Tag Archive | stred

Jste napojeni – odkaz do Zlatej dušičky

Lidé Země, putujete nyní krajinou plnou rozporů. Cítíte, že ve svém středu musíte zůstat neústupní, musíte následovat zdroj v sobě samých. Jste spojeni a tato spojení jsou stále posilována. Čím více prožíváte pro vás negativních stavů, tím je vaše duše odolnější, ale též vaše vědomí je daleko vnímavější. Cítíte rozpory, neboť stále rozlišujete mezi srdcem a myslí. Mysl vás ovládá stejně tak, jako vaše srdce zmírňuje následky vaší mysli.

V tento čas jsou zde mezi vámi velmi silné bytosti  které prošly mnohými zkušenostmi. Tyto bytosti jsou velice silné a pomáhají všem v jejich postupu. Všichni jste děti Boží a jako jednotlivci jste také individuality. Avšak před Bohem jste si všichni rovni. Každý má svou cestu. Stále více bytostí si toto začíná uvědomovat, spojení se zesiluje. Avšak také mnozí mají veliké problémy se silou energií, které přijímají. Je to ozdravná energie, která léčí duši a která pomáhá napojení na vyšší úrovně. Stáváte se multidimenzionálními bytostmi. Ne, že byste jimi nebyli svým původem. Ale mnozí se teprve tady znovu narodí. Teprve tehdy, až projdou školou života a sami, díky svému úsilí, dosáhnou cíle spojení.

prepoj

Máte se ještě mnohému naučit a prožijete mnohá zklamání, ucítíte mnohé tlaky na své osoby. Často se budete chtít všeho vzdát. Avšak vaše duše vám opět připomene, kdo jste a proč přicházíte. Neboť již je potřeba, aby jste procitli. Abyste se stále nalaďovali na energie svobody a lásky, abyste šli na své cestě za svým cílem a tím je osvobození se z koloběhů zrozování, pochopení, že vše, co prožíváte, jsou pouhé iluze. Že pravda je úplně jiná. Ti, kteří jsou připraveni, budou iluzí zbavováni. Ti, kteří odmítají, budou i nadále hříčkou osudu, ponecháni sami době, aby dospěli. A nakonec také pochopili. A budou spaseni. Jste napojeni, prociťujte toto spojení. Naleznete klid a mír ve svých srdcích. S láskou…

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/index.htm

Reklamy

Kryon – Číše pravdy

Zvláště v nadcházejícím období platí: “Zaměř se více do nitra sebe samotného.” Na Zemi se začínají v hrubohmotné formě lámat zastaralé, uvízlé energie. Pohled do tvého nitra tě vždy ujistí v tom, že nastává změna k lepšímu, neboť i pod tou nejtvrdší slupkou se skrývá láska a jednota. Nevnímej dění na Zemi z pohledu médií a z pohledu těch, jež jsou ve svém nitru rozzlobení. Nitro člověka se promývá, a proto přichází situace, které člověka vyvádí z vlastní pohodlnosti a učí ho přemýšlet jinak. Možná je to teď více viditelné, ale bylo tomu tak vždy.

Dlouhou dobu měli lidé na to, aby si na vibraci srdce přišli zcela sami, bez pomoci ostatních, bez pomoci okolních energií. Země však ve vzestupu nečeká. Stále míří vpřed a tak se globální vibrace na Zemi mění. A to klade vyšší nároky na všechny, kteří se na Zemi nyní nachází. Země je zalévána vibracemi harmonie a míru z různých míst, z různých světů i z jejích vlastních dimenzí a polovina lidstva je nyní tím jediným elementem, který tomu odolává. Proto se na Zemi děje to, co na první pohled vypadá jako vzpoura a ve svých vibracích se to na Zemi podobá dobře známé situaci vibračního pádu Lemurie. Díky pilířům, které jsou však dnes pevné a odolné vzhledem k uplynulým zkušenostem a kněží a kněžky světla je vystavěli tak, aby odolaly jakémukoli tlaku duality, je toto období pouze přechodným obdobím vstupu Země do vyšších vibrací a globální pád vibrací Země v tuto chvíli nehrozí. Ani s ním Lady Gaia nepočítá.

kr

Je tedy na každém z vás, zda Zemi v úmyslu vzestupu podporujete nebo se od vibrací lásky odvracíte a přidáváte se k těm, kteří se lásky bojí. Je to vaše svobodné rozhodnutí. Je správné a respektováno Zemí i všemi, kteří váš úmysl ve vašem světelném těle vidí. Obracejte se do svého nitra, moji milovaní. Až ve svém nitru naleznete hluboký klid a mír, pak tento stav míru zaznamená globální vědomí a stáváte se přímým účastníkem velkých změn na Zemi. Vaše práce pro Zemi nabírá jiný směr a z vesmíru získáváte nevídanou podporu.

