Tag Archive | prítomný okamih

Kryon – Dovol energii volně plynout

Každý den se potýkáš s množstvím výzev, kdy Tvá reakce přímo souvisí s tím, zda tě výzva blokuje nebo se díky ní necháváš unášet přílivem energie. Když se uvolníš v energii, ve které se nacházíš, dosáhneš všech tužeb mnohem snáz. Nečekej na vhodnější den. Nečekej na vhodnější konstelaci hvězd. Nečekej na souhlas svého partnera, učitele, mistra. Jen Ty sám o své energii rozhoduješ.

Každý den pro Tebe může být z pohledu energie mimořádný. Zázraky se nejčastěji dějí v okamžicích, kdy jsi v proudu hojnosti energií a tyto okamžiky nejsou závislé na energii kolem Tebe. To, co o zázracích rozhoduje, je energie uvnitř Tebe a Tvé vlastní rozhodnutí zažívat každý den v energiích svobody, učit se ze svých omezení a ve vděčnosti rozvíjet svůj energetický chrám. Stojíš na prahu nových objevů. Každý den je nový. Každá chvíle je vzácnou příležitostí k návratu ke svým pravlastním vysokým vibracím. Jen si dovol plynout v energii přítomného okamžiku a tím získáš raketový náboj, jež Tě bude provázet po celý Tvůj pobyt na Zemi.

S láskou Kryon.

Channeling Kryona přijala Marketa Selinijana 06.11.2016 pro www.zemeandelu.cz

kryon

VYTVÁŘENÍ NEBE NA ZEMI

Skutečná cena za svobodu není utrpení, ale odpovědnost. Namísto toho, abyste svalovali odpovědnost za své chyby na někoho jiného, musíte si je přiznat a poučit se z nich. Změnit svůj způsob myšlení a jednání. Začít si po sobě uklízet.
A rajská zahrada pak zase začne kvést. Zasadíte nové květiny a stromy, zavlažíte půdu a vytrháte plevel. Jste za své výtvory zodpovědní a jim se daří. To, co sklidíte během žní, bude záviset od toho, co každý den zasadíte.

Takový život jste si vybrali, když jste se sem rozhodli narodit. S těmito zákony musíte spolupracovat. Musíte žít se svými chybami, dokud je nenapravíte. A dokud se nenaučíte odpustit minulosti a tvořit předvídavěji a zodpovědněji, budete zažívat některou z forem pekla na zemi.

Tato planeta je studijní laboratoří, jež vám pomáhá rozvíjet sebedůvěru a ohleduplnost, které potřebujete, abyste mohli vytvářet co nejlepší podmínky pro společné dobro. Momentálně je vaše zahrada vyprahlá a plná plevele. Nestarali jste se o ni s láskou ani zodpovědně. A nikdo jiný se o ni nepostará namísto vás.

Váhu má každá vaše myšlenka, každá emoce, v níž si libujete, každý váš čin. Proto všechno dobře zvažujte. Ptejte se sami sebe, jak vaše myšlenky, emoce a činy ovlivňují druhé i vás. Nežeňte se slepě dopředu, hnaní pochybnostmi, zlostí a strachem. Už si nemůžete dovolit pokračovat v tomto druhu tvoření.
Země vám dala výstrahu. Voda a vítr se zvedly a ve snu k vám promluvily. Zjevil se vám oheň tak jako Mojžíšovi. Už zde nejsou žádná tajemství.

Mnohým z vás se zdá, že se život zrychluje. Tím větší důvod, proč musíte zpomalit. Jak jinak chcete pobývat v přítomném okamžiku? Nemůžete se vypořádat se vším, co se stalo v minulosti. Můžete se vypořádat jenom s tím, co se děje teď.
Je načase žít tak jako kdyby byl každý den váš poslední. Prožívat každý okamžik tak, jako kdyby to byl jediný okamžik, jaký máte k dispozici. Pokud to dokážete, bude z vás dobrý zahradník. Budete mít klidnou mysl a ticho v srdci, jež jsou výsledkem zodpovědného tvoření.

