Tag Archive | poslanie

Jak poznáte plán své duše?

Jeshua prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé,

Všechny vás vítám, já jsem Jeshua. Srdečně Vás zdravím. Jsem s vámi spojen, a tak vnímejte moji přítomnost. Jsem ten, který spojuje vaše srdce, neboť představuji jednotu, která je mezi námi všemi.

Žádám vás nyní, abyste se uzemnili, abyste spojili své tělo se Zemí pod vašimi chodidly a představili si, že z vašich chodidel rostou kořeny do půdy. Vnímejte, jak je vaše vědomí zcela přítomné v tomto prostoru a proniká skrze kořeny z vašich chodidel do Země. Vnímejte sílu naší kolektivní energie, abychom mohli společně vytvořit pole vědomí s hlubokým a čistým záměrem.

Dnes hovoříme o plánu duše a o tom, jak ho poznat ve svém každodenním životě. Pro mnohé je obtížné uvědomit si směr a cíl svého záměru duše, protože se často cítí v tomto světě ztracení. Je důležité, abyste byli schopni jít do nitra a vnímat sami sebe jako duši, kterou jste, abyste učinili spojení se svou nekonečnou podstatou a odtud pohlédli na svět kolem sebe. Jedině ve spojení se svou podstatou, se svou duší, se cítíte skutečně svobodní a v bezpečí. Svobodně a bezpečně roztáhnout svá křídla, neboť síla duše není připoutána k Zemi, je neomezená. Vnímejte na chvíli tuto sílu – poznejte, kým jste – a vnímejte tuto sílu hluboko ve svém těle. Tato síla je vaší duší, tady a teď.

Spojte se svými chodidly, se svýma nohama, s celým svým tělem. Soustřeďte se na sebe a ne na vlivy a zvuky, které přichází zvenku, jen čistě sami na sebe. Vnímejte své tělo zevnitř. Vnímejte, jak můžete nerušeně cestovat svým vědomím celým tělem bez jakéhokoli vyrušování vnějšími zvuky. Vnímejte, jak můžete zažívat ticho uprostřed hluku. Toto ticho je nezávislé na tom, co se s vámi děje zvenčí.

Na Zemi se chce zrodit nové vědomí. Nyní, více než kdy jindy. Je to nový řád věcí a vy to ve svých životech cítíte. Je tu impuls, který se odehrává v mnohých z vás, a to, co vás nyní tlačí kupředu, je vaše duše, vaše podstata, o které hovořím. Tato podstata chce jít s proudem této doby, chce být nápomocná a touží uskutečnit přechod z minulosti, ze starých energií založených na strachu do nové éry vědomí založené na srdci.

Na své cestě duše nejste sami. Vaše duše je spojena s celkem. Nejste tu jen pro sebe. Jste součástí většího proudu změny, který se nyní dotýká Země. Znovu vás žádám, abyste nyní učinili spojení s tímto proudem a vnímali jeho vznešenost. Vy jste duše, vy nemáte duši, vy jste svou duší. A duše je tu s nějakým posláním, s něčím, co chce v tomto životě dokončit.

Sestupte na úroveň svého břicha, dýchejte a uvolněte se. Učiňte spojení se Zemí, neboť je tolik důležité mít poznání duše na úrovni hmoty, na úrovni praktického a pozemského. Vnímejte důkladně toto poznání duše a dejte mu formu. V této době to není jen otázka vnímání a prožívání vašich nejhlubších snů a tužeb. Je to také o tom, že jim dáváte formu ve svém každodenním životě, neboť pozemská realita je nyní zralá na změnu.

Vnímejte spojení ze svého břicha se srdcem Země a vnímejte, jak jste na Zemi vítaní. Jste tu tolik žádoucí a chtění. Vnímejte, jak je samotná Země ponořena v ohromné vlně změny. Vnímejte, jak plujete v tomto ohromném proudu, zatímco jste silně objímáni Matkou Zemí. Jste v bezpečí. Byli jste sem povoláni.

