nebo lekce, které váš společný život zpestří a zbaví dogmat. Netýrej sám sebe v zájmu někoho nebo něčeho, čemu z hloubi srdce nevěříš. Pokud tě to netěší, pokud máš pocit, že se pro něco, či někoho obětuješ, nejsi na správné cestě. Úděl dvojplamenů není oběť, ale pocta, i když zpočátku může mít trny. Přes všechnu bolest ale v hloubi srdce víš, že je to tak správně. Pokud tvé srdce váhá, či dokonce křičí strachy, poslechni ho, má k tomu důvod. Možná ještě nejsi připraven, možná se nutíš do něčeho, co je ve skutečnosti úplně jinak. Možná jsi potkal někoho, kdo je z racionálního hlediska „ten pravý“ přesto nemůžeš své srdce donutit, aby mu věřilo, aby tlouklo jen pro něj. Pokud ve tvé mysli visí otázka: „Co když je někde pro mě ještě někdo lepší?“ pak si můžeš být jistý, že jsi „toho pravého“ ještě nepotkal. Nenuť se do něčeho jen proto, že o tom všichni mluví, nebo se o tom píše. To, že jsi dosud své dvojče nepotkal, neznamená, že jsi horší, méněcenný, či zbytečný a že to musíš co nejrychleji dohnat. Máš tu svůj úděl a nejlépe uděláš, když se mu budeš co nejsrdečněji věnovat. Pokud máš svůj dvojplamen potkat, stane se to, až to budeš co nejméně čekat.

10. VĚŘ V BOHA A VYŠŠÍ PRINCIP. Nemusíš mu říkat Bůh, říkej mu, jak chceš. Nezáleží na náboženství, ale na tvé vůli uvěřit na všeobjímající lásku, kterou ve skutečnosti jsi a která jediná je smyslem vší existence. Nevěř dogmatům a pěstuj si zdravé pochybnosti o všem kolem sebe. Kdykoliv se pro něco rozhodneš, rozhoduj se z lásky a pro dobro celku, nikoliv pouze své. S tím souvisí i poslední důležitá věc – může se stát a často se stává, že ve chvíli, kdy konečně potkáme svůj dvojplamen, je buď on, nebo my ve vztahu s někým jiným. Může být nesmírně frustrující a bolestivé překonat takovou situaci. Jedno je však jisté, vztah dvojplamenů je v první řadě duchovní a láska mezi nimi je bezpodmínečná. To znamená, že žádný dvojplamen plně chápající svou zodpovědnost za svůj úděl nebude nutit své dvojče, aby opustilo své stávající závazky. Pokud tě někdo podobným způsobem vydírá, není patrně ještě dostatečně duchovně vyspělý, aby chápal váš společný úděl a pokud by ses mu podřídil, nebude to stejně dělat dobrotu. Stejně tak ty nikdy nenuť druhého, aby ti dokazoval svou lásku tím, že opustí svého partnera, rodinu, kohokoliv nebo cokoliv na čem mu zrovna záleží. Pokud někoho skutečně miluješ a cítíš, že vaše pouto je víc než bys kdy čekal, budeš ho milovat za všech okolností, i kdyby se rozhodl žít ve svazku s někým jiným. Pokud je to skutečně tvůj dvojplamen, časem to pochopí a udělá všechno pro to, aby mohl být s tebou, neboť ta svíravá touha, kterou cítíš je stejná pro vás oba. Buď trpělivý a věř, že co se má stát se stane. Buď svému dvojčeti oporou za všech okolností, ale nech ho rozhodovat sama za sebe. Jedině tak bude váš vztah vybudovaný na zdravých základech a prostý jakýchkoli pocitů viny nebo výčitek.

Hodně štěstí na tvé cestě

s láskou Eidheann

Zdroj: http://divine-love.quicksnake.cz/

Rok 2013 s námi jednal jako s ořechy. Jaký bude 2014?

Jak astrologicky tak i energeticky, byl tento rok tak náročný, že se k jeho konci většina lidí doslova plazí z posledních sil. Vzal nám i to, co jsme pokládali za trvalé a neměnné. Poslal nás na dno našich sil a dal nám nahlédnout do skutečně ryzích charakterů našeho okolí i do naší vlastní duše. Choval se k nám jako k ořechům. PROČ?

Z mnoha důvodů, které když se spojí dohromady, je z toho přesně takovýhle odšťavňovač, který roztočí nás a všechno kolem tak, že doslova vyždíme všechno, co je v nás i v lidech kolem nás.

Bylo – li něco náročným testem, pak to byl rok s třináctkou na konci.

Astrologicky se hned mnohokrát stihly vyskytnout aspekty, které se hned tak nevidí v takové koncentraci.
To se projevilo, jak u jednotlivců, tak i u celých společností a států. Jak na poli osobním, tak i politickém a rověž klimatickém. Je to propojené.

Po stránce energetické to byl rok s třináctkou na konci a na to je také dobře myslet. Třináctka je v Tarotu kartou SMRT.

12293ZGF.jpg

Ta vlastně znamená všechno, co se děje náhle, neočekávaně, zvraty a náhlé konce i začátky zcela něčeho jiného.

„Spíš by se smrti nadál, než…“ to je symbolikou téhle karty.

A bylo i tohoto roku.

Nemůžeme se proto divit , že koktejl astrologických pohybů a postavení v kombinaci s energií smrti má za následek tohle. Zdánlivě to vypadá, že tento rok nám přál obecně jenom to špatné, ale jak už je mým zvykem, přestože mě také neušetřil a to hned mnohokrát, našla jsem na tom všem hodně pozitiv.

Jako ořechy.

Tohle přirovnání mě právě napadlo v souvislosti s vedlejšími účinky končícího roku, který nám udělil hodně ran. Je to jednoduché. Totiž, koš ořechů vypadá jako koš ořechů a můžete se na něj dívat jak chcete, a pořád to bude JEN koš ořechů. Pokud ale budete chtít to podstatné, proč vůbec ony ořechy máte, budete se muset dostat dovnitř.

Do každého jednoho ořechu, protože jinak nemůžete vědět, který je k jídlu, kde je dobré jádro a kde není. A co pak musíte nutně udělat, abyste dostali to ryzí, to, co má na ořechu vlastně jediné cenu?

MLÁTIT DO NICH!!

Ano, bez toho, aby se do ořechu praštilo kamenem, se člověk v životě neostane k jádru. Nezjistí, zdali je dobré, nebo ne. A přesně to zřejmě od nás chtěl tento rok, aby nás vůbec pustil do toho dalšího. Už se to nebude opakovat.

UŽ NIKDY NEBUDEME TAKOVÍ, JACÍ JSME PŘED TÍM BYLI.

Budeme lepší.

Možná do roku 2014 vstupujeme otlučení a prakticky jaksi nazí, protože jsme přišli o skořápky, ale vstupujeme do něj naprosto ryzí. Takoví, jací jsme. A i okolí. Necháme za sebou hromady nepotřebných věcí, se kterými jsme doposud chodili tak trochu zahalení do jejich tvrdé ochrany. Jsme zranitelní, jsme bolaví, jsme odhalení, ale prošli jsme si revizí našich charakterů a skutečných skrytých vlastností.

Jakoby Universum nechtělo pokračovat s košem neotestovaných plodů. Jakoby si přálo, aby bylo všechno vidět.

12290ODN.jpg

A to se stalo.

Vzpomeňte na to, co jsem si psali v souvislosti s 21.12.2012… dojde vám, co to znamenalo. TADY

Nebuďme z toho smutní. Zřejmě nastal čas zbavit se všeho, co nepotřebujeme. Vidět, co bylo skryto a pracovat do budoucna jen s tím, co je podstatné. A že to bolelo? Ano a hodně. Ale jen jádro je jedlé.


ROK 2014 PŘEDPOVĚĎ

Už dopředu ohlašuji, že to, co se dělo se nebude opakovat. Má to hodně důvodů, ale ten podstatný je v nás samotných.

12292MmR.jpg

Už víme, o čem kdo jsme.

Známe své možnosti a hranice, protože jsme si sáhli na dno. A to nejen ve špatném. Ono rozbíjení ořechů v nás objevilo, respektive dovolilo nám objevit sebe sama tak, jak jsme doopravdy. To stejné jsme zjistili o druhých. Nebudeme opakovat stejné chyby.

