Tag Archive | rozhodnutia

Horoskop na obdobie 11. 9. – 17. 9. 2017

Láska hory přenáší

Konjunkce Merkur a Mars v Panně působící 10. – 22. 9.  je v tomto týdnu velmi silná. Energie Panny je o pořádku, dokonalosti, službě, ale také velké kritičnosti a pedantství. Záleží, kterou část tohoto znamení použijeme. Můžete mít jasno a ve svých postojích a názorech může dojít k zásadním rozhodnutím. Je potřeba mít stále na mysli, ať je to v souladu s vyšším záměrem. S pokorou udělat kroky, konat, ale výsledek naprosto odevzdejte. Ať se stane to, co se má stát. Pro dobro všech zúčastněných. Máme vyjít jen na půl cesty… Ráda bych vám to přiblížila a osvětlila ještě více.

Nebezpečím této konjunkce je nutit druhé, aby přijali váš názor. Nutit druhé, aby přemýšleli stejně, konali stejně, protože jen ten váš názor je dokonalý. V kolektivním vědomí je hodně agrese, sobectví a bezohlednosti a uvolňují se přes přírodní katastrofy. A v tomto týdnu dojde ještě k zesílení. Uvolnění a možné rozpuštění tohoto napětí je skrze Lásku. Ne lásky, která je zase plná chtění a získání být milovaný, ale „jen“ milovat. Matka Země je středem pozornosti. Jak se lidé chovají k přírodě, ke zvířatům? Projevuje se zde agrese a naprostá bezohlednost k Zemi a k důsledkům svých činů. Proč jsou tak rozbouřené oceány? Voda symbolizuje emoce a Vědomí. Tak moc jsou rozbouřená naše vědomí, kolektivní vědomí. Myslíte, že zůstane bez následku, že jen tak pro výstrahu se pošle bomba do oceánu? Kolik již pokusů bylo v oceánech vykonáno.

Lidé ztratili skutečné hodnoty, ohleduplnost a pokoru. Proč se tak často otřásá Země? Překračují se „hranice Universa“, staví se NAD. Kdo se staví NAD, bude jednou smeten. Pýcha předchází pád.

Venuše ve Lvu v konjunkci se Vzestupným uzlem ve Lvu (10. – 17.9) v trigonu na Saturna ve Střelci a Černou lunou ve Střelci (12.- 16.9.) . Venuše na Vzestupném uzlu (Dračí hlavě) značí velký příliv energie Božské Matky pro Matku Zemi. Máme v sobě najít Lásku, schopnost milovat. Konjunkce stojí ve Lvu – probudit ve svém srdci Lásku. Schopnost umět se dívat, aby ji člověk viděl, cítil, vnímal, jak v sobě , tak především kolem sebe. Pravá Láska je tichá, klidná a věčná. Nepromlouvá přes slova, ale přes skutky. My vždy čekáme ohňostroje, velké vášně, poblouznění, velká vyznání. Přitom skutečná Láska je v maličkostech, je stále přítomná, jen ji nejsme schopni vidět, cítit, ocenit. Pro velké emoce, silné prožitky pleníme zemi, popíráme skromnost, službu, ctnosti, ochotu být nápomocen a něčeho se vzdát. Venuše se Saturnem symbolizuje zralou lásku, dlouhodobou, trvalou, pevnou a neměnnou. Láska soucitná. Venuše ve spojení s Černou lunou ukazuje na naplnění karmy Lásky. Skrze ženský princip projde velký příliv energie soucitu, což je nejčistší forma Lásky v lidském vědomí. Ženy budou v této době požehnané, velmi podporované, až magické. Oživí se vztahy a sexualita. Pozor na propadnutí vášním.

(Art- Gallery Lily Moses)

Venuše ve Lvu v trigonu na Urana v Beranu 13. – 21. 9. je projevení své lásky skrze své Já. Vyšší vibrace Lásky. Potřebujeme udělat krok dále, zvýšit kvalitu své lásky.

Jemnojemné bytosti Světla a Lásky vstupují a propojují se s lidmi, kteří jsou schopni ve svém nitru prožívat soucítění, aby skrze ně mohli šířit na Zem mezi lidi Lásku, naději a navrácení hodnot a jednoduchost. Jednoduchost = JEDEN DUCH CTNOSTI.

