Tag Archive | sila

Horoskop na obdobie 6. 5. – 12. 5. 2019

Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřejší dny

Po dlouhé době mohu konečně psát o harmonických aspektech, které nám přinesou úlevu a povzbuzení. Slunce se dostává 5. 5. – 17. 5. do harmonického aspektu se Saturnem, Plutem a Minusovým uzlem v Kozorohu a Vzestupným uzlem v Raku. Tyto aspekty přinášejí pokrok a posunutí se vpřed, kdy vykonaná práce v minulosti přináší stabilní výsledky. Vidíme je! To nás povzbudí k další činnosti a pracovitosti. Stojíme pevně nohama na zemi, jsme konstruktivní, systematičtí, spolehliví, pracovití a zodpovědní. Víme, že bez práce nejsou koláče a jestliže něco chceme, musíme přiložit ruce k dílu a v této době i hlavu, svou mysl a vědomí.

Projevuje se v nás síla, kterou jsme poslední dobou postrádali. Nyní se vrací a připomíná a především zasahuje. Zasahuje do našich životů tím, že sílu vůle umíme použít s moudrostí a zodpovědností. Schopnost sebeovládání dokáže urychlit naší vnitřní i vnější cestu.

Síla vyšší bytosti v nás pomáhá překračovat omezení našich mentálních programů. Odvážný duch překračuje to staré, zanechává to, co člověka brzdí. V této době uvidíte jasně a zřetelně, co za sebou táhnete jako kouli na noze. Ať už to jsou nějaké špatnosti či přesvědčení, jací jste. Znevážil/a jsem sebe a tím jsem ztratil/a důvěru sebe? Nebo mé strachy mě tak zatěžují, že se již neodvážím k dalším krokům? Ať je to z minulosti cokoliv, nyní to zříte.

Jak přijímáte svou minulost? Uznali jste a ocenili jste své zkušenosti? Poučili jste se ze své minulosti? Dokážete jít s důvěrou vstříc do budoucnosti a tvořit svůj život? Slunce osvětlí, kde se bojíte, kde se stavíte do role oběti, kde nejste ochotni udělat změnu. Je až neuvěřitelné, že lidé znají své slabé stránky, uvědomují si své neřesti, a přesto je vědomě žijí dál. Občas si posypou “hlavu popelem” a pokračují dál ve stejném. Co takoví lidé mohou očekávat, že přijde? Člověk dostává velmi dlouho příležitosti, aby sám pochopil a došel ke změně. Bez bolesti. Máme stále ještě šanci. Tato konstelace nám pomáhá uvidět, pochopit a rozhodnout se, jaký nový základ života chci vytvořit. Dostáváme moudrost, zralost a trpělivost. Hluboký klid, který pramení z přijetí zákonitostí života, které jsou tak naprosto jasné. Co zaseješ, to sklidíš! Vše je v nás, celý svět, naše minulost, přítomnost a budoucnost. Nikdo nemá takovou sílu a moc, aby tvořil váš osud než vy sami.

Dotknutí se svého Ducha ve svém nitru je dotknutí se božského vědomí, protože váš Duch je spojen s božstvím. Váš Duch vytváří určité okolnosti, “náhody” a zkoušky. On ví, jakou cestu si máte projít, jaké zkušenosti potřebujete. Je proto ideální, když se začnete se svým Duchem propojovat, opustíte výmluvy a budete naslouchat. A jednou vědomě skrze svého Ducha budete tvořit svůj osud. Je to možné. Je potřeba se vzdát starého, starých zvyků, výmluv, strachů a mentálních vzorců.

K tomu přispívá konjunkce Merkura a Urana 5. 5. – 11. 5., kdy vaše mysl prochází změnou, otevřením, inspirací a rozšířeným vědomím. Více se odosobníte a uvidíte sebe, svůj život z nadhledu a uvidíte souvislosti. Aspekt Slunce a Saturna s Plutem zaručuje uzemněnost. Neulítnete do nějakých idejí a vizí, ale otevře se vám pohled na sebe z jiné perspektivy. Dokážete poznání prakticky využít pro další kroky, které vedou ke stabilitě a pevnosti. Vše, co se v této době začne, má dlouhodobou progresi a zaručený stabilní výsledek. Jsou vám jasné systematické kroky k dosažení výsledku a je zde dostatek trpělivost a respektování řádů.

Nové nápady a inspirace roztřiďte a to, co ve vás rozvíjí nadšení a sebe zdokonalení, tak si ponechte. To, co vás rozptyluje a vede více k požitkům, odložte. Pamatujte, že sebeovládání urychluje cestu. Víte kam a za čím směřujete?

Mars v opozice na Jupitera značí mnohočetnost možností a cest. Roztříštěnost, pokud bychom se odevzdali chtíči a egu. Pokud chceme všechno stihnout, všechno vyzkoušet, prožít, tak ztratíme svou cestu, protože jsme jen sběrači zážitků, které ničemu neslouží. Je to snaha zaplnit vnitřní prázdnotu, která i přes mnohočetnost prožitků zůstává. Vyvarujte se plýtvání, marnivosti a poživačnosti. Držte se svého cíle a vyvarujete se zabloudění a ztráty času.

Mars v harmonickém aspektu na Venuši je příznivý pro lásku, vztahy, tvořivost a odlehčení života. Venuše, která prochází disharmonickým aspektem se Saturnem a Plutem, je o přehodnocování svých vztahů. To, co bylo potlačeno, zameteno pod koberec, vyvstane na povrch a projde proměnou. Pocit nedostatku lásky a harmonie vede k potřebě vztah proměnit, prohloubit. Nějaké city v nás zemřou.

Nedorozumění mužského a ženského principu mizí v druhé polovině týdne a nastává doba harmonie a plodné spolupráce. Ideální doba k navazování nových vztahů pro nezadané a prohloubení vztahů stávajících.

Měsíc květen je o svobodě, o bráně vstupu a výstupu. V tomto měsíci můžeme něco opustit a rozhodnout se, že necháme vstoupit něco nového. Procházíme velmi zásadní a významnou dobou! Je potřeba přenastavit naši mysl, postoje a otevřít se novému vědomí. Potřebujeme zastavit své „programy“, svůj Matrix, aby mohlo dojít k přenastavení našich programů. Když to udělá dostatečný počet lidí, dojde i k přenastavení kolektivního vědomí.

Přidejte se k nám a přijďte na Celosvětový den Ticha, v Praze 25. – 26. 5. 2019

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=acmjxZ18IrM

https://viaharmonia.com/

Využijme příležitosti, která se nám nabízí, abychom žili ve větší spokojenosti ve svém nitru a ve svém okolí.

Těším se na setkání s Vámi.

Přeji Vám, ať příznivý týden využijete konstruktivně.

S láskou Petra Nel

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Proces změny – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, pamatujte, že i největší temnota může být naráz prosvícena! Možná se vám zdá, že vaše životy jsou pro vás ohromnou zátěží. Hledáte naplnění a v poslední době je od vás vyžadováno vysoké energetické nasazení proto, abyste se zbavili všeho, co v tomto čase již nemá co dělat. Ano, mnohé duše již toto nezvládají, odchody duší z této planety jsou velice časté a mnohdy tragické a nadále budou pokračovat. Je zde mnoho duší čekajících na příležitost odejít, zvolily svou cestu a jejich příští inkarnace již bude vedena jinam, nežli do této reality. Tato realita již není taková, jako dříve. Mění se každou vteřinu. Měnila se, aniž jste si toho všimli, nyní se však proměňuje přímo před očima a vy již získáváte jistotu, že se měníte spolu s ní. Prožíváte tyto změny a jste zmatení, neboť v danou chvíli nejste schopni posoudit, zda situace, kterých jste součástí, jsou opravdové anebo zda se vám jen nezdají. Stále více zvláštností budete prožívat. Často si nevzpomenete na některé věci zkrátka proto, že se na okamžik, na přechodnou dobu, octnete někde jinde.

