Tag Archive | smer

Končí se svět, který se utápěl v temnotě – odkaz od Zlatej dušičky

Zdá se, že život v tomto čase přináší mnoho dobrého, i když pohled proživatele ukazuje, že je velice náročný. Střídání nálad jak uvnitř, tak vně, bude i nadále pokračovat. Změní se intenzita, avšak pro mnohé tento čas přinese spíše nemožnost se rozhodnout, kam v životě směřovat. Musí dojít se smíření s událostmi tohoto času a teprve poté bude možné opětovně zaměřit tvorbu životních událostí vpřed, tedy tvořit novou budoucnost. Jsou zde ještě mnohé zmatky, kdy některé bytosti nedokáží určit směr své cesty, jsou zmateny a jsou také klamány, aby se nedokázaly nadále spojovat se svou vyšší podstatou.

Zlomek vteřiny je nyní pro vás čas, kdy se může udát mnohé. Kdy je tu nekonečné množství možností a také velký potenciál k náhlým změnám, náhlým kolapsům, ale také náhlému růstu, či otevření příležitostí, které mohou zcela proměnit život právě ve zlomku vteřiny. Končí se svět, který se utápěl v temnotě. Musí. Jinak by nikdo nepřežil. Avšak toto ještě potrvá, než se Země přehoupne z času konce do času stabilního a pevného začátku. Jsou zde mnohé scénáře, které ukazují novou cestu a mnoho z nich nebude nikdy naplněno. Pod tlakem živlů se může mnohé stát a mnoho z tohoto pak dovede některé k uvědomění si nových skutečností. Svět bolesti a nepochopení již existuje vedle světa naděje a uvědomění a začínají se vzdalovat. Člověk je uzavřený v bublině, která mu nedovolí uvolnit se a dojít k pravdě. K pravdě, která by mu otevřela oči. Cesta k pravdě v tomto čase vede skrze marast, který nepropouští ani bublinku naděje. Tím spíše pak působí na bytosti, které ve svém zoufalství a pod tlakem událostí dospějí k novému pohledu na svět i na život. Mnohé bytosti se musí zbavit svých závislostí, neboť pokud toto neučiní, jako kámen je budou stahovat dolů.

Člověk si neuvědomuje, že mnohé projekce, které prožívá, jsou nastaveny, jsou vytvářeny proto, aby došel k závěru, že nic nedokáže změnit a vzdal se. Na straně druhé je zde kolona těch, kteří utváří běh času svým světlem a v časech temnoty svítí jako lucerny. Černá a bílá, dobro a zlo. Je možné toto nazvat jakkoli. Pokud je zde cosi, co může pomoci otevřít oči, pak je to zkušenost, která zanechá výrazné otisky v duši člověka. Takovými zkušenostmi právě procházíte, avšak není to nic, čeho byste se měli bát. Neboť dostáváte příležitost zbavit se všeho, co s vámi neladí. Někteří, kteří se dokázali pozvednout, nachází se nad energiemi hustoty. Pouze tehdy, pokud poleví, mohou se opět ponořit. Jejich vůle je však natolik silná, že se opět dokáží nadechnout a odpojit se od špíny, která zachvacuje temné kouty tohoto světa.

Čas slunovratu je zde jako světlo ve tmě, neboť v tento čas je možné s pomocí světlušek odevzdat své zátěže a připojit se k proudu duší, které směřují k sobě samým, které směřují domů. Ten pocit domova může být pro někoho tak silný, že si ho zapamatují po celý svůj život a bude jejich hnacím motorem. Čas, kdy se otevřou dveře a bude možné zahlédnout záři a prožít zázrak ve světě materie. Držte v sobě stále vize toho, co si přejete, neboť čas Vánoc vám pomůže uvést v chod materializaci těchto přání. Nezapomínejte na lásku a nezapomínejte na sebe samé. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: https://zlata-dusicka84.webnode.cz

Advertisement

ASTROLOGŮV SRPEN V KOSTCE

Se Sluncem ve znamení Lva se do 15. srpna pohybujeme po astrálním těle, poté do konce měsíce na těle éterném. A tak žijeme a existujeme v objetí svého já, ve vlastních potřebách a snech o realizaci. V tomto čase ještě jsme mimo hlavní proud dění, na dovolených, prázdninových cestách. Potřebujeme kompenzovat řadu subjektivně pojímavých komplikací, nesvobod a neuskutečněných plánů, které jsme intenzivně byli zažívali během roku. Nyní chceme žít a víc než méně dělat aspoň něco podle sebe. Zároveň je to pro každého z nás doba osobních zkoušek, rozhodujeme nenápadně, ale jednoznačně o dalším nasměrování života na nadcházející měsíce.

Důležitý bude 6. srpen, kdy vejde po devíti měsících v Kozorohu Lilit (černá Luna) do Vodnáře. Radikálně se promění témata a oblasti, ve kterých spatřujeme vlastní nekompetenci. Nyní tu půjde o svobodu, nezávislost, směry života, inspirace, vyšší já, ale i o touhu vyniknout a řešit si své záležitosti po svém. V tom budem hledat úměrnost, ale také i invenci, inspiraci a motivace.

Den samotný může proběhnout i klidně, jen se dá očekávat, že v našich nitrech dozrají jistá očekávaná a někdy i neočekávaná rozhodnutí. Nebude jiné možnosti než udělat to, co bude potřeba udělat.

8. srpna se Uran se na třetím stupni Býka otočí a začne couvat. Na začátku listopadu tak ještě na několik měsíců vejde do Berana. Období po osmém srpnu přinese do mnoha situací zvraty a obraty. Události to budou spíš ideové a inspirativní. Při tom všem obracení (se) bude šance uvádět a uvést věci na pravou míru a dosáhnout za relativně menšího odporu a celkem většího nadšení toho, po čem toužíme.

10. 8. se ve Vodnáři setkává Lilit s retrográdním Marsem. tady bychom mohli čekat trochu zakázaná uvolnění provedená za každou cenu, i kdyby to měla být nějaká dávka násilí páchaná a na sobě či jiných zúčastněných.

11. srpna bude novoluní ve Lvu okořeněno kvinkunxem s Plutem v Kozorohu. Situace by se dala interpretovat jako boj o pozice, ochrana jistot. Povaha novu bude významně konzervativní.

12. 8. se retrográdní Mars vrací zpět do Kozoroha, aby nás přiměl dokončit to, co nebude ještě možno považovat za definitivní. Vidíme, že druhá dekáda srpna začne pěkně po kozorožsku.

Okolo 19. srpna vyvrcholí potřetí a na dlouhou dobu naposled trigon mezi Jupiterem ve Štíru a Neptunem v Rybách. Aspekt lze spojovat s nadějí, duchovní inspirací a obrodou, příležitostmi nasměrovat se na dobré a rozvíjející cesty.

25. 8. se vytvoří velmi příznivý zemský trigon mezi Sluncem v Panně, Uranem v Býku a Saturnem v Kozorohu. Saturn bude stále ještě retrográdní a tak vnímejme tuto konfiguraci více jako posílení vnitřní, načerpání sil. Aspekty poměrně dobře ukáží, kde a v čem je síla, odkud vycházejí jistoty a co je třeba dělat pro to, abychom dále rostli a posilovali. Pomůže prosadit originální konkrétní myšlenky a nápady, dá vyrůst všemu silnému.

Jak je vidět, tak se nebudeme nudit, aspekty nám leccos přihrají do cesty a nebude možné to obejít. Věřme ale, že prostředek léta přinese i příznivé změny do našich životů. Jistě i najdeme tu správnou cestu, ty odpovídající reakce na životní výzvy.

Ondřej Habr

Čas Panny, čas realizace

Slunce vstoupilo do znamení Panny 23. srpna a vyjde ven do následných Vah 23. září. Mezi těmito dvěma daty se však může udát mnoho situací ovlivněných nebo signovaných energií tohoto znamení. Je čas sklizně, doba, kdy je třeba začít racionálně myslet a reálně se soustředit.

Slunce je ve znamení Panny v poslední třetině léta, kdy nastává je doba sklizně, roztřídění, zpracování a zužitkování. Příležitost k prozření na konci prázdnin, kdy Lev symbolicky předává Panně vládu. Kdy končí doba zdánlivě nekonečných lvích oslav sebe sama, zahradních slavností s vodotrysky a ohňostroji. Po nich je potřeba se probrat, uklidit. Znovu na konci prázdnin těla i duše najít sebe sama, koncentrovat se, nasměrovat se. Znovu najít, a ještě lépe přehodnotit, význam svého života. Vytyčit směr, zasadit mezníky a vydat se naznačeným směrem.

Symbol znamení Panny je poměrně komplikovaný. Jedná se o tři svislé pilíře, které jsou nahoře propojeny obloučky. Poslední svislice pak již nedosahuje až dolů jako předchozí tři, lomí se a kříží předchozí pilíř. Vidíte, že jen popis symbolu je poněkud komplikovaný a vyžaduje, aby se naše mysl soustředila a zapojila představivost, myšlení i schopnost práce se symboly. Stejně tak komplikované je vše, co se ve znamení Panny děje. Tři pilíře znamenají ducha (nápad), duši (přemýšlení, abstrakci) a tělo (realizaci). Čili postup od nápadu až po zhotovení či dokončení. Soustředěnost zrozenců ve znamení Panny je pověstná a je tématem sama pro sebe. Ale vraťme se k popisu symbolu, ještě nejsme hotovi! Na tři pilíře nahoře navazují čtyři obloučky symbolizující rytmičnost. A skutečně jedním z principů Panny je i smysl pro rytmus, takt, opakování a přesné zopakování. Můžeme v tom spatřovat i schopnost pracovat podle zadání, které je třeba dokonale napodobit (nikoli improvizovat, což je téma Blíženců, ani zlepšovat, což je spíš práce Střelce).

virgo

Komplikovanost či jistá složitost dějů a procesů, které pod znamením Panny probíhají, odkazuje na věčný boj uspořádanosti a chaosu, který je zpravidla tématem číslo jedna ve znamení Panny. Na jedné straně chaos jako prapočátek, prazdroj všeho a tedy také ještě nekonečné a nerozlišené i nerozlišitelné možnosti. A na druhém pólu usměrněnost, uspořádanost a řád, které otvírají cestu k řešení, realizaci, uskutečnění a materializaci ať hmotných či abstraktních hodnot. A mezi tím se pohybuje panenský archetyp nahoru a dolů. Osciluje mezi možnostmi chaosu a nutnostmi řádu. Hledá svoje místo, niku a parketu; postupy, přístupy, zdroje a výstupy. Výslednicí v ideálním případě tak nejsou jen výsledky, produkty a skutečnost, ale samotný proces výběru, třídění, čištění a pročišťování. V případě Panny nacházíme na životní cestě exaltaci (povýšení) formy nad obsahem. Zjednodušeně řečeno a viděno v posloupnosti: předchozí znamení Rak si realitu vysní, Lev si s její ideou pohraje a Panna vybere a vytřídí tu nejvhodnější variantu.

Panenský princip čištění a třídění můžeme vidět jako součást věčného boje s chaosem a neuspořádáním, které představuje protilehlé znamení Ryb a planety, které v Rybách vládnou, tedy Neptun a Jupiter. Symbolická bitva mezi panensky jednoznačným rytířem, doktorem, inženýrem, nástrojářem s hydrou chaosu, s neuchopitelnými bakteriemi, s mnohotvářným projektem, se hmotou, které je třeba přisoudit formu a rozměry.

Převedeno na energie a úkoly současného období na sklonku léta to znamená následující. Vtěsnat se po dovolených zpět do těsné kazajky pracovního pořádku. Přejít od vzrušujících prožitků cest na vrcholu léta pod znamením Lva do každodennosti, která nám báječně umožňuje vyrovnat se s nástrahami života. Vždyť přináší použitelné návody a postupy. Naučit létem rozvolněné děti opět zvyklostem spojeným se školou a jejími povinnostmi. Vybrat jim i sobě nová zaměření, lekce, kurzy. Zvyknout si nejen na pravidelné střídání podnětů, ale také na v této době se již výrazně zkracující den, ubývající teplo a sluneční svit. A po duchovní a duševní stránce zpracovat vše, co jsme zažili, prožili, čím jsme si prošli do vzpomínek, záznamů a dat. Fotografií, alb a zápisů. Do zkušeností, rad a nově zformulovaných vzorců. Nových postupů a přístupů. Panna je mistrem zpracování a konzervace a tak je potřeba vše, čím jsme si za poslední dva měsíce prošli někam umístit, zařadit a dát tomu správné rozměry a směrování. To lze provést právě teď a nikdy jindy tak dobře jak v tomto ročním období.

Napomoci nám může sféra fyzická, můžeme začít pro to, abychom se usebrali, úklidem fyzickým, tříděním potřebného a nepotřebného, konzervací a zavařováním plodů a plodin. Chystáním se na další příští časy, jež nebudou tak příznivé samostatnému a osobitému projevu našeho ega tak jako byla doba léta. Panna a tedy i doba, kdy je Slunce v jejím znamení, je spojena se zdravím a čistotou; konec léta je také branou k podzimu. (Vždy poslední znamení v ročním období nás připravuje na další). Nezbývá než se čistit, hledat zdroje energie, možnosti, čemu a kterak se věnovat. A důležité je zapojovat se, propojovat se, hledat v každodenních, cyklicky a rytmicky se opakujících činnostech momentální smysl a přínos. Je tedy důležité, aby to, čím se zabýváme, se nám nejen líbilo, ale abychom vnímali užitečnost a přínosnost těchto činností. Princip zapojení a propojení se s okolím, lidmi, prací se spojen také s naší schopností vydat ze sebe to nejlepší. Nešetřit a nečekat na budoucnost, ale umět podat a prodat to, co v nás je a co umíme. Teď a tady.

A můžeme se podívat na oblohu, najdeme tam postavení planet, která mohou napovědět, co se asi bude na sklonku léta dít. Na konci srpna se letos podruhé sejde Venuše s Marsem. Venuše bude tou dobou retrográdní, půjde tedy o prověření našich ideí a ideálů z konce února, kdy jsme se pro něco poměrně vážného nejen v partnerské oblasti rozhodli. Tentokrát se tak bude dít v kvadrátu na planetku Proserpinu, tedy bude nás zajímat, jak rozhodnutí obstojí v konfrontaci s vyššími a všeobecnými principy. Zkrátka, jestli to má smysl a nebo ne. Samotná řešení nám však osud nabídne až při třetím setkání obou planet, které přijde na pořad dne v listopadu. Prvního září nastane školní rok s mírným či větším chaosem, Slunce se postaví do opozice na Neptun v Rybách. Bude potřeba se poměrně dost soustředit. Polovina září pak bude znamenat mírné nejasnosti v životních plánech a směřování, dočasnou ztrátu orientace, to se do opozice s Neptunem dostane Jupiter. A 18. září skončí (pro někoho možná konečně) poněkud psychykudrásající pobyt Saturnu ve Štíru. Tato planeta přejde opět do Střelce a ukončí období revizí příjemných i nepříjemných zážitků z let 2013 a 2014. Dostaneme tak nové nabídky a přijdou a nebo se spíš pomalu začnou formovat nové jistoty a pravidla. Možná se svět v lecčems opravdu změní. Konkrétní změny budou viset ve vzduchu až do okamžiku, kdy Slunce přejde do dalšího znamení, do znamení Vah.

Přejme si spolu se Sluncem v Panně koncentraci na to, co je právě třeba, čistotu v počínání si i jasnost v uskutečňování.

Ondřej Habr

Září 2015

Září můžeme považovat za startovní měsíc do nové životní etapy.

I když bude začínat velmi zlehka a volně, bude jedním z velmi zásadních měsíců tohoto roku.

V září se nám začne mnoho záležitostí ujasňovat, začneme chápat, co se kde děje a proč. Nejen, že se nám začnou pomalu a jistě uskutečňovat a realizovat naše dříve vyslaná a odevzdaná přání, ale také nás to zároveň začne směrovat, abychom se i my nastartovali a mohli směle vykročit do nového života.
Mísí se zde naše vůle a přání s vůlí, pomocí a spoluprací vesmíru a nebeských bytostí – pomocníků.
Je velmi důležité, abychom v tomto období začali skutečně projevovat naše vnitřní postoje, přání a potřeby. Každým okamžikem – myšlenkou, postojem, slovy, rozhodnutími si budeme vytvářet směr naší budoucnosti.

Jde o jakousi “Duchovní revoluci”, díky které přecházíme do nových směrů a energií.

Budou se nám více a více objevovat různá znamení, překvapí nás zajímavé “náhody” a budeme se setkávat i s novými lidmi a učit se novým možnostem. Pomalu se začnou probouzet naše vnitřní schopnosti a začneme se cítit mnohem lépe. Hluboko uvnitř budeme pociťovat určitý klid a to vše už mnoho lidí zažívá nyní.

Toto se totiž probouzí už delší dobu, ale mnoho lidí stále ještě dozrávalo a někteří ještě dozrávají. Je to tak v pořádku, protože pro každého je ten správný čas dle jeho stupně a možností vnitřního vývoje duše.

autumn11

Září je v podstatě velmi krásný měsíc, i když to v realitě nemusí být ještě zřejmé. Ještě stále mohou a budou doznívat nezdravé věci, které se stále otevírají a chtějí “osvobodit”. V podstatě jde o osvobození duše, a proto se mnoho starých energií nyní objevilo a objevuje. Často se mě moji klienti ptají, proč se jim to či ono najednou teď děje, když byl léta klid.

O to více také pracuji s lidmi v rámci odstraňování bloků, což duši osvobozuje od různých pout, omezení a potíží a to v jakýchkoli oblastech. Dá se říci, že často s klientem vnímáme, jako by byl doslova uvězněn, respektive jeho duše v programech a blocích minulých vlivů.

Je to právě proto, že je čas vše konečně vyčistit a tím umožnit vstup do láskyplného a naplněného života.
Proto se nyní mnoho lidí začíná poohlížet i po duchovních možnostech a pomoci, jelikož všechno se vším souvisí a je čas, aby se pozemská realita a duchovní cesty propojily v celek a tvořily rovnováhu.
V nedávné době jsme přestoupili do věku Vodnáře a ten přináší rovnováhu, lásku, klid, harmonii a vyrovnání.

A přesně proto se nyní dějí ještě ty bolavé a nepříjemné situace a události, protože je to nezbytné, abychom začali přemýšlet a mohli si uvědomit, co je pro nás skutečně důležité, ale také proto, abychom je konečně vyčistili. Přivítejte září s úctou, pokorou a láskou, jelikož je to start k možnostem, které nyní vůbec nemusíme ani chápat ani ještě vidět. Mnoho lidí je už dávno vnímá.

Přeji Vám sílu, lásku, radost a pochopení na cestě za Vaším novým láskyplným, smysluplným a naplněným životem.

Poselství pro tento měsíc:
“Nesnaž se zkrátit si cestu, ale ubírej se po ní tak, aby každý skutek činil půdu pevnější a krajinu krásnější.”
“Svět má Duši, a kdo té duši porozumí, porozumí řeči věcí.”
“Cesta magie – stejně jako životní cesta všeobecně – je a vždy bude cestou tajemství.”
“Každý člověk je jiný a každý dojde k Bohu po své vlastní cestě.”