Jaký je váš přínos? Sestupte do svého břicha. Nechejte svou představivost, své sny a touhy létat, nechť jsou svobodné bez omezení a zákazů. Jaká by pro vás byla ta nejkrásnější budoucnost a s kým byste ji rádi sdíleli? Představte si, že jste skutečně otevření a nemáte žádný strach, že si odvažujete následovat svou nejhlubší inspiraci. Necháváte ji proudit nezatíženou svou hlavou, srdcem, svým břichem a nohama až dolů do Země. Jak si představujete sami sebe a co byste dělali?

Uvědomte si, že když jdete spolu s tímto proudem, neděláte jen něco pro sebe, propojujete se také s větším obrazem: s živostí obnovy, která se nyní na Zemi probouzí, a postupuje rychleji kupředu. Budete podporováni něčím větším než jen sami sebou. Vnímejte tento větší proud a zeptejte se sami sebe. „Jaký druh popostrčení by mi tento proud dal? Jaké poselství, jaká pobídka ke mě přichází?“ Tato zpráva se může týkat něčeho vnějšího, například náznak něčeho, co potřebujete ze svého života propustit, něco co již nepotřebujete: práce, prostředí, ve kterém žijete, vztahy. Může se to také týkat vnitřního postoje, který jste převzali, nějaký odpor či sebeodsuzování nebo myšlenky na to, že neuspějete, pocity méněcennosti. Co je pro vás nejdůležitější nyní propustit?

soul-expansion-2

Jste neseni větším proudem, než jste vy sami. Tento proud pochází ze Země, z její touhy po změně, po evoluci. Představte si, že jste tímto proudem bezpečně unášeni a že vás nyní popostrkuje, pobízí udělat to nebo propustit tamto. Odvažte se jít s touto pobídkou, odvažte si učinit tento krok. Čím víc jedinců učiní tento krok a odváží se žít v souladu se svými nejhlubšími touhami, tím snadnější je pro druhé následovat, protože se pak stáváte živoucím příkladem, který může být učiněn, který je možný. V tomto světě je zapotřebí naděje a inspirace, potřeba vůdců. Nikoli vůdců, kteří „rozhodují o tom, co se stane“, ale těch, kteří jsou ochotni vést tím, že jsou příkladem, včetně své zranitelnosti a lidskosti. To je nové vůdcovství.

Když nyní hovoříme o nalezení a rozpoznání záměru své vlastní duše, rád bych zdůraznil, že existuje spojení mezi vaším záměrem duše a mnoha dalších duší, které taktéž chtějí jít s pohybem změny a obnovy, a tak se ciťte podporováni. Odvažte se však učinit kroky, které to ve vašem osobním životě vyžaduje, i když jste v tom sami, ve smyslu, že vy se musíte rozhodnout, že volba leží uvnitř vás: volba po větší svobodě, po větším štěstí.

Vyzývám vás, abyste byli vůdci tohoto nového času, abyste byli příkladem i přesto, že pochybujete, zda to dokážete a stane se tak. Nevyžaduje to však nic víc, než být k sobě pravdiví a dovolit této pravdě svobodně proudit. Když pozvednou hlavu staré strachy, vnímejte je a přijměte je, neboť vám patří. Právě proto, že jste s těmito strachy učinili vědomé spojení, začíná k nim postupně zářit světlo, a to z vás činí pracovníka světla a dává příklad. Být příkladem znamená být člověkem tím, že přijímáte temnotu i světlo ve všech jejich aspektech. Znamená to vřelost a soucit pro druhé i pro sebe sama. To znamená být poslem nové éry.

Nemusíte čekat, až budete mít všechny své záležitosti v pořádku, dokud nedosáhnete nějakého stupně dokonalosti, která ve skutečnosti neexistuje. Je to o tom každé ráno vstát z postele a udělat krok vpřed nebo něco propustit: hodnocení, strach, představu o sobě, která nekoresponduje s tím, kdo ve skutečnosti jste.