V tento čas je zde velká síla očistných energií. Je zde však také spousta bytostí, které dohlížejí na tento proces. Přijde čas, kdy budete schopni se s těmito bytostmi stále více spojovat, získávat více informací, pomoc. Je před vámi zásadní změna, která přijde během letních měsíců. Vy však již budete připraveni. Pokud máte potřebu odpočívat, odpočívejte. Nejlépe v přírodě, u vody, na slunci. Nabíjejte sami sebe energií. Také naslouchejte sami sobě. Ti, kteří na vás ve fyzické realitě mluví, sdělují pouze své zkušenosti a prožitky, ne ty vaše. A často vám nemohou porozumět, neboť máte rozdílné vibrační naladění. Prociťujte své jistoty ve svých srdcích. Nebraňte se však lásce. I ti nejzatvrzelejší budou nuceni otevřít svá srdce. Neboť bez lásky nemůžete vytvořit nový svět. Mnohdy se ega urputně brání a tím bolestnější je poté proces vnitřní očisty a přeměny.

Lidé Země, velmi mnoho událostí je v chodu. Některými nemá cenu se zatěžovat, neboť se dějí v celosvětovém měřítku a vy jim pomůžete k úspěchu pouze tím, že se zaměříte na osobní růst. Můžete však pomoci ulevit svým blízkým a tím zbavovat svět alespoň kapky negativních energií a emocí. Tím, jak budete očišťovat sami sebe a své okolí, prostory se budou čistit a napojovat na energetickou matrici Země. Hledejte sílu v sobě samých a buďte stateční. Čím více se budete odpojovat, tím lépe se začnete cítit. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Úlohy v živote

“Buď si istý, že život Ti predkladá len také úlohy, ktoré dokážeš zvládnuť. Ak máš veľké problémy, znamená to, že máš v sebe tiež veľkú silu, aby si tieto problémy vyriešil. Bezpodmienečná láska k sebe samému túto silu rozvíja.”
~ B. Mohr

Věřte – odkaz od Zlatej dušičky

Oslavili jste začátek dalšího roku, lidé Země. Čas pro vás, z pohledu Vesmírného, běží stále dál. Ale vše vždy přichází ve vlnách, tedy i v této dimenzi. Vytváří se mnoho časových realit, cest, do kterých se rozbíhá vaše budoucnost. Každý z vás je veden svou duší tam, kde má být, neboť toto již bylo rozhodnuto. Každý však máte před sebou ještě mnohé své úkoly. Mnoho informací je stále zkreslováno. Ano, jste naváděni na správnou časovou linii, avšak mnohé informace ještě nejsou pro vás pochopitelné. Pokud však dosáhnete určité vibrační výše, máte možnost si své odpovědi stáhnout, stejně tak, jako si stahujete soubory ve svém počítači. Toto děláte zejména v době spánku, kdy poté veškeré informace zůstávají ve vašem informačním poli a v daný čas se rozbalí a spustí.

Lidé Země, nehledejte předpovědi budoucnosti pro vaše životy. Nic není pevně dané. Ano, máte svou minulost, svou karmu, kdy splácíte to, co jste zaseli. Avšak vše se neustále mění. Je potřeba, abyste uvěřili tomu, že jste schopni posouvat se jako lidstvo do vysoce pozitivní úrovně bytí. Tam, kde budou vaše duše šťastnější, tam, kde si budete více vědomi svých schopností a budete je umět lépe uplatnit. Masy z vás se začínají probouzet. Vzniká řetězová reakce a brzy toto působení již nebude možné omezovat, natož zastavit.

Nenechte se vyvést z míry tím, co přijde do vašich životů. Každý konec má také svůj začátek. Proto i konec jednoho přináší začátek něčeho daleko lepšího, na jiné úrovni. Pokud se takto budete dívat, daleko lépe zvládnete krizové situace, které vás mohou v životě potkat. Lidé Země, věřte. Věřte v sebe, ve svou sílu. Věřte ve svou cestu. Pokud uvěříte, budete chráněni. I my ve vás věříme. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Horoskop na obdobie 7. 1. – 13. 1. 2019

Propojení

Slunce v Kozorohu se dostává do konjunkce s Plutem, která zviditelní naši sílu ducha, bezmocnost či touhu po moci. Jak jsme ve smíření se sebou samými, se svým osudem. Jsem v souladu se svým životem? Nebo se bráním a chci věci jinak? Bojuji s okolnostmi a chci si prosadit za každou cenu svou? Co je ve skutečnosti to, s čím jsem nespokojený ve svém životě? Vstup do hloubky svého nitra a ptej se! Po čem tvé srdce touží? Spoj se se svou vnitřní silou, tak hlubokou, že v okamžiku projdeš prožitkem smrti a znovuzrození. Nechávám zemřít v sobě oběť a tyrana. Vstupuji do své síle tvůrce.

„Plně přijímám svou zodpovědnost za svůj život a plně důvěřuji životu. Jsem v souladu se sebou samým, s Božstvím v sobě a vně.“  Vždy, když se objeví těžkosti, strach, ztráta síly, tak si vzpomeň: „Jsem tvůrce svého života.“

Cítíme, že něco má skončit, být uzavřeno, dokončeno. Možná si někde přejeme, aby nám něco ze života odešlo. Nejdříve to přijmi, poděkuj tomu a s láskou se s tím rozluč. Stejně jako, když se loučíš s nejlepším přítelem.

Silné obsazení Kozoroha vede k určité pomalosti, těžkosti a jsme vedeni do bytí, hmoty, praktičnosti, prožití v každodennosti. Je hodně povinností a někdy chybí chuť, síla, smysl stále něco naplňovat. Nyní určitý řád a zodpovědnost nás může přidržet v realitě a neztratit se v marnosti, nejasnostech, závojích reality. Merkur v Kozorohu potřebuje selský rozum, střízlivost a schopnost vidět to podstatné a ryzí. Kostru, opěrný bod v obyčejném bytí každodennosti.

Mars v Beranu, který s Merkurem vytváří dynamický aspekt ukazuje na hádavost sám se sebou i s druhými. Merkur přijde do konjunkce se Saturnem 11. – 19. 1. a dostaneme se více do hloubavosti, k potřebě mlčet, udělat si pořádek v myšlenkách a kolem sebe. Praktické plánování a postupné kroky v pracovních a každodenních povinnostech jsou podpořeny. Důležitá je strategie.

(Image by Detlef Reich)

Saturn 7. 1. – 3. 2. v neharmonickém aspektu s Marsem – vůle čin, povede k nutnosti zvažovat do čeho investuji svou energii. Je potřeba s energií, vůlí, konáním, pracovat jako karatista. Vědět, jaký pohyb udělám a k čemu. Každý pohyb v bojovém umění má vědomé zastavení energie. Pohyb zastavím a chvíli vyčkám na další použití své energie v pohybu. Další pohyb dělám vědomě a cíleně. Tak bude třeba zacházet se svou energii, vůlí a tělem. Vědomě konat, zastavit se, vyčkat a znova použít svou energii ke konání a zase se zastavit. Možno říci, že je potřeba rozfázovat své konání. To se týká i těla – práce a pak odpočinek, opět práce a odpočinek. Tělo bude málo odolné a pomalé. Je potřeba tělu věnovat více pozornosti.

Když se naučíme vědomě zastavovat a vyčkat, tak okolnosti života nás nebudou brzdit těžkostmi. Jde o to, abychom jednali s rozvahou, trpělivostí a zralostí. Jakékoliv zbrklosti a neuváženosti budou zastaveny, objeví se překážky a blokace. Takto je nastavena tato energie. Stačí pochopit, o co jde a použít energii v souladu. Pokud budete v něčem zastaveni, přijměte to a vyčkejte.

Venuše vstoupila 7. 1. do znamení Střelce a vytváří do 3. 2. harmonický aspekt s Marsem. Když budeme tvořit s láskou, radostí a s vírou, konání projde až zázračnou lehkostí a nadšením. Když něco milujete, tak láska vás „nadzvedává“ nad těžkostmi a překážkami. Nyní jsme vedeni k prožitku zkušenosti, že projde to, co je tvořeno láskou. V harmonii mužského a ženského principu, které vytvářejí jiskření, přitažlivost a radost. Tato konstelace podporuje partnerství, lásku, kreativitu a tvoření.

„Plně přijímám svou zodpovědnost za svůj život a plně důvěřuji životu. Jsem v souladu se sebou samým, s Božstvím v sobě a vně.“  

Přeji Vám klidný týden, s láskou Petra Nel

 

Zdroj: https://www.astrologiepetranel.cz/