Tag Archive | signály

Jak poznáme, že k nám naše tělo hovoří?

Naše tělo k nám hovoří neustále a to různou intenzitou hlasů. Od pocitů a jemných signálů v podobě přeřeknutí, klopítnutí, bouchnutí se do prstu či říznutí, přes bolest hlavy, žaludku, kostí nebo nachlazení.

Proto nejsilnější uvědomění problému pak formou nemoci orgánů, duševních poruch a tzv. nevyléčitelných nemocí. Nic není náhoda, je to signál našeho vnitřního průvodce, který k nám hovoří přes naše tělo. Přes náš dokonalý nástroj.

To znamená, že každá informace přes naše tělo má určitý význam z hlediska stupně hlasitosti a přesného určení, kdy, kde a proč nemoc vznikla.

Čím více jsme vnímavější a vědomější, tím jemnější signály dokážeme včas rozpoznat a dokonce můžeme časem tyto zprávy vnitřního průvodce, rozpoznat dříve, než sami vzniknou. Naše tělo s námi komunikuje neustále, a pokud mu to dovolíme a naladíme se na jeho signály, stává se náš život zcela otevřený, čitelný a samozřejmě lehčí.

Současnost a budoucnost našeho bytí, je podle mě v přijetí a pochopení samouzdravujících schopnostech našeho těla.

Pokud tuto skutečnost přijmeme a začneme jí následovat, tak se v tuto chvíli stává život lehčím a sebeuvědomujícím. Pokud totiž přijmeme zodpovědnost za svůj život, staneme se i jeho vlastními pány a průvodci. A to je velmi sebevědomý vnitřní stav – plný důvěry a vnitřní harmonie.

Hledáme rovnováhu mezi tělem a duchem, a to je celé to kouzlo bytí tady a teď.

Pro alespoň částečné pochopení toho, jak k nám tělo hovoří, se pokusím zde rozdělit signály na tři základní části. Pokud přijmeme tuto myšlenku a začneme si více všímat singálů těla, dojde nám, že uzdravení máme každý ve svých rukou.

První signály ne-moci / napětí

To jsou naše nepříjemné pocity ve formě signálů jako pocení, nervozita, napětí v žaludku, v zádech, v končetinách (ruce, nohy), ale například i pálení žáhy, úzkostné sny, nevolnost, apod. Mezi tyto první signály mohu zahrnout i dokonce takové přeřeknutí, ale i rozbití talíře, zakopnutí, apod.

Do tohoto typu signálu patří i tzv. zrcadlový efekt, to znamená situace či člověk, který nám odráží něco, co je nám nepříjemné, co není s námi v souladu. Vždy to dává signál nám, ne dotyčnému. Je to signál pro nás, že něco není v pořádku, že něco máme vidět a změnit či přijmout u sebe samých.

To jsou signály, které chtějí upozornit na potřebu změny chování, něco, co není s námi v souladu a chce být zvědoměno a zpozorováno. V tomto případě se jedná o rychlý signál – to znamená, že se to týká momentální situace, kterou nyní uvnitř prociťujeme a lze ji tedy i rychle určit. Je to signál k zastavení se a zamyšlení se nad tím, co nás nyní “ohrožuje”, co chce nyní tzv. zevnitř ven.

Může to být strach z nějaké situace, člověka, schůzky, telefonátu, cesty, osobního pocitu, atd.

Druhý signál ne-moci / poranění

Tyto signály jsou již na úrovni nemocí a musíme počítat s časovým posunem od toho okamžiku, kdy se to, co máme uvidět (pochopit a změnit), stalo a čeho se to týká. Je to další – výraznější signál našeho těla v případě, že jsme ten první nevnímali.

Mezi tyto signály patří například říznutí se, zlomenina, autonehoda, náraz, ale i například skřípnutý nerv, vyhřeznutá plotýnka, vyvrknutý kotník, apod.

To jsou již signály, které nás upozorňují, že je nutné udělat změnu.

Pokud v tomto stádiu učiníme změnu na základě informace, která nám přišla, nedojde nejen k znovuprožití lekce či starého vzorce, ale změna se pozitivně promítne do našeho života. Zde nastal čas se opravdu již zastavit, přerušit rychlost našeho bytí, chování a najít příčinu, kterou máme pochopit a uskutečnit změnu.

Čím napětí uvnitř nás trvá a čím je intenzivnější, tím se časem nahromaděná energie změní v nemoc silnější a začne putovat. Nevyřešení na této úrovni může způsobit pak pozdější “těžší” nemoc či zranění.

Třetí signál ne-moci / orgány

Zde se dostáváme k nejsilnějším signálům těla a to z toho důvodu, že je potřeba nás již opravdu zastavit, ať už chceme nebo ne. A to tělo dokáže přes vážnou nemoc perfektně. Tento typ signálu nás donutí ulehnout – zastavit se na delší čas.

V tomto případě se jedná o nemoci, jako angíny, chřipky, záněty, až po starší signály (čím starší signál, tím je nemoc vážnější) jako nemoci na úrovni orgánů – ledvin, srdce, plic, štítné žlázy, ale i rakoviny, nemoci jater, mozku, oběhové soustavy, žaludku, cukrovky a tak bychom mohli pokračovat.

Také tato fáze slouží k uvolnění napětí, kdy tělo potřebuje vzniklou nahromaděnou energii dostat tzv. z těla ven, a zároveň nás nutí jít do hloubky a uvědomit si, co v našem životě je v rozporu s tím, co si myslíme, co cítíme a co ve skutečnosti děláme. Co v našem životě se stalo jinak, co nechceme přijmout, pochopit, co nás zraňuje.

Nevýhoda je, že v tomto případě budeme muset projít procesem přes staré vzorce a někdy i “bolestně” najít příčinu nemoci a tu zpracovat zviditelněním – jakoby znovuprožitím, přijmutím a nakonec zharmonizováním celého procesu.

Někdy se může jednat i o více nahromaděných stejných lekcí, a tam pak nastupuje delší proces uzdravování. Ale vždy je to závislé na naší otevřenosti, vnímavosti a přijetí vlastní zodpovědnosti.

Co ale proces uzdravování v tomto případě přinese, když ho přijmeme, je celkové zlepšení imunitního systému, vlastní vnitřní obrovský posun a dar transformace. Posílení nás samých a hlubší poznání a žití (užívání si) samotného života.

Závěrem

Rozdělení a vnímání nemocí lze z různých zdrojů popsat odlišně. Snažila jsem se o jednoduchou formu k základnímu pochopení toho, že tělo s námi opravdu mluví, že signály od vnitřního průvodce přes tělo dostáváme neustále, a že jsou to signály vždy jen pro nás samotné. Netýkají se těch druhých, ale nás samých a slouží k našemu růstu.

Dokonce místo určení nemoci ukazuje velice přesně samotnou příčinu nemoci a to i hlediska, zda se nemoc projevuje na levé či pravé straně těla, či v horní nebo dolní části. A také to, zda jsme levák či pravák. A také zda je nemoc projevena v místě kostry, orgánu nebo duševní povahy.

Prostě typ nemoci nám může pomoci k velice přesnému určení, co nám nemoc přišla říci. A když tuto skutečnost přijmeme a tělo vyslechneme, naučíme se ho poslouchat a komunikovat s ním, staneme se pány svého života bez kontroly, manipulace, přehnané vůle a tlačení, ale přes lásku, porozumění a harmonii.

A harmonický vědomý život, to je cesta, kterou věřím, že chceme jít již všichni.

Zdroj: mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

Advertisement

Úžasná moudrost lidského těla

Přemýšleli jste teď někdy o svém těle a o tom, co všechno dokáže? Jsou lidé, kteří jsou tělem posedlí – respektive jeho fyzickou krásou a dokonalostí, tráví hodiny v posilovně, někteří prakticky nejedí kvůli dosažení „ideálních proporcí“, jiní podstupují plastické operace. (Nesoudím je. Možná tuší, co všechno je možné, jen nevědí, jak toho dostáhnout.) Jiní by si přáli vypadat stejně „dokonale“, ale prostě jim to nejde a tak své tělo odmítají. Jiní zase tělo považují za pouhou schránku pro svou duši a vědomí a naprosto se jím nezabývají… Kryon nám ale (zejména v poslední době) přináší poselství, která začínají postupně odhalovat něco, co zatím jen málokdo ví či alespoň tuší… Lidské tělo je úžasné. Není to „jen schránka pro duši“. Je nesmírně moudré – dokonce mnohem moudřejší než náš mozek a také toho daleko víc „ví“. Načrtnu zde jen malou část:

Pokud jste pravidelným čtenářem Kryonových poselství, pak již začínáte tušit, co všechno obsahuje naše DNA a to samo o sobě naznačuje, co všechno by nám naše tělo mohlo zodpovědět… Kryon tento moudrý systém nazývá innate (anglický výraz v překladu znamenající vrozený / vlastní) a mně se velmi líbí, protože může zrovna tak znamenat českou zkratku pro vrozenou INteligenci NAšeho TĚla. A tak si toto pojmenování vypůjčím.

Dost možná už jste zjistili, že nám tělo různými nemocemi dává najevo, že je něco v nepořádku nejen v našem těle, ale také v našem životě – a pokud to blíže zkoumáte, tak také víte, co která nemoc znamená. Jenže to už je jeden z posledních signálů.

Možná jste také zaznamenali, že když s někým hovoříte nebo třeba něco čtete, vaše tělo reaguje – někdy vás rozbolí hlava, jindy vás příjemně hřeje u srdce a jindy se zase ozve oblast břicha a solar plexu. Pokud to budete blíže pozorovat, zjistíte, že příjemný pocit v oblasti srdce či kdekoli po těle znamená, že s vámi vyřčené silně rezonuje a častokrát tím tělo říká: „To je ono. To je odpověď na tvou otázku. Tudy se vydej.“ Nepříjemný pocit v oblasti břicha či solar plexu mnoho lidí považuje za projev vlastního ega, a když to z vás vycítí, řeknou vám někdy: „No, ozývá se ti ego, zpracuj si to.“ A nevědomky vás tak tlačí do toho, abyste ignorovali tento signál a šli tzv. „proti sobě“. Nepříjemné pocity v břiše totiž také mohou říkat: „Pozor! Tady není něco v pořádku. / Není to pravdivé. / Něco na tom nehraje. / Buď opatrný. / Raději si zjisti víc informací. / Tohle není TVOJE cesta.“

Moudrost innate jde ale ještě dál. Innate

Ví o nemocech ve vašem těle daleko dřív než se jakkoli projeví – pozná, i když se k vám teprve blíží nějaký bacil!

Zná všechny vaše alergie a to i o alergiích např. na jídlo, které jste ještě nikdy ani neochutnali!

Ví také, jak nemocem i alergiím předcházet a také jak se jich nadobro zbavit! A to i v případech i těch nejtěžších nemocí – rakoviny, HIV…

– Samozřejmě ví velmi dobře, co prospívá vašemu tělu a jak dosáhnout perfektního zdraví, výborné kondice a jak budete mít plno energie. Jaké jídlo je pro vás vhodné, který druh pohybu, jaký způsob relaxace… Můžete být překvapeni.

Ví o všem, co pro svůj spokojený život potřebujete a jak toho dosáhnout. A také vám v tom pomůže, pokud je to pro vaše dobro. Jestliže se např. nemáte rádi proto, že máte akné, to innate nezajímá. Je to vaše lekce – milovat se a přijmout se se vším všudy… A zrovna tak nám nebude všem pomáhat mít těla jako „Bárbíny a Kenové“… Pokud nám to ale bude ku prospěchu, pomůže nám dosáhnout takové váhy, jaká je pro nás zdravá.

Ví, jak zpomalit stárnutí – a to výrazně! Můžeme žít mnohem, mnohem, mnohem déle! A to ve zdraví a dobré kondici. Nemusí z nás být vetchá stařenka či věkem sešlý stařeček v devadesáti!

– Ale moudrost innate se nevztahuje jen na záležitosti spojené s tělesnou stránkou. Je propojené s DNA a tedy i s naším Vyšším Já… Je navržena tak, abychom právě díky tělu mohli lépe komunikovat s Vyšším Já a tudíž zjistit, co je pro nás nejlepší, kudy se vydat, co si zvolit – a je jedno, jestli jde o práci, milence nebo o značku notebooku! :) Ví všechno.

Innate je prostě správcem všeho, co pro život potřebujeme – od spontánního vyléčení až po talenty z minulých životů. Jen tak mimochodem – ví naprosto přesně, kým jsme „byli v minulých životech“, ale zná i potenciály toho, kým teprve budeme…

Takto bych mohla pokračovat do nekonečna a Kryon to jistě brzy vysvětlí ještě lépe. Ale nejlepší bude, když to sami prozkoumáte.

JAK NA TO?

Možná si říkáte: „No, to je všechno skvělý, ale jak se k těm informacím dostanu?“ Existuje spousta cest a možná si najdete tu svou, já alespoň načrtnu pár možností.

Položte otázku, která vás zajímá, a pak naprosto bez předsudků, bez nátlaku a otevřeně:

– sledujte fyzickou reakci těla (příjemné či nepříjemné pocity, příjemné potvrzující mrazení…),

nechte se vést intuicí – první intuitivní myšlenkou,

– nebo můžete použít kineziologii.

Kryon o kineziologii (testování pomocí svalů) mluví často jako o jedné z možností, nikdy však neuvedl bližší „návod“. A tak jsem trochu zkoumala, až jsem to vyzkoumala.

Samozřejmě můžete jít k odborníkovi na tuto metodu, pokud si třeba nevěříte a chcete zjistit, jak jste na tom zdravotně. Jinak ale vřele doporučuji, abyste si to aspoň zkusili sami. Je to jednoduché, rychlé, účinné a docela i zábavné. Našla jsem dvě velmi jednoduché metody:

  1. Houpáním. Určete si, který směr co znamená (obvykle dopředu = pravda či ano; dozadu = lež či ne). Uvolněte se, ale stůjte zpříma. Pak položte otázku a sledujte, kterým směrem se vaše tělo „zhoupne“ – zda dopředu či dozadu.
  2. Druhý způsob je ještě jednodušší a zároveň přesnější. Říkám mu prstýnek. Na jedné ruce vytvořte kroužek z prstů – mně se osvědčilo spojení palce a ukazováčku. Ukazováček druhé ruky prostrčte tímto kroužkem a přiložte ho zevnitř na spojení onoho kroužku. Teď položte otázku a ukazováčkem zatlačte proti spoji – pokud prsty povolí, znamená to LEŽ či NE. Pokud zůstanou prsty spojené, odpověď zní PRAVDA či ANO. U této metody jsem si všimla, že existuje ještě třetí varianta – a to když prsty jakoby lehce povolí, ale nerozpojí se. A to nastane tehdy, pokud jsem blízko správné odpovědi, ale „ještě to není ono“. (Například když jsem pokládala kontrolní otázky jako „Je mi patnáct let?“ Tehdy se prsty rozletěly. Když jsem se ale zeptala, jestli je mi 30, tak jen lehce povolily, protože jsem byla relativně blízko…)U této metody můžete použít i jiné prsty, případně vytvořit dva spojené kroužky (viz obrázek). Záleží jen na vás, co se vám víc osvědčí…

Přeji vám příjemné testování a objevování.

Se srdečnými pozdravy od Kryona a s láskou,
Marie Kuchařová (na základě Kryonova učení)

P.S.1: Když se zmiňuji o Kryonově učení, mám na mysli to, které nám předává prostřednictvím Lee Carrolla. Tento zdroj je v Čechách podle mne skutečně nejčistší a moje innate mi to potvrzuje ;-). Ale jak Kryon sám říká – ověřte si to sami. Zeptejte se moudrosti svého těla, zda je jeho učení pravdivé…

P.S.2: O innate a dalších úžasných systémech Kryon nedávno přinesl další velmi zajímavé informace a doufám, že se nám je podaří brzy přeložit. Pokud vás to zajímá, zachovejte nám i nadále svou přízeň.

Pro http://www.posvatnesrdce.cz/, http://www.kryon.webnode.cz/ a http://www.laskyplne.cz/ Marie Kuchařová. Tento článek je možné dále šířit pro nekomerční účely avšak pouze s připojením všech těchto odkazů.