Tag Archive | orgazmus

Rovnováha medzi mužom a ženou

Skrze tantru se každý jedinec může uvnitř sebe spojit se svým mužským a ženským principem. Muži a ženy mohou zakoušet orgasmus společně v každém páru čaker a nakonec také ve všech čakrách zároveň. Takto je tvořena rovnováha muže a ženy, která může proměnit zemi v ráj. Jak vlastně lze dosáhnout této absolutní jednoty? Odpověď je jednoduchá. Buďme pravdiví ke své přirozenosti.

Bohužel důsledkem naší podmíněnosti jsme ztratili směr pravé přirozenosti a nevíme, jak ji znovu najít. Mnozí z nás byli naprogramováni, aby věřili, že sex je hříšný, a to nás odřezává od naší životní síly a umožňuje ostatním, aby nás snadno ovládal. Byli jsme vedeni špatnou cestou stovky let, a tak cesta zarostla plevelem různých přesvědčení a strachu z naší vlastní božskosti.

Je běžné, že pár má překroucený čakrový systém. Například žena může být jang ve svém sexuálním centru a muž jin, což mezi nimi vede k sexuální frustraci, nebo mohou být oba ve svých třetích čakrách jang a pak mezi nimi probíhá neustálý boj o moc.
Velká tragédie je, že se ženy během dospívání neučí o svých vlastních kladných pólech. Vyrůstají s přesvědčení, že mají sexuálně vystupovat stejně jako muži. Z hlediska energií to znamená, že ignorují svoje centrum dělohy, které je sídlem jejich schopnosti zažívat orgasmus celého těla, a namísto toho se zaměřují na klitoris a zkoušejí se násilně přivést k orgasmu tak rychle jako muži. Přinese to nanejvýš povrchní potěšení umístěné do jednoho bodu, ale rozhodně ne hluboké naplnění pro ně a pro jejich partnera. Naplnění obou partnerů přichází, když je žena probuzená ve svých pozitivních centrech, což jí dovoluje, aby naplno přijala mužskou sílu a pronikání, a když muž je energeticky probuzen ve svých pozitivních centrech. To mu umožňuje, aby přijal ženské kvality lásky a intuice.

Je zajímavé pozorovat, jak móda v různých dobách odráží nastavení mysli, a dokonce inspiruje fyzické změny v celých generacích. Například dnes převládá názor, že žena vyvolává touhu, pokud má ploché bříško. Druhá čakra, která je u ženy pozitivní je sídlem dělohy, je stvořená tak, aby byla kulatá. Ženy samy sebe týrají tím, že chtějí mít ploché břicho, přestože je to odděluje od jejich orgasmického potenciálu.

Když se žena stane úplně přijímající ve svém sexuálním centru, posílí to muže a pomůže mu to stát se opravdovou pochodní světla ve svém pohlaví. Způsob, jak lze ženě pomoci, aby se stala přijímající, je probudit její kladné póly, zejména srdeční centrum a druhou čakru neboli čakru dělohy, a přivést je do plného probuzení předtím, než vstoupí do fyzického probuzení. Její přijímající centra potom fungují jako silný magnet, který zve kladná centra muže, aby fungovala na maximum. Když je mužská energie v plném rozkvětu, způsobí, že se ženská přirozenost otevře donekonečna, což přináší ženě mnohonásobný orgasmus jejích snů. Muž zažívá skutečné naplnění pouze se ženou, která je schopna ho přijmout ve své plné orgasmické kapacitě, pak pro něj akt již není unikáním jeho životní energie. Když jsou oba partneři naplno živí a proudící ve svých jin a jang aspektech, vytvoří se kruh energie, v kterém se oba znovu nabíjejí a regenerují.

rovnovaha

OTEVŘENÍ ČAKER

Je důležité, aby byly probuzeny činné čakry nejen ženy, ale také muže. Ženy si neustále stěžují, že muži jim nedokážou otevřít svá srdce. To může být vyléčeno, jestliže žena dokáže uctít mužovi činné čakry, které se pak mohou volně projevit. Když muž cítí, že jeho síla je uznaná a milovaná, automatický otevře své přijímající čakry. Stává se více milujících, romantickým, jemným a intuitivním. Může při milování plakat, smát se a bude uctívat svou ženu jako posvátnou bohyni.

