Tag Archive | stred

Začněte ze středu

Člověk, jenž spí, nemůže být v ničem totální. Jíte, a nejste při tom totálně přítomni. Máte tisícero myšlenek, máte tisícero snů, pouze se mechanicky cpete. Můžete se milovat se svou ženou nebo se svým mužem, a nebýt při tom totálně přítomni. Můžete myslet na jiné ženy, milovat se s manželkou, a myslet na nějakou jinou ženu. Nebo můžete přemýšlet o trhu, o cenách věcí, jež si chcete koupit, můžete myslet na auto, dům, na tisícero věcí a milovat se mechanicky. Buďte ve svých činech totální, a jste-li totální, pak musíte být bdělí. Nikdo nemůže být totální, aniž by byl bdělý. Být totální znamená nemít žádné jiné myšlenky. Jestliže jíte, pak jenom jíte. Teď jste totálně tady. Jídlo je vším: necpete se pouze, užíváte si to. Tělo, mysl i duše jsou v souladu a ve všech třech vrstvách vaší bytosti panuje harmonie, hluboký rytmus. Pak se z jídla stává meditace, z chůze se stává meditace, meditace se stává ze sekání dřeva, z nošení vody ze studny, z vaření. Maličkosti jsou přeměněny: stávají se z nich činy, které září světlem.

Začněte ze středu. Je třeba pochopit, že ticho není součástí mysli. Pokaždé, když řekneme: „Má tichou mysl,“ je to nesmysl. Mysl nemůže být nikdy tichá. Samotným bytím mysli je anti-ticho. Mysl je zvukem, nikoliv tichem. Jestliže je člověk opravdu tichý, pak musíme říct, že nemá žádnou mysl. Tichá mysl je protimluv. Pokud mysl existuje, nemůže být tichá. A jestliže je tichá, pak už neexistuje.

stred

Proto zenoví mniši nikdy nepoužívají termín tichá mysl, ale ne-mysl. Ne-mysl je ticho a v okamžiku, kdy je přítomna ne-mysl, nemůžete cítit tělo, neboť mysl je průchodem, skrze který tělo vnímáte. Jeli přítomna ne-mysl, nemůžete mít pocit, že jste tělem. Tělo pro vědomí zmizí. Neexistuje mysl ani tělo pouze ryzí existence. Ticho je znamením této ryzí existence. Jak tohoto ticha dosáhnout? Jak v tomto tichu přebývat? Vše, co můžete udělat, bude k ničemu. To je největší problém. Pro toho, kdo hledá ticho, je toto největší problém, protože nic z toho, co můžete učinit, vás nikam nedovede, činnosti se to totiž netýká. Můžete sedět v určité pozici to je vaše činnost. Určitě jste viděli pozici, v níž sedí Buddha můžete zaujmout stejnou pozici jako on, ale bude to činnost. Buddhovi se však tato pozice přihodila. Nebyla příčinou jeho ticha, byla spíše vedlejším produktem.

Pokud mysl neexistuje, jestliže je bytost totálně tichá, tělo ji následuje jako stín. Zaujme určitou pozici – tu nejuvolněnější, nejpasivnější. Nemůžete to však udělat obráceně. Nemůžete nejdříve zaujmout pozici, a pak přimět ticho, aby následovalo. Jelikož vidíme Buddhu sedět v určité pozici, myslíme si, že budemeli tuto pozici opakovat, dostaví se i vnitřní ticho. To je však chybná posloupnost. V Buddhovi se nejprve odehrál vnitřní fenomén, a potom následovala tato pozice. Podívejte se na to skrze vlastní zkušenost: jakmile se začnete hněvat, vaše tělo zaujme určitou pozici. Vaše oči zrudnou, začnete se tvářit specifickým způsobem. Ve vašem nitru je vztek, a pak přijde na řadu tělo nejenom navenek, ale také vnitřně. Změní se chemická rovnováha celého vašeho těla. Krev proudí rychle, jinak dýcháte, jste připraveni bojovat nebo utéct. Nejprve se však odehraje hněv, a pak přijde na řadu tělo.

Začněte z opačného pólu: nechte zrudnout své oči, zrychleně dýchejte, dělejte vše, co cítíte, že tělo dělá, když se hněváte. Můžete hrát, ale nedokážete v sobě vyvolat hněv. Herec provádí totéž v každém okamžiku. Jestliže hraje roli někoho zamilovaného, činí vše, co činí tělo, když je v nitru láska. Láska tam však není. Herec si možná povede lépe než vy, ale láska se nedostaví. Bude se zdánlivě hněvat víc, než se vy hněváte ve skutečnosti, je to však jen hrané. Uvnitř se nic neděje. Kdykoliv začnete zvnějšku, vytvoříte umělý stav. To skutečné se pokaždé děje nejprve ve středu, a potom vlna dosáhne i k okraji. Nejniternější střed je v tichu. Začněte od něj.

Osho

Reklamy

Ukotvenie v sebe – odkaz od Féwy

Si Bohom milovaná…..to boli posledné slová, ktoré mi po dnešnej noci ešte stále znejú v ušiach :). To sme my všetci :)….odpovedala som svetlu, ktoré ma po celý čas sprevádzalo. Veľa sa toho dnes v noci dialo a to intenzívne prostredníctvom ženskej energie. Takpovediac cez srdce…srdcom. Mnohé sme počas niekoľkých dní mali čo robiť, aby sme to ustáli…jednoducho dali. Na čele tohto diania bola /je/ žena – Bohyňa – žena matka. Jej materinské srdce, ktoré na energetickej úrovni rodinu zastrešuje bezpodmienečnou láskou. Bolo to /je/ čistenie rodiny. /….Bože, ako ja už slovo “čistenie” nemusím….človek má pocit, že je vypraný už nielen vo Vanishi, ale vybielený vo všetkých druhoch čistiacich i dezinfekčných prostriedkov :) /.

Aktuálne vlny, respektíve vlnenie nám poriadne rozhojdalo srdce, cievny i nervový systém. Hore dole si pobehoval tlak a mnohí sami seba mohli prekvapovať prejavením sa takpovediac “bez obalu” :) . Čiže spontánne sa dostávalo von, čo je v nás. Muži si začínajú zvykať na mohutné prílevové vlny energie, v ktorej sa ešte mnohí nevedia zorientovať. To znamená – pracovať s týmito impozantnými kozmickými energiami. Takže ich prejavy /je to veľmi individuálne :) / zodpovedajú štádiu, v ktorom sa v zmysle pribúdajúcej sily nachádzajú. My ženy sme si trochu viac, ako obvykle možno poplakali, posmútili, precítili rôzne krivdy, atď. Takpovediac – vyliali si srdce /samé so sebou, poprípade si to odnieslo naše okolie :) /. Niečo ako predmenštruačná tenzia :) ,pretože sa tieto energetické vlny výrazne dotýkajú hormónov….endokrinných žliaz a – sexuality. I tá súvisí s vracaním sa ženy Bohyne.

Čo sa týka chrbtice, ktorá má úzku súvislosť s čakrami – najviac zaťažené stavce boli /sú/ teraz: Prvý stavec krčnej chrbtice /hlava/, stavec v strednej časti hrudnej chrbtice, stavec v mieste, kde máme pás , posledný pohyblivý stavec dolnej časti chrbtice. Veľmi intenzívne sa energie koncentrujú a doslova víria v dolných čakrách….spodných častiach chrbtice. To znamená, že výrazne pôsobia na orgány od pupku smerom dole. Čo sú i črevá, pohlavné organý, močové ústrojenstvo…

Na všetkom, čo sa počas predchádzajúcich dní dialo, majú teraz predovšetkým ženy leví podieľ. Nesmierne pomáhali transformovať kolektívne vedomie smerom ku pozitivite. Harmonizovali. Chlapci moji milí, čo poviete? Nič Vám nenapadá? :)………Čo tak Vašim láskam priniesť dnes kytičku, alebo kyticu kvetov. Alebo čokoľvek, čo im vykúzli úsmev na tvári….čo ich srdiečko poteší :) . Prajem nám všetkým čo najpozitívnejší deň….

fewa

Dnes mám pripravenú na zdieľanie ešte jednu meditáciu spojenú s vizualizáciou, ktorá súvisí s ukotvením sa v sebe samom. V zmysle duchovného /emocionálneho/ i fyzického pohľadu. Následne budem zdieľať informácie k obrazu “Božské prítomno”……pripravené kódy…a bohvie, čo ešte :) . Keď som sa nadránom zobudila a v pomyselných bodoch sa snažila “napísať” v hlave, čo všetko je treba dnes postíhať, povedala som len…..mami, tati, bože môj – nie je toho na jednu krehkú ženu trochu priveľa? :)…..tým som mala na mysli našu momentálnu vyčerpanosť, “povinnosti” žien, matiek…..premiestňovanie sa okolo šiestej do práce /v mojom prípade z mesta na Bystričku :) . To znamená všetko stihnúť a na nič nezabudnúť.

