Tag Archive | tajomstvo

Vidieť srdcom

Reklamy

Nežijte ve lži – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, hledáte oporu, toužíte prožívat své životy v lásce. Často jste však ponořeni do svých problémů, ve vašich životech je mnoho bolesti ze ztrát, mnoho stresu a spoustu z vás se necítí naplněných v tomto světě. Mnozí z vás jsou zde proto, aby pomohli ostatním, aby pomohli sami sobě projít tímto obdobím a osvobodit svou duši z iluzí, které jste si sami vytvořili. Jste vedeni, abyste prohlédli, abyste konečně našli pravdu, kterou hledáte. Je mnoho informací, které byly skryté a nyní jsou přímo před vašima očima. Nadosah také máte odkrytí tajemství uvnitř vás samých. Tento čas vás, lidé Země, vybízí, abyste dohnali to, co jste zameškali. Abyste odložili to, co je nedůležité a uzavřeli to, co zůstává otevřeno. Mnoho zůstane za vámi a vy se otevřete novému vnímání světa.

Vaše realita se mění. „Staří“ toto sledují s otevřeným srdcem, ti „mladí“ zatím ještě nic nezpozorovali, neboť jsou pohrouženi do materiálního světa. Vy však, lidé Země, můžete probudit celý svět. Každý z vás je tím důležitým kolečkem v soukolí, které může vytvořit nový svět. Vaše životy jsou prožívány velice lehkomyslně. Někteří si však již dodali odvahy a snaží se otevírat novým možnostem. Vaše strachy vám brání prospívat. Brání vám nalézt sebe samé. Jste ve světě boje. Můžete však z boje vyjít jako vítězi. Neboť záleží na tom, čemu uvěříte a co si ve svých srdcích postavíte jako svou prioritu.

zlata

Lidé Země, věřte tomu, co cítíte. Jste schopni mnohé změnit. Jste schopni změnit svůj osud. Musíte se však probudit. Neživte lži v sobě samých. Odhodlejte se uvolnit z pout manipulací. Budete překvapeni, jak lehcí se začnete cítit. Mnoho událostí probíhá kolem vás. Některé tak důležité, že musí být skryty, aby byly úspěšně dokončeny. Vy však se zaměřte na to, abyste nežili ve lži. Naučte se odpouštět a neubližovat. Neboť každý bude směrován takovou cestou, kterou si svým chováním vytvoří. Buďte bdělí a hledejte odpovědi na vaše otázky. Vše, co s vámi bude rezonovat, je to pravé. Jsme s vámi a milujeme vás. Brzy poznáte, že kým jsme my, jste také vy. Budete na to připraveni a váš svět to změní. Milujeme vás a žehnáme vám.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

Horoskop na obdobie 7. 3. – 13. 3. 2016

Léčení

V tomto týdnu nás čeká zatmění Slunce, novoluní v Rybách na Dračím ocasu.

Zatmění Slunce, viditelné sice jen z Indonésie, působí stejně celoplošně. Nejvíce to ovlivní narozené děti a ty, kteří mají narozeniny.

Co symbolicky zatmění v Rybách přináší? Možný pocit ztracení se, neviditelnosti cesty dál, zastřené vědomí, kdy vystupují na povrch nevědomé zápisy, které jsou zviditelněné skrze Ryby – a to je zapomenuté tajemství. Z nevědomí bude vyneseno individuální tajemství a také se objeví tajemství kolektivního nevědomí. Své vlastní „tajemství“ přijměte a uvědomte si, že to je to, co vám bránilo jít dál. Nyní nastal čas, uzráli jste, aby se nevědomé mohlo dostat na povrch a vy pomyslnou „slepou“ cestu opustili. Slunce symbolizuje otce, muže, Boha, světlo, vědomí, Já jsem, impuls, životní cestu, projevení svého potenciálu – osobnosti. Slunce v Rybách je to o odevzdání se sám sobě, ženy – mužům, odevzdání se Bohu, světlu, vědomí, projevení.