Když se vaše nitro bojí a jedná ve jménu lásky ve strachu, pak dostáváte zpět pomoc od těch, kteří v lásce strachu jsou. Neboť není láska jako láska, přátelé Země. A to již vibračně dokážete vnímat a v nadcházející době si těchto rozdílů nelze nevšimnout. Ne každý, kdo o lásce hovoří, ní žije. Ne každý, kdo láskou pomáhá, ji ve svém nitru má. Často jsou to planá slova, která podporují bytosti strachu oděné v šatech lásky. Je čas pozvednout číše pravdy a podívat se do svého nitra. Naleznout svůj vnitřní střed a otevřít se lásce, která je v nitru srdce. Ta, jež nebyla poskvrněná dualitou. Ta, jež Zemi pomáhá s návratem k jejímu dokonalému tónu – k Zemi srdce.

Kryon

Channeling Kryona přijala Marketa Selinijana 02.10.2015 pro www.zemeandelu.cz

Plejádska svetelná rada – odkaz od Féwy

Ja tieto informácie preložím, milí priatelia, opäť tak trochu v nadľahčenom tóne, čo je i spôsob, akým Plejáďania i bytosti viac magnetických svetov komunikujú :). To znamená, že sa na všetko pozerajú už s určitým nadhľadom a súčasne nesmierne hlboko preciťujú, čiže disponujú schopnosťou vcítiť sa. Čo úzko súvisí so stavom prítomna.

Takže, milí priatelia, niečo je vo vzduchu :) . A nezabúdajme, že vzduch s vysokými vibráciami sa dostáva i do nášho vnútra. To “niečo” vo vzduchu navodzuje v našom vnútri veľmi individuálny stav bezpocitovosti…. podľa stupňa vedomia, čo sú myšlienkové vibrácie a im zodpovedajúca emocionálna hĺbka. Čo je v podstate niečo podobné, ako keď nám je zle od žalúdka, ktorý sa potrebuje zbaviť všetkého, čo pre svoje dobré trávenie nepotrebuje. Aby bol vytvorený priestor pre nové myšlienky /myslenie/. Stav určitej bezpocitovosti by sme mohli prirovnať i k tomu, ako sa cítime, keď sme maximálne fyzicky i duševne vyčerpaní a jednoducho je nám už jedno, čo sa deje. Táto bezpocitovosť nesúvisí s bezemočnosťou. Takže, pokiaľ hľadáte odpoveď, čo sa to preboha zase deje :)…..dôvodom, alebo príčinou je skutočne Boh a jeho mužské i ženské pozemské “kópie.” Čo si vo väčšine prípadov mnohí stále neuvedomujú. Že sa opäť učíme byť stvoriteľom, čiže vedomým tvorcom sveta /reality/, v ktorej žijeme. Tým i nachádzať svoj stred – prítomnosť.

fewa

Neobzerať sa stále za seba a neposkytovať priestor /nevytvárať podmienky/ strachu, obavám prenášaným do našej budúcnosti. Prijímať, reagovať a vnášať do svojho života vibrácie pozitívne, ktoré obsahuje vysoká frekvencia lásky, ktorou sme. A táto vysoká frekvencia je i vlnenie Centrálneho Slnka /Galaxie/, vlnenie nášho vedomého vnútra. Je to frekvencia, na ktorú nemá temno, negativita dosah. A to je i dôvod, prečo sa tak vehementne snažia pôsobiť na nás rôznym “šumom”, ktorý pochopiteľne ničím náš návrat domov, čiže k sebe….k vedomiu nepodporuje. Preto je teraz mimoriadne kladený dôraz na pozitívne myslenie.

Je to na nás a naše kroky, ktorých zámer je dobro pre všetkých, sú plne podporované Galaxiou, to znamená i planetárnymi svetelnými /duchovne vyspelými/ sústavami, ku ktorým Plejáďania /plejádske energoinformačné pole/ patria. Mimochodom…. i postava Krista úzko súvisí s Lemuriáncami a Plejáďanmi.
Sila ducha i esencia svetla – tým všetkým sme. Je to potenciál, ktorý práve počas týchto dní plne podporuje /tým i zmenu, alebo zmeny myslenia a prejavenie tohto potenciálu/ silou nepolarizovaných energií roztavený slnečný disk a krvavý mesiac. A to nehovorím o slnečných bytostiach, ktorých je nielen hore, ale i okolo nás veľa :) ……

Féwa (28. 9. 2015)

Horoskop na obdobie 20. 7. – 2. 8. 2015

Slunce vstupuje 23. 7. před 6 hodinou ranní do znamení Lva. Toto znamení v člověku podporuje nalezení své individuality, jedinečnosti a nalezení svého středu. Pochopení, že vše, co tvořím, je tvořeno skrze mně a tím mít v sobě pokoru. Jsem prostředníkem projevení Božského tvoření. Když jsem jen v egu, chci získat uznání, ocenění, důležitost a pozornost. Zvýší se potřeba zviditelnit sebe a snadno spadnu do sobectví.

Slunce v konjunkci s Merkurem trvá do 28. 7. Je to doba, kdy potřebujeme vše pochopit, uchopit myslí, cítíme nutnost věcem porozumět. Jsou velmi dobré podmínky ke komunikaci, pro jednání s úřady a na nové obchodní smlouvy. Merkur – Saturn přináší hloubavé a systematické myšlení.

Tím, že je Slunce v trigonu na Saturna do 29. 7., je tu příznivý vliv právě pochopení hlubší podstaty Lva. Máme tři úrovně, ve kterých energie, tedy i znamení, působí. Saturn dodává moudrost, zodpovědnost využít své dary, schopnosti, svou osobnost. Tento aspekt pomáhá k udržení si své pevnosti a odolnosti při velmi silném aspektu Urana a Marse – hádky, boje, skrytá agresivita. Díky tomuto aspektu dokážeme využít, poučit se a zachovat se moudře, když jsme spojeni s vědomím. Slunce – prozřetelně se dívat do budoucnosti. Když budete propadat nejistotě, chaosu a neklidu, který povede k podrážděnosti, pak vám to říká, že nejsi spojen se svým vědomím – Sluncem.

Mars v kvadratuře na Urana od 18. 7. do 2. 8. je aspektem, který přináší velké napětí. To následně způsobuje nehody, úrazy. Aspekt Mars kvadratura Uran je aspekt chirurgického řezu. Proto řezné rány, poranění a zároveň zlomeniny z nehod při sportu či autonehod. Pokud se potlačí jakýkoliv vztek, agrese nebo lítost, dojde k emocionálnímu výbuchu nebo k úrazu, pokud toto napětí nebude projeveno. To neznamená být neurvalým člověkem, který kolem sebe křičí a je agresorem nebo ublíženou chudinkou. Jde o to v sobě přijmout Marse – energie konání, činu, pudu sebezáchovy, která na druhé straně je i vztekem, zlobou, bojovnou energií, když jsme v ohrožení. Máme v sově Tvořitele a Ničitele. Podívejte se na svého ničitele. Objeví se chaos.

manif

Uran prochází 7 let Beranem a má „za úkol“ změnit – otevřít vědomí nového Já v nás: uvědomění si, kým jsem. Nalezením sebeuvědomění a sebevědomí. Poznání svého Jáství a tím ve svém vědomí poustoupit dál. Nalézt své pravé Já, nalézt sám sebe. Kde se chováme ještě jako děti? Jak reagujeme, když se cítíme ohrožení? Jak se chovám, když chci něco získat, když něco potřebuji? Mars v Raku se chová někdy dětinsky a jako rozmazlené dítě si chce vyvztekat nebo vyplakat to, co chce. Přece takové bezbranné dítě nemůže být zákeřné. Pozor! Opak je pravdou. Když před vámi stojí „chudinka“, opustíte bdělost. Nenapadne vás, že je tam skrytá agresivita a především sobectví dosáhnout svého. Když před vámi stojí agresor, víte, kdo před vámi stojí a vy jste v pozornosti. Už chápete tu zákeřnost? Tento aspekt se nemusí objevit v agresi a v hádkách, ale skrze bezmocnost, pozici oběti a skrytá je velká sobeckost a bezohlednost. Tím se vytváří potlačená agresivita, která potom musí prasknout jako vřed. To se pak může projevit skrze emocionální výbuch, úraz a ve celosvětovém měřítku přírodní katastrofy – sucha, zemětřesení, tajfuny, výbuchy, boje. Objeví se technické závady, problémy s počítači, mobily, internetem, auty.

Napětí v lidech je vygradované, neustálé změny, rychlé události, velký tlak okolností na člověka vede k velké únavě a vyčerpání. Tím se snadněji stáváme podráždění, nesoustředění a emocionálně nestabilní. Ve světě se objeví hodně neshod, nespokojenosti, které povedou k veřejným protestům. Starý systém se hroutí, ale za každou cenu ho chtějí mocní udržet, a proto se musí světová situace ještě vyhrotit. Mars s Uranem vždy žádá změnu, aby to, co nefunguje, prošlo nalezením nové cesty a změnou společenského uspořádání.

Venuše v konjunkci s Jupiterem – (bohatství srdce, hojnost), v kvadratuře se Saturnem – procházíme zráním ve svých hodnotách, citech, lásce. Venuše (19. 7. – 31. 7.) vstoupila do Panny, kde přichází střízlivost a hlavně udělat si jasno ve svých hodnotách a citech. 25. 7. se Venuše stává retrográdní a začne se pomalu navracet zpátky do Lva, kam vstoupí 1. 8. Jupiter dává Venuši bohatost, naplnění a optimismus v lásce. Tím, že je kvadratura od Saturna, bude prověřováno vaše „štěstí“. Na jedné straně prožívání uvědomění si svého bohatství lásky, schopnosti milovat, tvořit a být v hojnosti a na druhé straně se může objevit pocit, že právě vám osud nedovoluje toto bohatství a hlubokou lásku dostat zvenčí. Je něco, co vám brání od života dostat „štěstí.“ Ve spojitosti kvadratury Jupitera a Saturna je potřeba udržet rovnováhu mezi přijímáním a dáváním, mezi plýtváním a šetřením, mezi poživačností a askezí. Objeví se pocit stagnace. Pocit, že vám není umožněn růst a vývoj. Objevíte se znova v situaci, kterou jste prožili již mnohokrát a mysleli jste si, že jste již udělali vše pro to, abyste ji pochopili, přijali a překročili. Z toho poplyne pocit stagnace a nedostatku. Objeví se štěstí, láska, bohatství ale s nějakým omezením. Vše bude na dosah, ale nebudete to mocí mít. Můžeme to přirovnat ke stolu hojnosti, kde jsou všechny pochoutky, ale vy si nebudete moci vzít (působení do 12. 8.). Týká se to i financí.

Hezký týden. Petra Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Kryon – Tvá osobní pravda

Každý den se na Zemi něco děje a každý den je z pohledu energií výjimečný. Některé věci se týkají lidstva jako celku, jiné energie se týkají jednotlivců. Každý dává sílu tomu svému.

Jsou lidé, kteří žijí v představách svých katastrof a tak se jich zesíleně týkají nízké energie dualitního světa.
Jsou lidé, kteří jsou zaměřeni pouze na duchovní směr a ti zase spatřují znamení ve všem, co vidí.

Obě skupiny jsou na první pohled málo propojeny, ale společného mají víc než se zdá. Každý žije ve svém vlastním světě a obě skupiny ztratily svůj vnitřní střed.
Neb každou sekundou Země prochází něčím zvláštním a je jen na každém, kolik významu této události věnuje.

Málokdy se Země nachází v konstelacích, které zasáhnou všechny bytosti na Zemi stejně.
Dávej tedy význam jen tomu, co považuje za skutečné Tvé srdce. Jinak se svou vlastní pýchou ocitneš v kolotoči energií, kdy budeš reagovat na cokoli, co se kolem Tebe mihne a to zcela jistě není Tvůj smysl a cíl, směr cesty Tvého poslání na Zemi. Součástí Tvého poslání je zůstat ve vnitřním středu a změny na Zemi vnímat svým nitrem a ne proto, že o tom někdo hovoří. Pravda je všude kolem, ale Tebe se týká jen jedna jediná. Tvá osobní pravda, která není nikde psána. Víc se zaměř na svůj vnitřní hlas a zjistíš, že se Tvůj život i po stránce energií velice zklidní, ačkoli Země prochází vzrušujícím obdobím.

S láskou
Kryon

Channeling Kryona přijala Marketa Selinijana 20.04.2015 pro www.zemeandelu.cz

kryon

Obrázek: “Ice Spirit Eye” by Piucca Io (http://www.elfwood.com/u/edea)

My jsme láska

Milí Přátelé,

včera mi dva milovaní muži mého života dali chvilku pro sebe a po dlouhé době jsem se naložila do vany. Místo úplného vypnutí jsem zůstala opět někde na pomezí, jak se tomu poslední dny děje, a přicházela ke mě inspirace, o kterou se s vámi za nás tři chci podělit.

Máme stále tendenci následovat něčí cestu, nějaká doporučení a rady. Možná už nechceme následovat směr klasického konzumního světa, systému a společnosti, ve které žijeme, bohužel jsme však toto rozhodnutí vyměnili za to, že máme tendenci to stejné dělat pro nás nyní ve „více duchovním“ rozměru. Možná jsme přestali následovat stará dogmata a systém, ale nahradili jsme to následováním toho, co je pro nás dostatečně duchovní, spirituální, vědomější atd. I to je však důležité, abychom si uvědomili, že v životě je třeba vždy projít oba póly, obě strany téže mince, abychom našli střed. Střed nikoli ve smyslu doslovného středu mezi nimi, ale jejich splynutí. Tím, že známe obě strany, můžeme vytvořit něco nového. To je to naše oblíbené 1+1 jsou 3. Každý jeden z nás vytváří na základě prožitých duálních zkušeností něco nového, něco „třetího“. To je ta individuální cesta, cesta srdce… chcete-li kristovství. Neexistuje návod a neexistuje jedna cesta, pro každého je ta jeho naprosto jedinečná.

Spojilo se mi to právě s tím, jak přišel na svět náš zázrak Nataiko. Rádi bychom s vámi postupně celý příběh sdíleli. Cítíme, že tak máme činit a že takto prožitá zkušenost, může být i velkou inspirací druhým. Hovoříme o inspiraci, nikoli o návodu. Otevíráme svým prožitím a zkušeností další pole, do kterého můžete vstoupit a vzít si to, co vy potřebujete, co inspiruje VÁS, co jen vy sami cítíte.

I já jsem asi před dvěma, třemi lety přečetla občas nějaký článek o vědomém početí, o tom, co jíst a nejíst před tím, než vůbec plánujeme otěhotnět, kde žít, jak žít, aby to bylo pro novou bytost, co k nám přichází, to nejlepší.
Člověk míní, život mění.

Těžko se dá něco pevně plánovat a zvlášť početí děťátka. Vím, že vědomé početí je postavené na komunikaci s touto dušičkou a spirituálních základech. Když jsem o tom čítávala, líbilo se mi to, možná i tím, že to byl naprosto odlišný způsob od toho běžně daného systémem, od toho, na co jsme po generace zvyklí. Naše cesta početí však nakonec dopadla, jak už to tak bývá, jinak – „po našem“. :)

Když jsme se setkali s Filipem, život nás tak silně ponoukal, abychom byli spolu, že jakékoli plánovaní a koncepty mysli šly stranou. Láska mezi námi od počátku byla tak silná, že jí nešlo ignorovat. Cítili jsme, že se už dávno známe a měli jsme po měsíci pocit, že spolu jsme už sto let.

Neplánovali jsme děťátko, i když jsem věděla, že u mě už delší dobu je dušička, která se ke mě chce narodit a čeká na „svého“ tatínka. I kdybychom chtěli, na žádné koncepty a přípravy nebyl prostor. Tato dušička k nám přišla tak rychle, jak to jen šlo, neotálela.

I přesto, že naše první měsíce vztahu s Filipem byly ve všech ohledech velkou zkouškou. Procházeli jsme doslovně smrtí a znovuzrozením a to velmi reálně a ne jednou, téměř každých pár dní, někdy i několikrát za den. :) Bořili se naše dosavadní životy, naše přesvědčení, ILUZE, vystupovali na povrch všechny skryté a velmi bolavé věci a traumata a vše, co nebylo opravdové a ze srdce chtělo být přijato a s láskou propuštěno. Nešlo se před tím skrýt, nešlo to nějak obejít, obalamutit. Pokud to s námi nebylo v pravdě, skutečně tak, jak jsme to cítili ze srdce, nenechalo nás to klidné a velmi silně táhlo k tomu, abychom tak učinili. Vše v našich životech, co bylo postavené, byť jen z části, z hlavy a chybělo tam srdce, opravdovost, MY – naše skutečná láska, se nezadržitelně hroutilo.

Měli jsme dvě možnosti. Buďto se rozejdeme a neustojíme to nebo spolu zůstaneme. Byť pro nás řada věcí znamenala prožití všeho, jak ráda říkám, až „na duši“, láska a spojení mezi námi bylo vždy mnohem silnější. Silnější než cokoli. Nedala se ignorovat, byť už jsme stáli na pokraji svých sil a tlak z okolí byl obrovský. Tak jsme procházeli smrtí a znovuzrozením zas a znovu.

Vím, že se tohle nyní děje řadě z vás a často to končí tak, že to jeden z partnerů vzdá, protože takový vztah nás nutí a chce po nás naprostou důvěru, lásku a otevřenost k druhému až na duši. Něco, co nás nikdo nenaučil, co jsme doposud nezažili. I kdybychom chtěli před takovým partnerem něco skrývat, nedá se to. Právě díky silnému spojení a lásce, která v takových vztazích je, je možné odkrýt i to doposud skrývané a pro nás velmi traumatizující. Partner nám to neúprosně zrcadlí a to i nevědomky. Ustát to je pak velkou výzvou. Naštěstí u nás vždy zvítězila vzájemná láska a hlavně věrnost sobě sama, svému srdci, byť bylo mnohokrát cítit už jen velmi maličko, protože nám v danou chvíli přišlo bezpečnější ho uzavřít. I z toho mála nás to však zase přitáhlo k sobě zpět.

Měla jsem v úmyslu napsat pár řádek o příchodu dušičky k nám a na papír se dere tento text. Vím, že i když to znamená otevřít se „světu“ a dát ven svůj život a naše nejvzácnější a nejposvátnější chvíle, jsme k tomu vedeni. Nelze mluvit o tom, jak je důležité žít věci, které hlásáme a přitom zůstat uzavření bez sdílení vlastních opravdových prožitků. Jen na základě nich je to možné.

Naše milované dítko k nám tedy přišlo v tomto čase hluboké a intenzivní přeměny nás obou. Teď už víme, že i sama tato bytost byla součástí této přeměny, velmi vědomě do ní zasahovala a byla její součástí. Přišla ve chvíli, kdy to sama cítila a nezáleželo na tom, zda jsme to plánovali nebo měli zrovna dokonalý stravovací režim či spirituální naladění.

Naše láska však byla a je hluboká a silná a projevuje se i v každém našem milování. Zjistili jsme, že to je to podstatné pro početí dítěte. A že je to důležitější, než všechny spirituální koncepty světa. Nemusíme posvátný okamžik vytvářet a plánovat, neboť každý okamžik, který jsme v lásce, je posvátný. Pakliže něco děláme jen z přesvědčení, nemůže to fungovat. Týká se to všech oblastí našeho života. K početí děťátka není důležité, jestli jsme měsíc nebo rok byli na raw stravě nebo si těsně před tím dali „smažák“. To, co je podle nás a z naší zkušenosti podstatné je to, zda to, co děláme, děláme opravdově, s radostí, potěšením a v lásce. To se týká, jak jídla,  tak samotného početí děťátka. Početí v hluboké lásce a vzájemné odevzdanosti jeden druhému je pro nás tím nejlepším způsobem, jak přivést dítě na svět. Umožnit mu, aby se svezlo na této vlně lásky k nám a dalo vzniknout novému životu.

Podle nás tedy můžete zahodit všechna přesvědčení, které jsou i tak jen na úrovni mysli. Věnujte pozornost sobě, tomu, abyste se cítili dobře, aby ve vás láska proudila, abyste i při milovaní dokázali být jeden druhému otevření až na duši a užívejte si života v těle a tu na Zemi, do té míry, do jaké můžete. Je to postupný proces a není třeba zůstat v touze být ještě otevřenější a láskyplnější, než jsem teď. Užívejte si to, jak na tom jste nyní. I to je skvělé a i tím pro početí svého potomka uděláte maximum. To ostatní je vedlejší.

To jediné, co dítě potřebuje, je LÁSKA. Nezáleží mu na tom, co ta LÁSKA jí a zda je za všech okolností dokonalá. LÁSKA JE. MY jsme láska, ať už žijeme srdcem nebo ne. Je to naše podstata a záleží jen na nás, kdy a jak ji v sobě otevřeme, kdy ji uchopíme.

truth3

Milujme. Buďme opravdoví, tak, jak v danou chvíli jsme. To je víc, než tisíc falešných úsměvů, krásných a přitom prázdných slov. Víc, než tisíc slibů a na oko dokonalé žití. To je to, co nás děti učí. Vrátit se skutečně k sobě, ke své opravdovosti, do srdce, ke své podstatě. Nic jiného je nezajímá. Je například mnohem lepší projevit emoci ve své opravdovosti, než ji potlačit a hrát, že je vše v pořádku. Vysvětlujeme to tím, že nechceme ublížit okolí a přitom mu tak ubližujeme mnohem víc. Je to jen náš strach být opravdoví především vůči sobě. Je to jen příklad. Jde o to být k dětem pravdiví, říkat a dělat věci tak, jak je skutečně cítíme. Přiznat i své slabosti a strach, i to, že zkrátka nevím.

Děti cítí, kde je pravda. O to víc jsou zmatené, když vnímají něco, co se navenek projevuje zcela jinak. Bohužel jsme v tom často tak silně, že je to postupně během žití s námi naučíme dělat také. To je však na další téma. Můžete hrát sebevětší a sebedokonaleji nacvičená divadla, děti ale vidí do samotného vašeho jádra bytí.

Ví, jak to v danou chvíli skutečně máte a tak vás na to ihned upozorní svým chováním – ať už jemně nebo divoce. :)
Děti nám pomáhají v každém okamžiku nalézt cestu k sobě, do srdce, k LÁSCE,  k tomu, kým jsme DOOPRAVDY.
Místo nahlížení na děti způsobem, že je s nimi něco špatně, že oni jsou takové nebo onaké, se raději vždy podívejme do sebe a berme to jako úžasnou a jedinečnou možnost ke své přeměně.

Milujme…. a začněme u sebe…. tam je základ – sebeláska. Je založena už na našem samotném početí, na našem příchodu na svět, na našem dětství… Když máme odvahu podívat se až na samotný náš počátek, mnohé se nám objasní a mnohé vyjde ve své opravdovosti do našeho vědomí. Pak můžeme začít dělat kroky k uzdravení a postupnému otevírání svého zraněného srdce.

Nezapomeňme, vše je láska…. my jsme láska… ať to pro někoho zní jako sebevětší klišé… čím dřív tento fakt přijmeme, tím blíž na cestě k sobě, jsme. Vykročme….

S láskou,

Denisa, Filip a Natai

Zdroj: http://www.jeshua.cz/

Vnitřní klid

Pokud jste v klidu, vyzařujete vibraci, neboli kvalitu, která umožňuje všem kolem vás se cítit v bezpečí. Pokud jste úzkostliví a v napětí, podvědomě vysíláte zprávu, že něco není v pořádku, že je tu něco, čeho se bát, a lidé kolem vás podvědomě na tuto zprávu odpovídají. Naladí se na váš strach a zvýší ho, nebo se od vás odtáhnou, a vy se cítíte osaměle. Napětí vás odděluje od vnitřního zdroje a vaše problémy se zdají nepřekonatelné.

Pokud najdete místo klidu a míru ve vašem středu, všechno napětí se ve vašem těle uvolní a všechny strachy zmizí. Budete otevřeni světlu a objeví se řešení problémů. Dveře se otevřou a půjdete s proudem. Ve stavu klidu a míru jste jako skála. Nikdo vás nemůže zranit ani rozčílit, protože to nedopustíte. A protože oni to ví, ani se o to nepokusí. Každá chvíle v životě nabízí příležitost ke spirituálnímu růstu.
Nepřetržitě přemýšlíme a každá myšlenka vibraci našeho těla snižuje nebo zvyšuje. Mistr sleduje myšlenky. Pokaždé, když jste úzkostliví, zastavte se, zklidněte mysl a představte si pozitivní výsledek daného problému.

