Tag Archive | rast

Kryon – Vroucně milovat sám sebe

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, listopad 2016

Milí přátelé,

podzimní semináře, které pořádám, mi jasně naznačují, jak je důležité, abychom milovali sami sebe a přijímali se takoví, jací jsme. O víkendovém semináři v Mnichově mluvil Rafael o léčení a jeho různých fasetách a zdůraznil jeden důležitý bod: Přijímejte sami sebe takové, jací jste. Léčení může nastat jen tehdy, když přijímáte „teď“, pak může dojít k uzdravení“. Znamená to tedy přijmout i nemoc, mentální nebo emocionální otisky a nebojovat proti nim, ale akceptovat je, že existují, věnovat jim respekt a lásku. I různým bolístkám a urputně se držícím mentálním životním nastavením. Teprve až je dokážete přijmout s láskou a vyrovnat se s nimi, pak může začít léčení. Zkuste se nad tím zamyslet, jak nám doporučují naši duchovní přátelé. Stejně tak je třeba přijmout i symptomy závažných onemocnění jako je rakovina, aby se dalo nahlédnout, proč vznikla a co chce člověku sdělit. Podle Rafaela je to první krok k uzdravení. S touto moudrostí hluboce rezonuji. Přeji vám hodně radosti při čtení následujícího Kryonova poselství.

Srdečně

Barbara Bessen

Buďte co nejsrdečněji pozdraveni, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Můj pozdrav zní poněkud staromódně, že? Jsem jedním z těch, kdo tu už hodně dlouho pobývají, starají se o Zemi a její obyvatele a poskytují jim sílu, lásku a doprovod. Mám mnoho jmen, jimiž jsem oslovován, identifikován a zařazován. Jméno Kryon jsem přijal po Harmonické konvergenci, protože bylo vhodné pro tuto dobu. Ladilo vibračně, výrazem i kvalitou. Toto jméno pořád platí, na svých vibracích nic neztratilo. Ve fyzické realitě však poněkud utrpělo kvůli zařazování a hodnocení několika lidí. Objevili se i tací, kteří se pokoušeli mé jméno poškodit, popisovali jej jako podvodné, falešné. Inu, to se tak někdy se jmény stává. Pokud se někdo objevuje před lidmi už třicet let se stále stejným pozdravem, někteří lidé to vnímají jako pocit propojenosti, zatímco v jiných to vzbuzuje pocit nudy a potřeby něčeho nového. Je to, jak to je. Síla, kterou s sebou přináším, nijak neoslabila. Jsem takový, jaký jsem. Jsem ten, který jsem, a zůstanu tu, dokud se Zemi nepodaří vzestup, cesta do zářivějších úrovní. Ať už budu mít jakékoli jméno …

Kdo to teď čte, může se na chvíli pohodlně opřít, uvolnit se a užívat si to, co předávám. Co předávám? Lásku, přirozeně. Lásku, božskou tvořivou energii, která vše obsahuje, která dává k dispozici „polévku“ pro tvoření a zhmotňování. Energii všeho, co je. Pojďme si teď o tom trochu popovídat.

V tomto čase velké transformace jde vždy o spojení s božským. Rozhlédni se kolem sebe. Co se to děje se Zemí? Stále ještě vězí ve velké transformaci. Někteří z vás se domnívají, že tohle nemůže nikdy skončit. To je správné, protože dokud budete na cestě domů, půjde stále o propouštění, o růst. Přičemž růst je zároveň transformací a integrací. Jde o propouštění vlastních zkušeností i zkušeností Země. Nejde o to je vymazat, zničit, musí zůstat, aby je Vyšší já integrovalo jako trofeje. Někteří z vás vnímají, jak ještě víc zesiluje „zlatá vlna“, synchronizační paprsek z centra galaxie. Působí ještě intenzivněji v obou směrech duality. Bere sebou to staré, respektive odnáší to nahoru a dává tím božské energii možnost pozvednout život lidí do kvality srdce.

Hodně se mluví o uzdravování, léčení. Když se pohroužíš do hloubi svého nitra, víš, že léčení se děje jen skrz tebe samého. Jiní tě mohou trochu popostrčit, respektive podat ti ruku. Ale léčitelem svého bytí jsi ty sám. Co se děje, když začneš s procesem léčení, sebeuzdravování? Začneš brát sebe sama takového, jaký jsi. Říká se tomu také sebeláska. Láska, jakou mám na mysli, nijak nehodnotí, neposuzuje a nesoudí. Nevychází z toho, že je potřeba něco udělat, aby sis lásku zasloužil. Už jsi hoden lásky. Zasloužíš si milovat sám sebe a být milován. Není na tobě nic špatného. Jen jsi podnikal a právě podnikáš cestu v dualitě. V této dualitě to může být občas hodně divoké, valí se na tebe, pošlapává, pere se, líbá, hladí a miluje. Často se to děje rychle za sebou nebo zároveň. Člověk pak tyto zkušenosti zakládá do šuplíku hodnocení. To je látka, kterou dualita nabízí jako lekce. Dělalo ti radost si takto hrát? Musíš se tomu smát? Pak je to dobře. Smích ti pomůže vyrovnat se se svými zkušenostmi tak, abys s nimi už nerezonoval, aby se tě nedotýkaly. Směj se svým starostem a směj se sám sobě. Směj se a bude se ti dařit dobře. Máš nějaké problémy? Jaké? Nemáš peníze, jsi nemocný nebo máš pocit, že nejsi milován? Vidím to. Ale co kdybys zkusil vzít sám sebe do náruče a uklidnit se tím, že na všechno existuje řešení. A že tyto pozemské záležitosti souvisejí jen s tvým životem tady na Zemi. Je to energie příčiny a následku, nic víc a nic míň. Jsi multidimenzionální, tvé skutečné bytí to nemůže nijak ovlivnit, poškodit ani otrávit.

Tvé skutečné bytí, tvé vyšší já je jen pozorovatelem, nehodnotí a nesoudí. ON, ONA, ONO jen přihlíží, jak jeho fragmenty tady na Zemi žijí a těší se z jejich zkušeností. To je život tady na Zemi a je podobný i životům na jiných troj- a čtyřdimenzionálním planetách.

Bylo by krásné, kdybys na sebe pohlížel jako na takového, kým skutečně jsi: vysokou božskou tvůrčí bytost, která získává pozemské zkušenosti. Jsi duch v lidském těle. Hm, jak to na tebe působí?

Polož si na chvíli ruku na srdce a vnímej spojení se sebou samotným. Položím na tvou ruku ještě i tu svou. Předávám ti cíleně božskou energii jako paprsek lásky do tvého bytí. Setrvej tak chvíli. Vnímej, jak všechny tvé myšlenky ustupují do ústraní, už tě nerozrušují. Jsi celý ponořen v poli lásky. Skrz tuto lásku se projasňuje tvá tělesná soustava, staré zakořeněné postoje a názory ztrácejí rezonanci. Tím ti chci sdělit, že právě teď v tomto okamžiku dochází k léčení. Co se léčí? Všechno to, co bys v tomto okamžiku – ať vědomě nebo nevědomě – chtěl propustit a transformovat. Říkáme tomu také „projasnění“. Tvá vnitřní moudrost ví, co se za tím skrývá. Sebeláska je přijetí vlastního bytí takového, jaké teď je. Se všemi těmi věcmi a chybami, jak tomu říkáš, které jsi prožil ve svém životě jako zkušenosti. To vše není nic špatného. Prostě to jen je. Zasloužíš si lásku takový, jaký právě teď jsi, se vším všudy a se všemi zážitky, na které se nechceš dívat, se všemi symptomy nemocí nebo životními zkušenostmi. Dokážeš to přijmout? Pak je to skvělé. Božská láska v tobě přebývá a rozšiřuje se stále víc. Dokážeš to vnímat? Dopřej si častěji možnost pobývat v této kvalitě. Třeba tak, že si toto poselství budeš opakovaně číst. Vlastně nás z druhé strany závoje nepotřebuješ, protože jsi sám sobě léčitelem a andělem ochráncem. Ale čas od času je dobré mít po boku přítele, který ti položí na srdce ochrannou a láskyplnou ruku.

Milovat sám sebe znamená přijímat se bez podmínek. Pak bude život snazší a vír života pomalejší, lehčí a nebude tě už tak snadno ovládat, strhovat. Nastal čas užívat si vlastní život ve svobodě, s radostí a široce otevřeným srdcem. A často je pak také plný zázraků. Nebo jsou to „jen“ synchronicity, které se dějí proto, že miluješ sám sebe?

Chtěl bych ještě doplnit pro všechny, kteří by rádi změnili svět svým rozumem: Do svého života si přivoláváš vždy to, čemu věnuješ svou pozornost. Napadlo tě už, že určité zkušenosti se už ve tvém životě nevyskytují, že už se tě nedotýkají? A napadlo tě, že určité věci se ve tvém životě dějí pořád znovu a znovu? V čem to může tkvít? Máš ve svém repertoáru zkušeností něco, co ještě není vyřešené. Co můžeš udělat? Milovat sám sebe, umožnit svému vyššímu já, aby tě projasnilo.

Mnozí z vás se zaobírají vším, co se děje na Zemi. Jak vnímáš zapojování do pole dění, událostí? Jako napínavé, vzrušující? Může to ale být i pobuřující, vyvolávající vztek, zlost a špatnou náladu, že? Co se s tebou děje, když například pozoruješ volby v Americe? Dokážeš se jim zasmát, protože působí jako fraška? To je určitě ta nejlepší reakce. Neboť výsledek nebude takový, jaký se jeví. Dojde k odhalení, odkrytí mnoha věcí bez ohledu na to, kdo volby vyhraje. To je důvod, proč je to takové, jaké to je. Jde tedy také o to – stejně jako všude na Zemi – o propouštění a transformování. Jak to bude dál pokračovat v Sýrii? Podobně, jde o to rozpoznat, kdo co skutečně chce. O co tam vlastně jde? To je v současné době zřejmé jen těm, kteří se rádi zaobírají teoriemi spiknutí. Samozřejmě jde o jiné věci, které jsou chtěné, zamýšlené. A ne vždy je dobrodincem ten, který se za něj vydává. V tomto okamžiku nikdo dost dobře neví, kdo hraje jakou roli. Často sami strůjci mění frontu. A pochopitelně jsou do toho zapleteny všechny země a vlády na všech místech, i když navenek není zřejmé, kdo je jak s kým spojen a jaké tanečky kolem moci provádí.

Ještě bych měl zmínit, že jsi právě v tuto dobu přišel na Zem proto, abys dál projevoval, posiloval, propojoval zlatou vlnu, božskou energii. A pak má smysl ptát se sám sebe, co je teď tvým úkolem. V každém případě je to úkol transformovat sám sebe a stále víc pobývat v poli lásky. Z toho pak vyplyne, co je důležité dělat, abys podpořil transformaci tady na Zemi. Strach nebo dokonce pocity nenávisti či rezignace ničemu nepomohou. Možná právě teď neexistuje pro různé vnější problémy žádné originální řešení. Ale buď si jistý, že řešení se objeví, až nastane vhodný čas. Možná právě odněkud, odkud by to nikdo nečekal. Co umožňuje tyto zdánlivé zázraky? Láska.

Já jsem přítelem lidstva. S hlubokou láskou a sounáležitostí

Kryon

Poselství přijala Barbara Bessen v listopadu 2016. Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu

http://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2016/11/internet-channeling-november-2016.pdf pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

Reklamy

Majster Hilarion – Posolstvo pre týždeň 18.9. – 25.9. 2016

Milovaní,

je čas dokončit a zkompletovat projekty a podívat se na nové obzory. Život se vždy posouvá vpřed, vytváří nové a to pomáhá těm, kdo měli pocit, že se nehýbou z místa. Někdy se ten pocit objevuje, když není žádoucí, aby se ten dotyčný posunul vpřed, neboť je třeba, aby se mohlo rozvinout a odehrát něco vnitřního. Je to, jak to má být – na této cestě zvané život a evoluce ducha. Když se soustředíte na svůj vlastní růst a dosažení svého vyššího potenciálu, musíte se znovu napojit na svůj slib, který jste dali, abyste se posunuli novými směry a byli vším, čím být můžete. Když je člověk v procesu transformace, může být povolán k tomu, aby pracoval na těch svých oblastech, které je třeba víc vyjádřit a rozvinout.

Tato činnost přináší obnovu ducha, když se skládanka života skládá do nového začátku, což vytváří nové a živoucí spojení s tím, co je pro vás důležité. Pokud si najdete čas pro zklidnění, ticho a ponoření se do sebe, může se nádavkem objevit vedení od božského já. Když to budete dělat, vždy to s sebou přinese pocit obnovy síly a bude vám ukázán směr, který bude jasně vidět. Vaše tělo, mysl a duch se dostanou do zarovnání a to vám přinese regeneraci a výraznější manifestaci nových směrů, kterými byste se měli vydat. To na oplátku vede k posunu vpřed, spolu s obnoveným pocitem uvědomění si svých povinností a cílů.

S novou úrovní pravdy, k níž jste získali přístup, si můžete dovolit proniknout do všech oblastí svého života. Větší vnitřní uvědomění a nový smysl pro to, kterým směrem se vydat, vás bude inspirovat k tomu, abyste se dále rozvíjeli a dosáhli za svá předchozí omezení, do světla nekonečných možností. Je to neutuchající proces růstu, když se dostáváte přes překážky, které jste kdysi považovali za nepřekonatelné, a když se posouváte do nových oblastí rozšíření a vyjádření! Když se opět spoléháte na své vrozené intuitivní schopnosti, roste vaše vnitřní sebedůvěra a tento obnovený pocit uvědomění si sebe sama vám ve vašem každodenním životě pomůže získat vhled a lepší vnímání lidi a situací kolem vás.

Když jste prošli touto iniciací, světlo ve vás zesílilo. Vědomě jste se rozhodli a uvědomili své sliby a doba zkoušek skončila. Vaše duše se raduje a ta radost proniká všemi aspekty vaší reality a spouští vnitřní léčení. Je čas těšit se ze života a často se smát! Překročili jste důležitý mezník a před vámi jsou nekonečné možnosti. Zkoumejte a rozšiřujte své možnosti a užívejte si naplno života. Pamatujte, že vy jste pány situací, které potkáváte – tím, že si volíte, co posílíte a přijmete.

Vězte, že to, co potřebujete, je k vám vždy přitahováno a to, co je k vám přitahováno, potřebujete pro svůj další růst a výuku, abyste to mohli sdílet s ostatními a tak se rozvíjet. Tyto nové vnitřní aspekty, které jsou vyjadřovány, přinášejí novou frekvenční úroveň, s níž je třeba pracovat. Je na vás, abyste byli zodpovědní za činy a směry, kterými se rozhodnete vydat, protože život vám vrátí to, co do něj vložíte. Každý okamžik vašeho života je lekcí, kterou je třeba rozpoznat a na nějaké úrovni se ji naučit. Váš život je neustálým cyklem, pohybujícím se nahoru a dolů, protože je to zapotřebí k získání většího uvědomění a k rozvoji a růstu vaší duše.

Do příštího týdne…

* připomínáme akci „Lidská světelná vlna lásky“, jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.

©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Buď sám

“Buď sám. Jedz sám, vezmi sa na rande, spi sám. Uprostred tohto všetkého sa naučíš veľa o sebe. Budeš rásť, prídeš na to, čo ťa inšpiruje, usporiadaš si svoje vlastné sny, svoje vlastné presvedčenia, začneš ohromne jasne myslieť a keď stretneš človeka, ktorý roztancuje tvoje bunky, budeš si tým istý, pretože si budeš istý sám sebou.”
~ Bianca Sparacino

CLk

Horoskop na obdobie 2. – 9. 5. 2016

Rozdělení kompetencí v zájmu celistvosti 

Květen je pod vládou 5 a to značí možnost rozhodnutí vystoupit ze starých schémat, scénářů, vzorců na všech úrovních – mentální, emoční a fyzické (hmoty). Zároveň můžeme nechat vstoupit nové. Dle Pansofie je 5 výstup a vstup. Energie vždy působí obousměrně. Když něco končí, zároveň něco začíná.

Dle nastavení hvězd je tento čas plodný a požehnaný, který vede k růstu a expanzi. Abychom mohli růst, musíme se zbavit nebo překročit to, co nám brání v růstu. Představte si rostlinku, která se prodírá skrze půdu ke světlu. Co musí „odhrnout“, aby si udělala místo ke svému růstu. Tím sílí, zpevňuje se, až nakonec se dostane na světlo a má volnou cestu k růstu, kde už ji neutlačuje půda – hmota, ale musí odolat větru. Musí být silná, aby vítr ji nezlomil. Vítr je mentální úroveň – mysl.

Velký trigon, který již působí z minulého týdne, stále působí a k tomu se ještě přidává retrográdní Merkur. Retrogradita je zdánlivý zpětný chod a tím se vytváří, že Merkur jde naproti Slunci. Jdou k sobě a vytvoří konjunkci. Merkur projde z pohledu Země před Sluncem, což se děje 9. 5. mezi 13. a 17. hodinou a při jasné obloze to bude to viditelné i z ČR.

Působení budeme cítit již několik dní před a po 9. 5. Jas Slunce prozáří, osvětlí, osvítí Merkur – mysl, která je spojovatelem – poslem dvou světů. Pozemského a jemnohmotného. Mysl nám pomáhá chápat, rozumět, komunikovat. Náš svět je nastaven dle naší mysli. Jak se díváme, uchopujeme, rozumíme světu, tak podle toho vidíme svět. Může proto dojít k důležitému prozření, pochopení, porozumění toho, co jsme doposud nepochopili. Nemusí to být vždy příjemné, protože můžeme z toho být až překvapeni, co jsme vlastně žili a hlavně – jak to, že jsme to dříve neviděli?

Můžeme odhalit to, co nám myšlenkově brání žít svobodněji.

freedom10

Zvyšuje se tlak, abychom pustili to staré, a tato konjunkce k tomu dopomůže. Zároveň aspekty Pluta a Jupitera podporují správný vývoj, požehnání a aktivování síly Ducha, která v tomto týdnu zesiluje. Naše nitro je k této síle otevřené a může se ji každý dle svého nastavení dotknout, prožít. Proces, kterým procházíme, není vždy jednoduchý. Čím více lpíte na hmotě, chcete mít věci pod kontrolou a jste ve strachu, tím náročnější to je. Ten, kdo je spojen s důvěrou, vírou a věří, že nás něco přesahuje, ať se to pojmenovává jakkoli, tak díky tomu může vidět, že tento proces je požehnáním a vede k vývoji. Vědomě využijete proces k udělání kroku vpřed.

V neděli 8. 5. bude aktivováno hodně strachu a zahlcenosti negativními myšlenkami. Uvědomte si, že je to „ JEN“ ve vaší mysli. Bude vás to nutit opustit toto nastavení, protože bude neúnosné. Pustit myšlenky a odevzdat kontrolu, plánování, představy a očekávání. Vede to k prožívání.

V pátek 6. 5. nastává novoluní v Býku na sabiánském symbolu: Symbolická bitva mezi meči a pochodněmi.

Klíčová myšlenka: Odmítnutím závislosti na minulosti se hledající stává válečníkem, znovu bojujícím ve věčné „Velké Válce“.

Věčný boj v člověku – mysli a pocitu. Spirituální světlo uvnitř nás Duše – Duch musí bojovat proti vůli ega, které umí používat síly našeho materiálního a intelektuálního světa. Není úniku: statečný jedinec musí použít energii, která pramení z přítomného okamžiku – TEĎ.

Spasení lze dosáhnout jen tehdy, když najdu protipól dané myšlenky, pocitu, situace a přijmu oba protipóly, tím se dostávám do Dharmy – nad polarizaci hodnot.

Ten, kdo zná taroty, ví, že meč symbolizuje Mysl a pochodeň (hole) symbolizuje Duchovní sílu. Tím, že nastává novoluní na tomto symbolu, je to téma do dalšího novoluní. Slunce a Luna v Býku, v konjunkci s Merkurem vytváří trojkonjunkci Vědomí, nevědomí a mysli. Propojení Ega – Duše a Ducha. Propojení hmoty – mysli, prožívání a víry.

Venuše se dostává do harmonického aspektu s Neptunem 5. – 13. 5., kdy láska dostává hlubší a pevnější rozměr. Hodnoty dostávají hlubší podstatu a tím se dostáváme k většímu naplnění. Ve vztazích se láska zintenzivní, díky schopnosti žen oddat se citům a otevřít se. Muži mohou skrze svou partnerku přijímat lásku, protože jejich vnitřní žena je otevřená a laskavá. Snadněji se muži dostanou ke svým citům. Víkendem se Venuše dostává do harmonického aspektu s Jupiterem 7. – 15. 5., což je aspekt štěstí, naplněné lásky a spokojenosti. V každém případě přichází příznivá doba pro harmonizaci vztahů a nalezení větší spokojenosti.

Přeji Vám krásný týden, Petra Nel
Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
http://www.astrologiepetranel.cz

VAŠE DUŠE SI DOBROVOLNĚ VYBÍRÁ S KÝM SE SETKÁ…

Vaše duše si dobrovolně vybírá s kým se setká, potká nebo co bude řešit s druhými dušemi, se kterými uzavře jisté dohody o navrácení lekcí z minulosti, o navrácení karmických dluhů, o navrácení bolesti, zrady, křivdy nebo citových zranění. V životě se vám nedějí náhody, tedy ano, může se objevit, ale je jednou za život. Nicméně vše je vám dopředu dáno.

Na jednu stranu nechápete lekce a zkoušky, na druhou stranu se snažíte pochopit vše, co vám život přináší. Nastává váš vlastní vnitřní rozkol, rozčarování s prožitého, provázený vnitřním chaosem. Je důležité ale pochopit, že se nic neděje jen tak, že je vaše osudová cesta dána, duše se vzájemně znají, vědí, co přijde.

Jedna má zranit druhou, aby ji posunula. Jedna má druhé ublížit, aby ji pomohla uzavřít minulost, další má tragicky opustit tu, která ji nechala ztratit. Jen člověk v této podobě a na této planetě díky egu, strachu a rozumu ztrácí kontrolu sám nad sebou. Zůstává ve vztazích, protože je tu buď lítost, strach nebo zvyk, nedokáže se odpoutat a setrvává v již dávno mrtvých vztazích, protože nechce ublížit, přitom vše ale dělá na úkor sebe sama. Je to ale jen o strachu opustit zastaralé a nefunkční, odrazit se a jít dál, vydat se po nových cestách, uzavřít minulost, nehledět zbytečně a lpět na budoucnosti, ale prožívat především přítomnost.

Protože i to, co se stalo před pár hodinami, je již minulostí. Lidé si namlouvají, že dokáží odpustit, ale nezapomínají. Pak ale stále v sobě znovu a znovu otevírají prožitou bolestnou zkušenost, nedokáží se od ní odpoutat, neustále se utápí ve svých křivdách nebo zklamáních, neodpustí, protože nezapomněli.

moments7

Nesnažte se nic násilně otevírat, on kanál ke komunikaci s Vesmírem není zablokovaný, je jen uzavřený a vězte, že Vesmír k tomu má pádný důvod. Každý ke svému probuzení přichází v jiný čas a v jinou dobu svého životního i duchovního růstu. Nesnažte se ničeho docílit lpěním, chtěním nebo netrpělivostí, přineslo by vám to jen zklamání.

Někteří lidé nebo spíše jejich duše nemusí probuzení dosáhnout vůbec, je to z toho důvodu, že tady mají vyřešit zcela něco jiného, že mají uzavřít to, čím zatížili svoji duši, třeba materiálním bohatstvím, majetkem, financemi. Takoví lidé mohou mít kanál uzavřený po celý život, a přesto dokáží žít, i když se celý život pachtí za úspěchem, bohatstvím, penězi, jsou sžíráni strachem z nedostatku apod. Každý si vybírá a jsou mu dány vztahy s jinými dušemi, nemá smysl horečnatě přemýšlet, proč právě tento, nebo ten, nebo někdo jiný.

Snažte se hlavně pochopit především svou vlastní cestu, nechtějte kráčet cestou druhých, nemusí být ani z mála taková jako ta vaše. Žádná duše s druhou nemá stejný scénář, každá si nese jen ten svůj individuální. než budete čerpat z důsledků, tak se snažte spíše přijít na příčinu. každý v životě opakovaně sklízí jen to, co sám zasel. Každému se vrací jen to, co sám způsobil druhým ať už v minulosti nebo v současném životě.

Nechtějte po své duši, osudu, životě i Vesmíru vědět víc, než co je vám dovoleno. Nestěžujte si, ale přijímejte. Očekávejte, ale nelpěte. Pak bude váš život i cesta vaší duše schůdnější. Tak, jak se každý z vás rodí sám za sebe, stejně tak i sám za sebe umírá.

Merlin

Zdroj: http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/

Horoskop na obdobie 28. 12. 2015 – 3. 1. 2016

Projevení

V tomto týdnu se objevuje několik „přechodů“ z jedné energie do druhé a vytváří se mnoho aspektů, což symbolizuje aktivní týden. Konec roku je ve znamení aspektu Slunce v Kozorohu v sextilu s Neptunem do 3. 1. Tento aspekt zesiluje vnímání, citlivost, dojetí, ohleduplnost a soucítění. Také je ale potřeba počítat se silnějším působení alkoholu.

Jupiter v konjunkci se Vzestupným uzlem v Panně, která bude působit až do konce února, symbolizuje naplněné prožívání každodennosti, služby, schopnosti žít tady a teď. Je možné vnímat a prožívat spokojenost v obyčejných, až někdy stále se opakujících povinnostech. S láskou a vděčností, že mohu právě to vše vykonávat. Dokud nenaplním vše láskou, nenaleznu skutečnou podstatu dané věci.  Kolektivní vědomí během tohoto roku bylo natolik otevřeno a došlo k zásadním změnám, kdy skončil „starý příběh“.

Pokud jste byli mezi lidmi, mohli jste si všimnout zásadní změny, jak lidé prožívají jinak přípravy na vánoční svátky. Stále jsem byla volána mezi lidi a vědomě jsem chodila na místa, kde dříve byl shon a stres před vánoci. Nevěděla jsem, proč jsem posílána mezi lidi. Už jsem nemusela nikam chodit, již několik dní před vánoci jsem měla vše hotovo. Když jsem procházela mezi lidmi a cítila v lidech jejich rozpoložení, jejich vědomí a nevědomí, byla jsem dojata. Tento rok bylo pochopeno, „štěstí bylo nalezeno“, naplnění pravdou, vírou a spokojeností. Růst a expanze Jupiterského roku byla splněna. Lidé jsou v kontaktu sami se sebou stále více a silněji.

Slunce 31. 12. (do 12. 1.) vytváří konjunkci s Plutem v kvadratuře s Uranem. S jakým pocitem „uzavíráme“ (umíráme) s takovým pocitem „otevíráme“ (rodíme se). Tato konjunkce je přerodová a transformační, plná změn a zvratů. Staré končí a nové má být vybudováno. Vstupujeme do roku, kterému vládne astrologický vládce Mars a dle numerologie číslo 9, to je číslo celistvosti, zodpovědnosti a nové učební lekce. 

Končíme rok při konjunkci Luny s Jupiterem a Vzestupným uzlem v harmonii s Merkurem, naplnění, moudrost, celistvost, přijetí „obyčejného“ života. Život je Dar. Tedy i na závěr roku se nám objevuje důležitost Luny – paměti duše (jak individuální, tak i kolektivní) je přepsána a sjednocena s vírou, pravdou, svobodou a štěstím, která je v souladu s rozumem. Cit a rozum jsou v jednotě. A s tímto novým vědomím a nevědomím v roce 2016 budeme vytvářet novou realitu.

new-year

Jak jsem na počátku článku napsala, planety z jednoho znamení přecházejí do následných znamení. Venuše (láska) přechází do znamení Střelce 30. 12., Merkur (mysl) do znamení Vodnáře 2. 1. a Mars (čin) do znamení Štíra 3. 1. To, co v životě milujeme (Venuše – láska, hodnoty) určuje, čemu věnujeme pozornost (Merkur – mysl) a to dává pokyny ke konání (Mars – čin). Získat to, co milujeme, protože nás to činí šťastnými, naplněnými. Každý milujeme něco jiného a podle toho vypadají naše životy.

Venuše ve Střelci miluje pravdu, svobodu, poznání, které je získáno přes zkušenost. Potřebuje mít pocit, že jeho láska má smysl. Nebezpečím Venuše ve Střelci je povrchnost, protože uvidí velkou rozmanitost možností a ztratí to, co miluje, protože chce všechno. Proto to, co skutečně není v hloubce pravdy, tedy ukotveno v srdci, zboří se vám jako domeček z karet. Merkur ve Vodnáři to uchopí vizionářsky a velmi originálně. Projevíte svou individualitu bez předešlých omezení, jak se věci mají dělat. Nové inspirace, nápady a neotřelé myšlenky, které často budou mít nádech drzosti a bláznovství, mají otevřené dveře. To, jak se mají projevit v realizaci, ukazuje Mars ve Štíru, který je o houževnatosti a odvážnosti vstoupit do tajemných sklepení, kde se nebojí ani temnoty ani smrti. Dokáže jít až na dřeň svých sil, jen aby zrealizoval vizi své mysli. Kdo jiný by mohl mít takovou sílu. Jen taková láska je opravdová, když dokážete za ni dát i svůj „život“. Jen, aby Láska žila.

Takže je to vlastně všechno o lásce. Venuše se dostává do kvadratury s Neptunem, sklon růžovým brýlím nebo marnivosti a povrchnosti. Počátkem roku je důležitá láska a podle toho, jestli je hluboká a pravdivá, tak na konci roku 2016 se budete cítit zaplaveni láskou nebo zjistíte, že to, co jste milovali, nebyla láska, ale iluze. Nový rok začíná v pátek a tomu vládne Venuše – láska. Láska má vést a inspirovat konání – projevení.

Saturn v trigonu s Uranem 1. 1. – 1. 5. 2016 přináší zmiňovanou změnu, novou strukturu společnosti. A v této době je to jen počátek, protože tento aspekt se ještě navrátí.

Saturn ve Střelci přináší moudrost v oblasti svobody, pravdy a víry. Uran v Beranu aktivuje nalezení vlastního Já ve vědomé úrovni vlastního Bytí. Nalezení vizionáře, který skrze vlastní Já projevuje vědomí celku a koná v zájmu celku. A tyto dvě planety se propojí a začnou spolupracovat. Moudrý poutník, který poznal svět, různé pravdy, různé víry, různé kultury nalézá vlastní moudrost ve svém nitru. Pravda, víra a svoboda neleží tam někde venku, ale uvnitř nás. Uran – vyšší oktáva mysli, která znamená překročit svou nižší mysl, tedy dostat se za mysl, za mentální programy (Matrix), bylo spojeno s Já, které má jednat a zasévat semínka skrze své jednání. Tento proces již probíhá od roku 2010 a bude dokončen 2018. Máme 2 roky na to, aby bylo projeveno vědomé Já. V aspektu se Saturnem je symbolizováno, že vědomé Já je schopno změnit zavedené pořádky a vytvořit novou strukturu společnosti. Nejdříve se to tvoří v jemnohmotné úrovni, pak následně v mysli a poté ve hmotě.

Od počátku roku se v nás strukturalizuje nové sjednocení srdce, mysli a činu. 

Požehnaný týden Petra Nel

 

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz