Tag Archive | odpočinok

Je čas si odpočinúť…

“Je čas si odpočinúť. Všetko bude v poriadku.”

Reklamy

Byť ako slnko…

“Kdyby slunce mohlo mluvit, nikdy by neřeklo: ‘Dobrá, vzdávám to. Odcházím. Nikoho to nezajímá.’ Pokaždé by řeklo: ‘No, udělalo jsem dnes to nejlepší, co jsem mohlo. Brzy ráno jsem se objevilo, po celý den jsem svítilo tak nejjasněji, jak to jen šlo, a na noc jsem zase zašlo. To je vše, co mohu udělat, a vše, co budu dělat každý nový den.’

Možná bychom se my všichni mohli trošku více snažit být jako slunce… Projevte se ve svém životě. Dělejte to nejlepší každý den. Snažte se zůstat pozitivní. Pak si odpočiňte a pokračujte.”

~ Doe Zantamata

Energie – Jak ji získáváme a jak ji ztrácíme?

Energii ztrácíme, když:

 • Říkáme „ano“, když se nám chce říci „ne“.
 • Usmíváme se, místo abychom plakali.
 • Neodpočíváme.
 • Přemlouváme sami sebe, abychom ještě chvilku vydrželi, místo abychom dali najevo, že není jasné „kvůli jakému zářivému cíli bychom měli trpět“.
 • Urážíme se, místo abychom někoho požádali o to, co potřebujeme.
 • Nezabýváme se svými věcmi.
 • Někdo je naprosto nezajímavý, ale my se s ním z jakýchsi vymyšlených důvodů stále stýkáme.
 • Lidé blízko nás většinu času hovoří o něčem negativním.
 • Bavíme se příliš mnoho o politice, vysokých cenách, zácpách na silnicích apod.
 • Intrikujeme.
 • Často a emotivně vyprávíme o tom, jak žijí jiní.
 • Děláme nezajímavou práci, která nás omrzela.
 • Bojíme se.
 • Čekáme, že někdo přijde (Ježíšek, princ, nová vláda) a náš život se změní.
 • Nadáváme si, pokládáme se za nehodné, nešikovné, za smolaře.

926


Energii získáváme, když:

 • Se seznamujeme s novými lidmi.
 • Získáváme nové vědomosti.
 • Cestujeme.
 • Překonáváme své strachy.
 • Zkoušíme něco nového.
 • Procházíme se (nepleťte si s „utíkáme do práce“ nebo „jdeme na nákup“) bez jakéhokoli určitého cíle.
 • Zabýváme se tvorbou.
 • Stýkáme se s příjemnými lidmi.
 • Stýkáme se s lidmi, kteří nás podporují a věří v nás.
 • Zabýváme se svým tělem (vhodná jsou jakákoli tělesná cvičení, tanec, sauna, plavání).
 • Uvolňujeme nějaký materiální prostor (vzpomeňte si, jak jinak se cítíte v nově zařízeném pokoji).
 • Uvolňujeme emocionální prostor (vzpomeňte si, jak jinak se cítíte, když dokážete odpustit a s někým se smířit).
 • Říkáme „ne“, když se nám chce říci „ne“ a říkáme „ano“, když se nám chce říci právě „ano“.
 • Začínáme dělat to, co si srdce žádá.

Zdroj: http://astroplus.cz/energie-jak-ji-ziskavame-a-jak-ji-ztracime/

Mistr Hilarion – leden 2017

Milovaní,

přicházím na křídlech lásky, abych s vámi vedl rozhovor. Svět se posouvá do další fáze a ta obsahuje zvýšené energetické frekvence. To má na váš energetický a lidský tělesný systém určité nároky. Je důležité, abyste si vyhradili jednou či několikrát denně čas na oddech a relaxaci, protože tyto energie způsobují, že se lidé cítí vyčerpáni a když se to stane, nastal čas na odpočinek a je potřebná relaxace.

Tak budete vždy sladěni s vysokofrekvenčními energiemi, jak budou přicházet a budou působit na každého a na všechno na této planetě. Tyto energie způsobují, stejně jako předtím, rozpad všeho, co se nachází ve vašem energetickém systému, co není v souladu s vyšší dimenzí, do které se posouváte. To může způsobit určitou zatemněnost mysli a někdy se může zdát, že bez ohledu na to, o co se snažíte, nejde to tím směrem, kam byste chtěli. Tehdy je čas udělat si pauzu, zastavit se a odpočinout si.

Na světové scéně jsou ti, kteří ztrácejí kontrolu a moc, jež po mnoho století uplatňovali nad lidmi na planetě; snaží se podnikat určité zoufalé pokusy a je proto důležité, abyste se každý den ponořili do hloubi své bytosti, do své srdeční čakry – bez ohledu na to, jaké zprávy jste slyšeli či četli. Doporučujeme, abyste vše prověřovali u svého vnitřního vedení a radili se s ním. Tam naleznete svou osobní pravdu. Pro každého na planetě je teď důležité, aby se řídil radami svého srdce, vnitřním vedením své duše, protože to je cesta, které je vhodná pro vás osobně. Když budete tuto cestu následovat, současně budete sloužit vyššímu dobru, Božskému plánu pro Zemi.

Teď je čas následovat svou vnitřní hvězdu, abyste přispěli svými zvláštními dary, jež jste přinesli tomuto světu, abyste je sdíleli s druhými. Toto sdílení nemá být takové, aby to z vás udělalo mučedníka. Sdílení může být nabízeno v duchu radosti a uvědomění si, že to, co přinášíte, je cenné pro ty, kdož hledají tento specifický způsob bytí. Není na škodu konstatovat, že si při tom vašem nabízení a činech zachováváte svou suverenitu, jakož i při všech vašich darech vědění a vyššího pochopení, jež nabízíte. To není v rozporu s Božským.

Každý z vás je jedinečný, každý z vás má nějaké nadání, něco, co je důležité pro probíhající proces probouzení, jež na planetě probíhá. To, co můžete předat, může být pro mnohé prospěšné. Nemusíte vyvíjet úsilí, které by nebylo opětováno. Chce to, abyste znali sami sebe a měli důvěru ve své schopnosti a ve své nadání a svůj význam pro tuto planetu. Každý z vás, kdo se dobrovolně přihlásil před inkarnací na tuto planetu, sem přišel se speciálním nadáním.

Chápeme, že si to vyžaduje osobní úsilí a osobní oběť, abyste toto přinesli a nabídli druhým. Je dáno, že vývoj duše si někdy vyžaduje potřebnou informaci a metody, jež jsou zapotřebí, aby pomohly druhým na jejich cestě, aby našli svou „cestu“ zpátky ke Zdroji. Vaše talenty jsou potřebné – vaše talenty byly naplánovány Božským, aby byly v těchto časech předány.

A proto říkáme: relaxujte a odpočívejte, protože tehdy se rozvinou vaše dary. Když jste ve stavu radosti, harmonie a míru, vynoří se tyto dary na povrch vaší bytosti. Vystoupí na povrch vaše vyšší aspekty, aby světu přinesly další část vaší bytosti, aby se tato stala součástí vašeho fyzického vyjádření. Tak se v každém člověku projevuje celistvost; tím, že dovolíme, aby vyšly do popředí nové aspekty, protože máme schopnost tak učinit. Důvěřujte tomu procesu, vězte, že se vše spojuje pro vaše nejvyšší a největší dobro. Takto se to připojí ke kolektivním frekvencím a vibracím a pomůže to druhým pro jejich nejvyšší dobro. To vše je dobré.

Vězte, že jste milování bytostmi, žijícími ve vzestoupených říších světla. Pracujeme společně, přicházíme k vám ve spaní; přicházíte do chrámu pravdy, přicházíte do vyšších dimenzí. Spolupracujete s námi, spolupracujete s rodinou hvězdného lidu, s těmi, kdo slouží Prvotnímu Stvořiteli. Vždy jste v obraze, protože pracujeme společně. V této době má člověk potřebu na těchto energiích surfovat. Pokud poznáte, že vás ty energie neinspirují, že vás nevedou po duchovní cestě vzestupu, již jste si zvolili, musíte použít svou energii, své znalosti, svou moudrost a svou sílu, abyste to změnili a našli jiné zaměření, protože to je „Cesta“.

Cestaznamená najít celistvost ve své vlastní bytosti, o tom ta Cesta je. Chce to soustředění a oddanost, chce to mít motivaci k tomu, být zodpovědným člověkem, použít svou sílu, svou duchovní sílu, svou osobní sílu, sílu své duše osvíceným způsobem. Způsobem, jenž nebude nikomu a ničemu škodit na planetě, na kterou jste si zvolili inkarnovat se pro vyšší účel služby světlu, služby výše dimenzionální realitě Prvotního Stvořitele.

Naučili jste se, jak použít svou sílu. Ta síla vždy přichází z láskyplného místa; je to ta největší síla a vy jste se naučili, jak ji použít. Proto je potřeba, aby každý z vás pokračoval ve své práci, k níž jste se dobrovolně přihlásili. Každý z vás má velkou sílu – sílu mysli, sílu bytí, sílu záměru, a sílu vize. To teď přichází do popředí u každého z vás, abyste mohli odhodlaně kráčet po cestě, již jste si zvolili; cestě, po níž všichni v příštích letech přejdete do jednoty.

Do příštího měsíce…

* připomínáme akci „Lidská světelná vlna lásky“, jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.

©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Majster Hilarion – Posolstvo pre týždeň 10.4. – 17.4. 2016

Milovaní,

když si přejete zažít ve všech oblastech vašeho života klid, vyžaduje si to, abyste propustili vše, co vám brání to prožívat. Jste to ovšem vy sami, kdo musí provést potřebná pozorování a prozkoumání všech zbývajících vzorců, které si vyžadují vaši pozornost. Nenechte se znechutit, když se vám zda, že je obtížné odstranit je z vašeho způsobu myšlení. Mnohdy vaše vnímání ve skutečnosti ovlivňují energie kolektivního vědomí, a to aktivuje vše, co ve vás není ještě zcela vyčištěné. Proto jsme vám již dříve radili, abyste si alespoň jednou týdně vyhradili čas na kompletní energetickou očistu, abyste kolem sebe udrželi vysoké energetické pole.

Také si každý den vyhraďte čas na to, kdy budete stát na Zemi naboso a budete si představovat, jak z vás vyrůstají kořeny směrem do středu Země. Naše channelerka si opatřila uzemňovací matraci, kterou si pokládá pod bosé nohy, když sedí u počítače, aby snížila účinek zvýšené elektromagnetické energie. Každý člověk by měl být ve svém vlastním zájmu aktivní tak, aby to bylo pro něj příznivé a měl by udržovat své fyzické tělo a své zdraví ve vitalitě a pohodě. Velmi pomáhá nošení přívěsku ze šungitu, protože tento kámen napomáhá čištění a zbavuje od různých negativních myšlenkových forem a posouvá všechny obtížné či destruktivní energii na vyšší úroveň.

Je tu čas nových začátků, který po vás vyžaduje, abyste podnikli kroky k uskutečnění vašich snů, tak se pro to rozhodněte. Ponechte stranou všechny pochybnosti a sahejte po hvězdách! To nejhorší je již za vámi a před vámi je dobrá plavba, takže je vhodná doba, abyste se posunuli vpřed a podnikli další kroky. Zaměřte se na to, co CHCETE, místo na to, co nechcete a můžete dosáhnout vše, co si usmyslíte. Nekompromisně pro sebe přijímejte jen to nejlepší; vždy existuje mírové řešení na každou výzvu, která vám přijde do cesty. Otevřete svou mysl, abyste to mohli vnímat z vyšší perspektivy, protože my, vaši průvodci, se vždy snažíme vás inspirovat, pozvednout a podpořit vás!

Udělejte si čas na odpočinkové aktivity, které vyživují vaši duši. Poskytujte si každý den potřebný odpočinek, abyste mohli nabít své tělo, mysl a duší. Když to neposkytnete sami sobě, budete příliš vyčerpaní na to, abyste to mohli poskytnout někomu jinému. Když si sami určíte hranice, které budete dodržovat, pomůže vám to udržet si pohodu ve všech aspektech vašeho života. To přinese úsměv na váš obličej a pozvedne vaše energetické pole na pozitivní a vyšší úroveň a to na oplátku má pozitivní vliv na všechny kolem vás!

Kromě celkového týdenního energetického čištění je také důležité denně si udržovat čakrový systém v čistotě. V této době je ve vzduchu mnoho „lepkavého“, co se může nalepit na vaše energetické pole, a když se toho budete chtít zbavit, bude si to vyžadovat víc vaší osobní energie a úsilí. Když si budete každé ráno vizualizovat vašich sedm hlavních čaker, jak se rychle otáčejí ve směru hodinových ručiček, udrží je to na optimální operační úrovni a to vás bude chránit před nižšími energiemi, protože ony od vás automaticky odskočí, jelikož je vaše energetické pole nebude přitahovat. A proto je mí drazí, každodenní provádění duchovní hygieny tak důležité.

Já JSEM Hilarion

* připomínáme akci „Lidská světelná vlna lásky“, jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.

©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Horoskop na obdobie 25. 1. – 31. 1. 2016

Strach zavírá, světlo otevírá

V pondělí končí retrogradita Merkura a tím se uvolní pohyb vpřed. Stále ale působí silná konjunkce s Plutem a kvadratura s Uranem z minulého týdne, která trvá až do 6. 2. Konečně se nám bude dařit věci dokončit a pohnout se vpřed. Myšlenky jsou intenzivní, hluboké a někdy až těžkopádné, což nás vede k osvobození v mysli. Proto se ještě stále zabýváme svými starými mentálními zápisy, které nás omezují.

Slunce se dostává do kvadratury s Marsem ve Štíru. Snadno podléháme stresu, napětí, přepínání se, které vede ke zlobě a podrážděnosti nebo k nemoci. Fyzická odolnost je menší a snadno podlehneme bacilům. Potřebný je odpočinek. Příznivý sextil mezi Sluncem a Saturnem, podpoří naší praktičnost a pevnost vše ustát. V tomto týdnu je důležité být tady a teď, řešte, co je aktuální. Na plánování budou příznivější příští týdny.

Stále působí Černá luna v opozici s Uranem, retrográdní Jupiter – viz předešlé horoskopy.

Není co k tomu dále dodat. Jsme v hlubokém procesu proměny a to potvrzuje i zásadní událost – objevení nové planety.

new-planet

Tím, že byla objevena v lednu 2016 nová planeta, 9. planeta, která ve sluneční soustavě vždy byla, ale lidskému vědomí byla skryta, se nám otevírá nová lidská etapa. Jak se děje nahoře, tak se děje dole. Objevení nové planety, vždy symbolizuje zásadní změny ve společnosti. Tak jak se již stalo, když byl objeveny planety Uran, Neptun a Pluto. Naše vědomí se otevřelo a tím „nám bylo dovoleno“ objevení nové kvality ve svém nitru, o které jsme doposud nevěděli, přestože je celou dobu naší součástí. Lidé ji začnou projevovat a budou vyžadovat jiné nastavení společnosti, které více odpovídá jejich novému poznání. Je to proces a rok 2016 je počátek objevování své celistvosti, pravdy a zodpovědnosti za tvoření na Zemi.

Bude trvat, než bude prozkoumáno, co nová planeta symbolizuje. Není to poslední planeta ve Sluneční soustavě, která je nám ještě skryta.

Připravte na nové informace, poznatky, vynálezy, technologie. Vědomí je otevřeno a záleží, jak my jsme otevření vůči vědomí. Strach zavírá, světlo a naděje otvírá.

Krásný týden, Petra Nel

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz