Tag Archive | upratovanie

Období Panny – PŘÍMÁ СESTA K UZDRAVENÍ!

Období Panny začíná v tomto roce přesně 23.8 kolem poledne a tentokrát nás opravdu řádně uzemní a přinese s sebou spoustu příležitostí a inspirace k uzdravení nemocí a jiných potíží či problémových míst na tělech našich životů…

Hned 24.8 nastává opět po delší době blahodárné zemité spojení Venuše s Marsem v Panně. Vyrovnání a prolnutí či přímo milování mužského a ženského principu bude mít tentokráte především léčivé účinky a užívat si jej můžeme už od 22.8 do cca 29.8. Navíc bude též ozářeno konjunkcí se Sluncem a tedy zcela vědomé! Již přibližně od 27.8 začne na Mars s Venuší pozitivně působit Uran ze znamení Býka a poskytovat této milostné a uzdravující se dvojici jak vnější tak i uvnitř nás přímo elektrizující a vysoce urychlující a osvobozující impulsy a inspirace ke zdravějšímu prožívání a užívání toho, co nám bytí v tělech mužů a žen poskytuje a nabízí. Připomíná to tarotovou kartu Věž: muž a žena vyskakují nazí z hořícího domu – musejí odložit všemožné předsudky, masky a nadále spolu žít pravdivě a upřímně..

Novoluní v Panně nastává 30.8 kolem poledne a je to den obzvláště vhodný ke spočinutí v těle a hlubšímu procítění jeho potřeb a případně i duševně-duchovních příčin našich zdravotních potíží a tím i cest k jejich uzdravení.

Před novem probíhá jako obvykle silná očista, tentokrát tedy přímo detoxikace, hlavně na úrovni tzv. éterického neboli vitálního těla, jemuž obzvláště prospívá saunování, masáže či aktivní pobyt v přírodě – trekking, plavání apod.

Po novoluní přidávejme do každodenního života nové, zdravotně i jinak prospěšné a užitečné návyky – cvičení, odlehčená strava, zdravější oblékání či obouvání, otužování, bezobalová domácnost. Tyto návyky nám pak dlouhodobě vydrží a přinesou prospěch našemu zdraví i okolnímu světu a životnímu prostředí!

S tím co a jak dělat pro své zdraví a co přidat do života nám může poradit další blahodárná konstelace: trigon Urana v Býku a Merkura v Panně ve dnech kolem 1.9. Nový školní rok začneme všichni opravdu řádně informováni o tom, co to je zdravý způsob života, počínající vždy jen a jen láskyplným sebepřijetím! V těchto dnech se ptejme jak a čím se živit, jak do hloubky a opravdově přijmout aktuální podobu a stav svého těla muže či ženy, jak urychlit své dlouhodobé učení se skrze různé tělesné neduhy aneb “Co nám tělo říká” – což je název knihy mého oblíbeného autora Miroslava Hrabicy :)

Ozdravné a prospěšné konstelace budou pokračovat i nadále: Mars, Venuše i Merkur v Panně se postupně dostanou do pozitivního a opět zemitého až uzemňujícího aspektu trigon se Saturnem v Kozorohu.

První trigon, tj. Saturn s Venuší nastává ve dnech kolem 2.9 a napomůže nám lépe si uspořádat a projasnit svou finanční a případně i milostnou situaci. Nasměrujme svou pozornost do srdce – jaké nezdravé emocionální tendence už můžeme opustit, co nám již neprospívá, na co se naopak zaměřit, co nás těší na duševní, ovšem i tělesné úrovni?

Další nasměrování se bude týkat studia, smýšlení a tvůrčího vyjadřování – ideální doba k přihlášení se do kurzů, škol, na semináře atd., věnovat se dokončení rozepsaných knih, článků…Trigon Saturna v Kozorohu s Merkurem v Panně nastává ve dnech kolem 6.9. Bleskové pochopení, porozumění, tzv. “aha-momenty” nás opět neminou!

Ve dnech kolem 8.9 můžeme náležitě využít trigon Saturna s Marsem. Zkušený otec a vůdce bude pomáhat mladému synovi, muži udělat své konání a pracovní či jiné poněkud roztěkané úsilí celkově smysluplnějším a efektivnějším.

