Tag Archive | rozhodnutia

Jako v pohádkách… – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, je čas. Dlouho jste spali a nyní je čas, abyste se už probudili. Pochopte, že je ta nejdůležitější doba, díky které jste se jako duše inkarnovali na Zemi. Nemůžete ji prospat. Pokud nebudete plnit své úkoly nyní, budete na tuto příležitost čekat dlouhé věky. Mnozí se probouzejí pomalu a někteří jsou již bdělí tak, aby chápali, oč tu běží. Jde o váš svět. O odpojení zla a rozkvět dobra. Jako v pohádkách. Jde o to, abyste si vytvořili svůj vlastní svět. Nový svět. Kde budete zbaveni manipulací a strachů. Svět lásky, bez zášti a bez bolesti. Apelujeme na vás, lidé Země. Energie sílí, vše je v pohybu. Chápejte, že je potřeba změnit úhel pohledu. My na oplátku chápeme, že prožíváte nejtěžší karmy, které vám vše ještě mnohem více ztěžují.

Zemí projde energetická vlna, která vše změní. Změní nastavení planety, změní nastavení bytostí na ní. Jednoho dne se probudíte a budete to stále vy, přesto jiní, v jiném světě. Může to tak být, pokud budete chtít, pokud budete mít víru, pokud se zbavíte sobectví a pochopíte, že život je hlavně o spojení a spolupráci. Vědomí vás lidí Země musí být pozvednuto. Na úrovni duše je vše připraveno. A vy, jako součást jediného vědomí, činíte rozhodnutí každý den, každou minutu. Nelitujte proto námahy a otevřete už oči, otevřete srdce. Nechtějte být těmi, kdo si hrají pouze na svém vlastním písečku, neboť se může stát, že zabřednete a propadnete se hodně hluboko a na hodně dlouho.

peace-love-joy-universe-world

Lidé Země, tak, jako každý rok, mohlo by být mnoho řečeno o uplynulých událostech. Ale jste tu přítomni, jste zde a prožili jste si mnohé, získali zkušenosti. Vy sami si udělejte závěr. Vy sami také můžete vidět, co vám bylo ku prospěchu a co ne. A že mnozí toho mohou ještě mnoho změnit. Není dobré váhat. Není dobré žít životy jiných. Žijte pouze ty své. Nenechte si diktovat. Musíte rozhodovat sami za sebe. Staňte se bohy svých vlastních životů, lidé Země. I my na to čekáme. Jakmile učiníte rozhodnutí, budete povzneseni. Milujeme vás a žehnáme vám.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Majster Hilarion – Posolstvo pre týždeň 5.6. – 12.6. 2016

Milovaní,

život v této době je hlavně o tom, že dostáváte dávky energií, které musíte zpracovat, integrovat, přizpůsobit se jim a vyvažovat je. Tím jsou naplněny vaše dny. Čas plyne buď velmi rychle anebo pomalu, v závislosti na požadavcích dané chvíle. Před vaším vědomím, které to vše pozoruje, se toho děje mnoho. To, co bylo zadržováno v astrálních tělech lidstva, se vynořuje na povrch a čistí seo tom je ta velká očista. Většina lidstva je připravena pohnout se kupředu – učinili volbu. Nyní je to otázka udělání práce, je to o nutnosti být konzistentním a vytrvalým a udělat vše, co je zapotřebí, abychom zahlédli konec.

Někdy vám život připadá jako sen. Vše, co se kolem vás děje, má v sobě prvky neskutečna a je to proto, že zažíváte větší projasněnost, když vaší bytost očišťujete ode všech představ a vnímání, které do vás vložila společnost. Realita je opravdová duchovnost, fungující na velmi jednoduchých, ale věčně platných principech a základních zásadách. Ve fyzickém světě je mysl strůjcem nebo ničitelem. Rozhodnutí, která učiníte, vás mohou buď katapultovat velkým skokem vpřed anebo vás nechají vězet v bažině opakujících se a neustále vířících myšlenkových forem, které se vám snaží pomoct, abyste viděli, co vám ještě zbývá vyřešit láskou, abyste byli celiství.

Z vyššího pohledu, mí drazí, je vše dobré. Mějte trpělivost se vším, co přichází. Je to těžká doba pro každého na planetě a tak je snadné nechat se odradit. Když se vám to stane, přestaňte tak řečeno bojovat, a udělejte si čas na regeneraci a opětovné načerpání síly, rovnováhy a optimismu. Pak se můžete vrátit zpátky, nabiti energií a plně schopni odolat všem nižším myšlenkovým formám, které přijdou do sféry vaší aktivity. Život bez radosti a smíchu způsobuje, že se v životních lekcích obtížně orientujete. Když je mysl plna smíchu a veselých myšlenek, každé břemeno je lehčí.

Snažte se vidět svou nejvyšší vizi, zformujte si záměr: „Chci svou bytostí ztělesňovat Boha“ a říkejte si to každý večer před spaním 10x. Vaše Božská esence si tu informaci, toto prohlášení, že si přejete vyšší napojení, u vás vyhledá. Začnete denně dostávat vedení ohledně dalších kroků, které je třeba udělat na vaší cestě a budete vždy pod ochranou. Jak se tento záměr stane vaší druhou přirozeností, budete vždy zarovnáni s volbami, které budou pro vaše nejvyšší a největší dobro. Vaše Božská esence si přeje, abyste zažívali to nejlepší z toho, co vám může tento svět nabídnout.

Někdy se stane, že v době temnoty, když jste ztratili cestu, přijde do vašeho pole vědomí největší Světlo. Je důležité vidět lekci v každé události, které jste svědkem anebo které jste součástí. „Co se potřebuji z tohoto zážitku naučit? Proč se tak cítím, co to způsobilo?“ Tyto otázky vás povedou k tomu, abyste rozpoznali, co jste předtím opomenuli a možná, že získáte zcela jiný pohled, který vám v tom pomůže. Vaše Božská esence směruje život a jeho události tak, aby byly pro vaši duši zrcadlem, ukazujícím vám lepší a víc posilující směr. Nebojte se do něj podívat. Máte všechny zdroje, které potřebujete, abyste překonali všechny překážky, které možná váš posun vpřed na přechodnou dobu blokovaly.

Já JSEM Hilarion

* připomínáme akci „Lidská světelná vlna lásky“, jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.

©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Svitek – rukopis psaný životem 2. část

Je zřejmé, že můj neviditelný průvodce má oblibu ke mně promlouvat, když piju kávu. Dnes jsem zvolila slabší, zdravější kávu a jen co jsem ji začala popíjet, znovu ke mně přišel a pokračovali jsme v prohlížení starodávného svitku, rukopisu, psaného životem, ač mé pracovní plány byly původně zcela jiné ..

Vnímala jsem tedy opět onu energii ze starodávného svitku a začala chápat, proč se mi tento „Manuál“ nedostal do rukou u mé první inkarnace. Tyto informace jsme psali my sami, psaly je naše životní zkušenosti, naše osobní příběhy. Psali jsme je my, ti, kdož přišli z minulosti – či snad z budoucnosti?

Konečně jsem pochopila onu tolik zmiňovanou Jednotu, pozorně jsem prohlížela jednotlivá světelná éterická vlákna spojující vysoké duchovní bytosti inkarnující se do hmotné dimenze planety Země… Pochopila jsem, jak každé rozhodnutí jednotlivce ovlivňuje ty ostatní.. Energeticky jsem rozeznávala, jak preference osobního štěstí, tedy zneužití psychických a duchovních sil pro osobní pohodlí či naplnění touhy, přímo odhodí další jiskry, spojené s danou bytostí, která zvolila osobní prospěch, na nižší úroveň reality, jak osobním prospěchem ztrácí signál „domů“ – do vysokých duchovních sfér i ona sama, neboť vzhledem k tomu, že je spojena éterickými provázky s jinými duchovními jiskrami, síla jejich karmické zátěže stáhne i jí, čímž spadne též na jinou, nižší úroveň reality a změní tím tedy osud svůj i těch dalších…

prepoj

Hodlá-li tedy vzestoupit bez předpokládaného pádu, má moudře pomoci i těm dalším duchovním jiskrám, které jsou s ní spojené –  a to většinou karmicky (blízká rodina, přátelé, partneři).  Nejedná se o „vynesení do Nebe“, nýbrž o vytvoření podmínek, aby jejich duše mohla sama projevit svůj vnitřní žár, potřebný k osvícení a rozšíření jejich vědomí. Vnímala jsem též energii zneužití svobodné volby jednotlivce ve svůj osobní prospěch – poznala jsem, že se pak nejedná o žádný následný trest boží, nýbrž o energetické dorovnání úrovně vzestupu spojených duší.

Možná vám mé vyprávění připadá příliš technické a domníváte se, že v starobylých textech se mají nacházet pouze krásné verše či metafory.. Ano, některé psané texty obsahují pouze líbivost poeticky znějících slov, avšak svitek, z něhož čtu, je psán životem samotným, a je nesporné, že vyspělé civilizace před dávnými věky oplývaly špičkovými technologiemi, avšak vědomí bytostí, které tyto technologie ovládaly, bylo původně na velmi vysoké úrovni. Až v konci Lemurského období a následně pak ještě mnohem více začaly vládnout bytosti používající více své analytické mysli, bez kooperace s pocitovou stránkou bytí, což tenkrát i poté ještě několikrát, vedlo k zániku civilizace.

Můj neviditelný průvodce mě pobízel, abych „četla“ informace – obrazy ze starodávného svitku dále.. Znovu jsem se zaměřila na osud oné vysoké kněžky, která mi byla tolik blízká, tolik podobná… Dlouhé inkarnace pobývala v chrámech, později v klášterech, vždy vzývajíc a přitahujíc vysoké duchovní světlo, vůbec si nevzpomínajíc na to, že by i ona měla žít „lidský život“. Během tisíciletí však postupně s blížícím se koncem dalšího Hvězdného cyklu, dostala dle ní úkol zcela nejtěžší…

Opustit bezpečí chrámů, klášterů a nalézt duchovní jiskry s ní spojené, přivést je ke světlu přímo v terénu :)

Vysoká kněžka zprvu odmítala tuto těžkou misi, ale právě proto, že si byla vědoma účasti na zapisování událostí do vesmírné knihy života, svolila… Vydala se tedy, přestrojena za obyčejnou ženu, hledat ty, kteří k ní patřili v jiných hvězdných systémech, ty, které tam „nahoře“ tolik milovala a slíbila jim, že bude-li potřeba, připomene jim jejich původ, pomůže jim rozzářit jejich vnitřní životní jiskru.. Nečekala však, ač se velmi nerada nudila, že tato výprava bude až tolik dobrodružná, že tolikrát bude sama muset se chránit i volat o pomoc vysoké duchovní dimenze, které zase v rámci uchování možnosti nových zážitků kněžky, občas jakoby „neslyšely“ a nechávaly kněžku prožít nové, byť ze širšího pohledu obohacující zážitky, pro vysokou kněžku však občas téměř nemožné zvládnout…

(pokračování příště)

Zuzana Soukupová

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz)

Odkaz pre nezmysly : “Vráťte sa tam, odkiaľ ste prišli” :)

…a to je veta, ktorou sa budeme v zrýchlenom tempe postupne zaoberať. Dovolím si tvrdiť – celoplanetárne. S tým súvisia i nesprávne “dabované filmy” a to nielen fyzické, ale i duchovné. Ale i vety typu : …mlčať je zlato …..a….múdrosť nadovšetko.

Takže ahojte, kukláči /nebudem sa pýtať, ako sa vo Vašej kukli cítite, pretože viem, že je to bezpredmetné…ešte nedozrel Váš čas/….ahojte všetci, ktorí vnímate svet bez kukly, pretože veríte v seba a jednoducho viete bez ďalších “príkras”, o čom to celé je.

Je viac nesprávne dabovaných viet kozmickej reči. Jednou z tých, ktoré mali nepozitívny dopad na myslenie je veta….všetko sa deje tak, ako má. Čoho dôsledkom bolo udržiavanie človeka v submisivite, odovzdanosti sa osudu. S jednoduchým odôvodnením – čo sa má stať, sa stane, aj tak s tým nič nenarobíme. Dovolím si povedať – nezmysel s fatálnym dopadom na život – človeka trpiteľa. Každému, kto vie trochu viac ako sa hovorí…píše… netreba pripomínať, že ľudský život je cesta /línia/ “nakreslená” z bodiek jeho vlastných rozhodnutí, ku ktorým dospel. Čiže v danom momente je dospelý. Nakreslenie v poradí ďalšej a ďalšej bodky jeho cesty životom je jeho vlastné rozhodnutie. Kým dospeje k ďalšiemu nakresleniu bodky – absolvuje skúsenosti, ktoré sú pre pokračovanie cesty dôležité.

S touto vetou súvisí i čakanie na Godota…na spasiteľa…na zázrak..až to niekto urobí za nás…..nejako už bude…atď. Či v malom, alebo vo veľkom. A to sa týka človeka i národa. Čakanie… očakávanie… idúce ruka v ruke s pasívnym pristupovaním k životu, k sebe, ku všetkému, čoho sa život týka. Čakanie na zázraky, ktoré sa budú diať na nebi i na Zemi a pritom tým zázrakom je človek….každý z nás. My predstavujeme nebo /naše neviditeľné duchovné vnútro – duchovný aspekt/ a Zem /fyzický aspekt/. No a cez solar, ktorý je ako mlynček, alebo stred presýpacích hodín čakier fyzických a duchovných – sa to všetko melie :). Čo logicky súvisí so Slnkom.

Druhou stranou mince – spomenutej nezmysluplnej vety, podporujúcej pocit nemohúcnosti, je veta – “všetko má svoj čas”…..dozretia pre človeka najoptimálnejšej chvíle. Čo súvisí s rôzne veľkými zmenami v živote. Jedná sa o rozhodnutia akéhokoľvek druhu v rámci do-pochopenia, do-uvedomenia si, do-zretia, do-bodkovania.

Pri práci s geometriou si mnohí neuvedomujú, že základom akéhokoľvek tvaru /čiary, línie, …/ je bod. Čo súvisí s prvotným bodom Prazdroja. Každý obraz, na ktorý sa pozeráme, je vytvorený z bodov. S tým súvisí i naša životná cesta /individuálna i planetárna/. Je “líniou” vyskladanou z bodov rozhodnutí, zmien. Kým nie sú nakreslené všetky bodky – máme obrazne povedané zviazané ruky a nohy a v dôsledku vlastnej netrpezlivosti, nedočkavosti máme pocit, že sa nám nedarí, že si nevieme dať rady, nevieme nájsť cestu po ktorej chceme, alebo túžime ísť. Do absolvovania posledného bodu máme v hlave vymetené :) …chaos v sebe…striedavé pocity zúfalstva, neschopnosti, nepoužiteľnosti, zbytočnosti. Sú to pocity, ktoré nás ešte viac deprimujú a v ničom nám nepomáhajú. Maximálne tak k depresii :) . Je dôležité sa z týchto neplodných, bezperspektívnych pocitov uvolniť, nezostať stáť /pasivita/. Nedovoliť, aby nás tieto negatívne emócie ovládali. Akonáhle venujeme týmto nízkym vibráciam myšlienok svoj čas, energiu – sami sebe zastavujeme cestu k životu po akom túžime, aký chceme mať. A nakoľko každý má svoje predstavy o živote – týka sa to každého z nás.

Ako v malom tak vo veľkom….ako dole /hore/, tak hore /dole/ :). Stále platia písmom kozmickým napísané pravidlá. Inými slovami povedané – bodky kreslí i planéta. Aj ona je živým organizmom a evolučne rastie. Trochu iným spôsobom ako my, ale nakoľko sme súčasťou jej tela fyzického i nefyzického – eminentne sa jej evolučný rast týka nielen nás, ale každej bytosti na planéte. S bodkami, ktoré kreslí Zem, súvisia i merané nárasty bovisov /ionizovaných jednotiek času/. Bovisy sú uvoľňovaním “zátky” fľaše. Každým nárastom. Keď si predstavíme, že je vo fľaši poriadne spenené šampanské /aktuálne dianie/, je pochopiteľné, že vytiahnutiu zátky pomáha poriadny tlak zvnútra. A to sa práve deje ľudsky i planetárne a vzhľadom na “x” skutočností je každému normálne, čiže rozumne mysliacemi človeku jasné, že zátka sa už vo fľaši nemá šancu dlho udržať. Tak silný je tlak, tak spenená je vlna, tak rýchle časové tempo zmien.
Kto sa napriek všetkému snaží nič nevidieť a nepočuť a kŕmi sa jedine mediálne ponúkaným menu, bude poriadne doširoka otvárať oči a dobiehať učivo, ktoré mu na tanieri bolo ponúknuté z nemedializovaných strán. Dôvodom sú aktivujúce sa vlny /vlnenie/ Centrálneho Zdroja, ktoré so sebou nesie zabudnuté vibrácie myslenia. Je to myslenie neprotipólové /Jednota/.

Mimochodom – tiež Vás tak svrbí dekel na hlave? :) /môže sa to diať aj s dolnou čelusťou/. To isté sa deje Slnku i Zemi. Len s tým rozdielom, že sa chúdence nemôžu poškrabať :). Ale zrejme to na rozdiel od nás nepotrebujú……:). Pokiaľ máte tento “problém”, nakuknite na dnešné kódy, ktoré budem zdieľať. Môže za to rozširujúci sa kozmický stĺp svetla / s čím súvisia čakry/, ktorý je plný adamantínových častíc….

Ilona – Féwa (19. 10. 2015)

fewa

fewa1

Keď sa nám zdá….

….že to “balíme”, pretože už nemá význam donekonečna vysvetľovať niekomu, kto odmieta slová normálne mysliacich ľudí. Ľudí, ktorí vedia viac, ako je “IN”…..pretože zostali pri zdravom rozume. Keď konštatujeme: …” jednoducho je tomu tak, že je bezbrehá ľudská naivita, pasivita, hlúposť, prameniaca vo vlastnom nevedomí, v odmietaní prijať i iný ako mediálny zdroj, ktorý logicky podporuje stále tie isté vzorce v mysleni.”…

….keď už mnohí padajú od únavy neustálym dopĺňaním potrebnej hustoty lásky do energoinformačného poľa kolektívnej siete vedomia, aby sa rovnaká hustota vysokých vibrácií zrkadlila i v energoinformačnom poli Zeme, ktorá je rovnako unavená…

….keď sa začínajú zviditeľňovať prvé lastovičky dávno zabudnutej myšlienkovej sféry /dimenzie/….

….keď sa objavujú prvé štruktúry, tvary obrazu, ktorý sme kedysi spoločne maľovali….

….keď sa čas mení pre materiálne mysliaceho človeka nepochopiteľným spôsobom…

….keď záblesky spomienok lámu lineárne vnímaný čas…

….keď človek čoraz častejšie kladie otázku svojmu okoliu…”videl si to?…..videli ste to?…….čo to bolo?…..

….keď sa aktívne začína ohlasovať prítomnosť sveta, na ktorý človek zabudol…

….keď z myšacej diery vylieza na svetlo božie pravda….

….keď prichádza informácia Zdroja pre bezemočných “majstrov sveta” preložená do 3D jazyka: “Ešte stále Vám nestačí očividné zviditeľňovanie indícií novej ľudskej éry? Ešte stále je Váš zámer rovnaký? V tom prípade je zjavne treba šliapnuť na pedál a pridať na rýchlosti zviditeľnenia Vašej neschopnosti byť súčasťou sveta. po ktorom túži každý človek /nosič dobra, lásky/ i planéta. Tak dlho ste kalkulovali s ľudským dobrom. Tak dlho ste zámerne jeho podstatu zneužívali, zatlačovaním človeka do submisivity, do pocitov nemohúcnosti – až ste vo svojej bezemočnosti prekročili hranice času /svetlo, zvuk, vlnenie/, kde sa bezemočná energia otáča proti Vám. Sú to nízke, veľmi nízke vibrácie, ktoré na rýchly kmitočet nestačia. Čas sa napĺňa a Vaše chýše, ktoré ste plnili hojnosťou, patriacou každému na tejto Zemi, budú sprístupnené /galaktický kódex/…..

….keď sa sploštená zrenica /oko/ doplní vysokým nárastom energií /dofúkne ako balón/…

….skladanie účtov naďalej sa prejavujúcej bezemočnosti….

….vtedy nastupuje energia Michaela, energia božskej prítomnosti na planéte – vtedy je čas zrelý.

….posledný bod informácií pridávam ja, osobne. Konečne dúfam pochopia nielen ľudia, ktorí ničomu neveria….ale i moje najväčšie poklady – moje deti, ktoré sa zvykli pýtať, vidiac ma unavenú…..že, prečo to vlastne všetko robím. Vždy som odpovedala, myšlienkami zahľadená do diaľky – “z vlastného presvedčenia.” A bodkou za mojou odpoveďou bol úsmev a pohladenie po ich hlávkach. Len pre seba, vduchu som v odpovedi pokračovala…..dôvodom, prečo to robím je svetlo mojich očí, ktoré sa rozžiari, keď vidím usmievajúcu sa, šťastnú tvár svojich detí. Také sme my, mamy a iné to nikdy nebude. To isté Vám všetkým odkazuje matka Zem ♡ ♡ ♡

Ilona – Féwa (19. 10. 2015)

fewa2

Informácie:

1.
Dnešný infokód – napojenie na myšlienkové súradnice srdca Jednoty….srdce, ktoré reaguje na dávno zabudnuté vibrácie našich myšlienok, to znamená i človekom zabudnutých spomienok, s čím súvisí čas našich predkov. A to nielen lineárne vnímaného rodokmeňa.

2.
Vzdušné mosty do inej dimenzie – vzduch, ktorý bol človekom vnímaný ako nič nehovoriace prázdno, sa stáva centrom zviditeľňujúcich sa zmien. Vibráciami myšlienok, ktoré sme dosiahli. Veľmi zjednodušene povedané je tomu asi tak, ako keď sa pozeráme napríklad na vetvičku stromu, na ktorej sedí chameleón. Kým sa nepohne, vôbec si nevšimneme, že tam sedí :) .

3.
Esencia ženy – dôležitosť ženskej energie…..vôňa ženy. Čo by sme mohli prirovnať ku bezdotykovej aromaterapii :) . Jednoducho – kde je žena, tam to hneď inak vonia :) .

4.
Trochu načrieme do vedeckého súdka, pretože i o tom to celé je. A síce – prebiehajúce zmeny sa týkajú RNA, RNK /ribonukleová kyselina/. Jednou z najdôležitejších úloh RNA je prekopírovanie genetickej informácie z DNA /prepis kódov/ a fyzické prenesenie na miesto, kde dôjde k jej preloženiu na výsledný protein. Túto funkciu plní iba jedna trieda RNA – mediátorová RNA /mRNA/.

5.
Odovzdávanie božského dychu vzduchu planéty /ako keď fúkame do balónika vzduch ….božský dych/.

6.
Keď prstom nakreslíme do vzduchu tvar, ktorému vdýchneme život a – on sa znovu začne hýbať.

Ilona – Féwa (21. 10. 2015)

My jsme láska

Milí Přátelé,

včera mi dva milovaní muži mého života dali chvilku pro sebe a po dlouhé době jsem se naložila do vany. Místo úplného vypnutí jsem zůstala opět někde na pomezí, jak se tomu poslední dny děje, a přicházela ke mě inspirace, o kterou se s vámi za nás tři chci podělit.

Máme stále tendenci následovat něčí cestu, nějaká doporučení a rady. Možná už nechceme následovat směr klasického konzumního světa, systému a společnosti, ve které žijeme, bohužel jsme však toto rozhodnutí vyměnili za to, že máme tendenci to stejné dělat pro nás nyní ve „více duchovním“ rozměru. Možná jsme přestali následovat stará dogmata a systém, ale nahradili jsme to následováním toho, co je pro nás dostatečně duchovní, spirituální, vědomější atd. I to je však důležité, abychom si uvědomili, že v životě je třeba vždy projít oba póly, obě strany téže mince, abychom našli střed. Střed nikoli ve smyslu doslovného středu mezi nimi, ale jejich splynutí. Tím, že známe obě strany, můžeme vytvořit něco nového. To je to naše oblíbené 1+1 jsou 3. Každý jeden z nás vytváří na základě prožitých duálních zkušeností něco nového, něco „třetího“. To je ta individuální cesta, cesta srdce… chcete-li kristovství. Neexistuje návod a neexistuje jedna cesta, pro každého je ta jeho naprosto jedinečná.

Spojilo se mi to právě s tím, jak přišel na svět náš zázrak Nataiko. Rádi bychom s vámi postupně celý příběh sdíleli. Cítíme, že tak máme činit a že takto prožitá zkušenost, může být i velkou inspirací druhým. Hovoříme o inspiraci, nikoli o návodu. Otevíráme svým prožitím a zkušeností další pole, do kterého můžete vstoupit a vzít si to, co vy potřebujete, co inspiruje VÁS, co jen vy sami cítíte.

I já jsem asi před dvěma, třemi lety přečetla občas nějaký článek o vědomém početí, o tom, co jíst a nejíst před tím, než vůbec plánujeme otěhotnět, kde žít, jak žít, aby to bylo pro novou bytost, co k nám přichází, to nejlepší.
Člověk míní, život mění.

Těžko se dá něco pevně plánovat a zvlášť početí děťátka. Vím, že vědomé početí je postavené na komunikaci s touto dušičkou a spirituálních základech. Když jsem o tom čítávala, líbilo se mi to, možná i tím, že to byl naprosto odlišný způsob od toho běžně daného systémem, od toho, na co jsme po generace zvyklí. Naše cesta početí však nakonec dopadla, jak už to tak bývá, jinak – „po našem“. :)

Když jsme se setkali s Filipem, život nás tak silně ponoukal, abychom byli spolu, že jakékoli plánovaní a koncepty mysli šly stranou. Láska mezi námi od počátku byla tak silná, že jí nešlo ignorovat. Cítili jsme, že se už dávno známe a měli jsme po měsíci pocit, že spolu jsme už sto let.

Neplánovali jsme děťátko, i když jsem věděla, že u mě už delší dobu je dušička, která se ke mě chce narodit a čeká na „svého“ tatínka. I kdybychom chtěli, na žádné koncepty a přípravy nebyl prostor. Tato dušička k nám přišla tak rychle, jak to jen šlo, neotálela.

I přesto, že naše první měsíce vztahu s Filipem byly ve všech ohledech velkou zkouškou. Procházeli jsme doslovně smrtí a znovuzrozením a to velmi reálně a ne jednou, téměř každých pár dní, někdy i několikrát za den. :) Bořili se naše dosavadní životy, naše přesvědčení, ILUZE, vystupovali na povrch všechny skryté a velmi bolavé věci a traumata a vše, co nebylo opravdové a ze srdce chtělo být přijato a s láskou propuštěno. Nešlo se před tím skrýt, nešlo to nějak obejít, obalamutit. Pokud to s námi nebylo v pravdě, skutečně tak, jak jsme to cítili ze srdce, nenechalo nás to klidné a velmi silně táhlo k tomu, abychom tak učinili. Vše v našich životech, co bylo postavené, byť jen z části, z hlavy a chybělo tam srdce, opravdovost, MY – naše skutečná láska, se nezadržitelně hroutilo.

Měli jsme dvě možnosti. Buďto se rozejdeme a neustojíme to nebo spolu zůstaneme. Byť pro nás řada věcí znamenala prožití všeho, jak ráda říkám, až „na duši“, láska a spojení mezi námi bylo vždy mnohem silnější. Silnější než cokoli. Nedala se ignorovat, byť už jsme stáli na pokraji svých sil a tlak z okolí byl obrovský. Tak jsme procházeli smrtí a znovuzrozením zas a znovu.

Vím, že se tohle nyní děje řadě z vás a často to končí tak, že to jeden z partnerů vzdá, protože takový vztah nás nutí a chce po nás naprostou důvěru, lásku a otevřenost k druhému až na duši. Něco, co nás nikdo nenaučil, co jsme doposud nezažili. I kdybychom chtěli před takovým partnerem něco skrývat, nedá se to. Právě díky silnému spojení a lásce, která v takových vztazích je, je možné odkrýt i to doposud skrývané a pro nás velmi traumatizující. Partner nám to neúprosně zrcadlí a to i nevědomky. Ustát to je pak velkou výzvou. Naštěstí u nás vždy zvítězila vzájemná láska a hlavně věrnost sobě sama, svému srdci, byť bylo mnohokrát cítit už jen velmi maličko, protože nám v danou chvíli přišlo bezpečnější ho uzavřít. I z toho mála nás to však zase přitáhlo k sobě zpět.

Měla jsem v úmyslu napsat pár řádek o příchodu dušičky k nám a na papír se dere tento text. Vím, že i když to znamená otevřít se „světu“ a dát ven svůj život a naše nejvzácnější a nejposvátnější chvíle, jsme k tomu vedeni. Nelze mluvit o tom, jak je důležité žít věci, které hlásáme a přitom zůstat uzavření bez sdílení vlastních opravdových prožitků. Jen na základě nich je to možné.

Naše milované dítko k nám tedy přišlo v tomto čase hluboké a intenzivní přeměny nás obou. Teď už víme, že i sama tato bytost byla součástí této přeměny, velmi vědomě do ní zasahovala a byla její součástí. Přišla ve chvíli, kdy to sama cítila a nezáleželo na tom, zda jsme to plánovali nebo měli zrovna dokonalý stravovací režim či spirituální naladění.

Naše láska však byla a je hluboká a silná a projevuje se i v každém našem milování. Zjistili jsme, že to je to podstatné pro početí dítěte. A že je to důležitější, než všechny spirituální koncepty světa. Nemusíme posvátný okamžik vytvářet a plánovat, neboť každý okamžik, který jsme v lásce, je posvátný. Pakliže něco děláme jen z přesvědčení, nemůže to fungovat. Týká se to všech oblastí našeho života. K početí děťátka není důležité, jestli jsme měsíc nebo rok byli na raw stravě nebo si těsně před tím dali „smažák“. To, co je podle nás a z naší zkušenosti podstatné je to, zda to, co děláme, děláme opravdově, s radostí, potěšením a v lásce. To se týká, jak jídla,  tak samotného početí děťátka. Početí v hluboké lásce a vzájemné odevzdanosti jeden druhému je pro nás tím nejlepším způsobem, jak přivést dítě na svět. Umožnit mu, aby se svezlo na této vlně lásky k nám a dalo vzniknout novému životu.

Podle nás tedy můžete zahodit všechna přesvědčení, které jsou i tak jen na úrovni mysli. Věnujte pozornost sobě, tomu, abyste se cítili dobře, aby ve vás láska proudila, abyste i při milovaní dokázali být jeden druhému otevření až na duši a užívejte si života v těle a tu na Zemi, do té míry, do jaké můžete. Je to postupný proces a není třeba zůstat v touze být ještě otevřenější a láskyplnější, než jsem teď. Užívejte si to, jak na tom jste nyní. I to je skvělé a i tím pro početí svého potomka uděláte maximum. To ostatní je vedlejší.

To jediné, co dítě potřebuje, je LÁSKA. Nezáleží mu na tom, co ta LÁSKA jí a zda je za všech okolností dokonalá. LÁSKA JE. MY jsme láska, ať už žijeme srdcem nebo ne. Je to naše podstata a záleží jen na nás, kdy a jak ji v sobě otevřeme, kdy ji uchopíme.

truth3

Milujme. Buďme opravdoví, tak, jak v danou chvíli jsme. To je víc, než tisíc falešných úsměvů, krásných a přitom prázdných slov. Víc, než tisíc slibů a na oko dokonalé žití. To je to, co nás děti učí. Vrátit se skutečně k sobě, ke své opravdovosti, do srdce, ke své podstatě. Nic jiného je nezajímá. Je například mnohem lepší projevit emoci ve své opravdovosti, než ji potlačit a hrát, že je vše v pořádku. Vysvětlujeme to tím, že nechceme ublížit okolí a přitom mu tak ubližujeme mnohem víc. Je to jen náš strach být opravdoví především vůči sobě. Je to jen příklad. Jde o to být k dětem pravdiví, říkat a dělat věci tak, jak je skutečně cítíme. Přiznat i své slabosti a strach, i to, že zkrátka nevím.

Děti cítí, kde je pravda. O to víc jsou zmatené, když vnímají něco, co se navenek projevuje zcela jinak. Bohužel jsme v tom často tak silně, že je to postupně během žití s námi naučíme dělat také. To je však na další téma. Můžete hrát sebevětší a sebedokonaleji nacvičená divadla, děti ale vidí do samotného vašeho jádra bytí.

Ví, jak to v danou chvíli skutečně máte a tak vás na to ihned upozorní svým chováním – ať už jemně nebo divoce. :)
Děti nám pomáhají v každém okamžiku nalézt cestu k sobě, do srdce, k LÁSCE,  k tomu, kým jsme DOOPRAVDY.
Místo nahlížení na děti způsobem, že je s nimi něco špatně, že oni jsou takové nebo onaké, se raději vždy podívejme do sebe a berme to jako úžasnou a jedinečnou možnost ke své přeměně.

Milujme…. a začněme u sebe…. tam je základ – sebeláska. Je založena už na našem samotném početí, na našem příchodu na svět, na našem dětství… Když máme odvahu podívat se až na samotný náš počátek, mnohé se nám objasní a mnohé vyjde ve své opravdovosti do našeho vědomí. Pak můžeme začít dělat kroky k uzdravení a postupnému otevírání svého zraněného srdce.

Nezapomeňme, vše je láska…. my jsme láska… ať to pro někoho zní jako sebevětší klišé… čím dřív tento fakt přijmeme, tím blíž na cestě k sobě, jsme. Vykročme….

S láskou,

Denisa, Filip a Natai

Zdroj: http://www.jeshua.cz/