Tag Archive | otvorenosť

Proč prostě jen nejsme, tak jak jsme?

Život většiny z nás je jedna velká strategie, jeden velký promyšlený plán. A pokud zrovna nemáme načmáranou budoucnost, tak si vytváříme aspoň malinkaté plánky o zdánlivých banalitách. Například, plán jak se vymluvit ze setkání, na které se mi nechce, co říct, abych zaujal(a), co zatajit, abych se vyhnul(a) nepříjemnostem, o čem mlčet, abych nebyl(a) za blázna, … Proč toto všechno řešíme? Proč prostě jen nejsme, tak jak jsme? Máme strach – abychom byli přijati, abychom si neudělali zbytečně „problémy“, aby nás měl pak ještě někdo rád, abychom nezůstali sami, abychom nebyli poníženi, odmítnuti, …

Možná je čas tyto hry už jednou provždy konečně opustit. Zkuste si představit, jaké by to bylo, co by to s vaším životem udělalo, jak by celý zkrásněl, kdybyste odhodili ty masky. Jakou velikost byste ze sebe cítili, kdybyste řekli narovinu o tom, co vás trápí, namísto, abyste seřvali prvního, kdo vám přijde na ránu. Jakou úlevu byste cítili, kdybyste namísto výmluvy prozradili, z čeho máte strach. Jak ohromnou úctu k sobě byste pocítili, kdybyste byli autentičtí, namísto hraní si na to, co nejste? Jakou svobodu byste pocítili, kdybyste byli spontánní jako děti namísto škrobeného vystupování? Jakou lásku byste pocítili, kdybyste lidem okolo vás řekli narovinu, že je máte rádi, že jsou pro vás důležití, namísto, abyste čekali, kdy to oni povědí první. Jakou vděčnost byste pocítili, kdybyste vůči „cizí“ osobě otevřeli srdce a krátce s ní s láskou (soucitem) promluvili, nebo se jen na ni usmáli namísto vašeho chladného nezájmu? Jaké propojení a napojení byste cítili, kdybyste někoho pochválili, zkrátka, uviděli na něm to skutečně úžasné, co je, namísto, abyste se o to ochudili díky vaši žárlivosti a závisti?

Stejné přitahuje stejné. Zákon rovnováhy je jedním z principů, kterému jsme tu všichni podřízeni, bez ohledu na místo na Zemi, kde žijeme, v jakých podmínkách žijeme, ať chceme nebo ne. Když jednáme ze strachu, manipulujeme, jak si můžeme myslet, že jiní k nám budou upřímní? Když neprojevujeme city, jak můžeme očekávat, že jiní nám budou projevovat city? Když nevidíme v jiných to krásno a vidíme spíše jejich „mouchy“ a na nich si vystavíme představu o tom, kým dotyční jsou, nemůžeme dostávat tuto vyživující podporu, kterou bez pochyby je bezpodmínečné přijetí nás takových, jací jsme.

Nepročekejte svůj život! Nečekejte na to, že se otevřete vy jiným, až se vám více otevřou oni, že budete podporovat jiné, až oni vás budou podporovat, že budete v jiných vidět krásno, až jiní ve váš budou vidět krásno.

Udělejte pokus. Jeden jediný den zkuste odhodit masky a odložte svoji identitu. Staňte se těmi nejmenšími na celém světě. Ve smyslu, zapomeňte na svoji ego – velkolepost (ať už se projevuje v aroganci nebo ve stavění se do role oběti, v množství toho, co jste tu na pozemské rovině dokázali nebo nedokázali, atd.). Zapomeňte na svoji personu a jen zkuste být jako někdo, kdo přišel podpořit, vidět všude krásno a rozdávat svoji bezednou lásku. Uvidíte, co se stane.

Moje zkušenost je, že pocítíte svobodu, tak jako nikdy před tím. Najednou prozřete a prožijete si, že být otevřený, odhodit to všechno, ty masky a stát se někým beze jména, je skutečným bohatstvím, které nemá vůbec hranic. Najednou tím zjistíte, že není nic nemožné, že nemáte omezení. Budete si klást otázku: Proč vám toto tajemství nikdy nikdo neřekl…? Proč jsme se toto nikdy ve škole neučili …?