Novoluní v Rybách nastává 9. 3. dvě hodiny po půlnoci, na sabiánském symbolu: Mistr učí svého žáka.

Klíčová myšlenka: Přenos sil, schopností a vědomostí, v němž je uchován původní spirituální a tvůrčí Impuls cyklu aktivní a nezkreslený.

Aktivní Síla a archetypální vědění, uvolněné „na počátku“ každého cyklu musí být dále předáváno až po samotný „Poslední Den“- stav Omega. Tato Aktivní Síla je „niterným Já“ cyklického projevení, neměnným Tónem ÓM. Lze jej přenést z mistra na žáka při žákově Zasvěcení. Toto Zasvěcení probíhá podle obecného a neměnného postupu, zároveň však působí s ohledem na zvláštní a individuální okolnosti.

Každý dostane pouze to, jak je jeho vědomí otevřeno a pročištěno. Tak, aby se každý v sobě mohl posunout po pomyslném žebříčku růstu. S tím je spojeno potřebné objevení – „ztracení se, zapomenutí se, tajemství“.

3631

To vše se děje za „asistence“ Chirona – duchovního učitele a léčitele, který zná veškerá mystická tajemství vědomí, duše, mysli, těla a stvoření. Ať vaše léčení probíhá na jakékoliv úrovni, odevzdejte se a nechte proběhnout to, co má. Vynechte analýzu a potřebu rozumět.

Merkur v Rybách se dostává do konjunkce s Neptunem a to ukazuje, že i naše mysl je spojena s něčím, co nás přesahuje. Rozpouští se mentální programy, přesvědčení a logika. V tomto týdnu budete více zapomínat a hůře se vyjadřovat. Logické myšlení je „vypnuto“. Je velmi silná intuice.

Do mysli vstupuje inspirace, poznání, božské vědomí, které vás má nasměrovat.

Koncem týdne opatrně na podléhání strachu, právě proto, že budete chtít všemu rozumět a logicky si to vysvětlit. Je dobré víkend věnovat rozjímání, obrácení se dovnitř k sobě, k samotě nebo meditacím.

Téma novoluní působí do dalšího novoluní 7. 4. 2016 a zasahuje i do Velikonoc.

I když se můžete cítit tak rozjitřeni a všechny své bolesti a zranění můžete vnímat podstatně citlivěji než kdy jindy, je to doba velmi požehnaná a léčivá, která vede k novému…

Laskavý týden, Petra Nel

 

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
http://www.astrologiepetranel.cz

Horoskop od 28.10.2013 do 3.11.2013

V prvních dnech týdne stále působí aspekt Slunce s Neptunem – viz minulý týden. Slunce se dostává do trigonu s Chironem v Rybách a objevuje se naše zranění, které lze vyléčit pouze odpuštěním jak sobě tak druhým. Vyrovnat se s minulostí a uzavřít ji. Merkur se stal retrográdní a vrátil se do konjunkce se Saturnem: udělat revizi. Co je a co není uzavřené nejen na úrovni mysli, ale i na úrovni emocí. Slunce se dostává do konjunkce s Dračí hlavou, která podporuje proměnu a nadále vytváří konjunkci se Saturnem a právě Merkurem a vyvrcholí to novoluním, kdy tato velká konjunkce bude doplněna Lunou – právě v době dušiček. Čekají nás velmi zásadní dva týdny, kdy je možné udělat přehodnocení, opuštění starých struktur, prohlédnutí omezení, které jsme si vytvořili a udělat si ve svém životě pořádek. Vyhodit vše, co již nepotřebujete, nebo obdarovat druhé, kterým to ještě může sloužit. Pustit do života to, co jste odmítali, soudili, pokud to k vám patří.

