Tag Archive | priority

Solara – FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA ŘÍJEN 2017

Když se to stane jednomu z nás, stane se to všem!

Říjen nás nese k bouřlivější změně a svlékání toho, co nám už neslouží. Mnohé z toho je spouštěno šokujícími událostmi a Dokonalou Bouří, na které bychom snad touto dobou už měli být zvyklí, ale nejsme. Do mnoha z nás je znovu a znovu tvrdě naráženo. To nezahrnuje jen ty, kteří stojí této Dokonalé bouři přímo v cestě, ale i ty, kteří jsou hluboce naladěni na kolektivní rovinu.

Mnoho lidí po celém světě čelí situacím, kdy všechno ztrácí. Jiní se blíží tomu, že všechno ztratí. To se stane kdykoli, kdy přehodnotíme a přeorganizujeme ve svém životě priority. Jsme obnaženější a opravdovější. A děje se to náhle.

Když zažíváme největší krizi, stáváme se součástí něčeho EPICKÉHO – něčeho, co je za naším individuálním já nebo za životem, který jsme předtím žili. Během této krize pomůže sedět jako Tichý Pozorovatel a držet všechno v Pravdivosti. Můžeme odsunout stranou své strachy a zůstat ve svém plném vědění, že toto NENÍ PŘIJATELNÁ REALITA. Můžeme se dotknout ohně nebo čehokoli, co má krize po ruce. Mluvíme s tím. Dáváme tomu lásku, Stáváme se s tím JEDNÍM. Toto spojení s ohněm nebo jinou krizí nás přenese přímo do Bezčasových Pravých Světů. Jakmile se to jednou stane, nevrátíme se odtud nezměnění.

Jakmile krize přejde, je těžké si vzpomenout, co bylo před ní důležité. Naše priority se náhle přesunuly. Všechno bylo vypáleno v Ohních Přeměny. Pokud si vzpomeneme na něco, co jsme dělali dlouho, ztratili jsme všechnu motivaci k tomu to dělat.

Když tento měsíc začínal, mnoho z nás mělo pocit únavy z bitvy. Jsme jako půda nasáklá vodou, která nesnese už ani jednu další kapku. Opravdu potřebujeme prodloužený odpočinek, ale víme, že se to asi nestane. Opravdu nechceme zažít další drama nebo Dokonalé Bouře. Nechceme být tlačeni do akce nebo se potýkat s další krizí.

V roce 1992 jsme dospěli do bodu, kdy byla Nejvyšší LÁSKA tak silná a ohromná, že naše osobní srdeční čakry nestačily k tomu, aby ji zpracovaly. Tehdy jsme měli udělat posun od našich individuálních srdečních čaker k našemu Jednomu Srdci, což je Srdce JEDNOTY. To je nekonečně silnější a rozsáhlejší emocionální tělo.

Teď to došlo do bodu, kdy potřebujeme udělat další ohromný posun. Tentokrát je to od našich individuálních já k naší Jedné Opravdové Bytosti. Naše fyzické tělo je dokonalou mapou naší Jedné Opravdové Bytosti. Skládá je z individuálních a jedinečných částí těla, které dohromady, jako Jeden, tvoří plně funkční tělo. Pokud se něco stane části našeho těla, ovlivní to celek. Například, když nás bolí zub, zbytek našeho těla se necítí dobře. Bolest našeho zubu ovlivní všechno, co zažíváme. Když nakonec jdeme se svým zubem k zubaři, nemůžeme poslat jenom ústa musí tam jít celé naše tělo.

Totéž platí o Jedné Opravdové Bytosti. Když část naší Jedné Bytosti trpí, cítíme to všichni. Pokud část naší Jedné Bytosti hladoví a my máme spoustu jídla, vytvoříme pocit hladu v jiné oblasti naší bytosti, jako je hlad po lásce a hlad po porozumění.

Tak jako neřekneme našemu zubu: „To je tvůj problém. Tvůj dost drsný, špatný problém. Poraď si s ním sám.“, tak to také nemůžeme říct částem naší Jedné Bytosti, které byly zatopeny, vypáleny nebo zbořeny zemětřeseními. Nemůžeme ignorovat ty z nás, kteří se snaží přežít v dobách, které přinášejí velkou výzvu. Když se to děje jednomu z nás, děje se to všem!

