Tag Archive | stred

Horoskop na obdobie 10. 10. – 16. 10. 2016

Vzdor

V počátku týdne stále působí aspekt z minulého týdne, Slunce v neharmonii s Plutem. K tomu se přidává Slunce v opozici s Uranem 10. 10. – 21. 10. Připravte se na velké turbulence energie, zvratů, změn a prozření. Opozice přináší možnost buď se vzájemně obohatit, nebo se odpuzovat. Slunce má Uranu dát vřelost a lidskost, protože samotný Uran je studený, neosobní, neutrální. Uran je pravdivý, vizionářský, přímočarý, ale bez citu a ohledu. Uran má Slunci, nyní ve Vahách, dát více svobody a nezávislosti. Schopnosti udržet si sám sebe a přitom být citlivý, otevřený ke spolupráci a vztahům. Pokud se projeví odpuzování, objeví se na jedné straně velkou závislostí (Slunce ve Vahách – „nechci udělat změnu“) a na druhé nezávislostí (Uran v Beranu – „já to chci jen po svém“). Uran symbolizuje revoltu, tato jeho danost „vyhraje“, zvolíme svobodu, nezávislost, nepřizpůsobivost. Budeme chtít vše jinak. Když dostaneme kávu, budeme chtít čaj, když dostaneme čaj, budeme chtít kávu. Vzdor. Nevědomě se potřebujeme vymezovat za každou cenu a nemůžeme s nikým souhlasit. Pokud vám někdo bude říkat, co máte dělat a jak to máte dělat, dostanete se do vzdoru a naschvál to neuděláte, i když si tím uškodíte. Přece vám nebude nikdo radit! Potřebujete si na vše přijít sami a sami se rozhodnout.

Z tohoto asi i vám je jasné, že v tomto období není přáno vztahům. Objeví se nervozita, nespavost, podrážděnost, výbušnost a hysterie. Pohár přeteče. Díky tomu uděláte rychlé rozhodnutí. Opatrně na afektovanost a zbrklost. Opatrně také na cestách. Rychlá jízda a riskování taktéž je symbolizován neklidným Uranem, který se potřebuje dostat velmi rychle dopředu, i za cenu riskování.

V okolnostech se objeví rychlé nečekané změny, nemůžete se na nic spolehnout, věci se obrátí na ruby. Zrychlí se čas, objeví se zmatek, chaos, nervozita a napětí, což povede k nehodám, úrazům a přírodním katastrofám.

Nyní jsem uransky přímá! ;-)

K čemu to vše slouží? Ke změnám. Pokud stojíte na místě, přijdou změny a vše bude jinak. Rozpadá se staré Status quo a nastává chaos, aby se v chaosu mohlo stvořit nové.

present4k

Mars se dostává do konjunkce s Plutem (12. – 27. 10). To je velmi transformační proces skrze ego, vůli, tělo, vztek, agresivitu, sexualitu, mocenský princip. Touha ovládat, mít moc nad vším a nad všemi. Sami na sebe vytvoříte takový tlak, že ho neudržíte a všeho se budete muset pustit. Velmi silně se objeví pud sebezáchovy, vnitřní zvíře, které je instinktivní. Objeví se proto agresivita, násilí a manipulace.

V počátku týdne ještě můžete využít konjunkci Merkura s Jupiterem, optimistickou a moudrou mysl, plnou naděje.

Ve čtvrtek začne působit Merkur v kvadratuře s Marsem a Plutem (13. – 19. 10.). To přináší mysl, která je pod velkým tlakem, se sklonem k hádkám a pesimismu. Ve společnosti se objeví velmi náročné a bouřlivé období. Mars je v harmonii na Neptuna. Důvěřujte tedy více intuici, vnitřnímu hlasu, snům. Nechte svou vůli vést vyšší moudrostí. “Ať mé činy jsou vedeny Láskou a Světlem.”

Úplněk nastává 16. 10., kdy se Luna dostane do konjunkce s Uranem. Již večer v sobotu budeme cítit jeho vliv plný napětí. Úplněk nastává ráno v neděli. Zviditelní se téma novoluní.

Novoluní nastalo krátce po půlnoci 1. 10. na sabiánském symbolu: “Staří Mistři” vystaveni ve zvláštním oddělení galerie. Klíčová myšlenka: V čase zmateného hledání nových hodnot v chaotické společnosti je potřeba se vrátit k pramenům.

Je potřeba se navrátit k čistému Zdroji. K jednoduché pravdě, k přirozenosti.

A to je návod na následujících 14 dní, co s tím vším. Navrátit se k přirozenosti a čistému Zdroji. Uvnitř, ve středu víru, je klid. Zůstávejte ve svém středu, uprostřed hrudi. Zaměřujte tam pozornost.

Proč je horoskop tak přímočarý a bez obalu? Aby byla na světlo vynesena náročnost doby a nemusely se turbulence energií tak silně odžívat. Když vám zviditelním nejextrémnější možnosti, budete mile překvapeni, jak plodný a občerstvující týden to byl.

Kráčejte s klidem a mírem v srdci.

S láskou Petra Nel

 

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji.

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Reklamy

Solara -FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA ČERVENEC 2016 – KOLO EXPANDOVANÉHO TADY A TEĎ

Když jsme vprostřed posouvající se reality, zažíváme obojí nejlepší i nejhorší časy. V červenci a srpnu budou pokračovat rozvraty a šokující události, aby vyzkoušely váš závazek být Pravdiví a ztělesňovat Opravdovost. A přitom budou tyto měsíce také spjaty s divukrásnými příležitostmi pro kvantové průlomy.

Do hmotného se neustále ukotvují obrovské přívaly energie z Nové Reality. Jak se tak děje, zvětšují cokoli, co nerezonuje s Opravdovostí, takže se to buď dá transformovat nebo propustit z našich energetických polí. V Opravdovosti je Velký Oheň, který vypálí veškeré nečistoty a odpad, abychom mohli jiskřit původností, autenticitou, a ozařovat cestu ostatním.

Nové Realitě, kterou rodíme, se musí věnovat plná pozornost, neboť dualita se nemůže přeměnit, transformovat, dokud ji živíme. Musíme rozhodně vytáhnout vlákna svých bytostí ze staré Tapisérie duality a vplést je do Tapisérie Nové Reality. Když nás to udělá stále větší počet, Tapisérie duality prostě odpadne.

Začátkem července, jsme s Emanaku vykládali naše „Karty AN“, a oba jsme si vytáhli kartu „TADY A TEĎ“, což se nám stává zřídka. Zřejmým vysvětlením této karty je vtáhnout všechny rozeseté energie do TADY A TEĎ. A když jsem si tu kartu vytáhla, stalo se něco nečekaného.

Náhle jsem byla ve středu velkého kola, něco jako kolo od vagónu nebo Tibetské Budhistické kolo Dharmy. Kolo mělo paprsky, které vyzařovaly ven do všech směrů. Ve středu tohoto kola jsem cítila hluboký klid.

Jakmile se to stalo, zjistila jsem, že se všechno výrazně změnilo. Nějak jsem vstoupila do sektoru Nové Reality, který jsem dříve neobjevila. Nebylo ŽÁDNÉ DOLU – ŽÁDNÝ okamžik NÁVRATU. Pomyslela jsem si, jak jsem byla jen okamžiky předtím, a vlastně celý život, a ono úplně zmizelo! Sotva si pamatuju, jaké to bylo být vně Kola expandovaného TADY A TEĎ. Bylo to tak naprosto odlišné od toho, co jsem cítila nyní.

Objevila se nejasná vzpomínka pocitu neukotvení, jako když po oceánu pluje loď bez kotvy. Byla to paměť všech prvků mého života, všech věcí, které jsem se snažila udělat a všech lidí v mém životě, pocit všech utrpení lidstva a veškeré vřavy kolabujícího světa duality, které kolem vířily ve vzduchu a často mě překrývaly. Nyní byly všechny tyto rozpojené součástky upraveně poskládané v různých odděleních kola. Ano, stále tam byly a stále potřebovaly moji pozornost, ale už kolem neplavaly jako bez cíle. Už jsem nebyla pod jejich palbou. Všechno bylo trochu méně chaotické než předtím.

Všechno bylo klidné a vyrovnané. Dosáhla jsem místa, které bylo za hranicemi Času. Minulost, přítomnost a budoucnost byly paralelními světy, minulé a budoucí životy, úrovně nad úrovněmi, světy ve světech, všechny byly v kole. A já jsem byla tiše uprostřed, v pozici mistra – mistrem své říše.

Pozice uprostřed Kola Expandovaného TADY a TEĎ nám umožňuje vidět celek, spíš než části. Máme přehled, který je tak nezměrně rozsáhlý a dobře uspořádaný, že nepotřebujeme vědět žádné detaily. Také nám to poskytuje pocit úplného sladění s naším osudem, spíš než jen zametání vedle něj. Sezením v bodu středu Kola Expandovaného TADY a TEĎ jsme ve stanovené pozici .

Všem vám vřele doporučuji to zkusit. Vizualizujte si sami sebe, jak sedíte uprostřed velkého kola. Pociťte všechny prvky svého života, jak jemně padají jako plynoucí pírka do různých oddělení tohoto kola. Ano, obklopuje vás hojně prvků, ale jsou spíš řiditelné, než přesahující, obrovské. Pociťte hluboký klid středové pozice. Prosím, opakujte tento proces, dokud nezůstanete v Kole Expandovaného TADY a TEĎ stále. Není to jen cvičení, praktikování; umísťujete se do Nové Reality, které nám velmi pomůže zacházet s divokými krouženími umírajícího světa duality.

Když jsme uprostřed v bodu středu Kola Expandovaného TADY a TEĎ, budeme chráněni před jakýmikoli vnějšími rozvraty. Zažijeme příklop klidu, ať se bude dít cokoli. Když na nás udeří Dokonalá Bouře, zůstaneme ve stavu vyrovnanosti v klidném Oku Bouře. Tato pozice ve středu Kola je něčím mnohem víc než ochranným silovým polem. Je to umístění v Nové Realitě, které nám skvěle pomůže zůstat stále ve svém středu.

Toto je malý zlomek úplného Solařina reportu na červenec 2016. Celý report a jeho týdenní updaty jsou k dispozici po přihlášení za 5 dolarů za měsíc (11 dolarů s updaty) v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na NVISIBLE MERCADO.

Solara

www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Začněte ze středu

Člověk, jenž spí, nemůže být v ničem totální. Jíte, a nejste při tom totálně přítomni. Máte tisícero myšlenek, máte tisícero snů, pouze se mechanicky cpete. Můžete se milovat se svou ženou nebo se svým mužem, a nebýt při tom totálně přítomni. Můžete myslet na jiné ženy, milovat se s manželkou, a myslet na nějakou jinou ženu. Nebo můžete přemýšlet o trhu, o cenách věcí, jež si chcete koupit, můžete myslet na auto, dům, na tisícero věcí a milovat se mechanicky. Buďte ve svých činech totální, a jste-li totální, pak musíte být bdělí. Nikdo nemůže být totální, aniž by byl bdělý. Být totální znamená nemít žádné jiné myšlenky. Jestliže jíte, pak jenom jíte. Teď jste totálně tady. Jídlo je vším: necpete se pouze, užíváte si to. Tělo, mysl i duše jsou v souladu a ve všech třech vrstvách vaší bytosti panuje harmonie, hluboký rytmus. Pak se z jídla stává meditace, z chůze se stává meditace, meditace se stává ze sekání dřeva, z nošení vody ze studny, z vaření. Maličkosti jsou přeměněny: stávají se z nich činy, které září světlem.

Začněte ze středu. Je třeba pochopit, že ticho není součástí mysli. Pokaždé, když řekneme: „Má tichou mysl,“ je to nesmysl. Mysl nemůže být nikdy tichá. Samotným bytím mysli je anti-ticho. Mysl je zvukem, nikoliv tichem. Jestliže je člověk opravdu tichý, pak musíme říct, že nemá žádnou mysl. Tichá mysl je protimluv. Pokud mysl existuje, nemůže být tichá. A jestliže je tichá, pak už neexistuje.

stred

Proto zenoví mniši nikdy nepoužívají termín tichá mysl, ale ne-mysl. Ne-mysl je ticho a v okamžiku, kdy je přítomna ne-mysl, nemůžete cítit tělo, neboť mysl je průchodem, skrze který tělo vnímáte. Jeli přítomna ne-mysl, nemůžete mít pocit, že jste tělem. Tělo pro vědomí zmizí. Neexistuje mysl ani tělo pouze ryzí existence. Ticho je znamením této ryzí existence. Jak tohoto ticha dosáhnout? Jak v tomto tichu přebývat? Vše, co můžete udělat, bude k ničemu. To je největší problém. Pro toho, kdo hledá ticho, je toto největší problém, protože nic z toho, co můžete učinit, vás nikam nedovede, činnosti se to totiž netýká. Můžete sedět v určité pozici to je vaše činnost. Určitě jste viděli pozici, v níž sedí Buddha můžete zaujmout stejnou pozici jako on, ale bude to činnost. Buddhovi se však tato pozice přihodila. Nebyla příčinou jeho ticha, byla spíše vedlejším produktem.

Pokud mysl neexistuje, jestliže je bytost totálně tichá, tělo ji následuje jako stín. Zaujme určitou pozici – tu nejuvolněnější, nejpasivnější. Nemůžete to však udělat obráceně. Nemůžete nejdříve zaujmout pozici, a pak přimět ticho, aby následovalo. Jelikož vidíme Buddhu sedět v určité pozici, myslíme si, že budemeli tuto pozici opakovat, dostaví se i vnitřní ticho. To je však chybná posloupnost. V Buddhovi se nejprve odehrál vnitřní fenomén, a potom následovala tato pozice. Podívejte se na to skrze vlastní zkušenost: jakmile se začnete hněvat, vaše tělo zaujme určitou pozici. Vaše oči zrudnou, začnete se tvářit specifickým způsobem. Ve vašem nitru je vztek, a pak přijde na řadu tělo nejenom navenek, ale také vnitřně. Změní se chemická rovnováha celého vašeho těla. Krev proudí rychle, jinak dýcháte, jste připraveni bojovat nebo utéct. Nejprve se však odehraje hněv, a pak přijde na řadu tělo.

Začněte z opačného pólu: nechte zrudnout své oči, zrychleně dýchejte, dělejte vše, co cítíte, že tělo dělá, když se hněváte. Můžete hrát, ale nedokážete v sobě vyvolat hněv. Herec provádí totéž v každém okamžiku. Jestliže hraje roli někoho zamilovaného, činí vše, co činí tělo, když je v nitru láska. Láska tam však není. Herec si možná povede lépe než vy, ale láska se nedostaví. Bude se zdánlivě hněvat víc, než se vy hněváte ve skutečnosti, je to však jen hrané. Uvnitř se nic neděje. Kdykoliv začnete zvnějšku, vytvoříte umělý stav. To skutečné se pokaždé děje nejprve ve středu, a potom vlna dosáhne i k okraji. Nejniternější střed je v tichu. Začněte od něj.

Osho

Ukotvenie v sebe – odkaz od Féwy

Si Bohom milovaná…..to boli posledné slová, ktoré mi po dnešnej noci ešte stále znejú v ušiach :). To sme my všetci :)….odpovedala som svetlu, ktoré ma po celý čas sprevádzalo. Veľa sa toho dnes v noci dialo a to intenzívne prostredníctvom ženskej energie. Takpovediac cez srdce…srdcom. Mnohé sme počas niekoľkých dní mali čo robiť, aby sme to ustáli…jednoducho dali. Na čele tohto diania bola /je/ žena – Bohyňa – žena matka. Jej materinské srdce, ktoré na energetickej úrovni rodinu zastrešuje bezpodmienečnou láskou. Bolo to /je/ čistenie rodiny. /….Bože, ako ja už slovo “čistenie” nemusím….človek má pocit, že je vypraný už nielen vo Vanishi, ale vybielený vo všetkých druhoch čistiacich i dezinfekčných prostriedkov :) /.

Aktuálne vlny, respektíve vlnenie nám poriadne rozhojdalo srdce, cievny i nervový systém. Hore dole si pobehoval tlak a mnohí sami seba mohli prekvapovať prejavením sa takpovediac “bez obalu” :) . Čiže spontánne sa dostávalo von, čo je v nás. Muži si začínajú zvykať na mohutné prílevové vlny energie, v ktorej sa ešte mnohí nevedia zorientovať. To znamená – pracovať s týmito impozantnými kozmickými energiami. Takže ich prejavy /je to veľmi individuálne :) / zodpovedajú štádiu, v ktorom sa v zmysle pribúdajúcej sily nachádzajú. My ženy sme si trochu viac, ako obvykle možno poplakali, posmútili, precítili rôzne krivdy, atď. Takpovediac – vyliali si srdce /samé so sebou, poprípade si to odnieslo naše okolie :) /. Niečo ako predmenštruačná tenzia :) ,pretože sa tieto energetické vlny výrazne dotýkajú hormónov….endokrinných žliaz a – sexuality. I tá súvisí s vracaním sa ženy Bohyne.

Čo sa týka chrbtice, ktorá má úzku súvislosť s čakrami – najviac zaťažené stavce boli /sú/ teraz: Prvý stavec krčnej chrbtice /hlava/, stavec v strednej časti hrudnej chrbtice, stavec v mieste, kde máme pás , posledný pohyblivý stavec dolnej časti chrbtice. Veľmi intenzívne sa energie koncentrujú a doslova víria v dolných čakrách….spodných častiach chrbtice. To znamená, že výrazne pôsobia na orgány od pupku smerom dole. Čo sú i črevá, pohlavné organý, močové ústrojenstvo…

Na všetkom, čo sa počas predchádzajúcich dní dialo, majú teraz predovšetkým ženy leví podieľ. Nesmierne pomáhali transformovať kolektívne vedomie smerom ku pozitivite. Harmonizovali. Chlapci moji milí, čo poviete? Nič Vám nenapadá? :)………Čo tak Vašim láskam priniesť dnes kytičku, alebo kyticu kvetov. Alebo čokoľvek, čo im vykúzli úsmev na tvári….čo ich srdiečko poteší :) . Prajem nám všetkým čo najpozitívnejší deň….

fewa

Dnes mám pripravenú na zdieľanie ešte jednu meditáciu spojenú s vizualizáciou, ktorá súvisí s ukotvením sa v sebe samom. V zmysle duchovného /emocionálneho/ i fyzického pohľadu. Následne budem zdieľať informácie k obrazu “Božské prítomno”……pripravené kódy…a bohvie, čo ešte :) . Keď som sa nadránom zobudila a v pomyselných bodoch sa snažila “napísať” v hlave, čo všetko je treba dnes postíhať, povedala som len…..mami, tati, bože môj – nie je toho na jednu krehkú ženu trochu priveľa? :)…..tým som mala na mysli našu momentálnu vyčerpanosť, “povinnosti” žien, matiek…..premiestňovanie sa okolo šiestej do práce /v mojom prípade z mesta na Bystričku :) . To znamená všetko stihnúť a na nič nezabudnúť.

