Tag Archive | prerod

Horoskop na obdobie 9. 7. – 15. 7. 2018

Konec a začátek

Na počátku týdne ještě doznívá harmonická konstelace milosti, empatie a požehnání.
Slunce v opozici s Plutem 9. – 17. 7. začne přebírat pomalu svůj vliv, kdy Světlo – Slunce ozáří mocenský princip v nás. Objeví se touha po moci, vládnutí, mít věci pod kontrolou a tendence k destrukci. Snadno podlehneme bezmoci, smutkům a pocitu konce. Nebo se ve vnějším světě objeví potřeba skoncovat s něčím, co již není funkční. Omezení, které nám bylo nastaveno nějakou autoritou či společností, budeme vnímat jako velkou zátěž, která vede k pocitu bezmocnosti. Pocit, že s něčím nemůžeme hnout. To nás vede dostat se ke svým silám, které používáme jen v krizové situaci. Toužíme po zásadní změně, což nás vede k přerodu. Můžeme se tak podívat do hlubin svého nevědomí, kde nám naše vnitřní autorita nastavila nějaké omezení, kterému podléháme v situacích každodenního života. A protože si toho nejsme vědomi, zviditelňuje se náš program v reálných situacích, abychom byli vedeni ho odhalit a přetvořit. Přerod, transformace. Je potřeba něco nechat za sebou, odpoutat se od minulosti. Tento čas je ideální k regresním terapiím, ukončení, uzavření.

Venuše vstupuje do znamení Panny 10. 7. a vytváří Velký trigon s Uranem a Saturnem v Kozorohu do 18.7. – napomáhá s láskou rozpoznat detaily nedokonalosti a tím se osvobodit. Příznivá doba pro vztahy, kde se ujasní budoucnost vztahu. Partnerské vztahy se oživí, dostanou novou jiskru, náboj a zároveň se upevní. Snadno v tomto čase rozpoznáme, co je života schopné a plodné do budoucnosti. Kde láska je a kde to bylo jen poblouznění. Ženský princip „určuje“ nebo spíše cítí, co má dobrý zárodek, aby mohlo být dáno do života. Kde ženský princip necítí lásku, pevnost a budoucnost, bude ukončeno – vztahy, přátelství, spolupráce, plány atd. Ano, více to půjde přes ženy. Ony budou projevovat případnou nespokojenost a rozhodování, že dále do něčeho nechtějí investovat energii. Kde ucítí, že to má budoucnost, budou investovat hodně energie, nadšení, lásky a péče. Projeví se více hravosti a kreativity.

Venuše se dostane do harmonického aspektu s Jupiterem, což podpoří radost, naplnění, hojnost, tvořivost a lásku. Jupitere podporuje vývoj a expanzi. Ženy by proto měly dát na pocit a pokud necítí, že je naplněno a má to budoucnost, měly by mít sílu to ukončit. Ať se to týká vztahů, či projektů. Pokud cítí opak, pak by měly věnovat veškerou pozornost a péči k rozvíjení. Venuše v Panně pomůže odhalit detail nedokonalosti v projektu, vztahu a může být odstraněna jen nějaká část, která je potřeba transformovat. Je proto důležité otevřeně komunikovat. Ubrat vliv logiky a analýzy, kalkulu a domněnek. Merkur – mysl se dostává do neharmonického aspektu s Jupiterem, což ukazuje na přehlcenou mysl, nejasnost a neobjektivita myšlenek. Snadné podléhání domněnek, nafukování a přehánění myšlenek.

Jupiter ve Štíru od 11. 7. přestává být retrográdní, působení štěstěny a expanze se tak projeví navenek. Proměna, kterou jsme vnitřně prošli během retrogradity od března 2018, se zviditelní, projeví. Při Jupiteru ve Štíru jsou to témata přijetí sama sebe se svými stíny, sexualita, proměna, transformace, regenerace, mocenské principy, manipulace, smrt a znovuzrození a schopnost změny.
Jestli jsme měli pocit, že nás opustilo štěstí, naděje a víra, tak v této době se nám do života navrátí. Vychází ze sklepení na světlo, do projevení.

Novoluní v Raku nastává 13. 7. v 4:48 hodin v harmonii na Jupitera, Neptuna a opozici Pluta.
Je to velmi mocné novoluní. Celý horoskop ukazuje na proces smrti a znovuzrození, hluboké regenerace a přílivu velké síly. Je dobré, že prochází v době spánku, ticha, těsně před svítáním.
O to více bude pracovat. Jestli můžete zůstaňte v běžném režimu, aby mohlo projít novoluní právě ve spánku. Nebezpečím je, že se této velké síly bude chtít chytit mysl a kdybyste se chtěli záměrně probudit k využití síly novoluní, zamezíte důležitému procesu. Vaše vědomí, mysl, není schopna ve všech rovinách využít potenciál novoluní. Když člověk spí, pracuje Duše a ta umí využít potenciál této síly. Pokud se probudíte sami od sebe, je to v pořádku. Nechte projít pocity, emoce, které se objeví. Ve spánku se mohou objevit živé, léčivé, jasnovidné sny. Důvěřujte moudrosti své vyšší bytosti v sobě a moudrosti universa, že se stane, tak jak má.
Můžete si před spánkem požádat modlitbou: „Můj Bože, dovol mi vejít dnes večer do Tvé školy Lásky, Moudrosti a Pravdy, tak abych se mohl naučit, jak sloužit Tvému záměru, jak pomáhat tomu, aby Tvé království a Tvoje Spravedlnost mohly přijít na svět.“

Zůstanu trochu tajemná, protože jinak bych krmila vaši mysl, představivost a domněnky. Jen vám prozradím, že může něco zásadního ve vás zemřít, aby mohlo být zaseto nové semínko.

Tady se hodně projeví, kdo dokáže být v hluboké pokoře a odevzdanosti.

Požehnaný týden, s láskou Nel

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Reklamy

Horoskop na obdobie 24. – 28. 6. 2014

Symbióza

Slunce v Raku v harmonickém aspektu na Neptuna v Rybách přináší zintenzivnění citů, prožívání a větší potřeby blízkosti a bezpečí. Určité vnitřní zklidnění, odevzdání se může vypadat jako pasivita. Dostáváme se do hlubin citů svého nitra. Prohlubují se meditace, duchovní prožitky, inspirace a přicházejí múzy.

Retrográdní Merkur v Blížencích (do 1. 7.) nás zase vede do minulosti, zamyšlení se, aby harmonický aspekt Slunce a Neptuna mohl rozpustit to, co nás drží v mysli ve stagnaci. Bohužel velmi často je příčina mentální postoj, myšlenky, přesvědčení, domněnky, pochybnosti, které nám nedovolují jít dál.

A věřte, že to, co je v mysli, je jedna velká POKŘIVENÁ PRAVDA- Metrix, kterou vytvořilo ego, aby vás drželo ve své moci.

Neptun je vyšší oktáva lásky, milost, Kristovo vědomí, a když se odevzdáte hloubce svých citů, rozpustí se v mysli mentální vzorec. Až do 4. 7. tento aspekt působí a v milosti se rozpouští odevzdávání a přichází procítěný hluboký zážitek Kristovy lásky a tím osvobození.

Stačí jedno: odevzdat se a nechat vše plynout.

??????????

Novoluní v Raku nastává 27. 6. a tento proces jenom zesílí. A ukazuje na působení celého lunárního cyklu. Po dobu přibývajícího měsíce můžete být obdarování silnými prožitky, uvědoměními, duchovním procítěním, milostí a zázraky. O úplňku 12. 7. dojde k naplnění a při ubývajícím měsíci bude potřeba dary využít, použít, ukotvit ve hmotě do dalšího novoluní 26.7.

Sabiánský symbol novoluní: ,, Lovní ptáci si vystýlají hnízdo“

Klíčová myšlenka: Vnitřní já se instinktivně odevzdává novým formám života.

Počátek procesu; čin je nyní jednoznačně zaměřen do budoucnosti. Začíná nová vlna života a činí se k ní konkrétní přípravy. Ukazuje přípravu k přerodu. Vše, co bylo vybudováno, je instinktivně – ale ještě ne vědomě – nabídnuto vyšší úrovní vědomí.

Krásný týden
Petra Nel Smolová

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Horoskop na období od 30.12.2013 do 5.1.2014

„Narození Ježíšovo bylo historickou událostí velké důležitosti. Ale pokud by mělo stačit, že se Ježíš narodil před dvěma tisíci lety, proč Království Boží doposud na zemi nepřišlo? Války, chudoba, nemoci, to vše přece mělo zmizet… Skutečný žák ví, že o Vánocích se Kristus rodí ve světě, ve formě světla, tepla a života a připravuje tedy podmínky, aby se toto Božské dítě narodilo také v něm. Ano, jelikož si můžeme číst příběh narození Ježíše kolikrát chceme, můžeme zpívat „Narodil se Kristus Pán“, ale dokud se ovšem Kristus nezrodí v nás, tak to ničemu neposlouží. Je nyní na každém z nás pěstovat v sobě touhu, aby se Kristus zrodil v naší duši, a abychom se stali jako on, díky čemuž bude celá země jednou zalidněná Kristy! Tohle žádal Ježíš, když říkal: „Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší…“ Nuže, kde jsou – ty skutky větší než Ježíšovy? Ukažte mi je…   Pro některé je již Kristus zrozen, pro další se brzy zrodí… Vše záleží na vytvoření podmínek.“
Omraam Mikhael Aivanhov
http://www.omraam.cz

Jak se vám podařilo o Vánocích nalézt v sobě Krista?

Slunce se dostalo do konjunkce s Merkurem a Plutem, toto postavení je velmi přerodové. Mysl se dostává do hloubky podstaty, kde se může přerodit. Objevují se hluboké, zasunuté mentální vzorce, přesvědčení, které v této době můžete vidět a tím změnit. Tím, že tato konjunkce je v kvadratuře Urana – změna, osvobození, předchází nečekané, překvapivé události. Dále je konjunkce v kvadratuře s Marsem a to vytváří tlak, konflikty, hádky a rozepře, které vynesou nevědomé postoje a myšlenky na povrch, až se budete divit, co v sobě vlastně máte. T – kvadratura z těchto pozic vytváří velký tlak a výbuchy emocí, zloby. Není jiné cesty než je Pravda. Vše, co se skrývá, tají, praskne jako vřed, aby konečně mohlo přijít vyčištění a následně zahojení.

Jupiter, který pomalu nastupuje v tomto týdnu do opozice s velkou konjunkcí v Kozorohu Slunce, Merkur a Pluto vytváří Velkou kvadraturu. To, co se musí stát, se stane. Nevyhnutelnost.

mostik

Zároveň Jupiter připomíná vytvoření natažení tětivy luku, hrot konjunkce je Slunce, Merkur a Pluto. Jak bude využit, záleží na tom, jaký je váš záměr, víra, pravda, moudrost, štěstí. Jupiter je symbol štěstí, hojnosti, moudrosti, pravdy a víry. Tomu, čemu vnitřně věřím, to mi řidí život. A podle toho bude vystřelen šíp, a jaký cíl nalezne, záleží dle vašeho nastavení nitra.

Kdy k tomuto vystřelení dojde? Při novoluní 1. 1. 2014, v tento den Luna přichází do konjunkce se Sluncem, Merkurem, Plutem a celé Velké kvadratury. Novoluní je nový impuls, počátek.

Při všech aspektech, které v ten den jsou, by se to dalo nazvat: Výtrysk energie. Jestli bude pozitivní nebo destruktivní, záleží na vaší vnitřní pravdě. Ale ať bude jakýkoliv, bude to správně, protože z hlubin vašeho nitra se uvolní to, co je v dané chvíli potřeba. Tato energie následně rozhýbe události v novém roce. Je dobré tento den a den před tím prožít aktivně, s nějakým záměrem.

Jinak se na přelomu roku budou objevovat časté nehody, rozepře, hádky, rvačky, výbuchy, demonstrace a je možné, že se ve světě objeví nějaké přírodní katastrofy. Tato energie se děje uvnitř nás, ale i kolem nás.

Jaký bude rok 2014? Je to změna, pohyb vpřed a čeká nás hodně výzev, které budou iniciovat právě probuzené kroky k vývoji.

Pokud chcete vědět více, pak 15.1.2014 v Hradci Králové budu mluvit o celém roce 2014. (kompletní info v sekci přednášky http://www.astrologiepetranel.cz)

S láskou Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Odkrývanie skrytého – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, milujte sami sebe a připravte se na změny. Jste moudré, vyspělé bytosti. Mnozí z vás se zrodili v tomto čase, aby pomohli Zemi, aby pomohli šířit vlnu lásky a probuzení, aby šli příkladem ostatním. Je zde mnoho vysokých bytostí, s úkoly odkrývat skryté a nepoznané, probudit lidstvo a vést ho zpět k Bohu. Jsou zde bytosti, které se zavázaly k důležitým úkolům, aby vrátili zpět světu skrytá tajemství a vědomosti. Je vás zde mnoho, kteří znáte prastaré vědy, magické rituály a znáte podstatu tvoření. Vše toto se postupně začne dostávat do vědomí všem vám, kteří jste se zavázali.

Nastal čas, aby bylo napraveno to, co jste kdysi pokazili. Mnozí možná zatím jen matně tušíte, ale časem pochopíte souvislosti. Aniž zatím chápete, cítíte, že jste kamsi vedeni. Je tu doba nápravy a přerodu. Poučení se z chyb minulých, z časů dávno zapomenutých. Je to čas odplaty, i čas odpuštění. Čas probuzení. Proměna, která přináší blaho duši. Hrozí nebezpečí, že by vše, co bylo dosud budováno, mohlo být opět pohřbeno. Avšak takové množství lásky již nelze zastrašit. Nebuďte bojácní a hleďte vzhůru, vy, jichž se to týká. Čas obnovy je tu.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/index.htm

woman8