Už nečekejte! Otevřete se! Vyklopte ven a ukažte světu všechny svoje strachy, malosti, slabosti. Jako vystavovatelé na výstavě hrdi na své výrobky a inovace, postavte se k pultu se svými minulými či současnými strachy a slabostmi, mluvte o nich s přihlížejícími návštěvníky, buďte za ně vděční. Ony jsou totiž složkou vás samých, díky nim jste tím, kým jste, díky nim jste došli k poznání, ke kterým jste došli. A uvidíte zázrak. Budete se cítit velcí. Lidé okolo vás budou mít pocit, že se s vámi důvěrně znají, budou k vám mít blízko a začnou se otevírat taky. Proč? Oni ucítí, že to, co vystavujete, je skutečné, že je to pro vás v dané chvíli pravda a jim tím připomenete jejich pravdu, jejich sílu. Díky Vám si vzpomenou na svůj domov, na svůj původ, na to, kým skutečně jsou.

Petra Jelínková

Zdroj: http://www.jinypristup.cz

Reklamy

Se Střelcem za horizonty!

Slunce vešlo 22. listopadu do znamení Střelce a ukončilo tak poněkud sevřené a tísnivé období Štíra. Ten čas měl svoje místo a smysl, zapadal do nikdy nekončícího koloběhu energie vesmírem, Zemí i námi samotnými. Předpokládejme tedy, že přeměna je ukončena a že jsme zdárně prošli všemi transformačními úskalími. Naše duše je tak zbavena některých tíživých pout a snad i tělo se očistilo od hlubokých nánosů všeho toho, co k nám vlastně nepatří. Štír nám tak byl věrným i důsledným průvodcem podsvětím naší mysli. A vlastně i nástrojem k tomu, abychom nejen ty akutní problémy, ale i zasunuté záležitosti identifikovali, přijali za své a porozuměli jejich skutečnému poselství.

Slunce mění vodní a citové znamení sebezpytujícího Štíra za ohnivého a otevřeného Střelce. Skoro to vypadá jakoby noc vystřídala den! Se Střelcem přichází světlo, světlo Adventu, světlo naděje, světlo na konci nočního tunelu. Jedná se tak vlastně o přípravu na velkou změnu, která momentem návratu Slunce nastává. Je totiž potřeba vymezit si pole působnosti a proto se otevřít novým možnostem a novým vlivům. Bez otevřenosti hrozí nebezpečí, že něco mineme, zanedbáme si, nevšimneme, nepoznáme a nenastudujeme. Čas Střelce je tak dobou, kdy se nejlépe boří předsudky, kdy lze pracovat s obavami a úzkostí, kdy se můžeme poléčit z nedůvěry, nevíry a malosti. Energeticky je to období otevřenosti, čas, kdy se máme naučit pracovat s energiemi ve velkém. Umět dávat, přijímat a zároveň i energie vracet a roztáčet. Ať se to týká studia, peněz, pozornosti, sil a dalších forem jaké si jen dovedeme představit.

Sagittarius_by_Steel_Eyes

Symbolem Střelce je šíp, šíp letící do dáli. Symbolizuje tak určitý nadhled a schopnost vidět věci i události v souvislostech a vyšším propojení. Šíp směřuje do dáli, ale také vzhůru. Hledáme tak symbolicky hranice, míříme do neznáma. Kde jsou limity našeho poznání a pochopení? Dostáváme se ostatně tak vysoko a daleko, že to racionální, čím je Střelec a jeho energie prodchnuta, se mísí s intuitivním a duchovním. Jako by na samé hranici racia na nás čekala doširoka otevřená duchovní sféra ve které můžeme ve svých bádáních pokračovat dál. Jinými prostředky ovšemže. Střelcův šíp je na symbolu přeťat příčkou, v některých podáních obloučkem. Tak jako šíp představuje možnosti, tedy to, co umíme, víme a máme nastudováno, ona příčka pak možnosti, tedy jak dovedeme své talenty uplatnit. Teprve v onom geniálním a vpravdě originálním (jinak by to totiž nedávalo smysl) propojení vzniká střelecký pohled na svět. Pohled z oka, z duše, která expanduje. Tak se dá totiž vykládat ta druhá varianta symbolu, ve které je šíp překřížen obloučkem, který symbolizuje duši. Duši komunikující s dálkou, která se nachází neviditelná za obzorem, dálkou, jež je skryta zraku fyzickému, nikoli tomu vnitřnímu. Tím je poznání a intuice, v ideálním případě je obé spojeno dohromady.

Kým jsou vlastně Střelci? Rychle vzplanou, je-li potrava pro oheň a rychle skomírají, ztrácí-li se podpora a zájem. Dokonce se mohou obrátit i zpět v jisté podoby destrukce a sebedestrukce. Ano, Střelec již prošel zkušenostmi Štíra a štíří schopnost zajít za všechny myslitelné hranice tu samozřejmě je také, jen se tak často a obvykle nepoužívá. Přesto je dobré o ni vědět, je totiž rubem vší té střelecké tolerance a sebetolerance.

Ve znamení Střelce se spojuje ono jupiterské racionálno s neptunskou hlubokou vírou a nadějí. Jedno bez druhého by nemohlo fungovat. Střelec je tak zároveň poslem naděje i tím, který umí vysvětlit a vyložit situaci. Střelec jako archetypální bytost tak vlastně navždy balancuje mezi realitou a jejím duchem, mezi skutečností a možnostmi z ní vyplývajícími, mezi mýtem a historií. Dopřejme mu to a dopřejme i sami sobě v čase, kdy je Slunce v jeho znamení více pohledů výše a dál, nejlépe za horizont. A následujme ty jupiterské šípy, běžme se podívat, kam dopadly. To je naše střelecká pouť obnovovaná každoročně navyklými pohyby, rituály a cestami.

Co nás může na naší střelecké cestě potkat? Hned na počátku období se výrazně zapisuje neharmonický kvadrát mezi Neptunem v Rybách a Saturnem ve Střelci. Na rovině fyzické čekejme četná zastavení a komplikace v různých činnostech. Rostoucí nespokojenost všude tam, kde neběží vývoj, nejde práce a neběží procesy tak, jak jsme si je naplánovali. Ve světě a mezi lidmi může dojít k zastavení nastoupených trendů a procesů. Nemusí se nutně jednat jen o nepříznivě pociťované skutečnosti. Na rovině psychické pochyby a nevíra vedoucí k přehodnocení pevnosti našeho postavení a důvěry nejenom v sebe, ale i v to, co nás obklopuje. A na úrovni intelektuální se můžeme ztrácet až se třeba na chvíli ztratíme zcela, vyplatí se tak nově si definovat sebe sama a svoji filozofii i víru.

Vztahově zajímavý může být samotný konec listopadu a začátek prosince, kdy se Mars setká ve znamení Vah s Lilith a vytvoří společně kvinkunx (aspekt vnitřního napětí) k Bílé Luně v Rybách. Aspekt přinese nejspíš vypjaté partnerské a vztahové chvíle, chuť porušovat spontánně smlouvy a nebo naopak potřebu legalizovat a zviditelňovat to, co již de facto jako vztah funguje a nebo existuje.

V tu dobu se setká i Slunce ve Střelci se Saturnem, který také prochází tímto znamením. Usebereme se, ujasníme si, přijdeme přitom i na to, oč nám v životě jde. Zbavíme se iluzí (kvadrát obou, Slunce i Saturnu na Neptun), což může i nemusí být příjemné.

Týden před slunovratem nás asi nepotěší kvadrát mezi Sluncem ve Střelci a Jupiterem v Panně, který nás ve všem tom doufání a snažení vrátí zpátky na zem. Možná v pravý čas, abychom si mohli uvědomit, oč běží a co je třeba ještě do konce roku udělat. Dojde i na nějaká ta přehodnocování.

Berme období Střelce, ostatně tak jako každoročně, jako přípravu sebe, těla i ducha na zimu, na čas, který je zpravidla pro nás energeticky nejnáročnější. A mějme na paměti, že již tehdy v době, kdy je Slunce ve Střelci, se nejlépe plánuje, chystá, studuje. Jak se na příští rok se Střelcem připravíme, tak jej posléze prožijeme.

Ondřej Habr

Celistvosť

“Všechno je těžké, dokud to nezačne být jednoduché, odvětila Moudrá.
Dosáhnout autenticity, to chce odvahu a otevřenost – schopnost říci sobě i světu: Ať už se ti to líbí, nebo ne, jsem, jaký jsem a potom podle této pravdy žít.
Jakmile se však jednou smíříš se svou lidskou podstatou, celistvost už není složitá ani trochu. Nejde o to, aby byl člověk dokonalý a neomylný. Chyb se přece dopouštíme všichni. Můžeme se jen snažit ze všech sil a z těchto chyb se poučovat, abychom příště uspěli lépe. Být spjatý se zákonem celistvosti, to znamená uznat vlastní slabosti a rozvíjet svou niternou sílu, aby se z nás stal příklad hodný následování, který svítí na cestu ostatním lidem.