Až se vrátíte do rajské zahrady, budete jíní, než když jste z ní odcházeli. Odcházeli jste skálopevně odhodlaní projevovat svou vlastní tvořivost za každou cenu. Vrátíte se pokorní a ohleduplní vůči všem. Nevrátíte se jen jako synové člověka, ale i jako synové Boha. Prošli jste celou cestu a vrátíte se do počátečního bodu. Budete odpovědní za své výtvory.

77986

DŮVĚŘOVAT KRISTU VE SVÉM NITRU

Jestliže jednáte na základě strachu, nevyřešíte žádné problémy. Jen zvyšujete nerovnováhu a hysterii. Nejednejte na základě strachu. Dovolte strachu, ať se ukáže. Svezte se na něm jako na vlně a pak se vraťte do svého středu. Až potom přijde čas jednat.

Uvědomte si, že máte přesně tolik času, kolik potřebujete, abyste mohli svou cestu završit. Proto nespěchejte. Ale ani neváhejte. Postupujte s vírou, sebedůvěrou a nadšením. Nemyslete na to, co bylo včera nebo co bude zítra. Postačí to, co řeknete a uděláte dnes.
Jděte za tím, co vám dělá největší radost. Vyberte si něco, co vám umožní projevovat lásku, vděčnost a ocenění. Nevyčítejte si, že jste v minulosti trpěli. Odpusťte minulosti a jděte dál.

Dělejte to, co jste vždycky chtěli dělat. Pokud vám za to nechce nikdo zaplatit, dělejte to zadarmo. Pokud vás nikdo nepovzbuzuje, zdvojnásobte své úsilí. Nezanedbávejte své nadání. Spása světa spočívá v tom, aby všichni lidé projevovali své nadání a rozdávali své dary.

Netrapte se nad budoucností. Vždyť ji sami tvoříte. Neomezujte ji tím, co bylo v minulosti. Osvoboďte ji, ať udělá, co je zapotřebí. Mějte víru. Nebuďte připoutaní k výsledkům. Důvěřujte.
Ten, komu důvěřujete, je vtělený Bůh, samotný Kristus. Jak se můžete bát budoucnosti, když je s vámi Kristus? V Něj vložte svoji důvěru.

KNĚŽSKÝ ÚŘAD LÁSKY

Je-li pravda Poznaná a vtělená, lze ji snadno pochopit. Ten, kdo je sám sebou a má soucit, se stává vzorem pro ostatní.
Takoví lidé jsou magneticky přitažliví a neodolatelní, ne nevyhnutně proto, že by měli za sebou nějaké obrovské úspěchy, ale proto že jím záleží na druhých a je to z nich cítit. Jsou plní lásky, překypují láskou; vyvěrá z jejich nitra a pomazává každého, s kým se setká.

Pokud se naučíte milovat sebe, nemůžete nemilovat druhé. Není to vůbec těžké. Je to přirozené a spontánní.

Když milujete, láska je bez hranic. Neustále se obnovuje, proudí do srdce a zase ven. Proud lásky je stály a spolehlivý jako vlny tříštící se o pobřeží. Dotknou se každého břehu a požehnají mu.
Láska není něco, co děláte. Láska je to, co jste. Jste ztělesněním lásky v této chvíli. Nic míň.
To všechno začíná ve vašem vlastním srdci. To tam se zrodil Kristus, ve vás stejně jako ve mně. A jakmile se narodí, už Ho nelze zadržet. Neexistuje místo, kam by nemohl jít. Neexistuje místo, kam by nedosáhla Jeho láska.
Ať jdete kamkoli, Kristus jde s vámi. Hýbe vašima nohama, sahá vašima rukama, mluví vaším hlasem a dívá se vašima očima. Díky vám je všude. Bez vás by byl neviditelný.

Proto vás žádám, abyste v sobě probudili sílu lásky a stali se jejími svědky na tomto světě. Ne, ne abyste lidem kázali nebo je obraceli na víru, ale abyste jim naslouchali, utěšovali je a pečovali o ně. Láska, která se projevuje vaším prostřednictvím, je Kristova přítomnost. Protože se vaše srdce otevřelo, lidsky nástroj plane Božským světlem a vy jste ztělesněná Boží láska.

Nečekejte, až zase přijdu. Buďte nástrojem, jehož prostřednictvím se má láska dostane k vašim bratrům a sestrám. Druhý příchod nastane, až se Kristus narodí ve vás. Tehdy se naplní slib. Tehdy přijde Mesiáš.
Když jsem já zaslechl volání, poslechl jsem je. Vy je teď také slyšíte a musíte je poslechnout tak, jako jsem to udělal já. Vzpomeňte si na prosté ponaučení, které vám dávám:
„TO, CO NENÍ PROJEVEM LÁSKY, JE TŘEBA ODPUSTIT, A TO, CO JE ODPUŠTĚNÉ, TRPĚLIVĚ A LÁSKYPLNĚ ŽEHNÁ NEDOKONALÉMU SVĚTU.““

Paul Ferrini – Svobodná láska

Problémy jsou iluze vaší mysli

Musíte si uvědomit, že žádné problémy neexistují. Existují jen životní situace s nimiž se musíte smířit jako se součástí existence přítomného okamžiku, dokud se nezmění nebo dokud se nedají řešit. Jaký problém máte právě v tuto chvíli?

Problémy jsou výtvorem lidské mysli a ke své existenci potřebují čas. Nemohou existovat v přítomném okamžiku.

Soustřeďte svou pozornost na přítomný okamžik a řekněte mi, jaký problém máte teď.

Nic neříkáte, protože je nemožné mít problémy, když jste plně soustředěni na přítomnost.

Samozřejmě že jsou situace, které je třeba vyřešit nebo přijmout. Ale proč z nich dělat problém? Proč dělat problém z čehokoli? Není snad život dost zajímavý a náročný i bez toho? K čemu potřebujete problémy?

Vaše mysl podvědomě problémy miluje, protože vám poskytují jakousi totožnost.

Máte-li „problém“, znamená to, že přemýšlíte o situaci, kterou nechcete nebo nemůžete vyřešit a se kterou se nevědomě ztotožňujete. Zabýváte se svou životní situací natolik, že přestáváte vnímat život a Bytí. Nebo přemýšlíte o stovkách věcí, které budete muset udělat v budoucnosti, místo abyste se soustředili na to, co můžete udělat hned teď.

Když z něčeho děláte problém, působíte si bolest

Stačí učinit jednoduché rozhodnutí: ať se děje cokoli, nebudu si působit bolest. Nebudu z ničeho dělat problém. Ačkoli je to velice jednoduché rozhodnutí, je zároveň velmi radikální. Takové rozhodnutí neučiníte, dokud nemáte plné zuby utrpení. A nebudete je moci realizovat, dokud si neuvědomíte sílu přítomného okamžiku. Jestliže přestanete působit bolest sami sobě, přestanete ji působit druhým. Přestanete znečišťovat svůj vnitřní prostor, naši krásnou Zemi a kolektivní duši lidstva.

present11d

Jestliže jste zažili nějakou životu nebezpečnou situaci, pak víte, že to nebyl problém. Vaše mysl neměla čas dělat z toho problém. V opravdu kritické situaci se mysl zastaví; vy se plně soustředíte na situaci a začne vás řídit něco mnohem mocnějšího. To vysvětluje, proč v takových situacích jsou obyčejní lidé najednou schopni neuvěřitelně odvážných činů.

Životu nebezpečnou situaci buď přežijete, nebo ne. V žádném případě to ale není problém.

Někteří lidé se rozzlobí, když jim říkám, že problémy jsou pouhé iluze. Mají pocit, že je chci připravit o jejich já, do něhož investovali tolik času. Mnoho let se nevědomě ztotožňují se svými problémy a utrpením. Čím by bez toho všeho byli?

Hodně z toho, co lidé dělají a říkají, je motivováno strachem, který je samozřejmě spojen s jejich odloučeností od přítomného okamžiku. Jelikož v přítomném okamžiku nemáme žádné problémy, nemáme ani strach.

Vyskytne-li se naléhavá situace, kterou je nutno okamžitě vyřešit, vaše akce bude rázná a účinná, bude-li vycházet z vědomí přítomného okamžiku. Budete reagovat intuitivně, nikoli na základě ustálených představ své mysli.

V některých situacích, v nichž by vaše mysl reagovala, zůstanete soustředěni na přítomný okamžik a neuděláte nic, což bude mnohem účinnější.

Eckhart Tolle: Moc přítomného okamžiku

Svitek – rukopis psaný životem

Toho dne jsem byla velmi unavená. Několik nocí jsem nespala, jemně-hmotné sféry již dávno před nepokoji zde na Zemi projevovaly velký zmatek, spíše boj. Byla jsem nejen unavená fyzicky, ale též má duše volala po chvilce oddechu, přímo žádala vyšší sféry o pokyny jak dál..

Během dalšího popíjení kávy, která mě měla alespoň trošku povzbudit jsem se přes její údajně velkou intenzitu kofeinu zasnila a vnímala pokyny svého neviditelného průvodce… Nemluvil ke mně, vnitřními smysly jsem vnímala starodávný svitek, který měl obsahovat pradávná tajemství. Napřáhla jsem tedy pomyslně svou dlaň k nabízenému svitku a začala ho pomalu rozvíjet. K mému velkému překvapení jsem neznámému písmu, symbolům a znakům ihned rozuměla… Rozuměla jsem jim proto, že každé písmeno, symbol i znak obsahoval v sobě současně i obrazy, vize a hluboká poznání..

Viděla jsem úžasnou bytost, která toto vše sepsala. A nejen sepsala, psaním těchto pradávných textů měnila minulost i budoucnost a to do JEDNOHO VĚČNÉHO PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU.

V tzv. minulosti jsem viděla obrazy i děje nelehkých zkoušek nositelů Světla. Viděla i vnímala jsem, jak čisté vysoké duchovní bytosti, neznající temnotu lži, psychické manipulace a zákeřných bojů, vždy selhávaly, viděno očima pozemských událostí, během naplnění své duchovní mise. Na starobylém svitku jsem viděla též nepokoru určitých vysokých duchovních bytostí inkarnovaných na planetě Zemi a to díky nárůstu jejich osobního já – vyvíjejícího se lidského ega. Sledovala jsem obrazy zkázy Lemurie, kdy bezbrannost čistých duší pošlapaly psychické temné síly, inkarnující se paralelně s těmi čistými. Probíhal vlastně  určitý experiment, zda čistota vědomí během pobytu ve hmotě vyhraje, či podlehne temnotě..

Na starém svitku jsem pak vnímala obrazy Atlantis, velmi vysoké civilizace, která měla dokázat, že vyvinutý intelekt společně s duchovními silami navrátí původní čistotu z dob Lemurie.. Malou chvíli vše probíhalo podle dokonalosti vytvořeného scénáře božského modrotisku toho období, ovšem ani velmi vyvinutá analytická mysl nestačila k tomu, aby se tato civilizace udržela..

Držíc ve své dlani starý rukopis, nedalo mi, abych se nepodívala na příběh jedné ženy, vysoké kněžky, která během oněch cyklů času působila.. Před očima se mi začal odvíjet děj připomínající mi přítomný okamžik mého bytí..

Na této planetě vysoká kněžka působila mimo jiné i jako správce času. Jistě, v mnoha meta-fyzických knihách se učí, že čas neexistuje, ale… Existují různé reality i jejich možné varianty, existují dimenzionální pásma, kde z našeho hlediska „čas plyne“ jinak.  Onen „Přítomný okamžik“ se nachází pouze v tzv. bodě 0, v bodě, kde neexistuje pohyb energie, poeticky napsáno, moment, než se oceán vědomí Zdroje nadechne a vydechne, než začne tvořit…

V lidském měřítku to znamená být v naprostém emočním i mentálním klidu, co nejvíce energeticky i duchovně být spojen se svou životní jiskrou (energetickým centrem naší soustavy merkabických polí).

kry

Z obrazů pradávného svitku jsem viděla, že jakákoliv emoce – neboli energie v pohybu vytváří časová i dimenzionální pásma a to díky zvýšené či snížené frekvenci našich polí. A nejen to, na určité časové ose, v určitém časovém bodě dochází k tomu, že se rozhoduje o našem osudu… Kdo že to tedy rozhoduje o našem osudu? Jsme to my sami, podle našich rozhodnutí, podle našeho emočního i mentálního mistrovství či propadu… Rozhodují naše energetická pole svou výškou frekvence, zda klesneme do toho pomalejšího toku energie, či naopak zrychlíme čas tím, že zvýšíme frekvence a tzv. utečeme z nízkého energetického toku.

Samozřejmě, že tyto časové body více osob v životních příbězích se prolínají, vzájemně ovlivňují, mísí..

V úžasu nad spletitostí a současně genialitou toho všeho jsme téměř nedýchala.. Ano, vlastně si to vše z „té doby“ pamatuji, jak jsem to jen mohla zapomenout..

Můj milovaný průvodce se na mě díval s pochopením a laskavě mě pobízel, abych četla svitek dál..

Příběh vysoké kněžky, který mě lidsky zaujal, už nebyl tak důležitý nad poznáním nezměrnosti zákonitostí dimenzí, času, svobodné vůle, čistoty vzestoupeného vědomí. Poslouchajíc svého průvodce jsem četla dále svitek psaný životem, jemuž jsem se učila rozumět..

V jednom z obrazů jsem viděla i Tebe… Poznala jsem, že díky tvým zkušenostem s temnotou jsem nemusela šat mé duše barvit do tmavších barev, tvé zkušenosti se paralelně stávaly i mými… Tolik životů jsem se tě snažila násilím přivést ke Světlu, zatím co ty jsi prožíval události, které pak patřily i mě. S úžasem jsem hleděla na toto poznání, v duchu litující toho, že se mi tento svitek nedostal do rukou před mou první inkarnací zde na Zemi, jako důležitý Manuál  :) …

A tak jsem vnímala se zatajeným dechem další obrazy vynořující se z pradávného svitku….

pokračovanie – 2. časť

Zuzana Soukupová

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz)

PŘIJMĚTE TO, JAKO KDYBYSTE SI TO SAMI VYBRALI

AŤ SE V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU DĚJE COKOLIV,
PŘIJMĚTE TO, JAKO KDYBYSTE SI TO SAMI VYBRALI.

“Příjměte to a potom jednejte. Vždy pracujte s tím, nikoli proti tomu.
Udělejte si z přítomného okamžiku svého přítele a spojence a ne svého protivníka.
Zázračně to promění celý váš život.”

~ Eckhart Tolle

CL

Telo svetla – odkaz od Féwy

Nič nerobte, vážne, nerobte nič, čo nie je životne dôležité. Nastavte sa na úsporno – pohodový režim a najlepšie by bolo vypnúť mobilnú sieť :). Nielen pohltí ako čierna diera spústu času, ktorý môžeme venovať sebe, deťom, blízkym, ale ako bonus nám dáva pocítiť “smog”, ktorý skutočne nepotrebujeme. Je to dôležité a nič to nestojí :). Len jedno k tomu potrebujete – myslieť na seba. Tieto slová sa týkajú predovšetkým žien. Haló, počujete ma, dievčatá? Opäť sa z nás stáva tá žena Bohyňa, ktorá nič nemusí a napriek tomu všetko zvláda. To je energia, ktorá z nás vyžaruje….energia všetvorivá, láskyplná, ktorou prežiarujeme svoje okolie. Energia, ktorá mimo čas…mimo otrokársky svet a jeho systém celkom jednoducho funguje. To je moment prítomna, ktorý bol vysvetlený snáď zo všetkých svetových strán a uhlov pohľadu. Aby rôzne myšlienkové sféry /vibrácie/ pochopili, čo sa za týmto pojmom skrýva. Uvedomte si, že všetko, čo ste doteraz robili predovšetkým pre svojich blízkych /a to platí nielen pre ženy, ale i pre mnohých mužov :)/ je energia bezpodmienečnej lásky, ktorú ste dávali. V mnohých prípadoch to fungovalo /funguje/ len jednosmerne. Pričom okolie vníma akúkoľvek Vašu činnosť /Vaše jednostranné rozdávanie sa/ ako niečo celkom samozrejmé. Pochopiteľne. Zvykli si, že to tak funguje a zjavne je to pre nich príjemné, pretože v opačnom prípade by takto nereagovali. Že ste uštvaní, unavení, ulietaní a nezostáva Vám ani chvíľočka pre seba ich očividne nezaujíma. Pretože nikdy neboli vo Vašej koži. A je čas, aby Vás odbremenili, boli spoluúčastní na deľbe práce. Vraciame sa k rovnováhe. Aby ste si i Vy mohli vychutnať šálku kávy….robiť niečo, čo Vás skutočne baví. Mať čas pre seba. Pretože život má nielen smutné oči, či tvár, ale i druhú stranu mince, ktorá bola systematicky zneviditeľňovaná. A tou druhou stranou mince /a pritom nesmierne dôležitou/ SOM JA, to znamená, že je to i je radosť, ktorú cítime, keď robíme to, čo chceme, alebo túžime. Za jeden povraz s neštandardným myslením ťahá i schopnosť povedať NIE. To znamená myslieť i na seba.

Často spomínam vízie, ktoré u mňa súvisia s informáciami i kódmi….s projekciou dôležitých vhľadov. A jedným z nich bol pohľad na princíp človeka. Skúste si sami vizualizovať, že sa pozeráte na človeka, ktorý sedí za stolom. Pije z veľkej šálky /niečo…čaj, kakao, mlieko…do šálky som nedovidela :)/. Na tanieriku sendvič, ktorý do seba medzi pitím súka :). Pred sebou ďalšiu šálku s uvarenou kávou….počítač….papiere na ktoré niečo píše….a popritom ešte s niekým komunikuje. Zrazu sa očividne zastaví dej tohto “filmu” a nastáva odklon, čiže divergencia. Človek, na ktorého sa pozeráte, odsunie všetko od seba a chvíľočku len tak bezmyšlienkovite sedí a pozerá pred seba. Myslí a nemyslí :). Môže to byť nepatrný moment, pár sekúnd…niečo ako skrat. Tento moment môžeme vnímať ako čas, ktorý sa zastavil. Môže sa stať, že sa vidíme i z druhej /opačnej/ strany, čiže sa na seba pozeráme. A od tejto chvíle je všetko naopak, čiže naruby. Realitu vnímame zo stredu seba samého. Na svet, na ľudí, na bytie sa pozeráme srdcom a podľa toho i konáme. Uvedomujeme si, že rýchlosť nahráva protipólovej realite, ktorá v novom myslení už nie je prítomná. Jednoducho konáme tak, ako cítime a môže nám ktokoľvek, čokoľvek hovoriť /tvrdiť opak/ – jednoducho nemá šancu nás svojím protipólovým myslením presvedčiť. Pretože my už jednoducho vieme….

A čo následne urobil človek, ktorý prezentuje svet, neustále sa niekam ženúci, rútiaci….svet chaosu, ktorý systematicky do nás vnáša svoju filozofiu? Pozrel sa okolo seba a vybral si šálku kávy, ktorú v kľude popíjal. Potom si zobral diár a písal…..atď. Čiže pozornosť zameral len na to, čo v danej chvíli robí….tvorí. To je stav bdelej prítomnosti, ktorý funguje tak, že srdcom tvoríte. Hlava v zmysle materiálneho myslenia sú nízkofrekvenčné vzorce, s ktorými súvisia i plány, ktoré v rámci všetkého, čo sa deje, už o pár minút môžu byť nerealizovateľné. Akonáhle sa nachádzame vo svojom strede /prítomnosť/, všetko čím sa zapodievame nám ukazuje najoptimálnejšie riešenie i kroky, ktoré podnikáme…

fewa

Uf, ako to stručne a pochopiteľne vysvetliť….povedala som si dnes ráno, keď som dešifrovala aktuálne čerstvé info – kódy, ktoré som poukladala ako bagetky na stôl. Len ich “skonzumovať” :). Vstrebať, načítať, absorbovať kolektívne pripravené menu.

Nachádzame sa vo vibráciach, ktoré v podstate znamenajú vystúpenie z kvadrantov časopriestorovosti v ktorej sme žili tak, ako sme žili. To znamená, že sa jedná o vystupovanie z kvadrantov časových línií, kde sme sa naučili trojrozmerne vnímať svet, v ktorom žijeme. Jeho kontrasty, polarity. Jednoducho spektrum všetkého.

Dosiahnutím absolútneho vrcholu všeobsažnosti daného časopriestoru sme vystúpili /niektorí dobiehajú/ z kocky času – reality, ktorá je plná poučiek, vzorcov, štúdií i študovania a overovania si v praxi, ako to tu funguje. Vnútro tejto kocky obsahuje myšlienky, štruktúry, vzorce, ktoré sú už v novom myslení zbytočné. Okrem známych tvarov, zvukov, farieb sa jedná i o fyzikálno, ktoré s linearitou času súvisí. Zavreli sme /zatvárame/ pomyselné dvierka a kľúč hádžeme do kocky za sebou. Je to kľúč, na ktorom je nahrané všetko, čo s linearitou života súvisí /stopy/. “Oprášili” sme si dlane i “šaty”. Niektorí z nás sa ešte otočili a letmým pohľadom precítili, čo všetko ich život obnášal. To znamená, že sme sa mohli cítiť rôznym spôsobom unavení, ubolení, znechutení, nostalgickí, smutní, precitlivelí, často so slzami na krajíčku. Ale i naopak – naštvaní. Sú to emócie obrazov prežitého, ktoré sa z nás ešte vyplavovali, pričom sme najbližšiemu okoliu pomáhali.

fewa2

Energetickým portálom Leva sa posunom v poli kvant dostávame do rozpínajúceho sa svetla, ktoré je všade okolo nás. Ako keď stojíme v strede vesicy piscis, pričom z jej /z nášho/ stredu vyžaruje nekonečný Zdroj lásky. Čo sa pochopiteľne netýka bezemočných klonov. Energií bez duše, bez duchovného vnútra. Svetlo, v ktorom sa týmto energetickým posunom nachádzame, bude obracať naruby všetko, čo sme doteraz vnímali ako jediné reálne možné. S čím logicky súvisí i iné fyzikálno. Priestoročas, ktorý je v nás, ale i všade okolo nás. S jeho funkčnosťou sa znovu budeme zžívať.

Zdroj, od ktorého sa všetko nami zabudnuté odvíja, je kvantovým mechanizmom, ktorým je jednoducho povedané láska. Je všeobsažným komplexom vnímania lásky ako celku. To znamená – nielen pohľadom fyzickým. Je silou i láskyplnosťou. Láskyplnými energiami, o ktorých dôležitosti sa budeme presviedčať.
Materiálny Matrix a jeho filozofia je proti všetvorivému Zdroju, ktorý je v nás – prd do stromovky. Lepší výraz skutočne nenachádzam. Prd, ktorý už len zapácha prehnitosťou parazitických exkrementov. A my sme vďaka tomu so sebou vliekli čoraz väčšie záťaže. S hlavou zapatlanou nevedomosťou. Vysmievajúc sa všetkému, čo je skutočnou pravdou – že sme láska. Vysmievajúc sa vlastnej neschopnosti samostatne myslieť. Bez akejkoľvek snahy pozrieť sa konečne dnu…do svojho vnútra. Všetko, čo sme dovolili, sa pochopiteľne odzrkadlilo na Zemi, ktorá je spojenou nádobou. Ale nielen na Zemi – i v našich životoch. Emočnými blokmi, čoraz viac sa prehlbujúcim deficitom radosti, humoru, smiechu -. deficitom vzácneho korenia.
Ego sa týmto stáva bezúčelové a kto sa s ním ešte chce hrať, sám príde na to, že už takáto hra nebude fungovať.
…sme Zdrojom zázrakov. Sme zázračná sila i láskyplná neha duše i ducha, ktorý kedysi dávno pricestoval na Zem….

fewa1

Žiarenie v zrýchľujúcich sa energetických vlnách /vlnenie/ nás extrahuje z tela, pričom sa do reálneho, takpovediac multifunkčného tela vraciame. To znamená, že sa aktivuje telo svetla. S týmto telom súvisí nielen proces regenerácie, ale súvisia s ním i zabudnuté schopnosti. Schopnosti božské, schopnosti tvorcu /všetvorivé/ všetkého, čo je. Neviem, či sa mi podarí vysvetliť tento proces, ktorému hovoríme nanebovstupovanie, ale pokúsim sa :). Vlny Centrálneho Slnka, to znamená vlnenie si skúste predstaviť ako vlny na mori. Vzdúvajúcimi sa vlnami prebieha to isté vzdúvanie :) u nás. A to na horizontálnej rovine /úrovni/. Pričom vertikálnym tokom prúdia nové energie svetla, ktoré nazývame božské. Naším pričinením, energiou Centrálneho Slnka intenzita tohto toku energií / frekvencia…výška, rýchlosť vzdúvajúcej sa “morskej” vlny/ narastá. To znamená, že sa žiarením Centrálneho Slnka, ktoré vysiela množstvo kódov, pretransformováva, modeluje vyššou frekvenciou každý atóm, každá bunka nášho fyzického tela a my sa posúvame v čase, s čím súvisí i iná mriežka, aktivácia DNA, iné aktivované prvky, iné fyzikálno, atď. Jednoducho božská láska, ktorá všadeprítomná. Týmto spôsobom vystupujeme /vysúkavame sa ako had z kože/ z tela fyzického, pričom vystupovaním z tela súčasne prebieha proces na základe ktorého sa stíha telo prispôsobovať novým parametrom. Ako som nedávno zdieľala v info – kódoch….duša sľúbila telu, že ho zoberie so sebou :). Za normálnych okolností sa vlastne jedná o smrť, kedy telo zostáva a duša odchádza. To je i dôvod, prečo celý proces transformácie tak dlho trvá. Keby dej prebiehal rýchlo, máloktoré telo by to vydržalo. Prepólováva sa vedomie /vraciame sa k vedomiu lásky/ a my, rovnako ako Zem, sa holograficky posúvame do inej reality, jemnejšej, svetelnejšej, vitálnejšej, multidimenzionálne tvorivej. Ako keď je mnoho prechodných izieb /čo býva často na hradoch a zámkoch/ a my prechádzame z jednej izby do druhej.

Féwa (9. 8. 2015)