Tag Archive | súlad

Abraham Hicks – Vesmír je schopný vám poskytnout vše, co chcete

Host: Děkuji Abrahame, že zde mohu být. Mám otázku… všude je tolik vortexu, vortexu, vortexu. Můžete mi vysvětlit, proč se vytvořila situace, kde můžete být mimo vortex? Proč to bylo nezbytné?

Abraham: To je dobrá otázka. Protože expanze vyžaduje dostatek rozmanitosti, abyste si z ní vybírali. V rozmanitosti voleb toho, co je nechtěné a chtěné… bez světla a jeho absence byste nic neviděli. Kontrast je nezbytný, i jen abyste viděli. Bez rozmanitosti ve vibraci zvuku byste neslyšeli. Kontrast je pro vše nezbytný. Kontrast vám pomáhá s vybíráním si toho, co chcete. V poznání toho, co nechcete, zjistíte, co chcete.

Tomu říkáme první krok tohoto věčného procesu nekonečného tvoření. Žádání se rodí z rozmanitosti. Jakmile požádáte a vypustíte raketu, vortex přichází na řadu v tom, že vaše vnitřní bytí, ta vaše část, která existuje věčně, která stále udržuje svou nefyzickou perspektivu, nyní přijme žádost a okamžitě se jí stane. Proto říkáme, že když požádáte, je vám dáno. To, o co žádáte, se okamžitě stává součástí rovnice. Vaše vyšší Já se tím stává a udržuje ten standard, udržuje to vibrační místo skrze zaměření, skrze vědomosti, skrze chápání, skrze naprostou schopnost vidět úplnost toho, co jste si tam umístili. Třetí krok je, že musíte najít způsob, jak se s tím vibračně sladit.

Někteří lidé říkají: Abrahame, můžete říkat, že to jsou tři kroky k záměrnému tvoření, ale byl bych rád, aby byl jen jeden krok – chci to a ono to je. My na to: Takto to ve skutečnosti je, ale nějak… jinými slovy, expanze je závislá na nové myšlence. Pokud žijete v jednotvárnosti a máte stejné konverzace se stejnými lidmi, a žijete ve stejném prostředí, vaše schopnost žádat je dramaticky omezena. Odpovědi přináší vaše schopnost žádat. Řešení přináší vaše schopnost pochopit problém. Vše je součástí procesu.

Kdykoliv někdo položí takovou otázku, chápeme, že se na ni ptají, protože jsou v nepohodlí toho, že nemají něco, co chtějí, a zdá se, že ne moc vlídná zdrojová energie by někomu umožnila stát mimo to, co chtějí. My vám opakovaně říkáme: Nikdy nejste mimo to, co chcete, protože řešení, které si myslíte, že chcete, a problém, který vytvořil řešení, jsou si vzájemnou nedílnou součástí.

Jakmile to pochopíte, můžete radostně přijmout problém, protože víte, že čím více se budete hrabat v problému, tím výraznější bude řešení. Celý smysl tohoto shromáždění není vás zbavit problémů. To nikdy. Nepřipravili bychom vás o jediný kontrastní moment, i kdybychom mohli. Smysl tohoto shromáždění je pomoct vám pochopit, že řešení existuje, abyste rychleji své zaměření nasměřovali na řešení. Jak se na něj rychleji zaměříte, budete častěji vortexu a častěji budete žít úplnost toho, co chcete. Je velmi zajímavé sledovat spoustu z vás, kteří žijete ve svém civilizovaném prostředí, kde netrpíte hladem a nehledáte přístřeší…

Jinými slovy, spousta toho, co potřebujete, je vám už kompletně poskytováno. Přesto se často ocitáte v nespokojenosti, protože máte pocit, že se vám nedostává něčeho jiného, co chcete. Chceme, abyste pochopili, že jakýkoliv nedostatek, nehledě na to, jak vypadá, si způsobujete sami. Protože s odlišnou vibrací by ten nedostatek nemohl dostatečně dlouho existovat, abyste mu dali nálepku nedostatku. Když jdete do jídelny a vidíte tu rozmanitost jídel, i když je tam několik pokrmů, které byste si nedali na talíř, nežádáte, aby je odstranili z jídelny, protože je nechcete, a necítíte nedostatek toho, co chcete, kvůli přítomnosti toho, co nechcete.

