Tag Archive | rešpekt

Kdo jste? Služka, princezna, nebo už královna? :)

Služky sní o dobrých vílách. Princezny o krásném princi. Královny nesní. Jednají.

Služky věří, že zázraky se dějí. S princeznami se opravdu dějí. Královny je tvoří samy.

Služky jsou slabé, ale zdají se být silné. Princezny jsou silné, ale zdají se slabé. Královny jsou samy sebou a obejdou se bez masky.

Služky přicházejí dříve. Princezny později. Královny chodí včas.

Služky ze všeho obviňují sebe. Princezny ty druhé. Královny nikoho neviní. Ty vědí.

Služky neumějí vyhrávat. Princezny prohrávat. Královny nesoutěží.

O služky nemají draci zájem. Princezny žerou. S královnami se kamarádí.

Služky se o draky nezajímají. Princezny se jich bojí. Z královen mají draci respekt.

Služky si můžeme nevšimnout. Princezny si nemůžeme nevšimnout. Královny si nemůžeme nevšimnout, pokud se jí to hodí.

Služky jsou lítostivé. Princezny svéhlavé a královny disciplinované.

Služky žádají pochvalu. Princezny pozornost. Královny zkušenost.

Služky snesou ponížení. Princezny se za ně mstí. Královna se nemstí a nelze jí ponížit.

Služky navenek chápou a tváří se, že ví. Princezny chápou pouze to, co chtějí. Královny chápou a zbytečně neřeční.

Služky neumějí žádat. Princezny čekat. Královny vědí, že všechno má svůj čas.

Služky nechtějí dospět. Princezny zestárnout. Královny přijímají, tak jak to je.

Služky vidí svět černě. Princezny růžově. Královny ve všech barvách.

Se služkami je to snadné. S princeznami těžké. S královnami zajímavé.

Být služkou je těžké. Být princeznou je snadné. Být královnou má smysl.

Služkou se staneš, když tě najmou. Princeznou se musíš narodit. Královnu z princezny udělá intenzivní práce na sobě.

Služka sní, jak nechá práce a potká prince. Princezna sní, jak se zbaví dozoru a o krásném králi. Královna si sny plní.

Zdroj: http://www.pronaladu.cz

virgo

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, dokázal jsem poznat, že psychická bolest a utrpení je pro mě jen varováním, abych nežil proti své vlastní pravdě. Dnes vím, že se tomu říká OPRAVDOVOST.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, pochopil jsem, jak moc druhého zahanbuje, když mu vnucuji svá přání, ačkoli vím, že na to není ani vhodná doba, ani na to ten člověk není připravený, i kdybych tím dotyčným byl já sám. Dnes tomu říkám RESPEKT.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, přestal jsem toužit po jiném životě a dokázal vidět, že všechno kolem mě je výzvou k růstu. Dnes tomu říkám VYZRÁLOST.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, pochopil jsem, že vždycky a při každé příležitosti jsem ve správný čas na správném místě a že všechno, co se děje, je správné. Od té doby jsem mohl být klidný. Dnes tomu říkám SEBEDŮVĚRA.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, přestal jsem se okrádat o volný čas a dělat velkolepé plány do budoucna. Dnes dělám jen to, co mě baví a působí mi radost, co miluji a co potěší mé srdce, dělám to po svém a svým vlastním tempem. Dnes tomu říkám JEDNODUCHOST.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, zbavil jsem se všeho, co pro mě nebylo zdravé. Jídla, lidí, věcí, situací, a především toho, co mě neustále stahovalo dolů, pryč ode mě samotného. Zpočátku jsem to nazýval zdravým egoismem. Dnes tomu říkám SEBELÁSKA.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, přestal jsem chtít mít vždycky pravdu. Tak jsem se méně často mýlil. Dnes tomu říkám SKROMNOST.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, nechtěl jsem už žít dál minulostí a starat se o svou budoucnost. Teď žiji už jen v tomto okamžiku, kde se koná VŠECHNO. Tak dnes prožívám každý den a říkám tomu NAPLNĚNÍ.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, uvědomil jsem si, že ze mě mé smýšlení může udělat ubohého a chorého člověka. Když jsem však povolal na pomoc sílu svého srdce, dostal rozum významného partnera. Tomuto spojení říkám dnes MOUDROST SRDCE.

Nemusíme se už obávat sporů, konfliktů a problémů se sebou samým a s ostatními, protože dokonce i hvězdy se spolu někdy srazí a vzniknou tak nové světy. Dnes vím, že TO JE ŽIVOT.

Charlie Chaplin

soul13

Sebaláska

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, dokázal jsem poznat, že psychická bolest a utrpení je pro mě jen varováním, abych nežil proti své vlastní pravdě. Dnes vím, že se tomu říká OPRAVDOVOST.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, pochopil jsem, jak moc druhého zahanbuje, když mu vnucuji svá přání, ačkoli vím, že na to není ani vhodná doba, ani na to ten člověk není připravený, i kdybych tím dotyčným byl já sám. Dnes tomu říkám RESPEKT.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, přestal jsem toužit po jiném životě a dokázal vidět, že všechno kolem mě je výzvou k růstu. Dnes tomu říkám VYZRÁLOST.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, pochopil jsem, že vždycky a při každé příležitosti jsem ve správný čas na správném místě a že všechno, co se děje, je správné. Od té doby jsem mohl být klidný. Dnes tomu říkám SEBEDŮVĚRA.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, přestal jsem se okrádat o volný čas a dělat velkolepé plány do budoucna. Dnes dělám jen to, co mě baví a působí mi radost, co miluji a co potěší mé srdce, dělám to po svém a svým vlastním tempem. Dnes tomu říkám JEDNODUCHOST.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, zbavil jsem se všeho, co pro mě nebylo zdravé. Jídla, lidí, věcí, situací, a především toho, co mě neustále stahovalo dolů, pryč ode mě samotného. Zpočátku jsem to nazýval zdravým egoismem. Dnes tomu říkám SEBELÁSKA.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, přestal jsem chtít mít vždycky pravdu. Tak jsem se méně často mýlil. Dnes tomu říkám SKROMNOST.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, nechtěl jsem už žít dál minulostí a starat se o svou budoucnost. Teď žiji už jen v tomto okamžiku, kde se koná VŠECHNO. Tak dnes prožívám každý den a říkám tomu NAPLNĚNÍ.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, uvědomil jsem si, že ze mě mé smýšlení může udělat ubohého a chorého člověka. Když jsem však povolal na pomoc sílu svého srdce, dostal rozum významného partnera. Tomuto spojení říkám dnes MOUDROST SRDCE.

Nemusíme se už obávat sporů, konfliktů a problémů se sebou samým a s ostatními, protože dokonce i hvězdy se spolu někdy srazí a vzniknou tak nové světy. Dnes vím, že TO JE ŽIVOT.

Charlie Chaplin

Zdroj: http://divine-love.quicksnake.cz

???????????????????????????????????????

 

Nesahej na ty kamna! aneb o výchově

Jako rodiče svých dětí si obvykle nepřejeme, aby jim cokoliv ublížilo. Máme tendenci je chránit a varovat před možným nebezpečím.

Může být zajímavé se podívat na to, jakým způsobem to uděláme.

Tak třeba taková horká kamna.

1. Buď můžeme vydat zákaz: “Nesmíš sahat na kamna!” A nasadit patřičně vyděšený výraz.
Nebo

2. můžeme vysvětlit, že jsou kamna horká, proč jsou horká a ukázat jak svoji vlastní ruku přiblížím do bezpečné vzdálenosti, abych cítila to teplo, ale nespálila jsem se. Může si to pak vyzkoušet i dítě samo.
V prvním případě dítě buď dostatečně vystrašíme nebo v něm probudíme touhu zákaz porušit. Takže se místo na svoje bezpečí soustředí na to, jak zákaz překonat.
V druhém případě dáme dítěti dostatek informací, ukážeme mu, proč na rozpálená kamna nesaháme a je poměrně pravděpodobné, že to pochopí a tím máme kamna vyřešena.
Můžeme jít ještě o něco dál a zamyslet se nad dalším výchovným příkladem.

Jako zodpovědní rodiče chceme svým dětem vštípit i zásady bezpečného sexuálního chování.

Často se však až příliš soustředíme na výčet rizik a zapomínáme říct, že sex je může bavit a je součástí lásky.
Obvykle zdůrazníme rizika pohlavně přenosných nemocí, nechtěného těhotenství, zkaženého mládí až života, nespolehlivých partnerů či partnerek a okolo sexu vytvoříme jakousi zvláštní auru strachu, nepříjemností a emocionálních ztrát. Pro dítě nebo spíš už dospívajícího chlapce nebo dívku mohou být takové informace více nebo méně traumatizující a zcela jistě jim start jejich sexuálního života nezpříjemní. Spíš vytvoříme spoustu obav, pochybností a možná i pocitů viny.

Podobně jako u zákazu sahat na horká kamna poutáme pozornost na strach z něčeho, co by se mohlo stát a neposkytli jsme vzor, jak je to správně.

Rodiče jsou pro děti vzorem tím, co dělají, jak se chovají, jak žijí svůj život a vztahy. To na děti samozřejmě působí mnohem silněji než to, co jim pouze říkáme.
Úplně nejvíc svým dětem můžeme dát, když vidí nás samotné, jak žijeme v láskyplných vztazích s našimi partnery. Asi není to pravé brát je s sebou do ložnice, ale stačí, když vidí, že spolu jednáme s respektem a láskou, rádi se druhého dotýkáme, jsou pro nás důležité jeho potřeby.

love-people

Myslím, že je důležitá i otevřenost a sdílení naší životní zkušenosti v oblasti vztahů s druhým pohlavím. Proč bychom nemohli svým dětem vyprávět o svých prvních láskách, chybách, které jsme udělali a šťastných vztazích, které jsme prožili? Samozřejmě, pokud to budou chtít poslouchat a asi je nebudeme zásobovat intimnostmi ani nudit rozvleklým vyprávěním.

To, že ukážeme i naše omyly, jim může pomoci vnímat, že je normální chybovat a že se z chyb můžeme poučit a pokračovat v životě dál. Ušetříme je tak mylné představě o nutnosti být dokonalý.

Otevření k dětem můžeme být odmalička. Nevidím důvod krmit je pohádkami o čápech a vránách. Děti jsou chytré a jednoduché vysvětlení přiměřené věku zvládnou s přehledem a zcela přirozeně. A hlavně nám pak mohou důvěřovat, protože jsme jim vždy říkali pravdu.

Inspirováno myšlenkou Vojtěcha Lusta.
Napsala Barbora Zumotová

Zdroj: http://www.samanskekonstelace.cz/

Kedy budú rešpektovať moje hranice?

Otázka na Jennifer Hoffman:

Vždy jsem se ke všem lidem, a zvláště ke své rodině,  ve svém životě chovala nekonfliktně. Po letech, kdy jsem se  snažila udržet emocionální rovnováhu tím, že jsem ze sebe nechala dělat obětního beránka, snažila se být milá, podporovat je a nikdy si nestěžovat,  vstoupila jsem teď do své plné síly a nastavila pevné hranice, kdy se odmítám nechat zatahovat do rodinných dramat a do situace, kdy si musím vybrat jednu ze stran. Od té doby se zdá, že různí členové rodiny jsou rozhodnutí tyto hranice překračovat a pokoušejí se mne vtáhnout  do dramat, která záměrně vytvářejí. Nevím, co mám dělat, tedy  kromě toho, že bych s nimi přestala úplně mluvit. Existuje nějaké jiné řešení, dělám něco špatně a proč se tak vytrvale snaží mne do těch dramat zatáhnout, když já si přeji s nimi mít láskyplný, klidný vztah?  Jedná se tu o nějakou dohodu duší a mohu učinit něco pro to, abych to změnila?

Odpověď:
Jakmile změníme způsob, jak navazujeme vztahy, jak se v nich chováme a jak komunikujeme s druhými, předkládáme jim pozvání, aby se oni k nám připojili v našem novém energetickém prostoru. Někdy přijmou, jindy nikoliv. Pro vaši rodinu je pohodlnější komunikovat s vámi na té úrovni, která se líbí jim, což je úroveň dramat a neshod. Takto vám mohou odebírat energii. Když s vámi musí komunikovat tím novým způsobem, musí změnit způsob energetické výměny a musí být ochotni vám energii dávat, namísto aby vám ji odčerpávali. Je jim to nepříjemné, je to pro ně neznámé, a právě proto se odmítají k vám ve vašem novém energetickém prostoru připojit a stále se snaží vás přimět, abyste to dělali jejich způsobem.

Jde tu o dohodu duší a týká se toho, jak vy udržíte svou energii tváří v tvář tak velkému odporu. Pro ně je vaše přítomnost výzvou, aby byli láskyplnější, laskavější a více vás i sebe navzájem podporovali, a vy jste ochotna je to naučit. Avšak oni nyní nemají zájem se to od vás naučit. Vaše rodina vám tu nedává na výběr příliš mnoho možností, buď to budete dělat jejich způsobem nebo vůbec ne. Není to osobní, oni jen nechápou hodnotu klidných, láskyplných vztahů s ohledem na to, jakým způsobem provádějí energetickou výměnu s druhými lidmi. Pro ně představuje tento druh vztahů příliš mnoho práce, protože se jich mají účastnit na rovině dávání namísto toho, aby od ostatních energii stále jen brali.

Vymezením hranic jste provedla správnou věc, jen vězte, že ačkoliv vám to dodává pocit síly, ostatní se kvůli tomu mohou cítit bezmocní, a proto budou vzdorovat. Neočekávejte, že se jim vaše hranice budou líbit nebo že je budou respektovat. Nemusí to dělat. Ale vy sama své hranice respektovat musíte. Vnímáte-li odpor, neznamená to, že se mýlíte nebo že vaše hranice jsou něco špatného.

nature of love

Máte dvě možnosti: Vzdáte se svých hranic a necháte jejich drama znovu vstoupit do svého života. Nebo nepohnutě a pevně vytrváte a budete udržovat příchozí energii soustředěnou kolem toho, co ve svém životě chcete.

Dovolila jste různým lidem, aby se k vám chovali, jak se jim zachce, a teď si musí zvyknout na tento nový druh existence. Zvyknou si anebo nezvyknou, a dokud vy máte jasno ohledně toho, jaké si přejete jednání lidí kolem sebe, oni si nakonec uvědomí, že pokud chtějí s vámi být jakkoliv ve spojení, musí to být v rámci klidného, láskyplného vztahu – nebo žádné spojení nebude.

A zapamatujte si mou oblíbenou afirmaci: ,,Všichni v mém životě mne milují, respektují a váží si mne.”

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. http://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

Horoskop na obdobie od 9.9.2013 do 15.9.2013

Nad nikým se nepovyšuj, před nikým se neponižuj.

Slunce opustilo harmonický aspekt s Plutem a nevytváří žádný aspekt s jinými planetami než krátkodobé aspekty s Lunou. Na jedné straně ryzí Slunce a na druhé straně nebudeme umět, jak tohoto využít, a jak to propojit s každodenností.

9. 9. Merkur vstupuje do znamení Vah a během pátku vytvoří Velký kříž (vliv do 18.9.), neharmonické aspekty s Plutem, Uranem, Jupiterem a Černou Lunou. Během tohoto aspektu bude velmi těžká komunikace, objeví se nedorozumění, pomluvy a domněnky. Pokud se k vám dostane nějaká informace, především si ji ověřte. Dejte si pozor na domněnky. Raději se jděte zeptat přímo člověka, kterého se vše týká! Bude vznikat hodně manipulace mysli. Sami buďte opatrní na to, co a komu říkáte. Proto je velmi důležité v této době být pravdivý, otevřený a ptát se, pokud něco nevím nebo mi není jasné. Promluvte si z očí do očí, jedině tak se vyhnete falešným, zavádějícím a překrouceným informacím. V médiích se objeví spoustu spekulací, pochybností a „falešných“ informací. Vaše mysl bude pod „palbou“ negativního myšlení, pesimismu a strachu. Uvidíte kolem sebe jen to špatné. Mysl je nástroj ega. „Samo od sebe“ se objeví obtěžující negativní myšlenky. Můžete si pomoci, když se na chvíli zastavíte, zavřete oči a své mysli na hlas řeknete: „ Do každé mé myšlenky vstupuje světlo.“ A toto prohlášení podpoříte obrazovou představou světla – Slunce…

Právě i tento den 9. 9. (Luna se dostane do konjunkce s Venuší, Saturnem, Vzestupným uzlem do kvadratury s Marsem) bude velmi zátěžový a možnou „příčinou“ propadnutí do chmur a pesimismu.

Uvědomte si, že vše má řešení.

“Štěstí je duševní výkon.”
Bert Hellinger

11. 9. vstupuje Venuše do znamení Štíra, do harmonického aspektu s Neptunem. Můžeme pocítit záchvěv lásky, než se ztratí pod tíhou každodenních povinností Saturna. Již na víkend se Venuše dostává do konjunkce se Saturnem a Vzestupným uzlem (do 29.9.). Potěšení, sladkosti života, povrchnost, smyslnost má projít hloubkou, zodpovědností, moudrostí a zralostí Saturna, aby se objevily nové hodnoty a zralá Láska.

Mars, který stále vytváří kvadraturu na Saturna a tím pádem i na Venuši, symbolizuje rozpor mezi láskou duševní a fyzickou, buď jde jen o potěšení nebo jen o platonickou lásku, kde chybí realita. Vyvstane velká nespokojenost v partnerství, vyplavou na povrch slabosti vztahu, nedorozumění a tam, kde se dělá, že je vše v pořádku, přetvářka padne a vy uvidíte skutečnost. Osamocení lidé se dotknou své osamělosti. Tento týden je to jen počátek, vrcholit to bude příštím týdnem.

Mars v celé konfiguraci ukazuje na nutnost se rozhodnout. Objeví se situace, kde člověk bude postaven před rozhodnutí, kdy se musí něčeho vzdát. Budeme se muset něčeho vzdát, abychom nepřišli o vše. A pokud se nevzdáme části (nebo nesnížíme své požadavky), nastane ztráta. Nejde jen o hmotné věci. Jde i o naše postoje, ješitnost, tvrdohlavost, pýchu….

Nejvíce se to bude dotýkat mezilidských vztahů. Pokud se nevzdáte nějakého postoje, můžete přijít o člověka, na kterém vám záleží. Zároveň byste neměli blokovat druhého. Pokud zůstáváte spolu pouze proto, abyste nebyli sami a čekáte, až se objeví někdo lepší jak na vztah či spolupráci, nebo jakékoliv zahrávání si s city, s časem či zneužívání druhého pro svůj „zisk“- třeba jen pro dobrý pocit, to vše vám neprojde. Dluh budete muset jednou splatit.

horos

Požaduje se po nás zralé zacházení se svou sebehodnotou, které přináší i přirozený respekt a úctu k druhým. Nad nikým se nepovyšuj, před nikým se neponižuj.
Jaké jsou vaše hodnoty?

V horoskopu se objevuje velký trigon, což je velmi harmonická konfigurace mezi Saturnem (mudrc, učitel, strážce prahu-karmy, zrání, moudrost, pokora, pevnost) a Černou Lunou (karma) a Chironem (vnitřní léčitel, iniciace, zasvěcení, duchovní růst). Tento aspekt se objevuje po celý měsíc září a symbolizuje pozitivní proces našeho vnitřního růstu, který se děje na „nehmatatelné“ úrovni. Velmi důležité jsou sny a během snů můžete být léčeni, zasvěcování a můžete získávat souvislosti mezi nevědomím a vědomím. Z nevědomí budou prosakovat důležité informace do vědomí, aby mohlo být změněno. Chiron léčí a zasvěcuje právě nejdříve pochopením příčin, kořenu problému, a tím se propojí důsledek s pochopením příčiny a nastává uvědomění, které osvobozuje a tím člověk mění starý postoj a do budoucnosti se mění způsob jednání.

Přeji vám Lásku a světlo v každé myšlence, v každém pocitu a v každé buňce těla.

Petra Nel

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.