Merkur, Venuše (druhý týden v září) Mars (kolem 19.9) poté budou postupně dostávat i do trigonu s Plutem v Kozorohu – dostaneme mocnou podporu uskutečnit a dotáhnout naše předchozí rozhodnutí uzdravit se ve všech smyslech!

Během první poloviny září, především v prvním týdnu však můžeme zažívat též sérii méně příjemných konstelací: Slunce, Merkur, Venuše i Mars ve Střelci se postupně dostanou do kvadratury s Jupiterem ve Střelci. Zkusme chvílemi odložit své úklidové a pracovní potřeby a prostě si zcela nepragmaticky užívat – vyrazit na výlet či třeba k moři nebo na energeticky silná místa, kde získáme patřičný nadhled.

Přesun Merkura a Venuše do Vah v polovině září poněkud zharmonizují již poněkud pracovní a uklízecí tempo, tendence dávat vše do pořádku, řešit problémy všeho druhu a předznamenají tak začátek meditativního období podzimní rovnodennosti…

Úplněk 14.9 (6.30) přichází samozřejmě též s inspiracemi spojenými se zdravím a opravdu užitečnou službou druhým… Slunce v Panně nás povede do fyzična a k detailnímu střízlivému vnímání reality, zatímco Luna v Rybách ve volném spojení s Neptunem bude nabízet spíše vysoce uvolněné meditativní odpoutání a pozorování každodenních starostí z vesmírné perspektivy či přímo z himalájských výšin… Vězme, že obojí je v pořádku a v souladu a ponořme se vědomě do intenzivního prožitku tohoto dne tak, aby nám přinesl opravdu užitek!

Po úplňku (do dalšího novu 28.9) se můžeme pustit do opravdu velkého, nejlépe zázračného úklidu, který už nebudeme muset opakovat! :)

Přeji všem krásné a hluboké prožívání tohoto příjemného a na všech úrovních sebepřijímajícího období!
Zvu též na svou přednášku V CHRÁMU TĚLESNOSTI, (19.9 od 18.00) v knihkupectví U Džoudyho, kde můžeme téma sebeléčby společně prožít. CD “Sebeléčba” či “V chrámu tělesnosti” vám též ráda na požádaní zašlu a prodám v podobě audionahrávky.

Mnoho radosti!
Alita Zaurak
www.mandalia.cz

Advertisement

Horoskop na obdobie 27. 8. – 2. 9. 2018

Přítomnost vychází z minulosti

Po hektickém čase plném zvratů a nejistot nám Slunce přešlo do znamení Panny a vytvořilo krásný trigon se Saturnem v Kozorohu a Uranem v Býku. Slunce v Panně má v sobě schopnost vidět detaily, které jiné znamení nevidí. Umí dobře rozlišit, co se má uskladnit, co je potřeba okamžitě zpracovat a co vyhodit. Panna je často popisována jako neplodná, ale opak je pravdou. Panna je plodnost, hojnost a zralost v té největší kvalitě. Panna je královnou noci, která se objeví ve správný čas na správném místě, aby mohla sklidit plody ve všech rovinách mysli, emocí, hmoty a ducha.

V podstatě záměru znamení Panny je udělat pořádek. Přichází proto doba úklidu, rozlišování a naplnění. Jak přejdeme do 9. měsíce, který je symbolem celistvosti, naplnění, završení – konce a počátku nového, je naplněno. Během září zjistíme, kde jsme v celistvosti, moudrosti a pravdě. Okolnosti nás vedou, že již nemůžeme dělat kompromisy a popírat svou jasnost, pravdu a přesvědčení. Dáme proto i přednost samotě před společností, která již s námi není v souladu.

Trigon Slunce, Saturna a Urana dává sílu být otevřený k novým možnostem, přichází intuice, vize a nové směry. Saturn dává trpělivost a střízlivost, vše moudrým a zralým způsobem prozkoumat. Vytváří se v nás nové struktury, které vycházejí ze staré zkušenosti, z poznání skrze odžité situace, ze kterých se máme poučit. Máme opustit to, co nás brzdí, strach, že se zopakuje něco nepříjemného, co jsme v minulosti odžili. To je potřeba jen pochopit, ale nenechat se tím uvěznit v minulosti.

Stávající vychází vždy z předešlého.

Dřívější zkušenost ovlivní vždy rozhodnutí v přítomnosti a toto rozhodnutí určuje budoucnost. Pokud rozumíme své minulosti a dopadu zkušeností na sebe, které nás utvářejí, tak tím si utváříme vědomě svou přítomnost a budoucnost. Víme, z čeho vycházíme a je nám jasné, co bude následovat, pokud bychom jednali jen instinktivně. Mysl, emoce, ego mají jasné zákonitosti reakcí na příčinu. Člověk tak jedná automaticky, aniž by si to uvědomil. Pokud člověk uvidí tyto zákonitosti, může reagovat vědomě. Kdo je nevyrovnaný se svou minulostí, nemůže být ani šťastný v přítomnosti, nemůže měnit svoji přítomnost. Je stále v kruhu příčiny a následku, který nepochopil. S vyrovnáním a pochopením minulosti, může nalézt nové struktury ve svém životě. To se týká jak jedince, tak celé společnosti.

V tomto týdnu nám okolnosti jsou nápomocny, abychom pochopili a smířili se se svou minulostí, poučili jsme se z ní a tím udělali rozhodnutí, které nám změní naši budoucnost.

V úterý 28. 8. přestává být Mars v Kozorohu retrográdní (zdánlivý zpětný chod) a do 10. 9. prochází tímto znamením, které přináší vytrvalost, houževnatost, cílevědomost a systematičnost. Retrogradita nás právě vracela do minulosti a některé situace jsme si museli prožít znovu již s jiným poznáním. Přehodnocení a nové vidění situace, ke kterému jste došli, může být tou zásadní změnou. Mars je symbolem mužského principu a vůle. Již jsem psala v minulých horoskopech o důležitosti retrogradity ve Vodnáři a Kozorohu pro vývoj vědomí člověka a kolektivního vědomí. Mužský princip nalézá novou cestu v uchopení své vůle v propojenosti s vyšším záměrem. U mužského principu dochází k léčení a zasvěcení do 22. 9.

Čím víc se blížíme k září, tím také více zesiluje kvadratura Marse s Uranem. Tou jsme si již prošli v květnu, následně v retrograditě v několika měsíčním působení v červenci a v srpnu a nyní do třetice v září. Možná se budete až divit, jak některé situace jsou stejné, jen vy je vnímáte jinak a vaše reakce jsou odlišné.

Ano, přijde zrychlení, napětí, neklid, nespavost, podrážděnost, stres, změny. Toto vše nás vede k přítomnosti a odhazování zbytečností z minulosti. Vede nás to k odvaze a rychlosti se rozhodnout, protože člověk vidí podstatu věci. Člověk již nemá sílu hrát nějaké hry, naplňovat něčí očekávání a přizpůsobovat se, jen aby byl přijímán či milován. Jsem takový, jaký jsem a buď mě tak přijímáš nebo ne, ale není čas si něco dokazovat. Zviditelní se nám, pokud máme nevyřešenou minulost, že nevidíme skutečnou realitu, ale jen projekci. Pokud je na vás dělána nějaká projekce, tak vy ucítíte, že ten druhý vás nevidí, jací skutečně jste, ale řeší si jen svůj vlastní obraz v mysli, který je utvořen nevyřešenými zkušenostmi. Jedinou cestou je být pravdivý, i když můžete druhého ztratit. Pokud vás ten druhý ve skutečnosti nevidí, vnímá jen projekci, nejde tedy vůbec o vás. Tento aspekt bývá velmi radikální a někdy zbrklý. Tak pozor, abyste si nepodřízli větev, na které sedíte. Velký trigon Slunce, Saturna a Urana v zemských znamení by měl být velmi dobrou podpůrnou energií, abyste byli ve střízlivosti a moudrosti. Pamatujte, že každý extrém se musí vyrovnat druhým protilehlým extrémem. Proto méně je někdy více.

Venuše ve Vahách v kvadratuře s Plutem ukazuje na přehodnocení hodnot, ale také snadného spadnutí do žárlivosti, majetnictví a lpění. Strach o lásku. Nebezpečím je, že ztratím sebe, abych neztratil lásku druhého. Ve vztazích se vynesou potlačené emoce. Ženy budou projevovat svou nespokojenost. Je dobré, aby ženy mluvily o tom, jak se cítí, co jim chybí, aby mluvily o svých pocitech. Bez manipulace a obviňování partnera.

Ženský princip ucítí, co je života schopné a co již v ženském principu zemřelo.

Jupiter v harmonii s Neptunem ukazuje na stálé působení léčivých snů, otevřenost našeho jemnohmotného vědomí, podvědomí a schopnosti propojovat se se svou vyšší bytostí (božskou přirozeností) v sobě. Lidské vědomí má v této době větší schopnost propojit se s vysokými vibracemi a prožívat „mystické prožitky“.

Jak jsem již psala, byla jsem v horách na posvátných místech, kde tekl horský léčivý pramen křišťálové vody. Nemohu vám dát ochutnat, ale krásné poselství, které je u tohoto pramene vám mohu předat.

„Matky a otcové,

služebníci a učitelé,

otevřete svá srdce dělat dobro,

buďte jako tento pramen.“

Přeji vám krásný a požehnaný týden, s láskou Petra Nel

 

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

22.8. – 23.9. kovový KOHOUT – ZÁŘÍ

22. srpna se ujímá vlády precizní a na detaily zaměřený KOHOUT. Pozvolna se tedy z hravého období pod nadvládou Opice přesouváme do období práce, preciznosti, přesnosti, pochvaly a ocenění. Období pod vládou Kohouta může být tedy plné práce, předvádění, neústupnosti a možného pracovního postupu. Vrhněte se tedy do rutinní práce, která vyžaduje přesnost se zaměřením na detaily, ta Vám tento měsíc půjde nejlépe.

Kohout je nesmírně pracovitý, spolehlivý, čestný, pořádkumilovný, rozhodný a puntičkářský. Nastává tedy ideální období pro inventuru, velký úklid, finanční záležitosti, různé systémy, řády, tabulky. Vše musí být na svém místě. Kohout je velmi cílevědomý, pečlivý, důsledný a také se rád předvádí a je rád středem pozornosti. Rád chodí také do společnosti, kde se rád ukazuje – to mu dělá velmi dobře. Nyní je tedy skvělé období pro to vyrazit mezi přátele, do společnosti a ukázat se ve své plné kráse.

Kohout vždy musí vypadat upraveně a sladěně, jak ze žurnálu, podle poslední módy. Má velký vkus, smysl pro to, co k sobě ladí a také velký smysl pro detail. Proto umí skvěle nakupovat a ladit věci tak, aby do sebe krásně zapadaly a daly se navzájem kombinovat a to nejen na sebe, ale i do domácnosti. Jen pozor na vaši peněženku, jelikož Kohout se rád natřásá a libuje si ve drahých a značkových obchodech. Tento měsíc můžete mít tendenci více utrácet za hadříky a dekorace do bytu.

kohut

Kohout má velmi rád pochvalu a ocenění, je pro něj nesmírně důležitá. A proto také v práci je velmi pracovitý, dělá věci navíc a lépe, než ostatní a to hlavně pro pochvalu a dokonalost odvedené práce. Vydejte tedy ze sebe v práci tento měsíc maximum, mělo by Vám to jít hezky od ruky. Kohout rád dotahuje věci do konce, pokud máte nějaký projekt rozpracovaný, nyní je ideální období na to s ním pohnout a dotáhnout jej do zdárného konce.

V tomto období nečekejte moc lidskosti a porozumění. Hádky a konflikty mohou být v tomto měsíci ostřejší, než obvykle, proto se jim raději snažte předcházet. Naopak toto období co nejvíce chvalte a oceňujte druhé a totéž vyžadujte i od druhých.

S energií kovu se nám pomalu blíží také podzim, takže pozor na nachladnutí, chraňte si svůj krk šátkem. Podzim nám také umožňuje třídit právě sklizenou „úrodu“ a zbavovat se všeho, co nepotřebujeme. Je tedy nejvyšší čas začít hodnotit, co Vám uplynulé období přineslo dobrého – to si ponechali a pokračovali v tom, a naopak to špatné pustili a zbavili se všeho s negativní energií. Ponechte si jen to, co Vám přináší radost do života.

Užijte si toto krásné období.