Háček je v tom, že lidé v sobě nesou psychická zranění a udělají cokoliv, aby se vyhnuli otevření, jak činných, tak přijímacích čaker. Našli jsme velmi jemné a účinné způsoby, abychom mohli procesu, který otvírá jak čakry, tak energetická těla. Když budete následovat tyto metody a potom se milovat, můžete ve vašem spojení objevit velmi odlišnou kvalitu. Tímto způsobem začínají duch a hmota splývat. Pokud se rozhodnete a dáte tantrickým setkáním nejvyšší prioritu, objevíte transformaci. Pokud setkání odložíte, je to většinou proto, že máte nevědomý strach z transformace.

Říká se, že mnoho milenců se vzájemně dotýká, jen když se chtějí vzájemně nažhavit a milovat. Tento druh vzrušujícího dotyku je občas krásný, ale ruce nesou napětí zaměřené na cíl. Jsou propojené s myslí jako větve a za dotykem nesou záměr. Žena se při tomto dotyku může cítit pod tlakem, protože v něm cítí skrytou zprávu. Když k aktu dojde, žena se nemůže uvolnit a rozšířit a obvykle to skončí její frustrací, ať již měla nebo neměla genitální orgasmus. Milenci by se měli učit, jak se vzájemně dotýkat jiným způsobem. Používat jenom jeden druh dotyku není dostatečně bohaté. Zkoušejte se dotýkat prostě jen z čisté radosti z dotyku. Když se naučíte uctívat tyto kladné póly, připraví vás to oba na ponor hlouběji do milování.

Tantrická láska – cesta sexuální a duchovní extáze: Ma Ananda Sarita a Swami Anand Geho

Zdroj: ॐ Léčivá síla Lásky ॐ

Reklamy

Sex

Sex je dar boží, jejž bychom měli oslavovat.

Je to účast na velkém svátku, jímž je naše existence.

Květina vypadá krásně – všimli jste si? I ona svou krásou vyjadřuje sexualitu.

Kdekoli je krása, tam je i sex.
Sex je naprosto přirozený.
Není nutné jej skrývat za krásné slovo láska.
Není nutné jej zastírat závojem romantiky.

Sex by měl být čistým jevem: Dva lidé v intimním okamžiku náhle pocítí, že chtějí komunikovat na hlubší úrovni, toť vše.
Nevyplývá z toho žádný závazek, žádná povinnost, žádná zodpovědnost.
Sex by měl být hrou i modlitbou.

Všechno, co nám bylo dáno, je cenné. Kdyby tomu tak nebyl, život by vám to nedal.

Tohle je alchymická proměna: Váš vnitřní muž splyne s vaší vnitřní ženou a vy se stanete celým člověkem. Teprve potom poznáte, co je to láska.

Prožívejte sex s plným vědomím! Vědomí je onen tajemný klíč, který vám otevře nové dveře.

Devětadevadesát procent lidí zná sex jako uvolnění, nezná jeho orgazmické vlastnosti.
Ejakulace je úzce lokalizované uvolnění, sexuální uvolnění – není to orgazmus.
Uvolnění je negativní jev – prostě ztratíte energii – ale orgazmus je něco úplně jiného.

Při orgazmu vstupujete do hlubin svého těla, kde hmota už neexistuje. Existuje jen energetické vlnění, vy se stanete tím vlněním a začnete tančit. Všechna vaše omezení zmizí a vy jen pulzujete. A váš milovaný pulzuje s vámi.

1580

A pokud si neuvědomíte, že můžete zakusit mohutné orgazmické exploze, nikdy nepochopíte nic duchovního. Bude to pro vás skoro nemožné.
Nemůže-li mít orgazmus žena, nemůže ho mít ani muž, protože orgazmus je setkáním dvou lidí.
Při orgazmu se setkáte skrze druhého člověka sami se sebou a s celkem.
Orgazmus je vždy duchovní, nikdy sexuální.
Lidé to však nevědí, protože se setkávají z potřeby a ne proto, že by překypovali energií.
Když na orgazmus myslíte, stane se pro vás cílem, takže je to spíš obchodní transakce. Dosažení orgazmu je pak velmi obtížné.

Dvě těla, která tančí, zpívají a objímají se – to je krásná symfonie. Není třeba myslet na orgazmus. A pak se to prostě stane!

Přichází-li sex hlavou, stává se z něj sexualita. Myslíte jen na sex a fantazírujete. A čím víc o sexu přemýšlíte a fantazírujete, tím větší máte problémy.

Milování by mělo být něčím vzácným – měl by to být požitek. Neměla by to být rutina, neměla by to být každodenní strava. Lidé by se měli milovat jen při vzácných příležitostech, kdy mají povznesenou náladu a jsou plní energie.
Milujte se jen tehdy, když cítíte opravdu velkou touhu a vášeň. Pokud nic necítíte, prostě řekněte: „Promiň, ale teď není vhodný okamžik. Jaký by to mělo smysl?“
Předstírat vášeň není k ničemu.
Nejstarší indické pojednání o sexu – Kámasútra – říká, že když se milujete opravdu vášnivě, stačí to jednou za rok!

Ten, kdo si příliš uvědomuje čas, pospíchá i při sexuálním aktu – protože má pocit, že plýtvá časem. Proto dnes žádáme instantní kávu a instantní sex.

Meditujte, tančete, zpívejte. Milujte se uprostřed tance, zpěvu, meditace a modlitby.

Tělesné polohy při sexuálním styku nejsou důležité. Příliš na nich nezáleží. Důležitý je přístup – poloha mysli, nikoli poloha těla. Jsou-li oba partneři hluboce odevzdaní, jejich těla si najdou tu nejvhodnější polohu.
Když milujete svou ženu, roztajte v jejím teple. Zapomeňte na všechny pornografické obrazy, nedělejte ze sexu rozumovou záležitost. Oddejte se smyslnému, živočišnému sexu. Roztajte v ženě, jak byste byli opět dítětem v matčině lůně.

Při milování se nesnažte ženě nic dokazovat.
Při milování zapomeňte, že jste muž a ona žena. Jedině tak překonáte všechnu dualitu.

Devětadevadesát procent impotentních mužů si jen myslí, že jsou impotentní.
Člověk je vlastně jediný tvor na světě, který se může stát impotentním. Žádný jiný tvor se nikdy impotentním nestane, protože o tom nepřemýšlí.
Jakmile najdete životní styl, který vám vyhovuje, vaše sexuální problémy okamžitě zmizí.
Sexuální problémy máte jen proto, že žijete způsobem, který vás netěší.
Až jednoho dne začnete dělat něco, co se vám líbí, budete překvapeni, jakou vám to přinese radost. A najednou se všechno změní – láska, modlitba, meditace, manželství – prostě všechno!

Žádná společnost na světě nedovoluje projevy sexuality. Dětem není dovoleno dotýkat se svých sexuálních orgánů. Nesmějí si s nimi hrát. Když si malé dítě v postýlce začne hrát se svým genitáliemi, matka mu okamžitě odstrčí ruku. Pro dítě je to šok, začne se bát dotýkat se svých genitálií. Člověk má přirozenou touhu sahat si na genitálie a hrát si s nimi. Je to tak krásné. A dítě neví, že je to považováno za špatné. Nemá žádný pocit viny. Chová se naprosto přirozeně.

Nikdy v životě nebude muž tak potentní a žena nebude mít tak velkou schopnost prožívat orgazmus jako v osmnácti letech. My však dětem zakazujeme milovat se. Chlapci a dívky musejí spát v oddělených ložnicích. Držíme je do sebe a mezi nimi stojí celá mašinerie policistů, soudců, vychovatelů, učitelů a ředitelů. Proč se společnost tak stará? Snaží se zabít býky a stvořit voly.

Pornografie je projevem potlačené sexuality. Je to sex, který vzešel z hlavy.
Když potlačíte svou sexuální touhu, můžete se stát dobrými vojáky. Proto je ve všech armádách sex potlačován. Armáda, která potlačuje sex nejpřísněji, je nejsilnější.

Předpokladem dosažení orgazmu je schopnost uvolnit se. Lidé však potlačují svou energii, snaží se ji udržovat pod neustálou kontrolou…, když mají chuť něco udělat, říkají si: „Tohle je správné a tamto je nesprávné.“

Jste-li schopni dát volný průchod hněvu, pak jste schopni uvolnit se i v sexu. Člověk je celek. Neumíte-li se opravdu rozzuřit, nejste-li schopni nechat se unést hněvem, jak se můžete oddat lásce? To je nemožné.

Proč muži na celém světě utlačují ženy? Muži mají strach, neboť když je ženské tělo posedlé touhou, je velmi obtížné ženu uspokojit. Žena je totiž schopna mít řetězový orgazmus, kdežto muž toho schopen není.

Jídlo vám může poskytnout sexuální uspokojení, protože ústa jsou spojena se sexuálním centrem. Proto je líbání tak sexuální zážitek. Když někoho vášnivě líbáte, okamžitě cítíte, jak se ve vás probouzí sexuální energie. Proč? Protože ústa a sexuální centrum jsou opačnými póly téže energie. Takže kdykoli hladoví sexuální pól, energie se přesune do úst. Okamžitě máte chuť něco sníst nebo aspoň něco žvýkat. A nemáte-li co jíst ani co žvýkat, cítíte silnou potřebu mluvit, protože při mluvení alespoň pohybujete ústy. Proto lidé celý den ustavičně mluví. Někteří lidé mluví dokonce i ve spánku.

Když sexuální energie volně proudí, celé tělo funguje harmonicky. Jste vyrovnaní a máte dobrou náladu. Jakmile se sexuální energie někde zablokuje, pocítíte to v celém těle.

Sexuální energie se postupně proměňuje ve vyšší formy. V důsledku toho se člověk stává více tvůrčím – začne malovat, psát básně nebo hrát na nějaký hudební nástroj….

Sexuálně dospíváme ve čtrnácti letech. Čtrnáct let před smrtí ztratíte zájem o sex.

Opravdová tantra je láska, nikoli technika. Není to technika, ale modlitba. Není to vědomá kontrola, ale uvolnění.
V tantrickém spojení můžete vydržet hodiny.
Cílem je nemyslit, jednat instinktivně a splynout s nejvyšší realitou. Žena zmizí a stane se bránou do hlubin sexuality, muž zmizí a stane se branou do hlubin sexuality.
Tohle je tantrická definice lidské sexuality: návrat k naprosté nevinnosti, k absolutní jednotě.

spoj

Partneři dávají jeden druhému životní energii a splývají v jedno tělo. Stávají se kruhem, jímž proudí jejich společná energie. Dávají jeden druhému život, a tím život obnovují.
A jste-li schopni setrvat v tomto stavu vzrušení, aniž se snažíte dosáhnout vyvrcholení, vaše energie splynou a vy můžete zůstat v tomto hlubokém spojení velice dlouho.
Prostě si začněte hrát se svou milenkou nebo milencem. Buďte k sobě jemní, osahávejte se jako malé děti, očichávejte se jako dva psi, kteří si spolu hrají. Hrajte si a nemyslete na sex. Orgazmus přijde nebo nepřijde. Radujte se v milostném objetí.

V hlubokém spojení s milenkou nebo milencem se vám rozechvějí všechny smysly jako listy na stromě. Nechte se tím chvěním unášet. Jakmile se vám energie rozšíří do celého těla, ztratíte nad ním kontrolu. Začnete se třást nebo křičet a přestanete se ovládat.

Buďte jako stromy. Sex je bouřlivý vítr – ohromná energie proudící vaším tělem. Nechte se tou energií unášet. Třeste se a vibrujte! Každá buňka ve vašem těle se roztančí. Teprve pak můžete opravdu splynout. A nebude to jen duševní splynutí. Splynou vaše energie.

Sexuálnímu aktu se oddejte celou svou bytostí, úplně se do něj ponořte, na všechno ostatní zapomeňte. Teprve pak si uvědomíte, že jste konečně splynuli s druhým člověkem. A tento intenzivní pocit jednoty pak přenesete na celý vesmír. Uvědomíte si svou jednotu se stromy a kameny, s hvězdami a měsícem a se vším ostatním.

Po návratu z tantrického spojení si uvědomíte, že jste se povznesli na vyšší úroveň. Cítíte se plní energie. Po jediném tantrickém sexuálním zážitku se můžete cítit uvolnění, spokojení a klidní po celé dny.
Jakmile jednou poznáte sexuální extázi, pochopíte, čemu mystikové říkají kosmický orgazmus.

Tři základní aspekty sexuálního spojení vám pomohou dosáhnout blaženosti.

Prvním aspektem je překonání času. Zapomenete na existenci času. Čas pro vás přestane existovat. Pro ostatní lidi čas neskončí, ale vy překročíte hranice času. Žijete ve věčném okamžiku.

Druhým aspektem je ztráta vlastního ega. Při sexuálním aktu přestanete existovat jako jedinci. Splynete se svým milencem. nebo milenkou a stanete se jedním celkem.

Třetím aspektem je objevení vlastní přirozenosti. Poprvé v životě si uvědomíte, že jste součástí přírody. Pochopíte, že jste součástí stromů a zvířat a hvězd. Jste součástí něčeho obrovského – součástí kosmu, součástí toho, co nazýváme tao.

 Z knihy „SEX“ – Osho

Zdroj: http://www.terapieodpustenim.cz/