V tom rannom blázinci, stíhajúc – nestíhajúc …som sa zrazu zastavila /tieto momenty dobre poznám :) . Zastavila som sa…..zostala stáť…v tichu samej seba, čo je pocit, ako keby zostal “stáť” i vzduch okolo Vás…..ako keby sa zastavil čas. Vtedy jednoducho vypnete hlavu, zatiaľčo myslíte i nemyslíte a to sa deje súčasne. Jednoducho povedané – začnete iným spôsobom všetko vnímať. Neštandardne, atypicky. Vnímate seba i realitu okolo Vás stále rovnako a napriek tomu sa nachádzate v nefyzických myšlienkových vibráciach. Nachádzate sa vo svojom strede. Ste stále tým rovnakým človekom z mäsa a kostí /i keď už jemnohmotnejším/. Len jedno sa tým momentom stáva aktuálne.

Pre lepšie pochopenie použijem príklad: Skúste si predstaviť Váš bežný deň. So všetkým, čo k nemu patrí. Aký je rozdiel medzi tým, čo bolo a je? Rozdiel spočíva v tom, že Vaše svetelné srdce Vás vedie po Vašej ceste /intuícia/. Je asi meter pred Vami a pomyselnými rukami Vám bez slov ukazuje. Napríklad rozmýšľate, čo potrebujete kúpiť….čo máte navariť….aký darček niekomu vyberiete. A ono *V*ás to samé vedie. Alebo na Vás čaká aktuálne predvianočné upratovanie :) , či iná práca. Klasicky zvykneme napísať si blbenku :) , ktorú máme v hlave. Čo najprv – čo potom – čo skôr treba urobiť. Akonáhle sa zarovnáte sami so sebou – so svojím stredom /inými slovami – keď kladiete na misky váh i fyzický i vnútorný /duchovný…intuitívny pohľad/, to znamená veríte nielen tomu, čo fyzickým zrakom vidíte, akým spôsobom fyzicky fungujete…. ale i tomu, čo cítite….vnútorným zrakom vnímate/, začne sa všetko inak diať. Ste kľudní, začnete sa usmievať. Ste ako v oku tornáda. Akonáhle dokončujete jednu prácu – viete /vidíte, vnímate/, ktorá bude ďalšia v poradí. Pričom čohokoľvek sa to týka /tým i akejkoľvek situácie/ okamžite sa objaví …ukáže najobjektívnejšie riešenie. Naviac pri tomto spôsobe práce pociťujete radosť. Takže – odkaz hore :)…..mami, tati, srdcom stíhame :)

Ilona – Féwa (26. 11. 2015)

Krajina zázrakov – odkaz od Féwy

Ďakujem Iryne Tymoshenko za obrázok, ktorý som si dovolila zdieľať. Keď som ho uvidela, bola som v siedmom nebi :) . Ako zvykneme hovoriť. Keď som sa sem tam vracala na známe miesta, o ktorých by som Vám rada porozprávala – bol to pre mňa vždy slovami neopísateľný zážitok. Chcela by som Vám aspoň trochu osviežiť myšlienky opisom obrazu, ktorý je pre mnohých zatiaľ nepredstaviteľný. V prípade, že si nájdete pre seba chvíľku času a máte chuť si ho “pozrieť,” odporúčam uvoľniť myseľ od zbytočných myšlienok. To znamená – od takých, ktoré Vás zaťažujú a tým bránia vidieť svet celistvý……kompletný. Taký, aký v skutočnosti je.

fewa

Som pri Vás….hladkám Vás po vlasoch, po tvári….usmievam sa, keď sa Vás dotknem a Vy to cítite a nechápete, čo to bolo :) . Rozprávam Vám tíško príbeh, ktorý sa pred eónmi vekov udial a my sme sa mnohí rozhodli pomôcť Zemi. Ten dávno zabudnutý príbeh je o Tebe, o mne, o nás. O každom, kto pricestoval z krajiny zázrakov, o ktorej Vám porozprávam. Ako to tam vyzerá ? Božsky :) . Iný výraz v tomto prípade nenachádzam. V strede nekonečných, prekrásnych záhrad…. hýriacich farbami, ktoré na Zemi poznáme, ale i tými dávno zabudnutými…. pestrými, žiarivými, sviežimi ….je chrám veľkolepých rozmerov s kupolovitou “strechou”. Po obvode sú oblúkovité vstupy a je celý “postavený” z priezračných, bezfarebných kryštálov. Uprostred je niečo ako fontána a nad ňou Zem /ako na obrázku, ktorý som zdieľala/. Vnútri i okolo chrámu sa ligotajú dúhové paprsky kryštálov. Prechádzajú sa tu a rozprávajú bytosti, ktoré vyzerajú rovnako, ako ľudia. Majú dlhé, pastelové, veľmi jednoduché šaty /oblečenie/ a všetci sa usmievajú. Ľudia sa prechádzajú nielen vnútri chrámu, ale i v záhradách, kde spievajú a poletujú vtáky zo všetkých kútov sveta :). Sú nádherne sfarbené. Je tam spústa pestrofarebných motýľov. Druhy, ktoré na Zemi nie sú /zatiaľ :) /. Je tu toľko lásky, toľko lásky…. celkom prirodzenej – každou bytosťou prejavenej.
Cítiš…..? Už tú lásku cítiš? Už vieš, kto pri Tebe stojí a hladká Ťa tak ľahúčko, ako keby sa Ťa dotýkal motýľ, či vážka? Som to ja, Tvoja láska :) .

Moji milí, keď pôjdete spať, skúste sa zatvorenými očami na ten čarokrásny svet pozerať. Je podanou rukou, ktorá Vám pomáha pri znovu nájdení Vášho vnútorného sveta, v ktorom je ticho, kľud, mier. Je stredom všetkého, čo je láska… Je miestom, z ktorého som bola poslaná. Je energiou, ktorá Vám pomáha znovu seba samého /seba samú/ nájsť…

Ilona – Féwa (23. 11. 2015)

Jste napojeni – odkaz do Zlatej dušičky

Lidé Země, putujete nyní krajinou plnou rozporů. Cítíte, že ve svém středu musíte zůstat neústupní, musíte následovat zdroj v sobě samých. Jste spojeni a tato spojení jsou stále posilována. Čím více prožíváte pro vás negativních stavů, tím je vaše duše odolnější, ale též vaše vědomí je daleko vnímavější. Cítíte rozpory, neboť stále rozlišujete mezi srdcem a myslí. Mysl vás ovládá stejně tak, jako vaše srdce zmírňuje následky vaší mysli.

V tento čas jsou zde mezi vámi velmi silné bytosti  které prošly mnohými zkušenostmi. Tyto bytosti jsou velice silné a pomáhají všem v jejich postupu. Všichni jste děti Boží a jako jednotlivci jste také individuality. Avšak před Bohem jste si všichni rovni. Každý má svou cestu. Stále více bytostí si toto začíná uvědomovat, spojení se zesiluje. Avšak také mnozí mají veliké problémy se silou energií, které přijímají. Je to ozdravná energie, která léčí duši a která pomáhá napojení na vyšší úrovně. Stáváte se multidimenzionálními bytostmi. Ne, že byste jimi nebyli svým původem. Ale mnozí se teprve tady znovu narodí. Teprve tehdy, až projdou školou života a sami, díky svému úsilí, dosáhnou cíle spojení.

prepoj

Máte se ještě mnohému naučit a prožijete mnohá zklamání, ucítíte mnohé tlaky na své osoby. Často se budete chtít všeho vzdát. Avšak vaše duše vám opět připomene, kdo jste a proč přicházíte. Neboť již je potřeba, aby jste procitli. Abyste se stále nalaďovali na energie svobody a lásky, abyste šli na své cestě za svým cílem a tím je osvobození se z koloběhů zrozování, pochopení, že vše, co prožíváte, jsou pouhé iluze. Že pravda je úplně jiná. Ti, kteří jsou připraveni, budou iluzí zbavováni. Ti, kteří odmítají, budou i nadále hříčkou osudu, ponecháni sami době, aby dospěli. A nakonec také pochopili. A budou spaseni. Jste napojeni, prociťujte toto spojení. Naleznete klid a mír ve svých srdcích. S láskou…

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/index.htm

Kryon – Číše pravdy

Zvláště v nadcházejícím období platí: “Zaměř se více do nitra sebe samotného.” Na Zemi se začínají v hrubohmotné formě lámat zastaralé, uvízlé energie. Pohled do tvého nitra tě vždy ujistí v tom, že nastává změna k lepšímu, neboť i pod tou nejtvrdší slupkou se skrývá láska a jednota. Nevnímej dění na Zemi z pohledu médií a z pohledu těch, jež jsou ve svém nitru rozzlobení. Nitro člověka se promývá, a proto přichází situace, které člověka vyvádí z vlastní pohodlnosti a učí ho přemýšlet jinak. Možná je to teď více viditelné, ale bylo tomu tak vždy.

Dlouhou dobu měli lidé na to, aby si na vibraci srdce přišli zcela sami, bez pomoci ostatních, bez pomoci okolních energií. Země však ve vzestupu nečeká. Stále míří vpřed a tak se globální vibrace na Zemi mění. A to klade vyšší nároky na všechny, kteří se na Zemi nyní nachází. Země je zalévána vibracemi harmonie a míru z různých míst, z různých světů i z jejích vlastních dimenzí a polovina lidstva je nyní tím jediným elementem, který tomu odolává. Proto se na Zemi děje to, co na první pohled vypadá jako vzpoura a ve svých vibracích se to na Zemi podobá dobře známé situaci vibračního pádu Lemurie. Díky pilířům, které jsou však dnes pevné a odolné vzhledem k uplynulým zkušenostem a kněží a kněžky světla je vystavěli tak, aby odolaly jakémukoli tlaku duality, je toto období pouze přechodným obdobím vstupu Země do vyšších vibrací a globální pád vibrací Země v tuto chvíli nehrozí. Ani s ním Lady Gaia nepočítá.

kr

Je tedy na každém z vás, zda Zemi v úmyslu vzestupu podporujete nebo se od vibrací lásky odvracíte a přidáváte se k těm, kteří se lásky bojí. Je to vaše svobodné rozhodnutí. Je správné a respektováno Zemí i všemi, kteří váš úmysl ve vašem světelném těle vidí. Obracejte se do svého nitra, moji milovaní. Až ve svém nitru naleznete hluboký klid a mír, pak tento stav míru zaznamená globální vědomí a stáváte se přímým účastníkem velkých změn na Zemi. Vaše práce pro Zemi nabírá jiný směr a z vesmíru získáváte nevídanou podporu.

Když se vaše nitro bojí a jedná ve jménu lásky ve strachu, pak dostáváte zpět pomoc od těch, kteří v lásce strachu jsou. Neboť není láska jako láska, přátelé Země. A to již vibračně dokážete vnímat a v nadcházející době si těchto rozdílů nelze nevšimnout. Ne každý, kdo o lásce hovoří, ní žije. Ne každý, kdo láskou pomáhá, ji ve svém nitru má. Často jsou to planá slova, která podporují bytosti strachu oděné v šatech lásky. Je čas pozvednout číše pravdy a podívat se do svého nitra. Naleznout svůj vnitřní střed a otevřít se lásce, která je v nitru srdce. Ta, jež nebyla poskvrněná dualitou. Ta, jež Zemi pomáhá s návratem k jejímu dokonalému tónu – k Zemi srdce.

Kryon

Channeling Kryona přijala Marketa Selinijana 02.10.2015 pro www.zemeandelu.cz

Plejádska svetelná rada – odkaz od Féwy

Ja tieto informácie preložím, milí priatelia, opäť tak trochu v nadľahčenom tóne, čo je i spôsob, akým Plejáďania i bytosti viac magnetických svetov komunikujú :). To znamená, že sa na všetko pozerajú už s určitým nadhľadom a súčasne nesmierne hlboko preciťujú, čiže disponujú schopnosťou vcítiť sa. Čo úzko súvisí so stavom prítomna.

Takže, milí priatelia, niečo je vo vzduchu :) . A nezabúdajme, že vzduch s vysokými vibráciami sa dostáva i do nášho vnútra. To “niečo” vo vzduchu navodzuje v našom vnútri veľmi individuálny stav bezpocitovosti…. podľa stupňa vedomia, čo sú myšlienkové vibrácie a im zodpovedajúca emocionálna hĺbka. Čo je v podstate niečo podobné, ako keď nám je zle od žalúdka, ktorý sa potrebuje zbaviť všetkého, čo pre svoje dobré trávenie nepotrebuje. Aby bol vytvorený priestor pre nové myšlienky /myslenie/. Stav určitej bezpocitovosti by sme mohli prirovnať i k tomu, ako sa cítime, keď sme maximálne fyzicky i duševne vyčerpaní a jednoducho je nám už jedno, čo sa deje. Táto bezpocitovosť nesúvisí s bezemočnosťou. Takže, pokiaľ hľadáte odpoveď, čo sa to preboha zase deje :)…..dôvodom, alebo príčinou je skutočne Boh a jeho mužské i ženské pozemské “kópie.” Čo si vo väčšine prípadov mnohí stále neuvedomujú. Že sa opäť učíme byť stvoriteľom, čiže vedomým tvorcom sveta /reality/, v ktorej žijeme. Tým i nachádzať svoj stred – prítomnosť.

fewa

Neobzerať sa stále za seba a neposkytovať priestor /nevytvárať podmienky/ strachu, obavám prenášaným do našej budúcnosti. Prijímať, reagovať a vnášať do svojho života vibrácie pozitívne, ktoré obsahuje vysoká frekvencia lásky, ktorou sme. A táto vysoká frekvencia je i vlnenie Centrálneho Slnka /Galaxie/, vlnenie nášho vedomého vnútra. Je to frekvencia, na ktorú nemá temno, negativita dosah. A to je i dôvod, prečo sa tak vehementne snažia pôsobiť na nás rôznym “šumom”, ktorý pochopiteľne ničím náš návrat domov, čiže k sebe….k vedomiu nepodporuje. Preto je teraz mimoriadne kladený dôraz na pozitívne myslenie.

Je to na nás a naše kroky, ktorých zámer je dobro pre všetkých, sú plne podporované Galaxiou, to znamená i planetárnymi svetelnými /duchovne vyspelými/ sústavami, ku ktorým Plejáďania /plejádske energoinformačné pole/ patria. Mimochodom…. i postava Krista úzko súvisí s Lemuriáncami a Plejáďanmi.
Sila ducha i esencia svetla – tým všetkým sme. Je to potenciál, ktorý práve počas týchto dní plne podporuje /tým i zmenu, alebo zmeny myslenia a prejavenie tohto potenciálu/ silou nepolarizovaných energií roztavený slnečný disk a krvavý mesiac. A to nehovorím o slnečných bytostiach, ktorých je nielen hore, ale i okolo nás veľa :) ……

Féwa (28. 9. 2015)

Horoskop na obdobie 20. 7. – 2. 8. 2015

Slunce vstupuje 23. 7. před 6 hodinou ranní do znamení Lva. Toto znamení v člověku podporuje nalezení své individuality, jedinečnosti a nalezení svého středu. Pochopení, že vše, co tvořím, je tvořeno skrze mně a tím mít v sobě pokoru. Jsem prostředníkem projevení Božského tvoření. Když jsem jen v egu, chci získat uznání, ocenění, důležitost a pozornost. Zvýší se potřeba zviditelnit sebe a snadno spadnu do sobectví.

Slunce v konjunkci s Merkurem trvá do 28. 7. Je to doba, kdy potřebujeme vše pochopit, uchopit myslí, cítíme nutnost věcem porozumět. Jsou velmi dobré podmínky ke komunikaci, pro jednání s úřady a na nové obchodní smlouvy. Merkur – Saturn přináší hloubavé a systematické myšlení.

Tím, že je Slunce v trigonu na Saturna do 29. 7., je tu příznivý vliv právě pochopení hlubší podstaty Lva. Máme tři úrovně, ve kterých energie, tedy i znamení, působí. Saturn dodává moudrost, zodpovědnost využít své dary, schopnosti, svou osobnost. Tento aspekt pomáhá k udržení si své pevnosti a odolnosti při velmi silném aspektu Urana a Marse – hádky, boje, skrytá agresivita. Díky tomuto aspektu dokážeme využít, poučit se a zachovat se moudře, když jsme spojeni s vědomím. Slunce – prozřetelně se dívat do budoucnosti. Když budete propadat nejistotě, chaosu a neklidu, který povede k podrážděnosti, pak vám to říká, že nejsi spojen se svým vědomím – Sluncem.

Mars v kvadratuře na Urana od 18. 7. do 2. 8. je aspektem, který přináší velké napětí. To následně způsobuje nehody, úrazy. Aspekt Mars kvadratura Uran je aspekt chirurgického řezu. Proto řezné rány, poranění a zároveň zlomeniny z nehod při sportu či autonehod. Pokud se potlačí jakýkoliv vztek, agrese nebo lítost, dojde k emocionálnímu výbuchu nebo k úrazu, pokud toto napětí nebude projeveno. To neznamená být neurvalým člověkem, který kolem sebe křičí a je agresorem nebo ublíženou chudinkou. Jde o to v sobě přijmout Marse – energie konání, činu, pudu sebezáchovy, která na druhé straně je i vztekem, zlobou, bojovnou energií, když jsme v ohrožení. Máme v sově Tvořitele a Ničitele. Podívejte se na svého ničitele. Objeví se chaos.

manif

Uran prochází 7 let Beranem a má „za úkol“ změnit – otevřít vědomí nového Já v nás: uvědomění si, kým jsem. Nalezením sebeuvědomění a sebevědomí. Poznání svého Jáství a tím ve svém vědomí poustoupit dál. Nalézt své pravé Já, nalézt sám sebe. Kde se chováme ještě jako děti? Jak reagujeme, když se cítíme ohrožení? Jak se chovám, když chci něco získat, když něco potřebuji? Mars v Raku se chová někdy dětinsky a jako rozmazlené dítě si chce vyvztekat nebo vyplakat to, co chce. Přece takové bezbranné dítě nemůže být zákeřné. Pozor! Opak je pravdou. Když před vámi stojí „chudinka“, opustíte bdělost. Nenapadne vás, že je tam skrytá agresivita a především sobectví dosáhnout svého. Když před vámi stojí agresor, víte, kdo před vámi stojí a vy jste v pozornosti. Už chápete tu zákeřnost? Tento aspekt se nemusí objevit v agresi a v hádkách, ale skrze bezmocnost, pozici oběti a skrytá je velká sobeckost a bezohlednost. Tím se vytváří potlačená agresivita, která potom musí prasknout jako vřed. To se pak může projevit skrze emocionální výbuch, úraz a ve celosvětovém měřítku přírodní katastrofy – sucha, zemětřesení, tajfuny, výbuchy, boje. Objeví se technické závady, problémy s počítači, mobily, internetem, auty.

Napětí v lidech je vygradované, neustálé změny, rychlé události, velký tlak okolností na člověka vede k velké únavě a vyčerpání. Tím se snadněji stáváme podráždění, nesoustředění a emocionálně nestabilní. Ve světě se objeví hodně neshod, nespokojenosti, které povedou k veřejným protestům. Starý systém se hroutí, ale za každou cenu ho chtějí mocní udržet, a proto se musí světová situace ještě vyhrotit. Mars s Uranem vždy žádá změnu, aby to, co nefunguje, prošlo nalezením nové cesty a změnou společenského uspořádání.

Venuše v konjunkci s Jupiterem – (bohatství srdce, hojnost), v kvadratuře se Saturnem – procházíme zráním ve svých hodnotách, citech, lásce. Venuše (19. 7. – 31. 7.) vstoupila do Panny, kde přichází střízlivost a hlavně udělat si jasno ve svých hodnotách a citech. 25. 7. se Venuše stává retrográdní a začne se pomalu navracet zpátky do Lva, kam vstoupí 1. 8. Jupiter dává Venuši bohatost, naplnění a optimismus v lásce. Tím, že je kvadratura od Saturna, bude prověřováno vaše „štěstí“. Na jedné straně prožívání uvědomění si svého bohatství lásky, schopnosti milovat, tvořit a být v hojnosti a na druhé straně se může objevit pocit, že právě vám osud nedovoluje toto bohatství a hlubokou lásku dostat zvenčí. Je něco, co vám brání od života dostat „štěstí.“ Ve spojitosti kvadratury Jupitera a Saturna je potřeba udržet rovnováhu mezi přijímáním a dáváním, mezi plýtváním a šetřením, mezi poživačností a askezí. Objeví se pocit stagnace. Pocit, že vám není umožněn růst a vývoj. Objevíte se znova v situaci, kterou jste prožili již mnohokrát a mysleli jste si, že jste již udělali vše pro to, abyste ji pochopili, přijali a překročili. Z toho poplyne pocit stagnace a nedostatku. Objeví se štěstí, láska, bohatství ale s nějakým omezením. Vše bude na dosah, ale nebudete to mocí mít. Můžeme to přirovnat ke stolu hojnosti, kde jsou všechny pochoutky, ale vy si nebudete moci vzít (působení do 12. 8.). Týká se to i financí.

Hezký týden. Petra Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.