Tag Archive | pozorovanie

Čím menej reaguješ

“Čím menej reaguješ na negatívnych ľudí,
tým sa stane život mierumilovnejším.”

cl1

Reklamy

Nesnažte se být duchovní člověk

Vím, že byste raději byli dobrými lidmi a měli stále jen dobré myšlenky, ale to se neděje. Můžu vás ujistit, že se to nestane nikomu, že by někdo měl jen dobré myšlenky. Protože lidská mysl je lidská mysl. Má polarity dobrého a špatného, vysokého a nízkého. Nesnažte se tedy zařídit na této úrovni své perfektní „já“, neexistuje. Dovolte svým nedokonalostem, svým myšlenkám být. Když s nimi bojujete, budou jen silnější.

Lidé, kteří mají největší problém s myšlenkami jsou ti tzv. duchovní lidé. Vidí sami sebe, nebo jsou ostatními viděni jako duchovní osoby, musejí žít své role. Musejí žít role duchovních lidí. Sami sobě si nedokáží přiznat, že mají špatné myšlenky, takže je potlačují a z toho mohou mít špatné emoce jako je hněv a odpor. Často říkají: „Ne, já nemám špatné emoce, já jsem pozitivní člověk.“

Vše, co by vás mělo ohledně myšlenek zajímat je vaše povědomí o nich. Dovolte jim projít. Pak už nad vámi nemají takovou moc, protože v každé myšlence, která vám projde hlavou už nehledáte své já. Není to to, kdo jste. Jsou to jen myšlenky. Jestli vám 2 hodiny hlavou procházely špatné myšlenky, tak to z vás nedělá negativního člověka, znamená to jen, že tzv. špatné myšlenky procházely vaší hlavou a vy je pozorujete. Jakmile je necháte být, vzniká kolem nich hlubší prostor. Myšlenky jsou jako mraky plující po obloze, nemusíte se každou z nich nechat táhnout. Nechte je jít.

Eckhart Tolle

rainbow-love-hearts

Co dělat, když cítíte zlost

Když máte zlost, kněz vám řekne že se nemáte rozčilovat, protože to není správné. A co uděláte? Můžete zlost potlačit, udusit ji, doslova ji spolknout, ale pak pronikne dovnitř, do celého systému. Spolknete zlost a udělají se vám žaludeční vředy a dříve či později budete mít rakovinu. Spolknete zlost a tím vzniknou tisíce problémů, protože zlost je jako jed. Ale co naděláte? Je-li zlost špatná, musíte ji spolknout.

Já ale neříkám, že je zlost špatná. Říkám, že je čirou a krásnou energií.

Jakmile pocítíte zlost, vnímejte ji vědomě a zjistíte, že se stane zázrak.

Když se ve vás zlost probudí, pozorujte ji a budete žasnout, co se začne dít. Bude to možná největší překvapení ve vašem životě, protože díky bdělé pozornosti náhle sama zmizí. Transformuje se. Změní se v čirou energii, stane se z ní soucítění, odpuštění, láska. Nemusíte nic potlačovat, takže nejste zatíženi jedem.

Už se nerozčilujete a nikomu neubližujete. Jste oba zachráněni, jak vy, tak objekt vaší zlosti. Předtím jste trpěli buď vy, nebo ten druhý.

Chci tím říct, že není nutné aby kdokoliv trpěl. Stačí, abyste byli vnímaví a vědomě pozorovali. Jakmile se dostaví zlost, bdělá pozornost ji pozře. Bdělá pozornost je zlatý klíč.

Prostě se snažte pochopit, co se děje, odkud zlost vychází, kde má kořeny, jak se objevila, jak funguje, jakou má nad vámi moc, jak vás dohání k šílenství. Předtím jste měli zlost a máte ji i teď, ale přibylo k ní cosi nového, prvek pochopení – pak se její kvalita změní.