Žádám vás, abyste důvěřovali svému volání. Plán vaší duše je něco, co se neustále odkrývá. Neustále se vynořují nové cesty a možnosti. Není to něco stanoveného a hotového, je to dynamický celek. Kdykoli jste bránou k větší lásce, důvěřujete si, činíte spojení se svou podstatou, objevují se nové možnosti, které pak můžete s nadšením a radostí uvést v činnost. To je to, co znamená mít spojení s plánem své duše. Učiňte odvážný krok a důvěřujte si.

Děkuji vám za vaši přítomnost. Ze srdce cítím naše spojení a opatruji ho. Vnímejte svou vlastní krásu a moudrost a důvěřujte jim!

Mnohokrát vám děkuji.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

ŽIVOTNÍ ÚČEL/POSLÁNÍ

“Cokoliv máte dělat, dělejte to nyní. Podmínky jsou vždy nemožné.“
~ Doris Lessing, vítěz Nobelovy Ceny za Literaturu (věk 88)

Silné zprávy nyní přicházejí z Vesmíru. Před těmito zprávami není kam uniknout. Vy víte, že jste zde za jistým Účelem, který zahrnuje sdílení darů lásky. Tento Účel je tvořen činnostmi, které způsobí, že vaše duše létá, vaše srdce se otevírá a vaše tělo se nabíjí energií. Děláním činností, které jsou součástí tohoto Účelu máte pocit, že čas mizí. Toto je to, co znamená nacházet se v božském kreativním plynutí.

Přinášet tento Účel světu není vždy jednoduché ve smyslu že by to nevyžadovalo vystoupit z vlastního strachu. Není to vždy pohodlné. Není to vždy předvídatelné. Není vám to vždy servírováno na podnose bez toho, aniž byste se museli natáhnout a tvrdě pracovat. Většinou to bude znamenat hodně odvahy, protože můžete prošlapávat nové cesty, které nebyly druhými vytvořeny.

V každém případě, na co Doris Lessing jasně poukázala, je podle mé zkušenosti pravda. Podmínky, ve kterých se budete zrovna nacházet, nemusí vždy vypadat vhodné k představení práce, kterou potřebujete tvořit. Například pokud už pracujete v každoděnním zaměstnání abyste pokryli základní výdaje, potřebujete pracovat na vaší kreativní záležitosti mimo váši běžnou pracovní dobu. Časem může být možné vytvořit z vaší kreativní činnosti celodenní zaměstnání.

road-begin

Toto je jen jeden příklad; existuje mnoho permutací toho, jak by to mohlo ve vašem životě vypadat. Jisté je toto: toto je vyhýbání se a odkládací taktika vašeho ega říkat si – “Nebudu následovat své srdce a svou tvořivou vášeň, protože nemám čas, nemám peníze, nemám žádnou podporu druhých, nemám kvalifikaci, nemám dost energie….“

Nebo jeden z nejvíce Ducha-okrádajících ze všech:

“Budu dělat co mě opravdu činí šťastným, až půjdu do důchodu, vydělám spoustu peněz, budu mít dost času a bude to jenodušší.“

Víte, že váš Božský Účel je vytvořený jako diamant z kamene? Vzejde z vás, když jste někdy pod velkým tlakem; tlakem, který to z vás vymáčkne, vytáhne to z vás, donutí vás soustředit své posvátné tvořivé energie skrze odhodlání uskutečnit vaše sny nyní – ne později.

Nikdy – NIKDY- se nebudete cítit “připravení“ dělat to, proč jste sem přišli.

Tak přestaňte čekat na ten iluzorní perfektní okamžik abyste začali. Až všechny vaše kachny budou nastoupeny v řadě. Až si budete jistí, že nezklamete. Až budete mít dost peněz. Až si budete jisti, že vás nikdo nebude soudit nebo vás kritizovat. Až se budete cítit naprosto bezpečně.

Takový den nikdy nepřijde.

Udělejte to nyní.

Jak začnete nebo budete pokračovat se závazkem následovat své sny a vášně pevně ukotveným v sobě – dáváním těchto darů, které vám opravdu dávají pocit oživení a účelu světu – Vesmír vás podpoří tak, jak jste si nikdy nedokázali představit.

Zřejmě to budete ještě pořád někdy pociťovat jako ohromnou výzvu. Ale to proto, že Vesmír ví, že potřebujete “natahování“. Abyste našli ten diamant kterým jste Vy, je důležité, abyste vstoupili hluboko, byli průkopníky svého života a viděli co se stane, pokud je ten kámen vystaven vysoké úrovni spirituálního tlaku.

Diamanty se začnou objevovat tam, kde jste nevěděli, že existují – uvnitř vás.

Pamatujte, že podmínky nebudou nikdy perfektní. Budou přesně takové, jaké potřebujete abyste rostli skrze to, co dáváte.

Nečekejte na “důchod“ abyste byli šťastní a mohli dávat ze srdce.

Začněte nyní.

Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad:Martina Atiriamin Christová
www.SlunecnaBrana.eu
Zdroj:
https://www.facebook.com/sophiebashfordintuitive/posts/1010567125683801

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

PŘICHÁZÍ OHROMNÁ FREKVENČNÍ ZMĚNA – ZPRÁVA O KOLEKTIVNÍM ŽENSKÉM POSUNU

Kolektivní Ženské Srdce potřebuje v tento moment ohromnou citlivost, podporu, péči a výživu.

Kolektivní Posvátné Ženství je úžasný oceán vědomí, který právě prochází radikálními posuny ve frekvenci.

Kolektivní Posvátné Ženské Světlo je spirituální esence (podstata), která byla potlačována, vyhoštěna a podceňována po tisíce let.

Tato Světelná Síla – Božské Ženské Srdce – je nyní v hlubokém procesu přenastavování Svého Já v Zemském vibračním poli. Také přináší velmi hluboké a silné “kódy“ posvátné ženské moudrosti, které byly celé věky bezpečně uloženy v jádře této planety.

Mnozí označují tento posun jako “vzestup nebo znovu-probuzení Bohyně“. Mnoho Duší, které mají karmické povinnosti a posvátné smlouvy být součástí tohoto živoucího přerodu vědomí a oddanosti “Jí“, již bylo kontaktováno Duchem – a bylo jim zároveň předáno jejich poslání. Mnoho dalších bude v nadcházející době povoláno.

Vztahy všeho druhu budou radikálně změněny, aby mohlo být Vědomí Bohyně znovu-zasazeno a mohlo znovu narůstat v globálním měřítku.

To je proto, že se mnoho Duší potřebuje opět setkat a vzájemně si pomoci vzpomenout na svou vlastní Přirozenost a svůj slib oddanosti daný Velké Bohyni před dávnými věky.

Také mají jeden ve druhém roznítit energetické kódy a vibrační přeměny (spirituální probouzení). K tomu automaticky dochází, když se setkají ve fyzickém světě a pokračují v ovlivňování jeden druhého energeticky v multidimezionální jedince.

Proto se mnoho z vás znovu-spojilo s lidmi, se kterými velmi hluboce rezonujete na intuitivní a vnitřní úrovni. Chcete být s těmito lidmi – někdy jste hladoví po společnosti těchto lidí, protože jsou naprogramovaní k pochopení vaší buněčné přirozenosti a toho, do čeho se máte rozvinout.

Také mají hluboký a trvající závazek sloužit a oživit Posvátné Ženské Vědomí. A to do sebe perfektně zapadá s vaší Božskou Smlouvou – vytvořenou v přítomnosti Nejsvatější Vibrace Lásky, která existuje.