Nyní máme rozšířit své vědomí, aby vždy objímalo naší Jednu Pravou Bytost. Musíme stále prohlubovat svůj Soucit a plně objímat celé lidstvo, zvláště ty, kteří procházejí dobou výzev. Je čas zjistit, že jsme neoddělitelně spjatí s Pachamamou a všemi přírodními světy jako Jedna Pravá Bytost. Držet všechny Světy uvnitř Světů ve vyrovnání pozic do linie s Čistou Pravou Láskou. A pak všechno vzít do Bezčasových Pravých Světů Nové Reality.

Není čas přestat se účastnit toho, co se děje ve světě. Také není čas upadnout do režimu reakcí, kdy jsme neustále uváděni do bitev a oslabováni každým nejmenším, rozčilujícím detailem toho, co se děje. Už není vhodné být zaměřeni jen na svůj individuální „duchovní“ vývoj nebo osobní přání. Nemáme ten luxus být vstřebáni svým já. Není čas hledat další rozptýlení, snažit se vydělat spoustu peněz nebo si koupit nejnovější přístroj.

UŽ NEMŮŽEME ZAVÍRAT DVEŘE PŘED VNĚJŠÍM SVĚTEM.

UŽ NEMŮŽEME DRŽET SAMI SEBE ODDĚLENÉ OD NAŠÍ PRAVÉ BYTOSTI!

Všichni potřebujeme být ve stavu neustálé PLNÉ OSTRAŽITOSTI. Daleko od čiré nutnosti. Držet Paprsek se nyní stalo a stává naším Novým Normálem. Není okamžik, kdy bychom měli přestat obklopovat v kruhu planetu Láskou, Soucitem, Ochranou a Opravdovostí. Je čas stát se daleko, daleko VĚTŠÍMI! Musíme rozpínat své bytosti, abychom cítili celou planetu, celé lidstvo a Pachamamu, která sídlí v nás. A MUSÍME TO UDĚLAT PRÁVĚ TEĎ!

Pojďme cítit, milovat a chránit naší Jednu Pravou Bytost a naši nádhernou, obléhanou planetu. Pomožme těm, kteří procházejí těžkými časy, jakkoli budeme moci. Držme energetické pole Nové Reality jeden pro druhého. Energie jsou prostě příliš silné a příliš reálné na to, abychom se snažili jimi projít sami. To přesně musíme dělat. Proto jsme tady!

Tak posilujeme rezonanci Nové Reality v každém okamžiku, každým nádechem a výdechem. Musíme být stále více vyháknutí z duality a vědomě se vplétat do JEDNOTY. To není něco, co můžeme udělat později, musíme to udělat teď! Tak sloužíme jako kotevní bod pro nadcházející změnu systémů reality.

KDYŽ SE TO STANE JEDNOMU, STANE SE TO VŠEM!

Solara

www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Reklamy

Čas Rýb

Slunce vstupuje do znamení Ryb 18. února a opouští ho 20. března. Zima pomalu končí a chystá se přeměnit v kvalitativně úplně jiné období. A jarní rovnodenností pak zima definitivně skončí. Znamení Ryb je pohyblivé, předávající. Dochází k přeměně, transformaci hodnot. Naše tělo přizpůsobené chladnému vnějšímu světu a jeho někdy až nelítostnému odrazu do naší duše se musí rovněž proměnit, aby lépe odpovídalo jarním podmínkám. Vše řídí základní parametry, to jest více slunečního světla pod příznivějšími úhly a z toho vyplývající i vyšší teplota okolního prostředí.

Jací zrozenci ve znamení Ryb vlastně jsou?

Symbol Ryb je složen ze dvou obloučků přeťatých úsečkou. Dvě duše, které se hledají, dvě duše směřující do rozdílných světů, jedna dopředu a druhá dozadu, jakoby přítomnost neexistovala. Dvě části naší duše, pevně spojené a přesto toužící po rozdělení. Archetyp Ryb na konci zodiaku předchází Beranu. Princip Ryb je tedy založen na spojování, hledání a nacházení vnitřních cest a řešení otázek světa na úrovni duše, ducha a myšlenky. A přesně tak si mohou ti, kteří se ve znamení Ryb narodili, připadat. Jsou v tomto světě přítomní i nepřítomní. Hledají prostřednictvím podstaty věcí sebe sama a svůj smysl na tomto světě. Pro narozené v Rybách hrají velkou roli psychika a vnitřní procesy. Z pohledu psychosomatického jde o vše, co je zdánlivě marginální, skryté a ve svých projevech takřka autonomní. Je to samotný dýchací proces, pak hormony, žlázy s vnitřní sekrecí. Také všechny neřízeně se v těle pohybující a vyskytující tekutiny, tedy lymfa, mozkomíšní mok. A nakonec i to, co je nám v našem těle nejvíce vzdáleno – nohy, respektive chodidla. V nich začínají energetické dráhy, meridiány a nacházejí se mnohé reflexní body, které, pokud jsou kontaktovány, mohou významně ovlivňovat nastavení organismu a jeho systémů. Proto také v období, po které je Slunce ve znamení Kozorožce, víc tyto části těla trpí, jsou namáhány a jsou citlivější. Znamení Ryb vládne planeta Neptun, jehož symboly jsou oblouček reprezentující duši a křížek ukazující na realizaci. Však také pod vládou Neptunu se duše může přirozeně realizovat, snáze tvoří, prožívá a vnímá. Sbírá božské a vyšší kosmické podněty a v podobě dané uměním či filozofií, náboženstvím je předává dalším bytostem. Neptunický princip je založený na vnímání kolektivního já a my se snažíme propojit a porozumět nejen hudbě sfér, ale i kolektivnímu vyzařování – náladám, trendům světa a společnosti, jichž jsme součástí.

pisces

Čím je období se Sluncem v Rybách charakteristické?

Čas Ryb je perioda bezprostředně předcházející jarní rovnodennosti, tedy době vyrovnání a srovnání energií, hodnot, ale i činností. Vše podstatné končí a ve vnějším světě se zdánlivě nic neděje. Ovšem probíhají intenzivní procesy vnitřní. Je to ideální moment pro čištění na úrovni těla i duše. Příroda nám poskytuje čas a prostor na to, abychom se srovnali, pročistili a připravili na navazující období po jarní rovnodennosti, kdy společně se Sluncem ve znamení Berana začneme otevírat nové události, volit nové přístupy a zabývat se jinými záležitostmi. Na úrovni psychické se setkáváme s existenciálními otázkami, přicházejí témata smyslu a podstaty bytí, může se ozvat nespokojenost, rozladění. Hledáme sebe sama a legitimně pochybujeme o mnoha dosud nezpochybnitelných postulátech. Přehodnocujeme cíle i priority. Otáčíme se za uplynulými událostmi a rozhodnutími. Měli bychom si vše definitivně ujasnit, aby nebylo nutné se dál k ničemu vracet. Po fyzické stránce je žádoucí posilovat tělo a dodávat mu to, o co během dlouhé zimy přišlo. Jde nejen o stopové prvky, vitaminy a další esenciální složky potravy a výživy, ale též o fyzický pohyb a přirozenou aktivitu. Čas se Sluncem procházejícím Rybami je obdobím, kdy jsme nejvíce sami se sebou, dotýkáme se skrytých procesů, možná i tajemství a záhad, nejasností. Jedním z největších tajemství je dar života. Setkejme se tedy se sebou, najděme se v míru, zklidněme, vyčistěme tak, abychom mohli plnohodnotně přivítat jaro a vše, co nám přináší.

Astrolog a astropsycholog Ondřej Habr

Síla Země – odkaz od Zlatej dušičky

Je čas, lidé Země. Hledáte odpovědi, ale mnohdy netušíte, že otázky, které pokládáte, vám nemohou pomoci získat takovou odpověď, po které toužíte. Zaobíráte se svými životy a často řešíte podobné věci, aniž se zamýšlíte nad jejich významem. Chápeme, že jste mnohdy zmateni. Též život vám nahrává k tomu, abyste se dostali z bludného kruhu vašich iluzí. Často se cítíte neschopni pohybu, jakoby jste se točili v kruhu. To vám ukazuje, že je čas zpomalit a popřemýšlet o tom, co v životě chcete. Uvědomit si priority. Stále získáváte sílu ze svých naplněných přání, z toho, co vás těší. Nejvíce síly však přichází skrze lásku. Najděte v sobě odhodlání, abyste změnili své strachy. Otevřete se nečekanému. Neboť život není stereotyp. Je to oslava tvořivosti, víry v sebe.

Lidé Země, zkuste být veselí a radostní, nechtějte si pěstovat sebelítost a nedůvěru ve své schopnosti. Cokoli, co vás pozvedne z emocí strachu, je přínosné. Energie Země vyvěrají z léčivých míst, často jste vedeni právě tam, kde se cítíte výborně po těle i na duši. Získáváte nejen sílu, ale též schopnosti uzdravit sami sebe. Síla Země je na mnohých místech ohromná. Musíte propojit svá těla s touto energií. Choďte bosi, dotýkejte se země, v mnohém budete léčeni. Milujte dny, kdy se můžete toulat přírodou. Sami nevíte, jak moc je to pro vás prospěšné. Milujte své děti a neodbývejte je, ale naslouchejte jim. Zvláště těm nejmenším. Ti jsou ještě čistí a nezkažení a mají v sobě mnohé moudrosti.

barefoot-kids

Jste bytosti mnoha rozdílů, mnoha potenciálů. Bohužel však mnohdy nedoceníte sami sebe. Jste uzavření ve svém omezeném světě a nedáte si šanci, aby k vám proniklo cokoli, co by vás pozvedlo, díky čemu byste otevřeli oči a procitli. Vše se však může změnit. Záleží na vás, v jaké realitě chcete žít a čím se zabývat. Chce to ale být pozorní a naučit se věnovat svou pozornost i věcem všedním, maličkostem, které mnohdy mohou velice změnit váš svět. Zůstáváme s vámi a milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/index.htm

Solara – Fragment Solařina Surf Reportu na červenec 2013 – Rychle vpřed!

Starý svět už není, co býval. Ze skříní naší kolektivní duše vypadává stále více kostlivců. V některých lidech to spouští alarm, paniku, nejistotu a strach, jiným to dává velké probuzení. Svět duality padá všude kolem nás. Věci, které dříve byly stabilní a bezpečné, jsou nyní nejisté, prekérní a prázdné. Je to jako procházet úsek země se schovanými minami. Jdeme stezkou mezi životem a smrtí, mezi iluzí a tím, co je skutečné. Navigovat tímto polem vyžaduje velké soustředění, jasnost, pravdivost a odvahu.

Žili jsme pěkně dlouho uvězněni v omezující struktuře. Byli jsme jako letadla, která roky krouží nad letištěm a čekají na pokyn Věže, že mohou konečně přistát. Nyní jsme zázrakem natankovali naráz nové super zázračné palivo a vyrazili na úplně novou trajektorii do zcela nového světa. Přestože naše nová určení a destinace nám ještě nejsou známé, víme, že potřebujeme být naplno svými svlečenými Pravými Já beze strachu, pochyb, schovávání, ega, předstírání, postranních úmyslů nebo masek.

Mocně cítíme, že překračujeme hranici mezi dvěma velmi odlišnými světy. Není to konstantní  proces, protože krajina kolem se neustále mění, vlní a vzdouvá a způsobuje, že věci se transformují v kotrmelcích a přemetech.  Vše se hýbe hyper rychlostí. Dveře za starým světem se rychle zavírají a dveře do nového se s výbuchem otvírají přímo před námi.

Když se tento kotrmelec v Nové Krajině objeví, děje se masivní posun. V současnosti dokončujeme hlavní životní fázi. „Rychle vpřed“ je v akci a nové MUA začalo! Probíhá zásadní předání žezel. Dramaticky se mění hlavní důraz našich životů. Přesunujeme se z dlouhé fáze hledání do nové fáze tvoření a manifestování. Roky hledání jsou nyní u konce. Tato kompletní změna převodů (zařazení nové rychlosti) způsobuje významnou změnu dráhy. Pokud jsme dosud pátrali po svém Pravém Domově, průzkum skončil a my se připravujeme vybudovat ho nebo se do něj přesunout. Pokud jsme pátrali po svém Pravém Účelu, objevuje se před námi s ohromující spravedlností. Výměna žezel probíhá také ve smyslu toho, co necháváme za sebou: lidé, místa a zaměstnání. Tento posun dráhy je velkou záležitostí. Poté, co jsme přepnuli na novou dráhu, jsme dále řízeni nejvíce intenzivním, mocným a kreativním puzením, jaké jsme kdy cítili. Toto je místo, kde ta nejdivočejší z divokých jízd začíná!

Kola času jsou mimo kontrolu. Točí se tak rychle, že čas sám kolabuje. Měsíc díky tomu uplyne za dobu, která dřív byla týdnem, týden je jako jeden den. Čas se  může natahovat nebo smršťovat tak, jak je potřeba. Protože je čas iluzorní konstrukt vytvořený v plánu duality, je nyní méně pevný a mnohem flexibilnější, než byl kdykoli dříve.

Vnímám velmi silně, že v Novém Paradigmatu je jiné měření času. Mistrovství zvládání času je důležitým elementem osídlení Nové Země. Vyžaduje to spíše vědomě vstoupit do proudu času, než jím být nevědomě ovlivňován. Co nyní potřebujeme, je využít nové energie Zrychleného Času a srovnat se s ní. Pokud sladíme sami sebe a myriády projektů a úkolů, kterých chceme dosáhnout, se Zrychlením Času, vše může být uděláno v super rychlosti a snadno. Takto se dostáváme do „Rychlého vpřed“.

Do července vstupujeme daleko nataženi za svoji zónu pohodlí. Cítíme se přetížení, vzrušení, super kreativní, hluboce vděční, že energie ubíhá vpřed a někdy vyčerpaní. Mnohé cítíme  těžce a nejistě. Rovněž cítíme s hlubokou ostrostí a něhou vše, co se děje. I když energie jsou celosvětově extrémně namixované, naše Nové Životy a Nová Krajina jsou obrovsky vzrušující.

Červenec vyžaduje mnoho soustředění, organizace, plánování a úsilí. Plánujeme, přehodnocujeme své plány, znovu a jinak se zaměřujeme na své priority, abychom mohli udělat mocný skok ve svých životech. Jako se generál, který organizuje své armády, ujišťuje, že má dost jídla, zásob, přikrývek, zbraní a sedel pro koně, také my nyní potřebujeme být vysoce organizovaní.

Čas od času je ve vzduchu praskající intenzita a silné napětí, které je způsobováno mnoha důvody. Existuje napětí, které je cítit těsně před závažnou událostí s dalekým dopadem. Podobné napětí cítíme před tím, než uděláme závažné životní rozhodnutí. Nebo jde o napětí, které je přítomné tam, kde se děje velké množství událostí. Můžeme toto napětí cítit ve fyzických tělech a může způsobovat fyzické potíže, zejména se zažíváním. Vědění, že VŠE JE V POŘÁDKU velmi pomáhá v zacházení s těmito napětími.

V tomto čase důležitá rozhodnutí musí být udělána.
Každé rozhodnutí, které uděláme, s sebou přinese celou rodinu k němu vztažených, menších rozhodnutí. Tváří v tvář nekonečnému proudu rozhodnutí se můžeme cítit ve stresu, dokonce i když víme, že naše původní rozhodnutí bylo správné.

Je vzrušující otevřít knihu našeho Nového Příběhu a uchopit pero. Kreativní tlak nás žene vpřed a přináší vzrušující nová dobrodružství. Je to silný, absolutně brilantní proud podivuhodných událostí, jedna za druhou, který dohromady vyzařuje pocit naprosté správnosti. Spící Obr našeho Jednoho Bytí vstává do života po celé planetě. Lvi Aslanové jsou na cestě (bájný a báječný lev z Letopisů Narnie od Clive S. Lewise  – pozn. překl.). Velké Kolo Osudu se otáčí, rychleji než kdykoli předtím. Prudce stoupáme do žití Pravých Životů jako Praví Jediní na masivní vlně „Rychle vpřed“.

Solara
Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního 12ti stránkového Surf Reportu na červenec 2013. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po zapsání v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.
Jsme mnohem svobodnější, než si dovolujeme být!

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel Z. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.