Tag Archive | tlak

Narušení sítě negativity a Vánoční zázraky – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, dostali jste se do bodu, kdy se musíte rozhodnout. Někteří se zatvrdili proti ostatním, blízkým, i své rodině. Avšak to nejste vy, kdo odpírá pochopení a vizi pravdy. Toto je součástí okolního působení a manipulace těch, kteří se živí negativní energií. Pravda je schválně zastírána, aby proti sobě vystoupili bratři a sestry, aby se zcela odcizili. Aby se zpřetrhala pouta rodin. Neboť pouto rodiny je jedním z nejsilnějších pout, včetně lásky. Skrze lásku proudí i pochopení, úcta jednoho k druhému, odpuštění. Dovolili jste, abyste byli okradeni o to nejdražší, co v tomto světě máte. O blízkost a lásku. Syn jde proti matce, otec proti dceři. Ve svých myslích nechápete dosah toho, co se nyní děje. Pokud se však podíváte zpátky vaší historií, uvidíte, že toto se děje celé věky. Skrze svou neústupnost, skrze svou neoblomnost víry v to, že ta vaše pravda je tou jedinou, dochází k rozpadu, k válce, k boji o moc. Kéž by se vaše jistota a pevná víra odrážela spíše v oblasti bytí a tvoření.

Tento čas vám dává příležitost, abyste dokázali odpouštět, abyste pochopili, že se máte spojovat, neboť jedině tak můžete zvítězit. Mnozí z vás však jsou jako ti býci, kteří vidí pouze červenou barvu, nedívají se ani napravo, ani nalevo. Co ještě více by s vámi dokázalo zatřást, aby vám spadly klapky z očí? Je to ještě větší tlak. A ten opravdu přichází. Nic se neděje jen tak a ve vašem okolí se odráží pouze vaše vlastní nitro. Tak, jak funguje člověk jako celek, je vidět všude kolem vás. Musíte si ještě projít zcela zásadními událostmi, nežli dokážete otevřít oči. A prvním krokem až to dokážete, bude odpustit sobě samým. Odpuštění sobě samým bývá mnohdy tím největším aktem, neboť se zde stále promítá pocit viny a selhání, který je ještě zesilován kolektivním vědomím. Vaše země je jedna z mála, které se nechce poddat nadvládě. A jste to vy všichni, kdo tuto zemi tvoříte. Stůjte sami za sebou, za svým národem a za svobodou. Nenechte udupat vaše Jáství tak, jako v době druhé světové války.

Lidé Země, můžete být příkladem ostatním. Můžete vše zastavit během několika okamžiků, pokud dokážete spolupracovat. Je to však váš osud si tímto projít. A jako duše jste si toto vybrali. I přesto, že jste jako duše nedokázali ani zdaleka pojmout vše, co vás čeká. Celý svět se topí v problémech a kritická masa, která je potřebná ke změně, však stále ještě nedosáhla bodu, kdy lze vše zvrátit. Všechny bytosti sledují vaše zmítání se, vaše emoce se rozlévají do prostoru a mnohdy je potřeba intenzivního působení, aby nebyla ohrožena planeta Země. I tak můžete pozorovat vybití těchto emocí mnohými způsoby jako je např. působení živlů. Nakonec nebude možné rozpustit vše a ještě bude potřeba velké práce, aby došlo ke zklidnění. To se však musí nejprve udát ve vašich nitrech, lidé Země.

Letošní svátky klidu a míru budou pro vás zcela jiné, lidé Země. Potřebujete více pokory. A stále znovu opakujeme. Je zde tolik potřeba odpouštět druhým. Jděte do sebe a i přes mnohé své problémy všichni, kdo můžete, učiňte zázraky alespoň pro některé z vás. Udělejte cokoli, čím potěšíte ty druhé. Darujte svůj vánoční dárek ve formě jakékoli pomoci. I tímto dokážete narušit síť negativní energie. Čím více toho uděláte pro ostatní, tím více se vaše okolí prosvětlí. Žádejte o pomoc a bude vám dáno. Jsme s vámi a žehnáme vám v těchto časech. Milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Světlo v srdci i na nebi – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, v této realitě jste sami za sebe a také, abyste naplnili svůj osud. Vaše cesta je náročná a často propadáte skepsi, přesto se nevzdáváte a opět se zvedáte, abyste následovali hlas své duše. V tento čas probíhají velmi výrazné očistné procesy, kdy můžete mít pocit, že již nejste schopni vstát. Také je tu silné energetické období, kdy probíhá velká aktivita skrytých sil nejen zemských, ale také společenských. Vaše společnost se stále více rozděluje, rozdíly jsou velmi velké. Dochází také k výraznému odsuzování a posuzování. Místo toho, abyste sami v sobě přijali to, že jste všichni na jedné lodi, stáváte se jeden pro druhého nepřítelem, z čehož se radují ti, kteří vás řídí a ovlivňují.

Celosvětová situace vrcholí a tlak, který je vyvíjen, se ještě zesílí. Vše potrvá tak dlouho, dokud nepochopíte, že nepřijde nikdo, kdo vás osvobodí. To vy sami musíte stát za sebou. Dokázat, že jste hodni být odrazem tvůrce v materii. Člověk se umí přizpůsobit a podléhá tak dlouho, až již není schopen vstát. Právě proto je zde kolem Země mnoho vašich přátel, spolupracovníků, bytostí, které pomáhají ze všech sil, zejména tehdy, pokud jsou o pomoc žádáni, neboť pak se vše děje v souladu se svobodnou vůlí člověka.

Čas kvapí a to, co se zhroutilo, může také pohřbít některé naděje. Na druhou stranu vzniká volný prostor na postavení nového. A stavět budoucnost je potřeba neustále. Pokud se rozhlédnete kolem sebe, uvidíte to, co čeká vaše děti. Jak se vám líbí tento pohled? Přesto však stačí jediné rozhodnutí, které zcela promění vaše budoucí dny. Vaši souputníci časem sledují vaše konání, cítí vaše emoce a jsou připraveni pomoci vám s řešením vašich problémů. Dveře do vyšších dimenzí mohou zůstat otevřené, avšak kolik z vás jimi dokáže projít? Kdo z vás dokáže sám v sobě zcela přenastavit vnímání toho všeho? Hledejte to, co vás spojuje, ne to, co vás rozděluje. Pak budete silnější a mocnější.

Tento čas vás může uvěznit v nehybnosti, neboť vaše strachy ovlivňují vaše rozhodování a brzdí vaše konání. Nelze na nic čekat, vždy zde je potřeba být aktivní a následovat své srdce. Člověk jako bytost třetího rozměru se odmítá zabývat tím, co je pro něj nepříjemné. Avšak toho příjemného je tu stále méně. Láska však zůstává. Hledejte světlo ve svých srdcích a hledejte ho i na nebi. V čase podzimu můžete pozorovat projevy života i mimo Zemi. Každý z vás, který po tom touží, může navázat spojení, neboť jak již bylo uvedeno, i zde zůstávají dveře otevřené. Uvolněte nahromaděné emoce, které v sobě nosíte. Nezapomeňte však, že největší bitvy se vyhrávají bez boje, skrze lásku, úctu a toleranci. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/

Retro fáze Merkuru

Merkur v Beranu se obrací do retrogradity. Ne že by byl tento aspekt významnější než jiné, jen u Merkuru je expirace otázkou hodin a nesnese odkladu, obzvlášť u naspeedovaného a zrychleného Merkuru v Beranu, jehož netrpělivost v retro fázi ještě vzroste …. Kriste, to si už ani neumím představit!

Načasování a vymezení hracího pole: Merkur je retrográdní od 23.března do 15.dubna 2018, a to v rozmezí 16°54‘ až 4°47‘ Berana. Nejvýrazněji se dotkne nativních planet v uvedeném rozpětí kardinálních znamení (Beran, Rak, Váhy, Kozoroh) a událostí otevřených a probíhajících v době od 20.2.2018 do dneška. Mrkněte do deníčku …

A jaké to bude? To vám můžu říct hned z fleku na základě své okamžité zkušenosti s výpočtem dat uvedených v předchozí větě: brutální! Neklidné, netrpělivé, nervní, zmatečné, vycukané období!

„To spočítám tady mezi dveřma, taková drbačka, s tím se nebudu párat … Ježíši, teď se mi to zaseklo, tak honem, jo, OK, znovu nahodit a začínáme: po dnech, raz, dva, kruci fix do řiti! Proč to furt padá? Dobrý, mám to, 6.dubna – Ježíš ne, 16. dubna! Musím si vzít ty brýle, vidím fakt prd! Tak a teď ty stupně, 16. dubna – do p****e, tady to není! Jak není? No není! Tak znova (skřípění zubů): po hodinách … deset, devět, osm, pane Bože, mě švihne tímhle tempem, posuneme to o den – ale neeee! To je zas moc! Fuck, tak teda 15. dubna, a i kdyby to bylo stokrát blbě, už to kontrolovat nebudu, NEBUDU!“

… ale budu, a nejen ověřovat data a stupně, ale ještě jednou pěkně přečíst, pravopis, diakritiku, všecko, protože víte proč? Protože Kozoroh, potažmo Saturn jako vládce znamení, vůči němuž vytváří retro Merkur kvadraturu a v němž se toho času nachází několik planet (Pluto, Lilith, Saturn, Mars), které se postarají o to, že revizní cesta bude tentokrát obzvlášť výživná! Zásadní, hluboká, poctivá, odvážná, krutá, ale férová, tvrdá, pevná, zodpovědná a na její výsledky budeme moci vsadit poslední pětník!

Retro fáze Merkuru je sama o sobě rekapitulací našich myšlenek, úvah, argumentů, prověřením našich slov, smluv a dohod. Na scéně se znovu objeví kontakty a známosti z minulosti, díky velmi těsné blízkosti Venuše dokonce snad i ex-partneři či ex-milenci. Budeme mít čas (přesněji řečeno, budeme donuceni udělat si čas) na úklid svého mentálního prostoru. Což může znamenat ledacos. Dotáhneme rozdělané projekty a definitivně ukončíme ty, u nichž šance na život dávno zvadla. Obnovíme váznoucí komunikaci anebo si konečně přiznáme, že to nemá cenu a zaklapneme dveře. Ujasníme si názory, vyjasníme požadavky, definujeme pravidla. Vysvětlíme a vyříkáme si všechno, co se nás dotklo, ale čemu jsme nestačili věnovat dostatek pozornosti, což mohlo vést k nedorozumění a nepochopení. Deklarujeme svoje postoje, pro sebe i pro okolí, a přijmeme závazná rozhodnutí. Veřejně odhaleny budou všechny lži, polopravdy, sebeklamy, úhybné manévry. Demaskovány budou prázdné řeči, plané naděje, falešné sliby. Nulová tolerance k jakémukoliv vyjádření, z nějž není jasně patrné, na které straně stojíme. Našimi slovy budiž ano či ne, žádné kecy typu „dovedu si představit, že …“. A samozřejmě, slova budeme muset doložit činy a prokázat jejich hodnotu.