V tom rannom blázinci, stíhajúc – nestíhajúc …som sa zrazu zastavila /tieto momenty dobre poznám :) . Zastavila som sa…..zostala stáť…v tichu samej seba, čo je pocit, ako keby zostal “stáť” i vzduch okolo Vás…..ako keby sa zastavil čas. Vtedy jednoducho vypnete hlavu, zatiaľčo myslíte i nemyslíte a to sa deje súčasne. Jednoducho povedané – začnete iným spôsobom všetko vnímať. Neštandardne, atypicky. Vnímate seba i realitu okolo Vás stále rovnako a napriek tomu sa nachádzate v nefyzických myšlienkových vibráciach. Nachádzate sa vo svojom strede. Ste stále tým rovnakým človekom z mäsa a kostí /i keď už jemnohmotnejším/. Len jedno sa tým momentom stáva aktuálne.

Pre lepšie pochopenie použijem príklad: Skúste si predstaviť Váš bežný deň. So všetkým, čo k nemu patrí. Aký je rozdiel medzi tým, čo bolo a je? Rozdiel spočíva v tom, že Vaše svetelné srdce Vás vedie po Vašej ceste /intuícia/. Je asi meter pred Vami a pomyselnými rukami Vám bez slov ukazuje. Napríklad rozmýšľate, čo potrebujete kúpiť….čo máte navariť….aký darček niekomu vyberiete. A ono *V*ás to samé vedie. Alebo na Vás čaká aktuálne predvianočné upratovanie :) , či iná práca. Klasicky zvykneme napísať si blbenku :) , ktorú máme v hlave. Čo najprv – čo potom – čo skôr treba urobiť. Akonáhle sa zarovnáte sami so sebou – so svojím stredom /inými slovami – keď kladiete na misky váh i fyzický i vnútorný /duchovný…intuitívny pohľad/, to znamená veríte nielen tomu, čo fyzickým zrakom vidíte, akým spôsobom fyzicky fungujete…. ale i tomu, čo cítite….vnútorným zrakom vnímate/, začne sa všetko inak diať. Ste kľudní, začnete sa usmievať. Ste ako v oku tornáda. Akonáhle dokončujete jednu prácu – viete /vidíte, vnímate/, ktorá bude ďalšia v poradí. Pričom čohokoľvek sa to týka /tým i akejkoľvek situácie/ okamžite sa objaví …ukáže najobjektívnejšie riešenie. Naviac pri tomto spôsobe práce pociťujete radosť. Takže – odkaz hore :)…..mami, tati, srdcom stíhame :)

Ilona – Féwa (26. 11. 2015)

Krajina zázrakov – odkaz od Féwy

Ďakujem Iryne Tymoshenko za obrázok, ktorý som si dovolila zdieľať. Keď som ho uvidela, bola som v siedmom nebi :) . Ako zvykneme hovoriť. Keď som sa sem tam vracala na známe miesta, o ktorých by som Vám rada porozprávala – bol to pre mňa vždy slovami neopísateľný zážitok. Chcela by som Vám aspoň trochu osviežiť myšlienky opisom obrazu, ktorý je pre mnohých zatiaľ nepredstaviteľný. V prípade, že si nájdete pre seba chvíľku času a máte chuť si ho “pozrieť,” odporúčam uvoľniť myseľ od zbytočných myšlienok. To znamená – od takých, ktoré Vás zaťažujú a tým bránia vidieť svet celistvý……kompletný. Taký, aký v skutočnosti je.

fewa

Som pri Vás….hladkám Vás po vlasoch, po tvári….usmievam sa, keď sa Vás dotknem a Vy to cítite a nechápete, čo to bolo :) . Rozprávam Vám tíško príbeh, ktorý sa pred eónmi vekov udial a my sme sa mnohí rozhodli pomôcť Zemi. Ten dávno zabudnutý príbeh je o Tebe, o mne, o nás. O každom, kto pricestoval z krajiny zázrakov, o ktorej Vám porozprávam. Ako to tam vyzerá ? Božsky :) . Iný výraz v tomto prípade nenachádzam. V strede nekonečných, prekrásnych záhrad…. hýriacich farbami, ktoré na Zemi poznáme, ale i tými dávno zabudnutými…. pestrými, žiarivými, sviežimi ….je chrám veľkolepých rozmerov s kupolovitou “strechou”. Po obvode sú oblúkovité vstupy a je celý “postavený” z priezračných, bezfarebných kryštálov. Uprostred je niečo ako fontána a nad ňou Zem /ako na obrázku, ktorý som zdieľala/. Vnútri i okolo chrámu sa ligotajú dúhové paprsky kryštálov. Prechádzajú sa tu a rozprávajú bytosti, ktoré vyzerajú rovnako, ako ľudia. Majú dlhé, pastelové, veľmi jednoduché šaty /oblečenie/ a všetci sa usmievajú. Ľudia sa prechádzajú nielen vnútri chrámu, ale i v záhradách, kde spievajú a poletujú vtáky zo všetkých kútov sveta :). Sú nádherne sfarbené. Je tam spústa pestrofarebných motýľov. Druhy, ktoré na Zemi nie sú /zatiaľ :) /. Je tu toľko lásky, toľko lásky…. celkom prirodzenej – každou bytosťou prejavenej.
Cítiš…..? Už tú lásku cítiš? Už vieš, kto pri Tebe stojí a hladká Ťa tak ľahúčko, ako keby sa Ťa dotýkal motýľ, či vážka? Som to ja, Tvoja láska :) .

Moji milí, keď pôjdete spať, skúste sa zatvorenými očami na ten čarokrásny svet pozerať. Je podanou rukou, ktorá Vám pomáha pri znovu nájdení Vášho vnútorného sveta, v ktorom je ticho, kľud, mier. Je stredom všetkého, čo je láska… Je miestom, z ktorého som bola poslaná. Je energiou, ktorá Vám pomáha znovu seba samého /seba samú/ nájsť…

Ilona – Féwa (23. 11. 2015)

Jste napojeni – odkaz do Zlatej dušičky

Lidé Země, putujete nyní krajinou plnou rozporů. Cítíte, že ve svém středu musíte zůstat neústupní, musíte následovat zdroj v sobě samých. Jste spojeni a tato spojení jsou stále posilována. Čím více prožíváte pro vás negativních stavů, tím je vaše duše odolnější, ale též vaše vědomí je daleko vnímavější. Cítíte rozpory, neboť stále rozlišujete mezi srdcem a myslí. Mysl vás ovládá stejně tak, jako vaše srdce zmírňuje následky vaší mysli.

V tento čas jsou zde mezi vámi velmi silné bytosti  které prošly mnohými zkušenostmi. Tyto bytosti jsou velice silné a pomáhají všem v jejich postupu. Všichni jste děti Boží a jako jednotlivci jste také individuality. Avšak před Bohem jste si všichni rovni. Každý má svou cestu. Stále více bytostí si toto začíná uvědomovat, spojení se zesiluje. Avšak také mnozí mají veliké problémy se silou energií, které přijímají. Je to ozdravná energie, která léčí duši a která pomáhá napojení na vyšší úrovně. Stáváte se multidimenzionálními bytostmi. Ne, že byste jimi nebyli svým původem. Ale mnozí se teprve tady znovu narodí. Teprve tehdy, až projdou školou života a sami, díky svému úsilí, dosáhnou cíle spojení.

prepoj

Máte se ještě mnohému naučit a prožijete mnohá zklamání, ucítíte mnohé tlaky na své osoby. Často se budete chtít všeho vzdát. Avšak vaše duše vám opět připomene, kdo jste a proč přicházíte. Neboť již je potřeba, aby jste procitli. Abyste se stále nalaďovali na energie svobody a lásky, abyste šli na své cestě za svým cílem a tím je osvobození se z koloběhů zrozování, pochopení, že vše, co prožíváte, jsou pouhé iluze. Že pravda je úplně jiná. Ti, kteří jsou připraveni, budou iluzí zbavováni. Ti, kteří odmítají, budou i nadále hříčkou osudu, ponecháni sami době, aby dospěli. A nakonec také pochopili. A budou spaseni. Jste napojeni, prociťujte toto spojení. Naleznete klid a mír ve svých srdcích. S láskou…

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/index.htm

Kryon – Číše pravdy

Zvláště v nadcházejícím období platí: “Zaměř se více do nitra sebe samotného.” Na Zemi se začínají v hrubohmotné formě lámat zastaralé, uvízlé energie. Pohled do tvého nitra tě vždy ujistí v tom, že nastává změna k lepšímu, neboť i pod tou nejtvrdší slupkou se skrývá láska a jednota. Nevnímej dění na Zemi z pohledu médií a z pohledu těch, jež jsou ve svém nitru rozzlobení. Nitro člověka se promývá, a proto přichází situace, které člověka vyvádí z vlastní pohodlnosti a učí ho přemýšlet jinak. Možná je to teď více viditelné, ale bylo tomu tak vždy.

Dlouhou dobu měli lidé na to, aby si na vibraci srdce přišli zcela sami, bez pomoci ostatních, bez pomoci okolních energií. Země však ve vzestupu nečeká. Stále míří vpřed a tak se globální vibrace na Zemi mění. A to klade vyšší nároky na všechny, kteří se na Zemi nyní nachází. Země je zalévána vibracemi harmonie a míru z různých míst, z různých světů i z jejích vlastních dimenzí a polovina lidstva je nyní tím jediným elementem, který tomu odolává. Proto se na Zemi děje to, co na první pohled vypadá jako vzpoura a ve svých vibracích se to na Zemi podobá dobře známé situaci vibračního pádu Lemurie. Díky pilířům, které jsou však dnes pevné a odolné vzhledem k uplynulým zkušenostem a kněží a kněžky světla je vystavěli tak, aby odolaly jakémukoli tlaku duality, je toto období pouze přechodným obdobím vstupu Země do vyšších vibrací a globální pád vibrací Země v tuto chvíli nehrozí. Ani s ním Lady Gaia nepočítá.

kr

Je tedy na každém z vás, zda Zemi v úmyslu vzestupu podporujete nebo se od vibrací lásky odvracíte a přidáváte se k těm, kteří se lásky bojí. Je to vaše svobodné rozhodnutí. Je správné a respektováno Zemí i všemi, kteří váš úmysl ve vašem světelném těle vidí. Obracejte se do svého nitra, moji milovaní. Až ve svém nitru naleznete hluboký klid a mír, pak tento stav míru zaznamená globální vědomí a stáváte se přímým účastníkem velkých změn na Zemi. Vaše práce pro Zemi nabírá jiný směr a z vesmíru získáváte nevídanou podporu.

Když se vaše nitro bojí a jedná ve jménu lásky ve strachu, pak dostáváte zpět pomoc od těch, kteří v lásce strachu jsou. Neboť není láska jako láska, přátelé Země. A to již vibračně dokážete vnímat a v nadcházející době si těchto rozdílů nelze nevšimnout. Ne každý, kdo o lásce hovoří, ní žije. Ne každý, kdo láskou pomáhá, ji ve svém nitru má. Často jsou to planá slova, která podporují bytosti strachu oděné v šatech lásky. Je čas pozvednout číše pravdy a podívat se do svého nitra. Naleznout svůj vnitřní střed a otevřít se lásce, která je v nitru srdce. Ta, jež nebyla poskvrněná dualitou. Ta, jež Zemi pomáhá s návratem k jejímu dokonalému tónu – k Zemi srdce.

Kryon

Channeling Kryona přijala Marketa Selinijana 02.10.2015 pro www.zemeandelu.cz