D.Millman – Zákony ducha

www.psychoterapeutka.eu

women-wings-snow-souvenir-water-white-wing-winter-woman-434631

Rok 2013 s námi jednal jako s ořechy. Jaký bude 2014?

Jak astrologicky tak i energeticky, byl tento rok tak náročný, že se k jeho konci většina lidí doslova plazí z posledních sil. Vzal nám i to, co jsme pokládali za trvalé a neměnné. Poslal nás na dno našich sil a dal nám nahlédnout do skutečně ryzích charakterů našeho okolí i do naší vlastní duše. Choval se k nám jako k ořechům. PROČ?

Z mnoha důvodů, které když se spojí dohromady, je z toho přesně takovýhle odšťavňovač, který roztočí nás a všechno kolem tak, že doslova vyždíme všechno, co je v nás i v lidech kolem nás.

Bylo – li něco náročným testem, pak to byl rok s třináctkou na konci.

Astrologicky se hned mnohokrát stihly vyskytnout aspekty, které se hned tak nevidí v takové koncentraci.
To se projevilo, jak u jednotlivců, tak i u celých společností a států. Jak na poli osobním, tak i politickém a rověž klimatickém. Je to propojené.

Po stránce energetické to byl rok s třináctkou na konci a na to je také dobře myslet. Třináctka je v Tarotu kartou SMRT.

12293ZGF.jpg

Ta vlastně znamená všechno, co se děje náhle, neočekávaně, zvraty a náhlé konce i začátky zcela něčeho jiného.

„Spíš by se smrti nadál, než…“ to je symbolikou téhle karty.

A bylo i tohoto roku.

Nemůžeme se proto divit , že koktejl astrologických pohybů a postavení v kombinaci s energií smrti má za následek tohle. Zdánlivě to vypadá, že tento rok nám přál obecně jenom to špatné, ale jak už je mým zvykem, přestože mě také neušetřil a to hned mnohokrát, našla jsem na tom všem hodně pozitiv.

Jako ořechy.

Tohle přirovnání mě právě napadlo v souvislosti s vedlejšími účinky končícího roku, který nám udělil hodně ran. Je to jednoduché. Totiž, koš ořechů vypadá jako koš ořechů a můžete se na něj dívat jak chcete, a pořád to bude JEN koš ořechů. Pokud ale budete chtít to podstatné, proč vůbec ony ořechy máte, budete se muset dostat dovnitř.

Do každého jednoho ořechu, protože jinak nemůžete vědět, který je k jídlu, kde je dobré jádro a kde není. A co pak musíte nutně udělat, abyste dostali to ryzí, to, co má na ořechu vlastně jediné cenu?

MLÁTIT DO NICH!!

Ano, bez toho, aby se do ořechu praštilo kamenem, se člověk v životě neostane k jádru. Nezjistí, zdali je dobré, nebo ne. A přesně to zřejmě od nás chtěl tento rok, aby nás vůbec pustil do toho dalšího. Už se to nebude opakovat.

UŽ NIKDY NEBUDEME TAKOVÍ, JACÍ JSME PŘED TÍM BYLI.

Budeme lepší.

Možná do roku 2014 vstupujeme otlučení a prakticky jaksi nazí, protože jsme přišli o skořápky, ale vstupujeme do něj naprosto ryzí. Takoví, jací jsme. A i okolí. Necháme za sebou hromady nepotřebných věcí, se kterými jsme doposud chodili tak trochu zahalení do jejich tvrdé ochrany. Jsme zranitelní, jsme bolaví, jsme odhalení, ale prošli jsme si revizí našich charakterů a skutečných skrytých vlastností.

Jakoby Universum nechtělo pokračovat s košem neotestovaných plodů. Jakoby si přálo, aby bylo všechno vidět.

12290ODN.jpg

A to se stalo.

Vzpomeňte na to, co jsem si psali v souvislosti s 21.12.2012… dojde vám, co to znamenalo. TADY

Nebuďme z toho smutní. Zřejmě nastal čas zbavit se všeho, co nepotřebujeme. Vidět, co bylo skryto a pracovat do budoucna jen s tím, co je podstatné. A že to bolelo? Ano a hodně. Ale jen jádro je jedlé.


ROK 2014 PŘEDPOVĚĎ

Už dopředu ohlašuji, že to, co se dělo se nebude opakovat. Má to hodně důvodů, ale ten podstatný je v nás samotných.

12292MmR.jpg

Už víme, o čem kdo jsme.

Známe své možnosti a hranice, protože jsme si sáhli na dno. A to nejen ve špatném. Ono rozbíjení ořechů v nás objevilo, respektive dovolilo nám objevit sebe sama tak, jak jsme doopravdy. To stejné jsme zjistili o druhých. Nebudeme opakovat stejné chyby.

Známe cenu vlastní, známe cenu ostatních, známe hodnoty, které nám unikaly, a které jsme tento rok museli docenit.
Jsme o mnoho moudřejší, upřímnější a ryzejší.

Vnímáme svět skrze negativa, kterými jsme si prošli. Skrze vlastní utrpení, skrze utrpení druhých, skrze poznání, že napovrch mohou věci a lidé vypadat zcela jinak, než uvnitř. I my sami. A to bez onoho mlácení kamenem jaksi nešlo.

Hned zkraje roku se srovnají vztahy. Většina těch, které přežily rok s třináctkou, by se neměly rozpadnout. To proto, že nejsou skořápkami, které měly odpadnout.

Na jaře se srovná politická situace. Také na politické scéně se mlátilo do ořechů a ne málo. Poznali jsme, kdo je kdo, a do jisté míry se svléklo, co se dalo. (ještě se ale bude svlékat)

Po pracovní rovině bychom měli být mnohem úspěšnější. Bude totiž mnohem složitější, cokoli skrýt. Tedy budeme jasně vidět, co je dobře a co ne. I u sebe! I na nás to bude vidět.

Finančně bychom měli zaznamenat vzestup. Už jen proto, že minulý rok nás naučil nepodvádět. (opadaly skořápky a ejhle), také nás naučil rovnat si hodnoty. Naučil nás skromnosti a obejít se málem. Dobře se bude přidávat do přebrané bedýnky.

Budeme obezřetnější a budeme více intuitivní, než neuvážliví. Víme, co je nutné a co počká. Lépe poznáme klam a sami se ho nebudeme tolik dopouštět. Minulý rok nám totiž ukázal, co je to zpětná vazba.

Mezinárodně dojde k mnoha změnám. Ty jsou následkem roku minulého a onoho opláchnutí. Ne, že by na světě zavládl mír, ale oddělí se dobré od špatného. Hlavně v únoru.

Klimaticky – Tady musíme myslet na Slunce a jeho vrcholící cyklus, který se projeví hned někdy kolem ledna až března. Patrně se bude dít hodně extrémů, kterým se sice nevyhneme ani tady…

Povodně přijdou zřejmě v roce 2014 více než čtyřikrát, ale ještě na tom budeme líp, než například severní část světa a také Jižní Amerika a Kalifornie. Bude velké zemětřesení v zemi, kde převládá bílá barva. Neumím specifikovat, jestli oděvů nebo okolí. Kdo žije ve Spojených státech, bude asi rád, že nežije blízko moře. Bude hodně vody po  celé planetě, která na sebe vezme hodně podob. Bude velmi problematické léto, co do klimatu. Tomu se nevyhne ani naše republika. A když už jsme u naší republiky, zřejmě budeme mít prezidentské volby.

I přes náročné klima, bude následující rok v porovnání s tímto, šťastnější, pravdivější, pozitivnější a hlavně bude zaměřen na člověka a na pravdu.

Čtrnáctka je v Tarotu kartou UMĚNÍ.

12294M2U.jpg

Symbolikou této karty je předně dohoda.

Pokus o kompromis. Snaha o uspokojení více stran za cenu sloučení zdánlivě neslučitelného. Osoba na kartě se snaží smíchat oheň a vodu a vytvořit potravu pro dva velmi silné zástupce naprosto rozdílných světů. Krále vzduchu a krále země.

Dohoda za účelem usmíření. Vytvoření podmínek, přjatelných pro všechny. Všechno je otázkou slučitelnosti, když je dobrý úmysl. Budeme pracovat s tím, co je ryzí. Protože o to, co nebylo ryzí, jsme s třináctkou právě přišli.

Přeji vám co neupřímněji, jen samé štěstí, hodně zdraví, moudrosti a užívejte si všechno, co vám zbylo. To je totiž to, co má smysl a co mělo přežít, protože je to správné a je to vaše. A mělo to tak být.

S úctou
Michaela Kudláčková

Zdroj: http://www.popelky.cz/spolecnost/rok-2013-s-nami-jednal-jako-s-orechy-jaky-bude-2014.html

Co se děje na nebi: Mars ve znamení Vah

Mars představuje v horoskopech výrazně mužský prvek, také ale i aktivitu, čin a počátek. Dnes (tj. 7. prosince) vstoupil večer do znamení Vah. Zdánlivě malé nic tam na obloze a malé něco tam uvnitř nás. Program poskočil o jeden krok, kolečko se otočilo o malý zoubek. Mění se recepty na chování a přístupy k sobě na základě vnitřních nálad a pocitů. Stejně tak se změní vnější prostředí a očekávání individuální, skupinové … třeba až kosmické.

Co přináší Mars ve znamení Vah? Otevřenost (Váhy jsou znamením rozumného intelektu), tvořivost a ochotu, ba chuť podílet se na různých veřejných záležitostech (ve Vahách vládne Venuše), jasnou přímočarost (ohnivý Mars se vymotává z vody Štíra a ocitá se v podporujícím vzdušném znamení), stejnoměrnost, vyrovnanost nebo jak by někdo řekl hledání harmonie.

Do čeho se tak můžeme s vahovským Marsem pustit? Vyrovnávat, vyvažovat, vyjasňovat … ale teď už vážně. Hledat pro správnou situaci správné řešení, vracet situace vyvrácené štířími experimenty zpátky do harmonie. Ptát se, kde vlastně harmonii a klid chci vidět a zažívat, co pro mně představuje. Odpočívat a hamonii tedy prožívat. Vyvažovat a odlehčovat vše zatížené, zátěže kompenzovat. Aktivně tvořit, oprášit umělecké a režisérské sklony… a starat se o partnery, partnerství a partnerské schopnosti u sebe sama. Hledat partnery a necházet je v sobě, navazovat vztahy, propojovat lidi kolem…

Je toho hodně, co Mars ve Vahách umí. Všechno výše uvedené a spoustu dalšího na co jsem zapomněl nebo schválně nenapsal. Protože na co si přijdete sami, to má pro vás dvojnásobný význam :)

Zdroj: Ondřej Habr, www.astro-ondrej.cz

mars__libra_p

Sme iní – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, stále potřebujete slyšet některé odpovědi. Mnozí se cítí vyčerpaní z neustálých změn. Tyto změny nejsou jen změny fyzické, jsou to také změny psychiky. Stavy vašich nálad se mění jako dubnové počasí. Ptáte se, odkud pocházejí vaše náhlé obavy a strachy, vaše smutky a bolesti, které se zcela nečekaně vynořují ve vaší mysli? Odkud pochází a jak k nim přistupovat? Toto je velice důležité. Odžíváte si takto to, co jste nezpracovali. Čím více energie vaše jemná těla získávají, tím lépe se zbavují odpadů. Nejen těla fyzická, ale i jemněhmotná se slaďují s vyššími vibracemi. Vaše prožitky mohou být různé, nejčastěji však právě dochází k uvolňování emocí, strachu a bolestí. Tyto emoce osvobozují tato těla a zátěž mizí. Vše, co prožíváte, vás posouvá. I toto. Pracujte s těmito stavy. Vnímejte je, pozorujte, co se s vámi děje, jak vás ovlivňují, ale nezasahujte. Uvědomujte si, že jakmile jim budete věnovat více pozornosti, prohloubí se. Jakmile je však uvolníte z mysli, zmizí.

Jak již bylo řečeno, stále více bytostí se probouzí. A mnozí toto cítí. Mají pocit, jakoby měli během chvilky procitnout, jakoby to bylo již za dveřmi. A ano, je to tak. Je však potřeba tyto dveře otevřít. Je potřeba využít načasování. Všichni ti, kteří toto vnímáte, dostáváte zprávy od své duše, že jste na správné cestě, že přichází ten čas, abyste převzali důležitější úkoly. Vaše životy se výrazně mění. A pak, v jednu chvíli, zcela nepostřehnutelně, jakoby cvaknutím, si všimnete, že už jste jiní, vaše myšlení je jiné, vaše reakce a vnímání reality.

Nečekejte na to, že se probudíte a bude vše jiné od základů. Postupujte každý svým tempem. Přesto je tento proces nezvratný a každý, kdo vás znal před několika lety a nyní může říci, že jste jiní. Sami to cítíte v sobě. Máte možnost vnímat sami sebe v několika fázích přeměny. Často můžete mít pocity, jakože sem nepatříte, nebudete zde chtít být. Ale v další chvíli si budete uvědomovat, jak nádherná je Země a život na ní, jak jste šťastni, že jste tu. Toto vás bude provázet i nadále, neboť vaše duše si to žádá. Mějte však víru, že vše lze změnit a že vy sami, tvořitelé, jste těmi, kdo tvoří a zároveň prožívají to, co stvořili. Mějte na paměti, že cesta k sobě může být dlouhá nebo můžete sami sebe nalézt lusknutím prstů. Buďte s Bohem a zůstaňte láskyplní a přístupní životu a tomu, co přináší.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/index.htm

michae10

Pohyby na nebi: Jupiter v znamení Raka

Jupiter je největší planeta Sluneční soustavy. Jupiterský archetyp tak představuje důstojnost, velikost, dostatek, také však schopnost pracovat s energií, zajišťovat aby proudila. Správný vládce a král si nezakládá na svých majetcích, ale na schopnosti je získat, moudře spravovat a rozdělovat potřebným. Jupiterským principem je tedy také maximální otevřenost a vstřícnost k tomu, co přichází a schopnost studovat, učit se, poznávat, vykonávat cesty a diskutovat. Jupiterská cesta je výpravou za poznáním a dobrodružstvím. Nečekejme na ní strikní rady a přísného učitele. Jupiter naopak mluví o možnostech, otevírá obzor a dává nám příležitost si vybrat.

Doba, po kterou je Jupiter v jednom znamení, je zhruba jeden rok. Tedy přechod z jedné energie, z jednoho systému fungování do druhého je vždy poměrně významný a rozpoznatelný krok. Letos svoji návštěvou Jupiter poctil znamení Raka a setrvá zde až do konce letošního roku. Teprve napřesrok se vydá do Lva, ale to už bude jiný příběh.

jupiter-cancer

Vstupem Jupitera do znamení Raka (26. června nad ránem) se nám otevírá široké pole působnosti; naše mysl a posléze i činnosti budou směrovány do oblasti pocitů. Budeme je zkoumat, budeme je chtít vyjadřovat, dokonce i na veřejnosti, stoupne tlak na emotivní jednání. Vzroste zájem o sdílení s blízkými, rodinou, bytostmi podobně naladěnými. Objeví se potřeba identifikovat se s rodinnými, skupinovými, kolektivními normami, potřebami a hodnotami. Než něco vyřešíme, raději budeme vše probírat, zkoumat, před konkrétní činností dáme přednost plánování a sestavování ad hoc vytvořených komisí a pozorovatelských skupin. Do jisté nám dané míry ztratíme zábrany, otevřeme nitro a budeme totéž očekávat od okolí. V jistém smyslu nebudeme lpět na objektivitě řešení problematických situací; budeme preferovat to, jak budeme (u)spokojeni sami. Za cíl cest si budeme volit místa, kde by nám mohlo být dobře, kde to již známe nebo kde nebudeme muset překonávat překážky. Obecně se rádi budeme inspirovat možností duševního nebo duchovního vývoje a cesty k němu.

Pro následující měsíce si připravme nadhled nad vším, co se s námi a kolem nás děje, doba bude náročnější na to, abychom si řadu záležitostí nebrali příliš na bedra a nebo osobně. Hledejme ve všech nastávajících situacích svůj adekvátní přínos, odpovědnost a podíl a nebojme si o něj říct.

Doba s Jupiterem v Raku bude jistě zajímavá a důležitá nejen pro ně, ti by se měli naučit vykročit vstříc svému osudu a zanechat za sebou opuštěné ulity, do kterých se dosud ukrývali. Pro Kozorohy bude výzvou k dialogu (často i vnitřnímu), který by měl vést k ujasnění životních priorit a postojů. Pro Berany a Váhy bude znamenat změnu orientace hodnot a priorit, zjištění, že existují i nové, dosud neprobádané oblasti nebo stránky života.

Přeji všem hodně štěstí, neboť i Jupiter, dárce darů a velké štěstí podle kalsické astrologie má pro každého z nás nějaký ten dáreček s sebou. Jen ho umět rozbalit :).

Více zde: http://www.astro-ondrej.cz/