Tag Archive | sebaprijatie

Období Panny – PŘÍMÁ СESTA K UZDRAVENÍ!

Období Panny začíná v tomto roce přesně 23.8 kolem poledne a tentokrát nás opravdu řádně uzemní a přinese s sebou spoustu příležitostí a inspirace k uzdravení nemocí a jiných potíží či problémových míst na tělech našich životů…

Hned 24.8 nastává opět po delší době blahodárné zemité spojení Venuše s Marsem v Panně. Vyrovnání a prolnutí či přímo milování mužského a ženského principu bude mít tentokráte především léčivé účinky a užívat si jej můžeme už od 22.8 do cca 29.8. Navíc bude též ozářeno konjunkcí se Sluncem a tedy zcela vědomé! Již přibližně od 27.8 začne na Mars s Venuší pozitivně působit Uran ze znamení Býka a poskytovat této milostné a uzdravující se dvojici jak vnější tak i uvnitř nás přímo elektrizující a vysoce urychlující a osvobozující impulsy a inspirace ke zdravějšímu prožívání a užívání toho, co nám bytí v tělech mužů a žen poskytuje a nabízí. Připomíná to tarotovou kartu Věž: muž a žena vyskakují nazí z hořícího domu – musejí odložit všemožné předsudky, masky a nadále spolu žít pravdivě a upřímně..

Novoluní v Panně nastává 30.8 kolem poledne a je to den obzvláště vhodný ke spočinutí v těle a hlubšímu procítění jeho potřeb a případně i duševně-duchovních příčin našich zdravotních potíží a tím i cest k jejich uzdravení.

Před novem probíhá jako obvykle silná očista, tentokrát tedy přímo detoxikace, hlavně na úrovni tzv. éterického neboli vitálního těla, jemuž obzvláště prospívá saunování, masáže či aktivní pobyt v přírodě – trekking, plavání apod.

Po novoluní přidávejme do každodenního života nové, zdravotně i jinak prospěšné a užitečné návyky – cvičení, odlehčená strava, zdravější oblékání či obouvání, otužování, bezobalová domácnost. Tyto návyky nám pak dlouhodobě vydrží a přinesou prospěch našemu zdraví i okolnímu světu a životnímu prostředí!

S tím co a jak dělat pro své zdraví a co přidat do života nám může poradit další blahodárná konstelace: trigon Urana v Býku a Merkura v Panně ve dnech kolem 1.9. Nový školní rok začneme všichni opravdu řádně informováni o tom, co to je zdravý způsob života, počínající vždy jen a jen láskyplným sebepřijetím! V těchto dnech se ptejme jak a čím se živit, jak do hloubky a opravdově přijmout aktuální podobu a stav svého těla muže či ženy, jak urychlit své dlouhodobé učení se skrze různé tělesné neduhy aneb “Co nám tělo říká” – což je název knihy mého oblíbeného autora Miroslava Hrabicy :)

Ozdravné a prospěšné konstelace budou pokračovat i nadále: Mars, Venuše i Merkur v Panně se postupně dostanou do pozitivního a opět zemitého až uzemňujícího aspektu trigon se Saturnem v Kozorohu.

První trigon, tj. Saturn s Venuší nastává ve dnech kolem 2.9 a napomůže nám lépe si uspořádat a projasnit svou finanční a případně i milostnou situaci. Nasměrujme svou pozornost do srdce – jaké nezdravé emocionální tendence už můžeme opustit, co nám již neprospívá, na co se naopak zaměřit, co nás těší na duševní, ovšem i tělesné úrovni?

Další nasměrování se bude týkat studia, smýšlení a tvůrčího vyjadřování – ideální doba k přihlášení se do kurzů, škol, na semináře atd., věnovat se dokončení rozepsaných knih, článků…Trigon Saturna v Kozorohu s Merkurem v Panně nastává ve dnech kolem 6.9. Bleskové pochopení, porozumění, tzv. “aha-momenty” nás opět neminou!

Ve dnech kolem 8.9 můžeme náležitě využít trigon Saturna s Marsem. Zkušený otec a vůdce bude pomáhat mladému synovi, muži udělat své konání a pracovní či jiné poněkud roztěkané úsilí celkově smysluplnějším a efektivnějším.

Merkur, Venuše (druhý týden v září) Mars (kolem 19.9) poté budou postupně dostávat i do trigonu s Plutem v Kozorohu – dostaneme mocnou podporu uskutečnit a dotáhnout naše předchozí rozhodnutí uzdravit se ve všech smyslech!

Během první poloviny září, především v prvním týdnu však můžeme zažívat též sérii méně příjemných konstelací: Slunce, Merkur, Venuše i Mars ve Střelci se postupně dostanou do kvadratury s Jupiterem ve Střelci. Zkusme chvílemi odložit své úklidové a pracovní potřeby a prostě si zcela nepragmaticky užívat – vyrazit na výlet či třeba k moři nebo na energeticky silná místa, kde získáme patřičný nadhled.

Přesun Merkura a Venuše do Vah v polovině září poněkud zharmonizují již poněkud pracovní a uklízecí tempo, tendence dávat vše do pořádku, řešit problémy všeho druhu a předznamenají tak začátek meditativního období podzimní rovnodennosti…

Úplněk 14.9 (6.30) přichází samozřejmě též s inspiracemi spojenými se zdravím a opravdu užitečnou službou druhým… Slunce v Panně nás povede do fyzična a k detailnímu střízlivému vnímání reality, zatímco Luna v Rybách ve volném spojení s Neptunem bude nabízet spíše vysoce uvolněné meditativní odpoutání a pozorování každodenních starostí z vesmírné perspektivy či přímo z himalájských výšin… Vězme, že obojí je v pořádku a v souladu a ponořme se vědomě do intenzivního prožitku tohoto dne tak, aby nám přinesl opravdu užitek!

Po úplňku (do dalšího novu 28.9) se můžeme pustit do opravdu velkého, nejlépe zázračného úklidu, který už nebudeme muset opakovat! :)

Přeji všem krásné a hluboké prožívání tohoto příjemného a na všech úrovních sebepřijímajícího období!
Zvu též na svou přednášku V CHRÁMU TĚLESNOSTI, (19.9 od 18.00) v knihkupectví U Džoudyho, kde můžeme téma sebeléčby společně prožít. CD “Sebeléčba” či “V chrámu tělesnosti” vám též ráda na požádaní zašlu a prodám v podobě audionahrávky.