Slova vytváří symboly. Každé slovo, které vyslovíte, má tvar. Může to být kostka ledu, budík, zlaté hodinky nebo růže. Jaký tvar vytváří vaše slova? Mrazí, zraňují, děsí ostatní, nebo je posilují, léčí a uklidňují? Začněte sledovat tyto symboly, které vysíláte ostatním, protože oni vám je vracejí jako bumerang a ty zůstávají ve vaší auře, kde přitahují více toho samého, protože druzí lidé na ně podvědomě odpovídají. Činy významem převyšují vaše slova a myšlenky. Mistři dělají pouze to, co chtějí, aby dělali ostatní, proto rozvíjejí kvality jako péče, laskavost, štědrost, přijetí, odvahu a činy konané pro dobro všech. Lidé často hovoří o nesmyslech. Pomlouvají. Mluví o válce, pohromách, nenávisti a dalších špatnostech. Bohužel spousta lidí si myslí, že konverzace o jiných záležitostech je nudná. Pokud chcete být mistrem, nenamáčejte se do negativity, je tu jiná pravda. Mluvte o naději, světle a divech vesmíru, inspirujte. Dívejte se na to dobré v lidech. Oceňujte dobré skutky a schopnosti. Poté můžete pocítit, jak se vaše aura stává zářivější a klidnější.

road11

Pokud si přejete najít vnitřní klid, přejte vašim nepřátelům jen to nejlepší. Všichni jsme součástí jednoty. Naši nepřátelé k nám přišli jako naši největší učitelé. Pokud je přestaneme vinit a začneme druhým přát jen to nejlepší, naše světlo bude zářit a náš vnitřní klid se prohloubí. Abychom byli v klidu a míru, musíme převzít plnou odpovědnost za svůj život. Nemůžeme být ve vnitřním klidu, pokud jiným předáváme svou moc, aby nás mohli rozzlobit, zranit, přivést k zoufalství nebo k žárlivosti. Pokud v našem životě někoho viníme za to, co nám udělal nebo za to, jak se cítíme, jsme oběti. Oběti žijí ve vědomí 3D.

Mistr si řekne: “Stalo se. Čím jsem dovolil, aby se to stalo? Jaká je to pro mě lekce?” A něco s tím udělá. Vaše lekce může být milovat a přijmout druhého nebo určitou situaci, nebo se naučit jasně a pravdivě se vyjadřovat, nebo bojovat za svá práva. Každý se musí podívat dovnitř, aby porozuměl této zkoušce a poté se s ní vypořádal. Mistr sleduje situaci v klidu, s nadhledem, pro něj situace pouze je. Umře pes, narodí se dítě, milovaný člověk se poraní, dům shoří, vyhrajete cenu, má problém v práci. Člověk ve vědomí 3D zuří, má strach nebo je v euforii, jeho nálady se mění podle situace. Člověk ve vědomí 5D zůstane v klidu, ve svém středu.

Jsme lidé a lidé mají emoce. Mistři pláčou. Mistři se rozzlobí. Ježíš plakal. Ježíš se zlobil na lichváře. Nemůžeme být jiní. Je v pořádku truchlit, cítit zármutek nebo velkou radost. Mistři se ale na druhou stranu rychle vrátí do klidu a rovnováhy. Nevynakládají energii přecházením z jedné vyhraněné emoce do druhé. Strach je velkým zlodějem klidu. Strach je absencí lásky a světla. Je to sluha, který nám připomíná, abychom zvýšili vibrace našich myšlenek týkající se nějaké záležitosti. Mistři vítají strachy a čelí jim, protože jsou příležitostí pro duchovní růst. Pokud vás přepadne strach, naplňte svou mysl pozitivními afirmacemi. Myslete na kvality, které potřebujete a jak tato situace dobře dopadne. Toto myšlení vám pomůže soustředit se na vyšší vibrace a říká vesmíru, že jste připraveni se posunout dále. Pokud se postavíte strachu, poznejte, co nabízí, zvyšte své vibrace a poté už nebudete muset nikdy čelit této situaci.

Pokud ve svém těle začnete cítit napětí, což znamená, že se začínáte oddělovat od vnitřního zdroje, začněte zhluboka dýchat a poté dech zpomalte, což vás znovu spojí se zdrojem. Dech obsahuje nejen kyslík, ale také božskou životní energii. Dýcháme tak dech Boha. Proto dýchání cigaretového kouře zabíjí duši a proč žití na znečištěném místě ničí tuto životní energii. Pokud jste sklíčení, jeďte na hezké místo plné čerstvého a čistého vzduchu, a dýchejte energii tohoto místa. Po jakémkoli problému nebo traumatu se mistři dostanou zpátky do středu a duševní rovnováhy po třech nadechnutích.

Zdroj: http://www.slaskouksobe.cz/clanky/vnitrni-klid.html