Tag Archive | priania

ÚNOR V KOSTCE

10. února přinese krizi hodnot doprovázenou nejspíš i emocemi trojkonjunkce Venuše, Chironu a Lilit na třetím a čtvrtém stupni Berana. V tomto dni a okolních dnech také bychom měli být opatrní, hrozí větší množství chyb, které můžeme udělat pod zdánlivým tlakem nutnosti. Procesy vyvrcholí asi až 14. února, kdy Venuše v Beranu vytvoří kvadraturu s lunárními uzly v Raku a Kozorohu, což může přinést v podobě osobních nebo rodinných změn nesmazatelné stopy do našich životů.

Od 17. února bude retrográdní Merkur, otočí se zpět na 13. stupni Ryb a bude couvat do 10. března. Během jeho zpětné cesty Rybami a posléze i opět znamením Vodnáře se budeme i my symbolicky vracet. Hledat smysl toho, čím se zabýváme, budeme se snažit porozumět své životní cestě. Je šance, že během retrográdního období najdeme i mnohé z toho, co jsme opustili nebo nechali za sebou.

20. února bude vrcholit sextil Jupiteru v Kozorohu a Neptunu ve znamení Ryb. Aspekt poměrně silný a ve svých účincích rozporuplný. Je to aspekt kontrolovaného šíření. Přinese uvolnění, rozvolnění, optimismus, ale i nezodpovědnost a nejasnosti. Každý si z něj podle vlastního horoskopu (tak jako samozřejmě i z jiných aspektů) musí umět vzít své. Planety se takto setkají ještě na konci července a na začátku října letošního roku. Základním poselstvím tohoto aspektu pro nás jako jednotlivce je to, že naděje tu je, víru je třeba posilovat, ale je nutné podnikat v jejich naplnění i vstřícné a konkrétní kroky.

Důležitý bude jistě i 21. únor, kdy bude Uran v Býku v trigonu s Marsem v Kozorohu a sextilu se Sluncem v Rybách. Slunce bude v sextilu i s Marsem. Nejspíš se v tu dobu budou plnit přání, samozřejmě i s naším přičiněním, často dost překvapivě. I když jaké by to bylo přání, kdybychom je nečekali, že?

A aby to snad bylo vyvážené, lecjakou realizaci může zhatit 24. února konstelace Venuše v Beranu v kvadratuře s Jupiterem v Kozorohu a v opozici s bílou Lunou, Selenou ve Vahách. Konfigurace nás povede ke střízlivosti a skromnosti.

V podobném duchu se projeví i kvadratura Venuše s Plutem v Kozorohu 29. února, tady ale půjde více o intenzitu, měli bychom se radovat víc potichu. Mohou se projevit skrytá přání. Aspekt vůbec bude hovořit o nevyváženosti hodnot a jejich možnosti se uplatnit. I bílá Luna ve Vahách bude v kvadratuře s Jupiterem v Kozorohu, což není dobrý den pro naplňování plánů, pro smlouvy a dohody.

Zdá se, že letošní rok podobně jako předchozí léta nám strčí před oči hned na svém kraji vizitku, ve zkratce se dozvíme, o čem bude letošní dění a pak již jen budeme v dalších měsících hlavní téma rozpracovávat. Přejme si tedy, abychom dokázali rozpoznat ve správnou chvíli to, co je třeba udělat a abychom nad úkoly nezaváhali.

Ondřej Habr

Advertisement

Ramena: protiklad mezi tím, co MUSÍME a tím co ve skutečnosti CHCEME

Ramena symbolizují vůbec nejhlubší aspekt aktivní energie, vyjadřující naše myšlenky a pocity ohledně toho, co a jak děláme, děláme-li to, co chceme nebo to děláme s neochotou, a jak se k nám v té souvislosti chová okolí. Ramena představují přechod od započetí ke ztělesnění, nebo-li představují jednání. Neseme na nich tíži světa a odpovědnost za něj.

Ramena jsou rovněž místem projevů emocionální energie srdce, která se dále projevuje prostřednictvím paží a zápěstí (objetí a láska). Právě zde je vyjadřována naše touha tvořit, vyjádřit se, vytvářet. Čím více a blíže si bereme tyto pocity a konflikty s nimi související, tím napjatější a ztuhlejší budeme mít ramena. Dělá hodně lidí v životě to, co opravdu chtějí?

Skutečně vyjadřujeme svou lásku a péči svobodně?
Opravdu objímáme toho, koho objímat chceme?
Chceme žít plnohodnotný život, nebo se raději uzavíráme v sobě?
Bojíme se být sami sebou, jednat svobodně a dělat to, co chceme?

Abychom omluvili omezování sebe sama, klademe na svá ramena ještě více vnitřního napětí, které se projevuje pocity viny a strachu.
Svaly, které se přizpůsobují těmto emocím, se v důsledku toho deformují. Vidíme to na pokleslých ramenou, která se hrbí pod tíží životních problémů a pocitů provinění za vlastní jednání v minulosti.

Vysoko držíme napjatá ramena buď ze strachu nebo neklidu. Jsou-li ramena stlačena dozadu a hrudní koš naopak vysunut dopředu, znamená to, že se chceme ukázat ze strany. Záda budou slabá a pokřivená. Svaly odpovídají mentální energii a ta velice často „uvízne“ právě v oblasti ramen, neboť právě zde vězí mnohá z přání, která potlačujeme. Napětí převládající na levé straně souvisí s ženským principem života: možná se jako žena projevujeme nedostatečně, nebo nám působí problémy komunikace s ženami. Vyjadřuje rovněž naše city a schopnost vyjadřovat je v životě tvůrčím způsobem. Napětí na pravé straně je více spojeno s mužskou podstatou, projevy agrese a moci. Je to řídící a jednající strana, která na sebe bere veškerou zodpovědnost. Vyjadřuje naši aktivitu a také vztah k mužům.

Ramena rovněž vyjadřují vztah: krčíme jimi, když nevíme, jak jednat, odvracíme se, jestliže s někým nechceme mluvit, ramenem škubneme v rozpacích nebo při úleku. „Ztuhlé“ rameno může ukazovat chlad vůči někomu.

Zlomené rameno svědčí o hlubokém konfliktu, poruše hlubinné energie, kdy protiklad mezi tím, co plánujeme nebo musíme udělat a tím, co ve skutečnosti udělat chceme, se stává nesnesitelným.

Debbie Shapiro

Zdroj: https://www.prokondici.cz/psychosomatika-ramena-protiklad-mezi-tim-co-musime-a-tim-co-ve-skutecnosti-chceme/

VTĚLENÍ ANDĚLÉ MOHOU VZLÉTNOUT

Toto poselství je určeno pro všechny, kteří rozpoznali a přijali ve své esenci andělskou bytost, která se vtělila do tohoto období na planetě Zemi nejen jako katalyzátor nízkých vibrací. Ti, kteří toto poselství budou číst a budou s těmito informacemi rezonovat, určitě pochopí smysl těchto slov. Máte za sebou dlouhou cestu, která nebyla lehká, ale ani natolik náročná, abyste ji nezvládli. Skrze vás si přišlo spoustu duší navrátit svou přirozenost a uvědomit si spoustu omezujících a sebedestruktivních nastaveních, v kterém žily. Pro spousty z vás, vtělených andělů, nyní nastává období, kdy si můžete vydechnout a začít se soustředit hlavně na svůj vlastní život. Cesta služebníka je nyní u konce, pokud sami budete chtít. Je to již pouze o vaší volbě, zda se budete chtít nadále věnovat službě lidu, Vesmíru a Matce Zemi, či konečně prožívat svůj život skrze vlastní přání, která vždy byla až na posledním místě ve vašem životě. Vstupujete do měsíců, které vám přinesou vše, co potřebujete pro vaše vzlétnutí za hranice veškerých omezení lidské mysli. Váš let bude maximálně podpořen vaší kosmickou rodinou a můžete konečně začít žít plně váš vlastní život. Jistě zcela nebudete schopni naprosto opustit svoji roli vtěleného anděla, ale rozhodně máte veškeré povolení i požehnání vaši práci pro celek zmírnit, zpomalit, ale i klidně opustit, pokud se tak rozhodnete.

