Tag Archive | spolutvorenie

Jaký rozdíl je tvořit v lásce nebo ve strachu? – odkaz od Zlatej dušičky

Země se zmítá v krizi, lidé Země. Situace se mění ze dne na den. Stojíte uprostřed vlnobití, avšak pokud máte vnitřní stabilitu, vlny s vámi hýbou nahoru a dolů, avšak neporazí vás. Tato stabilita přichází z duše. Z víry ve svou cestu. Z víry v sebe a z víry v božský plán. Tento čas vás prověřuje, zda jste připraveni, zda máte pevné základy pro to, abyste šli novou cestou. Ti, kteří se cítí zmítáni jako listy ve větru a mají pocit, že nic nezmůžou, pak své strachy ještě více posilují. Tyto strachy však oslabují jejich vnitřní sílu.

Víte přece, lidé Země, jakou mají strachy moc. Dávejte si pozor na své myšlenky, na to, jakým směrem se ubírají vaše emoce. Učte se klidu i v době největší bouře. Pak vás již nic nesmete. Chápeme však to, co prožíváte. A i vy sami podobné situace znáte, neboť jste jimi v různých dobách a v různých podobách procházeli. Zanechaly ve vás otisk, který se nyní může znovu aktivovat. Musíte dojít krize, abyste se dokázali znovu odrazit ode dna a opět se mohli volně nadechnout. Staňte se pozorovateli toho, co se děje kolem vás. Pokud jste přímými proživateli, pak věnujete svou sílu okolním vlivům a může vás zasáhnout cokoli.

Tento čas vás stále vede ke zklidnění, k cestě do sebe samých, k určení si svých priorit, k opuštění toho, co neslouží. Kolem sebe vidíte nervozitu, zlost se dere na povrch. Není však dobré nechat se strhnout davem, neboť byste mohli být ušlapáni. Žijte své životy, ne těch druhých. A také neodmítejte pravdy, které vám jsou sdělovány. Je potřeba zamyšlení se a nacítění se. Pokud některé věci neznáte, neznamená to, že jsou hned špatné. Nyní se učíte rozlišovat intuitivně.

Vše se mění a toto bude i nadále pokračovat. Zatím nejste schopni si velikost změn představit, vaše jistoty se bortí. Svět se otřásá a voda odplavuje odpad. Nyní více, než jindy, je potřeba se spojit a nalézt společnou řeč. Nepropadat skepsi, ale posilovat naději. Nic netrvá věčně. A až si vším projdete, budete úplně někým jiným. Každý má své téma k řešení, proto však není méně důležitý, nežli ten druhý. Dávejte pozor nejen na sebe, ale i na ty druhé, buďte si oporou lidé Země. Jednotlivé časové linie se dále přelévají a formuje se nová cesta. Jste probouzeni a mění se kolektivní vnímání.

Lidé Země, věřte, že toto období je pro svět prvním krokem k osvobození a nastavení zcela nových společenských podmínek. Měli byste být pyšní, že se tohoto procesu můžete účastnit, že jste spolutvůrci. A právě proto je potřeba si uvědomovat, co ve svých myslích tvoříte a také to, jaký rozdíl je tvořit v lásce nebo tvořit ve strachu. Věnujte pozornost svým fyzickým tělům a svým rodinám. I přes všechna omezení.

Lidé Země, toto je významný předěl. Brzy budete překvapeni, co všechno bylo před vámi skryto a co vyplave na povrch. Ti připravení budou překvapeni, ale přijmou to. Ti nepřipravení pak mohou zůstat v šoku a zhroutit se. Ať se však děje cokoli, zůstaňte ve svých nitrech klidní a ozdravujte svého ducha. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Advertisement

Majster Hilarion – Posolstvo pre týždeň 25.3. 2013 – 31.3. 2013

Milovaní,
nyní probíhá silný příliv vyšších Kosmických energií zaplavujících atmosféru Země a tato energie má očistnou funkci na celé Lidstvo, což je dost nepříjemné pro ty, kteří se dosud neprobudili do právě probíhajícího vědomého vývojového procesu. Ať vědomě, či ne, každý člověk na této planetě si tímto procesem musí projít, neboť jde o celou planetu. Zatímco se v každé Duši odehrávají dramatické mentální a emocionální zvraty, dochází zde k dalšímu uvědomování si své vlastní síly, a tak se také každá Duše musí hodně přizpůsobovat a přijímat, což se také z velké části děje.

 

To je také důvod, proč tolik z vašich Světlonošů, kteří se touto prací po velmi dlouhou dobu zabývali a již si očistili svá energetická pole, nyní ve svém nitru prožívají obnovu těchto energií. Příčina tkví v kolektivním poli energetických myšlenkových vzorů všech lidí na celé planetě. Lidstvo se ještě musí naučit, že každý je zodpovědný za své vlastní myšlenky a že je důležité stát se za ně zodpovědnými. Naši milovaní Světlonoši dobrovolně souhlasili přijmout určité množství těchto energií za účelem zrychlit transformační proces u všech lidí a to je již hotovo.

Díky tomuto milujícímu přístupu a pomoci Světlonošů je svět v mnohem lepší a stabilnější situaci, než bylo před pár měsíci možné. Přestože si většina z vás vědomě nepamatuje tuto dohodu, která byla učiněna na vyšších úrovních, vězte, že byla učiněna se záměrem snížit možnost velkého utrpení v životech lidí na planetě, proto vás žádáme, abyste o sobě nesmýšleli ve smyslu regrese ve svém vývoji, tak to totiž není.Všichni děláte ve svém osobním duchovním vývoji a rozvoji obrovské pokroky. Vše je na dobré cestě a každému člověku na vaší planetě je široce otevřeno pole nekonečných možností.

Taková je cesta každého z vás, kdo jste se rozhodli inkarnovat na této nádherné planetě. Vaše jedinečná srdce a energetická pole vyzařují silné Světlo, které společně s ostatními udržuje široké, mnoha způsoby pomáhající pole. V následujících dnech si to mnozí z vás začnou uvědomovat ve svém probouzejícím se vědomí, což podpoří dosud nevídaný vývojový posun vpřed ve prospěch všeho na Zemi a samozřejmě ve prospěch Země samotné. Dokud budete udržovat tento energetický prostor ve prospěch nejvyššího dobra pro všechny, budou se i nadále dít mnohé blahodárné změny. Žádáme vás, abyste během těchto početných probíhajících změn i nadále udržovali toto Světelné kolektivní pole, neboť je bezpodmínečně nutné k získání a ukotvení dalšího Světla na planetě.

Společně pracujeme na obecném dobru a každý den děláme pokroky. Žádáme vás, přijměte možnost, že VY spolutvoříte tyto změny, neboť díky tomu roste vaše vlastní síla, a to způsobí mohutný rozmach vědomí u všech lidí. Vaše síla umožňuje pomáhat ostatním, aby měli prostor probudit se a převzít otěže svých vlastních lidských operačních systémů a vědomí a jakmile to udělají, pole nesmírných možností se ještě rozroste díky jejich novému Světlu. Naplňuje nás radostí sledovat vás ve vašem objevování a vkládání svého vlastního Světla do vašeho úsilí.

Do příštího týdne…
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

12 hlavných bodov Abrahamovho učenia

1. Jste fyzickým prodloužením nefyzického.
Všeho-co-je nebo to, co nazýváte Bohem, není hotové a dokonalé a nečeká jen na vás až k tomu také dojdete. Nacházíte se na čelní linii myšlenky, hledající zde něco více. Více všeho, co považujete za dobré, více toho, co je nové, čerstvé a úžasně povznášející. (Vy, ve své podstatě, přinášíte nebe na zemi.)

2. Jste v tomto těle, protože jste si zde vybrali být.
Vybrali jste si zažívat tento lahodný kontrast v tomto čase a prostoru a s velkým očekáváním, jste přišli spolutvořit s dalšími radost-hledajícími bytostmi a jemně doladit proces záměrných myšlenek. (Co, kde, kdy a s kým tvoříte jsou také vaše volby.)

3. Podstatou vašeho života je svoboda a cílem je radost.
Jste svobodní zvolit si objevovat nové cesty k vaší radosti. S vaší radostí budete růst; a jak budete růst tak budete přispívat i k růstu i Všeho-co-je.
(Nicméně jste také volní si zvolit svázanost a bolest… ale cokoliv, si kdo vybere, je pouze proto, že si myslí, že se pak bude cítit lépe.)

4. Jste tvůrci; Tvoříte každou svou myšlenkou.
Díky vesmírnému zákonu přitažlivosti přitahujete podstatu čehokoliv, čemu se rozhodnete věnovat pozornost – ať je to chtěné nebo nechtěné. A tak, většinou tvoříte náhodně, nevědomě. Ale můžete poznat, podle toho jaké emoce cítíte, jestli to, co přitahujete-vytváříte, je to, co chcete nebo jestli to není to, co chcete. (Kam je zaměřená vaše pozornost?)

5. Cokoliv si dokážete představit, tím můžete být, mít to, nebo to dělat.
Když se ptáte sami sebe, proč to chcete, tak se aktivuje podstata vaší touhy, a Vesmír vám to začíná přinášet. Čím intenzivnější pozitivní pocity máte, tím rychleji to k vám přichází. (Je stejně lehké vytvořit hrad jako třeba židli.)

6. Když si vybíráte vaše myšlenky, tak vaše emoce vás vedou.
Vaše milujicí vnitřní já vám poskytuje vedení ve formě emocí. Zaměstnejte se chtěnou nebo nechtěnou myšlenkou a ucítíte chtěnou nebo nechtěnou emoci. Změňte myšlenku a změníte emoci – a změníte to, co tvoříte. (Každý den čiňte více voleb.)

7. Vesmír vás miluje a obdivuje, neboť zná vaše nejširší záměry.
Zvolili jste si přijít na zemi s velkými záměry a vesmír vás neustále vede po vámi zvolené cestě. Pokud se cítíte dobře, tak, v tu chvíli, svolujete více k tomu, co jste zamýšleli ze své širší perspektivy. (Jste inkarnovaný Duch)

8. Uvolněte se do vám přirozeného blahobytu. Vše je v pořádku. (Opravdu je!)
Podstata všeho, co oceňujete, proudí neustále do vaší reality. Jak nalézáte více a více věcí, za které jste vděční, tak váš stav vděčnosti otevírá více cest k více věcem, ke kterým cítíte vděčnost. (Jak přemýšlíte, tak vibrujete. Jak vibrujete, to přitahujete.)

9. Jste tvůrci myšlenkových cest vaší jedinečné cestě za radostí.
Nikdo nemůže ovlivnit a omezit to, kam směřujete vaše myšlenky. Nejsou žádná omezení vašich radostných cest, které chcete prožít. Na cestě za vaším štěstí objevíte vše, čím chcete být, nebo co chcete dělat, nebo co chcete mít. (Svolení ostatním k jejich zkušenostem vám umožní ty vaše.)

10. Skutky, které učiníte a majetek, který si vyměníte jsou vedlejšími produkty vaše zaměření na radost.
Na vaší radostné záměrné cestě budete inspirováni k tomu, co máte vykonat, vaše zdroje budou hojné, a budete vědět, tím jak se cítíte, že naplňujete smysl života. (Většina lidí má toto naopak, a tak cítí jen málo radosti z jejich skutků a majetků.)

11. Můžete opustit toto tělo bez nemoci a bolesti.
Nepotřebujete si přitahovat nemoc nebo bolest, jako záminku k opuštění tohoto těla. Váš přirozený koloběh – přijít, zůstat a odejít – je o zdraví a blahobytu. (Ale jste svobodní si to zvolit i jinak.)

12. Nemůžete zemřít, jste věčným životem.
S nadhledem si můžete zvolit odpočívat a svolit k vašemu lehoučkému přechodu do vašeho nefyzického stavu čisté, pozitivní energie. Tento věčný stav je vaším přirozeným stavem. (Užijte si toto všechno! Nemůžete tu nic pokazit a nikdy nic nebude ukončeno.)

1359

Zdroj: http://abrahamovo-uceni.inspiruj.cz/index.php

Pozvite vôľu Najvyššieho Zdroja do svojej reality

Po celé věky a mnoho životů byla povaha Zdroje chybně interpretována jako cosi, co je větší než lidstvo, takže právě Zdroj řídí nebo ovládá to, co se děje ve třetí dimenzi. Takovéto mylné chápání pravé přirozenosti vztahu člověk-Zdroj dovolilo celému lidstvu značně podcenit vlastní síly a povahu i účel své cesty na Zemi. Fráze ,,Buď vůle Tvá“ je tedy též nesprávně používána –  ve skutečnosti je modlitbou o opětovné spojení, nikoliv uznáním lidské křehkosti, slabosti, bezmoci či poddanství vůči  Božskému Zdroji.

Každá volba zahrnuje dva aspekty vůle. Vůli ega a Boží Vůli neboli Vůli Zdroje, a vaší součástí jsou obě. Pokud se rozhodujete z ega, zapojíte jeho vůli, pokud se rozhodujete ze svého božství, aktivujete Vůli svého božského partnerského vztahu se Zdrojem. Neznamená to, že máte Zdroj žádat o svolení, jestli můžete určitou volbu udělat,  znamená to přizvat Zdroj k účasti při rozhodování, abyste jednali z pozice té nejvyšší možné frekvence, neomezeného vědění a toho nejvyššího potenciálu.

Nepotřebujete svolení Zdroje v žádném z aspektů svého života, protože každý z vás je tu coby jiskra božského světla a jste na misi spočívající v léčení a uzdravení, vzestupu a vývoji. Jste vyslancem toho světla, jehož cílem je vnášet světlo do světa, aby toto mohlo poznat sebe sama jako božské a aby mohlo vyjádřit svou božskou Vůli.

,,Buď Vůle Tvá“, je způsobem, jak Zdroji potvrdit, že vaše srdce i mysl jsou mu otevřeny, takže Zdroj může vstoupit do vaší zkušenosti a podělit se s vámi o vyšší energii, perspektivu a úroveň poznání. Použitím této formulace vlastně vytváří prostor pro ,,nebe na Zemi“.

,,Tvá vůle“ neznamená, že Bůh-Zdroj je v určité situaci nějakou další stranou, že vy ustoupíte a necháte Ho, aby jednal – bez vaší spoluúčasti. To by z vás dělalo služebníka, někoho, kdo nemá na výběr nebo nemá žádnou vlastní moc a sílu, a musí jednat podle božských nařízení. To odporuje zákonu svobodné vůle. Nemůžete být ve svém životě současně sluhou a pánem, následovat něčí příkazy, zatímco zároveň následujete cestu vzestupu a vývoje – dle svého srdce, spolu s lidstvem, Zemí a vesmírem.

Neznamená to ani, že svou vlastní moc a sílu odložíte stranou, abyste nechali Zdroj, vše převzít. ,,Buď vůle Tvá“ bere na vědomí, že jste ochotni nechat v té chvíli své božské světlo zářit  ve své hmotné realitě. Otevíráte srdce Božskému Zdroji, aby s vámi mohl tuto zkušenost sdílet, a namísto toho, abyste tvořili prostřednictvím vůle svého ega, si volíte zažívat tento okamžik jako Boží Vůli a jako spolu-stvořitel tvořící po boku Božského Zdroje.

,,Buď…“ naznačuje, že jste ochotni nechat svou realitu rozvíjet v dokonalosti Boží Vůle, v dokonalém božském načasování, přirozené ladnosti a snadnosti, v proudu toho, co je vaším nejvyšším dobrem.

V tomto nádherném okamžiku jste v souladu  s tím nejvyšším a nejlepším výsledkem, jenž rozpíná vaše lidské vědění a poznání k jeho božské dokonalosti, a jste schopni jej stvořit. Stali jste se spolu-stvořiteli po boku Božského Zdroje, tím, že jste ve svém egu a vůli (spolu se všemi omezeními třetí dimenze) vytvořili určitý prostor, a uznali jste své božství a dali mu možnost se projevit. V té chvíli je váš životní cíl opětovného spojení a vzestupu naplněn a již jste stvořili nebe na Zemi.

Jennifer Hoffman

light123

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.
http://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj a tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

Majster Hilarion – Posolstvo pre týždeň 20.1. 2013 – 27.1. 2013

Milovaní,
každý z vás zaznamenáváte na své vlastní cestě vpřed drobné změny uvnitř svých vlastních těl a v energetických systémech a budete udiveni svou úlohou svodidla, kterou představujete. Každý den vámi v určitých chvílích proudí energie a vy ji rozšiřujete ven do okolního Světa. Tímto přispíváte přijímání vyšších frekvencí a jejich ukotvování na a v Zemi bez ohledu na zdánlivý chaos kolem vás.

Vaše práce se posunula na úroveň spolutvoření vašeho nového Světelného Věku. Jakmile odevzdáte svou lidskou vůli do Vůle Boží a budete si každý den přát propojit se s vaším vyšším, čistším Já, získá každá vaše myšlenka, slovo a čin vyšší význam. Rádi vidíme, že je mezi vámi samými i ostatními více pochopení, tolerance a odpuštění, neboť si uvědomujete, že každý má svou vlastní cestu, a že pamatujete na svou vlastní cestu vstříc svému naplnění povzbuzujíce zároveň ty kolem vás, aby se otevřeli svým nejvyšším možnostem.

Mějte na vědomí, že vaše přítomnost mezi lidmi, kteří nyní prožívají svůj vnitřní růst, je nanejvýš důležitá kvůli stabilizaci a ztišení polarit, které každý jedinec, v němž probíhá propojování se se svým vyšším vyjádřením, musí ve svém nitru prožít a které jsou ve vnějším Světě považovány za přeměňující se energie. Je čas, abyste pokračovali ve svém nanejvýš důležitém záměru udržovat Světlo a nejvyšší vize pro všechny. To může být čas od času celkem problém, neboť i nadále prožíváte projevy starých vzorů, které ještě nebyly transformovány, přičemž toužíte po tom, aby ve vás Svět viděl Světlo, kterým jste.

Buďte sami se sebou trpěliví a věnujte si potřebnou péči. Naslouchejte svým vnitřním pobídkám, zatímco vaše tělo pokračuje v procesu transformace. Odpočívejte, když musíte, abyste si udrželi lepší rovnováhu. Mnozí z vás vyžadují delší dobu spánku, což pomáhá vaší rekalibraci. Na vnitřních úrovních si tímto pomáháte mnoha způsoby a na tolika různých úrovních, že byste byli velmi překvapeni, kdybyste si to mohli zcela uvědomit.

Pročišťování vašeho Světa a vašich fyzických nosičů bude pokračovat, dokud nebude všechno transformováno, a vy již víte, že vaše soustředění dělá divy při vytváření toho nejlepšího. Vše, co je třeba, je žít svůj život a prožívat tu největší radost a smích ve světelnosti svého bytí, se všemi stíny, které stále přetrvávají, protože se již nemají kam schovat, a byly tudíž přijaty do jednoty se vším, čím jste, a to všechno, VŠECHNO, drazí, nyní začíná nabírat na intenzitě. Skvělé!

Do příštího týdne…
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Majster Hilarion – Posolstvo pre týždeň 13.1. 2013 – 20.1. 2013

Milovaní,

ve svých každodenních životech si začínáte všímat posunů uvnitř vašich těl i vašich vědomí. Teď už si umíte mnohem snáze udržet rovnováhu po dlouhou dobu, a to dokonce i v případech, kdy se dějí změny neočekávaným, nebo nepředvídatelným způsobem. Zdá se, že život plyne harmonicky a synchronicky a když s tímto proudem zůstanete naladěni, bude váš život ve fyzickém těle na této Planetě čím dál lehčí a plný ladnosti.

Mnozí z vás občas zažívají ve svém těle pocity intenzivního žáru, které přicházejí během, nebo krátce po přijetí vyšších energií a aktivací. Někteří mají chvílemi pocit nedostatku kyslíku, nebo se jim zdá, že je těžké popadnout dech. To jsou také symptomy, které jsou dočasné a týkají se vyšších frekvencí ve vašem aurickém poli. Dá se to přirovnat výstupu horolezců na Mt. Everest, kdy s dosažením vyšší nadmořské výšky vzduch řídne. Na trhu přírodních potravin jsou produkty, které vám s tím pomohou, například kyslíkové kapky, nebo každodenní režim intenzivních vdechů a výdechů, i to vám pomůže.

Opět vám, Drazí, připomínáme, že je třeba, abyste zůstali uzemněni v jádru Země. To vám pomůže snáze vstřebat vyšší energie a pomůže vám to být plně přítomni na své cestě, na této planetě a v procesu přijímání svých vyšších aspektů. Pokud se zapomenete uzemňovat, zjistíte, že ztrácíte soustředění a nebudete schopni dokončit úkoly, na které se chystáte, nebo na kterých již pracujete. Všichni jste mostem mezi nebem a zemí, takže je vaší osobní povinností zajistit, aby tento cíl pocházel z vyrovnaného energetického Světelného těla.

Spousta z vás nyní objevuje poklady, které po věky ležely ladem ve vašich nitrech. Nyní se začíná objevovat mnoho talentů a vám přísluší, abyste to, co se snaží z vašeho nitra vyplout na světlo, začali pozorovat a realizovat.
Do vašeho aurického pole nyní přicházejí k využití, přijetí a rozvoji také schopnosti a talenty z vašich minulých a budoucích životů. Jde skutečně o nanejvýš vzrušující období pro všechny duše, které přišly osídlit fyzická těla na planetě Zemi!

Všímejte si svých myšlenek, které se objevují, neboť nyní máte příležitost vybrat si, zda si je osvojíte, nebo je necháte pouze projít skrz a odejít. Každá myšlena v sobě nese nekonečně rozmanité možnosti a je na vás, na co zaměříte svou pozornost. Popravdě, vaše proškolování na mistry je v plném proudu a jakmile si uvědomíte svou účast na spolutvoření s bytostí Nekonečna, uvědomíte si, že jste zodpovědní za to, co tvoříte, neboť projevy vašeho tvoření budou nyní probíhat rychleji, abyste viděli, že jste skutečně těmito tvůrci. Jakmile si zvyknete, že se vaše výsledky vašeho tvoření projevují rychleji, bude to pro vás snazší. Ty, kdo zvládnou tuto práci, čeká hlubší život a odhalení svého duchovního nitra.

Do příštího týdne…
JÁ JSEM Hilarion
©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Přijměte své kristovské vědomí

Jsou Vánoce, a (kromě neoddělitelných dárků, setkání, spousty světel a oslav) je to čas, kdy slavíme narození Ježíše Krista. Tento rok, s načasováním Slunovratu, konce čtvrtého cyklu Mayského kalendáře a s cyklem vzestupu, jenž dokončujeme, nabírají Vánoce zcela nový význam, protože vstupujeme do nové éry lidského vědomí a můžeme v plné míře přijmout své kristovské vědomí.

Dosud a z dálky jsme to vnímali jako vědomí Krista, onu nejvyšší úroveň, jež byla  – během jeho pobytu na Zemi – ztělesněna velkým učitelem, jímž byl Ježíš Kristus. Kristus učil o posílení sebe sama, o naší schopnosti mít přímé spojení s Božským Zdrojem, o božské podstatě člověka a o naší vlastní schopnosti dělat zázraky. Často též říkal, když byli lidé udiveni jeho schopnostmi: ,,Toto i vy můžete činit, a ještě více…” Náboženská učení za celá století toto učení odosobnila a způsobila, že jsme uvěřili, že jsme bezmocní, nehodní a nezasloužíme si takovéto schopnosti. To se však nyní změnilo.

Zrození Ježíše nám také přineslo potenciál sladit se a spojit s naším vlastním kristovským vědomím, přijmout sebe sama jako jiskry božského vědomí a plně včlenit učení Krista do lidské úrovně naší bytosti. Nejde o to, abychom se snažili být jako on, ve smyslu: ,,co by Ježíš učinil”. Jde spíše o integraci aspektů našeho vlastního kristovského vědomí, tedy co bychom my dělali ve svých životech s touto úrovní duchovního uvědomění, sebedůvěry a přesvědčení. Ježíš nám v tomto směru byl příkladem, a nám trvalo tisíciletí, než jsme došli k bodu, kde bychom mohli začít připouštět a uznávat, že jsme schopni získat přístup k této úrovni existence.

Kristovské vědomí je dalším stupněm energetické frekvence, završením naší cesty vzestupu, jež zahrnovala postup od primitivnějších forem bytí k duchovnímu člověku. Kristovské vědomí ztělesňujeme, jestliže víme, že sami jsme součástí božství, že si to zasloužíme, že jsme silní, máme svou hodnotu a jsme bytostmi bez hranic.

K onomu vyrovnání, sladění či spojení s naším kristovským vědomím dochází tehdy, když jsme schopni bez většího úsilí používat svou schopnost spolutvoření po boku Božského Zdroje, když uznáváme své spojení s Ním a spojení mezi námi všemi, a když jsme schopni se stát jedním s energetickým prouděním, jež je tímto Vesmírem. Jsme svrchovanými vládci ve svém životě i na této planetě, a pokud žijeme, jednáme, myslíme a ,,jsme” prostřednictvím svého kristovského vědomí, můžeme stvořit svět, kde vládne bezpodmínečná láska, mír a dobrá vůle – pro všechny a mezi všemi.

Jennifer Hoffman

transf

Copyright ©2012 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.
http://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj a tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

Spolutvorenie pri Vzostupe

Proces Vzostupu je naplnený požehnaním. Vy, ktorí ukazujete cestu, môžete mať občas pocit mentálneho boja. Je to skutočne tak, pretože znovunastavujete matrix a razíte cestu. Ste doslova v rôznych dimenziách naraz, ale pretože ste sa narodili v realite 3. dimenzie, nie ste na to zvyknutí.

Vaše spolutvorenie je zamerané na prípravu ľudského kolektívu na posun, Vzostup a návrat Materského plánu. Vaša tvorba spočíva v písaní, blogovaní, hudbe, výstavbe komunít, liečení, učení, odstraňovaní starých spôsobov v správaní, vstupovaní do nových obzorov komunikácie a porozumenia, rozširovaní svojho Srdca, svojho fyzického, mentálneho a emocionálneho Ja, zdieľaní informácii s druhými. Pravda je dôležitá a vaša tvorba je sústredená najmä na pomoc pri zvyšovaní vibrácii, na pomoc kolektívu vysporiadať sa s novou frekvenciou. Vaša tvorba sa vzťahuje na kolektív, na odstraňovanie, prepúšťanie a eliminovanie starých vzorcov. Robíte to, čo je nutné a čo pokladáte za najdôležitejšie.

Tieto zmeny prebiehajú v celej populácii jemne a neustále. Každá bytosť na planéte je zasiahnutá Svetlom rovnako. Je to návrat k Láske. Pokiaľ stelesňujete Lásku, ste pripravení vzostúpiť. Trpezlivosť je pre ľudské bytosti jedna z najobtiažnejších kvalít, pretože nie je prirodzenosťou našej povahy, najmä v tejto dobe prechodu, aby sme zostali iba tichými pozorovateľmi.

Najjasnejším indikátorom Vzostupu je naše Srdce. Je to stred našej bytosti, ktoré vie a rozhodlo sa, že si volíme Lásku, že sme radostnejší, menej nekľudní a netrpezliví a súčasne dychtiví chopiť sa nového dobrodružstva a nechať odísť starú 3. realitu duality, polarity a všetky falošné schémy, ktoré v nej boli vytvorené.

Vo fyzickej forme začnete sami preciťovať, že ste prestavovaní, a to nielen zvonka, ale zvnútra navonok, pretože mnoho z toho prebieha pri aktivácii častí vášho mozgu, žliaz, orgánov, kostnej drene, vlákien DNA pri posune z uhlíkového základu na kryštalický. Bolo už veľa povedané o symptómoch Vzostupu – kozmická chrípka, závrate, depresívne myšlienky, vrcholy šťastia – ale to je tiež vaše telo, ktoré sa transformuje, aby ste mohli prijať a udržať vyššie frekvencie, viac Lásky, Svetla, než ste mali kedykoľvek predtým.

Po fyzickej stránke to znamená, že pokiaľ sú situácie (mentálne, emocionálne, kauzálne) na všetkých úrovniach, tak vychádzajú na povrch kvôli Láske, uvoľneniu, vylúčeniu. Nebuďte prekvapení, keď sa váš stav akoby prechodne zhorší alebo pokiaľ máte emocionálne ťažkosti, depresie alebo úzkosť, tak sa naraz cítite úzkostnejší ako ste sa cítili kedykoľvek za celé roky predtým. Je to preto, že vychádza na povrch situácia, otlačok minulosti či súčasné zasadenie do vášho fyzična.

Prečo sa to vlastne takto deje? Preniknutie každého z vás v túto dobu prechodu Matkou/Otcom/Jednotou, vašimi vlastnými vodcami, vašimi hviezdnymi bratmi a sestrami sa nezmenšuje, ale zvyšuje a zvyšuje sa rýchlo, takže udržiavate viac energie. Tá prichádza dovnútra a funguje tiež ako čistič, vysávač, čistiaci prostriedok pre tieto veci, aby vyšli von a odišli preč. Budete vyzerať viac energickí a preto aj mladší. Budete cítiť svoje telo, tkanivá, kožu, kosti, kľby, orgány a to všetko bude fungovať harmonickejšie, efektívnejšie a viac podľa toho, kým skutočně ste.

Proces Vzostupu je kolektívny a zahŕňa všetkých. Deje sa akoby v prílivových vlnách a postupne. Všetky procesy (mentálne, fyzické a emocionálne) postupujú súčasne. Niektorí z vás prežívajú integráciu a jej intenzitu s vrcholmi nádhernej energie, jasnosť aj pády. Vojdite do Srdca Jednoty a ono vám pomôže to všetko vyrovnať. Nechajte to prebiehať plynule. Akonáhle sa odohrá tento posun, ktorý pre niektorých trvá dni, pre niektorých týždne, mesiace, tak sa raz ráno prebudíte a cítite jasnú ostrosť mysle, jasnejšiu ako kedykoľvek predtým. Univerzálny plán, plán Matky, nie je zničiť vaše mentálne schopnosti, ale je tu preto, aby ste boli v úplnej harmónii a rovnováhe svojich sfér. Ide o vyrovnanie. Všetko je prepojené a tento typ zmien budete pociťovať ešte viac ako symptómy Vzostupu. Neznamená to, že symptómy Vzostupu odídu, iba sú prekryté týmto širším procesom.

Niektorí prejdú dlhým procesom prebúdzania, iní ho budú mať v jedinom okamihu. Milovaní, je to vaša služba. To je to, čo ste sem prišli vykonať, pripravovať cestu. Sadíte semená, aby mohli vyrásť. Tomu sa hovorí hviezdna sejba. To je to, čo práve robíte. Je to preto, že ste silní vodcovia a ukazovatelia cesty. Bola to vaša volba a práve sa na ňu rozpomínate.