Nebude to jednoduché. Ono nikdy není, ale tentokrát bude tahle mentální revize obzvlášť nervy drásající. Merkur v Beranu se rve vpřed hlava nehlava a nesnese zpomalení, nenávidí čekání, šílí z nudy a nedostatku stimulace – a najednou stopka a čelem vzad! Nerad vyjednává, nerad hloubá, nerad se nechává někým srovnávat do latě – kope kolem a mlátí sebou, vzteká se a zuří. A to i bez Saturnu, který nám přitáhne opratě a vytýčí betonové mantinely, bez Lilith, díky níž pravděpodobně zažijeme argumentaci tak otevřenou a bezskrupulózní, že sama Lilith zčervená studem, bez Pluta, jehož tlak nám strachy sevře žaludek a přinutí nás přiznat si to, co se snažíme zapřít i sami před sebou, a bez Marsu, který si bude celou dobu užívat a přilívat oleje do ohně. Tak do toho!

Zdroj: http://www.astropsychologie.cz/

Cesta dále – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, dlouho jste byli schováni ve svých ulitách, dlouho jste spali. Nyní však je čas být opět otevřeni světu, tomu, co vám přichází do života. Hledejte životní hodnoty jinde, nežli jste je viděli dosud. Máte před sebou náročné dny, budete se opět vracet do minulosti a dořešovat to, co se vám nepovedlo. Další duše se rozhodnou opustit tuto planetu. Zesílí vliv negativní strany a můžete se znovu a znovu ocitat pod tlakem. Časté budou vaše zdravotní problémy, zejména bolesti spojené s oporou, tedy záda, nohy, krk, páteř. Můžete se cítit oslabeni, neboť budete potřebovat spoustu energie na to, nastartovat svá těla. I mladí věkem mohou pociťovat některé bolesti, které se však časem stáhnou zpět. Mnohé emoce budou vyplavovány z těl a jejich zpracování vás povede do stavů, kdy budete jako na houpačce. Ti, kteří budou zrovna prožívat euforii, budou také součástí této vlny, pouze však se ocitnou na její pozitivní straně.

475

Přechod do vyšších světů bude stále oddalován, neboť čas je pružný a neustále se natahuje a smršťuje a vy ještě nejste karmicky připraveni na změnu. I když byste rádi, aby toto proběhlo co nejdříve. Neustále však jsou zde mnohé nejasnosti a nikdo z vás není ochoten vzdát se toho, co zná a odejít do neznáma. Je zde stále mnoho strachu a pochybností. Jsou zde však také velké pokroky u těch, kteří posilují svou víru a naslouchají své duši. Tento čas vyzývá k ujasnění si toho, jaká cesta bude následovat. Je čas sdílení poznatků a usilování o změny. Je čas osvobozování se od manipulací a postavení se za sebe samé. Nejen jako jednotlivci, ale také jako národ. Neboť i zde jsou mnohé tajnosti a skryté manipulace, které mohou časem vést ke ztrátě svobody. Tato země se musí osvobodit, ne se nechat podrobit. Čas však je neúprosný a je potřeba být aktivní a hledat východisko z krizí tak, aby byla chráněna svoboda lidstva, svoboda státu. Máte v sobě velkou sílu, lidé Země. Najděte ji, abyste změnili své životy. Spojte se se svou podstatou a můžete se stát kýmkoli. Vzpomeňte si, kdo jste a budete osvobozeni. Milujeme vás a žehnáme vám.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Tlak

Je na nás tlačené… a veľmi.
Mnohí z nás zažívajú taký enormný tlak, že sa to takmer nedá zvládnuť. Častokrát až na fyzickej úrovni, ide to na dreň.
 
Každému sa pripomína tá oblasť, ktorú si v sebe možno už dlho rieši, ale ešte tam niečo nemá spracované. A ide sa doslova na doraz. No zvládneme to… Je to len príbeh, ktorému sme uverili a ktorý sa nám pripomína v plnej sile, aby sme to už konečne nechali ísť.
 
Prosím, nezabúdajte, že vy ste pánom svojej mysle a svojich postojov, že to môžete kedykoľvek otočiť. Máte omnoho väčšiu silu, než myslíte. Ste mocnejší, než akékoľvek príbehy, veškeré ilúzie, predstavy a pocity, ktoré sa vynoria.
Väčšinou stačí to úplne pustiť, nebojovať, proste to celé pustiť. Tým, že sa prestaneme zameriavať na ten problém samotný, objavia sa možnosti, ktoré sme predtým nevideli… A možno sa dostaví aj zázrak :)
 
Nikdy nie ste sami. A tá pomoc príde, ak o ňu požiadate.
Keď to bude príliš, jednoducho si pripomeňte, že to prejde… Aj toto prejde. Len vydržať.
Nemusíte to vyriešiť celé naraz. Jeden malý krok za druhým. Sústreďte sa na to, čo môžete urobiť teraz – aj keď je to “len” byť práve k sebe láskavý – a ostatné príde.
 