Naše vědomí by mohlo propadnout své pýše, nadřazenosti a zapomnění na své vyšší Já. Slunce je v kvadratuře s Černou lunou 13. – 18. 9., kdy přichází zkouška Pravdy – Spravedlnosti – Víry a Pokory.

A právě schopnost milovat a soucítit je cesta, jak můžeme zkouškou svého ega projít. Záleží nakolik každého ovládá jeho ego. Silněji budou vystaveni zkoušce muži, autority a prezidenti.

A ženy mají svou láskou, něhou zklidnit mužskou ješitnost a touhu po moci a vládnutí.

Slunce v Panně v opozici na retrográdní Chiron v Rybách zviditelňuje schopnost či neschopnost prožít v sobě soucítění, celistvost, Kristovo (čisté) vědomí.

Co se stane, když své srdce naprosto otevřete Lásce? Nejprve vyplavou všechna vaše zranění, bolesti, strachy, které jste ve své minulosti potlačili. Přiznejte si svá zranění, svou citlivost, nechte svá zranění projít a s láskou je přijměte. A s láskou a soucítěním přijměte i druhé, s jejich bolestí či neschopností milovat. Láska rozpouští vše.

Jak se to projeví v realitě? Budete velmi aktivní a události budou velmi rychlé. Budete mít pocit, že se nároky zvyšují a opatrně na touhu po dokonalosti a strachu ze selhání. Zaměřte se na skutečné hodnoty. Co má pro vás skutečnou hodnotu.

Může se stát, že budete duchovním světem prověřeni, jak jste schopni soucítit. Přijde vám do cesty okolnost, člověk či zvíře, které bude potřebovat vaši pomoc. Záleží, jestli se rozhodnete pomoci, protože to bude situace, kterou můžete odmítnout, obejít, přejít, dělat, že se vás netýká. Jestli budete cítit soucítění a propojení s druhým. Jestli svými skutky druhému podáte pomocnou ruku i když z toho nic nebudete mít. A když to bude opravdu čistě prožité a vykonané, Jemnojemní Mistři si vás zapamatují a navštíví vás, když bude potřeba projevit Lásku – soucítění, naději a pochopení druhým. Pošlou vás na místa, kde bude potřeba. Dají vám dary, které skrze sebe k tomu použijete a čím více skrze vás bude dáváno, tím více vy budete dostávat. A přesto vše se budete učit zůstávat v pokoře. Tak roste vědomí člověka, který směřuje ke službě a bezpodmínečné lásce.

S Láskou, Petra Nel

 

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: č. účtu: 8274212621/5500, IBAN: CZ 1755 0000 0000 8274212621, Raiffeisen bank, a. s., SWIFT: RZBCCZPP, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem. autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Reklamy

Astrologovo léto II (konstelace pro srpen)

Zajímá vás, co se bude dít na obloze ve druhém letním měsíci, v srpnu? V době, kdy vrcholí léto? V době, ve které se vydáváme na cesty, ať ty vzdálené v prostoru nebo ve způsobech chování od běžných dní a situací.

Slunce bude ve znamení Lva až do 23. srpna, pak se přesune do posledního letního znamení, do Panny. Během srpna zažijeme úplněk 7. srpna ve Vodnáři a 21. srpna i nov ve znamení Lva. Bude letos již druhý, první nastal krátce po vstupu Slunce do tohoto královského znamení 23. července.

Novoluní ve Lvu 23. července bylo silné, se Sluncem se spojila nejen Luna, ale tato dvojice doběhla Mars, který nedávno přešel z Raka do Lva. Bylo tu mnoho nahromaděných emocí, ty do té doby nedostaly šanci se projevit, vzrostlo napětí, které se teď uvolnilo.

Stále ale působí kvadrát Uranu v Beranu na tuto skupinku, je tu tedy důvod aby prostředek velkých prázdnin byl poněkud drsnější. Je důležité záležitosti netlumit, ale také nenechat volně eskalovat.

Uran se 3. srpna otočil a bude až do 2. ledna retrográdní. Toto je jeden ze zásadních momentů roku. První polovinu se v souladu s direktním Uranem děly události opravdu, načisto a měli jsme pocit, že se nás týkají osobně. Ve druhé polovině už budeme víceméně vycházet z toho, co se bylo stalo. Budeme víc řešit význam procesů, společenský dosah a méně budeme hledat sebe, méně budeme brát věci osobně a snad budeme umět být objektivnějšími.

