Tag Archive | retrográdny pohyb

Vlna se vrací

Je tu řeč o planetě Neptun. Pravděpodobně nejméně pochopitelném a nevyzpytatelném principu. Vždyť i jeho příznivé aspekty přinášejí komplikované stavy. Jako by neptunický trojzubec, ona vidlička, kterou se míchá realita, znamenal tři cesty, tři možnosti a tři alternativy. To jen pro začátek, pak se vířením vše ještě dále dělí a štěpí a rozkládá až na prvosoučástky a atomy reality. Tak se děje abychom mohli rozpustit vše pevné a stát se součástí něčeho většího.

Ale pojďme se podívat na aktuální postavení Neptunu. Nachází se uprostřed znamení Ryb, na 14. stupni a patnácté minutě se otočil v pátek deset minut po poledni a couvá. Bude tak zpětně procházet znamením Ryb až do 22. listopadu na 11. stupeň a 28. minutu znamení Ryb. Takovéto retrográdní pohyby vykonává planeta cyklicky, vždy je velkou část roku na cestě dozadu a proto se za rok posune v součtu jen o necelé tři stupně dopředu. Její pohyby tak připomínají majestátní příliv a odliv.

Pohyb tekutin, emocí, ale i vnímání v malém, individuálním nám v horoskopech reprezentuje Luna. Co je tedy vyhrazeno planetě Neptun? Nepochybně disponuje většími, ale zato jemnějšími silami. Ukazuje na pohyby mas, tedy nejen vodních, myšlení, spíše kolektivní, duchovní procesy, více globální včetně toho, jak se mají příležitost odrážet do jednání jednotlivců.

 

Zatímco první téměř polovinu roku Neptun šel jako stoupající příliv dopředu, na jeho vlně připlouvaly podněty, inspirace, duchovní vlivy, celá tato záplava vrcholila v první polovině června až takřka ve formě nepřetržitého toku počitků, podnětů, nutnosti vnímat, ale také i tříštit pozornost. Na pozadí tohoto mocného toku rostla potřeba se vyznat v sobě, ve světě a v tom, co se děje. Mohli jsme nabýt dojmu zahlcení a současně rozmlžení i roztříštění. Vyvstaly otázky čemu se věnovat dříve a čemu dát větší význam. Skutečně, čeho jsme si žádali, to jsme i dostali. Nezbývá než se v tom vyznat a vybrat to, co nám osobně patří. Vlna s sebou přinesla i vzpomínky na to minulé, dobré i špatné. Tedy relativně. Na nás je opět se v tom umět vyznat, oddělit pravdu a nepravdu, potřebné i nepotřebné.

Toto bude úkolem následujícího období, odlivu. Času, kdy retrográdní Neptun začne postupně snižovat tlak, zmenšovat tlaky a odnášet s sebou jako každá správná vlna vše, co je na povrchu a na hladině. Nezbyde než si zvolit a podržet to, co je naše. Postupně s klesající hladinou se tak obnaží pevné obrysy a zůstane to, co je pevné, silné a stabilní. Víra, vědomosti, schopnosti.

Nyní, kdy se Neptun otočil, možná vidíme, že ne vše bylo v minulém půlroce ideální, možná měníme pohled na to, co se stalo, na procesy, na lidi i na sebe. Mohou se dostavit deziluze, zklamání a široký smutek z nenaplnění. S Neptunem je spojena i imunita a veškeré skryté procesy v těle. Proto i tady čekejme vyvrcholení dlouhodobých trendů a změny. Řiďme se pocity a dělejme to, co podle nich spatřujeme jako správné, i když budeme nekonzistentní a pro vnějšek třeba i nečitelní.

V čase přílivu jsme nabírali a možná i beze skladu shromažďovali možnosti, plány, kontakty, prožitky, nyní je třeba z nich vystavět svoje myšlení, filozofii, soubor hodnot a zásad, kterými se budeme řídit.

Neptunické vlivy jsou jemné, nenápadné a také i obtížně uchopitelné. Sledujme svoje zájmy, pozorujme, kam směřuje naše myšlení a představy. Cílem je být navenek otevřenými, schopnými se spojovat se vším, co nás rozvíjí, dovnitř autonomními, tedy nejen soběstačnými, ale i pevnými natolik, abychom nepřipustili nežádoucí ovlivnění, ulpívání a i klam. I sebeklam. Není ostudou ani vůči sobě samým připustit omyl a nepochopení. Je problémem zůstat mimo proud a mimo hru na mělčině. K mnohému se můžeme vrátit, leccos lze přehodnotit. Koneckonců vše je stále v pohybu.

 

Reklamy

Horoskop na obdobie 11. – 17. 1. 2016

Cesta ke štěstí

Slunce se dostává do harmonického aspektu s Jupiterem, který přináší optimismus, lehkost, humor a štěstí. To, co do této doby nešlo, se konečně rozběhne a vyřeší. Jsme podporováni k vývoji a najdou se tedy řešení, aby bylo vyřešeno. Nastane to v té nejlepší možné míře – spravedlivě ve vztahu k našim inkarnacím. Tak důvěřujte, že se vám dostává spravedlnosti. Tím, že jsou obě dvě planety v zemském znamení, jde především o praktické záležitosti.

Venuše, která vstupuje do konjunkce se Saturnem (4. – 14. 1.), prochází zráním a prohloubením Lásky, hodnot, investic. Zralejší a zodpovědnější přístup k citům, lásce, tvoření a k investování hodnot. Co ve svém životě tvořím? Jaké hodnoty vytvářím? Tato konjunkce je v harmonickém aspektu na Urana, to přináší dobré podmínky k navázání nových dlouhodobých vztahů.

Mars v harmonickém aspektu na Neptuna (do 29. 1.): čin a vůle jsou vedeny v souladu s vyšším záměrem. Člověk je ovlivněn silně city a měl by dát na intuici a na schopnost naslouchat znamení. Na těle se objeví větší únava.

Jupiter se stal 8. 1. retrográdním (zdánlivý zpětný chod) a zůstane až do 9. 5. 2016. Retrograditu můžeme přirovnat k tomu, když ve stanici sedíte ve vlaku a druhý vlak se rozjíždí, vy máte pocit, že couváte, přitom stojíte. Retrogradita planety vede více člověka do nitra v daném tématu symboliky planety. Nyní je Jupiter v Panně. Jupiter je symbolika PRAVDY, MOUDROSTI, VÍRY, NADĚJE, EXPANZE, SVOBODY, HOJNOSTI, ŠTĚSTÍ. V Panně je Jupiter projevován co nejdokonaleji. Panna symbolizuje čistotu, nevinnost, dokonalost a především udělat ve všem pořádek. Udělat JASNO! Nalézt v sobě svou duchovní podstatu.

Retrogradita zviditelní rozpor mezi světskou a universální pravdou, mezi vírou a nevírou, různými náboženstvími, soudy a úřady. Důležité budou zákonodárné instituce. Panna je zaměřená na detail a schopnost vidět i ten nejmenší nepořádek, proto se objeví vše, co bylo skryto, neviděno, zastřeno a záměrně zameteno pod koberec. Jupiter v Panně odtáhne všechny skříně a koberce, aby se uklidilo tam, kde se dlouho neuklízelo, což může způsobit hodně nepříjemností. Možná právě na vás bude, abyste upozornili, že něco není v pořádku. Snadno se odhalí lidé, kteří kradou a to kdekoliv. Nečekejte jen velké kauzy, ale mohou to být i nepatrné krádeže v obchodě.

Začít musí každý sám u sebe, aby ti „nahoře“, kteří nám vládnou, nám nemuseli zviditelňovat rozkrádání. Uvědomte si, že pokud si vezmete něco, co vám nepatří, zaplatíte za to. V tomto životě nebo v příštím. Kdyby každý znal zákonitost karmy, tak nikdo nebudete mít zapotřebí, vytvářet si novou, zátěžovou karmu. Mít ve všem pořádek a jasno, to je záměr Jupitera v Panně. Samozřejmě, že to bude probíhat i v našem nitru. Mít pořádek a jasno ve své pravdě, víře, svobodě, využití a rozvinutí svého potenciálu. A každá mince má dvě strany. Jupitera v Panně je malichernost (nespokojenost, rozmrzelost), což může vést až ke sterilitě – dokonalosti, která je bez citu a prožívání. V důsledku toho se může objevit „manager“, který chce mít vše pod kontrolou a despoticky vyžadující poslušnost nebo náboženský fanatik. Jupiter v Panně je velkou výzvou. Jupiter je do července 2016 v konjunkci se Vzestupným uzlem (Dračí hlavou) a s Minusovým uzlem v Rybách – toto ukazuje, co máme naplnit. Udělat si v životě, ve státu, ve světě pořádek, jasno a snést Božskou celistvost na Zem do praktického, obyčejného lidského života. Božské vědomí sídlí v každém člověku a začne se projevovat a skrze nás konat, až když Ho v sobě objevíme. Jupiter zviditelňuje vývoj a příznivé podmínky, abychom naplnili, co máme. K tomu potřebujeme žít pravdu a víru, projevit moudrost a vždy být spojeni s NADĚJÍ.

rad8

Retrográdní Merkur, viz horoskop minulého týdne, vytvoří harmonický aspekt s Jupiterem. Příznivé pro dokončení, pochopení a pro vývoj v oblasti mentálních programů, kterým podléháme. Příznivé také pro učení, zkoušky, komunikaci i pro opravy zkoušek a vysvětlení při nedorozumění v komunikaci s druhými, výhodné obchodní smlouvy a kontrakty, které budou potřebovat čas a zapracování, aby přinesly plodné výsledky. Zhmotněné výsledky budou trvalé a stabilní, protože budou vycházet z vlastního niterného přesvědčení. Slunce, které jde naproti Merkuru, zviditelní důležitost sebevzdělávání, sebezdokonalování, objevení podstaty vlastního potenciálu a projevení své moudrosti a zralých zkušeností, které člověk za život nasbíral.

K opozici Černé luny a Urana (do 18. 2.) z minulého týdne se přidává naplnění karmy – rovnováhy přátelství, rovnosti – bratrství, sesterství. V té nejvyšší formě Uran symbolizuje Vědomí kosmické. Nejdříve zůstaneme u lidského prožívání, protože téma tohoto aspektu je „zamrznutí pocitů“, netečnost, vydělování se. Uran symbolizuje odlišnost, originalitu a genialitu. Pokud máte nějaký jedinečný Dar, potřebujete se s ním naučit zacházet, využívat ho s láskou a citem. Proto „zamrznutí“ rozpustí jen slzy, přiznání si svých pocitů a dovolení si pláče. Pak je propojeno vědomí se srdcem – kosmické se propojí s člověkem. (Krásný příběh, který tento aspekt zviditelňuje, je pohádka Ledové království). Sjednocení s druhými, být jedinečnou kapkou, která patří do moře. Bez spojení s druhými netvoříte moře (celistvé vědomí). Zůstáváte samostatní, vyčlenění a osamocení, ale nezávislí. Přesto jste závislí právě na své nezávislosti, a když byste se měli vnořit do moře, najdete si důvod, proč to nejde a začnete se chovat nečekaně, až bláznivě. Hlavně nikoho nemilovat, nepotřebovat. Toto ukazuje, že došlo k zamrznutí pocitů, pod tím je strach ze sjednocení s druhými. Následek toho je stagnace, kdy nedochází k vzájemné výměně vědomí (zkušeností). Když se propojí vaše vědomí s vědomím druhých, navzájem se obohacujete o vědomí druhého. Když je to ve spolupráci s druhými, je to kolektivní spolupráce, vytváříme kolektivní vědomí. Toto kolektivní lidské vědomí se má propojit s kosmickým vědomím. Kosmické vědomí má být vlito do lidského vědomí. Tento impuls přichází od Božské Matky, vědomí Božské Matky má být vlito do lidského vědomí. Skrze lidské vědomí bylo již prožito a vlito a nyní se bude rozšiřovat. Proto je velmi silné téma Matka – Žena. Jak se chová milující matka, ochraňuje své děti, pečuje o své rodiče, základ je rodina, pak společenství.

Z pohledu kosmického vědomí se nyní konají velké přílivy této energie, aby pomohla lidem překročit a povýšit jejich vědomí. Tři vývojové sny (úrovně vědomí) popisují Toltékové a mluví o nich velmi srozumitelně pan Dušek (https://www.youtube.com/watch?v=LzLfjEsvtgw). Tělo – mysl, emoce – duše, vědomí – Duch. Každá jedna úroveň má tři mezi úrovně. Když se dostáváme na hranici mezi „přestoupením z jednoho do druhého“, tak pro nás to znamená, že máme zvýšit nebo spíše změnit své vědomí. Každý je individuálně podle svého vývoje na hranici „mezi“ a dá se to přirovnat k porodním cestám. Opouštíte starý známý svět a vstupujeme do nového, který neznáte. Když se rodíme, tak jsou nutné porodní stahy – tlak, který dítě vytlačuje ven, do nového světa. A toto se nyní děje. Jsme v porodních cestách. Kosmické vědomí pulsuje a vytváří tlak, abyste se zrodili v nové úrovni vědomí. Začnete prožívat svůj život jinak a tím začnete jinak konat. Nastane změna vědomí a budete se učit, jak žít s novými poznatky. Nebo těmi porodními cestami neprojdete.

Tak a teď asi čekáte extrémní změny vlastního života a celého světa, pokud „projdete“. Zklamu vás. Změní se vám vědomí a pohled na sebe, na život, ale tyto změny musíte ve svém životě vykonat vy, právě na základě nového poznání, protože skrze nás všechny se projevuje kosmické vědomí na Zemi, skrze vlastní tvoření jej zhmotňujeme a tvoříme svět. Podle toho se bude odvíjet naše budoucnost a budoucnost světa.

Přeji radostný příchod na svět Petra Nel

 

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz

Zdieľanie Bremena Života s Bohom

Zpravodaj Michelle Manders Eloff – 15. května 2012

Drazí přátelé,
Právě jsme prošli významným posunem Superúplňku ve Štíru a za pár hodin začíná retrográdní pohyb Venuše, který nás vezme na jednu z nejhlubších vnitřních cest roku 2012. Nyní jsou v retrográdním pohybu Venuše a Saturn a tvoří spolu mocné spojenectví. Spolupracují, aby se ujistili, že sáhneme opravdu hluboko dovnitř a pronikneme ke kořenům záležitostí udržujících naši falešnou obranu chránící nás před plným prožíváním, pochopením a dosažením sebelásky. Venuše je Vesmírným Představitelem Lásky a Saturn Vesmírným Představitelem Strachu (krom dalších věcí). Měli bychom se nyní zaměřit na „kopání hluboko“, abychom odkryli, čeho se bojíme – pokud se jedná o nás samé a lásku – proč se bojíme být plně milováni. Saturn ve Vahách je vysoko postavený, ale jelikož je retrográdní, je jeho přínos ukryt uvnitř, neviditelný a někdy i špatně zvládnutý. Saturn ve Vahách je o sdílení břemene ve vztazích a co je ze všeho nejdůležitější – sdílení břemene života s láskou a se silou mnohem větší než jsme si kdy dokázali představit – s Bohem.

Vědomí lidstva prochází duchovní evolucí, která dláždí cestu zpět domů; zpět k Božímu vědomí. To může pro mnohé znamenat velmi odlišné věci. Hlavní myšlenkou této zprávy však je, že jsme vedeni zpět ke Zdroji; k tomu Mocnému zdroji Lásky, který stvořil nás i všechno ostatní. Zapomeňte na fanatismus jakéhokoli druhu a zaměřte se pouze na to, co „Bůh“ znamená pro vás. Retrográdní Saturn pracuje na odkrytí toho, jak a kde jsme ztratili kontakt s Nejvyšším Bytím, které nám pomáhá a vždy pomáhalo nést břemeno života; naše strachy, bolest, utrpení, strádání a temnotu, které reprezentuje Saturn. Saturn představuje „zla“, která nás zkouší a ničí jakýmikoli prostředky. Saturn = Satan. Přesto, když s těmito břemeny pracujeme s trpělivostí, disciplínou a houževnatostí, odmění nás Saturn osvobozením od našich osudových záležitostí reprezentujících karmu tohoto života.

Saturn je nejtvrdším mistrem úkolů, protože je Duchem, kterému bylo přiděleno zkoušení lidstva – má nás dostávat na kolena a ukázat nám sílu vytváření pevného spojenectví s Bohem. Světlo uvnitř Saturnu je Saténové – představuje jemnost a hebkost, kterou zažijeme, když s úlevným výdechem rozechvějeme veškerá vlákna své bytosti poté, co odevzdáme své strachy a temnotu Saturnu Zdroji a obejmeme odměnu, kterou jsme dostali za naši tvrdou práci. Saturn nás vždy bere do podsvětí našeho já, abychom zjistili, co ničí nás, naši lásku, vztahy a náš vztah k sobě samému. Venuše tomuto procesu nyní asistuje, protože klíčem k objevení a znovu objevení sebe coby úplné a plnohodnotné bytosti, je sebeláska.

Bez sebelásky pokračujeme ve zraňování a týrání sebe i druhých a neustále si odříkáme „dobré věci v životě“. Jsem na své cestě sebeobjevování více než dvě desetiletí a channelluji od roku 1996. Nořila jsem se do svého nitra již nesčetněkrát. Vymítání mých démonů pod paprsky aktuálních planetárních energií mi ukázalo, že bez sebelásky nemáme nic. Protože nedostatek sebelásky je to, co nás udržuje v sestupu do dalšího oddělení od sebe i od Boha. Pracujeme, abychom se povznesli nad svůj osud a pokračujeme v probouzení a vzestupu, ale pokud neprolomíme zdi našich podvědomých strachů, neuvědomíme si, že to nedokážeme sami a nikdy jsme ani neměli. Neseme ve svém nitru eóny let bolesti a utrpení. Každé nové zranění (které je však jen odloupnutým strupem starých zranění) nás zdá se odděluje ještě víc od sebe samých, protože se chceme chránit. Naše nižší ego se nás snaží oklamat a přinutit uvěřit tomu, že nejbezpečnější cestou je přikrýt pokličkou vše, co cítíme a čeho se bojíme. Ale není to tak. To vím celou svou bytostí. Celým svým JÁ JSEM.

Sama u sebe jsem viděla, jak snadné je raději zakrýt víkem i „dobré věci“ a zůstat v pohodlné zóně předvídatelného,
protože je to bezpečné. Teprve nedávno jsem skutečně pochopila, pocítila a vstřebala, co to znamená ŽÍT život z moci sebelásky. Uvědomila jsem si, že vše, čeho jsem kdy dosáhla bylo vždy mimo můj pevný stisk, protože jsem si to nedovolila. Mé zraněné, nemilující já říkalo: „NE!“ Proč? Protože trpící a strádající já bylo přetížené přílišnou zodpovědností – samo neslo tíhu celého mého světa, jelikož to bylo něco, co jsem znala nejlépe. Dělala jsem to tak od narození. Musela jsem padnout na kolena a rozpadnout se na kusy, abych si přiznala, že už tu váhu déle neunesu. Ne sama. Jsem unavená. Mám toho dost. Modlila jsem se a prosila o to, aby mi bylo toto břemeno odňato!!! Proč se tedy, k čertu, tento vzorec neustále vracel??!! Odpověď přišla v přívalu slz a to uvědomění mne přímo zahltilo – zavřela jsem dveře Bohu a nyní to/se musím odevzdat. Byla jsem doslova sražena na kolena a uprostřed mé fyzické bolesti jsem se náhle naplno rozesmála, protože jsem dostala odpověď!!!

Můj vztah s Bohem se stal disfunkční v mém velmi ranném věku. Říkali mi, že mne Bůh opustí a nebude mne milovat, pokud budu zlobivá (zlá) holka a seznam toho, co znamená být „zlobívá/zlá“ se zdál nekonečný! Toto prohlášení se v průběhu mého života objevilo mnohokrát pod různými maskami, až jsem se otřásla pokaždé, když jsem slyšela slovo Bůh. Slovo Bůh pro mne představovalo vše, co mne trestá a způsobuje mi nekonečnou bolest a utrpení. Jak mohu toto jméno použít, když tolik bolí? Přesto nedávno – po mnoha zážitcích, informacích z channellingů a mnoha absolvovaných procesech – ke mně konečně našla cestu pravda. Bůh, který mne miluje a o kterém vím, že je skutečný, NENÍ Bohem mých rodičů, babičky, příbuzných, učitelů a autorit – tím, o kterém mi říkali, že mne zničí. Musela jsem vyléčit svůj OSOBNÍ vztah s MÝM stvořitelem, abych mohla úspěšně vyléčit SEBE – skrze NĚJ. Už dál nemůžu popírat to, co mne bolí a tíží, když jsem zjistila, co mám dělat – být tím nejlepším ze sebe a žít svůj nejlepší život.

Nepopírání je náročná práce, která nás vede na samé dno daných záležitostí. Co ale vím je, že bez těžké práce se nic nezmění. Také vím, že musím nejprve zpracovat lekce, které mi Duch předává, abych pak mohla sloužit lidem – vám. Proto mi věřte, když říkám, že VÍM, jak těžké to je. VÍM, jak děsivé a bolestivé je čelit démonům minulosti. Jejich odkrytí a odevzdání se nedá popsat slovy. Uplynulých 6 měsíců jsem procházela hlubokým posunem, který by v minulosti trval roky, nyní je však velmi rychlý. Osobně jsem si zvolila tím projít a dokončit to – „Ukažte mi ty sr**ky, abych mohla vzít lopatu a pohnojit jimi a zúrodnit svou novou zahradu“.

Jak se nyní nacházím v tomto neskutečném okamžiku své osobní změny, obracím se na vás a chci vám dodat odvahy, abyste udělali totéž. Projděte tím i když cítíte strach, protože není jiná cesta, pokud jste si zvolili svobodu. Uzdravte svůj vztah ke svému Stvořiteli, odevzdejte se a dovolte Duchu, aby vám pomohl. Není žádná ostuda přiznat, že to sami nedokážete. Nemusíte.

Přidali jsme na naše stránky nový channelling zdarma, který vám může pomoci – „Aktivace Metatronova Paprsku“. Pokud si troufnete hlouběji, podívejte se na naši „E-knihu Semena Atlantidy“ a nová „Zasvěcení Zlatého Chrámu“. K dispozici je také 3. část „Zdrcujících 7 Pečetí Vědomí Chudoby“ a nejnovější channelling Marie Magdaleny a Bohyně Hathor „Bohyně v Utrpení“. (Jelikož neznám obsah, nejsem si jistá, zda překládám názvy přesně. Pozn. M.K.) Tato učení rozhodně stojí za to. Nejen že kompletně změnila můj život, ale i životy tisíců dalších. Jsou to nástroje, které jsem použila sama na sobě a také při práci s ostatními při svých workshopech a kurzech, takže vím, jak fungují. Musíte však být připraveni podívat se na sebe / do sebe, abyste mohli mít prospěch ze skvostů moudrosti, které tyto nástroje přinášejí a ztělesňují.

Mějte úžasný týden!
Se spoustou lásky,

Michelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Michelle Manders (Eloff) – www.palaceofpeace.net – Newsletter ze 15.05.2012

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.