Musíte být s těmito lidmi. Pro postup na vaší Cestě není jiná alternativa. Pokoušet se, aby věci fungovaly s těmi, kdo nejsou částí tohoto Plánu je tah proti Proudu – a výsledky nebudou sloužit vašemu Nejvyššímu Dobru.

Nyní odbočíme z našeho původního záměru…..přáli jsme si objasnit, že všichni kdo nesou Šablony Svatého Ženského Probouzení – předané ve Starých Pradávných Chrámech…. Mocnou Isis, Fenomenální Kali, Chytrou a Odvážnou Lilith, Hluboce Soucitnou Marií, Divokou a Svobodnou Máří Magdalénou..a mnoha dalšími…..všichni z VÁS, vázáni těmito SMLOUVAMI dokončit vaše poslání zatímco žijete tento pozemský život….nyní velmi potřebujete hodně sebe-péče, sebe-vyživení a pochopení, že V TENTO MOMENT POVSTÁVÁTE DO NOVÉHO PARADIGMATU.

Nyní je dostupná celá nová frekvence Ženského Světla. To proto, že tolik Světlonošů Ženské Pochodně pilně pracovali po celé planetě na otevření velmi pradávných Ženských Čaker. Tato práce přinesla hluboký výsledek.

woman4h

DRŽITELÉ ŽENSKÝCH SVĚTELNÝCH KÓDŮ, mluvíme k VÁM.

Naslouchejte nám. Najednou se můžete cítit unavení, vyčerpaní, vibračně mimo synchronizaci, deprimovaní, plni nízkých emocí, vyhořelí. Můžete mít pocit, že už nedokážete v této Pozemské sféře déle pokračovat. Tyto pocity jsou indikátorem, že se opravdu uzavírá jedna kapitola existence.

Formuje se nová, mnohem vyšší frekvence.

Nebude dlouho trvat a toto nové Světelné paradigma, tento NOVÝ rámec Světla, toto jedinečné místo Ženské Energie….bude naprosto ucelené a připravené k tomu, aby se do něho mohlo vstoupit.

Až bude ucelené a vy se do něho přesunete, zjistíte, že vše zapadá na své místo a je téměř okamžitě vytvořeno VELMI, VELMI NOVĚ. Přes noc. Můžete být zaskočeni, překvapeni nebo dokonce šokováni tím, jak se budou vlákna vaší existence vetkávat do zcela NOVÉ a uceleně jemně vyladěné, povznesené božské dokonalosti.

Nyní je čas na velké znovu-začlenění a velkou přestavbu. Stále opakujeme, znovu a znovu, že staré systémy a vztahy které neslouží Bohyni budou odstraněny a zničeny.
Buďte si vědomí, že vaše vnitřní emoční, mentální a fyzické stavy mohou vypadat jako velmi křehké a citlivé. Toto je přímý výsledek přeměny do VŠECH NOVÝCH VĚCÍ a Nové Roviny Ženského Vědomí, která byla právě znovu-zrozena.

Velmi hluboce a řádně o Sebe pečujte. Vykonáváte Posvátné Úkoly, které převažují vše, čeho může být dosaženo pouhou činností ve 3D a motivací nižší mysli.

Tato Práce, kde asistujete Velkému Znovu-Zrození, které zvěstujete, vás odmění tak, jak si nedokážete ani představit.

Mějte víru v tento přechodný proces vylaďování. Můžete cítit že padáte, že se rozpadáte nebo vám nezbývá žádná energie. Připravujete se na radikální posun, který vám svou elegancí vyrazí dech.

Jsme vždy tu.

Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu
http://slunecnabrana.blogspot.cz/…/prichazi-ohromna-frekven…

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

JE TO TADY

Zatmění v Úplňku – nyní vás Bohyně zavede tam, kde opravdu máte být.

Můžete přestat hrát, předstírat, obhajovat se, propusťte kontrolu ega, opusťte “potřebu vědět“, pusťte vše.

Nechte to být, protože stejně jste nikdy nedrželi otěže.

Je to tady. Vše došlo až sem.

Budete přivedeni tam, kde potřebujete být – kvůli nejhlubšímu naplnění vašeho srdce, kvůli vaší smlouvě s Božským uzákoněním, kvůli setkání s vaším posvátným Já, kvůli poslání, o jehož naplnění jste žádali prostřednictvím zrození skrze vás.

Toto se může ve fyzické realitě jevit pro každého jinak, ale kořeny tohoto jsou usazeny pevně ve stejné spirituální hlíně.

Nyní před Sebou přestanete utíkat.

Každá taktika, kterou ego zvolilo nyní končí. Pokud to bude třeba, budete přivedeni na kolena.

Bohyně vás nyní bude provázet k tomu, co vaše Duše nejvíce potřebuje, aby se s Ní spojila a přijala její medicínu k naprosté sebe-realizaci a aktivaci Jejích Darů.

Cokoliv a kohokoliv nejvíce potřebujete k dokončení znovusladění se s Pravdou vašeho Posvátného Já, se nyní bude manifestovat – rapidně.

Možná nyní potřebujete být na chvíli bez intimního vztahu – pokud je to místo, kde se před sebou ukrýváte. Možná potřebujete odevzdat celé své srdce, tělo a duši Božství a naučit se rozeznat váš vlastní hlas a pocity od davu. Možná tam najdete průvodce, který se dlouho topil v hlasech druhých lidí.

Možná jste nyní připraveni na pohlcující, vše-zahrnující ponor do posvátné intimity. Možná jste prožili život s vaším srdcem bojujícím proti otevření se, které je tak důležité pro tento druh spojení. Možná vás tento vztah bude konfrontovat s hloubkou a touhou, o které jste si ani nemysleli že je možná a která vás až děsí. Ale toto je ono – jste připraveni.

Možná potřebujete využít své talenty, tvořivé dary a moudrost duše v místech a formě, které jsou opravdovou výzvou pro vaše egem nastavené hranice. Možná budete přivedeni do takové hloubky Srdce Bohyně, že nebudete mít na výběr nic jiného než se podřídit Jejímu Plánu takovým způsobem, že vaše Duše roztaje, zavede vás do nejtemnějších strachů a strčí vás bez omluvy do jádra Neznámého.

bohyna

Bohyně pracuje nepředvídatelnou posvátnou silou skrze vás.

Toto je ono – není se kde schovat.

Vaše síla je třeba. Cokoliv, co potřebujete k vyladění se a otevření této božské síle bude nyní spuštěno. Budete muset následovat vedení – neexistuje jiná možnost.

Zatmění jsou přímá, jasná, nevyhnutelná

Energie Bohyně je nyní přímá, jasná, nevyhnutelná.

Jste připraveni stát tváří v tvář sami Sobě. Už žádné utíkání. Pokud máte být v klidu, budete muset zůstat sami se sebou. Pokud se musíte očišťovat – od čehokoliv – vztahů, práce, drog, jídla, čehokoliv – budete drceni, dokud to tak nebude. Pokud nyní musíte jít vpřed a zaujmout své místo vedle někoho, s někým něbo něčím, přijmout nějakou výzvu, projekt – najdete se tam.

Toto jste VY. Toto je Boží Plán v akci. Toto je vaše Vyšší Já ukazující vám, že je větší, širší, silnější a schopné více Lásky, než jste si kdy uvědomili.

Jste předurčeni pro hluboké spojení, hlubokou pravdu, hlubokou práci, hlubokou sílu.

Zatmění nyní stěhuje vaše vyděšené ego z vaší cesty a umožňuje vašemu srdci plné vedení.

Pokud ještě neklečíte, tak poklekněte. Jste opravdovým plavidlem Bohyně – připravte se na pohled toho, jak opravdu pracuje.

Autor článku : Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu
http://slunecnabrana.blogspot.cz/2016/03/je-to-tu.html…

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.