4. srpna se naplnil kvadrát mezi Jupiterem ve Vahách a Plutem v Kozorohu. Takto se tyto planety již střetly a tak tento aspekt není novinka. Stalo se tak už koncem loňského roku v listopadu a letos na konci března. Obě období byla poznamenána shonem, ruchem, nejistými výhledy do budoucnosti a potřebou najít si nějaké životní směrování i cíle. Nyní se obě planety v kvadrátu setkávají naposledy na dlouhou dobu. Proto je také i na nás, abychom uměli být pevní a jistí. Abychom uměli porozumět svým chybám, abychom zjistili, z čeho pramení.

V polovině měsíce se Slunce ve Lvu dostane do trigonu se Saturnem a také sextilu s Jupiterem. Do situací bude vneseno jasno. Navíc přijdou příležitosti, které zúročí naše postoje, znalosti, velkorysost. Bude šance se pustit do studia, na cesty. Najdeme stabilitu, řád a uděláme si systém.

Na začátku třetí srpnové dekády se objeví další stabilizující konstelace, ohnivý trigon, posilující ego, ambice, plány, rozhodnutí a dodávající odvahu. Slunce ve Lvu se setká s Uranem v Beranu a Saturnem ve Střelci. Obě naposled zmíněné planety budou retrográdní a tak tentokrát většina energie tu bude pro nás a bude směřovat víc do nitra než do činů ve vnějším světě.

Saturn bude retrográdní do 25. srpna. Tehdy se otočí na 22. stupni Lva a bude se pohybovat opět směrem vpřed. Skončí dlouhé období (od 6. 4.), pokdy couval znamením Střelce až z 28. stupně. Trasu si tedy zopakuje ještě jednou, tentokrát napřímo. Dá se tedy očekávat větší jistota obecně, sebejistota, méně skrytých překážek a odboček a také jasnější pravidla. A snad se také povede něco z toho, co v minulých měsících od dubna nevyšlo.

Velké prázdniny skončí zajímavě, Saturn se setká ve Střelci s Lilit a tak nebude po to všem vlastně nic jasné, tedy zejména pravidla. Ta se budou částečně tvořit nová a za pochodu. Slunce bude v konjunkci s retrográdním Merkurem a tak se zmatky a nepřesnosti budou opravdu dotýkat leckoho osobně. Bude záležet na pevné vůli, schopnosti vnímat tradice a hlavně aktuální potřeby. Improvizovat se vyplatí a nestát v koutě, když bude třeba rozhodovat, také.

Přejme si, ať v následujících dnech a týdnech zažijeme to, co nás posílí, nasměruje. A také ať víme, co dělat, kam jít, čím se řídit. Ať se méně trápíme a více žijeme. Ostatně tak se to určitě bude líbit Slunci ve Lvu :)

Horoskop na obdobie 28. 3. – 2. 4. 2017

Síla vůle 

V tomto týdnu doznívá konjunkce Slunce a Venuše, v trigonu na Černou lunu. Důležité jsou hodnoty a rozhodnutí a jejich zviditelnění v realitě. Silně zasáhne energie změny, chaosu a nesoustředěnosti. Člověk je nucen se rychle rozhodnout na základě změn zvenčí. Je potřeba být pružný a připravený na vše, protože v okamžiku může být vše jinak. Merkur se dostává do harmonického aspektu se Saturnem 28. 3. – 2. 4. Zmíněný chaos proto vede ku prospěchu, a především k větší stabilitě a pochopení. Můžete získat nový pohled na starou situaci. Můžete v té situaci dojít k porozumění.

28. 3. nastává novoluní v Beranu, které přinese silné impulsy nutnosti rozhodování, konání, rychlosti a prosazení. Novoluní nastává na sabiánském symbolu: „Velký dámský klobouk se stuhami, které povlávají ve východním větru. “ Klíčová myšlenka: Ochrana a duchovní vedení při vývoji vědomí.

Ten, kdo je vnímavý k duchovním silám, je veden a je pod ochrannou. Přesto je důležitá samostatnost a schopnost být si vědom sám sebe, sebeuvědomění. Během nového cyklu měsíce, procházíme vývojem vědomí sebe sama, proto budeme postaveni do situací, kde se budeme muset rozhodovat a zviditelňovat své Já, svou individualitu. Opatrně na sobectví, sebestřednost, tvrdohlavost a soupeření, to je známkou skrývání malého sebevědomí. Ten, kdo trpí komplexy, se buď musí předvádět a dokazovat nebo se skrývá a bojí se projevit.

(Image by Florian Smit)

Mars se dostává do harmonického aspektu s Plutem 30. 3. – 13. 4. kdy toto postavení symbolizuje velkou sílu vůle. Odhodlání je velké a schopnost zhmotňovat je citelné. Bude nás obklopovat tak silná a mocná energie, že když se správně uchopí, pohne se vše, co stagnovalo. Pokud se podlehne egu, můžete bezohledně jít si za svým hlava nehlava bez ohledu na druhé.

Retrográdní Venuše se o víkendu již pomalu dostává do kvadratury se Saturnem, což přinese tlak ke zralosti, zodpovědnosti a moudrosti v lásce, v hodnotách, v harmonii (1. 4. – 30. 4.). Venuše se ještě 3. 4. – 27. 4. přesune zpět do znamení Ryb. Proces navrácení se od sebeuvědomění do hloubky svého niterného prožívání lásky, vztahů, hodnot, harmonií, zacházení s penězi, bude procházet léčením. Uvědomění si vztahu k sám sobě, ke své schopnosti milovat a být milován, jaké máte hodnoty, protože podle toho žijete a konáte. Tím, že se Venuše vrátí do Ryb, můžete nové poznání a sebeuvědomění nechat projít tou nejhlubší energií zvěrokruhu. Nechat rozpustit hluboké vnitřní rány spojené právě s Venuší. Kvadratura se Saturnem přinese ochlazení vztahů, vynesení nedorozumění a slabých míst.
Merkur 31. 3. vstupuje do znamení Býka, což přinese větší rozvahu a praktičnost. Mysl se dostane do větší stability a schopnosti vše promyslet. Být schopný rozeznat, co je života schopné a čemu již není rozumné se věnovat.

Poklidný týden, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Jako v pohádkách… – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, je čas. Dlouho jste spali a nyní je čas, abyste se už probudili. Pochopte, že je ta nejdůležitější doba, díky které jste se jako duše inkarnovali na Zemi. Nemůžete ji prospat. Pokud nebudete plnit své úkoly nyní, budete na tuto příležitost čekat dlouhé věky. Mnozí se probouzejí pomalu a někteří jsou již bdělí tak, aby chápali, oč tu běží. Jde o váš svět. O odpojení zla a rozkvět dobra. Jako v pohádkách. Jde o to, abyste si vytvořili svůj vlastní svět. Nový svět. Kde budete zbaveni manipulací a strachů. Svět lásky, bez zášti a bez bolesti. Apelujeme na vás, lidé Země. Energie sílí, vše je v pohybu. Chápejte, že je potřeba změnit úhel pohledu. My na oplátku chápeme, že prožíváte nejtěžší karmy, které vám vše ještě mnohem více ztěžují.

Zemí projde energetická vlna, která vše změní. Změní nastavení planety, změní nastavení bytostí na ní. Jednoho dne se probudíte a budete to stále vy, přesto jiní, v jiném světě. Může to tak být, pokud budete chtít, pokud budete mít víru, pokud se zbavíte sobectví a pochopíte, že život je hlavně o spojení a spolupráci. Vědomí vás lidí Země musí být pozvednuto. Na úrovni duše je vše připraveno. A vy, jako součást jediného vědomí, činíte rozhodnutí každý den, každou minutu. Nelitujte proto námahy a otevřete už oči, otevřete srdce. Nechtějte být těmi, kdo si hrají pouze na svém vlastním písečku, neboť se může stát, že zabřednete a propadnete se hodně hluboko a na hodně dlouho.

peace-love-joy-universe-world

Lidé Země, tak, jako každý rok, mohlo by být mnoho řečeno o uplynulých událostech. Ale jste tu přítomni, jste zde a prožili jste si mnohé, získali zkušenosti. Vy sami si udělejte závěr. Vy sami také můžete vidět, co vám bylo ku prospěchu a co ne. A že mnozí toho mohou ještě mnoho změnit. Není dobré váhat. Není dobré žít životy jiných. Žijte pouze ty své. Nenechte si diktovat. Musíte rozhodovat sami za sebe. Staňte se bohy svých vlastních životů, lidé Země. I my na to čekáme. Jakmile učiníte rozhodnutí, budete povzneseni. Milujeme vás a žehnáme vám.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Majster Hilarion – Posolstvo pre týždeň 5.6. – 12.6. 2016

Milovaní,

život v této době je hlavně o tom, že dostáváte dávky energií, které musíte zpracovat, integrovat, přizpůsobit se jim a vyvažovat je. Tím jsou naplněny vaše dny. Čas plyne buď velmi rychle anebo pomalu, v závislosti na požadavcích dané chvíle. Před vaším vědomím, které to vše pozoruje, se toho děje mnoho. To, co bylo zadržováno v astrálních tělech lidstva, se vynořuje na povrch a čistí seo tom je ta velká očista. Většina lidstva je připravena pohnout se kupředu – učinili volbu. Nyní je to otázka udělání práce, je to o nutnosti být konzistentním a vytrvalým a udělat vše, co je zapotřebí, abychom zahlédli konec.

Někdy vám život připadá jako sen. Vše, co se kolem vás děje, má v sobě prvky neskutečna a je to proto, že zažíváte větší projasněnost, když vaší bytost očišťujete ode všech představ a vnímání, které do vás vložila společnost. Realita je opravdová duchovnost, fungující na velmi jednoduchých, ale věčně platných principech a základních zásadách. Ve fyzickém světě je mysl strůjcem nebo ničitelem. Rozhodnutí, která učiníte, vás mohou buď katapultovat velkým skokem vpřed anebo vás nechají vězet v bažině opakujících se a neustále vířících myšlenkových forem, které se vám snaží pomoct, abyste viděli, co vám ještě zbývá vyřešit láskou, abyste byli celiství.

Z vyššího pohledu, mí drazí, je vše dobré. Mějte trpělivost se vším, co přichází. Je to těžká doba pro každého na planetě a tak je snadné nechat se odradit. Když se vám to stane, přestaňte tak řečeno bojovat, a udělejte si čas na regeneraci a opětovné načerpání síly, rovnováhy a optimismu. Pak se můžete vrátit zpátky, nabiti energií a plně schopni odolat všem nižším myšlenkovým formám, které přijdou do sféry vaší aktivity. Život bez radosti a smíchu způsobuje, že se v životních lekcích obtížně orientujete. Když je mysl plna smíchu a veselých myšlenek, každé břemeno je lehčí.

Snažte se vidět svou nejvyšší vizi, zformujte si záměr: „Chci svou bytostí ztělesňovat Boha“ a říkejte si to každý večer před spaním 10x. Vaše Božská esence si tu informaci, toto prohlášení, že si přejete vyšší napojení, u vás vyhledá. Začnete denně dostávat vedení ohledně dalších kroků, které je třeba udělat na vaší cestě a budete vždy pod ochranou. Jak se tento záměr stane vaší druhou přirozeností, budete vždy zarovnáni s volbami, které budou pro vaše nejvyšší a největší dobro. Vaše Božská esence si přeje, abyste zažívali to nejlepší z toho, co vám může tento svět nabídnout.

Někdy se stane, že v době temnoty, když jste ztratili cestu, přijde do vašeho pole vědomí největší Světlo. Je důležité vidět lekci v každé události, které jste svědkem anebo které jste součástí. „Co se potřebuji z tohoto zážitku naučit? Proč se tak cítím, co to způsobilo?“ Tyto otázky vás povedou k tomu, abyste rozpoznali, co jste předtím opomenuli a možná, že získáte zcela jiný pohled, který vám v tom pomůže. Vaše Božská esence směruje život a jeho události tak, aby byly pro vaši duši zrcadlem, ukazujícím vám lepší a víc posilující směr. Nebojte se do něj podívat. Máte všechny zdroje, které potřebujete, abyste překonali všechny překážky, které možná váš posun vpřed na přechodnou dobu blokovaly.

Já JSEM Hilarion

* připomínáme akci „Lidská světelná vlna lásky“, jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.

©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Svitek – rukopis psaný životem 2. část

Je zřejmé, že můj neviditelný průvodce má oblibu ke mně promlouvat, když piju kávu. Dnes jsem zvolila slabší, zdravější kávu a jen co jsem ji začala popíjet, znovu ke mně přišel a pokračovali jsme v prohlížení starodávného svitku, rukopisu, psaného životem, ač mé pracovní plány byly původně zcela jiné ..

Vnímala jsem tedy opět onu energii ze starodávného svitku a začala chápat, proč se mi tento „Manuál“ nedostal do rukou u mé první inkarnace. Tyto informace jsme psali my sami, psaly je naše životní zkušenosti, naše osobní příběhy. Psali jsme je my, ti, kdož přišli z minulosti – či snad z budoucnosti?

Konečně jsem pochopila onu tolik zmiňovanou Jednotu, pozorně jsem prohlížela jednotlivá světelná éterická vlákna spojující vysoké duchovní bytosti inkarnující se do hmotné dimenze planety Země… Pochopila jsem, jak každé rozhodnutí jednotlivce ovlivňuje ty ostatní.. Energeticky jsem rozeznávala, jak preference osobního štěstí, tedy zneužití psychických a duchovních sil pro osobní pohodlí či naplnění touhy, přímo odhodí další jiskry, spojené s danou bytostí, která zvolila osobní prospěch, na nižší úroveň reality, jak osobním prospěchem ztrácí signál „domů“ – do vysokých duchovních sfér i ona sama, neboť vzhledem k tomu, že je spojena éterickými provázky s jinými duchovními jiskrami, síla jejich karmické zátěže stáhne i jí, čímž spadne též na jinou, nižší úroveň reality a změní tím tedy osud svůj i těch dalších…

prepoj

Hodlá-li tedy vzestoupit bez předpokládaného pádu, má moudře pomoci i těm dalším duchovním jiskrám, které jsou s ní spojené –  a to většinou karmicky (blízká rodina, přátelé, partneři).  Nejedná se o „vynesení do Nebe“, nýbrž o vytvoření podmínek, aby jejich duše mohla sama projevit svůj vnitřní žár, potřebný k osvícení a rozšíření jejich vědomí. Vnímala jsem též energii zneužití svobodné volby jednotlivce ve svůj osobní prospěch – poznala jsem, že se pak nejedná o žádný následný trest boží, nýbrž o energetické dorovnání úrovně vzestupu spojených duší.

Možná vám mé vyprávění připadá příliš technické a domníváte se, že v starobylých textech se mají nacházet pouze krásné verše či metafory.. Ano, některé psané texty obsahují pouze líbivost poeticky znějících slov, avšak svitek, z něhož čtu, je psán životem samotným, a je nesporné, že vyspělé civilizace před dávnými věky oplývaly špičkovými technologiemi, avšak vědomí bytostí, které tyto technologie ovládaly, bylo původně na velmi vysoké úrovni. Až v konci Lemurského období a následně pak ještě mnohem více začaly vládnout bytosti používající více své analytické mysli, bez kooperace s pocitovou stránkou bytí, což tenkrát i poté ještě několikrát, vedlo k zániku civilizace.

Můj neviditelný průvodce mě pobízel, abych „četla“ informace – obrazy ze starodávného svitku dále.. Znovu jsem se zaměřila na osud oné vysoké kněžky, která mi byla tolik blízká, tolik podobná… Dlouhé inkarnace pobývala v chrámech, později v klášterech, vždy vzývajíc a přitahujíc vysoké duchovní světlo, vůbec si nevzpomínajíc na to, že by i ona měla žít „lidský život“. Během tisíciletí však postupně s blížícím se koncem dalšího Hvězdného cyklu, dostala dle ní úkol zcela nejtěžší…

Opustit bezpečí chrámů, klášterů a nalézt duchovní jiskry s ní spojené, přivést je ke světlu přímo v terénu :)

Vysoká kněžka zprvu odmítala tuto těžkou misi, ale právě proto, že si byla vědoma účasti na zapisování událostí do vesmírné knihy života, svolila… Vydala se tedy, přestrojena za obyčejnou ženu, hledat ty, kteří k ní patřili v jiných hvězdných systémech, ty, které tam „nahoře“ tolik milovala a slíbila jim, že bude-li potřeba, připomene jim jejich původ, pomůže jim rozzářit jejich vnitřní životní jiskru.. Nečekala však, ač se velmi nerada nudila, že tato výprava bude až tolik dobrodružná, že tolikrát bude sama muset se chránit i volat o pomoc vysoké duchovní dimenze, které zase v rámci uchování možnosti nových zážitků kněžky, občas jakoby „neslyšely“ a nechávaly kněžku prožít nové, byť ze širšího pohledu obohacující zážitky, pro vysokou kněžku však občas téměř nemožné zvládnout…

(pokračování příště)

Zuzana Soukupová

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz)