Tag Archive | stretnutie

Buď takým človekom…

“Buď takým človekom, akého chceš stretnúť…”

Reklamy

Naslouchejte si každou vteřinou – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, učte se být pravdivými k ostatním a hlavně k sobě samým. V tento čas vám spolu se silou energií přichází také velice rychlá materializace vašich myšlenek. To, co vysíláte, se vrací velikou rychlostí. Připravujete se tak na změny, které přicházejí, a buďte také připraveni na to, že budete velice rychle sklízet to, co jste zaseli. Lidé Země, je čas přehodnotit své životy a začít se věnovat sobě samým, ladit se na svou duši, na své srdce. Naslouchejte si každou vteřinou! Následujte cestu svého nitra.

Lidé Země, víme, že mnozí z vás se trápí, neboť se cítí opuštěni. Opouští je nejen to staré, nefunkční, ale i lidé kolem. A to nové zatím nepřichází. Velmi silně cítíme vaše smutky, spojené s vašimi pocity osamocení. Mnozí z vás čekají na setkání s partnerem, je vás mnoho, kteří se potýkají s myšlenkami opuštění a bezradností nad svým životem, neschopností toto změnit. Nic se však neděje náhodně. Procházíte fází očištění, odpoutání se a již v následujícím roce mnohé z vás čekají setkání, která pro vás budou zásadní, která mohou změnit vaše vnímání života, váš život sám. Tato setkání mohou být velice emocionální.

Každý jeden z vás jste stvořeni žít v páru, hledáte svou rodinu, svou polovinu, spojení takové, abyste se stali celkem. Ano, je zde mnoho takových bytostí. Někteří však také cítí velké strachy z toho, být s někým svázaný. Tyto strachy jsou však hlavně způsobeny minulými prožitky a očekáváním toho, co již znáte ze zkušeností. Tyto pohledy ale bývají dost často zkreslené. Nezoufejte, lidé Země. Jste bytosti plné lásky, vaší podstatou je láska a sjednocení. Rovnováha polarit, rovnováha živlů. Přesto, že se trápíte, přesto dojdete naplnění. Je toho však mnoho, co musí být uvolněno z vašich životů, abyste mohli naplnění dosáhnout. Buďte trpěliví. Učte se naslouchat jeden druhému, číst mezi řádky. Dopřejte jeden druhému svobodu.

Lidé Země, čas pokročil a je potřeba, abyste dokázali svou mysl směrovat do pozitivního naladění. Je to nezbytné pro vaši budoucnost. Čím více síly vydáte, tím slabší může být vaše ovlivňování těmi druhými. Nebojte se být sami se sebou. Nehrajte druhým role, které vám nepřísluší. Je třeba projevovat sebe samé, ne své masky. Je potřeba, abyste chápali, že před nikým nelze nic skrývat. Tím méně sami před sebou. Je zde mnoho bytostí, které si přejí, aby jejich životy byly změněny. Avšak máte stále mnoho práce. Každý malý a úspěšný krůček vám dodá odvahu jít dále. Všímejte si toho, co a kdo vás na vaší cestě provází. To vás dovede k vnitřnímu poznání. Jsme s vámi a milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

“Náhodné” stretnutia

“Verím, že náhodné stretnutia v živote neexistujú – že každý, koho sa dotkneme, kto sa dotkne nás, nám prišiel do cesty z nejakého dôvodu. To najkratšie stretnutie môže otvoriť dvere, vyliečiť ranu alebo uzatvoriť kruh, ktorý začal dávno pred naším narodením.”
~ Susanna Kearsley

(Image by Melchiorre Pizzitola)

 

Posolstvo AA Michaela pre mesiac apríl 2012

Drazí, přináším vám poselství na měsíc duben. Jak už jste si zvykli, stále se něco děje. Od počátku roku je to více patrné a také dění dostává mnohem rychlejší spád. V březnu jste také procházeli zlomovým obdobím vašeho života. Mnozí z vás přijali nové impulzy a nasměrování a to je správné. Nelpěte na ničem. Ani na vztazích, ani na tom, co vlastníte, ani na místech, která máte rádi. Dopřejte energiím volný průběh a pohyb. Jakmile byste cokoliv chtěli blokovat, nastane zhoršení celé situace. Její průběh bude náročnější pro všechny zúčastněné. Změnám se nevyhnete, protože vy sami se uvnitř měníte. Každý den, každou hodinu, každou minutu… Přijměte tedy tyto změny vně i uvnitř vás tak, jak přichází a budete se cítit volně a spokojeně.

Duben je měsíc SETKÁNÍ A SETKÁVÁNÍ. Použil bych příměr – měsíc setkávání všeho druhu. Půjde velmi často o setkání překvapivá. Řeknete si: „Tak to by mě ani ve snu nenapadlo…“ Setkání a setkávání přímo ovlivní vaše životy a to v některých případech zásadně. Mějte na paměti, že srdce vám odpoví na otázky, které díky setkávání vyvstanou. A stejně tak Láska ve vašem srdci vás při těchto setkáních povede. Řekne vám, čemu věřit a co odsunout, s čím nesouzníte. Láska je klíč – jak už bylo mnohokrát řečeno a napsáno.

Někteří ve svých setkáních půjdou mnohem dál, než zdánlivě sahá lidská mysl a její představy. Mnozí se setkají se svou duší, se svým Já… Jiní, kteří jsou připravení, se setkají s námi, se Světlenými bytostmi. Další prožijí nádherná setkání třetího druhu. Nic není nemožné, milovaní. Láska otvírá srdce dokořán. Láska vám umožní vidět dosud neviditelné. Láská vám září na cestu ke všemu a všem. Láska je ve vás a vy buďte LÁSKOU.

Měsíc duben také poskytne příležitosti dokončit, co bylo započato v předchozích měsících. Přijde jakési doznívání změn a zlomových situací. Dotažení započatých projektů a životních rozhodnutí. Nebraňte se. Volně splývejte s „proudem“. Tak zvládnete tyto náročné dny a týdny v poklidu a zachováte si dobrou náladu. Stále jsme s vámi a stále vám nabízíme svou pomoc. Nejste sami. Někteří si stále myslíte, že všechno musíte vyřešit sami. Ale v důsledku svou snahou bráníte plynulému a rychlému vyřešení vaší situace. Uvolněte se, zvolna dýchejte a zachovejte klid. Pak k vám může přicházet Božská inspirace a nápady. Vše půjde snadno a lehce. Věřte mi, drazí. Není se čeho obávat. S Láskou v srdci jste v bezpečí a ve stálém spojení se Stvořitelem, s Univerzem, s bytostmi vyšších dimenzí….

S Láskou a Božím požehnáním
AA Michael

Pro http://www.cestakmedusi.cz  přijala poselství Majka Riama Rob. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi aktivními odkazy. Děkuji za pochopení.