Známe cenu vlastní, známe cenu ostatních, známe hodnoty, které nám unikaly, a které jsme tento rok museli docenit.
Jsme o mnoho moudřejší, upřímnější a ryzejší.

Vnímáme svět skrze negativa, kterými jsme si prošli. Skrze vlastní utrpení, skrze utrpení druhých, skrze poznání, že napovrch mohou věci a lidé vypadat zcela jinak, než uvnitř. I my sami. A to bez onoho mlácení kamenem jaksi nešlo.

Hned zkraje roku se srovnají vztahy. Většina těch, které přežily rok s třináctkou, by se neměly rozpadnout. To proto, že nejsou skořápkami, které měly odpadnout.

Na jaře se srovná politická situace. Také na politické scéně se mlátilo do ořechů a ne málo. Poznali jsme, kdo je kdo, a do jisté míry se svléklo, co se dalo. (ještě se ale bude svlékat)

Po pracovní rovině bychom měli být mnohem úspěšnější. Bude totiž mnohem složitější, cokoli skrýt. Tedy budeme jasně vidět, co je dobře a co ne. I u sebe! I na nás to bude vidět.

Finančně bychom měli zaznamenat vzestup. Už jen proto, že minulý rok nás naučil nepodvádět. (opadaly skořápky a ejhle), také nás naučil rovnat si hodnoty. Naučil nás skromnosti a obejít se málem. Dobře se bude přidávat do přebrané bedýnky.

Budeme obezřetnější a budeme více intuitivní, než neuvážliví. Víme, co je nutné a co počká. Lépe poznáme klam a sami se ho nebudeme tolik dopouštět. Minulý rok nám totiž ukázal, co je to zpětná vazba.

Mezinárodně dojde k mnoha změnám. Ty jsou následkem roku minulého a onoho opláchnutí. Ne, že by na světě zavládl mír, ale oddělí se dobré od špatného. Hlavně v únoru.

Klimaticky – Tady musíme myslet na Slunce a jeho vrcholící cyklus, který se projeví hned někdy kolem ledna až března. Patrně se bude dít hodně extrémů, kterým se sice nevyhneme ani tady…

Povodně přijdou zřejmě v roce 2014 více než čtyřikrát, ale ještě na tom budeme líp, než například severní část světa a také Jižní Amerika a Kalifornie. Bude velké zemětřesení v zemi, kde převládá bílá barva. Neumím specifikovat, jestli oděvů nebo okolí. Kdo žije ve Spojených státech, bude asi rád, že nežije blízko moře. Bude hodně vody po  celé planetě, která na sebe vezme hodně podob. Bude velmi problematické léto, co do klimatu. Tomu se nevyhne ani naše republika. A když už jsme u naší republiky, zřejmě budeme mít prezidentské volby.

I přes náročné klima, bude následující rok v porovnání s tímto, šťastnější, pravdivější, pozitivnější a hlavně bude zaměřen na člověka a na pravdu.

Čtrnáctka je v Tarotu kartou UMĚNÍ.

12294M2U.jpg

Symbolikou této karty je předně dohoda.

Pokus o kompromis. Snaha o uspokojení více stran za cenu sloučení zdánlivě neslučitelného. Osoba na kartě se snaží smíchat oheň a vodu a vytvořit potravu pro dva velmi silné zástupce naprosto rozdílných světů. Krále vzduchu a krále země.

Dohoda za účelem usmíření. Vytvoření podmínek, přjatelných pro všechny. Všechno je otázkou slučitelnosti, když je dobrý úmysl. Budeme pracovat s tím, co je ryzí. Protože o to, co nebylo ryzí, jsme s třináctkou právě přišli.

Přeji vám co neupřímněji, jen samé štěstí, hodně zdraví, moudrosti a užívejte si všechno, co vám zbylo. To je totiž to, co má smysl a co mělo přežít, protože je to správné a je to vaše. A mělo to tak být.

S úctou
Michaela Kudláčková

Zdroj: http://www.popelky.cz/spolecnost/rok-2013-s-nami-jednal-jako-s-orechy-jaky-bude-2014.html