Mnoho radosti!
Alita Zaurak
www.mandalia.cz

Advertisement

Období Lva

Ohnivé období Lva začíná v noci 23.7. a přináší nám celkové povzbuzení, ozdravení, nové tvůrčí podněty a inspirace, chuť do života v těle a jeho intenzivnějšího prožívání…Před novoluním ve Lvu (od 23.7. do 1.8.) můžeme doslova spalovat vše přebytečné a zatěžující – ať už se jedná o tuky či zbytečné strachy a jiné negativní emoce…Životní energii a radost čerpáme přímo ze slunce, ze vzduchu, nemusíme tedy tolik jíst a vymýšlet si další a další požitky, které by nás dočasně uspokojily…

V této jednoduchosti a ve stavu intenzivnějšího spojení se svým božstvím, ve stavu sebe-vědomí se také snadněji osvobozujeme od nejrůznějších nezdravých či přímo škodlivých, mysl a city zatemňujících návyků – ať už jde o kouření, alkohol, přílišné jezení masa či jemnohmotnější tendence: závist, vnitřní agresi, dlouhodobě se hromadící vztek, frustraci atd.. Můžeme napsat například tzv. “ohnivý dopis”, kde vyjádříme vše, co nás na daném člověku doslova dopaluje a štve… tento dopis pak můžeme rituálně spálit a užít si stav úlevy… Spálit můžeme samozřejmě i další předměty či písemnosti, spojující nás s minulostí a blokující tak přijetí nových prožitků a radostí či doslova darů života..

Novoluní 1.8. (přesně v 5.15) je dnem spočinutí se sebou a v sobě. Udělejme si čas na sebe, alespoň pár hodin se obklopme neviditelným kruhem, uprostřed něhož si můžeme uvědomit a procítit, co nás opravdu baví a těší, co je pro nás zdravé a příjemné, naplňující, co nám přináší radost a energii, čemu se chceme a budeme věnovat po celý následující rok…

Po novu do úplňku ve Lvu (1.8. – 15.8.) přidáváme do svého každodenního života nové návyky a činnosti, pro které jsme se během novu jednoznačně bytostně rozhodli. Skvělé je třeba započít ranní cvičení jógy či přímo Surja Namaskar – Pozdrav Slunci… V tom nám může napomoci i Merkur, který se 2.8 začíná znovu pohybovat kupředu, ukončuje tak období retrogradity (od 7.7), během něhož nás někdy přímo nutil či ještě nutí znovu procítit a vnitřně si prohlédnout své polozapomenuté zasuté vnitřní záležitosti, které se nám tak nechce řešit... Jeho tlaky mohly obzvláště “zhoustnout” od 19.7, kdy zacouval znovu do citlivého znamení Raka. Vstup Merkura do Lva 12.8. nám jistě dodá ještě více optimismu a chuti do života – mnohé především rodinné záležitosti jsme již vyřešili a můžeme tedy oslavovat!

Začne tak doba aktivního odpočinku – zvýšenou hladinu životní energie budeme moci využít třeba na výšlap do hor, výlety na kole. Mnozí si však raději budou dobíjet baterky prostě ležením na slunci. Rozlišit, co nám energii dává a čím se spíše vyčerpáváme je jedním z nejdůležitějších úkolů v této fázi.

Je dobré si uvědomit, že období Lva je jakýmsi akumulátorem celého roku ve Zvěrokruhu – čerpáme energii na celý rok a výsledky budeme moci pozorovat až se zima opravdu zeptá, co jsme dělali v létě…

Venuše se 28.7. též přesouvá z vodního citlivého znamení Raka do hravého ohnivého Lvakonečně si můžeme splnit své vlastní potřeby, věnovat se svým zájmům, užívat si letní dny více naplno a intenzivně… Roztoužená a zářící i pěkně rozehřátá Venuše se den za dnem blíží k Marsu, který jí v sexuálním zvířecím avšak kultivovaném znamení Lva očekává již od začátku července… Jejich vysoce léčivé setkání a prolnutí však proběhne až 24.8., v prvních dnech období Panny…

Kvadrát Venuše s Uranem ve dnech kolem 2.8. může přinést konflikt lásky a svobody… Potřeba svobodně si užívat může přinést spíše chaos a rozčarování, zmatek ve vztazích a milostném životě.
Odvěké otázky spojené s tímto tématem vyplavou tedy na povrch a možná nám připomenou situace ze začátku března, kdy nastala podobná konstelace…

Naslouchejme tedy pozorně tomu, co nám Venuše ve Lvu vlastně sděluje co to opravdu znamená milostné a sexuální sebevědomí, sebepřijetí, které si nemusíme nijak dokazovat zvně….Tak můžeme mnohem harmoničtěji zvládnout výzvy těchto dní…

Příjemný a možná jaksi nápravný či uzdravující bude trigon Venuše s Jupiterem 9.8. – mladá žena v plné síle si zažije podporu a poučení či přímo zasvěcení od svého staršího zkušeného ctitele a učitele… Podobná situace jsme již zažili ve dnech kolem 10.5, kdy toto blahodárné spojení s Jupiterem zažívala mnohem akčnější Venuše v Beranu.

Mnohem dříve, již ve dnech kolem 25.7. se do stejného pozitivního ohnivého vztahu s Jupiterem ve Střelci dostává již zmíněný Mars ve Lvu. Tentokrát bude tedy poučen a zasvěcen náš vnitřní bojovník a aktivní tvůrce – činnosti, projekty, tvůrčí aktivity, kterým se chceme věnovat budeme moci uchopit z většího nadhledu, možná dostaneme i podporu “shůry”, což může znamenat jak pomoc či poradu z duchovního světa, tak i nabídky k veřejnému působení, sdílení své práce či tvořivosti s větším množstvím lidí atd..

V těchto dnech bude též ideální vydat se na dalekou cestu či řešit záležitosti a dělat rozhodnutí s cestováním spojené…

Úplněk nastává 15.8. a může být skutečně radostnou a vědomou oslavou života ve společnosti dobrých přátel a podobně smýšlejících… Slunce ve Lvu dává přednost poněkud konzervativnějším a tradičním radovánkám, zatímco Luna ve Vodnáři přináší hlubokou bytostnou potřebu ve změně a možná nás tedy chvílemi bude notně provokovat a probouzet ze zdánlivě idylického poklidného spánku ega… Zkusme tedy tentokrát něco nového a experimentálního – ať už se jedná o milostný život, tvůrčí činnost, cestování, podnikání, práci s lidmi, životní styl… Domy horoskopu, v nichž se Slunce i Luna ve 22. stupni Lva a Vodnáře budou nalézat, nám mohou napovědět, o jaké konkrétní životní oblasti se jedná…

Období Lva je tedy tentokrát opravdu intenzivní a ohnivé, hlavně v jeho poslední fázi. Jistě nám to po náročném a opravdu hluboce pracovním čase Raka přijde vhod… Hrajme si, tvořme, užívejme – pokud možno však moudře a zdravě, v souladu se sebou. Oheň krásně hřeje, povzbuzuje či spaluje nečistoty, může však též ublížit ve chvíli, kdy se vymkl kontrole, stejně jako naše ego a jeho touha zažívat a prožívat více a více, někdy i násilně překonat hranice svých možností. Radost z toho, že jsme, radost bez vnější příčiny nemůže nikomu ani ničemu ublížit a naopak nás dělá mnohem přitažlivějšími pro druhé…

Milí přátelé, zdravím z Domu Slunce na břehu Berounky, děkuji za pozornost a přeji krásný a opravdu zářivé radostný čas vrcholícího léta!

S láskou

Alita Zaurak
www.mandalia.cz

Horoskop na obdobie 26. 2. – 4. 3. 2018

Požehnán či zatracen

Stále zůstává kvadratura Venuše a Marse z minulého týdne. Venuše se v týdnu spojí s Merkurem a též vytvoří disharmonický aspekt k Marsu, což zvětší náchylnost na hádky a neklid v mysli. Příznivá konstelace Pluta na Venuši a Merkura podpoří schopnost proměnit své myšlenky. Je zde velká síla myšlenky, která vede ke zhmotnění, pozor tedy na to, co si přejete. Harmonický aspekt Jupitera přináší požehnání, štěstěnu a naději. Najde se řešení v partnerských nedorozuměních, v mužsko-ženských principech. Ochota a dobrá vůle najít společnou řeč. K tomu se připojuje 28. 2. – 3. 3. Slunce v harmonickém aspektu na Černou lunu. Síla vědomí se projevuje, síla charisma a osobnosti může příznivě ovlivnit dění. Projeví se vaše skutečná podstata, zviditelní se pravda vašeho Já. Pokud jste poznali sami sebe, tak se projeví vaše vědomé Já a pokud jsou lidé zavření, projeví se jejich ego. Budete tak vědět, s kým máte ve skutečnosti tu čest, a proto si v tomto týdnu neberte nic osobně. Pozorujte a buďte bdělí. Jednejte pravdivě, důrazně – pevně, čistě, jasně a laskavě.

Pokud jste udělali někde „chybu“, tak se s pochopením omluvte. Když se člověk umí omluvit, je to známkou jeho schopnosti sebereflexe a především, že má svědomí. S vědomím! Tento člověk je při uvědomění si své „chyby“ v kontaktu se svým vědomím sama sebe ve své čistotě a dochází k prozření závoje a prožití pokory.

Úplněk nastává 2. 3. v 1: 51 hodin a zviditelňuje se téma novoluní. Působení již bude silné 1. 3., Luna v Panně v opozici na Slunce v konjunkci s Neptunem ukazuje na propojení praktičnosti a kritického pohledu na pocitové záležitosti. Slunce v konjunkci s Neptunem v Rybách symbolizuje ztracení se ve svých pocitech, přecitlivělosti, fantaziích a iluzích. Touto konjunkcí se zesiluje vnímavost a možnost propojení s vyšším Já. Pokud je ale člověk v rovině nevědomí sám sebe, zesílí hry ega, které vytvářejí falešný obraz o sobě, o druhých a podporují domněnky a očekávání. Kritická a velmi střízlivá Luna v Panně má pomoci si všímat podstatných detailů, které vám řeknou, jaká je skutečná pravda. Za člověka mluví činy, ne slova, ne to, co o sobě říká. Panna pomáhá vidět jasně a konkrétní jednání. Luna v harmonických aspektech na Saturna a Černou lunu podporuje zodpovědnost a přijetí důsledků svých činů. Zesílí se sklon ke lhaní, zastírání, mlžení, záměrné vytváření tajemství, objeví se ztráty, krádeže a podvody. Pokud žijete v pravdě a jste si vědomi sami sebe, vždy se „náhodou“ uděje něco, co vám ukáže pravdu a je vám pomoženo. Lidé, kteří jsou pravdiví k sobě a k druhým, žijí pod ochranou prozřetelnosti, protože pravda je silnější energie než hry, lži a chtění ega. Podle toho, v jaké rovině žijeme, se tato konjunkce Slunce s Neptunem projeví. Hry ega, které vytvoří ještě více zmatků a klamů, vyjdou na světlo – prozradí se. Na vyšší rovině dochází k propojení se svou moudrostí, vedením a ke spojení s Božským vědomím. Můžete vnímat intenzivní spojení s něčím, co vás přesahuje, co je nepopsatelné, blažené, často se dostáváte do vděčnosti a dojetí. Prozřetelnost zasahuje a tam, kde to není v pořádku, uvede vše na správné místo. Kde jsou nejasnosti a tajemství, tak budou odhaleny a přiznány. Bude to velké poučení, že lhát se nemá, protože tím ze sebe děláte jen nedůvěry hodného člověka. Ego má potřebu chtít uznání, ocenění, hodnotu, lásku a používá k tomu jakékoliv prostředky, ale nyní mu může dojít, že takto to nemůže nikdy získat, ale spíše ještě více ztratit.

Zároveň se zesiluje vliv alkoholu, drog a léků. Někteří budou volit alkohol, aby se nemuseli vyrovnat se svými negativními emocemi, lítostí či vztekem. Objeví se skandály a omyly.

Působení konjunkce je 25. 2. – 13. 3. a vrchol této síly je 1. – 7. 3.. V době působení konjunkce se můžete dostat do pocitu, kdy nejsou jasné hranice a jste duchem nepřítomní, což bude náročné na praktické záležitosti. Objeví se silné léčivé a jasnovidné sny. Můžete využít tuto energii na intenzivní meditace a terapie. Ve spojení s Černou lunou je vše zesíleno a můžeme říci, že se dějí osudové události.

Sbírání důsledků svých předešlých činů, jak pozitivních – požehnání, tak splácení svých „dluhů“, kdy budeme muset věci napravovat. Budeme potřebovat hodně odpočívat, protože tělo bude velmi unavené.

V polovině týdne začne zesilovat harmonický aspekt Marse s Uranem 1. 3. – 17. 3. a události začnou mít spád! Venuše v konjunkci s Merkurem se dostanou do konjunkce s Chironem v Rybách 3. 3. – 7.3., bude probíhat intenzivní léčení hlubokých emočních zranění. Harmonický aspekt od Jupitera podpoří harmonizaci citů, mysli a vztahů. Vyplavou bolesti, o kterých jste ani netušili, že je v sobě máte. Týkají se lásky, vztahu sami k sobě, vztahů k druhým, k Bohu. Emočně, hodnotově a myšlenkově jsme na konci zvěrokruhu a prožitek pocitu osamělosti, opuštění a ztráty vede k odevzdání se a puštění všeho. Jsem sám a zároveň se všemi. V kontaktu s Chironem se dostáváme ke svému nevyléčitelnému zranění a jeho přijetím nám může být branou k zasvěcení. Sebepřijetí a odpuštění sám sobě je cesta léčení a odevzdání se.

Požehnání štěstěnou, hojností a moudrostí. Do cíle dojdeme s pocitem naplnění, optimismem a nadějí. V tomto týdnu je pro nás připravena bohatost a hojnost příležitostí, pochopení, vyléčení a štěstěny. Každý spravedlivě dostane svůj díl, jak s tím naložíte, je vaše svobodná vůle!

Ať vás provází láska a vděčnost. S láskou, Petra Nel

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Horoskop na obdobie 28. 12. 2016 – 2. 1. 2017

Nový začátek 

Slunce v Kozorohu vytvořilo konjunkci s Merkurem – v předešlém horoskopu popsáno jako prozáření mysli, která povede k pochopení a k efektu „AHA!“. Novoluním, které nastane 29. 12., zplodí nový počátek. Nový začátek.

Novoluní nastává 29. 12. před 8. hodinou ranní v pozici trojkonjunkce Slunce, Luny, Merkura na sabiánském symbolu: „V prosluněném domě švitoří ochočení ptáčci.“  Symbol vypovídá o přijmutí své role, svého místa, pro které jsme se zrodili. Díky plnému sebepřijetí, můžeme prožívat potěšení z bytí, ze svého naplnění sama sebe.

Novoluní Slunce, Luny společně s Merkurem je v harmonii na Marse, Neptuna a karmické uzly. To je velmi zásadní postavení. Vědomí a nevědomí je propojeno poslem Merkurem – myslí, která je propojena s vyšší vědomím. Duše, Já, mysl je prostoupená hlubokým propojením s Božským vědomím, které sestupuje do vůle. Správně se uchopí vnitřní vedení, intuice, která bude velmi silná. Naslouchejte snům z 28. na 29. 12. Důvěřujte intuici a vnitřnímu vedení, i když se to bude zdát nelogické. Můžete pochopit něco z minulosti, co vám změní pohled na realitu.

A znova opakuji, jako každé novoluní, téma působí do dalšího novoluní v tomto případě do 28. 1. V době úplňku 12. 1. se téma jasně a zřetelně zviditelní.

K novoluní se přidává Uran (29. 12.), který přestává být retrográdní, tím pokrok může jít kupředu. Správný směr. Konečně se vše může začít vyvíjet. Retrogradita byla od konce července 2016. Mohli jste mít pocit, že uděláte pár kroků vpřed a něco vás táhne zpátky. A museli jsme udělat zase krok zpátky. Pocit, že nás něco – někdo drží. Jako kdybyste měli šle, ty někdo držel a vy se mohli rozejít jen na pár kroků. Pak šle neměly již vůli dál a přitáhly si vás zpátky. Což mohlo způsobit pocity frustrace a bezmoci.

Dejte si tedy nyní pozor, protože 29. 12. „šle“ budou puštěny, tak abyste nespadli na pusu. Buďte bdělí a otevření, připravení k pevným a jistým krokům. I tato konstelace posílí téma novoluní.

moon11b

Uran v Beranu vytváří příznivý aspekt se Saturnem ve Střelci do 5. 4., kdy můžeme využít konstruktivní postup vpřed. Plány do budoucna dostávají pevný základ, který přechází do zhmotňování. Změny jsou vedeny určitou reformou svého života. Saturn dává moudrost a praktičnost k uskutečnění svých plánů a vizí, které symbolizuje Uran – rozhodnutí, změna, nová cesta. Uran ukazuje, že je potřeba svůj život osvobodit od toho, co již není přínosné, co již nepřináší podněty k vašemu rozvoji. To, co se již naplnilo, je potřeba opustit a jít novou cestou, která přináší nové možnosti a výzvy. Vzhledem k tomu, že Uran je v Beranu, jde o osobnostní vývoj, objevení či upevnění svého pravého Já. Saturn tomu dodává schopnost, poradit si v každé situaci, čerpat ze svých zkušeností, a tím ukázat své schopnosti. Jsme podpořeni objevit v sobě vytrvalost a překonat případné krize v realizaci změny. Tento čas podpory je do 5. 4., poté se Saturn stává retrográdní a působení nebude tak podporující v realizaci změny.

Stále je potřeba mít na paměti opozici s Jupiterem, kdy je potřeba být sám sebou a být otevřený ke spolupráci a vztahům. To podporuje tvoření nových rovnocenných vztahů a spolupráci.

31. 12. Luna stojí ve znamení Vodnáře. Den přeje hledání nových možností, jak oslavit či neslavit konec roku. Tento rok to bude prostě jinak, než roky předešlé! Jak jinak uzavřít tento „bláznivý“ rok než svobodným Vodnářem. Přecházíme do roku, kde astrologický vládce je Slunce, podle tarotu Hvězda, která je spojena s Vodnářskou energií. A i 1. 1. Luna ve Vodnáři v nás probudí a podpoří potřebu změny ve svém v životě. Nečekejte, že změna přijde sama, vyjděte ji vstříc a na přelomu roku udělejte něco jinak než roky předešlé. Tím zasadíte semínko schopnosti: „Umím tvořit změny!“

Ty jsi tvůrce svého života a když jsi ve spojení s tou nejvyšší podstatou Stvořitele, jsi tvůrce požehnaný.

Přeji vám hodně štěstí. S láskou Petra Nel

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Horoskop na obdobie 9. – 15. 6. 2014

TVOŘÍME NOVÝ SVĚT

Přichází poslední dekan (10 stupňů = 10 dní) znamení Blíženců. Poslední dekan symbolizuje plné pochopení energie znamení a možné využití a následné odpoutání se. Možnost dostat se nad znamení. Tento dekan je pod vládou Saturna, což vede k hluboké moudrosti, schopnosti používat slovo, vědění a předávat ho druhým. Být Mistrem slova a učení. Povrchnost a roztěkanost Blíženců se zde mění v hluboké poznání a schopnost druhé učit v souvislostech.

Procházíme prohloubením a výzvami, kde máme projevit svou moudrost a schopnost komunikovat a sdílet v této hloubce a přesto zůstat v lehkosti energie Blíženců.

13.6. nastává úplněk krátce po půlnoci, tím pádem již celý den 12.6. budete pociťovat téma úplňku. Otevírá se vyšší úroveň mysli, která vede ke svobodnějším aspektům mysli. Naše mysl prochází procesem PŘECHODU mezi nízkou a vyšší myslí. Mysl se napojí na „vyšší místa“ vědomí, kde je možno nabýt tvůrčí moc Ducha. Živen tímto Duchem může člověk postupně rozvinout integrovanou osobnost. Její základ se skládá ze tří složek odrážejíci Božskou trojici, v Indii vyjádřenou Sat – Čit – Ánandá.

invitation

Pokud se setkáte v sobě s novým a nepoznaným, neodmítejte to, zůstaňte otevření a požádejte, ať to s vámi pracuje ku prospěchu vlastního vývoje a ku prospěchu celku. Právě držení se jen toho, co známe, je problémem vývoje, bojíme se změny, výzev a nepoznaného.

Tento strach drží člověka ve stagnaci a velkém omezení. Nyní nastává doba stát se „emigrantem v nové zemi“, který šel za lepším, pravdivějším a svobodnějším životem. Vstoupil otevřený do země nepoznané s pocitem plné víry a nadějí.

Než nastane letní slunovrat 21. 6. ve 12:58, máte možnost překročit svou mysl, která má omezení v programech „musím a nesmím“.

Jupiter v Raku, v kvadratuře s Dračí hlavou ve Vahách a ocasem v Beranu (do 8. 7.) zviditelňuje osu růstu. Skrze své city, rodinu (Dračí ocas v Beranu) přijmout sebe, své místo v rodině, v životě, jsem takový, jaký jsem, zodpovědnost za svůj život a samostatnost. Opustit subjektivitu, samotu, boj, soupeření, strach rozhodnout se a vydat se směrem Dračí hlavy ve Vahách, jít cestou nalezení důvěry v druhé, ve společenství, v sounáležitost, spolupráci a partnerství. Když jsem sám sebou, mohu navázat rovnocennou spolupráci, partnerství, bez potřeby závislosti či zavděčit se. Nejdříve potřebuji být sám sebou (Beran), abych mohl obohatit druhé (Váhy).

Milí poutníci životem,

setkáváme se na svých poutích, abychom si sdělili svá poznání, opustili boj a soupeření. Shromažďujeme se na jednom prostranství vědomí, abychom se mohli vydat společně jednou cestou, protože společné putování je radostnější a bohatší. Setkáváme se, abychom si uvědomili, že jsme jedním, celistvostí. Ve společném putování, kde si navzájem pomáháme a podporujeme se, přestává fungovat starý vzorec souzení (odsuzování) a hodnocení druhého, tím TVOŘÍME NOVÝ SVĚT.

Krásný týden.

Petra Nel Smolová


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Ako milovať svoje telo

Je něco jiného, pochválit se před zrcadlem, jak jsem krásná, a opakovat si to. Má to svůj význam a je to dobré, ale moje zkušenost je, že ještě daleko silnější a rychlejší je cesta přes TĚLO A DOTEK. Dotek sama sobě, i dotek od někoho druhého.

První je praktičtější v realizaci, protože jsme se sebou stále, a do svého dne můžeme zahrnout rituál laskavého, láskyplného doteku sama sebe. Koupit si hebký olej nebo pleťové mléko s vůní, která je nám příjemná. Nebo si vytvořit vlastní olej se směsí aroma olejíčků, které máme rády. Jasmín, růže, … A opravdu kvalitní, příjemný olej. Už tahle příprava v nás ukotvuje, že máme svou hodnotu a zasloužíme si něco dobrého. No a pak se natíráme olejem či krémem ne s rutinou, abychom hydratovali kůži, ale také s velkou péčí a láskou. S pozorností ke každé části těla: ruce, nohy, zápěstí, bříško, paže, krk… a spolu s tím si můžeme představit, jak do svého těla vtiskáváme lásku. Můžeme si do toho i opakovat “Mám se ráda” nebo říkat sama sobě “Mám Tě ráda…” – oslovovat se přitom vlastním jménem – a opravdu to prociťovat. Když to děláme “správně”, a naše téma je nepřijetí sama sebe, tak se přitom často objeví různé rušivé pocity: netrpělivost, pocit že to nemá smysl, posléze třeba vztek a smutek a pláč… často kombinace všeho… Důležité je vytrvat, zhluboka dýchat, CÍTIT, CÍTIT, CÍTIT – dovolit si naplno cítit vše, co se objevuje. Dovolit pláč, dovolit smích, dovolit cokoliv, co je přítomné. Tím svoje tělo a svou bytost oživujeme a postupně víc a víc přijímáme. Dostáváme se tak do proudu života, do středu sebe sama.

Tedy první krok je lásky-plný dotek sebe sama – svého těla se dotýkáme s maximální péčí a láskou a něhou. Pokud máme pocit, že některé části nás sama nejsou dost lásky-hodné, věnujeme se jim obzvlášť, tak dlouho, dokud náš odpor nerozpustí pláč a následná úleva sebepřijetí a rostoucí hřejivé podpory sobě sama.

Odtud pak může začínat rozvíjení sebe-potěšení. Rozkoš v těle je jeden z nejúčinnějších léků na všechno! :)

Ale nepřeskakujeme hned k myšlenkám na vzrušení a orgasmus a na to, jak by to “mělo” vypadat a co my bychom “měly” prožívat. Zkrátka a jednoduše sledujeme, co je našemu tělu příjemné. Jaký typ doteku, kde, jemný nebo pevný, rychlejší nebo pomalejší… Přistupujeme k tomu se zvědavostí výzkumnice a hledáme, co v nás rozvíjí příjemné pocity. To navíc není dané jednou provždy, ale v závislosti na naší náladě, dni, fázi měsíčního cyklu… dáváme přednost někdy tomu, jindy onomu typu doteku.

Důležitý je i dotek NA PRSOU – to je v oblasti srdce, zóny lásky a citu. Stejně tak je pro nás ženy důležité BŘÍŠKO – místo spojené s city a vztahy. Zde se dotýkáme s velkou pozorností a láskou.

Můžeme dělat i další věci:

LÉČIVÁ ZÁŘE: Představovat si, že z našich dlaní proudí láska, například formou zářivého, zlatavého světla, a zaplavuje celé naše tělo. A z našeho těla pak září do celého světa, na všechno a všechny kolem :)
VDĚČNOST: Uvědomovat si, jak zázračné je naše tělo. Kolik funkcí každou minutu a sekundu našeho života plní. Co nám umožňuje. Že s námi chodí, uchopujeme a hladíme rukama, cítíme, vidíme, dýcháme, tepe nám srdce, čicháme vůně, chutnáme… Rukama dále můžeme tvořit, dávat, objímat a hladit… Bříško nám umožňuje cítit a dokonce utvářet nový život…

Nesmírně silné je i to, když tento láskyplný, vědomý typ doteku můžeme přijímat od někoho DRUHÉHO. Ženský dotek má velmi léčivou kvalitu, posilující naše vlastní ženství, ukotvení v sobě a navíc pocit hluboké podpory a vzájemného porozumění. Léčivý dotek ženy ženě je velmi vyživující a posilující. Když pořádám ženské semináře, ráda zahrnuji i to, jak se navzájem jako ženy můžeme podpořit dotekem. Někdy můžeme mít pocit, že je to dotek jako od matky nebo sestry, spřízněné duše. Když se děje v bezpečném rámci plném důvěry a otevřenosti, má nesmírně léčivou a ukotvující sílu.

Podobně mocný vliv má i dotek od muže – pokud je vědomý a láskyplný. Základem je, přijímat jej s otevřeností, zhluboka dýchat, pouštět tu lásku a respekt do sebe. Pokud samy sebe nemáme rády, naše tělo bude mít tendenci se napnout, vrtět, dech ztlumit… vědomě však procházíme skrze tyto tendence do otevření se, rozšíření se… Často po chvíli poleví naše obranné mechanismy, a my se té lásce a hřejivosti v doteku otevíráme a necháváme naše tělo, aby se nasytilo. Rostoucí radost v těle pak víc a víc rozpouští všechna naše sevření a sebeodmítání, tělo nám pak tančí radostí, záříme a připadáme si krásné a jakoby zamilované – protože jsme dovolily, aby naším tělem proudila láska. A není to láska k nějaké druhé konkrétní osobě, nemyslím tím romantickou zamilovanost, ale jednoduše jsme dovolily lásce, aby volně procházela naším tělem – do nás, skrze nás a odtud pak také obdarovávala druhé.

Vzpomínám na jednu ze zákaznic Tantra Spa, která když po masáži vyšla na ulici, tak samou radostí doslova tančila. To není nic nezvyklého! :)
No a pak už si jen zvykáme, jaké to je, a “trénujeme” se v tom, abychom tento pocit lásky a radosti ve svém těle udržovaly pořád. Nepotřebujeme k tomu navíc ani stálého partnera nebo milence, je to vrozená schopnost našeho těla, prožívat tuto intenzitu blaženosti, když se tomu správně otevřeme :)
Rostoucí citlivost těla přichází spolu s tím, jak se více uvolňujeme a “rozmrazujeme” stažení, která jsme si v sobě vytvořili skrze různá zranění – tím může být třeba i něčí hloupá poznámka k našemu vzhledu v dětství či dospělosti a podobně. Často tento přerod probíhá i skrze slzy bolesti a následné úlevy – jsou léčivé, jsou součástí našeho otevírání se.

Jak říká učitel a autor David Deida, ženskou praxí osobního rozvoje je praxe potěšení. Potěšení ve smyslu roztančené, lásky-plné radosti v těle i na duši. To je i největší dar pro naše okolí – partnery, rodinu, přátele. V radosti a potěšení proudí skrze naše tělo nejvíce lásky. A navíc jsme tak i inspirací pro ostatní – díky našemu příkladu získají alespoň příchuť toho, jaké to je – a že JE možné, být v radosti a lásce. Tedy tyto kroky k sebepřijetí a rozvíjení lásky k sobě sama děláme nejen pro sebe, ale má to velký užitek i pro ostatní – naše okolí, naše partnery (kteří jsou víc než šťastní, když jejich žena září spokojeností), naše děti (které se od nás spontánně učí žít v lásce k sobě i druhým) a mnoho dalších…

Mgr. Denisa Palečková, CSB

Vyjádření Božského Světla skrze zkoumání vlastního Já – Mistr Kuthumi

Zprávu přijala Michelle Manders v Johannesburgu, Jižní Africe,
17. června 2008 pro 26. červen 2008Vězte prosím, že čtení tohoto článku vás ovlivní. Energeticky se propojíte s chanellujici Bytosti a ona s vámi, což je stejně tak silný proces. Příliš se nezabývejte časovými liniemi, které jsou účastníkům živého channellingu předkládány. Budete provedeni podobnými časovými liniemi, které jsou v souladu s vaším vlastním Božím plánem, Načasováním a Účelem. Tento přepis záznamu živého channelingu revidovala a aktualizovala Michelle Manders v květnu 2012.


Jsem Kuthumi a přicházím k Vám na paprscích lásky a moudrosti, abych Vám v této době požehnal a přináším Vám požehnání plynulosti, začlenění, podpory a pravdy. Žehnám Vám milování. S velkou radostí v našich srdcích se s Vámi dnes shledáváme a držíme Vás něžně v srdci Krista a bezpečně na rukou Božích.

Každý jednotlivý krok, který podniknete na cestě k většímu sebeuvědomění, sebelásce a sebepřijetí, vás přibližuje k místu uvnitř vás, které vám umožní upřímně porozumět významu radosti, klidu, míru, světla, lásky, pravdy a prožít všechny další nádherné stránky lidského bytí. Je mnoho utrpení, potíží, zklamání a ztráty iluzí a málo prožitků a projevů božského světla Vašeho já. Vaše božské světelné já je součástí vás a je schopné vytáhnout energii ze zdroje radosti; vnitřního pramene, který má základ tak mocný a takové světlo, že může nadzvednout ty nejtmavší mraky nejtemnějšího dne.

Jste již na cestě porozumění jak to dělat – rozevzpomínání si na to, jak je důležité vyjadřovat božskou radost božského já skrze svá slova, myšlenky a činy. Teď se od vás žádá, abyste používali svoji kreativitu a vyjádřili radost, blaženost, jednotu a svatost. Vaše kreativita vám bude lodí, skrze kterou jsou vám tyto energie posílány. Tím, že tak činíte, vytváříte pole energie plné radostných projevů, které Vás automaticky přitahuje k podobným zážitkům. Aktivace klíčových dat, na kterých jste spolupracovali pro tento konkrétní měsíc, si od vás vyžádaly, abyste si vzpomněli, jak si hrát jako dítě, abyste se mohli oddávat radosti a opětovného spojení s posvátnými a božskými aspekty uvnitř vás.

Žádalo se od vás, abyste přijali sebe, přijali okamžik a to, co vám život předkládá v tento okamžik a teď se od vás žádá, abyste využili svůj tvůrčí zápal a sloužili jako projev toho, co jste objevili kolem sebe. Tato energie vás také připravuje na další úroveň vyjádření Božské magie stávající v Říši Zázraků a jak postupovat při projevování Vnitřní moudrosti a Vnitřní magie Mistra alchymisty.

Pokaždé, když vzdáváte díky za to, co jste zvládli, pokaždé, když vzdáváte díky za to, co jste prožili a jak jste to prožili, sílí vaše schopnost zhmotňovatele a Mistra alchymisty.
To automaticky přitáhne vyšší frekvenci energie do vašich tvůrčích schopností, které jsou v sakrální a krční čakře vašeho těla. Jakmile krční čakra prožije vyšší frekvence energie, zjistíte, že vás naplňuje větší pocit míru. Důvodem je to, že začnete využívat mnohem hlubší vnitřní znalosti, protože tyto tvůrčí schopnosti mají sílu vás podpořit a v okamžiku, kdy překročíte všechny strachy, že zklamete nebo že nebudete schopni udělat to, oč cítíte, že jste žádáni, vkročíte na novou úroveň své vlastní síly a uvnitř vás se zrodí nová úroveň moudrosti. Pak poznáte pravdu, která zde byla vždy, že pravdou je, že jste zcela schopni využívat svoje vlastní schopnosti jako tvůrčí bytost, abyste podpořili svůj život, tudíž tento  konkrétní čas je ten, kdy se mřížky starého paradigmatu paralýzy rozletí na kusy.

Všechny staré mřížky se odpojí z nových Posvátných sítí světla, které se používají jako systémy komunikace, které spojují všechny oblasti kreativity zásobované z Nekonečného zdroje proudící lásky. To vytváří proudící systém; proudící síť po níž mohou být podpořeny všechny nápady. Když tento proudící systém funguje na celou kapacitu a duše to pochopí, v sakrální a krční čakře toho, kdo to chápe, se automaticky zrodí nová úroveň kreativity. To otevírá prostorové portály k vyšším světům skrze čakry a vaše schopnost vyjádřit svoji kreativitu nabude zcela jinou formu. Forma vyjádření se může velmi odlišovat od toho, co jste očekávali a toho, jak jste možná vyjadřovali svoji kreativitu v minulosti.

Měsíce, které jsou před vámi, naznačují dobu obrovské změny a někteří z vás zažijí celkový obrat ve svém životě, a to co jste prožívali jako svůj život na začátku tohoto roku bude mít úplně jinou podobu v době, kdy přichází konec roku.
Během měsíce srpna, září a října se propojíte s novým světlem. To způsobí povznesení energií uložených v hypofýze a epifýze. Také se upraví frekvence, na které hypothalamus vysílá informace, automaticky přivede nová úroveň světla do štítné žlázy a brzlíku. Jakmile všechny žlázy ve vašem těle projdou touto změnou ve svých systémech, zjistíte, že rozumíte změnám sama sebe. Dojde k tomu výsledkem chemických reakcí uvnitř vašeho těla a další období staré neutrální cesty se zhroutí a nové cesty se vytvoří. Za dalších šestnáct měsíců projdete mnoha cykly zhroucení starých neutrálních způsobů, takže se mohou vytvořit nové, spojené s proudící sítí, o které jsem hovořil dříve.

Každá síť je připojená k jedné z čaker vašeho těla – hlavní a vedlejší. Tak se ve vašem vědomí instaluje větší hloubka, abyste porozuměli tomu, co je proudící vědomí a co je činí nezbytným kvůli žití v proudícím vesmíru. Všechny neměnné stránky vaší minulosti budou nyní odstraněny. Neměnný svět není tím, co by si člověk mohl představit, že může být, není to místo, kde je uspořádání udržováno na místě pro větší dobro celku v rámci zakořeněných systémů, které jsou podpůrné. Neměnný svět nebo neměnný vesmír tak, jak jsme ho znali, byl svět, ve kterém jsme zažívali omezení a zábrany. Všechny neměnné názory vytvořily škatulky, ve kterých jsme zažívali omezení a ochromení. Nyní máte možnost překročit své vlastní hranice, postavit se jim a vykročit přes práh starého světa do nového světa, světa, kterého jste pro sebe přitáhli, světa, který vám přináší větší možnost z hlediska vašich schopností sloužit jako tvůrce a spolutvůrce.

Žít život ve službě je tvořivé úsilí. Je to projekt, který vyžaduje obrovské množství kreativity, proto, aby se dobře dařilo. Proto nabízíme možnost ponořit se hlouběji do těch vašich stránek a doopravdy se chopit síly svých tvůrčích a spolu-tvůrčích schopností. Také se dostanete na místa, kde budete schopni vytvářet spojení proudící povahy se širokou řadou lidí, vytvářet skupiny, které se budou podporovat, vytvářet kontakty s jednotlivci, kteří napájí duši, bude aktivováno božské světlo vaší kolektivní kreativity a mnoho nových projektů, některé budou vysoce výnosné v určitém případě, bude posíleno projevení zázraků a hojnost vědomí.

Integrace těchto vyšších úrovní tvůrčí energie ovlivní i váš solar plexus. Důvodem je to, že ve vašem solar plexu je mnoho vláken světla vedoucích k boží vůli, a vaší vůli, v závislosti na tom, co je potřeba ve fyzickém světě. Proto se bude vaše tvůrčí inspirace řídit skrze solar plexus, takže budete moci do svého záměru ukotvit boží vůli a v souladu s ní konat. Budete nadšení tím, jak objevíte své tvůrčí síly , a ti z vás, kteří pochybují o tom, že mají ve svém těle kreativní kosti, podívejte se kolem sebe, vše, co ve svém životě vidíte je součást vašeho tvůrčího úsilí, vytvořili jste svůj život, vytvořili tento systém, ve kterém prožíváte svůj život, proto máte velkou schopnost vytvořit něco jiného.