S láskou,
Katka
tree5z

Pluto direktní, jde dopředu

Pohyb planet tak jak se promítá na oblohu, může být přímý, direktní nebo zpětný, retrográdní. Obyčejně se pohybují planety napřímo, tedy v posloupnosti Beran, Býk … Čas od času se ale zdánlivě zastaví, jdou nějaký ten den či týden zpět aby poté pokračovaly opět vpřed. Už jen samotné “zastávky”, obraty vyžadují naši pozornost. V tu dobu jakoby události ustrnou a my tady dole se motáme na jednom místě takřka bez možnosti se vymanit z kruhu svých myšlenek a činů. A pak se svět rozběhne vpřed.

Podobnou situaci jsme prožili s Plutem. řadu týdnů Pluto couvalo po obloze znamením Kozoroha, hledali jsme své jistoty, sbírali odvahu a naše vnější projevy byly blokovány vnitřními nejasnostmi. úkolem bylo stanovit si pro sebe priority, propojit se se svým zdrojem energie. Pokud jsme v souladu se svými úkoly, daří se nám, jsme spokojení. Ne-li, trápíme se více či méně. Zpětné retrográdní Pluto bránilo v projevech, hodně energie jsme mohli ztrácet nevyřízenými účty. Při jeho zastávce, do které můžeme počítat uplynulých cca 10 dní, jsme byli i hodně pod tlakem a neuměli často identifikovat, odkud se bere. Byli jsme vedeni, ba nuceni k přeměně, transformaci. Tam, kde to bylo v našich životech nutné.

pluto1

To je od nynějška pryč. Opona se nad scénou zvedla a vidíme jasně vše okolo sebe a nic již nebrání našim krokům vpřed. Jsme opět propojeni a máme příležitost jednat za sebe s plnou odvahou a silou. Včera byly poslední příležitosti k ujasnění si sebe a své role ve svém životě, od nynějška máme za úkol jednat. Vše, co bylo blokováno, se zvolna rozbíhá, skryté věci se dostávají na povrch. Setkáme se znova s tím, co jsme před nějakým časem opustili, jsme ale již v jiných podmínkách a tak daleko lépe poznáme, co dělat. Hodně věcí, událostí, situací, možná že i bytostí a nebo dokonce částí nás, jež spaly a neprojevovaly se, se probouzejí, připomínají a podněcují. Přicházejí i nové záležitosti, které jsme přivedli na svět svou činností za uplynulé týdny, se kterými je třeba se setkat, zaujmout k nim postoj a naučit se je.

Dnes a v následujících dnech platí že nic není a už nebude jako dřív. Což ostatně vždycky, jen je to teď víc vidět.

Zdroj: Ondřej Habr, www.astro-ondrej.cz

Čas návratov – odkaz od Féwy

Máme za sebou niekoľko dní, počas ktorých sme prechádzali miestom, ktoré by sme mohli nazvať mŕtvym “priestorom” s maximálne nakumulovanou temnotou. Energiou, ktorá robila všetko preto, aby sme sa nedokázali pohnúť z miesta, na ktorom sme sa ľudsky i planetárne nachádzali. V ilúzii, ktorú sme sami projektovali do priestoru, podľa absorbovania takej hutnosti /intenzity/ svetla, ktorú sme vzhľadom na nevedomie /nevedomosť/ prijímali a tým sa udržiavali vo frekvencii, ktorá pre nás nie je prirodzená. Zavírení strachom, zamrznutí vo fraktáli, ktorého stred sme nemohli nájsť. V mentálnych vzorcoch, ktorými boli naše myšlienky nasmerovávané na minulosť i budúcnosť – zámerne nás odpútavajúc od prítomného okamihu, v ktorom budúce dianie tvoríme. Vnášaním strachu do našich myšlienok sme si vytvárali projekciu budúcnosti, ktorú sme vnútorne menej a menej prijímali. To znamená, že v nás narastal tlak a z neho prameniace problémy.

Počas predchádzajúcich dní /ktoré budú pravdepodobne ešte pár dní dobiehať/ to vyzeralo, ako keď sa pretrhne vrece, do ktorého bolo natlačené všetko, čo je súčasťou lineárne /subjektívne/ vnímaného času. Pričom z nášho subjektívneho pohľadu sa vytratilo takmer všetko, čo vidíme ako pozitívne. V rámci ľudskej i planetárnej reality. Bolo /je/ to chŕlenie toho istého a tým spôsobom, čím sa temno bezemočne prejavuje. Čo nám pochopiteľne vyrážalo dych a vytváralo dojem totálnej deštrukcie. Dôvodom týchto stavov a situácií bol duševný očistec duchovnými energiami, ktorými sme sa mimoriadnym vztlakom cez solar /solárne erupcie/ zbavovali na prasknutie nakumulovaného napätia. Vnútorným odmietaním všetkého, čo našu slobodu obmedzuje. Dosiahli sme hladinu vibrácií, ktoré nám umožnili zasunúť “kľúč” do “zámky” duchovného srdca a individuálne sme otvoriť “dvierka”. Ešte nie celkom dokorán. U každého z nás sa vytvorila rôzne veľká špára /tvar – vesica piscis/, ktorou začala prúdiť adekvátna sila svetla. Umožnilo nám to rozprúdiť také energie, že sme boli ako vírivka a týmto spôsobom sme cez seba temné energie odstreďovali. Odstreďovaná temná energia bola /je/ vstrebávaná planetárne i z vzdušného priestoru. To znamená, že stavy a tým i situácie, ktoré sme subjektívne vnímali /s dobehom vnímame/ ako totálny nedostatok lásky /emócií/ je v skutočnosti /objektívnym vnímaním/ nesmierne pozitívnym krokom. Pre nás i pre planétu.

fewa

Čo sa týka celosvetového diania – prebieha podľa kozmických zákonov tá istá situácia. Najviac sústredené temné energie v západnej pologuli komunikovali tomu zodpovedajúcim spôsobom s východom /pravá hemisféra planéty/, ktorý je prebúdzajúcim “interiérom” Zeme i ľudí. Je ukazovateľom smeru, merítkom hodnôt, duchovnými vibráciami, ktoré v nás i na planéte prebúdzajú lásku a tým i uvedomenie.

Sme tu veľmi krátky čas….v týchto len fyzicky vidiacich i viditeľných telách plných energií. Mnohí z nás sa na Zem opäť vrátili, aby nabití skúsenosťami z minulých životov na planéte, ale i v iných hviezdnych systémoch, pomohli dokončiť proces uvedomenia si. Sme ako mozaika vytvorená z najkrajších farieb kvetov, aké ľudské oko pozná i nepozná, pretože na tieto tóny zabudlo. Sme širokým spektrom kryštalických energií s oveľa väčším záberom /schopnosťami/, ako si v tejto dimenzionálnej sfére vedomia uvedomujeme. Sme energiou stvorenia, ktorá je neustále v pohybe. Sme ako strom, ktorého listy sa kolektívne rozvlnia emóciami, ktoré zviditeľňujeme. Citom, ktorý bol dlho potláčaný. Také je svetlo, ktoré rozžiaruje naše telá /aurické vyžarovanie/. Taká je schopnosť mimozmyslového vnímania – videnia i počutia zvukov – ich malebnej melódie – …. ktoré boli dlho pred nami utajované.

Máme v skutočnosti inú mozgovú kapacitu. Nielen pár aktivovaných percent a tomu zodpovedajúcich mozgových centier. Len pár percent, ktoré nám ohraničene obmedzujúcim spôsobom umožňujú vidieť nie to, čo chceme my, ale energie temnoty, ktoré sa snažili nás v tejto ilúzii nevedomosti udržať.
Pridávaním vibrácií sa posúvame po planetárnych súradniciach Zeme, jej lineárnymi časovými líniami, ktoré poznáme a tým i všetko, čo s nimi súvisí, vnímame ako jediné normálne, existujúce a funkčné. Spolu s odstreďovanou temnotou z linearity času vystupujeme, a tým sa rozpúšťa i spôsob, akým to na Zemi fungovalo. Sami tento proces vnímame tým, že nad sebou krútime hlavou …..zabúdame, vytrácajú sa spomienky na minulosť…. strácame orientáciu v čase, v ktorom sme sa donedávna bez problému pohybovali. A tak ďalej. U každého z nás sú zmeny mentálna individuálne. Za pätami zostáva to staré a pre nás už nepotrebné. Súčasne sa znovu zfunkčňujú nelineárne časové línie /magnetizmus/ a všetko, čo s nelinearitou /objektivitou, skutočnou realitou a jej princípmi fungovania/ súvisí. Jednoducho povedané – potápa a rozpadá sa loď tých, ktorých eminentným záujmom a cieľom nebolo konanie v mene ľudskosti. Nebolo odprezentovávanie lásky. Na druhej strane umelo vytvorenej barikády sa naberaním sily svetla /zviditeľňovaním paprskov bielej na Zemi/ preberajú k životu tí ľudia, ktorí pochopili, čo je skutočne dôležité. To znamená, že sa začlenili /začleňujú/ do toku neustále sa pohybujúcich energií svetla /života/. Tých, ktorí sú predstavitelia temnoty nebolo veľa, ale ani málo. Pretože sieť nimi utkaná na celej planéte zastavovala tok pre človeka prirodzených energií. Tým bola jeho vnútorná túžba neprejavená. Aké polená a nitky používali nie je potrebné rozoberať.

Vysokými vibráciami energií vyhasína temno, spaľujú sa “mosty”, ktoré túto sieť medzi sebou spájali. Energie, ktoré z nás i zo Zeme vyžarujú neporovnateľne vyššími decibelmi zvukov, ako tomu bolo v 3D linearite, tavia siete nimi utkané a zbavujú nás “slučky” nevedomia. Preto je tak dôležitý krok, ktorý sme absolvovali.

Mnohí z nás sa počas predchádzajúcich dní cítili enormne vyčerpaní. Ozývalo sa srdce, ktorým prenikali emócie. Mozog /hlava/, ktorý zpracovával všetky údaje a členil ich na podstatné a nepodstatné. Dôležité, menej dôležité, nepotrebné i viac – menej ľudskú myseľ zavádzajúce. Mozgové závity boli ako rozvibrovaná pružina – pôsobením energií svetla. Solar, ktorý sa búril adekvátne absorbovaným vibráciam a vytláčal z nás vztlakom nakumulované usadeniny /v 3. a 2. čakre/. Vztlakom k nelineárnemu srdcu – jeho slnečným energiám. Aby sa veľký solárny pletenec /3. čakra/ energeticky dotkol malého solárneho pletenca /pod hrudnou kosťou/, ktorý je miestom /centrom/ kadiaľ vstupuje duch. Keď si položíme dlaň na stred hrudnej kosti….prejavujúc zabudnutým spôsobom pozdrav….keď sa modlíme s rukami zopnutými na tom istom mieste…..keď sa pýtame na seba, na “Ja” a stredným prstom, alebo dlaňou sa tohto miesta dotýkame…..keď vyjadrujeme bez slov a nie submisivitou sklonenou hlavou úctu, vďaku, pokoru láske.

fewa+

Nachádzame sa na “mieste”, kde sa oddeľovaním temnoty, vyhasínaním lineárnych časových línií, meniacim sa magnetizmom začalo preklápanie sa do nového. Je to vystupovanie zo zabudnutia. Úzkou štrbinou /vesica piscis/ sa otvárajú naše srdcia, z ktorých prúdi kryštalické svetlo. Kristovské vedomie, ktoré nedovoľuje vstúpiť na posvätnú pôdu lásky, ktorou naše svetlo je – negativite.

