Tag Archive | strachy

PŘESTUP DO 2017: VAŠE STRACHY JSOU ZNAMENÍM PROBOUZENÍ A ROZVÍJEJÍCÍHO SE ÚČELU

Přišli jste sem se Záměrem Duše růst a rozvíjet se.

Přišli jste sem s posvátným záměrem otevřít se světlu a účelu.

Přišli jste sem ne abyste zůstali na jednom místě, ale pohybovali se rychle a horlivě se světelnými vlnami rozvoje a změny.

Vaším jediným úkolem je otevřít se, rozšířit, prohloubit, roztáhnout a rozvinout se zevnitř ven. Ne obráceně.

Jak rostete zevnitř, přirozeně začnete toužit po vnitřní očistě. Budete chtít očistit vše, co blokuje vaše cesty, aby mohlo božství jednoduše skrze vás pracovat. K tomu často dochází formou terapií a vnitřní práce, které vás vedou do sebe-uvědomění a sebe-zodpovědnosti. Budete silně přiváděni k učitelům, průvodcům a nastavením, ve kterých může být viděno a přijato vaše pravé Já. Můžete projít obdobími emočního léčení v bezpečném prostoru, kde vaše pocity nejsou souzeny a hodnoceny, ale přijaty jako přirozená část vás samých na vaší cestě probuzení.

Jak se budete více a více vylaďovat na Světlo kterým jste a které je vaší pochodní pro božský účel, budete podněcováni spojit se se svým tělem a jeho moudrostí. Jedná se o práci s tělem veškerého druhu jako je jóga, masáže a modality energetického léčení, které vám instiktivně a intuitivně přinesou dobrý pocit, protože stará stagnující energie je uložena ve tkáních a svalech. Můžete jít dokonce hlouběji v terapiích, které regenerují a očišťují od buněčných struktur, protože pak se opravdu potýkáte s čímkoliv a se vším, co by mohlo překážet na vaší cestě vzestupu k vašemu vlastnímu Světlu a být plavidlem pro Vyšší Frekvence a Vedení.

Stát se plavidlem Světla vás vede k předávání světu toho, co přirozeně skrze vás proudí a k čemu jste nejintuitivněji vedeni, abyste předávali.

Vše co cítíte že máte předávat druhým a zemi je dokonale zharmonizováno s tím, co nejvíce potřebujete obdržet pro vlastní léčení a vědomý vývoj.

Když je vaše Duše rozhodnutá posunout vás za cokoliv, čemu jste věřili že by bylo vůbec možné – a ukázat vám tvořivou a osvícenou elektrárnu kterou jste – zažijete vzestup strachu, stísněnosti, ničivých pochyb a obav.

Příchod tohoto (někdy paralyzujícího) strachu je zděděná součást božského Ženského probouzení. Toto božské Ženské probouzení je cestou stejně tak pro muže jako pro ženy. Je to božský Ženský znovu-soulad, který se nyní objevuje na Zemi a dává vzestoupit probouzejícímu se vědomí spirituálně-sladěného Mužství.

Strach. Pochyby. Stísněnost.

Pokud jim nasloucháme, dáváme jim energii a věříme myšlenkám které je posilují, stáváme se bezmocní a strnulí vůči svému Účelu.

Musíme se s tímto strachem spřátelit, protože je to v podstatě naše vnitřní Božské Volání po oživení.

Mnozí z vás jste během 2016 zažívali situace, ve kterých jste se najednou cítili vystrašeni a vytaženi ze své zóny pohodlí.

I když vaše srdce, tělo a Duch říkají Ano – vaše egoistická mysl, vaše uzavřenost, strach ze změny a růstu říká Ne.

Ego vnímá vše a každého, kdo ohrožuje jeho dominantnost a kontrolu nad vaším spirituálním rozvojem a vzestupem k vnitřní tvořívé síle.

Reaguje prostřednictvím zžírajícího strachu, omezení a někdy destruktivních myšlenek a pocitů.

Někdy se tyto myšlenky a odpovídající emoční stavy vynořují skrze váš systém z minulých inkarnací na této zemi, ve kterých jste byli opakovaně popravováni a terorizováni za vaše osídlení Posvátného Ženského vědomí.

V roce 2017 budete umístěni uprostřed bouře. Bouře je něco spirituálního co přichází od Bohyně Kali. Spirituální Bouře je osudovým trhačem veškerých iluzí, které máte o své hodnotě Velkého Nositele Světla pro naši planetu. Je tu, aby vytvořila velký rozdíl na vaší cestě léčení směrem k vzestupu.

love_storm

Vaše srdce vás nadále povede ke komukoliv, kdo je nejdůležitější pro váš růst, rozvoj, navýšené vyzařování a váš životní účel.

