Tag Archive | súcit

Horoskop na obdobie 13. 2. – 19. 2. 2017

Realizace

V tomto týdnu Slunce ve Vodnáři v harmonii se Saturnem dává stabilitu, pevnost, konstruktivnost, praktičnost a možnost být nohama na zemi. Vodnářská vize a nadhled se dostává do saturnské praktičnosti a realismu. Člověk proto dělá kroky, které jsou střízlivé a rozumné, aby se mohla naplnit a zrealizovat vize. Z předešlého týdne trvá příznivý aspekt od Jupitera, který podporuje expanzi, štěstí a optimismus do 18. 2. (Viz horoskop z minulého týdne.)
Merkur ve Vodnáři během týdne vytváří harmonické aspekty s Venuší a následně s Marsem, přináší láskyplné myšlenky a schopnost mluvit o svých citech. Naše mysl je otevřena lásce. Harmonický aspekt s Marsem je o živosti nápadů a komunikace. Od 18. – 22. 2. Merkur vytváří sextil s Uranem, který přináší nové nápady, informace, uvědomění a ujasnění. Může i přijít pro nás důležité pochopení.

new-day3

Černá luna vstoupila 13. 2. do znamení Střelce. Vytvoří 18. – 20. 2. kvadraturu se Sluncem, které vstoupí do znamení Ryb, což ukazuje na zátěžový víkend. Objeví se žal, samota, prázdnota, bolest, nevíra a marnost. Sluncem bude ozářena nižší a vyšší přirozenost, pravda, víra, svoboda, prožívání, a pokud někde v těchto oblastech je něco přeceňováno nebo odmítáno, vyjde na povrch s tím spojená bolest. Buďte proto bdělí. Situace, které se objeví, vám mají pomoci si uvědomit, co přeceňujete, co odmítáte a kde způsobujete nevědomě bolest druhým. Neznamená to, že musíte být potrestáni, ale že dostáváte příležitost prožít to, co jste způsobili, abyste pochopili a poznali, co jste tím vytvořili. Pomůže Vám to prožitou situaci uznat, omluvit se, poděkovat. Sobě, druhým, životu, Bohu.
Pokud můžete, tak načerpejte pozitivní vlnu energií do 17. 2., pak se otevřete osudovému víkendu a buďte spolutvůrci svého osudu. Pokud budete mít pocit, že život, vaše emoce a myšlenky vás vláčí životem, tak jste se někde vzdali své zodpovědnosti a síly. Ptejte se: „Co mě to učí, co mám pochopit, o co se mám obohatit?“

Slunce 18. 2. po 12. hodině vstoupí do znamení Ryb.

„Tobě, Rybo, dávám ten nejobtížnější úkol ze všech. Chci po Tobě, abys shromažďovala všechen lidský žal a vracela mi ho. Tvé slzy se musí nakonec stát Mými slzami. Žal, který do tebe vstoupí, je následek nepochopení Mé ideje člověkem. Ty mu ale dáš soucit, aby se mohl snažit znovu a znovu. Protože dostáváš úkol ze všech nejobtížnější, dávám ti ten největší dar. Budeš Mi jako jediná z mých dvanácti dětí rozumět. Dar rozumění je pouze pro tebe, Rybo. Budeš-li se jej snažit šířit mezi lidi, nebudou ti naslouchat.“ Alegorie 12-ti znamení, Martin Schulman

S láskou Petra Nel

Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz

Krásné Svátky

Milí Přátelé,

myslela jsem si, že tento rok vyšlu jen tiché přání Krásných Vánoc ze svého srdce pro nás všechny i naši Matku Zem. Volání mého srdce však bylo silnější a jeho přání šířit na mě doléhalo tak dlouho, dokud právě neusedám v brzké ráno v čase Zimního Slunovratu do koupelny s listy papíru a píšu….

Počátek této inspirace přišel už včera večer, kdy jsem zahlédla na facebooku příspěvek od přítele, kde byla fotka kádě s kapry a komentář, jaké je to zvěrstvo, jak o svátcích klidu a míru toto zvěrstvo podporujeme každým nákupem kapra. Krátce jsem si přečetla pár komentářů, které postupně narůstaly. Vzájemné přitakávání, obhajovaní, hodnocení a souzení nebraly konce. Každý obhajoval svá přesvědčení a vše ostatní bylo zlé a špatné. Jedni hájili jedení masa, druzí naopak, dalším se nelíbil způsob zacházení se zvířaty atd. atd.

Věnovala jsem tomu svoji pozornost a tak mě to lapilo…. někde uvnitř mě se to něčeho dotklo… Sama jsem mohla pozorovat, co já na to, co moje soudy a hodnocení… Vydala jsem se tedy dovnitř a povolila… propustila svoje názory a nechala to být…

Vzbudila jsem se přesně v čase Slunovratu po večeru, kdy jsme s Filipem a Nataikem vložili do Země krystaly s poděkováním Matce Zemi, životu a Všemu, Co Jest….

Zas a znovu jsem si uvědomila, jak nás jakékoli naše přesvědčení blokuje a vytváří v nás konflikt a boj. Jak sebelíp míněné a v našich očích „správné“ přesvědčení omezuje nás samé a naše vnímání druhých. Jak snadno pak máme tendenci rozdělovat věci na ty dobré a špatné, na ty nižší nebo vyšší. Místo skutečného a opravdového klidu a míru, pak vytváříme boj. I když bojujeme za sebelepší věc, stále je to jen boj… A tento boj pramení z našeho vnitřního boje a konfliktu, který s každým našim přesvědčením nastává.

Čím radikálnější naše přesvědčení jsou, tím tenčí hranice do zóny nelítostného boje, který pak může vést i k válkám a smrti miliónů lidí, zvířat a rostlin a všeho živého v nás i mimo nás. Stačí se podívat na tisíce let stará přesvědčení týkající se víry, společnosti, atd. Čím silnější tato přesvědčení jsou, čím silnější mají kořeny, tím těžší je pak udělat v životě nějakou změnu, zvlášť tu, která by mohla naše přesvědčení i s těmito silnými a leta pěstovanými kořeny vyvrátit. Je pak třeba větší síly, silnější energie a těžších „nenadálých“ životních událostí, aby se tak stalo a my jsme přišli na to, že lpění na čemkoli, nás umrtvuje a odmítá proudící život, jehož základním předpokladem je změna a její přijetí.

Zjistila jsem, že cesta, alespoň pro mě, je právě v úplném přijetí, v zanechání hodnocení a posuzování a spíš ve spojování než v rozdělování. Je to cesta, kdy plně přijmu obě polarity v celé jejich síle a škále. Kdy jedno nepovyšuji ani neponižuji nad druhé. Kdy PROŽIJU obě tyto strany a přijmu je skutečně a opravdově – ne hlavou, ale srdcem, celou svou bytostí.

Když se pak takovýmto prožíváním dostanu do pomyslné rovnováhy, bodu 0, neznamená to, že zůstanu žít v tomto bodě nikoho…. tento bod je zároveň zrozením nekonečných možností… v tomto bodě mohu vytvořit NOVÉ, TŘETÍ, jehož základem je hluboký smír a klid obou polarit v jedno… Toto nově vytvořené, toto třetí má zcela jinou kvalitu a překračuje dualitu a místo rozdělování sjednocuje, spojuje a s hlubokým pochopením a prožitím vytváří to, co tu ještě nebylo. Pod tímto já vnímám Kristovství… to dělá energie našeho srdce, která je tou nejsilnější energií na tomto světě.

Zjišťuji, že nelze soudit a hodnotit nic a nikoho. Zvlášť, když jsem byla přítomna v obou polaritách, je pak vlastně „nemožné“ soudit ty, kteří se v jedné nebo druhé právě v tuto chvíli nacházejí. Vždyť i já jsem v nich byla nebo ještě stále v některých případech jsem.

Uvědomila jsem si, jak moc stále soudíme a kritizujeme sami sebe. Jak si zcela dobrovolně „nakládáme“ a ještě to považujeme za ctnost a službu lidstvu. Uvědomila jsem si, jak si ze svých přesvědčení stavíme kolem sebe silnou hradbu, a tím se oddělujeme nejen od druhých, ale především sami od sebe – od své božské podstaty, která v nás dříme i od svého těla, které je tu proto, aby nám pomohlo tuto božskou podstatu projevit a ŽÍT JI. Místo takového budování vidím cestu spíše v postupném propouštění a odhazování našich přesvědčení tak, jak nám to sám život předloží. Tak jako když přijde teplo a my postupně odhazujeme svoje oblečení a vystavujeme víc a víc kůži hřejivému slunci.

wish12

Říká se, že jsme na Zemi přišli růst a učit se. Cítím to tak, že ze všeho nejvíc jsme sem přišli ZAŽÍVAT A PROŽÍVAT, ROZKVÉST do své krásy. Projevit a žít svou „pravou tvář“. Není třeba se cokoli učit, cokoli vylepšovat nebo přidávat, všechno už máme, se vším jsme sem přišli. Matka Zem nám dala tělo a my jsme ho zevnitř oživili svým duchem. Je to společná souhra, společný tanec Země i Vesmíru v nás. Jsme zároveň obojím. Zemí i nekonečným Vesmírem… to vše je v nás, nic míň… co je k tomu třeba přidávat, kam utíkat?

Milovaní, ať už si dáme na Štědrý den kapra, tofu, mrkev nebo pránu, podstatné je, abychom to přijali a požili s láskou a vděčností. S úctou k životu, k prapůvodnímu vědomí, které nás všechny spojuje a kterým jsme.

Mějme soucit sami k sobě, buďme laskaví a shovívaví sami k sobě… tím otevíráme své srdce lásce… sebelásce, která umožní, abychom byli skutečně tím, kým jsme a zrcadlili tuto lásku i navenek.

I kdybychom někdy celou bytostí chtěli pomoci druhému, nemůžeme to udělat za něj, stejně jako nespasíme svět tím, že ho budeme přetvářet k obrazu svému. Změnu můžeme udělat jen sami v sobě. Taková změna je skutečná. Děje se v tichosti a bez obecenstva a ovací. Děje se za dostatku sebelásky a sebeúcty. My se stáváme touto ZMĚNOU, kterou pak vnášíme do světa jen tím, že JSME, že EXISTUJEME, že ŽIJEME…

Přeji nám všem, abychom dokázali propustit vše, co nám brání v tom, abychom milovali sami sebe, své tělo, svou duši… Přeji nám, abychom si dokázali užívat život v přítomnosti, v daném okamžiku s hlubokým mírem uvnitř své bytosti, ať už právě zažíváme okamžik plný a krásný nebo okamžik, který může bolet. Pod oběma totiž stále dřímá poklad, který každý neseme, a který čeká na své odhalení a žití… Je to jen na každém z nás. Jste dokonalí a krásní takoví, jací v tuto chvíli jste.

Ať už souzníte s těmito slovy nebo ve vás vyvolávají negativní emoce, jste dokonalí a hodni lásky. Čím víc boje v sobě pociťujeme, tím víc nám chybí láska, tím víc jsme vzdáleni své pravé podstatě… Objevme ji, milovaní, a žijme ji… To je moje největší přání pro nás pro všechny.

Krásné Vánoce a s chutí a láskou žitý nový rok.

Společné objetí nám všem.

S láskou,
© Denisa, Filip
www.bytvsrdci.org, email: my3@bytvsrdci.org, www.jeshua.cz

POSUN LIDSTVÍ NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ

Po největší geomagnetické bouři v září tohoto roku jsme dostali malou přestávku na pár dní k rekalibraci a integraci. Od začátku září jsou naše fyzická těla stejně tak jako celý organismus lidstva bombardovány velmi vysokými světelnými kódy, které byly pro mnoho lidí na této planetě za hranicí snesitelnosti.

Otevíraly se důležité portály, které vytvářely cestu k portálu 11:11 – k finální očistě roku 2016. Všichni jsme se na kolektivní úrovni rozhodli k vyhrocení časové linie a to znamená, že jsme tlačeni k uvolnění a očistě starých záležitostí ve velmi – velmi krátkém časovém rámci. Připravujeme se na začátek roku 2017. Během prvních třech měsíců nového roku ti, kteří dokončili svou očistu, zažijí velké posuny v realitě a budou plně ukotveni v 5D. Jak se zkrátil časový rámec, očistné cykly jsou mnohem intenzivnější. Ačkoliv to vypadá velmi nepříjemně a nefér, musí to tak být. Systém se může změnit pouze tehdy, když je prvně vystaven chaosu. Jen tak se může přenastavit k implementaci nezbytných změn. To je pravdou pro naše vlastní osobní fyzická a energetická těla, stejně tak jako pro lidstvo jako celek. Nicméně……pochopitelně, že je mnoho lidí nespokojených a unavených a kladou si neustále otázku: “jak ještě dlouho se s tím musím potýkat?“

Odpověď je velmi jednoduchá. Toto potrvá tak dlouho, dokud vaše mentální, emoční a fyzické tělo nebude naprosto očištěno od nízkých 3D frekvencí strachu. Načasování je velmi individuální a záleží na vaší ochotě nechat věci odejít, pohnout se vpřed a na tom, kolik programů stále ještě nesete ve svém osobním baťohu. Je to vše o vaší volbě: Jestli zůstanete ve strachu nebo si vyberete lásku. Přesvědčení které stále existuje – že máme nekonečně trpět jako světlonoši a že mise tady na zemi je břemenem, ničemu nepomáhá. Mnozí jsou stále přesvědčeni, že musíme nést váhu celého lidstva na svých bedrech. Tak tady je dobrá zpráva – Nemusí to tak být!

Jedinou naší zodpovědností je návrat k vlastní pravdě, zdraví a autentickému já. Tak se naše světlo stane intenzivním a silným, a každá nízká vibrace bude prostřednictvím tohoto světla přeměněna. A to bez jakéhokoliv prožitku bolesti. Naším jediným úkolem je inspirovat lidi svým příkladem a autentickým a svobodným životem. Nejsme tu abychom přesvědčovali lidi nebo je tlačili do změny, pro kterou nejsou energeticky připraveni. Víme, že ti kteří jsou připraveni k nám přijdou přirozeně. A ano, v našem očistném procesu existuje bolest, ale bolest je součástí naší přirozené reflexe a radarový systém. Upozorňuje nás, že něco není v souladu a potřebuje pozornost a léčení. Tento signál nám slouží k uvědomění si, že potřebujeme na něčem pracovat. Účelem bolesti je také ukázat nám, co již déle nechceme permanentně zažívat. Bez bolesti bychom neocenili radost a blaženost. Nedokázali bychom rozlišit světlo a temnotu. Bolest je očistný oheň kterým projdeme na mnohem vyšší frekvenční úroveň nacházející se druhé straně. Čím více porozumíme opravdové roli bolesti a že je zde jen proto, abychom ji zdolali, tím snadnější se naše cesta stává. Čím více se léčíme z iluzí 3D, tím více jsme schopni žít radostněji a hravěji a méně bolesti zažíváme. Dostupné navýšené energie nabízí ohromnou šanci k přeměně bolesti a starých vzorců mnohem rychleji. Je to opravdové požehnání. Prosím rozumějte, že držíte v ruce kormidlo. Kdykoliv můžete změnit svou situaci. Vaše svobodná vůle vám dává na výběr – láska nebo strach. 5D nebo 3D. A tak jak to jednoduše zní, zdolání 3D vzorců a programů jednoduché není. Znamená to přesun za to, být člověkem.

Přesun za bytí být člověkem.

upgrading-vibrations-ascension

Abychom vstoupili, rezonovali a přijali vysoké energetické 5D vibrace, musíme se naučit zvednout svou vibraci do frekvence 5D. A to znamená, odnaučit se vše co nás společnost, kostely, vláda, škola, atd. naučili. Tohle je to, co je míněno za slovy “přesunout se za to, být člověkem”. Znamená to vyjádřit soucit a vděčnost za kažou zkušenost, kterou máme bez ohledu na to, jak je nepříjemná. Je to jednoduché. Prostě otočte vše, čemu jste uvěřili že je pravda, o 180 stupňů.

Muži nemají plakat? Opak je pravdou, protože emoce jsou naší přirozenou odezvou k odstranění energií, které nepatří do našeho systému.

Musíte být lepší než ostatní, abyste v tomto světě uspěli? Opak je opět pravdou. Jen když oceníme jeden druhého a naše vzájemné rozdíly a uvidíme hojnost v rozdílnosti našich talentů a darů, které každý z nás má, můžeme spatřit výhody jednoty a přispění každého z nás do celku.

Kamarádi si tohle nedělají? Toto je důvod, proč vás to bolí v první řadě a na jaký spínač je zatlačeno – co je třeba dostat do souladu. Vše otočte a dotazujte se na všechno o čem jste si mysleli, že je pravda a podívejte se na výhody v každé situaci. Tyto otázky vám mohou velmi pomoci:

“Kdo říká, že je to pravda?”

“Kdo říká, že takhle je to správně?”

“Kdo vytváří pravidla?“

Zkombinukte to s otázkou: “Co by udělala bezpodmínečná láska, kdybych neměl/a žádná očekávání nebo připoutanost k této situaci či osobě?“ Tady prostřednictvím těchto otázek a odpovědí na ně najdete dveře do reality 5D.

Přesunout se za to být člověkem znamená posun z boje a pocitu nedostatku a strachu o přežití k přijímání, dovolení, pocitu hojnosti a naprosté víry.

Přijměte všechny své zkušenosti v ten jistý moment a věřte, že mají svůj účel, ačkoliv ho možná ještě nevidíte. Nemusíte je milovat, ale přijměte je a buďte za ně vděční jako za součást vašeho růstu a léčby sebe samých. Řekněte si, že je to jen energie procházející skrze vás a která nedefinuje to, kým jste. Neztotožňujte se s bolestí. Naučte se, jak energie přetvářet.

Energie na planetě se již přesunula do frekvence 5D a my svým systémem – lidským tělem se ji snažíme dohonit. Naše těla se mění a každou minutu se nyní aktualizují. Doceňujte to jako součást vašeho vzestupu a opusťte jakékoliv obviňování, vinu, vztek, odsuzování, hanbu….Máte hodnotu stejně tak jako všichni ostatní. V 5D není lepší nebo horší, správně nebo špatně. Je tam jen láska –  bez jakýchkoliv podmínek, očekávání, připoutanosti. Všichni si zasloužíme vzestoupit a osvobodit se z 3D hustoty, ale pouze ti, kteří pochopí nezbytnost odpoutat se od toho být člověkem, projdou branou do 5D. A vy máte klíč. Tak ho použijte.

Zdroj: Vera Ingeborg

Překlad: Taunia Atiriamin
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu
http://slunecnabrana.blogspot.cz/2016/11/privedeni-lidstvi-na-vyssi-uroven.html?view=magazine#!/2016/11/privedeni-lidstvi-na-vyssi-uroven.html

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Proste o pomoc za všechny bytosti – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, byli jste dlouhé věky klamáni, mnozí vaši panovníci byli sobečtí a žádali po vás veliké oběti. Stali jste se též oběťmi manipulací a strachů o své životy, o své blízké. Rozhlédněte se kolem sebe, kolik negativity se objevuje všude kolem vás. Mnozí jsou však sobečtí a nevšímají si svého okolí. Mnozí z vás jsou oběťmi strachů a obav z přežití. Někteří jsou plní bolestí ze ztráty lásky, svých bližních. Další trpí pod tíhou osamění. Všichni, kteří jste bytostmi Země, toužíte po lásce ve všech možných formách a projevech. Nejste láskou naplnění, nejste šťastní uvnitř sebe samých. Necítíte se dobře ve svých tělech. Ano, jsou zde mezi vámi ti, kteří nyní budou oponovat a cítí se šťastní, spokojení a milovaní v tuto chvíli. Vše však přichází ve vlnách a vy jste nuceni prát se s osudem a vytvářet mnohé energetické vlny, plné emocí.

heartbeing

Životy v této hustotě jsou plné těžkých energií. Je zde však velká příležitost, abyste byli vyzdviženi, abyste vystoupali do oblastí lehčích, plných světla. Toto světlo si musíte udržovat sami v sobě, ve svých srdcích. Každý z vás je paprskem, který se stýká ve slunci, ve zdroji láskyplné energie. Vaše vědomí vychází z jednoho. Musíte si toto uvědomovat. Nejste izolovaní jedinci, jste spojení, máte společný původ. To, co způsobujete jiným, způsobujete sobě samým. Pochopte, že toto nelze brát jinak. Učte se pracovat s těmito informacemi. Můžete změnit svět během několika minut, pokud se změní váš přístup k životu. Jste schopni bez boje odstranit své strachy, jste připraveni získat opět svou energii a ozdravit své životy.

Lidé Země, vše se mění. Nečekejte však pomoc z venku bez požádání. Pokud budete prosit o pomoc za všechny bytosti, za probuzení lásky a za váš svět, bude vám pomoženo. Vaše žádosti však musí být upřímné. Čím více vás požádá, tím větší síla energie proteče skrze vás. Najděte ve svém srdci místo, kde umíte soucítit a ze kterého vychází láska bezpodmínečná. A z tohoto místa ji vysílejte ostatním. Musíte to udělat, abyste ozdravili nejen sebe, ale i ostatní, svět kolem vás. Jsme s vámi a milujeme vás celým svým srdcem.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – srpen 2016

01. 08. 2016

TO JE TEN ROZDÍL!

Hlas Ducha je pro veškeré lidstvo a ne jen pro několik vyvolených. Nicméně těch několik vyvolených, které tvoří staré duše, to lépe pochopí a budou schopni rozlišit a lépe pochopit, o čem ta zpráva je. Až se hluk, zmatení a hučení temnoty začne stávat rovnocennější světlu, mnozí poprvé uslyší Ducha. Nebudou vědět, že je to Duch – místo toho to pro ně bude „pocit, co je pro nás lepší“ a nová intuice. Pro masy těch, kteří netouží být v této místnosti, je to všechno nový začátek, nové uvědomění. Nevědí, co to slyší nebo cítí. Vědí jen to, že chtějí změnu a nový pocit toho, „co je správné. Staré duše na této planetě jasněji poznají, co toto poselství znamená a začnou díky tomu přijímat zprávy a vedení. To je ten rozdíl! Ale veškeré lidstvo si na určité úrovni uvědomí změnu.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonova channelingu „Naslouchání hlasu Ducha“ –

 

08. 08. 2016

LIDSKÉ NASTAVENÍ

Mřížkový systém Země je specifický ve svém účelu. Je jemně vyladěný a existuje z jediného důvodu – kvůli lidskému nastavení. I když si můžete myslet, že je to geologický atribut fyziky planety, je to víc než to. Je to dodací motor DNA! To dělá mřížkový systém. Hovoří s lidstvem, člověk po člověku, a je součástí toho, kdo osobně jste. Pomáhá vás oddělit i sjednotit. Dává vám nastavení, výzvy, řešení a lásku. To je to, k čemu někteří z vás cítí vztah, i když přemýšlí o Bohu!

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– Z Kryonova channelingu „Mřížka a DNA“ –

 

15. 08. 2016

LÉČITELÉ POMÁHAJÍ

Nyní je zde něco, co je důležité, ale co zní divně – léčitelé ve skutečnosti neléčí. Dávají tělu svolení k tomu, aby mělo dočasně vyrovnané atributy. Vy, kteří provádíte energetickou práci, víte přesně, co říkám. Léčitelé neléčí. Léčitelé pomáhají rovnováze. Je to člověk na lůžku, kdo odvádí tu práci. Věděli jste to? Lidské tělo se samo přirozeně vyrovná. A všichni ti pomocníci a substance používané pro léčení lidské bytosti jsou o POMOCI SEBEROVNOVÁZE. Protože biologie je zázračná. Hledá rovnováhu. Byla k tomu vytvořena.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonovy Knihy Šest „Partnerství s Bohem“ –

 

23. 08. 2016

ZMĚNA JE TĚŽKÁ

Změna je těžká. Změna je těžká, protože plodí [vytváří] další věci, které jsou také těžké. Změníte jednu věc a další věci kolem vás se také změní. Intuitivně to víte a tak to u vás vyvolává odpor. Tento odpor je naprosto normální a běžný a nakonec se přes tento nepříjemný pocit přenesete. Zajímavá věc, o které vám chceme povědět a možná vás i přesvědčit, je tato: změny, které učiníte dnes, nevytvoří jen více změn, ale také více laskavosti. Bůh, Tvořivý Zdroj, vás tolik miluje, že vidí, co děláte a odpovídá na to laskavostí synchronicity.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Být napojeni – část II“ – 

 

29. 08. 2016

OSTATNÍ TOMU ŘÍKAJÍ ŠTĚSTÍ

Soucitný čin vychází ze soucitného srdce, ať se děje cokoli. Je to pozice síly a moudrosti. Někteří z vás potřebují slyšet toto: být soucitný není slabost. Mistři, kteří kráčeli po této planetě, vyzařovali soucit! Vysílali ho! Ti samí, které možná uctíváte, ztělesňovali soucit. Nejsou slabí, drazí. Takže ať už vám bylo o laskavém, soucitném člověku řečeno cokoli, budete muset změnit své vnímání. Rovnováha je síla. Soucit je síla. Vyrovnaná lidská bytost zřídkakdy onemocní, věděli jste to? Vyrovnaná lidská bytost bude mít to, čemu říkáte synchronicita. Ostatní tomu říkají štěstí. Synchronicita znamená být na správném místě ve správnou dobu, kde se budou odehrávat dokonalé věci, protože jsou výsledkem soucitného činu. Soucit je ve skutečnosti energie, která odsouvá stranou představu štěstí či náhody. Vy řídíte svou realitu.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Pět konceptů pro nového člověka“ –

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon – KRYON V BUDAPEŠTI

Tento živý channeling byl přijat 28. května 2016 v Budapešti, Maďarsko

     Úvodní duální poselství
Kryon (Lee) a Moudrost posvátného ženství (Peggy)

Zdravím Vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Vedle mne je učitelka Peggy (Peggy Dubro – facilitátorka EMF balanční techniky a channelerka – pozn. překl.). Peggy také bude channelovat. A až to udělá, bude to poselství od Moudrosti posvátného ženství. Je to energie, ne bytost! Je to koncept! A je na čase, abyste měli více ženských channelerů.

Rád bych vás vzal na výlet, pokud mi to na chvíli dovolíte. Fouká silný, horký vítr, na vzdáleném kontinentu zvaném Austrálie. Směřujeme ke středu kontinentu. V té době se nenazýval Austrálie. Nacházíme se v době před čtyřiceti tisíci lety. Můžete tam se mnou jít? Jen na chvíli. Najdete tam původní domorodce – ty, kteří tam patří. Dnes jsou známí jako Aboriginci. V té době to tak nebylo. Můžete říci: “Kryone, to je příliš dávno pro lidstvo, čtyřicet tisíc let!“ I důkazy ukazují, že Aboriginci jsou nejméně čtyřicet tisíc let staří! Pojďte tam se mnou, pojďme nahlédnout do jejich společnosti. Je to hodně podobné, jako dnes. Ti, kteří mají možnost vykonávat určité kroky v kultuře, fungují stejným způsobem. Vidíte civilizaci, která je v rovnováze s přírodou (se zemí). Ale to není to, co chci, abyste viděli. Když se podíváme hlouběji na zvyky, které měli, okamžitě uvidíte, že šamani jsou ženy.

Když se vydáte do Austrálie dnes, stále jsou zde šamani. I na jiných místech jsme už channelovali o atributech minulosti. Když se podíváte na historii lidstva, před začátkem takzvaných organizovaných duchovních systémů, lidé se obraceli k ženám pro duchovní rady. Ženy, nositelky života. Staré duše přišly skrz lůna žen. Obě pohlaví přišla skrze ženy. Ony jsou ty soucitné, které jako první porozuměly konceptu soucitného Boha.A všechny nesou to, co se nazývá “plášť Ducha“ – a tím pláštěm myslíme rozlišování Ducha. A všichni muži s tím souhlasili. Nebyly těmi, které vedly a řídily společnost, byly šamanky! Dávaly rady, dávaly lásku. Řekli jsme vám, že prvotní společnosti takto fungovaly. Řekli jsme vám, že aboriginská metafora o příběhu stvoření byla o “sedmi sestrách”. To je rovnováha, kterou dnes nemáte, ale začínáte ji získávat zpátky. Začínáte vidět soucit božského ženství. Začíná se znovu objevovat. Stále větší část společnosti řekne: “Tohle dává smysl.” A dokonce i některé církve budou souhlasit. Děje se to díky posunu. Návrat ke starodávným způsobům, které fungovaly. Na některých místech fungují i dnes. A proto Peggy sedí vedle mě. Je to posvátné ženství (pousmání).

Kryon

——–

Milovaný Kryone, já jsem Moudrost posvátného ženství, která ctí posvátné mužství. Hovořím v těchto časech změn, abych vám připomněla jednotu, která je možná v rámci vaší vlastní lidské bytosti, a v celém světě v této nové energii. Rádi bychom hovořili o vědomí zrození. Ženy po celém světě znají toto vědomí. V okamžiku zrození dochází ke sjednocení energií. Někteří jsou si toho vědomi, jiní ne, ale tyto energie tam jsou. A toto sjednocení vědomí produkuje chemické látky, které dovolují fyzickému tělu reagovat a dávat život. Je to posun vědomí, který je v daný moment zrození vhodný. A my vás přivádíme k tomuto momentu. Řekli jsme vám, že rok 2017 bude rokem osvobození – zrození.

Zveme v tento moment každého z vás, ať už v mužském či ženském těle. Jste zde, abyste dali život novým způsobům bytí. Nadechněte se. Umožněte posun vědomí. Každý z vás sem přišel se specifickou rezonancí, abyste se zrodili skrz tuto rovinu vědomí. Mnozí máte drahocenné sny, naděje, přání a své záměry, které si držíte po mnoho let. Zdá se, že vesmír na to odpovídá: “Ještě ne! Ještě ne!” Přichází moment, kdy se energie planety a energie kolektivního vědomí zarovnají. A nastává čas pro to, abyste dali život (zrodili), abyste se přeměnili na toho, kým jste, abyste vnesli svou jedinečnou rezonanci. Toto je zpráva, kterou vás povzbuzujeme, abyste všichni pokračovali a zůstali vytrvalí. Mnohé jste při porodu zhluboka dýchaly… ha ha ha ha (pozn. překl.: takto naznačuje skutečné prudké výdechy). Mnoho z vás čekalo na takový okamžik. A ten okamžik nadešel. Přináší vaše nejdrahocennější naděje, sny a záměry. Přináší vaše projekty a plány pro tuto rovinu. Dýchejte, dýchejte a vdechujte nový život do vědomí vaší přítomnosti.Vdechujte nový život do toho, co jste uchovávali, abyste to předali světu. V souvislosti s tím, co je vám v tento moment prezentováno – je před vámi okamžik vědomé práce. Umožněte posun vědomí. Dovolte, aby chemické látky osvícení zaplavily vaši bytost. Dejte život tomu, co jste sem přišli vykonat. Ach ale v první řadě jste sem přišli jednoduše BÝT. Až pak jste přišli s tím krásným semínkem, které bylo zúrodněno životem. A nyní jste plní energie božského “pohonu”. To přesahuje ego. Vaše vědomí se posouvá. Dýchejte a dávejte život. Igen? (maďarsky “ano” – pozn. překl.) Igen – ano. Ze srdce do srdce. Jako energie nekonečné lásky vás objímáme a šeptáme vám: ”Pokračujte. Teď je čas. Můžete to udělat. Dokážete to společně.“

Žehnáme okamžikům zrození, které k vám přicházejí. Světlo a energie, které vyzařujete, se stanou ještě většími. A teď společně afirmujme (prohlasme) energii bezpodmínečné nekonečné lásky: „A to já jsem. A to já jsem. A to já jsem. A to JSME…“ (Hluboký výdech.)

Moudrost posvátného ženství

                                                                           Hlavní poselství

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

V minulosti mě mnoho z vás slyšelo hovořit o posunu. “Funguje to? Je o něm nějaký důkaz?” Drazí, žádné z věcí, které mají co do činění s astrologií a energií, se nedějí rychle. Někdy se tyto věci dějí v průběhu několika generací. Někdy, protože jste ještě mladí, to dokonce ani nevidíte. Je toho hodně, co se událo od roku 2012, aleprecese rovnodennosti představuje 36tileté okno. 18 let před ústředním bodem v roce 2012 se začaly dít určité věci. A více než deset let předtím byly vidět potenciály a některé jiné věci rovněž započaly. Můj partner vám brzy řekne víc o síle a realitě potenciálů (hovoří o přednáškách mezi channelingy, kdy na jedné z nich Lee následně o potenciálech hovořil – pozn. překl.). Je to jako by Země byla vyrovnaná a připravená pro posun. Rád bych vám předal to, co nazývám “aktuální vysvědčení” (pousmání). Drazí, v minulosti jsem vám řekl, abyste očekávali určité věci. Řekl jsem vám, co vám může budoucnost přinést. Ale nyní bych vám rád řekl, co se děje NYNÍ. Jen několik bodů, o nichž můžete přemýšlet.

Jako první musím říci, že jste příliš mladí, abyste to viděli. Před nedávnem jsme to říkali v jiném městě. Jste příliš mladí, abyste to věděli. Museli byste být svým dědečkem nebo jeho otcem, abyste si skutečně byli vědomi změn, které vidíte dnes. Rád bych hovořil o biologii a lidském vědomí. Je to poprvé v historii planety, kdy mají přední světové národy souběžný zájem týkající se zdraví. Jinými slovy – všichni se zajímají. Výživa je něco, co dříve nebylo předmětem zájmu. Šestnáct či dvacet let zpátky? Opravdu ne. Najednou je to celosvětová záležitost pro národy, které si to mohou dovolit. Celosvětově bylo lidstvo sváděno ke špatným zvykům, které vás zabíjí. Víte vůbec, jak je to nedávná záležitost? Od kterého století mnoho z vás užívalo “látky”, které vlastně zkracovaly váš život? Zvyky! A nyní to víte lépe, viďte? Odkud to přišlo? Proč teď? Už jste si spojili body a uvědomili si, že se to začalo dít až nyní? Lidstvo chce žít déle! A my hovoříme o miliardách z vás.

Ach, je toho víc a je to kontroverzní, ale pojďme se podívat na důležitost kolektivní vlády. Kolektivní vláda by mohla sestávat z mnoha vlád sestavených pro jeden účel. Sedíte uprostřed probíhajícího experimentu. Tento experiment nikdo nikdy dřív na planetě nezkusil. Jak vůbec můžete spojit nerovné (nesrovnatelné) ekonomiky a zařídit, aby to fungovalo? Drazí, já vím, kde jsem. Znám vaše strachy. Dovolte mi vám něco říci. Evropská Unie je padesát let stará.Je to experiment. Neztroskotá! Bude růst!Bude se měnit. A přijdete na to, jak zařídit, aby fungovala. S pomocí nápadů a myšlenek, na které ještě nikdo nepomyslel. Je to experiment! Drazí, když probíhá jakýkoliv druh učení, jsou to vždy dva kroky dopředu a jeden zpátky. Někdy věci selžou, abyste zjistili, jak měly být některé věci původně udělány. Ale já chci, abyste se dívali na celkový pohled. Všechny tyto země byly kdysi dávno jedna druhé nepřáteli. Jaký je to experiment! Vidíte, jak nová záležitost to je? Mladí lidé, uvědomili jste si to? Co by si o tom pomyslel otec vašeho dědečka? Představte si to! Experiment! Abyste viděli, jak se to vše spojí dohromady místo oddělování od sebe. Je to stále ve vývoji, drazí. Stěží se to usadilo. (smích). A je ještě mnoho věcí, které budou objeveny. Ale podívejte se na to, co se děje! Poprvé v lidské historii.

Politika. Mění se víc, než tušíte. Někteří řeknou: “Ta se nikdy nezmění! Věci se dějí z politických důvodů.To je prohlášení o akceptované dysfunkci! (Kryon se směje.) Mám pro vás Maďary otázku. Co si právě teď myslíte o amerických volbách? Už jste někdy něco takového viděli? A odpověď je: NE! A zde je důvod – protože vědomí desítek milionů lidí chce slyšet něco, co od politiků nikdy dřív neslyšeli. Věci, které politici nikdy neříkají. Jak věci opravdu fungují. Je to jako nádech čerstvého vzduchu. Příliš mnoho lidí slyšelo od politiků pobuřující informace, které vláda nikdy nepřizná. Nebojte se. Dva kroky dopředu, jeden zpět. Jen bych rád, abyste viděli celkový pohled. Lidské bytosti už začínají být unavené ze způsobu, jakým politika funguje. Nezáleží na tom, o jakou zemi se jedná. Všichni začínají očekávat víc. A posledních šest měsíců? Lídři dvou zemí museli ustoupit, jinak by byli pronásledováni. Protože za to, co lídři vždycky dělají, začíná lidstvo po celém světě vést politiky ke zodpovědnosti, kvůli korupci. Čekejte toho víc. Lídři zemí, buďte varováni. Veřejnost se mění! Napravte své jednání. Slova, které znamenají změnu způsobu, jak věci děláte. Vidíte? Integrita začíná být očekávána. To se právě teď děje.

A co se právě teď děje na planetární úrovni? Už jsme o tom hovořili dříve. Je to pro vás kontroverzní. Opět bych rád, abyste viděli celkový pohled. Ne hádanku. Je zde faktor soucitu, který je právě teď na pořadu dne. Právě zde. Ohledně těch, které nazýváte uprchlíky. Řekli jsme vám již dříve, proč na to není lidstvo připraveno. Žádná vláda nefinancuje ministerstvo soucitu. (Kryon se směje.) Nemáte ani žádné místo, kam je umístit. Žádný způsob, jak je skutečně vést, abyste je informovali o tom, kdo skutečně jsou, nebo zda se chovají vhodně či nikoliv. Uvědomili jste si, co se opravdu stalo? Nemáte žádný způsob, jak řídit soucitné jednání. Je to pro vás tak nové, že váš soucit vytvořil skládanku! Budete muset začít financovat ministerstvo soucitu. Toto je teprve začátek. Drazí, uprchlíci existovali po staletí či více. Ale až nyní jste se rozhodli něco udělat. Uvědomili jste si, že je to nové? Uvědomili jste si, že se to děje nyní? Uvědomili jste si, že je to poprvé v historii? Že se to stalo celosvětovou záležitostí? Už jste nad těmito věcmi přemýšleli?

Pojďme hovořit o vědě, možná i o medicíně. Po všechny vaše životy, spočívala řešení k vašim chorobám a nemocem vždy v prováděných zákrocích. Ať už to byla chirurgie, nebo to byly látky, které měly pomoci, nebo chemie – vždy jsou to zákroky. Dnes jste slyšeli proslov doktora (Dr. Todd Ovokaityse, expert na DNA). Absolutně vše, co bylo objeveno, je způsob, jak dát tělu znamení, aby se samo vyléčilo. Posouváte se od alopatických metod. A objevy jsou zde. Je možné, že právě teď můžete vaše tělo instruovat, aby odstranilo nemoc, kterou máte? Existuje nějaký vnější zásah kromě toho, co vám může dát homeopatie (smích)? Signál tělu, aby provedlo změnu. Myslíte si, že vaše vědomí má tolik energie, drazí? Rád bych, abyste to vyhlíželi. Protože věda bude fungovat novým způsobem – začíná chápat komplexnost léčení, které nastává uvnitř těla a které uvolňuje běžné akce k vyléčení! To je nové. Je to celosvětové. A je to poprvé, kdy to lidstvo uskutečňuje v této míře.

Dovolte, abych skončil následujícím. “Kryone, mění se planeta duchovně?Ne z ezoterického pohledu, ale v náboženství ano.“Je zde něco, na co můžeš poukázat?” Drazí, je to všude. Ovlivňují to miliardy duchovních lidí po celém světě. Ne takový druh lidí, kteří sedí v této místnosti, ale ten druh lidí, kteří se oddali určité doktríně nebo uctívání. Katolíci mají nového papeže. Věděli jste to? (Kryon se směje.) Jaká to náhoda, že je z jižní Ameriky! Přesně to pasuje do Mayského proroctví o orlu a kondorovi. Tento papež je zde přesně podle plánu, aby změnil tuto církev tak, jak nikdy dříve změněna nebyla, aby předal myšlenky, které nikdy dříve nebyly přijímány. Mají nového papeže, a ten poslední nemusel umřít. To je divoká karta! Je to miliarda lidí. Miliarda lidí také věří v Islám. I jejich samotný systém se mění. Začínají si uvědomovat, že svět potřebuje poznat jejich nádhernou doktrínu, kterou mají, ne to, co svět vidí. Mají krizi identity. Dovolte mi něco říci. Oni to změní. Oni to změní. Takže uvidíte, v co opravdu věří. V jediného Boha, který vás miluje. Jestliže jste žid, pak víte, co se děje. Izrael se také musí změnit. Stará energie se pomalu začíná posouvat. A to, co nevíte, drazí, je to, že desítky tisíc mladých Izraelců s tím souhlasí. Vědí, že záležitost s Palestinou musí být vyřešena za jejich života. Jsou unaveni z tisíců let nenávisti. A dokonce i teď, zatímco tu teď sedíte, oni už pracují na vyřešení skládanky. Poprvé. Poprvé! Proč jsem chtěl, abyste přemýšleli o tomto vysvědčení? Posun pokračuje. Drazí, je to přesně podle plánu. Gratuluji vám.

A tak to je.

KRYON

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ MP3 – Kryon in Budapest – Saturday, 16:51 a 23:48 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata Z. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.