Postupně zjišťujete, že čím víc chápete, co je zlost, tím méně se zlobíte. A když ji pochopíte úplně, zmizí. Pochopení je jako teplo. Jakmile dosáhne určitého bodu, voda se vypaří.

fire6

Je velmi důležité, aby každý kdo hledá upřímně pravdu, měl na paměti, že od svých věcí nemá utíkat, ale má je poznávat.

Do svého nitra vstupujte bez předsudků a zjistíte, co je zlost. Umožníte ji, ať vám sama odhalí, co vlastně je.

Nevycházejte z žádných předpokladů. Jakmile odhalíte zlost v její úplné nahotě, v její naprosté ošklivosti, a poznáte její spalující oheň a vražedný jed, náhle zjistíte, že jste se od ní oprostili. Zlost zmizela.

A proč se na vás lidé zlobí? Ve skutečnosti se na vás nezlobí, ale bojí se vás. Strach lidi uzavírá. Jejich zlost je v podstatě strach naruby. Pouze člověk plný strachu dokáže rychle vzplát hněvem. Kdyby se nerozčílil, okamžitě byste poznali, že se bojí. Zlost je zástěrka. Když se rozčílí, snaží se vás zastrašit. Než si uvědomíte, že má strach, začnete se sami bát. Chápete tu sprostou psychologii?

Nechce abyste věděli, že se bojí. A tak se snaží vyvolat ve vás strach, protože jen tak bude v klidu. Bojíte se a on už se nebojí – nemusí mít strach z toho, kdo má strach.

Lidé se snaží oklamat zlostí sami sebe.

A kdykoliv se bojíte a zlobíte vy, snažíte se stejně tak skrýt strach za zlostí, protože strach by vás odhalil. Zlost kolem vás vytváří oponu, za níž se můžete schovat. Pamatujte si, že zlost je vždy strach postavený na hlavu.

Osho – Emoce

Zdroj: http://www.seberizeni.cz

Přestaňte hledat a najdete

Celá má filozofie je založena na tom, že nemáte vyvíjet žádné úsilí, že máte jen relaxovat a osvícení se samo dostaví. Přijde, když zjistí, že jste úplně uvolněni, bez napětí, bez úsilí, a okamžitě se na vás snese jako tisíce květů.

Všechna náboženství vám kážou naprostý opak a tvrdí, že osvícení je namáhavá záležitost, že vyžaduje celoživotní úsilí, možná i mnoho životů, a že tu není žádná jistota a záruka. A vy ani navíc neznáte cestu k osvícení, proto je možné, že ji ztratíte a zabloudíte. „Jen pár lidí se doklopýtalo k osvícení. Byla to pouhá náhoda.“

Miliony lidí se snaží a nic nenacházejí a neuvědomují si, že jejich hledání v nich vyvolává velké napětí, jejich úsilí vytváří stav, v němž nemohou dosáhnout uvědomění.

„Osvícení nastane jen tehdy, když jste tak klidní, že už téměř nejste. Je jen čiré ticho a náhle dojde k explozi, k explozi vaší zářící duše.“

peace10a

Lidé, kteří o to příliš usilují, jen ničí svou inteligenci nebo své tělo. Dosáhnete ho v uvolněném stavu. Relaxace je živnou půdou, z níž vyrůstají růže osvícení. A proto je dobré, že chcete být uvolnění, v pohodě, bez úsilí a napětí. Toto je recept na osvícení. Osvícení můžete být hned dnes! Osvícení je vaše nejniternější bytí. Vy se však příliš snažíte hledat, pátrat, děláte to či ono a nikdy se nedostanete k vlastnímu já.

Ve stavu relaxace nikam nesměřujete, nic neděláte a tráva začne růst sama od sebe. Naprosto stačí bdělost, inteligence, vědomí, a to není spojeno s úsilím, stačí pozorování, pozice svědka, a to není spojeno s napětím. Jsou to radostné prožitky. Nijak vás neunaví. Jste naprosto tiší a klidní.