Je to tok energií, ktorým sa aktivuje nielen blízka, ale i vzdialená budúcnosť jedného národa na planéte. Jednej galaktickej, kozmickej rodiny. Láskou – prítomným okamihom preciťovanou i prejavenou. Láskou, ktorej energie nielen vysielame, ale i prijímame.

Od východu smerom na západ prúdi nelineárne svetlo, ktoré obaľuje Zem špirálou smerujúcou ku stredu. Tým mení, miesi, reštrukturalizuje, kyprí rôzne miesta na planéte. Rekalibruje rebríček hodnôt, kladúc na prvé miesto dôležitosť lásky. Empatie, ľudskosti, mieru, slobody. Od južného k severnému pólu priteká nelineárnym tunelom času nelineárne svetlo a rozpúšťa nevedomie i nevedomosť. Od západu k východu je to neviditeľná špirála, ktorá bude meniť myslenie ľudí v najviac energeticky zatemnených miestach i hlavách. Pohľad na všetko čomu človek odmietal porozumieť. Je to energetická vibrácia bieleho svetla jednoty /frekvencia lásky/, ktorého zámerom je uvedomenie si dôležitosti duchovných tradícií a tým i duchovných energií, ktoré v nevedomosti človek odmietal. Dôležitosti väzieb nielen rodinných /rodové statky/, ale i nikdy nepretrhnutých nitiek /pupočnej šnúry/ s galaktickou rodinou. Sú to informácie, ktoré máme v bunečnej pamäti.

Je čas návratov. K sebe, k myšlienkam, ktorými budeme budovať každým prítomným okamihom už nie labilné a lavírujúce domčeky z karát, ale pevné múry svojho domova naplneného empatiou. Láskou, ktorou sme.

Ilona

Solara – MALÝ FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA SRPEN 2014 – ZVÝŠENÁ PRAVDIVOST

Srpen začíná s rostoucím napětím pod povrchem, což vytváří rostoucí pocit tlaku. Tyto energie napětí, stresu a intenzity se vytvářejí jako skryté kapsy a po celém světě se v nich dělají praskliny a otvírají se, což vede ke mnoha zhroucením a průlomům. Některé situace se blíží ke kritickému bodu, ve kterém se má objevit dramatická změna. Srpen je jeden z měsíců „Udělej nebo prolom“, ve kterém se může stát absolutně cokoli, takže vždy musíme být připraveni na Nečekané. Pořád musíme být Nanejvýš Pozorní a přitom udržovat své zaměření na rození Nového Světa.

Zrychlený srpen je plný Rychlých akcí, ve kterých je možné mnohého dosáhnout! Během této doby se bude zdát, jakoby zkrátka den neměl dost hodin na to, aby se všechno stihlo. Srpen vyžaduje víc úsilí, víc akce a abychom na sebe vzali více zodpovědnosti. Budeme dělat mnoho rozhodnutí, od malých po ty co mění život. Po celý měsíc bude onen tvořivý vír července ještě silnější. To vynese z hloubi na povrch naše dlouho spící talenty. Budeme hledat řešení různých situací. Tato řešení budou nalezena tím, že se budeme dívat na obrovsky expandovaná místa Mimo Mapu. Zároveň začnou být mnohem víc vidět naše Nové Směry a Pravá Místa.

Měsíc srpen umocní a zvýší vědomí Pravdivosti. Pokud v našich životech ignorujeme prvky, které nejsou na svém Pravém Místě, bude nám to připadat jako skřípání nehty po tabuli. Můžeme vstoupit do bazénu zrychlujících se energií, které jsou tu zvláště nyní, abychom popohnali sebe i svět dopředu. Mnoho z toho, co  se děje uvnitř i vně nás, probíhá roky a roky, ale právě teď je to nanejvýš zřejmé a je možné to hluboce pocítit, protože Pravdivost má velmi odlišný a jasný zvuk, a sílí.

Zvýšená pravdivost přeložená v Jasnou, Rozhodnou Akci je klíčovým tématem srpna. Už déle nemůžeme pasivně čekat, až k nám věci přijdou; Musíme začít akci a zrodit naše Nejdivočejší Sny. Toto je měsíc zhmotňování, ve kterém začnou mnohé věci být více REÁLNÉ. Naše dlouhodobé projekty začnou být mnohem více schopné života a zakotvené ve hmotném. Když jsme ve styku s lidmi, není to rozhovor o ničem; mluvíme o reálných věcech. To proto, že jsme ve velmi reálné době. Reálná doba si žádá, abychom byli reálnými lidmi. REÁLNÝMI a PRAVDIVÝMI.

Jízda na Větrném koni je opravdu intenzivní. Může také být velmi únavná, stejně jako vzrušující. Přestože se toho hodně udělá, je tu neustálý pocit naléhavosti, jako by se nesměl ztrácet čas. Zdá se, jako bychom měli zakódovaný v naší buněčné bance tajný termín, ve kterém se musíme dostat na svá Pravá Místa. Víme, že čím dříve se tam dostaneme, nastanou kvantové mega skoky, jeden za druhým. A my opravdu tuto schůzku s osudem nechceme zmeškat.