Týká se to hmoty, věcí, které vás obklopují. Je potřeba udělat pořádek. Planeta Saturn nenechá nic náhodě a postaví se každému, aby přijal svou zodpovědnost ve svém životě. Proto se může objevit tíživý pocit, že život je náročný, těžký a samá povinnost. Zároveň tato velká konjunkce má i velmi pozitvní stránku. Vše, co se děje, jde sice pomalu a možná trochu těžkopádně, ale zato jde to do hloubky a tím musíte být k sobě pravdiví. Tento čas budete prožívat podle toho, jak máte zvládnutou svou zodpovědnost, skromnost, pokoru a zralost ve svém životě. Zároveň se projeví váš vztah k autoritě. Někdo se v této době dokáže postavit výzvám a projeví svou schopnost zralosti a zodpovědnosti. Někdo se může pod tíhou úkolů zhroutit.

Velmi silně se objeví mocenský prvek a sklony k manipulaci. Silné obsazení Štíra podporuje podezíravost, zarputilost, pesimismus, skepsi a zášť.

Tato velká konjunkce je harmonicky podpořena Plutem a Marsem, v horoskopu to vytváří luk s nataženým šípem, kde právě tato velká konjunkce je na hrotu šípu. Pokud vám bylo v minulém týdnu odhaleno tajemství či jste si prožili něco nového, dovolte si jít do nejistoty, jděte skrze strach, omezení strarých zkušeností a nechte padnout staré struktuty, aby mohly být vytvořené jiné – pravdivější – ucelenější.

Mě minulý týden bylo odhaleno velké tajemství a až nastane ten správný čas, odhalím ho i vám.
Někteří se na mě budete zlobit, odmítat, nevěřit mi, některým se uleví a konečně pochopí zbytek pravdy o sobě, někteří se budou radovat, protože někde to v sobě tušil, někteří budou moci ze svého života něco opustit. Zatím než vyjevím to, co je tady známo dávno, ale bylo zapomenuto, a nyní nastal čas, aby zase bylo projeveno, důvěřujte, že vše je jinak, než se na první pohled jeví. Proto je zbytečné se nechat omezovat přesvědčením, že něco nesmíte, nebo že něco musíte. A jděte do všeho s láskou, srdcem.

love-fire

Milost z minulého týdne měla uvést vše na své místo, tam kde jste mimo svou cestu, mělo vás přivézt na tu správnou. Záleží, jak jste naslouchali a opustili svou vůli, protože ta vás vede k té nejnižší energii – k utrpení. Pokud vás vede vaše vůle mysl – ego, zůstáváte stále dole a nemůžete se pohnout z místa i několik desítek let. Když pustíte svou vůli a dokážet upřímně říci: ,,Ne vůle má, ale vůle Tvá se staň, Pane- (Prozřetelnosti, Universe,…).“, pak začne být konáno ve váš prospěch a od bolesti se dostanete k lehkosti.

Přišel čas, kdy je potřeba strhnout staré nefukční struktury a vše, co se bude chtít postavit na těchto nefukčních strukturách, se velmi brzo rozpadne.

3.11. nastává novoluní ve Štíru v kojunkci s Dračí hlavou, Merkurem a Saturnem. Novoluní nastává na sabiánském symbolu: Oficiální ples na ambasádě. Klíčová myšlenka: Skupinové vědomí kvetoucí na nejvyšším stupni kulturní provázanosti mezi představiteli elity vládnoucí třídy.

Zde je vidět téma moci, autority, zodpovědnosti a také téma pocitu bezmoci, že nemůže člověk samotný ovlivnit chování toho, co drží moc nad druhými. Nakolik jsme vládnoucí sami sobě a svému životu, a kde žijeme postoj oběti?

Přeji vám požehnaný.

Petra Nel

PS: Připravuji článek „Progres horoskopu České republiky“. Naplnila se má slova z Promluv – září 2013 a z přednášky na Kruhu ZeMě o volbách a podíváme se na další vývoj.

www.astrologiepetranel.cz


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.