Tag Archive | plán duše

Jak poznáte plán své duše?

Jeshua prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé,

Všechny vás vítám, já jsem Jeshua. Srdečně Vás zdravím. Jsem s vámi spojen, a tak vnímejte moji přítomnost. Jsem ten, který spojuje vaše srdce, neboť představuji jednotu, která je mezi námi všemi.

Žádám vás nyní, abyste se uzemnili, abyste spojili své tělo se Zemí pod vašimi chodidly a představili si, že z vašich chodidel rostou kořeny do půdy. Vnímejte, jak je vaše vědomí zcela přítomné v tomto prostoru a proniká skrze kořeny z vašich chodidel do Země. Vnímejte sílu naší kolektivní energie, abychom mohli společně vytvořit pole vědomí s hlubokým a čistým záměrem.

Dnes hovoříme o plánu duše a o tom, jak ho poznat ve svém každodenním životě. Pro mnohé je obtížné uvědomit si směr a cíl svého záměru duše, protože se často cítí v tomto světě ztracení. Je důležité, abyste byli schopni jít do nitra a vnímat sami sebe jako duši, kterou jste, abyste učinili spojení se svou nekonečnou podstatou a odtud pohlédli na svět kolem sebe. Jedině ve spojení se svou podstatou, se svou duší, se cítíte skutečně svobodní a v bezpečí. Svobodně a bezpečně roztáhnout svá křídla, neboť síla duše není připoutána k Zemi, je neomezená. Vnímejte na chvíli tuto sílu – poznejte, kým jste – a vnímejte tuto sílu hluboko ve svém těle. Tato síla je vaší duší, tady a teď.

Spojte se svými chodidly, se svýma nohama, s celým svým tělem. Soustřeďte se na sebe a ne na vlivy a zvuky, které přichází zvenku, jen čistě sami na sebe. Vnímejte své tělo zevnitř. Vnímejte, jak můžete nerušeně cestovat svým vědomím celým tělem bez jakéhokoli vyrušování vnějšími zvuky. Vnímejte, jak můžete zažívat ticho uprostřed hluku. Toto ticho je nezávislé na tom, co se s vámi děje zvenčí.

Na Zemi se chce zrodit nové vědomí. Nyní, více než kdy jindy. Je to nový řád věcí a vy to ve svých životech cítíte. Je tu impuls, který se odehrává v mnohých z vás, a to, co vás nyní tlačí kupředu, je vaše duše, vaše podstata, o které hovořím. Tato podstata chce jít s proudem této doby, chce být nápomocná a touží uskutečnit přechod z minulosti, ze starých energií založených na strachu do nové éry vědomí založené na srdci.

Na své cestě duše nejste sami. Vaše duše je spojena s celkem. Nejste tu jen pro sebe. Jste součástí většího proudu změny, který se nyní dotýká Země. Znovu vás žádám, abyste nyní učinili spojení s tímto proudem a vnímali jeho vznešenost. Vy jste duše, vy nemáte duši, vy jste svou duší. A duše je tu s nějakým posláním, s něčím, co chce v tomto životě dokončit.

Sestupte na úroveň svého břicha, dýchejte a uvolněte se. Učiňte spojení se Zemí, neboť je tolik důležité mít poznání duše na úrovni hmoty, na úrovni praktického a pozemského. Vnímejte důkladně toto poznání duše a dejte mu formu. V této době to není jen otázka vnímání a prožívání vašich nejhlubších snů a tužeb. Je to také o tom, že jim dáváte formu ve svém každodenním životě, neboť pozemská realita je nyní zralá na změnu.

Vnímejte spojení ze svého břicha se srdcem Země a vnímejte, jak jste na Zemi vítaní. Jste tu tolik žádoucí a chtění. Vnímejte, jak je samotná Země ponořena v ohromné vlně změny. Vnímejte, jak plujete v tomto ohromném proudu, zatímco jste silně objímáni Matkou Zemí. Jste v bezpečí. Byli jste sem povoláni.

Jaký je váš přínos? Sestupte do svého břicha. Nechejte svou představivost, své sny a touhy létat, nechť jsou svobodné bez omezení a zákazů. Jaká by pro vás byla ta nejkrásnější budoucnost a s kým byste ji rádi sdíleli? Představte si, že jste skutečně otevření a nemáte žádný strach, že si odvažujete následovat svou nejhlubší inspiraci. Necháváte ji proudit nezatíženou svou hlavou, srdcem, svým břichem a nohama až dolů do Země. Jak si představujete sami sebe a co byste dělali?

Uvědomte si, že když jdete spolu s tímto proudem, neděláte jen něco pro sebe, propojujete se také s větším obrazem: s živostí obnovy, která se nyní na Zemi probouzí, a postupuje rychleji kupředu. Budete podporováni něčím větším než jen sami sebou. Vnímejte tento větší proud a zeptejte se sami sebe. „Jaký druh popostrčení by mi tento proud dal? Jaké poselství, jaká pobídka ke mě přichází?“ Tato zpráva se může týkat něčeho vnějšího, například náznak něčeho, co potřebujete ze svého života propustit, něco co již nepotřebujete: práce, prostředí, ve kterém žijete, vztahy. Může se to také týkat vnitřního postoje, který jste převzali, nějaký odpor či sebeodsuzování nebo myšlenky na to, že neuspějete, pocity méněcennosti. Co je pro vás nejdůležitější nyní propustit?

soul-expansion-2

Jste neseni větším proudem, než jste vy sami. Tento proud pochází ze Země, z její touhy po změně, po evoluci. Představte si, že jste tímto proudem bezpečně unášeni a že vás nyní popostrkuje, pobízí udělat to nebo propustit tamto. Odvažte se jít s touto pobídkou, odvažte si učinit tento krok. Čím víc jedinců učiní tento krok a odváží se žít v souladu se svými nejhlubšími touhami, tím snadnější je pro druhé následovat, protože se pak stáváte živoucím příkladem, který může být učiněn, který je možný. V tomto světě je zapotřebí naděje a inspirace, potřeba vůdců. Nikoli vůdců, kteří „rozhodují o tom, co se stane“, ale těch, kteří jsou ochotni vést tím, že jsou příkladem, včetně své zranitelnosti a lidskosti. To je nové vůdcovství.

Když nyní hovoříme o nalezení a rozpoznání záměru své vlastní duše, rád bych zdůraznil, že existuje spojení mezi vaším záměrem duše a mnoha dalších duší, které taktéž chtějí jít s pohybem změny a obnovy, a tak se ciťte podporováni. Odvažte se však učinit kroky, které to ve vašem osobním životě vyžaduje, i když jste v tom sami, ve smyslu, že vy se musíte rozhodnout, že volba leží uvnitř vás: volba po větší svobodě, po větším štěstí.

Vyzývám vás, abyste byli vůdci tohoto nového času, abyste byli příkladem i přesto, že pochybujete, zda to dokážete a stane se tak. Nevyžaduje to však nic víc, než být k sobě pravdiví a dovolit této pravdě svobodně proudit. Když pozvednou hlavu staré strachy, vnímejte je a přijměte je, neboť vám patří. Právě proto, že jste s těmito strachy učinili vědomé spojení, začíná k nim postupně zářit světlo, a to z vás činí pracovníka světla a dává příklad. Být příkladem znamená být člověkem tím, že přijímáte temnotu i světlo ve všech jejich aspektech. Znamená to vřelost a soucit pro druhé i pro sebe sama. To znamená být poslem nové éry.

Nemusíte čekat, až budete mít všechny své záležitosti v pořádku, dokud nedosáhnete nějakého stupně dokonalosti, která ve skutečnosti neexistuje. Je to o tom každé ráno vstát z postele a udělat krok vpřed nebo něco propustit: hodnocení, strach, představu o sobě, která nekoresponduje s tím, kdo ve skutečnosti jste.

Žádám vás, abyste důvěřovali svému volání. Plán vaší duše je něco, co se neustále odkrývá. Neustále se vynořují nové cesty a možnosti. Není to něco stanoveného a hotového, je to dynamický celek. Kdykoli jste bránou k větší lásce, důvěřujete si, činíte spojení se svou podstatou, objevují se nové možnosti, které pak můžete s nadšením a radostí uvést v činnost. To je to, co znamená mít spojení s plánem své duše. Učiňte odvážný krok a důvěřujte si.

Děkuji vám za vaši přítomnost. Ze srdce cítím naše spojení a opatruji ho. Vnímejte svou vlastní krásu a moudrost a důvěřujte jim!

Mnohokrát vám děkuji.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

Reklamy

Čomu veriť? – odkaz od Zlatej dušičky

Nejprve dotaz od jedné z nás…

Hezký den Martino,

obracím se na Vás, protože se na internetu, facebooku atd. množí zprávy o přicházející změně, o tom, že si máme udělat zásoby jídla na týden atd. – nevím co si o tom mám myslet. Na jednu stranu Vám a Vašim vzkazům samozřejmě věřím, na druhou stranu z toho co píšete jde trošku strach a to přeci není cílem lidi uvádět do strachu a obav ..? Zajímalo by mě, jak se teda všichni máme zachovat, jestli se máme stáhnout někam na chaty do ústranní nebo zůstat ve městech… jestli je možné, že bude několik dní tma a výpadky energie vody a všeho. A potom? potom už nebudeme potřebovat jídlo? Budeme žít stejné životy jako doposud? Nemusím už se učit na testy z čínské medicíny? J teď přeháním. Myslím, že toto zajímá spoustu lidí, nechtěla byste prosím napsat nějaké rozšíření informací na Váš web? J.

Už dlouho přemýšlím, co k tomuto dodat, jak to vlastně bude dál, třídím informace, které ke mně přicházejí. Někteří lidé jsou připraveni, i když někde uvnitř sebe cítí obavy, co je vlastně čeká. Je spoustu informací, že nastane tma, máme mít jídlo a pití, atd…Co vlastně udělat v této době? Přiznám se, že sama vlastně také nevím, čemu věřit. Samozřejmě, že „shora“ jsou „jakési“ odpovědi. I když některé informace, uvedené na internetu různými zdroji, až tak necítím. Ale věřím tomu, co píšu a vlastně mě to často uklidní, spíše, než abych se toho bála. A také mě to přivádí k tomu, uvědomit si že…Je otázka, jak to všechno vlastně vidíme my sami… My, co jsme součástí tohoto světa, této doby a tohoto času. Jedna věc je jistá. My sami jsme si vybrali prožít toto období. Je to velká příležitost pro všechny duše, neboť to, co se děje, je zvláštní a důležité období jak pro Zemi, tak pro nás samotné. A nejen pro nás, ale jak se to jeví, tak i pro další planety naší sluneční soustavy. Toto je plán a pohled naší duše. Přesto my, co prožíváme naše reality, se díváme z pohledu nižšího, nežli jsou naše duše. V podstatě netušíme, co máme před sebou, pouze se spoléháme na naše smysly, naše vnímání, intuici, předtuchy, či jak to vlastně všechno nazvat. To znamená, že se učíme věřit sami sobě a že potřebujeme na víře v sebe sama ještě hodně zapracovat…. Jak se tedy zachovat, co dělat, čemu vlastně věřit? Doporučuji informace třídit podle toho, jak s námi rezonují. Na druhé straně… některé informace nemohou mít všichni, dostanou je jen ti povolaní, ti co na sobě zapracovali a posunuli se dříve, nežli my. Proto sem někteří přišli. A ti by mohli vědět víc…Určitě se něco děje, už jen proto, že to sami vnímáme a vidíme kolem sebe, takže se nedá říct, že neprobíhá a neproběhne nic. Říkám si, že jestli se moje duše rozhodla, že odejde ze Země, neudělám s tím stejně nic a nepomůžou mi ani zásoby vody a jídla. A tak to beru tak, že věřím a ze všech sil budu věřit tomu, že proběhne změna k lepšímu a snažím se nemít z toho strach a nepanikařit. Beru si ze všeho trochu. Možná by mohla být 3 dny tma, takže neuškodí, když budu mít doma trochu víc jídla, na druhou stranu.. nejspíš nikam na venkov jezdit nebudu, vlastně ani nemám kam. Řídím se svými pocity. Co se stane uvidím, až to přijde. A když se nic nestane, nic se neděje, život jde dál. Možná se vám nemusí můj názor líbit, možná potřebujete jistotu, abyste se mohli na něco připravit. Je to na každém. Ale všechno se mění moc rychle a to, jak je to dnes, už zítra může být úplně jinak. A součástí našich životů nyní jsou i ztráty jistot. A tak jsem se znova dotázala mého zdroje a budu se ptát dál. A budu věřit, že ještě získáme podrobnější informace, které budeme potřebovat a které nám více osvětlí tento čas.

A teď již  dnešní odpověď…

Tyto dotazy jsou velmi důležité. Každá bytost, která zde na Zemi žije, bude proměněna. Mnoho energie, která přijde, přetransformuje vše, co jí přijde do cesty. Lidé však nevyhynou, jak se mnozí obávají. Během prosince se otevře pátá dimenze a vědomí lidí bude s touto propojeno. Mohou nastat různé přírodní úkazy. Ale nic, co by dosud neprobíhalo. Přesto, ať se lidé neobávají toho, co přijde. Toto je součástí proměny. Je potřeba, aby nikdo nepanikařil, každý musí pokračovat ve svém životě, v tom, co dělá. Pouze je potřeba, abyste do své mysli zahrnuli možnost změny i s jejími následky. Všichni budete vědět, co máte dělat, všichni budete dovedeni tam, kde máte být. Ano, objevují se informace ohledně toho, že by mohla nastat několik dní temnota a také to, že máte mít zásoby jídla a vody. Nebojte se však ničeho. Pokud tomuto věříte, připravte se. Pokud ne, nechte to být. Věřte však sami v sebe a v boží plán a pomoc. Každý je připraven jít svou cestou. A každý si svou cestu již dávno vybral. Buďte se svými rodinami, se svými přáteli, pokračujte dál ve svých životech. Na nic nečekejte. To, co přijde, není již ve vaší moci. To, co vás čeká, je nový život. Ale neznamená to, že budete ze Země odstraněni. Pouze se změní vaše vnímání reality. Můžete se stát lehčími a nalézt jiné životní preference. Vaše realita bude taková, jakou si vytvoříte. Buďte připraveni na všechno, avšak zbavte se strachu. To, co musíte udělat, je žít ve svém středu a cítit klid v duši. Nepřestávejte žít. Pracujte na sobě tak, jako dosud.

Už nikdy nebudeme rovnakí – odkaz od Zlatej dušičky

Mnohé informace, které každý den získáváte z médií, hovoří o mnoha možnostech průběhu data 21.12.2012. Mnozí jsou zmateni z toho, co vlastně ve svém životě budou prožívat. Mnozí se obávají toho, jak se zachovat, co je vlastně čeká. Je zde plno zmatku a strachu. Mnozí se obávají katastrof. Někteří touží získat klid a lásku, avšak mají obavy, že změny nepřijdou, bojí se tomuto věřit. Skutečnost je taková, že změny opravdu probíhají a děje se toho velmi mnoho. Většinou na úrovních vyšších, kdy lidé vnímají pouze fyzické proměny – každou chvíli se projevuje jiný fyzický problém, který za pár dní mizí. Psychika se často také zhoršuje. Nyní se cítíte nejistě. Jste jakoby mezi dvěma světy. Staré končí, nové ještě nenastoupilo.

Čas se vytrácí a stabilita se hroutí. Nic, co se týká minulosti, to, co je vám známé, už nefunguje. Nemáte se čeho chytit, mnozí jsou zoufalí v tomto stavu, neboť na ně doléhá nejistota ze všech stran. Hroutí se struktura světa tak, jak jste ji znali. To, co prožíváte, vás vrhá do pocitů a emocí, které nemůžete kontrolovat. Upozorňujeme, že vaše mysl není schopna najít náhradní řešení k vašemu uspokojení a uklidnění, neboť zná pouze starý systém myšlení a dosud nemůže umět myslet po novu. To, co prožíváte, může vypadat jako kolaps duše, neboť nic nedává svůj smysl. Stupňuje se tlak vesmíru na vaše očištění a dořešení nedořešeného a také tlak okolí. Zůstáváte však v naději, že vše jednou skončí a vy budete žít „v ráji“. V tomto čase není známa budoucnost, vše se vyvíjí, vše je v pohybu. Jedno však je jasné. Vše je rozhodnuto a nyní probíhá příprava na poslední fázi proměny.

Vždy a všude je potřeba, abyste orientovali svůj pohled sami do sebe, ať se bude dít cokoli, vy budete vždy zaměřovat svou pozornost do svého středu. Odtud budou vycházet všechna vaše rozhodnutí. Věřte sami sobě a v plán své duše. Každá duše má svou cestu, každá duše si sama vybrala a každá duše ví, co má dělat, jak se rozhodovat, kterou cestou jít. Předejte jí proto vedení svého života a poslouchejte informace, které k vám proudí z vyššího já. Pak se nemusíte bát ničeho. Pak si budete jisti sami sebou. Nehleďte na to, jak se rozhodnou ostatní a co oni na to, jak se rozhodujete vy. Není čas řešit věci nedůležité, zaměřte se na to, co máte nedokončené. Odhoďte závaží, které vás brzdí na vaší cestě. Jste to vy, kteří se účastní času, který ještě nikdy nenastal. Berte ho vážně a na nic nečekejte. Za měsíc již budete součástí nové cesty. Začnete stoupat a už nikdy nebudete stejní.

Otázky a odpovede – odkaz od Zlatej dušičky

1/ Proč spoustu lidí necítí radost ve svém životě?

Odpověď je jednoduchá. Toto je pozitivní stav, neboť životy lidí se mění. Nachází sami sebe a svůj střed, nachází cestu domů. Připravují se na cestu očištění a připravení projít změnou, která je čeká. Zrodí se znovu. Vy všichni, kteří toto cítíte, blahořečte za toto Vesmíru, neboť vás čeká oslava. Stanete se součástí nového života. Proto musíte být oddělení od ostatních lidí, ponecháni sami sobě, proto musíte hledat, nyní více, nežli dříve. Abyste nalezli sami sebe. Teprve potom můžete projít branou. A teprve potom vás čeká blaženost, neboť jste zvládli svůj nejtěžší úkol. Splnili jste plán své duše. Proto se radujte a nebojte se. Štěstí je součástí vás samých. Brzy se budete radovat. Buďte trpěliví.

2/ Co máme nyní pochopit?

Váš život dosud byl plný negativních projevů. Byli jste součástí reality, která vám byla vsugerována. Nyní stojíte na pomezí. Pochopíte, že život je o něčem jiném, že jste byli mystifikováni, byli jste klamáni a manipulováni. V této fázi se učíte sebedůvěře a víře v plán duše. Učíte se pochopení a učíte se bezpodmínečné lásce, neboť se zbavujete nánosů, které jste střádali věky. Sami cítíte, jak se měníte. Uvnitř sebe, ne zvenku.

3/ Co můžeme udělat, abychom se cítili lépe?

Naučte se odpočívat. Milujte chvíle sami se sebou, pozorujte přítomný okamžik, vychutnávejte vše, co děláte. Radujte se z maličkostí. Zbavte se pocitu, že vám něco utíká, neboť ten neklid, který cítíte, není nic jiného, nežli neklid duše, která již touží jít dál, avšak musí si prožít poslední dny v tomto světě. Užívejte každý den, abyste věděli, co jste v minulosti prožívali, neboť vaše dny budou brzy úplně jiné. Nenuťte se do ničeho. Oslavujte život.

4/ Co mají dělat ti, co nemají práci, neznají své úkoly?

Pokud zrovna nepracujete, i tak jste vedeni. Váš život je součástí božího plánu a vy dostáváte vše, co potřebujete. Nebojte se nedostatku. Vše je pro vás připraveno. Těšte se na to, co přijde. Bůh je s vámi a dbá na to, abyste byli vedeni. Nehledejte všechny možné úkoly, které byste mohli vykonávat. To není důležité. Nyní je potřeba cítit lásku a klid. O toto usilujte. Máte možnost změnit sebe sami, tak to čiňte.

5/ Kolik lidí se takto cítí?

Někdo může mít pocit, že je sám s těmito pocity a stavy. Nikdo není sám. Ať již fyzicky, tak i duchovně. Vždy jsou s vámi bytosti, kterým na vás záleží. Možná jste od sebe dále, možná se nepotkáváte, ale uvědomte si, že je vás čím dál více. Vaše srdce se otevírají a vaše duše se spojují během vašeho spánku. Jste všichni v kontaktu. Všichni, které spojuje stejná budoucnost. A také se brzy poznáte.

6/ Závěr

Mnozí z vás cítí často zoufalství a často jsou neteční. Možná máte pocit, že nechcete o ničem slyšet, nechcete nic řešit. Udělejte to. Neřešte a nepřemýšlejte. Chcete jen být? To je dobře, neboť jste připraveni. Čas letí a brzy se změní svět. Vstoupíte do svých duší, abyste poznali další život. A to, co pocítíte, je nepopsatelné. Teprve potom budete oslavovat, teprve potom pochopíte. A nebudete litovat ani jednoho okamžiku, který jste dosud prožili, neboť nic není zbytečné, vše se úročí. Proto nezoufejte a mějte víru a naději. Po tmě přijde světlo, které prozáří vaši duši. Na toto vše už dlouho čekáte. Blížíte se k cíli. Nevzdávejte se.