I když jsme plně zavázáni jízdě na našem Větrném koni do našeho správného cíle a nechceme zastavit, dokud nebudeme na našem Správném Místě, někdy je nutné, abychom měli čas na vstřebání, uzemnění, ukotvení, nebo jednoduše zhroucení. Proto jsme občas vrženi do silného stavu Kvantové Hloubky a nemůžeme ničeho dosáhnout. Tyto „Dny mimo Čas“, kdy nemáme žádné nové vstupy ze světa kolem nás, nás chrání, abychom nebyli příliš rozhození nebo opilí na mol z toho, že najednou jdeme v neustálém větrném víru intenzity do příliš mnoha směrů.

Toto je měsíc Zvýšené Pravdivosti, kdy jsme mnohem více Autentičtí a Reální než kdy dříve. Očekávejte, že spadnou mnohé závoje a odkryjí a rozpustí v nás i ve světě ještě více vrstev iluzí. Masky padají ve velkých řadách a velkou rychlostí ve všech oblastech našich životů.

Tento měsíc proběhnou významné změny. To, co jsme dělali začátkem měsíce může být docela jiné, než to, co děláme na konci měsíce. Naše priority, to co jsme na začátku měsíce cítili jako důležité, nemusí být stejné jako to, co cítíme jako důležité na konci měsíce.

Vlákno naší Zvýšené Pravdivosti je mnohem silnější než dříve. Tak také to, co naše Jedna Bytost tká po celém světě. Zůstaňme Nanejvýš Pozorní, velmi Pravdiví a tvořme Nový Svět!

Solara
www.nvisible.com

Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního Surf Reportu na srpen 2014. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po zapsání v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Baudyho horoskop od 11. – 24. 6.

BLÍŽENCI A VŮBEC

Celkově: Pěkné léto začalo, třebaže ještě nejsme z napětí úplně venku. Víte, co píšeme už dva měsíce: že ještě do konce června jsme vystaveni situacím tlaku, které se potřebujeme naučit ustát.

Profesně: Ano, mnoho se toho děje. A je to moc dobře. Jenom tak se věci mohou posunout dopředu.

Vztahy: Jisté smutky v půlce června nás vedou k hlubšímu a opravdovějšímu pojetí lásky.

Finančně: Pokud se peníze neodehrávají podle vašich představ, vytvořte si v duchu jejich představu. Představu dostatku. Související s vámi.

Zdraví: Polovina měsíce je citlivá z hlediska možnosti prostydnutí a zánětlivosti spodku.

gemini

BERANKY
Atmosféra obsahuje jistý tlak. To vůbec nevadí, stačí si to uvědomovat a couvat z něho do vnitřku sebe. Nemusíte se řídit podle atmosféry kolem. Můžete si tvořit svojí vlastní atmosféru, ze svých vlastních myšlenek. Vztahy jsou zrychlené, je tř
eba si na sebe navzájem prostě dělat čas, nemluvě o času sama na sebe.

BÝCI
Vaše znamení je na tom dlouhodobě velmi příznivě, tentokrát si však trochu saháte na své vzpomínky a na svůj sentiment. Dovolí vám ocenit to, co jste v minulosti prožily. Popřípadě poděkovat za to, co jste mohly opustit. Atmosféra přetlačování se a měření sil mužů se ženami je zcela překonaný program. Můžete si dovolit být spolu a jenom se vzájemně cítit.

RAČICE
Napětí se pravděpodobně nekoná přímo ve vás, ale ve vašem okolí, a vy máte tendenci si jej přebírat na sebe. Ne, že byste nemohly. Možná máte pocit, že tím někomu pomáháte. Od něho samotného, od ní samotné. Ale obvykle od druhých takové zadání n
emáme a zachraňujeme navzdory okolnostem.

LVICE
Znamení Lva tentokrát vychytává poměrně šťastně planetární vlivy zleva zprava. Okolo 18. června je na tom Venuše velmi příjemně, zatímco předtím, kolem 12. června se k pocitu spokojená lásky potřebujeme trochu propracovávat. Není vhodná doba na riskování, zejména ve sportu a při horolezení.

PANNY
Stabilní citový život vás možná nepřekvapí, možná vás přesto potěší. Stejně tak vaše dlouhodobá profesní a finanční rozvaha. Od 21. června, kdy Slunko přechází do Raka je to ještě zřetelnější. Okolí 24. června obsahuje drobné napětí mezi muži a ž
enami a velký sklon k netrpělivosti.

VÁHY
Od 23. června se Venuše nachází v Blížencích a vám to přinese větší ochotu přátelit se, setkávat se, muckat se. Přeci jenom i flirt patří do života, a pocit, že jsme obdivováni a milováni, protože jsme skutečně tak nádherní, si rádi necháme zazrcadlit od povolaných osob.

ŠTÍRKY
Pro vás se letos předpovědi nedělají zrovna snadno. Vaše situace je dosti neměnná, stabilní, relativně zatížená a náročná, a přitom ji zvládáte s noblesou. Nicméně i vás se může týkat atmosféra relativní spěchu a tlaku, takže i vy se budete potř
ebovat trochu stahovat. Abyste se zorientovaly, abyste zregenerovaly.

STŘELEC
Když Slunce prochází znamením Blíženců, tj. do 20. června, cítíte se možná trochu na vedlejší koleji. Učíte se pozornosti poskytované sobě samotné, učíte se soucitu s vašimi nejbližšími. Do Blíženců přejde však 23. června i Venuše a vy budete mít pro změnu pocit, že ta pravá ořechová láska se děje na straně těch ostatních.

KOZOROH
Zatím vám nehlásíme důvody k euforii, zatím je situace hodna nadhledu a klidného cítění. Protože ve vzduchu je zatím ještě stále plno napětí. Muži a ženy potřebují přistupovat k sobě s úctou a dobrých posloucháním jeden druhého. Jinak se vzájem
né výhrady a nevybouřené potřeby mohou hnát jako lavina.

VODNÁŘ
Znamení Vodnáře si možná také bude řešit lehké smutky a lásky žaly, okolo 12. června a pak to rychle přejde a posune se do citové spokojenosti. Je to zvláštní, že to soukolí sluneční soustavy takhle ovlivňuje to, jak se cítíme. Také jsem si na to ještě úplně nezvykl. Od 23. června vám Venuše bude dělat radost z Blíženců, kontakty, setkání, rozhovory.

RYBY
Nazaplétejte se do sporů, které se vás netýkají. A pokud se vám zdá, že potřebujete někoho někam pohnout, tak mu to řekněte. Je to účinější, než dělat náznaky či indiánské tance. Mezi mužskou a ženskou polaritou se dějí tlaky a soutěžení, což se čas od času prostě stává. Vy to však můžete klidně jen pozorovat.

Antonín Baudyš

Horoskop na obdobie 5. 5. – 11. 5. 2014

Každá květina potřebuje čas, aby mohla zapustit kořeny.

Máme za sebou Kosmický kříž. Můžete se cítit, že se rozhodovalo bez vás o vás. Mohli jste se jen dívat na děj svého života, na situace, do kterých byste vy sami nevstoupili. Jaký pocit vám z toho zůstal? Vztek, lítost, pocit zneužítí, marnost….? Nebo jste dokázali zůstat otevření, pokorně přijímající s vědomím, že se vše dostává na spravné místo? Pokud jste někdy měli iluze, byla ukázána pravda. Pokud jste litovali svého rozhodnutí v minulosti, bylo vám ukázáno, že vše se událo tak, jak mělo a vaše rozhodnutí bylo správné. Dostali jste dary, o kterých se vám ani nesnilo. Všechno je možné.

Tento týden ještě na začátku působí Slunce v trigonu s Plutem, síla Ducha, vůle, odhodlání.

V druhé polovině týdne se Slunce dostává do opozice se Saturnem a to přinese zpomalení, zastavování a větší potřebu obrátit pozornost do svého nitra, odejít do ticha rozjímání. Ve vnějším světě se objeví překážky a komplikace, které nabádají odejít z vnějšího do vnitřního světa.

Saturn přináší téma trpělivosti, skromnosti, pokory a zralosti. Je potřeba nastolit řád a pravidla. Dalo by se říci, že po kosmickém kříži, který rozbil to staré, přichází čas na nalezení nového řádu svého života, a k tomu je potřeba zpomalení, samota, zralost, moudrost a trpělivost.

Harmonický aspekt Slunce s Jupiterem dodává smysluplnost a optimismus. Tento aspekt pomáhá, aby vliv Saturna byl vnímám jako potřebný proces zpomalení. Každá květina potřebuje čas, aby mohla zapustit kořeny.

burka

Budete konfrontováni s tématem zodpovědnosti, zralosti, respektování řádu, vnímání autorit a schopnost být autoritou. Pokud v této době překročíte hranice společnosti, pravidel, silničních pravidel atd., tak okamžitě budete odhaleni a „zaplatíte“. Porušování pravidel a řádu se v této době opravdu nevyplatí, okamžitě vám bude nastavena hranice a přijde důsledek.

Stále zůstává vliv T-kvadratury – opozice Marse s Uranem a kvadratura s Plutem. Touha po moci, zbrklost, napětí a nervozita je stále držena v nitru. Máte vnitřně rozkmitáno a stále čekáte, co se ještě stane? Tato pozice působí do 19. 5., kdy je Mars stále retrográdní a nelze najít řešení. Je zde velká nerozhodnost a velký rozpor. Do této doby se v nitru stále tlakuje vztek, agresivita nebo lítost a apatie. K řešení dojde až po 20. 5., kdy se Mars rozhodne.

Venuše v Beranu o víkendu přichází do konjunkce s Uranem, v opozici s Marsem, do kvadratury s Jupiterem a Plutem (9. – 18. 5.). Víkend a především neděle bude velmi emotivní a v oblasti lásky se objevuje velmi bouřlivé období s velkými zvraty. Rozchody budou vyústěním neudržetilných rozporů a nedorozumění. Opozice Venuše a Marse zvyšuje napětí a nedorozumění mezi mužem a ženou. Zároveň je to o přitažlivosti. Láska a nenávist jsou jen dvě strany jedné mince.

Tam, kde člověk drží vztah za každou cenu, nastane poslední kapka, kdy pohár přeteče a řekne se „dost“. Vztahy, které se mají naplnit, mohou zahořet nečekanou vášní a posunem vpřed.

Navazovat nové vztahy je velmi snadné, rychlé, náhlé a jako blesk z čistého nebe. Otázkou je, jestli budou dlouhodobé.

Ať je to tak nebo onak, procházíme revolucí a chaosem v oblasti našich citů, hodnot a financí.

Harmonický aspekt Jupitera se Sluncem zaručuje, že ať se děje cokoliv, vede vás to k vývoji a ke zmoudření.

Přeji krásné dny.
Petra Nel Smolová


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.