Nedělejte tu chybu, že byste si představovali, že vaše tvůrčí schopnosti musejí souviset se zpěvem, kreslením nebo psaním. Vaše tvůrčí úsilí je jedinečná síla, která spočívá uvnitř vás, něco, v čem jste možná už velmi dobří. Je to něco, co jste objevili už jako dítě, ale umístili na dno regálu, protože jste neměli čas nebo dispozice věnovat tomu pozornost, nebo možná, že si to spojujete s utrpením a bolestí. Toto je pro vás nejlepší čas, abyste to z regálu vzali zpět, oprášili a podívali se na to z nové perspektivy očima proudící bytosti proudící lásky, která chápe, že žití v proudícím světě znamená, že člověk se musí obklopit tvůrčími energiemi a tvůrčí silou, která přihází zevnitř, která motivuje život člověka a pohání člověka dopředu připravujíc ho pro budoucnost.

Důvěřujte, že toto je váš čas opravdového poznání těchto tvůrčích schopností. Vězte, že toto je doba, ve které je třeba objevit svoji vlastní kreativitu, proto uvnitř ní jsou důležité zprávy. Kreativita je ve všem a vše, co si myslíte, že jste schopni dělat, je forma kreativity. Otevřete svoji mysl a dovolte ji plavit se do širých oceánů magie, takže budete moci jako tvůrčí bytost vyjádřit Božskou vnitřní magii a jejím důsledkem vzkvétat. Těšte se z této doby, kdy dovolíte tvůrčím silám, aby vás naplňovaly, léčily a podporovaly. Toto je velmi důležitá součást vytváření proudící základů v proudícím vesmíru, která si od vás vyžaduje, abyste proudili v těle, mysli, duchu a srdci.

Vězte, že vše, co je uvnitř vás a kolem vás je vyjádřením vaší kreativity a dovolte této vědomosti odkrýt vám další úroveň. Toto je doba změny vnímání sebe sama a života a umožnění projevu větší části svého autentického já skrze vás. Ať vás tento čas sebevyjádření skrze bláznivé konání inspiruje a zažehne plemeny vášně uvnitř vás, aby vás motivovala chopit se svého života celým svým srdcem, duší, duchem, tělem a myslí, ať vám to dělá velkou radost, je to obrovským objevem, osvobozujícími vhledy a hlubokou láskou. Toto je i požehnání, které vám dáváme skrze oblast božské milosti, proudící lásky, magie a zázraků projevených ve vašem světě.
Já jsem Kuthumi, Mistr Zlatého Paprsku Lásky a Moudrosti a těším se v tyto dny s vámi. Adonai.© Michelle Manders – www.palaceofpeace.net
All Rights Reserved

Tento přepis živého channellingu byl zveřejněn zdarma majitelkou duchovního vlastnictví Michelle Mandersovou a Chrámu Míru (Palace of Peace) za účelem pomoci lidem hledajícím čistotu, uzdravení a mír. Proto bychom uvítali, kdybyste ctili zákon integrity a nežádali žádnou osobu, skupinu, organizaci anebo právnickou osobu, aby pozměnili jakoukoliv část tohoto dokumentu anebo aby publikovali toto dílo ať částečně nebo úplně, za účelem osobního zisku.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Andrea L. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Očistné texty

Stačí iba vysloviť z hĺbky Srdca každý sám za seba.

Odpustenie :
Ako bytosť Univerzálneho Svetla a Lásky prosím o odpustenie všetkých, odpúšťam všetkým a odpúšťam aj sám/sama sebe všetko, kedy sme voči sebe nekonali cez Srdce. Uvoľňujem do Svetla a Lásky všetky bytosti, ktoré boli týmto konaním zasiahnuté po celej línii času, vo všetkých sférach a úrovniach Bytia.

Uvoľnenie rodových záťaží :
V mene Univerzálneho Svetla a Lásky uvoľňujem a rozpúšťam rodové záťaže mojich rodičov po celej línii času, vo všetkých sférach a úrovniach Bytia.

Rušenie kliatieb :
Čistím Univerzálnym Svetlom a Láskou všetky kliatby nasmerované na moju bytosť a všetky kliatby, ktoré som vyriekol/vyriekla voči ostatným. Nech je všetko dané opať do rovnováhy po celej línii času, vo všetkých sférach a úrovniach Bytia.

Rušenie sľubov :
V mene Univerzálneho Svetla a Lásky uvoľňujem a ruším všetky mnou vyslovené sľuby voči ostatným a sľuby, ktoré vyslovili ostatní voči mne po celej línii času, vo všetkých sférach a úrovniach Bytia.

Uvoľnenie pečatí :
V mene Univerzálneho Svetla a Lásky uvoľňujem všetky pečate ega na mojich telách zapečatené po celej línii času, vo všetkých sférach a úrovniach Bytia.

SEBAPRIJATIE :

Prijímam sa taká/ý, aká/ý som. Prjímam svoje silné aj slabé stránky, svoje talenty aj nedostatky, svoje úspechy aj chyby. Plne sa prijímam ako krásna ľudská bytosť. Prijímam sa bez akýchkoľvek podmienok a výhrad a nachádzam v sebe obrovskú prehlbujúcu sa vnútornú silu. Prijímam, že som vyjadrením Lásky na Zemi a môj život je Božský dar a požehnanie. Prijímam, že som Tu a Teraz, aby som sa učil/a a rástla/rástol. Prijímam svoje omyly, ktorých som sa dopustil/a ako súčasť môjho vnútorneho rastu a preto si všetko odpúšťam a dávam si novú šancu. Moje Srdce je vždy otvorené pre prijímanie a dávanie. Žijem v harmónii s každým, koho poznám. V hĺbke mojej bytosti je bezodná studnica Lásky. Som milovanou bytosťou vesmíru, ktorý sa o mňa sústavne stará. Som Svetlo a Láska.

PROSBA O ŠTÍT DUŠE :
Moji milovaní ochrancovia, prosím vás o mocný štít, ktorý by ma oprostil od útokov negatívnych síl, nepustil ku mne žiadne informácie okrem tých, ktoré prídu od vás. Prosím, aby ma chránil od všetkých negatívnych myšlienok, slov aj skutkov. Prosím, aby tento štít bol požehnaný Stvoriteľom a aby nad ním neustále bdeli archanjeli a anjeli.

AA Michael, prosím teba a tvojich pomocníkov, aby ste prišli ku mne. Uvoľni a odprac odo mňa všetko, čo mi berie silu. Pomôž mi prosím znovu získať stratenú energiu a pokoj. S tvojou pomocou som chránený/á na všetkých existujúcich úrovniach.
AA Gabriel, prosím aj o tvoju pomoc, s ktorou dosiahnem krištáľovo čistú jasnosť.

S Láskou a Svetlom ďakujem za pomoc.

Nech sa tak deje v súlade s najvyšším prospechom a plánom mojej duše.