Vaše Duše bude nadále vytvářet velké vlny energetické frekvence vytvořené k vašemu posunu za vaše zaseklá místa, skryté touhy, strachy z toho co si řeknou druzí když je přerostete, vaše pochyby co se stane, když budete následovat svůj vnitřní hlas.

Vedení pro 2017 je jednoduché.

Udělejte to, čeho se nejvíce bojíte.

Tu věc – nebo věci – ke kterým vás vaše srdce neúprosně táhne, ale vaše strachy chtějí abyste zapomněli a tvrdí, že to nikdy nebude fungovat.

Ty výtvory které chcete stvořit, přestože máte strach, že zastíníte druhé, pokud to uděláte.

Tu Lásku, kterou ze své hloubi chcete dát a prožít, hluboko uvnitř vás – nestudatě velkou, ohromnou, velkolepou a přetéjkající – ale strach vás zlomí, rozlomí, prolomí k Životu o kterém nevěříte, že si zasloužíte.

Bojíte se této síly zvané Láska? Bojíte se esence vašeho vlastního božství? Bojíte se být obnaženi do své vlastní pravdy lásky?

Vše, co vás hluboce děsí se nyní objevilo v dokonalém načasování aby vás záměrně vedlo k vám, k vašermu hlubokému otevření, aby vás zlomilo ke všemu, co vaše srdce kdy chtělo.

A to co vaše srdce vždy chtělo, vás může velmi překvapit.

Vaše srdce vás chce vyzvat ke spirituálnímu růstu. Chce, abyste vyzařovali tolik světla, že můžete vybouchnout do vesmíru. Chce, abyste byli umístěni přímo v jádru Spirituální Bouře – v Ohni Kali – aby na povrch vystoupily všechny vaše strachy které vás přesvědčují, že nemůžete udělat to, co jste byli povoláni abyste dělali.

Nepřišli jste sem pro nadměrně pohodlný, uzavřený, spirituálně líný nebo “obyčejný“ život. Přišli jste vytvořit mír s nepohodlím které přichází s exponenciálním spirituálním rozvojem a přeměnou vědomí. Přišli jste zpochybnit stávající paradigma a systém přesvědčení. Přišli jste oživit staré posvátné tradice moudrých žen a mužů a propojit je s přicházejícími hvězdnými světelnými sloupci nové probouzející se moudrosti.

Jste zde abyste vystavěli nový svět, ne abyste byli konzumováni nebo kontrolováni na strachu založeným, ne-emočně vyléčeným vědomím, které je nyní namířeno na jeho zničení.

Když přijdou vaše vlastní strachy, budou vystupovat z důvodu vaší větší přeměny a uvolnění.

Nejsou ukazatelem k tomu, abyste zůstali uzavření, schovaní, zaseklí nebo ve stavu oběti nebo beznaděje. Jsou zde, aby byly uviděny a rozpoznány jako energie která vyžaduje pozornost vědomého léčení.

Je přirozené bát se, když vstupujete do svého Pravého Záměru a Stavu Otevřeného Srdce Milosrdenství.

Pocit stísněnosti je často znamením, že rostete rychle a silně do Světla. Ukazuje vám, že jste připraveni přesunout se za stará omezení a stát se pochodní pro druhé.

V roce 2017 mohou vaše strachy nadále vystupovat na povrch a možná dokonce nenasytněji než předtím. To proto, že jste přiváděni do celé nové úrovně a sféry vědomí Světelné Práce.

Posvátné Ženství dosáhlo specifického kvocientu znovu-ukotvení podél mřížkových a energetických drah uvnitř a kolem Země.

Vstoupili jsme na extrémní horskou dráhu vibrační změny. Toto je váš rychlý vzestup do přítomnosti, zářivého odhalení a hlubokého posvátného účelu.

Váš světlem nabitý sloup je ponořen hluboce do Milované Gaiy, propichuje drahokam v Jejím středu, uvolňuje nové směrnice Bohyně do vašeho otevřeného a přijímajícího intuitivního uvědomění.

Ve vašem Srdci jste připraveni – více než připraveni.

Nadechněte se hluboce do svého Středu a připravte se na rok účelu, vášně a přítomnosti – otevření uvolnit nejzářivější zdroj Světla které existuje – toho, které žije uvnitř Vás.

Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

 

Překlad: Taunia Atiriamin
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu
http://slunecnabrana.blogspot.cz/2017/01/prestup-do-2017-vase-strachy-jsou.html?view=magazine#!/2017/01/prestup-do-2017-vase-strachy-jsou.html

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Reklamy

Dvojplameny / Twin Flames

Prosím,nepřemýšlejte o tom. Nenechte svou mysl aby se ptala na všechny známé otázky. Kdo. Kde. Jak. Kdy.

To vás svazuje do uzlů: cíleně chápat multi-dimenzionální fenomén z 3-dimenzionální perspektivy.

Musíte cítit, že tato energie skrze vás pracuje. Co tato energie dvojplamenů dělá je, že vás přeorientovává, učí, a směruje k vašim intuitivním a hluboce psychickým a emočně založeným darům. Nebude reagovat na intelektuální otázky. Nebude reagovat na strachem založené racionalizace. Nesplňuje konvenční názory na lidské vztahy.

twin10h

Nyní to prociťte. V tomto příspěvku nejsou žádné informace. Nebude vám předáno nebo představeno co již víte, hluboce uvnitř sebe, a co máte spirituální schopnost sami pro sebe rozeznat.

Dejte se do práce. Poslouchejte. Důvěřujte. Toto je cvičení. Vaše spirituální svaly rozumí této energii. Nepotřebujete být krmeni po lžičkách mnou, ani nikým jiným.

VY víte. Můžete se právě teď naladit na cokoliv co váš Duch chce abyste věděli a cítili ohledně svého setkání s vaším dvojplamenem. Ano, objeví se strachy. Ano, přijdou obavy. Ano, budete chtít aby se to stalo rychleji (nebo pomaleji). Ne, nebudete chtít projít žádnými zkouškami nebo tmavými tunely.

Pravdou je, že je to překvapivě blízko. To je něco co už víte. Cítíte bouři. Zemětřesení. Mysl ohýbající trpělivost, kterou jste museli snášet. Eony a eony věků, které jste museli projít od doby, kdy se toto Setkání fyzicky manifestovalo. Vývoj, kterým jste od toho času prošli v oddělení. Ohromná transformace, která nyní následuje, když už jste zase zpět ve fyzickém spojení – navěky.

Víte, že máte důležitou práci se svým dvojplamenem. Uvědomujete si, že tato práce je smluvená: je to zodpovědnost a povinnost k lidstvu a zemi. Toto není křehký vztah. Toto je pouto, které je i pracovním vztahem – a spolu pracovat také budete. Denně, týdně, měsíčně, ročně. Navždy.

Naciťujte světelné kódy, které k vám mluví. Udělejte cokoliv co cítíte potom co přečtete tato slova. Toto je důležitý vzkaz, s největší pravděpodobností ten,na který jste čekali.

JSTE ti na které jste čekali. VY máte své vlastní odpovědi. Vesmír vás podporuje nyní se vším co jste kdy potřebovali k nacítění a rozvinutí vašeho setkání se svým dvojplamenem.

Život se může změnit mrknutím oka. Energie dvojplamenů je mnohem silnější než vaše mysl dokáže vůbec pochopit.

Nyní je čas, abyste to procítili celou svou Duší široce otevřenou. Nechte vyvstat strachy, protože se objeví. Nechte ego ať se projeví a pak ho zkroťte. Nechte vše hýbat uvnitř vás tak jak to chce být. Buďte trpěliví a počkejte až k vám promluví váš Duch. Uslyšíte to,ucítíte to, budete to vědět.

Váš dvojplamen je pro vás připraven.

Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.SlunecnaBrana.eu

Zdroj: https://www.facebook.com/sophiebashfordintuitive/photos/a.107190862688103.12369.102797409794115/987166458023868/?type=3&theater
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Velká síla přichází – odkaz od Zlatej dušičky

Mnohé události vás překvapí lidé Země. Stále nedokážete uvěřit ve skutečnost. Stále znovu a znovu oživujete iluze ve svých vědomích, neboť se stále vracíte tam, kde to znáte. Nepřipouštíte nic nového, oživujícího. Avšak není třeba se vracet. Je potřeba začít žít tím, co vnímáte, co cítíte. Ne tím, co se stále znovu a znovu objevuje ve vašich myslích. Mnozí nechtějí vidět a slyšet. Své strachy odmítají nebo uzavírají v sobě samých.

Lidé Země, odpusťte vše, čeho jste schopni. Velká síla přichází. Musíte pochopit, že jedině odpuštění a oproštění se od chtění a marné touhy uvolní váš potenciál a pomůže vám dosáhnout výšek. Odkloňte se od falešných Bohů, nalezněte konečně sami sebe. Probouzejí se ve vás velké strachy. Cítíte se zmatení a snažíte se tomu utéci. Ale není kam. Neboť vaše strachy půjdou s vámi, dokud se jim nepostavíte. Dokud je neprocítíte a nakonec neuvolníte. Jste stále směrováni. Často však nenasloucháte.

Lidé Země, nezavírejte oči, neboť neuvidíte to, co se chystá vstoupit do vašich životů. Máte se učit žít. Máte se učit milovat. Nyní budete často vzpomínat na dobu, kdy jste se cítili v bezpečí. Musíte se spojit. A musíte se též napojit na zdroj, na sílu Vesmíru. Lidé Země, hledejte Boha v sobě samých, jen tak změníte svůj osud. Vaše životy jsou těžké, avšak vy sami je mnohdy děláte ještě těžšími. Odpoutejte se od přežitých forem a vytvořte novou společnost, hledejte stabilitu v době problémů a žijte vírou v dobro. Milujeme vás.

flower-sun

Nastává úsvit pro lidstvo. Čas stvoření minul. Odpojeno bude mnoho bytostí, neboť se nebyly schopny pozvednout. Hledejte vně, ale nenajdete. Hledejte uvnitř a zůstanete těmi pevnými, které potřebuje Země. Co byste chtěli prožít více na své cestě za porozuměním, nežli pozemské životy.  Má se za to, že lidstvo stojí na pokraji rozvoje ducha, neboť vše se k tomuto směřuje. Nabízí se taková pomoc, která nemá obdoby. Ale buďte silní, budete zkoušeni. Chaos bude vašim průvodcem v životě. A vy budete ti, kteří ve svém středu budou muset nalézt sílu, aby změnili svůj osud. Má se za to, že planeta potřebuje pomoci. Ale ona to dokáže sama. A vy naleznete sami sebe skrze ducha svatého.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/index.htm

 

Zkoušky – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, opět se řeší téma minulosti. Projevuje se to, čeho se bojíte, to, co zůstávalo skryté. Ve vašich životech se vynoří mnoho témat spojených s nevyřešenými situacemi, vztahy, konfrontace, které nebyly dokončeny. Půjde o vaše potlačené strachy, které stále více začnou působit na vaše životy. Mnohdy se připravte na rychlý sled událostí. Budete konfrontováni se sebou samými, se svými traumaty a obavami. Budete se učit novým a hlavně zdravým reakcím, budete se učit žít jinak. Vaše strachy oslabují vaši duši. Vše, co bylo prožito, musí být uvolněno.

letgo6

Lidé Země, přichází pro vás náročné chvíle, buďte si však stále vědomi sebe samých, toho, kým jste. Nenechte nikoho zasahovat tam, kde je vaše výhradní právo. I přesto, že je letní čas a můžete prožívat mnoho krásného, buďte ve střehu, neboť se zesiluje působení těch, kteří ztrácejí svou moc. Jediní, za koho se můžete zaručit, jste vy sami. Nenechte se obelhávat. Vaše poslední zkoušky jsou zaměřeny na vaše slabosti, ale i na to, co již dávno považujete za zpracované. Pozitivní pro vás však je, že tímto aktem se oddělí zrno od plev a bude následovat odměna. Cesta duše je mnohdy složitá. Často jde o to, neztratit směr, nepodlehnout iluzím. Iluzorní jsou také mnohé vaše pravdy, které považujete za pevně dané, za střed vašich životů. Pak však přijde životní kolaps a vaše pravdy jsou okamžitě rozmetány na prach.

Lidé Země, jste stále více prověřováni, na kterou stranu se přidáte. A pokud si vyberete správně, bezpečně to poznáte, neboť pocítíte silné spojení se svou duší. Mnohdy jsou však vaše smysly zcela zastřené. Ne proto, že bychom nad vámi nebděli, avšak proto, abyste zesílili, abyste dokázali kým jste a projevili svou sílu vůle. Lidé Země, ať se děje co se děje, věřte sami sobě, hledejte pevnou víru a nebojte se postavit sami za sebe. Buďte šťastní ve svých životech a vnímejte naši podporu. My též vytrváme. I přesto, že jsme často obviňováni, že vám dostatečně nepomáháme. Víme, že váš úděl je těžký a víme, že váš Otec vás miluje. Proto s vámi zůstáváme každou vteřinu vašeho života. Milujeme vás.

Ζdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/index.htm

Zlaté Svetlo

Máří Magdaléna prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Drazí, milovaní přátelé, já jsem Máří Magdaléna, vaše sestra. Jsem tu s vroucím srdcem. Jak tu spolu opět sedíme, cítím pro mě tak známé spojení s realitou Země. Tak často jsme spolu sedávali v kruhu stejně smýšlejících přátel a ladili se na přítomnost a budoucnost. Během všech našich životů to pro nás byl zas a znovu zdroj podpory a povzbuzení, jak vzájemně rozpoznat stejnou touhu, stejnou žízeň po svobodě a radosti a stejnou touhu po opravdovém spojení.

Jsme tu společně na prahu nové doby a vy jste uprostřed významné změny. Energie novátorství, která nyní protéká Zemí je jako velká vlna, která omývá celé pole lidských myšlenek, činů a pocitů. Ve skutečnosti je to obrovská vlna oslňujícího Světla, která se šíří vaší dimenzí a která vás volá a probouzí. Může vás také někdy vylekat, neboť tato vlna nové energie přivádí vše ve vašem životě do chaosu. Zdá se, jako by nic nezůstalo při starém: práce, vztahy, živobytí a váš každodenní život – vše se zdá být v nepořádku. Proč se tak stalo? Co se to děje?

V této době jste vyzýváni, abyste se přihlásili a ujasnili si, co jste a nejste vy. A tím „vy“ nemyslím vaši pozemskou osobnost, která je formována vnějšími vlivy: vašimi geny (které taktéž přichází z vnějšku), rodiči, výchovou, společností, vzděláním, atd. Není to tato osobnost, kterou oslovuji, když říkám „vy“, je to hlubší podstata, kterou jste. Je to ono „vy“, které je nezávislé na tomto světě a nezávislé na předsudcích a normách přijatých od společnosti. Je nezávislé i na těle, které obýváte a jehož reakce jsou taktéž ovlivněny vnějšími stimuly. Opět sestupte do svého vnitřního jádra a vzpomeňte si na to, kým jste! Jste věčným vědomím, které dává a udržuje život vašeho těla a které zde dočasně získává pozemské zkušenosti. Toto vědomí, kterým do největší hloubky jste, je plné života! Je tvořivé, zářivé, dobrodružné a zároveň hluboce ví – je zakořeněno v Bytí.

Toto vědomí, kterým jste, není abstraktním zákonem. Není to Bůh, který žije daleko mimo vás, ale živoucí a zřetelné vědomí – vy sami jste Jím! Cítíte, jak vámi toto vědomí protéká v okamžiku, kdy jste si nejvíce vědomi toho, kým jste, když víte, co vám přináší radost, když jste dojati tím, co chcete a také, když cítíte, co nechcete. Tato základní schopnost rozlišovat a být schopen říct ano nebo ne tomu, co cítíte anebo necítíte jako dobré, vás udržuje ve spojení s tím, kým doopravdy jste – s vaší duší a věčným Bytím. V tuto chvíli je toto Bytí vyzýváno, aby zaujalo ústřední místo ve vašem životě a rozhodlo o tom, co vám patří a co vám nepatří.

Život vás nyní vybízí, abyste se vydali na cestu nového, na vlnu nové energie, která v této chvíli proniká zemskou atmosférou. Na toto pozvání můžete reagovat dvěma způsoby: můžete jít s proudem tohoto toku nové energie nebo mu odporovat. Pakliže se spolehnete na tento proud a dovolíte si být unášeni jeho silou, dostanete „křídla“ a budete poháněni jeho dynamikou. Dělat to může být děsivé, protože musíte propustit staré – ale zároveň je to vzrušující a osvobozující!

light123

Můžete jít také proti tomuto současnému proudu, obávat se toho, co nového se chystá přinést a bát se propustit zjevné bezpečí starého. Když se tak děje, dáte se do boje proti silám, které chtějí změnit váš život zevnitř. Tento vzdor a odpor je forma boje a pokud vzdorujete takto silnému proudu, dojde k jistému druhu utonutí. Věci vás pak mohou začít uvnitř a kolem vás dusit a tížit. Chybí ve vašem životě pevné ukotvení, neboť nedůvěřujete těmto ohromným silám, které chtějí váš život vést.

Je vždy možné vrátit se a říci tomuto proudu „ano“. V okamžiku, kdy se vzdáte a pustíte se, můžete znovu prožívat, že jste neseni, že v tomto proudu je smysl a to vás přivede na místo, které je krásné a příjemné. Je důležité být si vědomi toho, že když protestujete, jste stále krmeni hrozivými obrazy minulosti. Existují obrazy, které považujete za tak posvátné, že vás ani nenapadne, že jsou ve skutečnosti hlasem strachu. Může se tudíž stát, že jste tak zaneprázdněni vzdorem, že si neuvědomíte, že stojíte proti něčemu dobrému, co se chce ve vašem životě ukázat. Domníváte se, že ulpívat na starém bez toho, aniž byste viděli strach a seznámili se s ním, je správná cesta. Zvykli jste si na žití ze strachu, když jste vyrůstali v ustrašené společnosti.

Dnes vás zvu prostřednictvím jednoduchého experimentu, abyste přezkoumali, do jaké míry jste zabředli ve starých zvycích strachu a jak odoláváte tomu, co chce proudit vašim životem. Abyste mohli učinit tento myšlenkový experiment, musím nejprve říci něco víc o novém světě, na jehož prahu stojíte. Představte si před sebou realitu nové Země jako Zlaté Světlo. Nebudeme popisovat fyzické detaily tohoto světa, ale spojíme se s ním na energetické úrovni, abychom jeho realitu pocítili. Myslete na své sny, na své vize nového, na milující realitu na Zemi podporovanou spojením ze srdce. Pohleďte na Zlaté Světlo, jak vyzařuje z této reality a kontaktujte se s tímto Světlem. Pozorujte, zda můžete pustit toto Zlaté Světlo do svého těla. Pociťte, jak je jemné a zároveň i milující a mocné. Toto Zlaté Světlo spojuje. Ničemu nevzdoruje. Říká „Ano“ všemu, a proto může pronikat vším, jak temnými, tak světlými oblastmi.

Je to Světlo Lásky. Je to Světlo alchymie, která transformuje Temnotu (olovo) ve Světlo (zlato). Ve Zlatém Světle má vše smysl a hodnotu – neexistuje zde boj mezi Světlem a Temnotou. Pociťte sílu tohoto Zlatého Světla. Je to zrození Kristovského vědomí ve vás všech. Když ztělesňujete toto Světlo, nemusíte se odtahovat od temnoty a tíhy, můžete být zcela přítomni v pozemském světě. Můžete být tím, kým jste uprostřed chaosu kolabujícího starého systému, který právě nyní nastává ve světě kolem vás. Nemusíte nikam chodit, jen si udržte toto Zlaté Světlo v sobě. Je to Světlo nového světa, světlo vaší duše. Nemusíte se světu vyhýbat. Jediná věc, která se od vás žádá, je udržet si víru v toto Zlaté Světlo. Uvědomte si ho v sobě, je tiché, klidné a sebevědomé. Pociťte sílu této energie, která vás nese a podporuje. Pociťte, jak se zarývá do vašich chodidel, má substanci. Pociťte, jak toto Zlaté Světlo proudí vašimi chodidly do Země a zapaluje všude semínka Světla.

Pociťte nyní znovu přítomnost tohoto Zlaté Světla uvnitř vás a pozorujte, kde se vás energie starého drží. Pohleďte zvláště na oblast svého srdce a spodních energetických center: na váš žaludek, pupík a kostrč. Jsou zde provazy energií, které vás drží zpět a spojují vás stále se starou zemí, která je ovládána strachem, hodnocením a bojem? Klidně to pozorujte a ptejte se sami sebe, „Kde stále vězím na starém?“ „Ukaž mi to přímo a jasně, protože si to chci plně uvědomit.“ Ve chvíli, kdy se staré objeví a vy vidíte provazy, které vás s tím svazují, pociťte energii, kterou obsahují. Co je to, co vás stále spoutává se starým – je to strach nebo nejistota? Je to pocit méněcennosti, který se neodvažujete propustit, i když víte, že vám již nepatří? Co je to, co vás potlačuje a udržuje stranou od zaměření pozornosti na to, co vás činí ohromnými?

Podívejte se pozorně na to, co vás nejvíc ochromí nebo zastaví. Možná vidíte dítě, které ztělesňuje tuto energii: vystrašené dítě, nejisté dítě, potlačené dítě nebo dítě agresivní. Buďte si prosím skutečně vědomi emocionální dynamiky a pochopte to. Tím snadnější pro vás bude nechat to odejít. Neexistuje nic tak osvobozujícího jako vidět jasně to, kým jste. I když může být skličující uvědomit si, jak stále tu a tam vězíte ve starém, přesto je vždy lepší mít tuto studnici ve svém zorném poli, než potlačovat strach a nechtít ho spatřit. Zlaté Světlo nikdy neodmítá. Nechejte vše v sobě, co se stále obává nebo vzdoruje novému, aby se zjevilo v denním světle – je to cenné a má to smysl. Pokud si jasně uvědomujete pouta se starým a cítíte, jaké to je, pak do této oblasti necháváte proudit Zlaté Světlo. Nesnažte se zpřetrhat provazy s minulostí. Jen jim umožněte, aby jimi pronikalo Zlaté Světlo, které je vřelé i plné pochopení.

Golden_Light

Nebojujete se svým strachem, nejistotou a závislostí na starém. Obklopte je Zlatým Světlem, empatií a soucitem. Není nutné proti tomu bojovat. Boj to ještě zhoršuje, protože vyvolává vzdor v částech vás, které ještě nejsou ochotné či schopné spojit se s novým. Dovolte lásce, aby tyto části roztála a utišila. Pokud řeknete vyděšeným a nejistým částem sebe sama, že jsou vítány takové, jaké jsou, začnou se uvolňovat a měnit. Udržujte všechny své vyděšené a vzdorovité části a nepopírejte je. Řekněte jim, že je milujete a že půjdete vpřed spolu s nimi. Ty části, které jsou stále vystrašené nebo vzdorovité, obsahují ohromnou sílu a vy ji nechcete ztratit! Vy chcete tuto energii transformovat a to se může stát jedině prostřednictvím lásky. Nyní dovolte vnitřnímu dítěti, aby k vám přistoupilo. To dítě, které nejjasněji zrcadlí vzdor, strach a nedůvěru v sebe sama. Přijměte toto dítě ve svém srdci, obklopte ho Zlatým Světlem a řekněte mu, jak jste rádi, že jste ho našli. Nyní, když je s vámi ho můžete vzít „pod svá křídla“ a postarat se o něj, aby již nebylo více předmětem popudů a popichování zvenčí, jež podporují strach.

Nyní vás chci vzít k nadcházejícímu roku, roku 2012. Jsme v posledním měsíci roku 2011 a zima je přirozeným časem přeměny. Časem obrácení se dovnitř a příprav na nové. Bylo řečeno mnohé o tom, co rok 2012 přinese. Ráda bych vás vyzvala k tomu, abyste zcela propustili vše, co jste o roku „2012“ slyšeli nebo četli. Tohle jsou taktéž vnější ponoukání. Raději bych, abyste si dovolili pocítit, co znamená pro vás, ne pro svět. Spatřete světlo nebo barvu zobrazující tento rok a pociťte tuto energii, jeho možnosti. Klaďte roku 2012 otázky: „co je pro mě tento rok nejvyšším potenciálem a jak tento potenciál mohu realizovat?“ „Co je pro mě důležité vědět a konat?“

Představte si velmi vysokou vlnu na moři a to, že sedíte na vrcholu na jejím hřebeni. Být nesen touto vlnou je nádherné a vzrušující. Dovolte si pocítit uvnitř, když vás nese, protože být na vrcholu této vlny znamená, že jste v proudu svých nejvyšších možností a umožňujete tomuto proudu života, aby vás vzal, kam si přeje. Co se chce, abyste se vzdali tomuto pohybu a jak mu můžete říct „ano“? Dovolte pocitu, který máte na vrcholu vlny jednat za vás. Na vrcholu této vlny žijete v Pravdě a tím, že se vracíte do tohoto pocitu, se můžete naladit na to, co vám příští rok přinese. Vždy věřte svým vlastním vnitřním signálům. Co je u vás podporováno vnějším světem jako „informace“, například ve formě předpovědí a očekávání konců světa, není nutně založeno na jasném myšlení nebo cítění. Existují poslové, kteří mluví ze strachu, z potřeby po senzacechtivosti a dramatu a jejich zprávy vás mohou mást. Stejně tak však existují zprávy Světla, které rozdávají mír a klid. Rozlišujte na základě toho, co cítíte. Mám z toho dobrý nebo špatný pocit? Vy jste kotvou.

Na závěr bych ráda upoutala vaši pozornost na náš malý kruh, který se tu dnes v tomto místě shromáždil. Představte si, že v našem středu je oheň, který hoří a my sedíme kolem něj – je to oheň srdečnosti a inspirace. My všichni jsme vyživováni tímto ohněm, je to oheň našich srdcí. Představte si, jak jeho žár září na vaše tváře, jak odráží vaši naději, touhu, smutek a pochyby. Když se na vašich tvářích objeví tyto výrazy ve světle ohně, ukážou se jako velmi lidské a průzračné. V teplém a jemném světle tohoto ohně je všemu dovoleno být takové, jaké je. Dopřejte si tohle teplo, tohle Zlaté Světlo. Stále v sobě pociťujete stopy Noci Duše, temnoty, která vás lapila. Nyní se obklopte teplým Světlem. Vždy tak můžete učinit. Velebte sami sebe, buďte hrdí na to, kým jste a uvědomte si, jak stateční jste. Procvičujte se ve schopnosti vybavit si vše, co jste již dosáhli, co jste schopni dělat a co jste přestáli. Potvrďte svoji vlastní velikost a nenásledujte myšlenky, které vás činí malými. Nechť se tento oheň rozšíří ve vatru, aby jiskry dosáhly za tento kruh a přenesly se k mnoha dalším lidem a kruh se tak zvětšoval. To je mé Novoroční přání pro vás a pro všechny, kteří to budou číst nebo poslouchat později.

Máří Magdaléna

© Pamela Kribbe 2012
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

Sme skúšaní, aby na povrch vyplávali všetky naše strachy

Hlavní téma dnešních dní je oproštění se od strachu. Kolik se Vám v posledních týdnech stalo událostí, kdy jste tváří v tvář stáli svému strachu, který vycházel z hlubin Vašeho podvědomí tak, že Vás skutečně tělesně ochromil? Bušící srdce, krev ve spáncích, zrychlený dech, záchvaty úzkosti atd. V posledních dnech jsou tyto situace doprovázeny stupňující se intenzitou vyděšení, žárlivosti, dotčenosti, vzteku, pocity neschopnosti, nedostatku času atp. To jsou všechno emoce a projevy převlečeného hluboce zakořeněného strachu, o kterém často nemusíte mít ani ponětí… Až ho odhalíte, vysvětlí se Vám mnoho nepříjemných situací ve Vašem životě…

Michelle Manders upozorňuje na retrográdní Saturn, planetární ztělesnění Satana, našeho velkého pokušitele a provokatéra. Další článek Michelle o Saturnu naleznete na Transformace.info – Sdílení břemene života s Bohem – zde se dočtete také o vlivu retrográdní Venuše – vztahy, komunikace a finance je další téma těchto dní – “krásně” nakombinované s tím strachem, že? Nezůstane na nás nitka suchá :). Saturn je ve své fázi už od 7. února, po 16 týdnech se nyní nacházíme v cílové rovince jeho zpětného chodu (zbývají poslední 4 týdny!) a já mám pocit, že právě tento aspekt v těchto dnech stupňuje intenzitu prožívaných emocí spojených se strachem, abychom to vše skutečně uviděli, procítili.

Moje maminka např. přišla o body v řízení, teď jí stačí drobný přestupek a přijde o řidičský průkaz, vzhledem k tomu, že se živí jako řidič, totálně ji to dostalo, takhle ochromenou jsem jí snad ještě neviděla. Díky tomu si uvědomila svůj strach ze ztráty práce, své lpění na materiálnu. Během pár dní se ale vše vyčistilo tak, že za mnou přišla a říká mi: “Já jsem vždycky chtěla cestovat a teď jsem si uvědomila, že kdybych ztratila svou práci, byla by to jen skvělá příležitost, líbí se mi moje práce, ale už se nebojím ani umývat nádobí někde v Thajsku, to je prostě život.” Tomu říkám posun, přátelé. Kdybyste znali mojí maminku, museli byste nutně uvěřit v ohromnou moc retrográdních planet, které nás tolik posouvají! Já i vy jistě najdeme ve svých životech podobné obraty v myšlení. O své zážitky se můžete podělit třeba v diskuzi pod příspěvkem…

I já mám v sobě ukrytý strach z nedostatku, ze ztráty pohodlí, v podvědomí mám reinkarnační vzpomínky na hlad, zimu a strádání a říkám si – už to nechci. Tenhle strach (v kombinaci se spasitelským komplexem:) mě žene do zbytečného stresu, zběsilého pracovního tempa. Obě traumata se v těchto dnech pročišťují. A to je pro mne zkouška důvěry ve Vesmír – skutečně se odevzdávám Vesmíru a jeho vedení? Skutečně mám důvěru v to, že o mne bude postaráno?

A proto nyní jděte tam, kde Vás to tíží, kde máte nepříjemné pocity, pozorujte je, vstupte do sebe – co se ve vás děje, proč, poděkujte a pusťte to pryč, existuje sto tisíc technik, jak pracovat se strachem, ale nejdůležitější je záměr, jasné rozhodnutí. a pravdivá sebereflexe. Přeji Vám sílu a odhodlání. Ať již nikdy nemusí do Vašeho života vstupovat situace, které Vás tolik tíží…

Ještě o jeden zážitek se s Vámi podělím – poslední dny jsem také pochopila, že své napojení na Vyšší moudrost blokuju, protože má mysl je přesvědčena, že v napojení mě čeká nebezpečí. Ale pravdou je, že máte-li své srdce skutečně čisté, nemůže se Vám stát, že Vás ohrozí nižší pudy či bytosti (a když ano, tak jen proto, aby Vám ukázali, kde ještě máte pracovat), tak čeho se bát? Tak nějak si to říkám, ale také jsem byla postavena svému strachu tváří v tvář, když jsem kolem půlnoci četla větu “váš pokoj se Vám nyní zdá prázdný, ale není tomu tak – je plný rozličných bytostí” a prásk, v tu chvíli spadli pojistky. Řeknu Vám, že by se ve mne krve nedořezal… Takže kam zmizelo mé přesvědčení, že jsem v bezpečí a milované dítě Vesmíru? :DD Je to skvělé, tyhle zážitky, protože nás vedou k rozšiřování uvědomění o sobě samých…

Když se oprostíme od všech lží a manipulací (jak vnějších, tak i našich vlastních) a začneme tyhle zážitky/zprávy přijímat s Láskou, necháme je v sobě projít a pozorujeme, kam nás to vede, pak teprve ochutnáte, co je to pravý klid a štěstí... Radujme se proto ze stoupání stupidity politických rozhodnutí, z objevených potravinářských odporností, ze směšnosti mediálních manipulací… Protože vymezením sebe sama proti tomu všemu nastupujeme na cestu, která vždy vede správným směrem… Čím více stupidity kolem nás, tím více probuzených duší... a to je naše naděje na Novou Zemi…

S Láskou a Úctou ke každému z Vás Anamel Paolina