Tag Archive | rozvoj

PŘESTUP DO 2017: VAŠE STRACHY JSOU ZNAMENÍM PROBOUZENÍ A ROZVÍJEJÍCÍHO SE ÚČELU

Přišli jste sem se Záměrem Duše růst a rozvíjet se.

Přišli jste sem s posvátným záměrem otevřít se světlu a účelu.

Přišli jste sem ne abyste zůstali na jednom místě, ale pohybovali se rychle a horlivě se světelnými vlnami rozvoje a změny.

Vaším jediným úkolem je otevřít se, rozšířit, prohloubit, roztáhnout a rozvinout se zevnitř ven. Ne obráceně.

Jak rostete zevnitř, přirozeně začnete toužit po vnitřní očistě. Budete chtít očistit vše, co blokuje vaše cesty, aby mohlo božství jednoduše skrze vás pracovat. K tomu často dochází formou terapií a vnitřní práce, které vás vedou do sebe-uvědomění a sebe-zodpovědnosti. Budete silně přiváděni k učitelům, průvodcům a nastavením, ve kterých může být viděno a přijato vaše pravé Já. Můžete projít obdobími emočního léčení v bezpečném prostoru, kde vaše pocity nejsou souzeny a hodnoceny, ale přijaty jako přirozená část vás samých na vaší cestě probuzení.

Jak se budete více a více vylaďovat na Světlo kterým jste a které je vaší pochodní pro božský účel, budete podněcováni spojit se se svým tělem a jeho moudrostí. Jedná se o práci s tělem veškerého druhu jako je jóga, masáže a modality energetického léčení, které vám instiktivně a intuitivně přinesou dobrý pocit, protože stará stagnující energie je uložena ve tkáních a svalech. Můžete jít dokonce hlouběji v terapiích, které regenerují a očišťují od buněčných struktur, protože pak se opravdu potýkáte s čímkoliv a se vším, co by mohlo překážet na vaší cestě vzestupu k vašemu vlastnímu Světlu a být plavidlem pro Vyšší Frekvence a Vedení.

Stát se plavidlem Světla vás vede k předávání světu toho, co přirozeně skrze vás proudí a k čemu jste nejintuitivněji vedeni, abyste předávali.

Vše co cítíte že máte předávat druhým a zemi je dokonale zharmonizováno s tím, co nejvíce potřebujete obdržet pro vlastní léčení a vědomý vývoj.

Když je vaše Duše rozhodnutá posunout vás za cokoliv, čemu jste věřili že by bylo vůbec možné – a ukázat vám tvořivou a osvícenou elektrárnu kterou jste – zažijete vzestup strachu, stísněnosti, ničivých pochyb a obav.

Příchod tohoto (někdy paralyzujícího) strachu je zděděná součást božského Ženského probouzení. Toto božské Ženské probouzení je cestou stejně tak pro muže jako pro ženy. Je to božský Ženský znovu-soulad, který se nyní objevuje na Zemi a dává vzestoupit probouzejícímu se vědomí spirituálně-sladěného Mužství.

Strach. Pochyby. Stísněnost.

Pokud jim nasloucháme, dáváme jim energii a věříme myšlenkám které je posilují, stáváme se bezmocní a strnulí vůči svému Účelu.

Musíme se s tímto strachem spřátelit, protože je to v podstatě naše vnitřní Božské Volání po oživení.

Mnozí z vás jste během 2016 zažívali situace, ve kterých jste se najednou cítili vystrašeni a vytaženi ze své zóny pohodlí.

I když vaše srdce, tělo a Duch říkají Ano – vaše egoistická mysl, vaše uzavřenost, strach ze změny a růstu říká Ne.

Ego vnímá vše a každého, kdo ohrožuje jeho dominantnost a kontrolu nad vaším spirituálním rozvojem a vzestupem k vnitřní tvořívé síle.

Reaguje prostřednictvím zžírajícího strachu, omezení a někdy destruktivních myšlenek a pocitů.

Někdy se tyto myšlenky a odpovídající emoční stavy vynořují skrze váš systém z minulých inkarnací na této zemi, ve kterých jste byli opakovaně popravováni a terorizováni za vaše osídlení Posvátného Ženského vědomí.

V roce 2017 budete umístěni uprostřed bouře. Bouře je něco spirituálního co přichází od Bohyně Kali. Spirituální Bouře je osudovým trhačem veškerých iluzí, které máte o své hodnotě Velkého Nositele Světla pro naši planetu. Je tu, aby vytvořila velký rozdíl na vaší cestě léčení směrem k vzestupu.

love_storm

Vaše srdce vás nadále povede ke komukoliv, kdo je nejdůležitější pro váš růst, rozvoj, navýšené vyzařování a váš životní účel.

Vaše Duše bude nadále vytvářet velké vlny energetické frekvence vytvořené k vašemu posunu za vaše zaseklá místa, skryté touhy, strachy z toho co si řeknou druzí když je přerostete, vaše pochyby co se stane, když budete následovat svůj vnitřní hlas.

Vedení pro 2017 je jednoduché.

Udělejte to, čeho se nejvíce bojíte.

Tu věc – nebo věci – ke kterým vás vaše srdce neúprosně táhne, ale vaše strachy chtějí abyste zapomněli a tvrdí, že to nikdy nebude fungovat.

Ty výtvory které chcete stvořit, přestože máte strach, že zastíníte druhé, pokud to uděláte.

Tu Lásku, kterou ze své hloubi chcete dát a prožít, hluboko uvnitř vás – nestudatě velkou, ohromnou, velkolepou a přetéjkající – ale strach vás zlomí, rozlomí, prolomí k Životu o kterém nevěříte, že si zasloužíte.

Bojíte se této síly zvané Láska? Bojíte se esence vašeho vlastního božství? Bojíte se být obnaženi do své vlastní pravdy lásky?

Vše, co vás hluboce děsí se nyní objevilo v dokonalém načasování aby vás záměrně vedlo k vám, k vašermu hlubokému otevření, aby vás zlomilo ke všemu, co vaše srdce kdy chtělo.

A to co vaše srdce vždy chtělo, vás může velmi překvapit.

Vaše srdce vás chce vyzvat ke spirituálnímu růstu. Chce, abyste vyzařovali tolik světla, že můžete vybouchnout do vesmíru. Chce, abyste byli umístěni přímo v jádru Spirituální Bouře – v Ohni Kali – aby na povrch vystoupily všechny vaše strachy které vás přesvědčují, že nemůžete udělat to, co jste byli povoláni abyste dělali.

Nepřišli jste sem pro nadměrně pohodlný, uzavřený, spirituálně líný nebo “obyčejný“ život. Přišli jste vytvořit mír s nepohodlím které přichází s exponenciálním spirituálním rozvojem a přeměnou vědomí. Přišli jste zpochybnit stávající paradigma a systém přesvědčení. Přišli jste oživit staré posvátné tradice moudrých žen a mužů a propojit je s přicházejícími hvězdnými světelnými sloupci nové probouzející se moudrosti.

Jste zde abyste vystavěli nový svět, ne abyste byli konzumováni nebo kontrolováni na strachu založeným, ne-emočně vyléčeným vědomím, které je nyní namířeno na jeho zničení.

Když přijdou vaše vlastní strachy, budou vystupovat z důvodu vaší větší přeměny a uvolnění.

Nejsou ukazatelem k tomu, abyste zůstali uzavření, schovaní, zaseklí nebo ve stavu oběti nebo beznaděje. Jsou zde, aby byly uviděny a rozpoznány jako energie která vyžaduje pozornost vědomého léčení.

Je přirozené bát se, když vstupujete do svého Pravého Záměru a Stavu Otevřeného Srdce Milosrdenství.

Pocit stísněnosti je často znamením, že rostete rychle a silně do Světla. Ukazuje vám, že jste připraveni přesunout se za stará omezení a stát se pochodní pro druhé.

V roce 2017 mohou vaše strachy nadále vystupovat na povrch a možná dokonce nenasytněji než předtím. To proto, že jste přiváděni do celé nové úrovně a sféry vědomí Světelné Práce.

Posvátné Ženství dosáhlo specifického kvocientu znovu-ukotvení podél mřížkových a energetických drah uvnitř a kolem Země.

Vstoupili jsme na extrémní horskou dráhu vibrační změny. Toto je váš rychlý vzestup do přítomnosti, zářivého odhalení a hlubokého posvátného účelu.

Váš světlem nabitý sloup je ponořen hluboce do Milované Gaiy, propichuje drahokam v Jejím středu, uvolňuje nové směrnice Bohyně do vašeho otevřeného a přijímajícího intuitivního uvědomění.

Ve vašem Srdci jste připraveni – více než připraveni.

Nadechněte se hluboce do svého Středu a připravte se na rok účelu, vášně a přítomnosti – otevření uvolnit nejzářivější zdroj Světla které existuje – toho, které žije uvnitř Vás.

Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

 

Překlad: Taunia Atiriamin
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu
http://slunecnabrana.blogspot.cz/2017/01/prestup-do-2017-vase-strachy-jsou.html?view=magazine#!/2017/01/prestup-do-2017-vase-strachy-jsou.html

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Reklamy

ZÁKON NUTNOSTI

Jak často si stěžujeme na svůj zdánlivě těžký osud?

Co za těmito zdánlivými obtížemi vlastně stojí?

Naše duše si zvolila před svým zrozením do fyzické reality určitý cíl, a to ten, jenž jí má přivést k jejímu největšímu projasnění. Tímto „projasněním“ označujeme dorovnání energetických dluhů, které jsme konali povětšinou sami proti sobě, tedy proti své duši. Možná namítáte, že ve většině tzv. duchovních spisů se píše o karmických dluzích vůči jiným lidem, ano, máte pravdu, ale právě v tom momentě, kdy jednáme sobecky, tedy dle potřeb osobního já, škodíme též i sami sobě, zatemňujeme svojí duši.

„Zákon nutnosti“ určuje každé duši přesně vymezené scénáře, kdy, jak, s kým a proč se máme setkat, co se máme naučit ve smyslu projasnění našeho vědomí, tedy očištění a rozšíření světla naší duše. Tento zákon málokdo zná a též málokdo akceptuje, jeho poznání a následné přijetí však přináší právě naší duší nesmírnou úlevu. Jsou to právě nenaplněné touhy astrálního vědomí, jež nám přinášejí onen „těžký osud“, obtíže, smutek, závist, strach a další nižší emoce jako reakce na absenci naplnění toho, co si přejeme.

V tzv. „Zákonu nutnosti“ se nejedná o přísné vymezení mantinelů jednotlivé duše, vše v tomto zákonu je ustanoveno dle dokonalého výčtu lekcí, které se má duše v oné inkarnaci naučit. Není třeba si tedy představovat asketické prostředí a chování, u někoho může hranice tohoto zákona být naopak nastavena na dokonalý přepych, úžasnou kariéru, spoustu přátel, koníčků. Většinou však tato zdánlivě pohodlná situace zinscenovaná „zákonem nutnosti“ bývá pro naši duši nejvíce obtížná.

far-sea

Pod onen zákon spadá též většina fyzických i psychických ne-mocí , kdy duše dostává jedinečnou příležitost, aby zastavila ego  v jeho dalších činech proti ní samotné.

Během cesty osobního duchovního rozvoje začínáme postupně jemněji poznávat zpětné reakce na kvalitu našich činů, zda jsou přínosem naší duše, a světlo naší duše se rozzářilo, nebo zda jsme konali z vyššího pohledu sami proti sobě,  kdy tzv. ztrácíme sami sebe, pohasíná světlo naší jedinečné duše.

Postupným poznáváním tohoto základního zákona existence naší duše docházíme čím dál více k mistrovství vnitřního klidu, víme, že naše duše je v bezpečí, ač kolem nás svět burácí, neboť pokud jsme se v tomto burácení právě ocitli, máme veškerou podporu vyšších dimenzí svého bytí i naší duše, abychom z něj vyšli nejenom v klidu, ale ještě více prozáření. Jinak by nás nebyl „zákon nutnosti duše“ do oné situace postavil.

Zuzana Soukupová

Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz)

ZATMĚNÍ, ROZVOJ A PRAVDA K SOBĚ SAMÝM

Blíží se Zatmění v Rybách a Novoluní. Zatmění přináší poryvy, dramatické a často nečekané posuny, “navrácení se“ na naši nejvyšší cestu a změny, které mohly být nepředvídatelné.

NYNÍ věnujte pozornost božským znamením a jednejte na základě vašeho vnitřního vedení. Přesuňte se tam, kde víte že máte být. Jinak to Vesmír udělá za vás.

—————-

Blížící se Zatmění jsou božské portály pro vaši vnitřní sílu a vaši schopnost vědomě rozvíjet své světlo.

Vždy jste byli “stvořeni“ pro rozvoj, ne pro zakrnění. Byli jste “stvořeni“, abyste se otevřeli, ne abyste se uzavřeli ve strachu. Na tomto světě jste předurčeni zanechat stopu: otisk, který je průkopnický, osvěžující, vzrušující, povznášející, posilující.

Někdy zapomínáme, co vše je možné. Vyrůstáme ovlivněni přesvědčeními systému a myšlenkovými formami těch, kteří jsou nám v dětství nejbližší. Naše mysl se také stává těžce podmíněnou prostřednictvím masové ideologie a politických, společenských, náboženských a informačních (mediálních) prostředků kontroly a propagandy.

Vesmír vás v určitém bodě vašeho života donutí přerůst přesvědčení vašich rodičů, vašich předků, společenských podmínek – zkrátka všech parametrů, které omezují vyjádření vaší Duše.

Rozvoj. Růst. Konstruktivní Změna. Možnost. Neomezenost.

Strhnutí závoje toho, co si myslíte, že je vaše realita.

Uvědomění si, že jste Dar.

Tento Dar žije v Touhách Vašeho Srdce.

Tento Dar musí najít cestu k těm, kteří ho potřebují.

Tento Dar se nesmí déle schovávat.

Tento Dar nebude nikdy zvědoměn, pokud zůstane v pohodlných vzorcích.

Tento Dar potřebuje trochu risku a výzvu, aby ožil.

Tento Dar není představou druhých, jak by váš život měl vypadat.

Tento Dar jste VY.

Blížící se zatmění vám oznamují: “Dar vaší Duše se neprojeví sám o sobě prostřednictvím opakování a následování toho znáte, jak jste byli zvyklí.

Otřesy jsou Vesmírným prostředkem jak smést prach a usazeniny z drahokamu, který ve vás žije.

Nyní je čas udělat něco nového.

Nebudete vědět, co se bude dít. Nebudete mít jistotu. Nebudete vědět, zda vše bude stále v pořádku až zariskujete.

V tomto není žádná újma. V nevědění není újma.

Jediná újma se nachází v nedělání ničeho jinak. V zamrznutí ve stejné staré vyjeté koleji. V nekonečném opakování stejných starých nevědomých vzorců.

Opravdové nebezpečí se nachází v nikdy nenalezené možnosti, kým byste mohli být.

V setrvání v malosti, abyste nevyděsili ostatní.

V potlačování vaší pravdy ze strachu, co by si mohli myslet ostatní.

V setrvání předvídatelnosti a v bezpečí, aby se druzí mohli spolehnout na tuto vidinu vaší existence pro své vlastní pohodlí a nedostatek odvahy růst.

Druzí lidé neřídí váš život.

Vy ano.

zatmenie

Tato Zatmění konkrétně vás mohou nasměrovat na pravdivost ve vztazích. Můžete být podníceni podívat se kde jsou vaše vztahy založeny na pravdě, přijetí a opravdové lásce – jako protiklad závislosti.

Pokud je vaše pravda pro druhé tak nepohodlná, že vás soudí a viní, jasně to odhaluje jejich psychiku a úroveň vědomí.

Pokud někdo, kdo tvrdí že vás miluje nedokáže přijmout vaši pravdu, pak jsou závislí na svém vlastním “příběhu“ toho kdo jste, což nahrazuje jejich vlastní vnitřní bezpečí a celistvost.

Pokud opravdu někoho milujete, tak ho přijmete takového, jaký je v ten určitý okamžik. Přijmete, že může změnit názor, udělat nová rozhodnutí a růst.

Neprojektujete na něho své vlastní nedostatky. Nechte si své pocity a přijímejte za ně zodpovědnost. Manipulování druhého z vlastního vnitřního emočního nedostatku a strachu není stené jako ho/ji milovat.

“Miluji tě“ je často nepravdivým tvrzením. Pod tím může být skrytý vzkaz: “Pokud zůstaneš stejný, budu tě milovat. Miluji tě, protože vyplňuješ mé emoční potřeby. Budu tě milovat, když uděláš co chci. Tak moc tě miluji, že chci abys mi odkryl své opravdové pocity, abych se cítil/a dobře. Budu tě milovat, jen když mi pomůžeš vyhnout se místům, které potřebuji léčit.“

Spirituální pravdou je, že… autenticita a čistá a láskyplná pravdomluvnost automaticky přináší nejlepší výsledky.

Vaše pravda je v podstatě pravdou každého. Pravda odemyká pravdu.

Někteří to tak z počátku nemusí vnímat. Ale nakonec život v souladu s pravdou všechny posiluje. Dává do pohybu silné vlny vnitřního růstu a rozvoje.

Nejste zodpovědní za život druhých – oni jsou. Jestli jste něčemu jednou věřili a byla to vaše pravda – ale už není – máte právo to změnit.

Je velmi důležité, aby na to Světlonoši pamatovali, protože jste silně naprogramovaní osvojovat si bolesti a utrpení druhých.

Ale my víme co se stane, když se obětujete pro štěstí druhých, že ano?

Následuje dlouhá, toxická, vysoce poškozující cesta sebetýrání.

A to nečinní nikoho opravdově šťastným.

Zatmění vyzařují velké světelné body na místa, kde ukrýváte svou pravdu.

Je bezpečné naslouchat a jednat ve jménu vaší pravdy. Opravdu, nyní jste voláni do vašeho nejvyššího úkolu a štěstí.

Autor článku : Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

—————–

V roce 2016 spatříme z našeho území dvě zatmění Slunce a dvě zatmění Luny:

09. března……. úplné zatmění Slunce 18°56´ Ryb, viditelné v Asii, Austrálii a v Tichém oceánu
23. března…….. polostínové zatmění Luny 03°17´ Vah, viditelné tamtéž
01. září………….částečné zatmění Slunce 09°21´ Panny, viditelné v Africe a v Indickém oceánu
16. září……………polostínové zatmění Luny 24°20´ Ryb, u nás viditelné (a ještě v Africe, Asii a Austrálii)

Zdroj: http://www.astroinspirace.cz/lunarni-kalendar-zatmeni-2016/

Majster Hilarion – Posolstvo pre týždeň 13.9. – 20.9. 2015

Milovaní,
jak umožňujete, aby docházelo k většímu přijetí kosmických energií do vašeho vědomí a do vašich fyzických, mentálních a emocionálních těl, noříte se ještě hlouběji do své psychiky. Je to proces, který se v dnešní době odehrává u každého na této planetě; v závislosti na vašem pochopení toho, co se dějevy, kdo čtete toto povídání, jste ti, u nichž se předpokládá, že budete sloužit ještě více než předtím. Svět vás potřebuje, abyste byli plně přítomni a abyste chtěli použít své mocné energie k probuzení obyvatel vaší planety . Jak se přelévají energie dvou protichůdných pólů, stáváte se mocným nástrojem síly pro dobro. Vaše božská esence sestupuje do vašeho éterického pole a dochází k hluboké integraci. Na vnější rovině je snad tento proces nepozorovatelný, ale zcela jistě jej lze cítit, protože přes  prožitek energie a uvědomění člověk dosáhne mistrovství na fyzické úrovni. Říkáme vám, nebojte se podívat se na svůj vnitřní stín, raději  mu čelte zpříma a přijměte ho jako důležitou součást vaší cesty za osvícením.

V průběhu tohoto procesu se vlastnosti jako bezpodmínečná láska, soucit a slitování jemně přizpůsobují vaší duši, protože vy nyní tyto kvality obracíte ke své vlastní bytosti. Každá pozemská zkušenost by měla být důležitou lekcí duše, která potřebuje být zkoumána, pochopena a přijata.  Vše, co se odehrává ve vnějším světě, je odrazem vašeho přání coby duše učit se růst a rozvíjet se do ještě vyšších dimenzí reality a pochopení. Váš záměr a připravenost projít těmito zkušenostmi vám pomáhá postupovat vpřed na vaší jedinečné cestě světla k mistrovství ve fyzické úrovni. Pokuste se naladit své smysly na skryté pocity elánu a nadšení, prýštící z vaší duše pokaždé, když překonáte a uvolníte z vaší bytosti další iluzorní omezení. Ano, jste to VY, na vyšší úrovni, vychutnáváte si, čeho jste dosáhli! Z úrovně duše to znamená, že jste úspěšně prošli další zkouškou a zasvěcením. Oslavte tyto chvíle a označte si je tak, že se odměníte;  můžete se mimořádně hýčkat anebo si udělejte symbolickou oslavu, což  vás povede k dalšímu posílení.

Vězte, že vy, kdo čtete toto poselství, jste všichni žáci na cestě světla a nyní se nezadržitelně blížíte k ukončení smluv a dohod, které jste učinili předtím, než jste vstoupili na tuto planetu v tomto, nebo v jiných životech. Tento život je zde, abyste zavázali všechna uvolněná vlákna, s nimiž bylo nutno nějak naložit z pozice nejvyšší integrity duše, jaká jen byla možná a vy všichni jste získali světelné tělo a privilegia, která jsou s tím spojena. Tato privilegia vám, coby duši, umožní projít odlišnými oblastmi vesmíru,  než ve kterých nyní pracujete, když se snažíte o dosažení vyšších úrovní vzestupu galaktického a vesmírného prožitku. Tento proces stále pokračuje, protože je zde vždy něco, co je třeba zažít a naučit se, abyste rostli a abyste rozšiřovali božskou jiskru uvnitř vás, jako Bůh v akci na vesmírném hřišti!


Pro ty, kdo se zrovna probudili: proberte se z dřímoty a vězte, že nikdy není pozdě! Neodsuzujte druhé za to, že jste se vzbudili pozdě, protože opravdu, ještě nebyla doba, aby k tomu došlo.
Vše co se děje, je v božském načasování, v souladu s požadavky vaší duše a božského plánu pro Zemi. Popravdě, jste vybaveni schopností  pohybovat se nyní dopředu ve skocích. Buďte k sobě i k druhým laskaví a vezměte na vědomí, že rozvoj jednotlivého člověka nelze na této planetě dopodrobna rozpoznat. Je vysoce pravděpodobné, že jste doposud spali, abyste nyní přinesli vaše jedinečné a cenné energie online, v perfektním načasování. Oceňujte svůj růst a duchovní vývoj bez odsuzování a otevřete se přicházejícím energiím, synchronizovaným příležitostem a možnostem, které se nyní otevírají.

Ti, kdo před vámi vyšlapali cestu, drží standardu, abyste se v této době mohli pohnout vpřed a budou v tom pokračovat i do budoucna. Nikdy nejste sami! Pamatujte na to a kráčejte ve vašem každodenním životě pevně a odhodlaně, s tímto vědomím ve svých stále se rozšiřujících srdcích a myslích.  Zvu vás, abyste v době spaní  navštívili mé útočiště v Chrámu Pravdy (před usnutím si musíte tento záměr formulovat a stanovit), abyste se seznámili s božským plánem vašeho života a abyste víc pochopili božský plán pro rozvoj vlny planetárního života, která nyní probíhá. Vítáme vás s otevřenou náručí!

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 www.therainbowscribe.com


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Buď ve vnitřním míru, otevřen a připraven pro příchod nového

Jakmile se kuře vyklube ze své skořápky nebo motýl ze své kukly, už pro ně není cesty zpět, ale jen neustálé rozvíjeni se do nového. Prováděj tento akt rozvoje každý den, každou hodinu, každou minutu. Vnímej vzrušení a očekávání ve všem, co se děje. Nikdy nenastane hluchý okamžik ve tvém životě, budeš-li pozorný; stále se něco děje. Nech všemu volný průběh, nikdy se nepokoušej zadržet pokrok, ale následuj ho. Pravím ti, že vše, co přichází, bude opravdu nejlepší pro růst a prospěch celku. Najdi onen dokonalý rytmus v životě a vydej pro něj ze sebe to nejlepší. Plyň s ním, nikoli proti němu, protože jen tak nalezneš mír srdce a mysli; když budeš ve vnitřním míru, budeš otevřen a připraven pro příchod nového.

Zdroj:  http://slunecnikvet-anna.blog.cz/

new6

Povzbuzení – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, nyní potřebujete dodat odvahu, neboť je toho mnoho k řešení ve vašich životech. Musíte řešit své soukromé životy a též životy sociální, společenské. Vaší zemí hýbou mnohé zprávy, které vás znepokojují. Buďte trpěliví a zkoumejte vše svým srdcem. Avšak nenechte se manipulovat. Pokud se spojíte, budete mít moc, kterou by nikdo nečekal. Máte tu sílu ovlivnit dění, ovlivnit to, co přijde následující dny. Musíte se to naučit, neboť bude přibývat různých podobných zpráv a situací a vy musíte být klidní a nepropadat panice, nepropadat strachu. Máte být znejistěni, máte být postrašeni a máte se cítit bezmocní. Ale opak je pravdou. Věřte tomu a buďte tím opakem.

Máte mnohé možnosti a schopnosti ovlivnit dějiny vaší země, dějiny Evropy a celého světa. Přišli jste do vyspělé země, mnoho z vás jako duše, které toho již mnoho prožily, s různými a různě důležitými úkoly. Jste v mnohém podporováni, i když si to možná neuvědomujete. Tyto roky jsou velice důležité pro budoucí vývoj planety. Kroky, které podniknete, rozhodnou o životech vašich dětí. Mějte toto na mysli.

peace-love-joy-universe-world

Máte ve svých životech často napětí a shon. Chápeme, že ve starostech o přežití se často ztrácíte a těžko hledáte sílu, abyste měnili sami sebe. Přesto říkáme – je to nutné. Neboť růst duše je na prvním místě. Stále opakujeme, abyste se učili naslouchat sami sobě, to je tou silou, která vás vede. Nakonec budete zklamaní, že jste neudělali to, k čemu jste měli příležitost. Neboť v celkovém kontextu se vaše životy budou jevit bezvýznamnými. Každý z vás však zde má své místo a bez něho by vesmírný plán neběžel tak, jak má. Vaše duše rozvíjí tak, jak jí to umožníte. Zároveň je vám umožňováno to, co prospívá vaší duši. Pokud nepůjdete proti, pak se budete cítit šťastní a naplnění. A to je ten smysl, který každý hledáte. To je též místo uvnitř vás samých. Budujte v sobě lásku pro své rodiče a pro své děti, souciťte a snažte se hledat nové cesty. Berte své životy jako výzvu, ne jako trest. My jsme stále s vámi a i nadále jsme připraveni pomoci, pokud požádáte. Milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/

Rozvíjím se k univerzálnímu člověku – Poselství od Archanděla Metatrona

Channeling od Ingrid Auer, 29.04.2015

Buďte pozdraveni, já jsem Archanděl Metatron. Mám velikou radost, že k vám mohu dnes hovořit! Duchovní svět vás již dlouho připravoval na globální změnu paradigmatu, který označujete jako skok vědomí nebo proces transformace. Doba přípravy zahrnovala celou planetu Zemi se všemi jejími obyvateli, je jedno jestli lidmi nebo zvířaty, rostlinami nebo kameny, bakteriemi nebo mikroby. Vše, opravdu vše podléhá tomuto mocnému procesu změny, který právě teď začal.

Několik z vás to už velmi zřetelně cítí, protože se tím již déle vědomě zabývali. Ostatní o tom nemají ani tušení. Jsou ještě příliš zaměstnáni svým pozemským programem učení, takže si ještě vůbec nevyvinuli žádné senzory pro změny kolem sebe. To však nehraje žádnou roli, protože dříve či později také oni začnou a budou procházet svým vlastním transformačním procesem.

Mezi vámi existuje mnoho lidí, kteří mají velký strach z toho, aby v prožívání tohoto procesu změny neudělali něco špatně. Přitom zapomínají, že ve své duši, ve svých buňkách těla a ve svém jemnohmotném DNA mají uloženy všechny informace, které potřebují pro svůj další rozvoj. Pomysli na malou housenku, která se stane motýlem – “ví” přesně, co potřebuje, aby se zakuklila, aby pak jednoho dne vyklouzla ze svého kokonu a roztáhla svá křídla. Přesně tak je to s vámi!

2819

Pokud bychom nyní váš čas posunuli o sto let dopředu … byli byste velmi překvapeni! Samozřejmě byste měli žasnout nad tím, jak silně se změnilo vaše prostředí – například vaše domy, vaše vozidla nebo jiné technické přístroje. Ale rovněž byste žasli nad tím, jak se vyvinuly a zdokonalily vaše metafyzické schopnosti.

Mnoho z toho, co se dnes zdá být nemožné, pro vás bude samozřejmostí; například bilokace (tedy schopnost být na různých místech současně) nebo vyživování se světlem a energií, vzájemná telepatická komunikace nebo provádění operací bez chirurgických nástrojů, jen holýma rukama – abych jmenoval pouze několik. První kroky do této nové doby máte již za sebou. V dalších letech jde tedy o to pokračovat, zlepšovat a zdokonalovat. Přitom budete na vyšší úrovni vědomí doma a přesto zůstanete pevně zakořeněni v pozemském životě. Jak to funguje? Dočkáte se a prožijete to. Čas je tomu nakloněn!

© zprostředkováno Ingrid Auer

Zdroj: Anjelské symboly /Andělské symboly Ingrid Auer