Paulo Coelho

hanka

ZRCADLENÍ

Utrmácená dlouhou a nesnadnou cestou, vedoucí téměř vždy do vysokého kopce, komplikovanou nutnými odbočkami,  složitými vztahy a nepříznivým počasím, zastavila vysoká kněžka na malý okamžik spřežení vezoucí jí k toužebnému cíli. Její fyzické tělo bylo unaveno stejně jako její duše, potřebovalo nutný odpočinek.

Byla si vědoma toho, že i tento byť krátký odpočinek je pauzou zdánlivou, že všude kolem číhají různé nástrahy, ale musela chvíli zastavit a meditovat nad tím, kudy a jak se vydat dále.

Zavřela oči, požádala své vyšší identity a neviditelné průvodce o nutnou ochranu a pohroužila se do svého nitra. Procházela zpětně svou nelehkou cestu, vzpomínala, či spíše si procházela jednotlivé úseky cesty k onomu cíli nejvyššímu – k cestě domů… Poznala, že tato cesta vlastně nepatřila pouze jí, ale spíše lidem, které na své cestě potkávala. Vlastně vyšší moc po ní chtěla, aby zcela zapomněla, že někam směřuje… Potkala na ní osoby, které velmi milovala, domnívajíc se, že oni jí též… V tichém rozjímání však v tento letní den poznala, že ve většině případů tito lidé podvědomě vnímali její světlo, něžné a současně silné energie lásky, že potřebovali „jen“ pomoci, že nemilovali osobně ji, ale světlo skrze ní proudící a připomínající jim vyšší sféry, kde jejich duše měla svůj domov… Tolik vytoužené poznání lidské lásky se jí dostával pouze od několika málo osob, povětšinou patřící do její skupiny duší. Vysoká kněžka dále se zavřenýma očima promítala svou cestu, občas cítila, jak po jejím obličeji stékají slzy nejen smutku, ale i dojetí a poznání…

Najednou si uvědomila, že poblíž místa, kde se na malý okamžik zastavila, se nachází rozsáhlá vodní plocha, jakési horské jezero. A tak otevřela oči a vydala se pomalu k němu. Nebylo to obyčejné jezero, neboť jakmile poohlédla na jeho hladinu, začala vidět různé osoby, s nimiž se setkala nejen v tomto životě, ale i v těch předchozích… Vodní hladina jezera se proměnila na promítací plátno mnohadimenzionálního filmu.

reflection-state

Vysoká kněžka najednou viděla skutečný význam jednotlivých příběhů své cesty, uvědomila si, že se na tuto nelehkou cestu vydala zpočátku kvůli sobě samotné, ale postupně ji vyšší moc jemně, ale přitom velmi důrazně posílala do cesty osudy lidí jiných, kterým vždy bez jakéhokoliv rozmýšlení z lásky pomáhala a nechávala jejich vědomí uslyšet tón vyšších světů, světů lásky, světla a harmonie…

Dívala se na tyto příběhy a poznala, že ač někdy její pomoc dočasně působila jako milost, poslaná skrze ni z vyšších duchovních světů, ne vždy dotyčný změnil své vyzařování. Viděla též, že někdy – a bohužel poměrně často, ti, kteří žili ve svém osobním pekle, její světlo odmítali anebo naopak přijali a zneužili ho k nízkým potřebám svého ega, či jej dokonce zneužili pro své pekelné účely… Na tyto scény, zrcadlící se na hladké hladině horského jezera, se dívala vysoká kněžka se slzami v očích, neboť netušila, že i božská milost – světlo vysokých duchovních dimenzí, lze takto zdeformovat…

Začala vzlykat: „Byla snad moje cesta zcela zbytečná???…“…

Ale hladina jezera začala promítat širší obraz její cesty i celého dění nejen v této galaxii ale i v celém vesmíru… S úžasem vysoká kněžka pozorovala, jak každý výdech světla z oceánu vědomí Světla-Zvuku Nejvyššího Zdroje prochází všemi dimenzionálními pásmy, jak však paprsky světla do dimenzí nejnižších procházejí temným pásmem těžkých myšlenkových a emočních výtvorů lidstva této planety.. Viděla, jak každé působení božské milosti skrze vědomí všech skutečně duchovních lidí na Zemi tyto temné mraky egoismu, zloby, strachu, hamižnosti atd., rozpouští stejně tak, jako paprsky Slunce roztávají vrstvy ledu.

S úlevou si tedy vysoká kněžka oddechla: „Takže každý úsek mé cesty byl správný, měl svůj vyšší smysl…“.

Poznala, pozorujíc mnohadimenzionální film zrcadlící se na lesklé hladině horského jezera, že i záblesk světla, který byl poskytnut zdánlivě zbytečně, měl svůj vyšší význam..

S hlubokou vděčností a láskou již nyní hleděla na ty, jimž pomáhala, neboť tyto osoby vlastně pomáhaly jí…

Mohla skrze ně přitáhnout na tuto kdysi tak krásnou, ale po větší časy temnou planetu, více duchovního světla, mohla pomoci splnit slib Tvůrců, který dali kdysi dávno Nejvyššímu Zdroji, že i v temnotě může zazářit světelná hvězda lásky…

Vysoká kněžka  se pomalu vracela na místo, kde stále její spřežení, s posílenou vnitřní vírou uchopila  pevně otěže svého spřežení a s úsměvem na rtech, se svitem hvězd ve svých očích a rozzářeným krystalem své vnitřní esence se vydala na další cestu…

Již nehledala svůj vytoužený cíl, věděla, že cílem je každý úsek její cesty, s nadšením se naladila na volání svého duchovního srdce a vydala se právě tam, kde měla v dalším věčném přítomném okamžiku rozsévat světlo božské lásky….

Zuzana Soukupová

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz)

Solara – FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA ČERVEN 2015 – VELKÁ KONVERGENCE

V květnu jsme zažívali hodně posunujících se šablon. To vytvořilo nové trhliny ve Způsobu, jak věci bývaly. Tato nová otevření umožňují nečekané výjevy a kvantové průlomy. To začíná právě na začátku tohoto měsíce. S naším radikálním posunem perspektivy jsme schopni vidět větší část Nové Krajiny, než se nám kdy snilo. To nám umožní posunout se během druhé poloviny června, jak se blížíme k Velké Konvergenci, s důvěrou a sebedůvěrou vpřed.


Následování naší Moudrosti, Vědění Srdce nás vždy zavede do nečekaných směrů
. Odnese nás to daleko za naši zónu pohodlí. Roztahuje to hranice našich předchozích omezení, až dokud se nakonec nerozevřou. Toto exponenciálně rozpíná naše schopnosti, které jsou  od nás samých neoddělitelné, a naši tvořivost. To vyžaduje, abychom dělali věci, které normálně neděláme. A činí nás to pravdivějšími a opravdovějšími, než si jsme momentálně schopni představit.

Žít na Nové Cestě vyžaduje, abychom  riskovali a nevěděli, zda dosáhneme kýženého výsledků našich akcí. Vyžaduje to, abychom byli v pohodě při NEVĚDĚNÍ (zadobře s NEVĚDĚNÍM). Vyžaduje to také, abychom podnikali rozhodné akce, abychom se tam dostali, a zároveň vložili do toho, abychom se tam dostali, celé své bytosti a velké úsilí. Tak se dostaneme do svého Správného Směru a nalezneme svůj Pravý Domov a Pravé Lidi.

Je cítit, že tento měsíc je velmi čerstvý a čistý, jako bychom všichni právě prošli myčkou aut a byli důkladně oškrábáni a vyleštěni do zářivé patiny zevnitř i zevně. Je zde mocná vlna čisté nové energie a pocitu stoupajícího nadšení pro věci, které ještě nevidíme. Je zde hluboký vnitřní klid protkaný mnoha akcemi. Cítíme se celistvější a více v rovnováze. Vynořují se nové pravdivější části našich bytostí a je cítit, že jsou přirozené a dobré.

V červnu uvidíme daleko jasnější obrázek naší zkrášlené Nové Krajiny. A začneme plánovat přesun do této Nové Krajiny, spíše než jen její návštěvy. Červen nám dává jasný přehled o několika příštích měsících. Tento měsíc urazíme poslední míle našich Posledních Mil.

Červen mění hru života, kterou hrajeme. Přidává do hry nové prvky, mění pravidla hry a mění náš přístup ke hře, stejně jako způsob, jakým ji hrajeme. Vše se stává nekonečně vážnějším a opravdovějším, ale je cítit, že je to daleko více přirozené a hluboce naplňující.

Zvětšuje se oddělení mezi „realitou: vytvářenou médii a tím, o co ve světě opravdu jde. Je nás stále více, kdo už nevěříme tomuto vyráběnému pohledu na realitu a jsme nyní schopni číst mezi řádky a vidět pravdivý obraz toho, co je Pravá Realita. To je důležitý a nezbytný krok k tomu, abychom plně vykročili svobodní ven z duality.

Několik měsíců narůstaly energie k červnové Velké Konvergenci. Červen nás žene k Velké Konvergenci se zvyšující se hybnou silou, umožňuje nám dokončit mnoho, dlouho stojících projektů, osvobozuje nás, abychom mohli plně obydlit Novou Krajinu jako nikdy předtím.

Mnozí z nás se cítí silně nuceni  stát se součástí této Konvergence, přestože možná zatím nevíme proč nebo dokonce jak to uděláme. Můžeme cítit pohon, který nás nese vpřed s obrovským nadšením, přesto nejsme schopni popsat, co se může stát, jakmile Konvergence nastane. Na Velké Konvergenci je něco epického a majestátného!

Tato Konvergence přinese mocný kolektivní posun, který může pro některé znamenat naprostou změnu života. Mnohé prvky našich životů naskočí s naprostou správností tam, kam mají. Spojí nás to s našimi pravými souřadnicemi. Sjednotí nás to s našimi Pravými Lidmi a Pravými Místy. Ponoří nás to do nádherných energií Nové Reality a odhalí to naše nové stránky.

Vrchol Velké Konvergence je 30. června, během aktivace Srdce AN v Peru (Náhodou je to také datum vzácné Konjunkce Jupitera a Venuše). Ale nemusíme být v Peru, abychom to zažili; bude to cítit po celém světě, ucítí to všichni ti, kteří jsou naladěni na Vědění Srdce. Tato Velká Konjunkce je součástí dvouměsíčního procesu v červnu a červenci, kdy se budeme scházet s těmi správnými lidmi na správných místech. Potom vážně začne přesun na Správné Pravé Místo.

Energie Konvergence budou plně působit do poloviny července, kdy začne naše Vynoření se z Konvergence. V srpnu budeme svazovat volné konce a spojovat dohromady oddělené zlomky našich bytostí. V září vstoupíme na neznámé území, protože tento měsíc nám předkládá zářivou Novou Krajinu, na níž nyní můžeme začít sázet semínka našich Pravých Životů a začít obydlovat Nový Svět.

Solara
www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

ASTROLOGŮV ČTVRTEK – Sluce vstoupí do znamení Štíra

Ať chceme a nebo nechceme, je tady podzim se vším všudy a s tím spojený (a nebo je to naopak?) přerod Vah ve Štíra. Každá změna znamení, ve kterém stojí Slunce vždy znamená nové kvality. Realizace na světě, způsobů a vzorců uvažování i chování. Symbolicky, ale jak uvidíme i tentokrát, i prakticky.

Takže, co se mění? Přizpůsobujeme se energiím, situacím a tomu, co nás obklopuje. Tak, jak se mění kvality prostoru, měníme i mimikry my. Stáváme se jednoznačnějšími, úpornějšími, hloubavějšími a můžeme tu říct – i hladovějšími. Zvyšuje se ne chuť, ale přímo hlad po výsledcích, po projevené myšlence, teorii, po pravdě nejpravdivější, po cestě nejlepší … A s tím jídlem roste chuť.

Štír je znamení vodní, pevné a jako všechny vodní znamení umí roztáčet energii pěkně dokola a na tom točení ulpívat. Je symbolem pevné vody, pevných citů. Středobodem zájmu pro následující měsíc je stanovení směru, proniknutí, realizace a v důsledku toho způsobená změna. Ostatně se podívejte na symbol tohoto znamení. Není už potřeba víc dodávat.

Čeká nás na jednu stranu zintenzivnění a vyostření dosavadních situací, což bychom neměli brát jako trápení, ale naznačení řešení a pobídku k tomu, abychom jej přijali – a nebo vymysleli vlastní. Nejasné se ukáže, ba co víc, bude vyzdviženo na povrch aby se každý mohl přesvědčit o pravdě. Silné ještě zesílí a ve velké konkurenci obstojí jen to, co má opravdové kořeny, co vyvěrá z podstaty věci. Nefunkční a nepraktické je pro tentokrát zatlačeno, zničeno, odejmuto, zkrátka transformováno. To ale není konec, jen vnitřní přeskládání a přeskupení, které se tu na Zemi děje od pradávna a jen bláhovec tuto žádanou transformační kontinuální změnu odmítá v pozitivní víře v dokonale udržitelný a uchopitelný setrvalý stav věcí svých.

astro+

Ale k stati. Čeká nás čas, kde možná pohlédneme tváří v tvář častěji než jindy nepříjemným zprávám. Ale je to také doba, kdy poznáme to, co je důležité, naučíme se o tom mluvit a podle toho i jednat. Doba vnitřníh změn, které nemusejí být vidět navenek, spontánních projevů, ketré mají z jakéhosi nám nepochopitelného důvodu proběhnout a třeba i zůstat nepochopeny, ale ne zapomenuty.

První štíří den bude okořeněn ještě Lunou ve Vahách, což zdánlivě zajišťuje kontinuitu s předchozím časem, ale ve skutečnosti to může být den, který zahýbe vztahy navenek, ale především uvnitř tím, jak se k nim stavíme a ve smyslu, co od nich očekáváme.

A dál je tu sextil Jupiter/Merkur a sextil Slunce/Mars, které nám dávají nadhled a vedou k rozumovému zpracování reality společně zatlačujíce iracionalitu nastupujícího znamení Štíra do snů, podvědomých přání a niterných diskusí sebe sama se sebou; aspoň prozatím.

Přeji mnoho inspirace a radosti ze života i hledání jeho smyslů jakožto i nesmyslů všem Štírům i nám ostatním v následujících akčních časech :)

Zdroj: Ondřej Habr, www.astro-ondrej.cz

 

Přijměte zodpovědnost – staňte se krásnou a silnou růží

Sedím u krbu, oheň krásně tančí a já si užívám ten krásný, klidný večer. Sedím ve svém křesle a čtu si knihu. Sem tam se podívám do ohně a zasním se. Ve svých představách žiji svůj život, tedy ten ideální život, který v reálnu takový není. Sním o svém štěstí a představuji si vše, čeho bych chtěla jednoho dne dosáhnout. Představuji si svůj dům, svého manžela i své děti. Představuji si, co dělám a při tom všem cítím uspokojení a radost.

Při návratu do reality mě ale často čeká pád na tvrdou zem. Nemám milovaného partnera ani nežiji život, který bych si představovala. Nedělám tu úžasnou práci, která mě naplňuje, jako ve svých představách. A tak v jeden moment se z mého pocitu štěstí a spokojenosti, stává pocit bolesti, lítosti a vnitřního napětí. V tuto chvíli mám pocit, že život je proti mně. Mám pocit, že nikdy nemohu dosáhnout na své vysněné cíle, na svůj vysněný život. Mám pocit, že vše je už dávno ztracené.

Přes všechny tyto obavy, strachy a přes všechnu mou vnitřní bolest a napětí, je ve mně přítomný plamen, plamen víry, který mi ukazuje směr – směr za mým vysněným životem.

Je na čase přestat o životě snít, přestat žít svůj vysněný život jen ve svých představách. Je na čase tento život začít žít – zvednout se ze svého pohodlného křesla a začít měnit svůj život, měnit samu sebe.  Je na čase plynout po proudu života a neulpívat na jednom místě. Nestát na místě, když vše kolem vás dál plyne. Jen vy jste se zastavili a je tedy na čase jít dál, plynout.

Vy jste tím, kdo může změnit svůj život, vy jste tím, kdo může udělat svůj život krásným místem. Místem, v kterém je radost žít. Neudělá to za vás váš partner, ani vaši rodiče či váš kamarád. Tuhle výsadu máte pouze a jen vy. Nežádejte po nikom, aby to udělal za vás, nežádejte svého partnera, aby vás vysvobodil z místa, ve kterém se právě nacházíte. Udělejte to sami, vysvoboďte se sami a uvidíte – vše kolem vás se změní a vy rozkvetete, budete jako poupě růže, které pomalu rozkvétá a sílí.

Budete-li čekat pomoc od partnera či rodičů, nebude to nikdy opravdová změna. Co když se s vámi váš partner rozejde, co pak? Budete zase na všechno sami, zůstanete tam, kde jste byli před tím. Budete snad zase hledat někoho, kdo vás z toho dostane, kdo vás vysvobodí? Jak často tohle chcete opakovat? Jak často chcete být závislý na cizí pomoci?

Není konečně čas k tomu se postavit a říct si: „Přijímám zodpovědnost za svůj život“? Není snad konečně na čase hledat svou vlastní sílu místo toho, abyste hledali sílu v druhých? Přijměte zodpovědnost za svůj život a najděte svou sílu – staňte se překrásnou růží.

rose-blooming

Až začnete žít svůj život a nebudete o něm jen snít, až budete zodpovědní za svůj život, až přestanete být závislý, rozkvetete. Stane se z vás překrásná růže, jejíž krása bude zářit do celého okolí. Vaše vztahy se změní, protože najednou budou opravdové. Zmizí z nich ten pocit: „já tě potřebuji“, budete s lidmi, protože s nimi chcete být, ne protože je potřebujete ke svému přežití.

Vymaňte se ze závislých vztahů a pak teprve poznáte, jestli váš vztah byl opravdový, anebo jestli jste jen žili ve svých krásných představách. Zjistíte, jaká je realita a uvidíte vše zcela jinak, více opravdově. Vše, co bylo „vaše“, vše opravdové se k vám zase navrátí, to, co byla jen iluze, se rozplyne jako jarní vánek.  Není důvod truchlit ani být smutný – konečně jste se otevřeli tomu, abyste do svého života pustili něco nového, něco opravdového. A tak prosím, nelpěte na svých známých a přátelích, nechte je jít svou vlastní cestou, pokud se ukáže, že vaše cesta už není společná.

Poděkujte jim za vaši společnou cestu a plujte dál. Otevřete se novým příležitostem a novým začátkům – jakmile budete otevření, do vašeho života vstoupí lidé, kteří se stanou vašimi novými společníky na této nové cestě.

Plujte, silní a zodpovědní.


Autor: www.otevirsdce.cz.

Článek je možné sdílet v jeho nezměněné podobě, pokud bude připojeno jméno autora, zdroje, aktivní odkaz na tento článek a celá tato poznámka. Díky!
♥ otevrisrdce.cz

Zdroj: http://cestacloveka.sk/