Chápete, že co se týče jídla, můžete si vybrat. Chceme, abyste pochopili, že to platí u všeho. Tohle víme jistě. Pokud tato realita má prostředky k tomu, aby ve vás podnítila touhu, má prostředky k tomu, aby vám ji plně naplnila. Jak si to uvědomíte, život bude zábavný. Nikdy nebudete cítit nedostatek, jen budete cítit chvíle pokroku na cestě k tomu, co chcete. Čím v tom budete lepší, tím platforma, na které stojíte, bude radostnější na cestě k něčemu více.

Bude to neustále lepší a lepší a lepší. Dokud nebudete schopni nabízet skutečnou mantru, kterou bychom rádi, abyste všichni vlastnili, a tou je: Jsem spokojený s tím, kde jsem, a velmi se těším na víc. Namísto mít pocit nedostatku a chtít něco lepšího.

Zdroj: http://abraham-hicks.cz/vesmir-je-schopny-vam-poskytnout-vse-co-chcete/

Reklamy

Žijte v lásce – odkaz od Zlatej dušičky

Buďte silní, lidé Země. Blíží se čas vyúčtování, čas silných změn. Rovnodennost je pro vás klíčová, neboť od tohoto období se začíná měřit čas, kdy budete procházet branou uvědomění, branou, která míří pro některé vzhůru a pro mnohé je počátkem cesty, kterou si vybrala duše a která však je dalším, i když cenným opakováním lekcí. Avšak vy, jako duše, opakujete mnohé lekce. Často jste slabí, abyste provedli potřebné změny. Sice toužíte po lepší budoucnosti, ale vaše vůle je oslabována. Je čas, aby se naplno rozjel boj proti ovládání a manipulaci, aby všem bylo ukázáno, že věci nejsou tak, jak se zdají být. I ti největší a nejsilnější nedůvěřivci budou moci být přesvědčeni pádnými důkazy. Změna je na spadnutí.

Nečekejte na nic, nedokládejte. Snažte se žít vaše životy, jakoby jste prožívali poslední den svého života. Využijte čas vám daný pro to, abyste napravili křivdy, abyste odpustili. Abyste žili v souladu s ostatními, ale také sami se sebou. Neboť vše se počítá a vše se ukládá do paměti duše a určí vaši další cestu. A vězte, že cesta dolů může opravdu někdy připomínat peklo, neboť jste oběťmi sami sebe, svých iluzí, nepochopení a domněnek, založených na nepravdě, na chybné interpretaci situací života. Cesta vzhůru je pro vás tou jedinou a správnou. Musíte však být připraveni. Neboť pokud byste dokázali tvořit myšlenkou, co byste si asi do života přivolali, když neustále máte myšlenky zaměřené na pochybnosti, máte v sobě strachy, neodpuštění a nepřejícnost? Chápejte, že vše na co pomyslíte, může výrazně změnit váš život. Naučte se vnímat své myšlenky, to, kam vaše mysl zabloudila. Pak dostanete odpověď na to, proč se vám děje to, co se vám děje. Hledejte odpovědi ve svém nitru. Jste napojení na své duše, na zdroj. Dokážete mnohé. A až si toto uvědomíte, až pochopíte, nikdy se již nedát nikým manipulovat, nikdy již nebudete pochybovat sami o sobě. Mějte v sobě víru a žijte v lásce. Milujeme vás a žehnáme vám.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Abraham Hicks – Pevné základy

Rychle to shrneme a pak si s vámi promluvíme o čemkoliv, o čem chcete mluvit. Když přeskočíte do místa, na které nejste připravení, a snažíte se používat afirmace, mantry, cvičení a vytváření cílů, abyste věci uskutečnili, tak nic neuskutečníte, protože na to nejste připravení. Váš systém vedení tam není. Ani nemůžete poznat, s čím jste uspokojení. “Zkusil jsme to, nefungovalo. Zkusil jsem to, nefungovalo to. Co mám dělat teď? Přestat dělat to, co nefungovalo. Až na to, že je nemohu přestat dělat, protože je v tom hodně hybné síly, a jak dělám to, co vím, že nefunguje, stále je dělám.”

Někdo kdysi řekl Esther: Šílenec je někdo, kdo něco dělá opakovaně v domnění, že tentokrát to bude mít jiný výsledek. Nezískáte jiné výsledky ze své současné vibrace. Musíte se dostat do toho místa souladu a pak nechat odtamtud nahromadit hybnou sílu. Chápete, že když stavíte výškovou budovu, chcete, aby její základy byly pevné. Pokud nejsou pevné, můžete tu budovu jakkoliv dovybavit, můžete do ní nainstalovat více drátů a věcí, můžete udělat cokoliv, aby vypadala lépe, můžete ji nabarvit, můžete o ní vyprávět lži… ale pokud nemá pevné základy, nebude stát.

To stejné platí pro vaše touhy. Vaše touhy mají nejstabilnější základy. Jsme velmi rádi, že vám to říkáme, protože jste se narodili do fyzického života, kde zdrojová energie proudí s vámi, a když jste na základě kontrastu vypustili vibrační rakety touhy, převážně nevědomě… když byl na vás někdo drzý, chtěli jste, aby byl milejší. Když jste byli drzí vy, chtěli jste být milejší. Když jste neměli dostatek něčeho, chtěli jste toho víc.

Dláždíte si cestu skrze tento kontrast, tvoříte si báječnou vibrační realitu a chceme křičet, abyste to slyšeli, i když hlasitost vám nikdy nepomohla… že tato vibrační realita, o které chceme, abyste pochopili její skutečnost, dali jsme jí název vortex… napsali jsme o ní několik knih. Tato vibrační realita, tento vortex tvoření je tak stabilní a obsahuje nejen počáteční sémě, ale obsahuje plnou manifestaci všeho, co chcete, tak jako kukuřičné zrno obsahuje vše, aby mohlo vyrůst do plné kukuřičné plodiny.

To vše tam je. Jen o to musíte pečovat. Musíte si vytvořit správné základy. Řekněme, že 10 let usilujete o více peněz. Žádáme vás, abyste tomuto dali dva týdny. Žádáme vás, abyste použili sílu vesmíru a dostali se do místa, odkud vám může přijít dobrý nápad, a co je důležitější, že to rozpoznáte jako dobrý nápad. Nemůžete se setkat s tím, co chcete, pokud nejste vibračně v souladu se svou touhou.

Esther nedávno někomu řekla: Vím, že tohle nesouvisí s nikým jiným. Je to jen o mně. Je to jen o vibracích uvnitř mě. To je tak úžasné a příšerné si uvědomit. Jsem to vše já. Je to naprosto meditačně uskutečnitelné. Jen musím začít na chvíli na začátku. Jen se musím uvolnit a nechat svou mysl se ztišit a přestat své touhy sabotovat. Musím přestat odporovat své touze. A musím přiznat, že jediný způsob, jak mohu přestat své touze odporovat, je přestat na ni myslet. Protože kdykoliv na ni myslím, aktivuji v sobě starou hybnou sílu. Musím začít na novém místě. Nemusíte znát nic jiného. Meditujte, sahejte po šťastných myšlenkách, řiďte se jimi a žijte navždy šťastně.

Neděláme si srandu. Esther dosáhla místa, že když medituje… skrze ni jsme něco napsali. Ztišila svou mysl a my mohli skrze ni psát, protože je pro ni snadné se do té energie dostat. Vy už v tom bodě možná také jste. Jen chceme, abyste pochopili proces. Musíte začít na dobře pociťujícím místě, a když to uděláte… někteří z vás nás už posloucháte nějakou dobu, a dokážete se do toho místa dostat rychle… jen se dostaňte do toho dobře pociťujícího místa, a pak… Víme, že jsme na úvod mluvili více, než by se vám možná líbilo, ale není nic důležitějšího, co jste kdy slyšeli kdekoliv a kdykoliv.

Zdroj: http://abraham-hicks.cz/pevne-zaklady/

Proces manifestování, Praktikování vibrace víry

Abraham: Jak dnes budeme spolu komunikovat, je naší touhou, že jak dospějeme ke konci, abyste došli k této první otázce: Užíváte si evoluci, přítomnost expanze této neustále se vyvíjející se touhy, která je ve vás? Chceme, abyste odpověděli ano a mysleli to vážně.

Ale chápeme, že dokud nejste schopni záměrně a osobně a trvale být ve vibrační shodě se svými touhami, tak odpovědět na tu otázku ano by bylo jen slovo, nebylo by to skutečné, protože když toužíte po něčem, o čem pochybujete, tak z toho nemáte dobrý pocit. Z touhy, která je naplněná pochybami, nebo strachem, nebo zklamáním, nemáte vůbec dobrý pocit.

Pokud se zeptáme: “Užíváte si svou touhu?” a vy ani na chvíli nevěříte, že vaše touha se někdy naplní, tak musíte říct v podstatě to, co jste řekli… seděli jste tu a nic neříkali. “Ne, Abrahame… nejsme ze své touhy celí omámení, protože jsem se cítil lépe předtím, než jsem poznal, že chci tu věc, kterou nemohu mít.” Z našeho pohledu do té kategorie nic nezapadá. Není nic, co by tato realita ve vás inspirovala, co je nyní vaší touhou, co byste nemohli plně prožít. Vše, co chcete, je naprosto možné. Vše má schopnost se naplnit.

Ve skutečnosti, a většina z vás to nerada slyší, se to vše převážně už stalo, protože vše, co se manifestuje, se nejprve stává vibrační realitou, a tam je nejvíce tvůrčí šťávy. Jak se to už stane vibračně, a je to ve vašem vortexu, kde se nachází vaše vyšší Já, je to hotové. Vážně. Ale lidé říkají: To se mi spíše zdá jako prázdná iluze. V každém slova smyslu. Abrahame, nevnímám to jako něco reálného. Ještě to nevidím.

Neslyším to, nemohu si to očichat, ochutnat, dotknout se toho. Jak se opovažujete můj sen nazývat realitou, když ho ještě nevidím a nikdo jiný ho také nevidí? My na to: Máme tu výhodu, že dokážeme interpretovat vibrace a také víme, že vše se stává vibrační realitou, než se to manifestuje, a že to stávání se vibrační realitou realitou je velká část procesu. Velmi malá část je ta, že jakmile je to ve vibrační realitě, manifestovat to je prosté. Je to jednoduché. Jen musíte udělat jednu prostou, možná pro vás ne tak snadnou, dokud si ji nenacvičíte, ale velmi prostou věc. Musíte se vibračně sladit se svou touhou.

To znamená, že jí musíte věřit, musíte ji cítit, musíte ji znát. Musíte se z ní cítit dobře. Nemůžete o ní pochybovat a mít z ní negativní pocity. Nemůžete si z ní dělat starosti a přemýšlet, jestli je uskutečnitelná. Nemůžete o ní pochybovat a mít strach, že se nenaplní. Nemůžete být více ve vibrační shodě s její nepřítomností než s její přítomností, a aby se vám její přítomnost ukázala.

Vy na to: To teda stojí za houby. Jak mám cítit její přítomnost předtím, než uvidím její přítomnost? My na to: Tohle myšlení vám hází klacky pod nohy. Lidé často nabízí svou vibraci v reakci na to, co pozorují. Pokud pozorujete něco a pravidelně tomu věnujete pozornost, tak tím, že to pozorujete, trénujete svou vibraci do té frekvence a poté se to manifestuje ve vašem životě. Pokud ale říkáte: “Musím to uvidět, než tomu uvěřím,” my na to: Pak se vám to nemůže splnit. Musíte tomu začít věřit, než to uvidíte.

Musíte přijít na to, jak uvěřit ve vibrační verzi té touhy, a cítit se tak dobře ze zaměřování se na její vibrační verzi, že dostanete svou frekvenci do souladu s vibrační verzí té touhy, a když nebude žádná mezera mezi tím, jak přemýšlíte, a tím, co chcete, začne se vám to manifestovat, lidé se vás budou ptát: Jaké magické tlačítko jsi stisknul? Vy povíte: Stisknul jsem tlačítko víry. Dostal jsem se do vortexu. A oni: Jak jsi to udělal? Jak jsi začal věřit něčemu, co ještě nebylo ve tvém životě? Vy na to: No… díval jsem se na věci, které mám v životě, a přesvědčil jsem se, že tohle v životě mohu mít také.

Nebo jsem se díval na ostatní, kteří to dříve neměli a teď to mají a prožívají. Přesvědčil jsem se, že to také mohu mít a prožívat. Praktikoval jsem optimistické myšlenky. Praktikoval jsem lépe pociťující myšlenky. Vycvičil jsem se do frekvence, že už to mám, namísto frekvence, že to nemám. Praktikoval jsem frekvenci víry a takto jsem opustil frekvenci pochyb. “Takže jsi ty pochyby násilím zakopal do země?” “Ne, takto to nefunguje,” moudře povězte svým přátelům. Když pozorujete nepřítomnost toho, co chcete, praktikujete tu vibraci.

Když se díváte na přítomnost toho, co chcete, praktikujete tu vibraci. Musíte se akorát rozhodnout, že to nemusí být přítomné z hlediska manifestace, může to být přítomné vibračně a můžete to cítit. Možná to ještě nebudete moct vidět, slyšet, očichat, ochutnat nebo ohmatat, ale můžete to cítit a tak se na to můžete zaměřovat.

Pokud to budete cítit a tudíž se na to zaměřovat, můžete praktikovat tu vibraci, a když ji budete praktikovat dostatečně důsledně, že vibrace přítomnosti té věci bude nakloněná směrem k vašemu vibračnímu postoji… jakmile budete praktikovat vibraci přítomnosti té věci jen trochu více, než praktikujete vibraci nepřítomnosti, musí se to zhmotnit.

Zdroj: http://abraham-hicks.cz/proces-manifestovani-praktikovani-viry/

Abraham Hicks – Soustavné ladění na svobodu

Host: Moje poslední otázka se týká tématu svobody. Sám o svobodě přemýšlím a také slyším ostatní lidi mluvit o svobodě, a často mluví o svobodě od něčeho. Svobodě od odporu, svobodě od negativních vztahů, svobodě od dluhu, svobodě od špatné vlády, svobodě od horka. Ale udivuje mě, že pokud máme svobodu používat co nejefektivněji, měli bychom se zaměřit na svobodu k něčemu a ne od něčeho. Zajímá mě, jestli jsme od vás připraveni na soustavné ladění na svobodu k něčemu.

Abraham: Svoboda… Znovu velmi dobrá konverzace. Je v tom další faktor… používání slova svoboda mimo vortex nebo ve vortexu. Svoboda od něčeho vás vždy zamotá a čím jste konkrétnější při mluvení o tom, od čeho získáváte svobodu, tím svázanější jste. Není to zajímavé?

Jen ze srandy si uveďme příklad… svoboda od tyranského zaměstnavatele, který na všechny křičí, protože se snaží získat to, co chce. Dokážete si představit někoho, kdo na vás křičí ve snaze vás motivovat dělat něco odlišně? To je velmi konkrétní myšlenka, ze které máte příšerný pocit, zatímco používáte slovo svoboda. Buďme tedy obecnější. Svoboda v obecném smyslu… v obecném negativním smyslu je svoboda od věcí, které nechci, svoboda od věcí, které mě trápí, svoboda od negativních myšlenek. Je to obecnější a ne tak svazující.

Nyní použijme svobodu v obecně pozitivním smyslu. Svoboda se cítit dobře. Svoboda se probouzet s dobrým pocitem. Svoboda hluboce dýchat. Svoboda se cítit dobře. Svoboda mít jasné myšlenky. Svoboda se volně vznášet. Svoboda si myslet, co chci. Svoboda v mé vlastní mysli. Svoboda být takový, jaký chci. Svoboda se cítit dobře. Svoboda se sladit s energiemi, které tvoří světy. Svoboda poznat svou skutečnou moc. Svoboda se sladit s úplností toho, kým jsem. Svoboda spatřit zkušenost ve velkých hloubkách, vše, co jsem si postupně dal do vortexu. Svoboda se do vortexu procítit. Svoboda začít objevovat úplnost toho, co mám ve vortexu.

Svoboda se sladit s úplností toho, kým jsem. Svoboda umožnit všem být takoví, jací chtějí být. Svoboda cítit správnost u čehokoliv, co si vybírají, aniž by to mělo nějaký neblahý vliv na můj soulad. Svoboda se jednoznačně cítit dobře. Svoboda si vybrat jednu myšlenku za druhou, která mě dostává do souladu s tím, jak na dané téma pohlíží zdroj. Svoboda zjistit, co zdroj cítí. Vědění, že zdroj to bude udržovat do té chvíle, než to najdu. Vědění, že nejsem ve spěchu se tam dostat, protože zdroj se nikdy neodchýlí. Nejsem v ohrožení, že se tam nedostanu.

Jsem svobodný, že nemusím spěchat a mohu jít tak pomalu nebo tak rychle, jak chci, zkoumat tak široce nebo úzce, jak chci, být vším, co si vyberu být v každý moment, nebo nebýt. Zdřímnout si, zakrýt se, pokud mi je zima, a odkrýt se, pokud mi je teplo. Vybrat si, udržet se šťastný. Svoboda využít energii, která tvoří světy, za účelem mého potěšení a uspokojení a pochopení, že nikoho při tom nemohu připravit o svobodu.

Ve svobodě, která je nabízena všem, což je vibrační stav bytí, není možné, abych při využívání své svobody mohl připravit někoho jiného o jejich svobodu. Jde o nejvyšší umožňování blahobytu a souladu se zdrojem a naplňování mého důvodu bytí.

Zdroj: http://abraham-hicks.cz/soustavne-ladeni-na-svobodu/

Abraham Hicks – Rada na vyřešení finančních potíží

Nemůžete se dívat na svou současnou finanční situaci a vylepšit ji. Když se díváte na svou současnou finanční situaci, získáte více své současné finanční situace. Je to zákon. Jak mluvíte o tom, jak věci jsou, jaké máte potíže, vlastně máme takové potíže, že tomu říkáme problém… je to problém. Pak si říkáte: Prozatím jsme tady uvízlí. Protože to, co máme, je to, o čem mluvíme, a to, o čem mluvíme, je to, čeho získáme víc. Rychle jsme to dobře vyjádřili, že?

Povíme vám něco konkrétního pro tuto situaci. Neděláme si z tohoto srandu. Viděli jsme stovky, ne-li tisíce lidí, kteří v prvním týdnu hraní této hry dosáhli dostatečného pohybu, že věděli, že za to mohla tato hra. Sežeňte si 2000kč bankovku. Neplaťte za něco. Vemte si ji odněkud jinud.

Sežeňte si 2000kč (alebo 100e) bankovku. Dejte si ji do kabelky nebo peněženky. Mějte ji u sebe. Záměrně uznávejte, že ji tam máte. “Jdu do obchodu a mám svou 2000kč bankovku. Jdu do parku a mám svou bankovku. Procházím se a mám svou 2000kč bankovku. Jdu do postele a mám svou 2000kč bankovku. Říkala jsem vám, že mám tuto 2000kč bankovku? Mám tuto 2000kč bankovku, která představuje kupní sílu, která je tady a nyní snadno dostupná. A budu ji dnes myšlenkově vydávat za tolik věcí, které mě napadnou. Není to fiktivní. Není to hra s vizualizací.

Mám u sebe 2000kč bankovku a mám ji v kapse. Hele, mohu si koupit tu kabelku, pokud chci. Hele, kdybych chtěla, mohla bych vás pozvat na večeři. Mohla bych udělat tohle, mohla bych dělat tohle, mohla bych provést tohle. Mohu dělat tohle.” Toho dne tu bankovku myšlenkově vydáte za něco 100x. Kdykoliv ji za něco vydáte, pohybujete se s proudem v tom smyslu, že to povyšuje váš skutečný pocit osobní prosperity v daný moment.

Jinými slovy vás to pobízí vibrovat trochu tím směrem prosperity. Může to vypadat i opačně, když si řeknete: Mám 2000kč bankovku, ale neodvažuji se ji vydávat. To má opačný účinek. “Mám tuto 2000kč bankovku, a pokud bych chtěla, mohu mít tohle, tamto, toto, tohle.” Záměr používání této bankovky… někdo řekl: Abrahame, nebyli jste asi dlouho ve fyzičnu, protože s 2000 Kč se daleko nedostanu. My na to: Pokud ji dnes vydáte 100x, tak to je dost daleko. To hlavní je, jakou vibraci to ve vás vyvolává. To je to důležité, protože začnete cítit silnější pocit prosperity. Jak ji začnete cítit, věci se začnou posouvat. Slibujeme vám to. S touto hrou bychom začali.

Další hra je stejně tak efektivní a pokud ji budete hrát, slibujeme vám výsledky. Vemte si psací blok a napište si do něj sloupce měsíčních výdajů. Do prvního sloupce napište své největší platby. Možná je to platba za dům. Do druhého sloupce napište svou druhou nejvyšší platbu. Možná je to platba za auto. Takto pokračujte v dalších sloupcích až úplně k nejmenší měsíční platbě. Nyní máte před sebou rozložené tyto platby. Možná jste to četla v knize, ale je to silné. Poté si řekněte, dokonce si to tam i napište: “Mým záměrem je udržet svůj slib těmto závazkům, jak nejlépe dokážu. Budu dělat to nejlepší, co mohu. V některých případech zaplatím 2x to, o co žádají.”

Poté začněte s tou nejmenší platbou a napište šek na dvojnásobek toho, co máte zaplatit. Lidé na to někdy řekli: I když nemohu zaplatit vše, chcete, abych za to zaplatil dvakrát? My na to: Ano! Protože chcete tím dát najevo: Dělám to nejlepší, co mohu, abych dodržela své slovo, a někdy dokonce platím dvojnásob. Jak to budete dělat… jen na základě této akce se vaše vibrace v souvislosti s penězi začnete posouvat.

Najednou budete k penězům poprvé přistupovat odlišně. Přistupujete k ním jako ke hře, na kterou se těšíte, než na zkušenost, které se děsíte. Protože placení účtů je obvykle něco… tato činnost placení účtů je obvykle zodpovědná za většinu hybné síly směřující proti proudu v souvislosti s prosperitou. Jinými slovy jak se budete cítit nepříjemně, někdy i cítíte strach, jak si uvědomíte, že musíte platit víc, než kolik máte.

To je náznak, že se zaměřujete na opak prosperity. Člověk, který jedná logicky a je realista, by řekl: Abrahame, jen čelím realitě. My na to: Nedělejte to. Pokud se budete zaměřovat na to, co je, nemůžete se posunout k tomu, co preferujete. Jak začnete hrát tyto dvě hry, začnete mít z peněz odlišný pocit. Ihned… v prvním týdnu, neděláme si srandu… se stane něco, že k vám přijde něco ve formě vrácení přeplatku nebo ve formě slevy nebo ve formě platby od někoho, od koho jste to nečekali. První týden hraní těchto her vám přijde nějaká dostatečně významná částka peněz, že to upoutá vaši pozornost. Jak vezmete ty peníze a použijete je na spodní dvou sloupce, usmějte se a uznejte, že to už funguje. Nechte, ať ty peníze navíc jdou k tomuto.

Bude to pro vás tak vzrušující věc. Zjistíte, jak ten spodní sloupec plateb brzy zmizí, což vám dá více prostoru ve svém rozpočtu, protože jsou to jen peníze dovnitř a peníze ven. Úleva přijde ve dvou způsobech. Splacení dluhu vám dá nějaký prostor a zvýšený příjem peněz vám dá větší prostor. Pěkně se to navzájem doplňuje. Protože jak splatíte dluh, cítíte se lépe, a jak se cítíte lépe, přichází více peněz. A jak přichází více peněz, cítíte se lépe, a jak přichází více peněz, cítíte se lépe. Je snadné se otočit a jít s proudem.

Začněte uznáním: Jsem tam, kde jsem. Pokud někdo řekne: Mám v bankách miliony dolarů navíc. Cítím se dost dobře. Je snadné pro mě jít s proudem. My na to: Je nám jedno, jestli máte velké dluhy. I tak je snadné jít s proudem. Říkejte si věty jako: Tohle přejde. Jsme zodpovědní lidé. Jsme dobří v tom, co děláme. Jsme hodnotní. Cítíme, že vibrační depozitář je plný požadavků a vesmír na ně odpovídá.

Ve chvíli, kdy začnete hrát tyto hry, poprvé za dlouhou dobu si dáte svou kánoi tam, kde jste, možná ve velkých dluzích, a otočíte se směrem po proudu namísto proti proudu. Jak se otočíte po proudu, bariéry se začnou otevírat. Neotevřou se všechny naráz, ale začnete vidět toho důkazy. Poznáte, kdy jdete s proudem. Než se nadějete, peníze vám budou chodit a budete se tomu smát.

Budete říkat: Pamatuješ, kdy na tom záleželo? Pamatuji si, když mi někdo poslal takový šek, týden jsem skákala radostí a nyní jen říkám: Děkuji. Jsem tak zvyklá na proud peněz. Jsem zvyklá na úžasný proud peněz. Tak jako vzduch… nádech, výdech, nádech, výdech. Nádech, výdech. Je to tak snadné.

Zdroj: http://abraham-hicks.cz/magicky-zakon-rada-na-vyreseni-financnich-potizi/

Abraham Hicks – Naladění se na splnění touhy

Přemýšlejte méně konkrétně o tom, co nevychází tak, jak chcete. A konkrétněji přemýšlejte o tom, co vám vychází tak, jak chcete. Než abyste se dívali na problém a definovali ho a pak se ho pokoušeli vyřešit ze svého uvědomění problému, což vám nikdy nevyjde, protože když se díváte na problém, jste ve vibrační shodě s problémem. Udržujete problém naživu. Jste ve stavu přijímání více problému. Musíte najít způsob, jak identifikovat problém a pak své uvědomění stáhnout z problému, a vnímat to jako žádost o něco jiného. Poté najít způsob, jak se vibračně a emočně sladit s novým a vylepšeným stavem, o který žádáte.

Pokud z toho nemáte dobrý pocit, nejste na své cestě. Není těžké se na ni dostat, ale nepomáhá pokračovat s vibračním stavem, který vám neumožňuje, aby se vám ta cesta objevila. Přistupujete k tomu tak, jak to fungovat nebude. Mluvíme o vašem vibračním stavu a ve skutečnosti mluvíme o tom, že téměř vždy, jak se chcete dostat na jiné místo, než kde jste, k tomu přistupujete z pohledu “manifestování věcí do reality, kde já a ostatní je nevidí.” Často chcete, aby to bylo o něčem, co ještě není zaparkovaná ve vaší garáži, co chcete, aby tam bylo zaparkované. Uvnitř cítíte míru nespokojenosti, dokud tohle krásné nové auto, které chcete, není zaparkované ve vaší garáži. A vy máte tendence chodit do garáže a všímat si, že tam není. Ve svém uvědomění si nepřítomnosti toho auta posilujete vibraci, kvůli které je pro vás velmi těžké najít cestu k tomu.

Chceme vám říct, že jakmile identifikujete, že něco chcete, tak používat ty smysly a kontrolovat, kde se z hlediska manifestace nacházíte, je kontraproduktivní. Zdroj vám to dodává vibračně. Musíte se naladit na vibraci té věci, abyste tu vibraci mohli převést do věci nebo zkušenosti, kterou chcete, nebo do čehokoliv, co chcete. Vím, co nechci, a tudíž vím, co chci, a to, co chci, je nové auto, nový vztah, nebo vylepšený vztah, lepší práci, chci… Jakmile zjistíte, co chcete, chceme, abyste si přestali všímat, že to, co chcete, není. To vám hází klacky pod nohy. To, že si kontrolujete, co chcete. Vytváříte vibrační realitu, což je váš vortex.

Když o něco požádáte, vibračně se to vytváří. Vše, co je, zdrojová energie, vaše vyšší Já, samotné jádro toho, čím jste, vše, čím jste, dává plnou pozornost zrození této nové touze a udržuje ji ve vibračním místě. Nasměrujte své uvědomění do prostředí, kde vy specificky si vyberete, na čem vám záleží, a pak najdete vibrační stav, který dovolí vesmíru vám to dodat. Nikdy nebudete šťastní, pokud zůstanete pouze v reakčním stavu. Nemůžete jen pozorovat a reagovat a dostat se k vylepšení. Takto to nefunguje. Musíte nechat odpovědi přijít.

Musíte se naladit na vibrační frekvenci vibrační žádosti, kterou jste udělali, na vibrační realitu, která nyní existuje, než si můžete umožnit to vidět, slyšet, cítit, ochutnat a osahat. Když to spatříte, ve skutečnosti pozorujete své osobní naladění na své osobní touhy. To, co většina lidí převážně pozoruje, je jejich osobní naladění na realitu, která už existuje, na kterou bezmyšlenkovitě reagují. Musíte se rozhodnout: Jsem tvůrce nebo papoušek? Budu si tvořit svou realitu nebo budu pozorovat to, co je, a budu nadále součástí papouškování více toho, co je? Jak se na něco díváte, ať je to chtěné nebo nechtěné, vibračně se na to ladíte, a zákon přitažlivosti vás dělá součástí toho, jak to roste, jak se to vyvíjí.

Zdroj: http://abraham-hicks.cz/naladeni-se-na-splneni-touhy/