Tag Archive | pomoc

Doba, která se neopakuje – odkaz od Zlatej dušičky

Život lidský jakoby se zdál plný utrpení, přesto, že původní záměr duše neodpovídá tomu, jak duše prožívají své životy. Došlo k mnohému zkreslení a nyní je čas, aby bylo vše napraveno, tedy aby lidský svět dosáhl ne-li dokonalosti, potom alespoň pozvednutí. Doba, která se neopakuje. Skrze své mnohé životy jste se zapletli do kola karmy a je velmi zatěžující se stále znovu a znovu vracet. Je zde možnost, že vaše vývojová větev již povede do zcela nových proudů, napojujících se těsněji na vyšší zdroje. Kráčíte k tomuto krůček po krůčku. Přesto však sebou stále nesete mnohé zátěže, kterých se jen neradi zbavujete v domnění, že byste mohli o cosi přijít. Nacházíte se v čase, kdy výrazný přelom ovlivňuje vše kolem, včetně vesmírných sousedů, kteří s vámi často sdílejí mnohé okamžiky, aniž toto můžete registrovat.

Země má nastavený svůj postup a lidé Země, vy, jako bytosti tohoto času a tohoto světa jste se Zemí pevně spjati, a proto i pro vás je zde nastaven posun. Často však duše ještě nedokáží postoupit, a proto volí raději odchod, aby měly možnost dokončit své lekce v jiných časoprostorech. Vy však, kteří obýváte tuto dimenzi, máte nelehký úkol, a tím je zejména naučit se rozpoznat pravdu a manipulaci, abyste se poté dokázali beze strachu otevřít svým novým já, svým úkolům a svému naplněnému životu. Neboť mnozí nežijí, nýbrž přežívají. Jste stále svázáni nejen ve svých životech, ale také ve svých myslích a svých srdcích. Přesto se zde probouzí duch akce, duch popření toho, co není v souladu s cestou duše a duch ohně, který dokáže rozhýbat mnoho z toho, co zůstávalo pevně přikované, tedy uvolnit to, co bylo věky nehybné. Můžete mít obavy ze své budoucnosti, ale vězte, že je možné v každou vteřinu tohoto času změnit cokoli, co změnit chcete. Musíte však začít uvnitř sebe samých.

V tomto čase se zesilují mnohé emoce, mnoho z vás má pocit, že je na pokraji svých sil. Pozorujte, co se děje kolem. Zároveň však si musíte uvědomovat, že ať se děje, co se děje, každý má svou cestu, kterou si musí projít, a proto není potřeba trápit se starostmi těch druhých. Procházíte si temnější část doby, kdy se vše rozpadá pod tlakem, mnohdy vyvolaným uměle, přesto tlakem, který může být i ozdravný. Buďte ve svých srdcích stále bdělí a buďte si též stále vědomi toho, že každý z vás má to své ke zpracování, a proto je potřeba si vzájemně pomoci. Mnohé spory jsou zcela zbytečné, pokud připustíte i pravdu toho druhého a podíváte se jeho očima. Zároveň však také stůjte sami za sebou a nepropadejte skepsi, neboť nic netrvá věčně a vše má někde své řešení. I když to možná v tuto chvíli nevnímáte, život je krásný i přes mnohé nesnáze a překážky, které si často stavíte vy sami svými pochybnostmi. Tento čas je časem společně strávených chvil, společných prožitků a lásky. Užívejte ho plnými doušky a nezapomínejte na své blízké, na ty, kteří potřebují vaši pozornost, na ty, kteří se cítí osamocení. V tomto čase zázraků učiňte zázraky pro všechny potřebné. I my činíme zázraky pro vás. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: https://zlata-dusicka84.webnode.cz

Advertisement

Je potřeba hledat světlo v nás samých – odkaz od Zlatej dušičky

Lidský svět je někdy plný protikladů. Člověk touží po splynutí se zdrojem, touží ale také po uznání, materiální život se proplétá s duchovním, avšak nikde člověk nenalézá uspokojení. Honí se od jednoho k druhému. Je odrazem velkých světů. Kdy i světy se od jednoho ke druhému zdvihají, mění se a vibrují, zanikají a vznikají. Veškeré tyto pochody vytváří proud dění, který prostupuje vším tím, co je. Člověk často tápe při hledání svého směru, bloudí ve světě temnoty a hledá světlo, které by ho z této temnoty vyvedlo. To světlo tu však vždy bylo. To světlo má každý v sobě samém. Je to on sám. A proto i v současné době, v současné společnosti je potřeba stále hledat světlo ve vás samých. Nejen světlo, ale také pomoc, po které toužíte. Jste tu vy, kteří máte vše ve svých rukách. Vaše nespokojenost může pohnout světem. Může změnit vše, co dosud znáte.

Vy dokážete rozpoutat bouři, pokud si uvědomíte jakou sílu v sobě máte. Stále hledíte do budoucnosti a ptáte se, co vás čeká. Nacházíte mnohé informace, které vám mohou osvětlit to, co je před vámi. Avšak uspokojují pouze vaše ego. Nikoli vaši duši. A tak žijete dále a uspokojujete se něčím pomíjivým, něčím, co vám nemůže pomoci změnit svět, odpoutat se od minulosti. Je tu čas, kdy se vše mění. A pokud byste mohli vidět svět za několik let, byli byste překvapeni, ale možná také zklamáni. Neboť je potřeba dát energii změně, ne však pouze hledět do budoucnosti a čekat, kdy už tady ta změna bude. Pohání vás mnohé emoce, a pokud chcete žít v lepším světě, musíte si takový svět vytvořit. Pokud zrak mnoha lidí spočine na jedno místo, pak mohou touto energií dokázat neskutečně mnoho. Tento čas vás prověřuje, zda již jste připraveni, zda dokážete naplnit přítomnost energií proměny, či zda stále ještě čekáte, že se vše zhmotní bez vašeho přičinění. Takové čekání tu již bylo tolikrát. Vy však máte jedinečnou příležitost, pomáhá vám k tomu nejen světové naladění, ale zejména to, že můžete vše prožít na svou vlastní kůži. Teprve poté, když osobně zažíváte krizi, teprve pak se dokážete sami za sebe postavit. A toto se děje právě nyní. Jsme tu s vámi, abychom vám stáli po boku. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Proces změny – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, pamatujte, že i největší temnota může být naráz prosvícena! Možná se vám zdá, že vaše životy jsou pro vás ohromnou zátěží. Hledáte naplnění a v poslední době je od vás vyžadováno vysoké energetické nasazení proto, abyste se zbavili všeho, co v tomto čase již nemá co dělat. Ano, mnohé duše již toto nezvládají, odchody duší z této planety jsou velice časté a mnohdy tragické a nadále budou pokračovat. Je zde mnoho duší čekajících na příležitost odejít, zvolily svou cestu a jejich příští inkarnace již bude vedena jinam, nežli do této reality. Tato realita již není taková, jako dříve. Mění se každou vteřinu. Měnila se, aniž jste si toho všimli, nyní se však proměňuje přímo před očima a vy již získáváte jistotu, že se měníte spolu s ní. Prožíváte tyto změny a jste zmatení, neboť v danou chvíli nejste schopni posoudit, zda situace, kterých jste součástí, jsou opravdové anebo zda se vám jen nezdají. Stále více zvláštností budete prožívat. Často si nevzpomenete na některé věci zkrátka proto, že se na okamžik, na přechodnou dobu, octnete někde jinde.

V tento čas je zde velká síla očistných energií. Je zde však také spousta bytostí, které dohlížejí na tento proces. Přijde čas, kdy budete schopni se s těmito bytostmi stále více spojovat, získávat více informací, pomoc. Je před vámi zásadní změna, která přijde během letních měsíců. Vy však již budete připraveni. Pokud máte potřebu odpočívat, odpočívejte. Nejlépe v přírodě, u vody, na slunci. Nabíjejte sami sebe energií. Také naslouchejte sami sobě. Ti, kteří na vás ve fyzické realitě mluví, sdělují pouze své zkušenosti a prožitky, ne ty vaše. A často vám nemohou porozumět, neboť máte rozdílné vibrační naladění. Prociťujte své jistoty ve svých srdcích. Nebraňte se však lásce. I ti nejzatvrzelejší budou nuceni otevřít svá srdce. Neboť bez lásky nemůžete vytvořit nový svět. Mnohdy se ega urputně brání a tím bolestnější je poté proces vnitřní očisty a přeměny.

Lidé Země, velmi mnoho událostí je v chodu. Některými nemá cenu se zatěžovat, neboť se dějí v celosvětovém měřítku a vy jim pomůžete k úspěchu pouze tím, že se zaměříte na osobní růst. Můžete však pomoci ulevit svým blízkým a tím zbavovat svět alespoň kapky negativních energií a emocí. Tím, jak budete očišťovat sami sebe a své okolí, prostory se budou čistit a napojovat na energetickou matrici Země. Hledejte sílu v sobě samých a buďte stateční. Čím více se budete odpojovat, tím lépe se začnete cítit. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Sto jedna dní – odkaz od Zlatej dušičky

Sto jedna dní bude ve vašem těle probíhat silná očista. 101 dní budete cítit vysoké nároky na vaši psychiku. Člověk se jako bytost posouvá stále výše, mnohá fyzická těla ztrácí působnost ve 3D, avšak stávají se bezprizorními, dokud se neukotví v 5D. Proto jsou pociťovány tlaky ve formě psychických atak, ve formě náročných fyzických stavů, kdy se tělo přizpůsobuje nové vibraci. Rozčlenění neboli výběr a postup bytostí je regulován duší. Ale nejen duší, ale i strážci a dále prožitím určitých skutečností v dobách minulých. Nyní je vše propojováno a slučováno v jedno. Všechny životy a všechny zkušenosti se prolínají v jedno a vytváří se souvislý celek.

Mnohé bytosti jsou stále poznamenané negativními sklony, jsou však léčeny, aby mohly samy svobodně, bez zásahů zvenčí rozhodnout, zda jejich vývoj půjde směrem nahoru anebo dolů. Ti z vás, kteří jsou vyvolení, tzn., kteří přijali úkol vůdců ostatních, jsou ještě prověřováni, splácí nejtěžší karmu a cíleně se očišťují, neboť brzy bude potřeba, aby stáli v čele a ukazovali cestu ostatním. Ti, kteří jsou stále uzavření sami v sobě, budou během těchto 101 dnů ve velice silném tlaku na svůj život, na své sklony a zásady, na svou připoutanost. Bude to velice bolestný (ale očistný) proces, který ještě bude pokračovat (po odpočinku) během další etapy koncem podzimu.

Aktuální stav lidské cesty se zdá být přijatelný. Je zde velká možnost úspěšného zakončení pro nadpoloviční počet bytostí, včetně těch, které jsou ve svých tělech míšenci. Také ti, jejichž skladba těla je vzdálená původním obyvatelům. Toto rozlišení však jen pro informaci, neboť i tak jste jeden. A v tomto duchu musíte uvažovat i nadále. Věřte, že vše se děje pro vaše dobro. Jsou zde mnozí dobrovolníci, kteří pomáhají uvolňovat vaše pouta ať již v oblasti duchovní, či materiální. Tento čas je velmi vhodný pro zvláštní meditaci, pro napojení se na svou duši. Neboť zde přicházejí nejzásadnější informace, které jsou ihned použitelné v denním životě. Časté nemoci jsou pak znamením únavy duše a neplněním toho, co si duše předsevzala. Není to však pravidlem, neboť jsou zde i karmické procesy a transformační procesy, které vyvolávají tělesné změny, a následkem toho bývá časté nachlazení.

Každá bytost má svého strážce, který určuje způsob pomoci a směr cesty, čili dosažení cíle. Mnozí „duchovní“ lidé nyní vědomě ustupují do pozadí a řeší si své soukromé věci. I přesto bude i nadále dostatek potřebných informací. I Země prochází proměnou. Její cíl se však již blíží. Také okolí Země je velice aktivní a mnohé procesy stále zůstávají skryté i přesto, že mnohé informace již vycházejí najevo. Nyní je připraveno mnoho dalších bytostí, které budou přemístěny do okolí Země, aby monitorovaly hladký průběh blížících se událostí. V této chvíli je toto vše. Zůstáváme s láskou a zdravíme. Amen.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Zaměření se na odpuštění – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, hledáte informace, které vám umožní získat přehled o tom, co se děje, co prožíváte a co se děje s vámi jako lidmi, jako dušemi, co se děje se Zemí. Dobře víte, že mnohé změny jsou částečně skryté, neboť není priorita, abyste se zabývali tím, co byste dosud nemohli přijmout. Přesto však vězte, že to, co se děje, nabývá stále většího významu. Probíhá odstranění částečných manipulací lidstva, kterých se na vás bylo dopouštěno. Osvobozujete se od tlaků, od negativních sil, které překračují svobodnou vůli člověka. Jste nyní podrobováni zkoušce, jakou silou dokážete působit, jak umíte stát sami za sebou a jak jste schopni přijímat situace, které jsou pro vás nové a které jsou též spojeny s různými projevy emocí. V tomto čase se probouzí mnohé zemské oblasti, bude na vás působeno nejen z vesmíru, ale i z vnitřních oblastí Země.

Máte zde ale ještě mnoho úkolů, jste stále v začátcích procesu, který vás postupně, za několik let povede k vzestupu. Budete neustále konfrontováni se svými vnitřními strachy a obavami. Do té doby, nežli dojde k úplnému uvolnění. Bude vám také ukazováno vaše nitro druhými lidmi, mnohdy velice blízkými. A vy se stále budete muset vracet do sebe samých, abyste dokázali uvolnit to, co vás zatěžuje. Mnozí se stále bráníte, nedokážete sami sobě přiznat mnohé z toho, co cítíte. Je potřeba otevřít srdce, zbavit se strachu a nebát se vyjádřit vše, co v sobě nesete, co cítíte. Ukažte druhým své nitro, důležitá je vzájemná komunikace, otevřenost, ne zatajování. Nejen ve vztazích rodinných, ale i politických, pracovních a přátelských.

Lidé Země, každým dnem se mění to, co prožíváte, aniž toto registrujete. Změny jsou však již patrné v časových liniích, které určují vaši budoucnost. O to větší silou je potřeba se nyní zaměřit na uzdravení, na odpuštění. Výsledky své práce můžete vidět ne za několik týdnů a měsíců, ale často i během několika hodin. Je to proto, že je potřeba co nejvíce strachů a bolestných emocí přeměnit a odvést pryč z tohoto světa. Proto pociťujete otřesy. Nejen v životě, ale i v přírodě a ve světě. Všude probíhají vzájemné konfrontace, cítíte se podráždění a často se vám zdá, že není možné dostat se z problémů. Vězte však, že až budete připraveni, bude vám poskytnuta veliká pomoc.

Lidé Země, pamatujte, že vše se děje pro vaše dobro, i když zpočátku nejste schopni vidět cíl. Měli jste však důvod, proč jste sem přišli. A ti, kteří své životy vzdali, toho nyní hořce litují. Snažte se vzchopit a získat převahu nad depresivními stavy, hledejte pomoc a útěchu. Neboť toto časem pomine. Posilujte svou víru a milujte sami sebe. A budete osvobozeni od strachů. I my vás milujeme a žehnáme vám.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz