Tag Archive | prítomnosť

Abraham Hicks – Jak se zaměřovat, abyste necítili nedostatek?

Cítíte, že vaše vyšší Já je v přítomnosti všeho, čemu říkáte budoucí čas? Tohle je důležité uznat. Vaše vyšší Já je v přítomném čase toho, čemu říkáte budoucí čas. Vaše vyšší Já žije to, co přijmete a umožníte si zažít. Takže vaše vyšší Já tam už je. Cítíte, jak řízení své vibrace, což je o cítění se tak, jak se cítí vaše vyšší Já, o naladění se na jeho vibrační frekvenci. Pokud se ladíte na frekvenci svého vyššího Já, které už žije to, co chcete žít, cítíte nyní to uspokojení, které byste žili? Pokud ale stojíte ve svém nyní a saháte po uvědomění věcí, než jste připraveni přijmout jejich vibraci, tak si v sobě vytváříte nedostatek a nyní cítíte nespokojenost namísto radostného očekávání.

Cítíte to? Co s tím dělat? Cokoliv chcete, abyste se nyní cítili dobře. Můžete se cítit dobře už nyní. Je něco, co chci, co nemám. My na to: Takto se tam nedostanete. Dobře, zeptám se znovu: Jak se dostanu z místa, kde nechci být, někde, kde chci být? Takto se tam nedostanete. Zeptám se jinak: Jak se mohu dostat tam, protože tady se mi to moc nelíbí. Takto se tam nedostanete. Jak si mohu vynahradit to, co mi nešlo dobře? Nemůžete, protože vaše uvědomění, že to nešlo dobře, to bude udržovat, že to nepůjde dobře. Jak se mohu dostat tam, kde chci? Tím, že budete šťastní z toho, kde jste.

Jak mohu být šťastný, kde jsem? Jak mohu být šťastný, kde jsem, když tady tolik věcí chybí? Tím, že budete šťastní z věcí, které už jsou tam, kde jste. Tím, že budete cítit moc své přítomnosti. Používáním své přítomnosti jedině tak, jak můžete. Ta jediná tvůrčí moc, kterou máte, jediná schopnost, kterou máte k záměrnému tvoření, jediná efektivní věc, kterou můžete dělat, je sladit se se zdrojem.

zakona-na-privlichaneto

 

To je vše, co můžete udělat. Sladit se, sladit se, sladit se. Vše ostatní je zařízené. Sladit se. Poté se řiďte impulsem. Tečka. Často se ptáte, jak se dostanete někam jinam. My na to: Vážně? Jak se dostanu někam jinam od tohoto požehnaného místa, kde jsem, kde jsem sladěný se zdrojovou energií? Víte, jak moc jste chtěli tento okamžik v čase? Tohle tělo? Tohle uvědomění? Tyto fyzické smysly? Tento mechanismus zaměřování? Tuto schopnost myslet? Tuto schopnost komunikovat s ostatními? Tohle a tohle a tohle?

Všude, kam jdete, vše, co děláte…  každý moment, co jste v tomto těle, uvědomujete si, jak je to cenné a jak moc jste to chtěli? Jaký to má skutečný potenciál? Být někde jinde? Odůvodňovat si to, že jste tady, mluvením o kilometrech a mokasínech, ve kterých jste už chodili? Ptáme se vás, jaký má život smysl kromě tohoto momentu? Uspokojení je o čem? Co je uspokojení? Soulad… je to soulad. Je to soulad s tím vaším širším já.

Takže jsem to já naživu a nechávám svou úplnost vědomě být naživu. Já jsem si vědom, co můj vnitřní zdroj nyní prožívá. Pokud jste v místnosti sám, co podle vás zdroj dělá? Co podle vás zdroj dělá  v tom okamžiku s vámi? Myslíte si, že zdroj je na jiném večírku. Vaše vyšší Já není na jiném večírku. Nemá žádný strach, že něco promešká. Vaše vyšší Já zná potenciál uspokojení. Řekněme, že jste v místnosti sám.

Co podle vás dělá vaše vyšší Já? Libuje si, oceňuje, užívá si vaši fyzičnost, zaměřené ve vašem těle, cítí se ve vašem těle dobře, vždy je schopné najít pozitivní aspekty. To dělá vaše vyšší Já a to chcete dělat vy, pokud chcete být v tento a tento a tento moment radostní. Někdy chcete jet na dovolenou a v době směřující k dovolené se nebavíte. Někdy jste na dovolené a i tak se nebavíte, protože vám dovolená před očima utíká.

Někdy jste tady a něco děláte a přejete si být jinde, a někdy tam jinde jste, a pak si přejete být zase jinde. Sotva kdo z vás je plně zapojen do tohoto okamžiku tady a teď a umožňuje spojení fyzična a nefyzična… Chápete, jak důležité je pro nás to spojení? Jak moc se nám líbí nehledě na to, co děláte? Jak moc rádi proudíme s vámi, nehledě na to, co děláte? Pokud byste se oddali vědění, že s vámi proudíme, tak vše, co se snažíte dělat, nebo odůvodňovat, cítili byste cestu… myslíte si, že ji ucítíte, kdybyste ty všechny věci zatlačili na místo.

Je jedno, jak se dostanu někam jinam, protože jsem tady. Je jedno, co jiného je na cestě, protože tohle je dobré. Nyní jsem šťastný tam, kde jsem, a očekávám nekonečný nadbytek radostných zážitků. Jsem spokojený tam, kde jsem. Jsem zamilovaný do života tam, kde jsem. Miluji sebe… hodnotné, požehnané já.

Napojen na zdrojovou energii, která miluje každou chvíli, co jsem tady zaměřený. Prožívá tuto časoprostorovou realitu skrze mě a přesto ví, co je dalšího, dalšího, dalšího a dalšího, ale bez nedostatku v očekávání. Jen ví, že je více a více. Žádné vědomí nedostatku. Žádné spotřebování zdrojů. Obnovený, naplněný, doplněný…

Zdroj: https://abraham-hicks.cz/

Reklamy

Horoskop na obdobie 5. 12. – 11. 12. 2016

Projděte branou

Hlavním tématem tohoto týdne je konjunkce Slunce se Saturnem ve Střelci, která je o zodpovědnosti, zralosti a moudrosti. Svobodné Slunce ve Střelci začne podléhat Saturnu, který požaduje zralost a zpomalí události nebo je spíše povede do větší systematičnosti a řádu. Budeme mít tendence dodělat započatou práci, abychom naplnili své povinnosti a zodpovědnost. Dbejte na respektování pravidel, řádu a zákona, protože porušení v této době nebude prominuto. Stačí malé překročení hranic a pravidel, okamžitě budete „chyceni“ a ponesete si důsledky. Jsme vedeni k prohloubení své moudrosti a zralosti na základě přijmutí zákonitostí bytí, společnosti a vyšších zákonitostí. Můžeme proto očekávat zkoušku charakteru a schopnosti přijmout zodpovědnost za svou budoucnost. Pokud vám leží na srdci vaše budoucnost, „musíte“ objevovat nový způsob života a zdravější prostředí. Jestli budete čekat, že se něco stane, promarníte šanci. Je potřeba se rozhodnout a konat. Harmonický aspekt od Urana na konjunkci Slunce a Saturna podporuje správné rozhodnutí a možnost projít branou. K tomu potřebujete vědomí sama sebe a velkou odvahu. Poučit se z minulosti a překročit omezení, které jste si v minulosti vytvořili a jít kupředu. Tento aspekt je působení reformy. Nové počátky mají vyhlídky na uskutečnění. Objeví se krystalizace. Jakákoliv povrchnost, lehkovážnost projde procesem zrání. To, co nemá potenciál hloubky, pevného a trvalého zhmotnění, skončí. To, co má předpoklady k zakořenění, se prohloubí.
Konjunkce přesně nastane 10. 12. 2016, ale působí v období 5. – 16. 12. V dalším týdnu se Slunce bude od Saturna odpoutávat a působení bude slábnout.

Merkur v Kozorohu v harmonickém aspektu na Neptuna v Rybách dává schopnost komunikovat konstruktivně, svědomitě, a přesto s citem a určitým přesahem. Něco nás nutí mluvit o tom, co vychází z nitra a je potřeba k tomu přistoupit prakticky, moudře. Je to důležité pro každodennost, týká se to obyčejného života. Skrze slovo tvoříme novou formu. Vzhledem k výše popsané energii (konjunkce Slunce a Saturna, který je vládcem znamení Kozoroha), nám právě Merkur (mysl a komunikace) v Kozorohu pomáhá prakticky a srozumitelně uchopit vnitřní prožívání, které může být odlišné než dříve a je silně propojeno s krystalizací nové formy. Niterně se v lidech děje velmi mnoho vnitřních procesů, které jsou těžko uchopitelné, protože jsou z nové úrovně prožívání duše. A právě mysl zpracovává tyto vjemy a vyhodnocuje „výstupy“ a případná řešení. Kozoroh – zemské znamení potřebuje srozumitelnou metodologii. Co s tím, kam to vede a především, aby to bylo uchopitelné v každodennosti. Potřebujeme pochopit, co se to vlastně děje a proč. Jsme proto nuceni hledat konkrétní, jednoduché a jasné pojmenování. Dobře vést vás může tělo, kdy jste schopni konkrétně říct, popsat, co vám je. Soustředění se na teď a tady. Abstrakce je v této chvíli naprosto neuchopitelná.
Může se zviditelnit strach. V té chvíli si uvědomte, že nejste v přítomnosti, protože strach cítíte z minulých zkušeností. Jste v tu chvíli tedy ponořeni v minulosti a propadáte obavám, že přijde stejná bolest a promítáte ji do budoucnosti. Tím vám ale utíká přítomnost, nejsilnější moment, kde ve skutečnosti tvoříte.

Požehnaný týden, Petra Nel

27

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji.

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Začněte ze středu

Člověk, jenž spí, nemůže být v ničem totální. Jíte, a nejste při tom totálně přítomni. Máte tisícero myšlenek, máte tisícero snů, pouze se mechanicky cpete. Můžete se milovat se svou ženou nebo se svým mužem, a nebýt při tom totálně přítomni. Můžete myslet na jiné ženy, milovat se s manželkou, a myslet na nějakou jinou ženu. Nebo můžete přemýšlet o trhu, o cenách věcí, jež si chcete koupit, můžete myslet na auto, dům, na tisícero věcí a milovat se mechanicky. Buďte ve svých činech totální, a jste-li totální, pak musíte být bdělí. Nikdo nemůže být totální, aniž by byl bdělý. Být totální znamená nemít žádné jiné myšlenky. Jestliže jíte, pak jenom jíte. Teď jste totálně tady. Jídlo je vším: necpete se pouze, užíváte si to. Tělo, mysl i duše jsou v souladu a ve všech třech vrstvách vaší bytosti panuje harmonie, hluboký rytmus. Pak se z jídla stává meditace, z chůze se stává meditace, meditace se stává ze sekání dřeva, z nošení vody ze studny, z vaření. Maličkosti jsou přeměněny: stávají se z nich činy, které září světlem.

Začněte ze středu. Je třeba pochopit, že ticho není součástí mysli. Pokaždé, když řekneme: „Má tichou mysl,“ je to nesmysl. Mysl nemůže být nikdy tichá. Samotným bytím mysli je anti-ticho. Mysl je zvukem, nikoliv tichem. Jestliže je člověk opravdu tichý, pak musíme říct, že nemá žádnou mysl. Tichá mysl je protimluv. Pokud mysl existuje, nemůže být tichá. A jestliže je tichá, pak už neexistuje.

stred

Proto zenoví mniši nikdy nepoužívají termín tichá mysl, ale ne-mysl. Ne-mysl je ticho a v okamžiku, kdy je přítomna ne-mysl, nemůžete cítit tělo, neboť mysl je průchodem, skrze který tělo vnímáte. Jeli přítomna ne-mysl, nemůžete mít pocit, že jste tělem. Tělo pro vědomí zmizí. Neexistuje mysl ani tělo pouze ryzí existence. Ticho je znamením této ryzí existence. Jak tohoto ticha dosáhnout? Jak v tomto tichu přebývat? Vše, co můžete udělat, bude k ničemu. To je největší problém. Pro toho, kdo hledá ticho, je toto největší problém, protože nic z toho, co můžete učinit, vás nikam nedovede, činnosti se to totiž netýká. Můžete sedět v určité pozici to je vaše činnost. Určitě jste viděli pozici, v níž sedí Buddha můžete zaujmout stejnou pozici jako on, ale bude to činnost. Buddhovi se však tato pozice přihodila. Nebyla příčinou jeho ticha, byla spíše vedlejším produktem.

Pokud mysl neexistuje, jestliže je bytost totálně tichá, tělo ji následuje jako stín. Zaujme určitou pozici – tu nejuvolněnější, nejpasivnější. Nemůžete to však udělat obráceně. Nemůžete nejdříve zaujmout pozici, a pak přimět ticho, aby následovalo. Jelikož vidíme Buddhu sedět v určité pozici, myslíme si, že budemeli tuto pozici opakovat, dostaví se i vnitřní ticho. To je však chybná posloupnost. V Buddhovi se nejprve odehrál vnitřní fenomén, a potom následovala tato pozice. Podívejte se na to skrze vlastní zkušenost: jakmile se začnete hněvat, vaše tělo zaujme určitou pozici. Vaše oči zrudnou, začnete se tvářit specifickým způsobem. Ve vašem nitru je vztek, a pak přijde na řadu tělo nejenom navenek, ale také vnitřně. Změní se chemická rovnováha celého vašeho těla. Krev proudí rychle, jinak dýcháte, jste připraveni bojovat nebo utéct. Nejprve se však odehraje hněv, a pak přijde na řadu tělo.

Začněte z opačného pólu: nechte zrudnout své oči, zrychleně dýchejte, dělejte vše, co cítíte, že tělo dělá, když se hněváte. Můžete hrát, ale nedokážete v sobě vyvolat hněv. Herec provádí totéž v každém okamžiku. Jestliže hraje roli někoho zamilovaného, činí vše, co činí tělo, když je v nitru láska. Láska tam však není. Herec si možná povede lépe než vy, ale láska se nedostaví. Bude se zdánlivě hněvat víc, než se vy hněváte ve skutečnosti, je to však jen hrané. Uvnitř se nic neděje. Kdykoliv začnete zvnějšku, vytvoříte umělý stav. To skutečné se pokaždé děje nejprve ve středu, a potom vlna dosáhne i k okraji. Nejniternější střed je v tichu. Začněte od něj.

Osho