Osho

Zdroj: http://www.seberizeni.cz

Majster Hilarion – Posolstvo pre týždeň 28.2. – 6.3. 2016

Milovaní,
zažíváte dopady předchozích „dávek“, které byly vyslány a zjišťujete, že se noříte do sebe, jak přicházejí vnitřní odhalení. Je dokončováno víc vnitřní práce, jak si uvědomujete, že někde v průběhu této cesty jste se stali pozorovateli svého vlastního života. Je to významný krok vpřed a dobře vám to poslouží, když myšlenky vyplavou na povrch. Pak si budete moct jednoduše říct: „Ach, to je stará energie, s tou nemusím nic dělat, zvolil jsem si, že ji nechám odejít.“ Okamžitě ji nahraďte mnohem radostnější a více posilující myšlenkou, která vám bude dělat dobře a s níž se budete cítit šťastní; myšlenkou o něčem pozitivním, co se děje ve vašem životě. To si VY berete zpátky svou osobní sílu pouhou myšlenkou!

V této době je důležité zůstávat ve svém středu bez ohledu na to, kam jdete, protože tak budete mít jasno a vždy budete vědět, kdy je vaše vědomí ovlivňováno energiemi jiných lidí, a vy budete moct podniknout kroky, abyste to vyčistili. Pro některé z vás, kdo jste velmi citliví na energie, je to velmi nepříjemné a chce to častější čištění. Jak bylo řečeno minulý týden, když je proces Celkového čištění energií (Total Energy Clearing)  prováděn alespoň jednou týdně, je nejúčinnějším způsobem, jak se můžete rychle dostat do svého středu, a nemusíte zbytečně trpět pouze proto, že do vašeho pole vstoupily energie obav a starostí, patřící jiným.

Ti, co raději následují svou vlastní hvězdu, než by šli po cestě, kterou navrhli či doporučili jiní, jdou správně. Vše, co potřebujete, máte v sobě a jste napojeni na moudrost a vědomosti Zdroje. Dobře v této době rozlišujte, protože jsou mnozí, kdo si přejí vás manipulovat v zájmu svých vlastních ekonomických účelů. Nenechte se zmást důraznými varováními, která by vás naplnila strachem a obavami. Když budete stále sladěni se svou vnitřní moudrostí, vždy vás to udrží ve stavu rovnováhy a vyváženosti, což vám zajistí jasnost myšlenkového procesu a udržíte tak myšlenky na správné cestě. V této době se ty cesty různě divoce klikatí, takže je důležité zachovat si jasnou mysl.

Když se vyhnete léčkám agendy někoho jiného, žijete věrni sami sobě a vaše cesta je očištěna od těžkých emocí a dramat, stává se harmonickou a klidnou a to k vám přitahuje harmonické události a aktivity.  Dovolujete, aby  k vám přicházely dobré věci a spojily se s vámi. Otevírá se vám mnoho nových dveří a příležitostí a na vstup čekají požehnání a dary života. Uvolněte se a radujte se z takových chvilek.  Nevzdávejte se své vlastní schopnosti dělat správná rozhodnutí, když se odvažujete vstupovat do neprobádaných a neznámých oblastí. Používejte vlastní tvořivost a představivost a pokračujte ve vytváření nového světa, naplněného sliby a krásou.

Jak dále procházíte velkými změnami a učíte se používat vlastní schopnost odkrývat, čeho jste v těchto nových oblastech schopni, nalézáte sami sebe a začínáte zkoumat myriády příležitostí, které jsou na obzoru. Zarovnejte se s tímto novým dobrodružstvím a začněte nový život! Vězte, že se to teď děje a že jste toho všeho nedílnou součástí. Jste tak kreativní a jste inspirováni k tomu, abyste se věnovali idejím, které se vám představují;  ať se týkají umění, tvořivých příběhů, hudby a dalších darů, které zde leží a čekají pod povrchem vašeho nového já!

Já JSEM Hilarion

* připomínáme akci „Lidská světelná vlna lásky“, jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.

©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
http://www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.