Tag Archive | prejav

Když hmota je to samé, co duchovno

Tak jak to nyní ve fázi svého vývoje vnímám já, duchovní jsme všichni. Máme tuto podstatu. Zde jsme však ve hmotě a tedy projevujeme se přes hmotu. Hmota může mít různé podoby. Může se jednat o vyjádření svých myšlenek psanou či mluvenou formou, o výrobu jídla, sázení stromů, prodávání v obchodě, běhání a jiné nespočetné projevy.

Podle mě jsme sem všichni přišli projevit svoji duchovní podstatu, sebe. Čím víc budeme duchovní, tedy blíže sobě, tím více své podstaty budeme projevovat ve všem, co budeme dělat a co nás bude těšit. Každý z nás tedy už více či méně kus svého duchovna projevuje. Jde o to projevovat svoji podstatu postupně stále více. To se bude dít, když budeme se přibližovat sobě, své duchovní podstatě a budeme se jí tak čím dál více otevírat.

To, čemu se věnujeme, jak reagujeme, tak v podstatě odpovídá míře, jaké jsme se otevřeli sami sobě, své duchovní podstatě. Hmota tak není a ani nemůže tu být oddělená od duchovna, jelikož my jsme duchovní podstata, která se zde projevuje ve hmotě.

Na cestě našeho vývoje k sobě, budeme často mnohokrát vychýleni z rovnováhy hmoty a ducha. To, abychom si uvědomili (prožili), že hmota a duch není oddělen a že jen ego to odděluje. A tak někteří z nás budou v tomto životě hrnout materiální statky a jiní se vydají na cestu svého vnitřního rozvoje až tak, že zdánlivě ztratí kontakt s hmotou. Není to vždy v takovém extrému, jak tu popisuji. Avšak chtěla jsem tím vymezit dvě naše polarizační směřování. Obojí vnímám totiž jako vychýlení z rovnováhy. Každému člověku toto jeho vychýlení ať už jedním či druhým směrem bude do života přivádět takové zkušenosti, které mu mají pomoci pochopit, že hmota není špatná a duchovno není špatné a že je to jedno a totéž jen v jiném kabátě.

paper-1644988_1920

A tak ten, který usiluje jen o materiální statky, bude v průběhu svého života vystaven situacím, které mu mají pomoci pochopit, že materiální statky mu nezaručí bezpečí, zdraví či lásku a zakusí často pomíjivost tohoto. A tomu, který je vychýlen opačným směrem, bude pomoženo prostřednictvím situací, které ho mají přimět pochopit, že materiální statky nejsou špatné, že jsou jen odlišným projevem stejného a že mu mají pomoci postarat se pomocí nich například o své tělo, které tu všichni potřebujeme.

Materiálně orientovaný, pokud pochopí a bude se tak přibližovat rovnováze, bude postupně své činnosti, které mu budou vydělávat na živobytí, měnit tak, že budou stále více prospěšné ostatním, budou mít stále větší obsah, budou odrážet stále více jeho samotného. A navíc tento člověk bude mít nutkání některé své přebytečné materiální statky začít kreativně využívat i více pro prospěch ostatních. Ten, kdo byl vychýlen obráceně, a pochopí, bude mít tendenci začít žádat a přijímat materiální statky za svoji činnost, za svoji vydanou energii.

Zjednodušeně řečeno, ten s převahou hmoty se bude učit dávat, propouštět a ten s převahou duchovna se bude učit žádat a přijímat.

To, co vám tu píši, vychází opět z mé vlastní zkušenosti. Pro mě peníze nebo jiné materiální bohatství nebylo nikdy tím důležitým, nikdy jsem v tomto životě neměla potřebu hromadit nebo se rozhodovat podle toho, co mi to materiálně přinese. Když mě například život opakovaně postavil před rozhodnutí jít do dobře placeného zaměstnání nebo jít do zaměstnání, kde budu vydělávat sice málo, ale umožní mě to po nějakém roce být svým vlastním pánem a dělat něco, co má podle mě smysl, má volba byla opakovaně jasná.

Postupně, jak jsem se nevědomě posouvala k sobě, jediné, co pro mě mělo smysl, byl duchovní rozměr všeho a já si to chybně vyložila, že to znamená žít velmi skromně a vydávat více než přijímat. Já vydávala hodně energie pro jiné, odpovídala na dotazy známých či cizích lidí, psala několik let články, a jiným způsobem se s ostatními jen tak dělila o své třeba i těžce získaná poznání. Byla jsem přesvědčena, že to nemá být za peníze, že za to nemám nic přijímat a že jsem tu „odsouzena“ vše ostatním takto předávat bez jakéhokoliv vyrovnání této mé vynaložené energie. V jednu chvíli jsem si dokonce myslela, že hmotu nepotřebuji. To nyní vnímám jako můj velký omyl.

Postupně jsem však začala cítit nerovnováhu mezi tím, co vydám, a co dostanu. Ne, že bych živořila, ale necítila jsem rovnováhu mezi tím, co lidem dávám, a co dostávám. Tím, jak se posouvám k sobě, roste i úcta k mému poznání, jelikož si čím dál více vážím sebe a tak i toho, co ze sebe vydávám.

Zapomněla jsem však do nedávna žádat ostatní o vyrovnání, o jejich energii, ať už v podobě různých materiálních statků, času, a jiných jejich možností. A až poté, co jsem uviděla toto své velké omezení, tento můj velký chyták mé mysli ovládané egem, já dospěla k poznání, které vám tímto svým článkem nyní sděluji. Tato má lekce není u konce, stále se učím přijímat. Jen už toto své omezení, které se neustále zmenšuje, mám ve svém vědomí a vím tak, s kým mám tu čest.

Všichni postupně pochopíme, že hmota a duchovno je jedno a to samé. Proč? Protože stejně jako náš vnitřní vývoj je tvořen námi, jelikož jen mi sami si rozhodujeme, do jaké míry se budeme uvnitř sebe otevírat, tak i hmota je jen našim výtvorem.

Petra Jelínková

Zdroj: http://www.jinypristup.cz/clanek/20160907-kdyz-hmota-je-same-co-duchovno

Reklamy

Horoskop na období 30. 3. – 6. 4. 2015

Změna

Slunce se dostalo do konjunkce se Sestupným uzlem (Dračím ocasem) a to symbolizuje, že nahlédneme do minulosti, ke kořenu prasíly, prapodstaty naší duše a vědomí…. Odkud vlastně jsem a jakou sílu mám? Slunce se přibližuje k Uranu a přinese to zrychlení, nečekané změny, velké výkyvy, nesoustředěnost, nespavost a sklon k riskování. Snaha prosadit si vše, hned a okamžitě. Příznivé aspekty na Jupitera symbolizují, že tato doba má vést k růstu a expanzi našeho Já (viz. dole). V době Velikonoc se otevírá nová brána vědomí, přílivu energie. Prasíla v nás „nás bude nutit“ nejdříve k pochopení sebe sama a následně k projevení svého Já, k postoji vůči sobě samému, k druhým, k životu. Může to být velmi bouřlivé období, kde padnou masky, lži, iluze a hry. Po Velikonocích, až do 12. 4. probíhá změna. Následně uvidíte vše jinak, sebe, svůj život, druhé a svou cestu. Rozbije se staré „status Q“, nastane chaos a v chaosu se začne tvořit nové. Zmatek a chaos uvidíte kolem sebe, ale nejvíce ho ucítíte v sobě. Na nic nespoléhejte, nic si neplánujte, nic neočekávejte…

Kvadratura od Pluta na Slunce, Uran a Merkur (31. 3. – 10. 4.) – procházíme mocí a bezmocí vůči Osudu. Boj, odpor k Osudu nebo vzdání se, marnost vůči životu. Procházíme naprostým odevzdáním se Osudu a v bolesti máme najít hlubší smysl Bytí, a tím najít skutečnou víru a pravdu v sobě. Teprve pak člověk dojde osvobození. Tím se dostanete za svůj Osud, za svůj kříž. Tím se dostane za „ukřižování Ježíše Krista“.

surrender31

Úplněk nastává v sobotu 4. 4. Slunce v Beranu v konjunkci s Uranem, Dračím ocasem a Merkurem je v opozici na Lunu ve Vahách, v konjunkci s Dračí hlavou a to vše v harmonickém aspektu na Jupitera. Dle Velikonoc – jak události následovaly – právě v sobotu nastává Ticho – prázdnota. To, co je mezi nádechem a výdechem. A v tomto Tichu a prázdnotě vše umírá a zároveň se rodí nové. Je to velmi silný den a je dobré alespoň nějakou část dne zůstat v tichu, klidu, rozjímání, meditaci… Otevírá se brána, před kterou se dlouhá léta čeká a otevře se na jeden okamžik a pokud zrovna „zaspíte“, pak zase budete čekat… A právě v Tichu a prázdnotě se děje to velké, tak nepatrný okamžik, prožitek, uvědomění, poznání, který dokáže změnit celý váš život. Ať se to uděje ve vás vědomě a pokud budete mít pocit, že nic… Věřte, že se událo a jednou se to zviditelní. Oddej se a budeš veden, nečekej, nesnaž se, jen se oddej Životu, přítomnému okamžiku. Prozřetelnost skrze Tebe koná. Je to o víře a oddání se.

31. 3. vstupuje Merkur do znamení Berana a Mars do znamení Býka. Merkur – mysl, komunikace začne být jasnější, snazší a konkrétnější. Tím, že se během Velikonoc dostane do konjunkce se Sluncem a Uranem, projde též změnou a jiným „nastavením“. Budeme mít větší potřebu komunikovat a všemu porozumět. Důležité je sdílení.

Mars vstupem do Býka podpoří pracovitost, houževnatost, vytrvalost a trpělivost v našem konání.

Slunce v harmonii s Jupiterem ve Lvu (23. 3. – 8. 4.) symbolizuje vývoj, expanzi, která vede přes důvěru, víru, otevřenost, optimismus a šlechetnost. Ctěte své srdce, svou pravdu, kterou vložíte. Projevíte to, kým jste, projevíte své pravé Já bez obav, co na to řeknou druzí. Jupiter přináší lehkost, štěstí a podporuje vývoj, vše se pohne vpřed, najdou se nová řešení. Otevírají se nové dveře… Mějte na paměti, že tady nejste jen sami za sebe a pro sebe. Vaše osobnost, vaše Bytí je tady důležitou jedinečností pro tvoření vyššího záměru vývoje lidského vědomí, které se má jednou plně spojit s vědomím božství – čistým vědomím (Kristovým vědomím).

Přeji vám krásné a požehnané Velikonoce. Radujte se, protože za vším je vždy vzkříšení.

S Láskou Petra Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Krčná čakra

Pátá čakra, Višuddhi, je nazývána krční čakra nebo komunikační centrum. Nachází se mezi krční jamkou a ohryzkem. Je spojená s krční páteří a otevírá se směrem dopředu. Jestliže je tato čakra aktivní, vyzařuje světle modrou, stříbrnou a modrozelenou barvu. Je spojena se živlem Éter. Ze smyslových funkcí lidského organismu je k této čakře přiřazen sluch. Typickým symbolem krční čakry je lotos se šestnácti okvětními lístky. Základním principem je souznění s bytím. Odpovídajícími částmi těla k této čakře je oblast krku (šíje), týlu a spodní čelisti, uši, hlasivky, hrtan, horní část plic, průdušky a paže. Z tělesných žláz byla k páté čakře přiřazena štítná žláza.

V krční čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace. Je spojeno s menší vedlejší čakrou týlu, která sídlo ve vazu a otevírá se dozadu. Také tyto dvě čakry bývají spojovány a považovány za jedinou čakru. Svou funkcí je čakra týlu velmi úzce spojena s krční čakrou, že ji lze opravdu ve výkladu připojit k páté čakře.

Pátá čakra vytváří také důležité spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním, mezi našimi impulsy a reakcemi na ně, propojuje zároveň čakry s vnějším světem. Prostřednictvím krční čakry vyjadřujeme velmi mnoho různých projevů, například smích, pláč, pocity radosti a lásky, strachu a hněvu, naše úmysly, přání, myšlenky, názory a vnímání vnitřního světa.

Živel, který patří ke krční páteři, je éter. V učení jógy je éter základní látkou, z níž se zhuštěním vytvářejí ostatní živly, to znamená Země, Voda, Oheň a Vzduch. Éter je také nositelem zvuku a mluveného slova. Je to tedy zprostředkovatel na všech úrovních. Komunikace našeho vnitřního života s vnějškem se odehrává převážně mluveným slovem, ale i gesty, mimikou a uměleckými projevy (hudba, malířství nebo tanec). Kreativita, jejíž sídlo je ve druhé čakře, se spojuje v krční čakře s energiemi ostatních čaker, kde jí éterická síla dává určitý výraz, který pak předáváme do vnějšího světa. Můžeme však vyjádřit pouze to, co máme v sobě. Prostřednictvím páté čakry dostáváme především schopnost sebereflexe. Jejím předpokladem je určitý vnitřní odstup. S vývojem krční čakry si uvědomujeme stále více naše mentální vibrační pole a jsme schopni jeho projevy odlišit nejen od projevů emočního i éterického pole, ale také od projevů fyzického těla. To znamená, že naše myšlenky už nejsou obrazem našich pocitů a fyzických stavů, a to nám umožňuje objektivní poznání.

Éter je pojímán také jako prostor (takzvaná Akáša), v němž hustší živly mají silnější účinky. K nejhlubšímu poznání dospějeme pouze tehdy, jestliže budeme otevření jako nekonečný prostor, jako širé nebe, jehož světle modrá barva je barvou krční čakry, jestliže se ztišíme a budeme naslouchat našemu nitru i vnějšímu světu. Páté čakře je přiřazen sluch. Jejím prostřednictvím tedy nasloucháme vnitřním i vnějším hlasům Stvoření. S její pomocí vnímáme i naše vnitřní hlasy, navazujeme kontakt s duchem v našem nitru a přijímáme jeho inspiraci. Hluboce důvěřujeme našemu osobnímu vyššímu vedení. Snadněji pochopíme vlastní životní poslání. Přesvědčíme se, že naše vnitřní světy i vibrační úrovně života jsou právě tak skutečné jako vnější fyzický svět a budeme schopni přijímat a dále předávat informace z těchto oblastí. Je to Božská inspirace, která se stane nosným pilířem našeho sebevyjádření. V páté čakře nalezneme individuální výraz dokonalosti na všech úrovních.

Jestliže je pátá čakra správně otevřená, prožíváme naplno své pocity, myšlenky a vnitřní poznatky. Na jedné straně jsme schopni uznat svoje slabé stránky, ale na druhé straně dokážeme ukázat i vlastní sílu. Vnitřní upřímnost vůči nám samým i ostatním lidem se projevuje v přímosti našeho jednání. Tvůrčím způsobem můžeme vyjádřit sebe sama se všemi individuálními vlastnostmi.

Pokud tato čakra správně funguje, umíme srdcem a s vnitřním porozuměním naslouchat ostatním. Hovoříme jasně, přesto je naše řeč plná fantazie. Náš hlas zní velmi příjemně. Často se setkáme s obtížemi a musíme překonávat řadu překážek, ale zůstáváme věrni sami sobě a dokážeme i odmítnout. Nenecháváme se ovlivnit nebo měnit jinými lidmi, zachováváme si vlastní nezávislost, svobodu a jasný směr života. Nemáme předsudky a hluboké nitro nám umožňuje vejít do jemnohmotných dimenzí. Odtud čerpáme mnoho informací, které nám pomáhají na cestě životem, po níž kráčíme s naprostou důvěrou.

Poznáváme, že každá bytost má své určité poslání. Vyprávějí nám o vlastním životě a o svých touhých po celistvosti a světle. Můžeme komunikovat s bytostmi z jiných existenčních sfér a předávat získané poznatky, aniž bychom se museli bát jejich soudu. Radujeme se z naší vnitřní nezávislosti a svodobného projevu a prožíváme zvláštní naplnění.

Jestliže dojde k zablokování energie krční čakry, dojde k narušení průchodnosti mezi hlavou a tělem. To se projevuje dvojím způsobem. Za prvé, přestaneme vnímat své pocity a vlastní emoce vyjadřujeme nepromyšleně, za druhé, můžeme se uzavřít ve svém intelektu a racionálním uvažování, potlačíme své emoce a jejich projev, čímž umožníme, aby nás zahltily špatné a negativní pocity. Nevědomé pocity strachu a provinění nám brání vidět svět takový, jaký opravdu je. Hledáme různá slova a gesta, za nimiž skrýváme naši skutečnou podstatu.

Hovoříme nesoustředěně nebo jen věcně, celkový verbální projev je chladný. Hlas může být často silný, ale pronášená slova nemají hlubší význam. Nesneseme, abychom působili v roli slabocha a za každou cenu chceme být silní. Svými požadavky vyvíjíme na sebe velký tlak. Může se stát, že si na svá bedra naložíme více, než jsme schopni unést. Potom se většinou schováme do krunýře, vystrčíme ramena, sklopíme hlavu mezi ně, abychom se takovýmto způsobem ochránili před další zátěží nebo novým útokem.

Disharmonická funkce páté čakry se projevuje také u lidí, kteří svými slovy a vyjadřovacími schopnostmi manipulují s ostatními lidmi nebo na sebe upozorňují přílišnou výřečností. Lidé, kteří mají zablokovanou energii krční čakry, nemají přístup k jemnohmotným dimenzím, protože jim chybí otevřenost, vnitřní prostor a nezávislost, což jsou předpoklady k vnímání těchto sfér.

Může se stát, že dokážeme hlouběji vnímat, ale máme strach se před ostatními lidmi projevit. Takovéto vnitřní poznání je často velmi silné a potřebuje své vyjádření, proto lidé s těmito pocity píší básně, malují obrazy a tvoří jiná umělecká díla, které však neradi prezentují na veřejnosti. Je zcela přirozené, že může dojít k zablokování duchovní energie. Síla takovéto energie nemá přístup k našim emocím a naopak energie spodních čaker nezásobuje horní čakry potřebnou silou k prosazení a k vytvoření stability, čímž se spiritualita nemůže v našem životě projevit.

Silke Bader – Ptej se andělů