AKÁŠICKÁ AFIRMACE:

ČAS VZLÉTNOUT JE ZDE A VŠE, CO PRO TENTO LET POTŘEBUJI, SE ZHMOTŇUJE TADY A TEĎ.

AŤ VŠICHNI VTĚLENÍ ANDĚLÉ MEZI VÁMI PŘIJMOU POŽEHNÁNÍ A BOŽSKÉ DARY, KTERÉ JSOU PRO NĚ PŘIPRAVENY!!!

– STRÁŽCI AKÁŠI –

Channel: Edita Lemiana Santiago, Channelováno: 2.11. 2016

Posvátná Spirála

angel11

Období protikladů – odkaz od Zlatej dušičky

Nové je před vámi, lidé Země. To, co sloužilo, je překonané. Často se trápíte minulostí. Ale vaše měření času je jiné, nežli je skutečnost. Neumíte si představit, že vše se děje v jednom okamžiku. A z toho důvodu je mnoho informací, které vám nejsou k užitku, neboť nejste schopni pochopit. Máte před sebou zkoušky, které utvrdí váš charakter. U mnohých se vynoří smutky a záchvěvy minulých zkušeností, které mohou ovlivnit psychiku. Celkově však tento čas bude veselý a radostný, plný nových příležitostí pro mnohé.

Vaše vědomí se stále více napojuje do proudu vyšších energií, vaše duše neúnavně pracuje na svém rozvoji. Budete však stále jako na hraně, hranice jsou velmi tenké a proto dávejte pozor na své reakce, neboť od propadů vás dělí jenom tenká vrstva. Buďte opatrní a nebuďte zbrklí ve svém rozhodování. Často se situace mění během několika hodin a to, co včera vypadalo nadějně, se dnes řítí do zkázy. Vždy je potřeba naslouchat sami sobě a vystihnout ten správný okamžik, kdy reagovat. Čas též je velice neúprosný k vaší nerozhodnosti. Není možné stále váhat, zda učinit to, či ono. Jste vedeni k zodpovědnosti za sebe samé. Též k tomu, abyste využívali svých zkušeností ke svému růstu. Je potřeba měnit strnulost ve svých názorech, v reakcích na okolí, odbourat nepřínosné zvyky.

step-back

Spoustu obav je skryto uvnitř vás samých a těžce se jich zbavujete. Ale každý pokrok je vítán s radostí a nadšením. Nebojte se jít více do hloubky a hledat pravdy ve svém životě. Objevíte mnohé, co vás překvapí a také díky čemu se postupně budou uvolňovat vaše zábrany, vaše bloky. Období protikladů, že? Přesto velice přínosné. Nezapomeňte na to, že vše má svůj smysl a že každá zkušenost je pro vás velice důležitá. Nemůžete překonat sami sebe a být někým, kdo nejste. Využijte však možností, které vás přiblíží vašim plánům a cílům. V tomto čase se plní vaše přání. Buďte bdělí a dobře vybírejte. Milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/index.htm

 

O období na přelomu roku

26. prosinec – dvanáct dní a nocí od Vánoc po Tři krále se nazývá různě, naši předkové jim říkali černá zima, losovní dny, nečisté dni, drsné noci, nebezpečné dny nebo také prostě koleda. Tato doba je v literatuře velmi podrobně a důkladně popsaná, těchto dvanáct dní bylo dobře známo našim předkům a to nejen Slovanům, ale i Germánům a Keltům.

V tento čas se říše mrtvých, říše dosud nenarozených a říše živých volně prolínají, síly temna, chladu a smrti dosahují svého vrcholu. V těchto dnech se v našich lesích zjevuje divoká jízda, mrtví bojovníci na koních následováni svými mrtvými psy. Před těmito i jinými démony je nutné se chránit, mají volný přístup do našich domovů, pokud tomu nezabráníme. K tomu slouží například jmelí nebo břečťan a různá vykuřovadla.

Tyto dny mají nad našimi životy mimořádnou nadpřirozenou moc. Co se nám v tuto dobu zdá, to se také vyplní, stejně jako to, co si v těchto dnech budeme usilovně přát. Ale pozor na to, co si přejeme, žádný čas totiž není horší a nebezpečnější než těchto dvanáct dní v roce a musíme mít stále na paměti, že je třeba se obracet ke světlu, nikoli k temnotě.
Veškerá činnost je utlumena, lidé se soustředí na své nitro, na komunikaci se svými zemřelými předky, po tuto dobu je zapovězen i sex.

Každý z těch dvanácti dnů symbolizuje jinou kvalitu, například měsíce v následujícím roce, vliv na úrodu, dobré časy, dokonce i smrt králů a vladařů, nemoci a utrpení. A to vše podle počasí, které v těchto dnech panuje. Například dnes je den druhý a k tomu se říká: Bude-li třpytiti jakožto zlato, drahé bude obilé, měj za to. Nebo pokud bude v tento den foukat silný vítr, tak: Málo se obrodí vína, pro hřích je na nás ta vina. Ale především každý z těchto dnů představuje měsíc v roce, dnes je tedy únor. Zdá se, že bude studený a jasný.

Prevziate z facebooku

????????????????????????????

Dorazila energie z galaktického středu

Dnem 6. ledna začala velká událost a tak ji sdělujeme, a na vás pak bude, jak ji přijmete. Tedy 6. ledna 2014 se ve sférách vymazal a vyčistil prostor, tak jak někteří proroci, např. Mayové, předpověděli. Dokonce vědecká komunita se vyjádřila, že tento stav nechápe a snaží se vše vysvětlit. Totiž energie, která dorazila dnešním dnem na naši Planetu Zemi, je právě ta energie, které k nám putovala z galaktického středu. Někteří vědci tuto událost očekávali dříve a jiní později. Málokdo z nich však 6. ledna 2014. Inu stalo se a je to moc dobře. Dobře však jen pro někoho a nedobře pro jiného.

Vysvětlím nyní význam tohoto proudu energie z galaktického středu. Tento proud se dá přirovnat k jakémusi magnetu, který když přiložíme na CD disk, vymaže z něho údaje. Dá se říct, že ho vyčistí od informací, které na CD disku byly. To samé nebo spíše podobně se událo v meziprostorech éterických světů a sfér.

Jednoduše řečeno, dříve když jste si něco SPRÁVNĚ přáli, než se to uskutečnilo, trvalo to do realizace fyzického materiálního světa dlouho. To proto, že myšlenka, nebo emoce přání musela projít skrze úrovně až ke zdroji a pak zpět. Tyto úrovně byly plné jiných energií, které způsobovaly buď zpoždění, překážku a nebo dokonce zátaras, a tak se přání skrze překážky a různě klikatou cestou nejen přeměnilo (vzpomeňte na hru tichá pošta, slovo které bylo na začátku jasné a zřetelné, na konci pak vyšlo úplně jiné) ale také se ke zdroji díky vyčerpání vůbec nedostalo. Takže to, co se stalo 6. ledna 2014, je to, že se prostor od všech překážek a zátaras vyčistil.

Tento den 6. ledna 2014 je nejsilnější, ale jeho síla bude trvat ještě cca jeden celý rok, než ho lidé a jiné formy energií trochu svým nesprávným myšlením zase začnou naplňovat a tedy tvořit překážky. Ve své podstatě, budou časem zase tyto prostory a sféry v éterickém smyslu hustější a hustější, ale přesto díky tomuto jevu mnoho lidí změní svůj směr. Neplatí to však jen na lidstvo, ale týká se to samozřejmě i rostlinné, živočišné a jiné říše.

O co tedy jde? Tím, že je tento prostor čistý, vaše přání se začnou plnit velmi rychle, jelikož momentálně na jejich cestě není žádných zákrut, překážek a jiných zádrhelů. To vypadá velmi skvěle, ale také velmi nebezpečně, protože, kdo si neumí ještě do dnes správně přát, může tento rok a pak další zažívat doslova totální nemilé životní zvraty. Víte i vy, jak si správně přát? Pokud dodržíte to, co teď napíšu, pak se zvratů vůbec neobávejte, protože vás se to týkat nebude. Tedy základní první doporučení zní: Nic nechtěj, neboli nic si nepřej.

Zní to trochu protiřečně, ale čtěte dál. Mnoho z vás již ví, že vesmír je velké zrcadlo, nebo jeden velký kopírovací stroj. Co vyšlu myšlenkou, emocí nebo obojím, to mi vesmír vrátí. Dřív to bylo tak, že se tyto emoce a myšlenky cestou ke zdroji někde zasekly, zbloudily a ve většině případů změnily díky ovlivnění jinými energiemi, entitami, egregory, elementáry atd. svůj význam. To teď neplatí. Teď, když je čistý prostor, jde myšlenka, či emoce přímo ke zdroji a to bez překážek, takže vesmírné zrcadlo vám vrátí plnou parádou to, co vyšlete. Pokud vyšlete, že něco chcete, pak vám vesmír jako zrcadlo pošle to samé. Takže když vesmíru pošlete: „chci to a to“, pak vám vesmír odpoví: „chceš to a to“. Výsledek je tedy žádný, s tím rozdílem že vám vesmír vrátil pouze ještě větší touhu chtít. Je to zrcadlo, každý pohyb, který uděláte doma před zrcadlem, udělá vaše zrcadlo v koupelně naprosto to samé co vy.

beautiful_water_reflections_1

Dříve to zrcadlo bylo samá šmouha a tak nebylo skoro nic vidět. Dnes je však vaše zrcadlo vyleštěné čisté, takže vidíte v něm vše, co právě děláte. Pokud nic nechcete, pak vysíláte vesmíru, že máte všeho dostatek a proto vám jako zrcadlo ten dostatek vrátí, tudíž se vám dostatek objeví i v materiálním světě. Celé kouzlo je být spokojený s tím, co již máte, být vděčný, co právě prožíváte, žijete-li v rozpadlém domě, pak buďte za něj rádi a nepřejte si nový, protože projevením (opravdové projevení) spokojenosti s vašim domem vám vesmír ve své podstatě zrcadlí nový dům, nebo starší, ale větší a opravený atd.

Chcete nebo potřebujete nový auto? Pak se spokojte s tím autem, co již máte, protože tak vesmíru vysíláte stejné vibrace spokojenosti s vaším dosavadním autem, a tím vesmír naladíte na stejné vibrace, a jak je známo a i vědci dnes potvrzeno – stejné přitahuje stejné. Vaší vděčností stvoříte ve vesmíru jiné nebo rovnou nové auto.

Teď jiné příklady. Jsou rodiče, které o svých dětech tvrdí, že jsou zlobivé. Děti nejsou zlobivé, vyjadřují pouze svoji emoci, kterou jim rodiče naprogramovali. Pokud budou rodiče tvrdit stále, že mají zlobivé děti, pak jim vesmír dá teprve zlobivé děti a až pak teprve si rodiče uvědomí, jak ty děti byly dříve hodné. Ti rodiče a jiní lidé, kteří nevědí, jak dál se svým životem, pak svou pozornost obraťte na malé děti, pozorujte jejich chování, jejich bezprostřednost, radost svého bytí, a to vše dělají v přítomném okamžiku. Učte se od nich, protože jsou to praví učitelé.

Veškeré strachy a obavy se nyní okamžitě zrcadlí a manifestují do materiálního světa, tedy do naší fyzické reality. Proto zapomeňte na strach a obavy, ať se týkají čehokoliv, protože tak dáte sami sobě šanci, aby se tyto obavy a strachy vesmírem přetransformovaly, přeměnily na bezstrachovost. Máte finační dluhy? Pak je nenazývejte dluhy, ale například čistě obyčejnou půjčkou, kterou v klidu časem po částech splatíte. Přesně tak to prociťte a vesmír, jako zrcadlo, to tak zařídí.

A co vztahy? Je to všechno stejné, kontrolujte svoji mysl a myslete klidně, přítomně, radostně, vděčně, bohatě. Je však důležité si na to nehrát. Zde nějaké afirmace nepomůžou. Zde pomůže jen upřímnost a přímé jednání.

Stejně tak již tímto dnem 6.1.2014 neplatí lidmi tak oblíbený film TAJEMSTVÍ ( THE SECRET). Tento způsob, který se prezentuje ve filmu TAJEMSTVÍ, je ve své podstatě obelhávání, jakési namlouvání něčeho, co již v tyto dny neplatí. Pokud budete takto činit, pak vám vesmír dá naprosto stejné zrcadlení, také vás bude obelhávat, takže svého cíle nedosáhnete. Dříve, pokud to člověk takto dokázal celou dobu upřímně hrát, se dalo nějakého výsledku opravdu dosáhnout. To však neplatí nyní. Nyní každý, kdo bude krást, lhát, podvádět, zneužívat a tvořit jiné gaunerství, se dočká toho samého gaunerství na sobě v několikanásobku. To platí samozřejmě i pro politiky. Zde nejde o trest. Vesmír netrestá, jen dává to, co člověk vysílá, činí, to, jak člověk smýšlí, to jak reaguje na situace atd. Proto si každý člověk může vybrat, co chce prožívat, protože od teď mu to vesmír dá s plnou parádou.

Budete-li vděční, pak vesmír je vděčný k vám, budete-li okrádat, pak vesmír okrade vás. Budete-li spokojení s tím co máte, pak vás vesmír jako zrcadlo uspokojí ještě více. Budete-li zoufalí, pak vám vesmír zoufalosti přidá. Budete-li veselí, pak vám vesmír pošle mnoho vtipů, aby jste se veselili ještě více. Budete-li např. žárliví, pak vám vesmír vaši žádost splní a učiní vám takové životní situace, aby jste teprve měli pořádný důvod k žárlivosti. Budete-li nespokojení, pak vám vesmír nespokojenost přidá atd. Mohl bych tak pokračovat až do haleluja.

Zkraťme to: od 6. 1. 2014 platí tyto vesmírné zákony, které se oproti dřívějšku okamžitě, rychle a plně realizují, jelikož již nemají překážek: Jak zaseješ, tak sklidíš, neboli stejné přitahuje stejné. Jak se chováš k druhému, tak se bude chovat on k tobě. Je důležité, abyste se spokojili i s tím, co máte a netoužili po něčem jiném, novém. Pokud budete toužit po něčem jiném, pak tím zrcadlíte naprosto stejnou věc a to touhu, takže to dopadne, že se vám ta touha znásobeně vrátí, a tak začnete toužit ještě víc, místo toho, aby jste danou věc dostali.

Opět radím: buďte vděční za vše, co máte. Pokud máte momentálně v peněžence např. stokorunu (nebo třeba jen jednu korunu), buďte za ni vděční, protože jestli ji momentálně nepotřebujete, pak to značí, že máte přebytek. Tou vděčností a byť jen jednokorunovým přebytkem vám vesmír zákonitě odrazí (vrátí) zase jen přebytek a vděčnost, neboli spokojenost. Takže se vám začne plnit peněženka.

Co se týče zdraví, je to stejné. Jste nemocní? Smiřte se s tím, nebojujte myslí proti tomu. To, jak se cítíte, opět vesmír zrcadlí, vrací. Bojujete proti nemoci? Pak vám vesmír vrátí jen další důvody, abyste mohli stále bojovat, a takový důvod je třeba ještě zhoršení zdravotního stavu. Jako dobrá pomůcka je si vždy říct nebo doslova uvědomit si jiné horší případy, nebo děje, než momentálně ve skutečnosti jsou. Jako příklad uvádím pána, co si stále stěžuje na bolest kolene. Vesmír mu to zrcadlí, a tak ho koleno stále bolí a stav se zhoršuje. Kdyby si tento pán vzal na pomoc příklad jiného pána, který přišel o celou jednu nohu, pak by se na svoji pouhou bolest kolene díval z radostí, neboli by tuto bolest, tento stav přijal a byl za něj vděčný, než aby přišel o celou nohu. Tím, že by takto přemýšlel, by vysílal vděčnost a radost, a tak by mu vesmír poslal to samé – vděčnost, radost, a jelikož vždy dává navíc, tak by mu také poslal uzdravení kolena.

Podívejte se na jiné horší situace, než momentálně prožíváte vy a buďte vděční za tu svoji. Takovýto příklad si vložte do jakékoliv situace ve vašem životě. Je jedno, co je to za situaci, jenom se musí shodovat. Například nebudu používat příklad pána z bolavým kolenem, když se jedná o zcela jinou situaci, a to takovou, že např. mi ukradli auto. V tomto případě je vhodné si říct, Bůh ví, co by se mi v tom autě mohlo stát. Např. havárie, kde bych mohl být vážně zraněn nebo i zemřít, či bych v tom autě někoho srazil atd. Takto vezmete zavděk, že vám to auto ukradli a jste rádi, že jste zdraví a žijete. Takto vyslané emoce vděku a radosti opět vesmír vrací, a zase vždy k tomu dává bonusy.

Druhé doporučení zní: žij v přítomnosti, v přítomném okamžiku.

Byť se to zdá být pro někoho nemožné, opak je pravdou. To jediné je právě možné, vše ostatní je přelud.

O přítomném okamžiku se nebudu více rozepisovat, protože na vysvětlení a pochopení tohoto jedinečného a jediného pravdivého bytí je potřeba napsat knihu. A to se již stalo a hned několik. Jeden z autorů, který přítomný okamžik sám žije a dobře to vysvětluje ve svých knihách, je možná vám již známý Eckhart TOLLE. Doporučuji jeho knihy, protože jsou opravdu dobře pochopitelné. Také stačí zadat jeho jméno na youtube a vyjede vám mnoho jeho odkazu. Pokud ještě přidáte za jeho jméno CZ ( Eckhart Tolle cz), tak je i s českými titulky. Nezapomeňte si však titulky zapnout.

Takže buďte vděční za to, co již máte, a žijte v přítomnosti. Pokud nejste zatíženi těžkou karmou, pak se odvážím tvrdit (pokud opravdu vše upřímně dodržíte), že se stanete velmi šťastnými bytostmi naplněnými všeobecným bohatstvím jak duchovním, tak třeba i finančním.

Kdo jste nepochopil, napište, rád vysvětlím. Merlain@seznam.cz

Šiřte dál tento odkaz dle libosti, pomůžete tak i své rodině, přátelům, a i jiným lidem.

S úctou k vám lidem a k samotnému bytí.

Merlain.

Zdroj: http://www.dobresdeleni.estranky.cz/

Modlitby a priania – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, čas bude stále více zhuštěný a vy pochopíte, že pouze přítomnost je odpovědí a řešením. Mnohé informace, které v životě získáváte, jsou cenné v tom smyslu, že vám pomáhají utřídit si sami v sobě vše, co jste dosud prožili, pomáhají vám rozpomenout se na to, co jste kdysi znali. Vaše nesmrtelná duše je plná radosti, neboť cítí, že vaše cesta není nová, to jen vy sami jste našli ten pravý směr. Vše se v dobré obrací. Mnohé životy prošly změnou, aby v této fázi konečně rozkvetly. Vy všichni, kteří jste dosud tápali, již získáváte to, co ve svém srdci hledáte. A jsou to velké objevy! Možná budete mít pochybnosti, ale sami uvidíte a sami na sobě poznáte, že vše, co dosud bylo neúspěšné, bude změněno.

Jste na cestě, která vás vede k hojnosti. Probouzíte se a vycházíte ze svých ulit, abyste se chopili příležitosti, abyste konečně prokázali odvahu a uskutečnili vše, co jste si předsevzali. Mnozí postupují jen velice zvolna, přesto se životy všech mění. Člověk bude stále více souznít s přírodou a stále více se bude ladit na kolektivní vědomí, stále častěji bude „načítat“ odpovědi. Čas i doba se mění. Ale vy již dávno nejste tak bojácní jako dříve. Máte odvahu a stále sílíte. Postupujte vpřed, lidé Země a sami sebe milujte jako nikdy předtím. Fáze obnovy započala a vy se vezete na této vlně. Brzy uvidíte změny ve svých životech. Byli jste do této chvíle ubíjeni a sráženi. Ale ten čas minul. Neboť nyní přichází spravedlivá odplata.

Lidé Země, naučte se ve svých modlitbách žádat o vše, po čem toužíte. Nebojte se žádat více, nechtějte být skromní, ale proste za všechny potřebné a za vše, čeho se vám může dostat. Zdroj je neomezený. A pokud uvěříte, mohou se dít zázraky. Již dávno přece víte, že vše je pouze na vás samých. Ať jste překonali cokoli, zůstaňte nezlomeni. Můžete dostat vše, věřte tomu! I vaše těžkosti se zlehčí, neboť prožíváte svobodu ducha. Jen láska je skutečná.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/index.htm

1540

Jsem TVŮRCE svého života

Někdo ke konci roku bilancuje: „Jaký byl ten letošní rok?“
Já si naopak pokládám otázku: „Jaký si přeji, aby byl rok příští?“

A protože věřím:

 • že svůj život si tvořím jen já sama
 • že nic není náhoda
 • že to, čemu dávám energii to sílí
 • že to, co vysílám, to také do svého života přitahuji
 • že myšlenky mají sílu se zhmotňovat

tak již třetím rokem, vždy na Silvestra (můžete klidně kdykoliv v průběhu roku) vyrábím svou osobní jantru přání.

Co to vlastně jantra je?

 • je to obraz mých přání, cílů a plánů, které si přeji v nadcházejícím roce uskutečnit
 • je to obraz toho, jak se chci v příštím roce cítit, mít a vnímat sebe i své okolí
 • je to obraz kvalit a hodnot, které má můj život v příštím roce mít

A jak se taková jantra vyrábí? Jednoduše a je to velká zábava!

Během posledních dní v roce přemýšlím o svých přáních a snech. Vše si pečlivě zapisuji. Pak si nad každým přáním položím otázku: „Proč si to vlastně přeji?“ a nechám přijít a procítím si odpovědi svého srdce. Většinou se seznam dosti zúží a zůstanou na něm přání, se kterými skutečně rezonuji a souzním.

Oblasti života, ze kterých mohou pramenit vaše přání jsou:

 • Psychická pohoda/Zdraví
 • Vzdělávání/Nové věci, které chcete zažít
 • Spirituální cíle
 • Materiální přání
 • Hodnoty, které jsou pro vás důležité
 • Emoce a pocity/Jak se chcete během roku cítit
 • Práce/Povolání/Odkaz, který po sobě chcete zanechat
 • Vztahy/Spolupráce
 • Finance

Pak přichází tvořivá a kreativní část. Pro každé své přání, kvalitu nebo hodnotu, hledám grafické znázornění. Dobře poslouží obrázky z časopisů, fotografie, vytištěné obrázky z internetu, nebo vystřižené texty. Na jantru můžete také kreslit obrázky, symboly, psát afirmace, přání. Žádné meze se nekladou. Důležité je, aby s vámi výsledný obraz rezonoval a řekli jste si: „ANO! Je to ono!“

JANTRA20131

Jantru si pak pověste na místo, kde ji dobře a často uvidíte. Já ji mám například naproti posteli . S každým pohledem na ni prociťujte, že to vše, už máte, že se vše, co si přejete, už děje. Laskavý a štědrý přítel Vesmír vás podpoří.

Jestli jste ji nestihli vytvořit na Silvestra, nebuďte smutní, to vůbec nevadí. Jantru si můžete vytvořit kdykoliv. Také jí můžete v průběhu roku doplňovat nebo vytvářet doplňující „mini jantřičky“, pokud nějaké přání potřebujete opravdu hodně podpořit!

A nezapomínejte: Čemu dáváte energii, to sílí a to si do svého života přitahujete!

Přeji vám hodně zábavy a spoustu vyplněných snů.

S láskou Alice Kirš
www.zenyzenam.cz