Tag Archive | očista

Změny a my – odkaz od Zlatej dušičky

Mnozí chápete, že váš svět se mění. Dosud jste si však nedokázali přestavit, že spolu s ním se musí změnit i vaše životy. Víme, že mnohé změny nesnášíte dobře. Některé změny vás děsí, jiné naplňují. Ať tak, či tak, změny ve vašich životech jsou potřebné a posouvají vás na vaší cestě. Zároveň však také pracují s vaším uvědoměním a rozmetají na prach některé vaše iluze. Toto je potřeba. Mnohé stálé se bortí jako domeček z karet proto, aby byl vystaven nový život. Ale i nový svět. Zhroucení je všudypřítomné. Je to čas náhlých přeměn a velkých emocí. Rozpuštění emocí však je pro mnohé těžké, neboť se nedokáží odpojit od prožívání do té míry, aby pochopili, že to, co je potkává, je hybnou silou pro to, aby se dokázali posunout.

Tento čas je také časem bouří a časem otřesů. Jak uvnitř, tak vně. Ti, kteří se dokáží přizpůsobit, se také rychle osvobozují od mnohých zátěží. Nový věk je zde. Je toho však velmi mnoho, co je potřeba napravit a spravit. Jste k tomu vedeni. Jste vedeni, abyste nalezli ty pravé hodnoty, abyste se osvobodili. Jste vedeni sami k sobě. Snažte se nepodléhat negativním vlivům, neboť vaše psychika velmi kolísá. Může se stát, že vaše životy budou ohroženy, že budete napadáni. Stále však je zde rovnováha a je tu také spravedlnost. I když někteří pochybují. Tak, jako existuje ve vašem světě černá a bílá, je zde i mnoho bytostí, které se snaží pomoci a proti nim stojí ti, kteří se snaží využít svého vlivu, využít vašich strachů a vést vás do temnoty. Vše eskaluje a krize vrcholí. Toto období potrvá ještě mnoho měsíců. A i přesto, že se cítíte bez energie a mnohdy zcela oslabeni, je potřeba zaměřovat se na to, abyste tyto stavy rychle opouštěli.

Energie, které proudí k Zemi, jsou velice silné a velice očistné. Otevírají ve vás to nejhlubší, abyste byli ozdraveni do té hloubky, do které se vám to i za mnoho inkarnací nepodařilo. Potřebujete získat více síly sami za sebe. Pracujte na sobě a nevzdávejte se. Čeká vás mnoho nepochopení a v některých oblastech vám budou náhle strženy klapky z očí. Avšak dokud nevyvinete aktivitu, dokud nepochopíte, že si musíte pomoci sami, budete se potácet od jednoho k druhému a nebudete se cítit naplnění. Transformace jede v plném proudu a na každého z vás působí jinak. Každý z vás má svého kostlivce ve skříni a každý z vás také má jiná témata ke zpracování. Je potřeba, abyste otevřeli oči. Stále ještě je vás málo. Těch, kteří chápou, oč tu běží. Ale přijdou další. Přijdou bojovníci, kteří si dokáží zjednat úctu. Ti, kteří chtějí změnit své životy a život zde na této planetě. Projdete si obdobím, které je však důležitou dobou pro to, aby mohlo dojít k osvobození vás všech. Žádejte o pomoc a vězte, že jsme s vámi na vaší cestě. Milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Advertisement

Stále běží čas – odkaz od Zlatej dušičky

Mnozí z vás, lidé Země, pochybujete o sobě samých, neboť pochybnosti jsou denně posilovány z vnějšího světa. Prožíváte čas, kdy dochází k uvolňování karmických situací, kdy není možné přesně určit, kam vaše cesta povede. Je to čas nejistot nejen uvnitř vás samých, ale také nejistot vnějších. Jste vedeni k tomu, abyste si nalezli víru v určitý cíl, v to, co pro vás je a bude jako světlo na konci tunelu. Víru v to, že ať se děje, co se děje, vy můžete žít ve zcela jiném světě, než je tento. V takovém, kde je láska a ne nenávist. Vaše pochybnosti však tento svět mohou změnit opačným směrem.

Lidé Země, stále znovu a znovu je potřeba opakovat, že vše vychází z vás samých. Pamatujte na to vždy, když se budete cítit na dně. Vždy, když budete zažívat své strachy. Noste v sobě jistotu, že je tu vždy možnost ke změně, nic není definitivní. Cítíte se mnozí oslabení, bez energie, jakoby jste své životy vzdali. Ale tak to nemůže být. Vaší cestou je svoboda, je jí naplněný život. Možná se dnes cítíte prázdní, avšak již zítra můžete být opět plní síly. Odpočívejte, pokud to potřebujete, nikam se nežeňte. Vracejte se k sobě samým. Přehodnocujte, rekapitulujte. Dokážete nalézt řešení pro své problémy. Dokážete vše, pokud se pro to rozhodnete.

Život pulzuje, není neměnný. A jednotlivé pulzy života pociťujete i vy. Jednou jste nahoře a jednou jste dole. Tyto vibrace vás nutí reagovat, učí vás být součástí rytmu tohoto světa. Mnohdy se dostanete nahoru velmi rychle a naopak, někteří zůstávají dole velmi dlouhou dobu. Přesto však přichází nový impulz, který vás opět vyzvedne na vrchol. I příroda takto funguje. Není to nic špatného, ani nic dobrého, je to směrování do rovnováhy. Je to život sám. A v tomto časovém úseku se nyní v tomto procesu nacházíte také vy, ti, kteří přišli zažít tento čas. Tuto velmi zásadní a očistnou dobu.

Nacházíte se mezi dvěma světy. Starý odchází a nový se teprve rodí. Proto můžete být zmateni a můžete bloudit. Ale cesta tu stále je. A váš vnitřní kompas vás na ni opět navede. Vše již bylo řečeno. Vy jste ti, kteří pokládají základní kámen ke stavbě nového světa. Jaký bude, je jen na vás. Je potřeba, abyste se dívali kolem sebe, abyste viděli to, co je skryté. Abyste prohlédli. Pak také uvidíte, jaký svět budoucnosti sami sobě tvoříte. Nejsme to my, ale jste to vy. Ti, kteří jste ve svých tělech v této realitě. Stále běží čas. Buď ho dokážete využít ve svůj prospěch anebo ne.

Velmi vám pomůže pochopení těch druhých, přijetí ostatních takových, jací jsou. Musíte zahodit nenávist a nalézt to, co vás spojuje. Na to se zaměřujte. Ne na to, co vás rozděluje. Až přijde čas a vy dokážete vidět ty druhé, pochopíte, jaké jste všichni láskyplné bytosti. Každý však má svou rychlost vývoje a tam, kde jste nyní, mohou být někteří až za hodný čas. Proto si vzpomeňte sami na sebe, na svou cestu. Chápejte ty druhé, neboť i vy jste si procházeli něčím podobným. Pak také přijmete, že každý na své úrovni vědomí reaguje jinak. Přesto je bytost stejného původu jako vy. Bytost mnohdy plná strachu a tento strach lze rozpustit jen láskou a odpuštěním. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Světlo v srdci i na nebi – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, v této realitě jste sami za sebe a také, abyste naplnili svůj osud. Vaše cesta je náročná a často propadáte skepsi, přesto se nevzdáváte a opět se zvedáte, abyste následovali hlas své duše. V tento čas probíhají velmi výrazné očistné procesy, kdy můžete mít pocit, že již nejste schopni vstát. Také je tu silné energetické období, kdy probíhá velká aktivita skrytých sil nejen zemských, ale také společenských. Vaše společnost se stále více rozděluje, rozdíly jsou velmi velké. Dochází také k výraznému odsuzování a posuzování. Místo toho, abyste sami v sobě přijali to, že jste všichni na jedné lodi, stáváte se jeden pro druhého nepřítelem, z čehož se radují ti, kteří vás řídí a ovlivňují.

Celosvětová situace vrcholí a tlak, který je vyvíjen, se ještě zesílí. Vše potrvá tak dlouho, dokud nepochopíte, že nepřijde nikdo, kdo vás osvobodí. To vy sami musíte stát za sebou. Dokázat, že jste hodni být odrazem tvůrce v materii. Člověk se umí přizpůsobit a podléhá tak dlouho, až již není schopen vstát. Právě proto je zde kolem Země mnoho vašich přátel, spolupracovníků, bytostí, které pomáhají ze všech sil, zejména tehdy, pokud jsou o pomoc žádáni, neboť pak se vše děje v souladu se svobodnou vůlí člověka.

Čas kvapí a to, co se zhroutilo, může také pohřbít některé naděje. Na druhou stranu vzniká volný prostor na postavení nového. A stavět budoucnost je potřeba neustále. Pokud se rozhlédnete kolem sebe, uvidíte to, co čeká vaše děti. Jak se vám líbí tento pohled? Přesto však stačí jediné rozhodnutí, které zcela promění vaše budoucí dny. Vaši souputníci časem sledují vaše konání, cítí vaše emoce a jsou připraveni pomoci vám s řešením vašich problémů. Dveře do vyšších dimenzí mohou zůstat otevřené, avšak kolik z vás jimi dokáže projít? Kdo z vás dokáže sám v sobě zcela přenastavit vnímání toho všeho? Hledejte to, co vás spojuje, ne to, co vás rozděluje. Pak budete silnější a mocnější.

Tento čas vás může uvěznit v nehybnosti, neboť vaše strachy ovlivňují vaše rozhodování a brzdí vaše konání. Nelze na nic čekat, vždy zde je potřeba být aktivní a následovat své srdce. Člověk jako bytost třetího rozměru se odmítá zabývat tím, co je pro něj nepříjemné. Avšak toho příjemného je tu stále méně. Láska však zůstává. Hledejte světlo ve svých srdcích a hledejte ho i na nebi. V čase podzimu můžete pozorovat projevy života i mimo Zemi. Každý z vás, který po tom touží, může navázat spojení, neboť jak již bylo uvedeno, i zde zůstávají dveře otevřené. Uvolněte nahromaděné emoce, které v sobě nosíte. Nezapomeňte však, že největší bitvy se vyhrávají bez boje, skrze lásku, úctu a toleranci. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/

Období Blíženců

Období Blíženců začalo už ve čtvrtek 20.5 kolem deváté hodiny večerní a přináší značné oživení a odlehčení. Vidět věci jasně a čistě, vše potřebné domluvit a vyjádřit však v tomto roce zřejmě nebude tak jednoduché. Při své snaze pochopit aktuální dění a dát si věci do souvislostí se budeme muset ponořit mnohem hlouběji a vědomě se očistit od různých neblahých myšlenkových programů a nánosů.

„CHODBA ZATMĚNÍ“ MEZI ÚPLŇKEM A NOVEM 26.5-10.6

Část období Blíženců budeme totiž prožívat pod vlivem tzv. „koridoru neboli chodby zatmění“, a to od úplňku 26.5 do novu 10.6.
Zatmění Luny v den úplňku 26.5 má vliv na psychické zdraví, na naše pocity a prožitky a přináší tedy možnost podívat se hlouběji do podvědomí, prozářit své strachy, osvobodit se od pocitů viny. Protože půjde o Lunu v pátém stupni znamení Střelce, na úrovni astrálního těla, mohou být neblahé (ovšem navigující nás od vnější povrchnosti spíše do nitra) pocity a nálady souviset s náboženskými přesvědčeními a dogmaty a traumatickými zážitky jak z dětství, tak i z minulých životů. Luna ve Střelci nám každý měsíc tiše radí, jak si s posvátnou úctou, moudře a zdravě užívat daru života a kultivovat svou životní filosofii – naslouchejme jí tedy tentokrát obzvláště pozorně. Jako obvykle pomůže, když si v čase úplňku najdeme více času na sebe, a věnujeme se “nepragmatickým činnostem” jako jsou procházky, meditace, tanec…abychom si mohli jeho vliv náležitě užít! Energie tohoto úplňku budou působit od 26.5(4.40) do 28.5 (4.25), sám úplněk a zatmění Luny bude 26.5 ve 13.20.

Zatmění Slunce v době novu 10.6 může oslabit naší sebedůvěru, imunitu, jakoby na chvíli zatemnit zdravý rozum. O to více však můžeme v takových chvílích prohlédnout léčky a pasti našeho ega, naší mysli. Můžeme se o to více vědomě uklidnit a učit se prostě být, spočinout ve svém středu, v přítomném okamžiku, děj se co děj… Opět nám pomůže když budeme více sami se sebou, dopřejeme si klid a pohodu a třeba i jednodenní “digitální prázdniny” – za odměnu se můžeme opravdu leccos dozvědět a doslova “prozřít” – vidět jasně a čistě sami za sebe vše, co bylo doposud všemožně zamlžené a zkreslené, zmanipulované vlivem okolí… Energie tohoto novu budou působit od 8.6 ve 20.49 do 11.6 ve 9.24, sám moment novu a tedy i zatmění Slunce bude 10.6 ve 12.54.

Během “koridoru zatmění” (26.5-10.6) není vhodné dělat nějaká zásadní rozhodnutí, začínat nové projekty, ženit se či vdávat atd. Spíše se naopak věnujme svému nitru, ukončujme a osvobozujme se od starých způsobů smýšlení a pociťování.
Je to doba určená k tomu, abychom se “pouštěli” všemožných názorů a často i podvědomých přesvědčení, na kterých jsme tak usilovně lpěli a ve svém životě pak zakoušeli konkrétní neblahé výsledky – nemoci, chudobu, toxické vztahy atd.

Projděme si svou knihovnu, soubory v počítači, stejně tak i lidi, či celá duchovní či náboženská společenství, kteří či která na nás mají či měli nějaký vliv. A samozřejmě poprosme svou duši a duchovní svět o pomoc při této očistě…

OBDOBÍ PO NOVU

Po novu 10.6 se takto krásně očištěni můžeme otevřít novým příležitostem, inspirativním setkáním, začít studovat a též vyjadřovat slovy či jinými způsoby svá poselství světu.

MARS V RAKU

Koncem května nás v procesu vnitřní práce podpoří trigon Marsu v Raku a Neptuna v Rybách, který nastane 31.5.
Boží “neptunický” impuls nám pomůže udělat či spíše prožít určitá osvobozující rozhodnutí, pomůže rozpustit naše všemožné závislosti a strachy. Naším “pracovním nástrojem “v těchto dnech může být především představivost a intuice, rovněž bude vhodné pobývat blízko vody, ideálně ve vodě, praktikovat všemožné očistné koupele a rituály.

Opozice Marsu a Pluta nastane ve dnech kolem 6.6 a řádně prověří naší psychickou sílu a odhodlání uskutečnit své dlouhodobé záměry, zároveň intuitivně procítit a jaksi uvolnit se z přílišné zaťatosti a umíněnosti. Vnímejme tento poměrně náročný moment jako takové spočinutí na dlouhé cestě a načerpání psychických sil. To nám pomůže udělat své putování k cíli mnohem příjemnějším a smysluplnějším. Určitě se však nevrhejme do krajností – připomínám, že tato konstelace probíhá v době výše zmíněného “koridoru zatmění”.

Mars v Raku může být statečným rytířem, stejně tak ovšem v nezpracované podobě zbabělcem, manipulátorem, slabochem…Strach a zastrašování je vždy velmi mocnou zbraní temných sil – období Marsu v Raku, které nastává jednou za 2 roky(tentokrát od 23.4 do 11.6) využijme tedy k hluboké práci se svými nejhlubšími obavami a nejistotami , které mohou jakoby zevnitř přitahovat skutečná reálná nebezpečí a náročné situace. Pomůže třeba i řádný pitný režim, detoxikace vody v těle, případně i půst, v každém případě zdržet se alkoholu, přemíry masa a podobných spíše zatemňujících prostředků, obzvlášte ve dnech novu a před ním. Pozornost věnujme svému domovu a upravujme jej tak, aby nám v něm bylo skutečně dobře!TRIGON JUPITERA A VENUŠE
Náročnou situaci vnitřního bojovníka Marsu v Raku zjemní romantický vodní trigon neboli příznivé propojení Venuše v Raku s Jupiterem v Rybách, ve dnech kolem 4.6. Můžeme si užít opravdu hluboké léčení a rozpouštění především v oblasti rodinných vztahů a s tím spojených všemožných traumat. Tento trigon bude také obzvláště blahodárný pro ženy jako požehnání a iniciace na cestě k vědomé a posvátné ženskosti a sexualitě.

KVADRATURA NEPTUN-MERKUR
Do toho ovšem přichází i druhá kvadratura Merkur-Neptun ve dnech kolem 6.6. Je to opravdu mocný souboj víry, bezpodmínečné lásky a odevzdání a intelektu, rozumu, vědy. Výsledkem může být nebezpečný chaos pocitů, informací, vedoucí místy až k fanatismu a fatálním rozhodnutím. Doporučuji oddělit tyto dva projevy: dát si třeba nejprve meditaci, poslechnout hudbu, napojit se, naladit v tichosti a klidu do roviny Jednoty a všeobjímající Lásky (Neptun) a teprve poté vyjádřit a sdílet své prožitky a pocity (Merkur), třeba i nějakým uměleckým, nenásilným způsobem. Stejně tak si po přečtení zpráv z vnějšího světa dopřejme čas a jistý meditativní odstup na jejich procítění a strávení, vyvarujeme se tak přílišného zahlceni a informační otravy a možná i stavu “lehkého šílenství” :)

Tato kvadratura je trojnásobná, její vliv jsme zažili či zažijeme také 23.5, 6.6 a 7.7, v podstatě je takto zabarveno celé toto zhruba 1,5 měsíční období.

Merkur je celkově retrográdní až do 22.6, obzvláště v době koridoru zatmení tedy bude vhodné dořešit situace z minulosti, které mohou někdy až zcela nemístně „ťukat na dveře“. V Blížencích, ve znamení své vlády se Merkur v tomto roce mimořádně dlouho – od 5.5 do 12.7.

Zásadní konstelací měsíce je ovšem druhá kvadratura Urana v Býku a Saturna ve Vodnáři, která nastane přesně 15.6 krátce po půlnoci. Souboj svobody a omezení, který se protáhne až do konce roku 21, se nyní dostává do své vrcholné fáze. Chceme-li přispět k harmonizaci této velmi náročné konstelace planet, ptejme se, co pro nás znamená skutečná svoboda a co jsme či nejsme pro ní ochotni udělat! Nezbytnost změnit zásadně přístup k životu na zemi, v ženském a mužském těle, přístup k tématu obživy a vlastní hodnoty a důstojnosti už můžeme vnímat řadu let. Konkrétní situace započaté v roce 2020 nám ve výsledku mají pomoci tyto změny urychlit a hlavně uskutečnit…
Druhá kvadratura, probíhající po novu v Blížencích na úrovni mentálního těla může také svým tlakem pomoci “otevřít oči” našim doposud nevidomým a nechápajícím spoluobčanům.

MARS VE LVU A VENUŠE V RAKU

Změnu k lepšímu a více životní energie, radosti a odvahy přinese jistě vstup Marsu do znamení Lva, přesně 11.6 v 15.35.
Konečně budeme moci řádně “zařvat” a naplno projevit své schopnosti, talenty, pustit se do toho, co jsme již dlouho odkládali, co nás baví a těší!

Citlivá vodní Venuše v Raku (od 2.6 do 27.6) nám pomůže hluboce prožívat “spřízněnost duší”, celkově tak prohloubit a zlepšit milostné i rodinné vztahy, rozvíjet uměleckou představivost, zaplnit domov a svým způsobem i rodnou zemi láskou a péčí. Ohnivý a zdravě sebevědomý Mars ve Lvu zase posílí náš solar, tedy rovinu třetí čakry, naší hrdost a důstojnost, pomůže nastavit si a udržet své hranice. Tato krásná milostná dvojice Mars ve Lvu Venuše v Raku nás bude provázet a inspirovat též k výletům a obdivování krás naší rodné země! Stejně jako k tvoření domova, zlepšování a prozařování atmosféry v něm. Tato kombinace Marsu a Venuše bude trvat od 11. do 27.6.

LETNÍ SLUNOVRAT

Letní Slunovrat, tedy z astrologického hlediska vstup Slunce do znamení Raka, nastane přesně 21.6 v 5.33. V těchto dnech se zkusme co nejvíce uvolnit a též pobývat v přírodě, uzemňovat se, ideální jsou opět koupele v řekách, jezerech, rybnících… Tato doba je každoročně, ovšem tentokrát obzvláště vhodná i k početí dětí, založení rodiny, obřadnému započetí stavby domu atd.


Přátelé, přeji vám přese všechno krásné prožívání tohoto poněkud nestabilního období! Dýchejme pokud možno zhluboka a udržujme klid mysli, pozorujíce dění zlehka nezaujatě, abychom se mohli v pravou chvíli a na správném místě aktivně projevit a zapojit se do revolučního dění a osvobozujících procesů tím správným způsobem!


Radostně zdraví vaše věrná astrologyně
Alita Zaurak
www.alitazaurak.cz

Jsme ti, kdo přišli pomoci uzdravit svět – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země,  sami v sobě začínáte chápat, že nic, co vás potkává, není náhodné a že vše to, co prožíváte, vám má pomoci uvolnit vaše staré zátěže, vypořádat se se závazky a zavřít dveře za svou minulostí. Je potřeba se neustále zaměřovat na to, žít teď a tady, přítomnost je to, co je potřeba řešit, nic více. Nyní je čas, abyste se začali zabývat svým nitrem, neboť přichází příležitosti, které vám mohou ukázat věci skryté, dostanete se do stavů, kdy můžete být absolutně zmateni z informací, které se všude kolem vynořují. Je pro vás důležité, stále znovu a znovu se vracet k sobě, k tomu, co cítíte a vnímáte. To vám pomůže rozlišovat to, čemu máte věřit, to, co je vaší pravdou.

Stále více se začínají ukazovat rozdíly mezi lidmi. Rozdíly ve vnímání světa, ve vnímání života. Mnozí se vám vzdalují a nakonec zjistíte, že již nejsou součástí vašeho života a dokonce vám ani nechybí. Netrapte se tím. Je to pro vás signálem, že každý máte jiný směr cesty a že vás na vaší cestě tito lidé nedoprovodí. Nemají vám již co nabídnout. A také vy jste splnili to, co jste měli a tak se dostali na jinou cestu. Na cestu do odlišné reality. Tlaky na vás budou sílit. Stabilita se tříští. Tvoří se nová společnost. Tvoří se nový svět. Zde se také ukáže pravda, která bude šokovat. A pro mnohé je právě šok potřebný pro to, aby to vámi zatřáslo, abyste prozřeli. Není však potřeba svou pravdu vnucovat jiným. Neboť ti ostatní vás nepochopí. Proto svou pravdu ukažte těm, kteří vás o to žádají.

Dochází k rozdělování. Rozdělování na úrovni rodin, přátelství, společenských skupin, vztahů na všech úrovních. Často se může zdát při rozhovoru s někým, jako byste nebyli schopni zachytit společnou myšlenku nebo nalézt společnou řeč. Budete mluvit stejným jazykem, ale nebudete si rozumět. Dokažte sami sobě, že se se vším dokážete vypořádat s klidem a nadále si tvořte svou realitu, po které toužíte a nenechte se ovlivnit. Je na vás, zda uvidíte pohár napůl plný nebo napůl prázdný. Vždy vše je otázkou výběru a toho, jak se na věci díváte. Pochybovači nesmí zviklat vaši víru, neboť oni mají úplně jiný směr vývoje, cestu, kterou jste vy možná již prošli. Buďte s těmi ostatními trpěliví. Každý jde svou rychlostí a s jiným načasováním. Společné ale pro vás je, že jste se ocitli v tomto čase na tomto místě a plníte důležitý úkol. Transformujete sami sebe. Musíte hledat nejlepší řešení, musíte hledat vzájemnou domluvu, komunikovat. Je potřeba nepřijímat vše, co je vám sdělováno, nýbrž hledat pravdu.

Lidé Země, je to náročný čas a tento rok znovu bude prověřovat všechny oblasti vašich životů. Tam, kde máte cokoli nezpracovaného, tam musí dojít k očištění. Právě proto, abyste se zbavili všeho, co vás tíží a co vám brání se povznést. Pokud začnete vnímat věci zvláštní, které jste dříve považovali za neskutečné, nemějte obavy a snažte se vždy stát na straně dobra, na straně lásky. Vaše prožitky mohou být i mimosmyslové a v tom případě vše pozorujte a spojujte si sami v sobě to, co znáte, s tím, co prožíváte. Hleďte na sebe jako na bytosti vesmírné, které sem přišly proto, aby pomohly uzdravit svět. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Věřte v lásku – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, toto je čas, kdy procházíte energií, která vás dokáže osvobodit od minulosti. Do proudu energie, která vám pomáhá měnit sebe samé, formuje také fyzická těla. Učíte se bytostně chápat, že tímto významným časem se vaše duše rozhodly projít, ony ho vítají. Je to čas náročný, očistný a přesto velice osvobozující. Duše se vzdávají traumat zrychleným odžíváním a uvolněním těchto energií. Změna fyzických těl je také důležitá, neboť duše, které se rozhodly projít transformací, tato fyzická těla potřebují, projdou i se svými současnými těly. Proto zde musí dojít k přeměně.

Hledáte v sobě samých to, čeho byste se mohli držet anebo to hledáte všude kolem? Je důležité obracet se do nitra. Víme, toto slyšíte neustále. Avšak rozumíte vůbec tomu, co to obnáší? Stále slepě věříte tomu, co je vám sdělováno? Pokud byste se obraceli k sobě samým, pak byste viděli, že pravda je vám předkládána v hodně omezeném množství. Je potřeba, abyste sami přišli na to, co pravda vlastně je. Jak kolektiv, tak jednotlivec.

Lidé Země, proces započal a nedá se zastavit. Je však jen na vás, jak skončí. Zda si ve svých srdcích udržíte klid anebo zda podlehnete masovým vnějším vlivům. Vždy, v každou vteřinu vašeho života máte volbu. A vybírejte dobře. Každý sám v sobě nosí svůj zdroj všech možností. Každou vteřinu si vybíráte svými rozhodnutími realitu, do které posléze vstupujete. I ve chvíli největší tmy se můžete rozhodnout pro světlo. Přijímejte obě varianty, přiklánějte se však na stranu pravdy, ať již je pro vás pohodlná, či nikoli. Stále toužíte po životě, který jste žili. Avšak ten již je pryč a nikdy se nevrátí. Proto je potřeba, abyste si začali tvořit zcela nový život. A také svůj domov, takový, který jen tak něco nerozbije, domov uvnitř vás samých, místo vašich jistot.

Jste však pod negativními vlivy, lidé Země. Odpoutejte se od strachů, které vám brání žít a nepřežívejte. Ptáte se jak to udělat? Návodů je všude plno, ale může to být nepohodlné. A ego se nepohodlí brání. Musíte se k tomu rozhodnout. Rozhodnout se přestat být oběť a stát se vědomými tvořiteli svých životů. Je však mezi vámi stále ještě mnoho těch, kteří slepě věří tomu, co je jim předkládáno. Těch, kteří se bojí probudit, neboť je to velmi bolestné zbavit se svých iluzí, toho, co vás ochraňuje ve své vlastní ulitě. Ale ta ochrana je pouze domnělá, skutečnost je zcela jiná.

Lidé Země, víte, že stojíme při vás. Je zde však tolik rozpolcenosti, tolik strachu a tak málo naděje. Tak málo lásky. A právě láska je energie, která má největší moc. Myslete na ni v každé vaší myšlence, v každém svém činu. Věřte zázrakům a nebuďte zoufalí, neboť každému se dostává to, oč se zaslouží. Věřte v lásku. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/

ZÁŘÍ V KOSTCE

V září se setkávají léto s podzimem. Podzimní rovnodennost, okamžik vyrovnání, proběhne letos 22. září.

Pokud hledáme silné momenty, jistě bychom měli vyhledat času úplňků. 2. září nastane úplněk s Lunou v Rybách. Jeden z nejhlubších v roce, však jeho tématem je poznání vlastní duše a kontrola jejího stavu. Tento úplněk na 11. stupni Ryb nás již otevírá podzimu a nese s sebou příležitost k očistě fyzické i psychické. Sem bychom měli směrovat různé očistné techniky. Astrologické konstelace na ten den působí dost divoce. Ukazují na něco jako ztrátu hlavy a soudnosti. Venuše bude v opozici s Jupiterem, Saturnem a Plutem v Kozorohu a tak se dá čekat, že budeme bojovat o své názory, představy a o zachování hodnot. Zdá se, že se v tomto momentu nahromadí velké síly, jež nás budou nutit změnit dosavadní způsob života. Budou zde ale i příznivé aspekty, které se přičiní o to, aby řada z nás tak učinila pro sebe prospěšně.

Kromě silných spojení Luny a Slunce nás čeká ale řada dnů s důležitými planetárními aspekty a konstelacemi, tak se na ně podívejme.

Hned kolem 1. 9. vrcholí velká kvadratura s Juno, Venuší, Marsem, Lilit, Saturnem a Plutem. Tady buďme opatrní. Zdá se, že se nám nebude dařit prosazovat dosavadní životní hodnoty a bude těžké se v nich vůbec orientovat. Nezbyde nic jiného než vymyslet nové řešení, které bude možná převratné, možná jen konsenzuální. Hlavně ale nepodléhejme nátlaku a nenechme se zmanipulovat. Pokud něco nebude pro nás dobré, nepřijímejme to. Opravdu!

Situace se jistě uvolní 3. 9., kdy se Slunce dostane do trigonu s Uranem a povede se nám realizovat to, co potřebujeme. Vyčkejme si teda! V té době bude ale už pomalý Mars, bude se chystat do otočky do retrogradity.

Tu uskuteční 10. 9. na 29. stupni Berana a bude retrográdní až do poloviny listopadu. S retro Marsem si budeme uvědomovat vlastní sílu a důležitost. Budeme si muset umět hlídat hranice. Jak limity, které dáváme okolnímu světu aby zasahoval do toho našeho, tak hranice prosazování se navenek. Celkově by toto období mohlo být spojené s nátlaky působícími na náš život. Smyslem ale nebude poddat se a přizpůsobit se, ale bojovat. Nejspíš si uvědomíme, že vlastní zájmy je nutno hájit a ne spoléhat na dohody, pravidla a koncenzus.

Jistou malou naději přinese 13. 9. otočka Jupiteru v Kozorohu do dopředného směru. Bude se zdát, že do světa se vrací opět naděje, víra a rozum.

Mezi 24. a 28. zářím bude dlouho se táhnoucí kvadratura mezi Marsem v Beranu a Saturnem s Plutem v Kozorohu. Tento čas zjevně přinese boje, ataky a jejich tvrdé potlačování. Bude potřeba si stát za svým a nenechat se zviklat.

29. 9. se do dopředného chodu otočí i Saturn a zdá se, že pomalu bude nastolován pořádek a pravidla, život do té doby bude poněkud chaotický a neuspořádaný. I my budeme opět vědět, s čím počítat.

Planety nás budou na sklonku léta pěkně prohánět. Ale tak to chodí, někdy přijdou i složitější chvíle. Nicméně i v nich je třeba si uvědomit, kdo jsme, jaké jsou hodnoty, které zastáváme a cíle, k nimž směřujeme. Nenechme procesy a události jen tak být a plynout. Pak se nám v důsledku bude dít to, co nechceme a ne to, co potřebujeme. Ale my to jistě vše zvládneme nakonec pro nás dobře.

Ondřej Habr

Období Panny

Čas Panny začíná 22.8 v 17.46 a přináší nám každoročně jisté uzemnění a v dobrém smyslu i vystřízlivění a rovněž možnosti léčení a uzdravování, ať už fyzických či psychických chorob či jiných potíží. Ohnivé nápady, ideje, inspirace z předchozího období Lva můžeme začít postupně uvádět do praxe. Protože období Panny začíná po novu, můžeme hned od prvních dní začínat s novými zdravými a našemu tělu a životnímu prostředí užitečnými návyky! Ať už jde například o přechod na bezlepkovou stravu, bezobalovou domácnost, každodenní cvičení apod. To, s čím nyní začneme (ideálně hned 22.) by nám mělo vydržet po celý rok či i dlouhodoběji.

Doba po novu a před úplňkem v tomto období (22.8-17.9) je též blahodárná pro začátek léčby, nákup potřebných bylin či jiných podobných prostředků, stejně jako i léčivých a prospěšných přístrojů a zařízení.

Po úplňku 2.9 (7.23) až do novoluní 17.9 (13.01) se budeme moci pustit do intenzivní detoxikace, což znamená především řádnou očistu trávicího traktu. Ať už se pustíme do jakékoliv z dostupných metod, mějme na vědomí, že potřebujeme i na mentální a psychické úrovni řádně strávit vše, co jsme zažívali během celého uplynulého roku!

Potřebné léčivé a celkově užitečné praktické informace nám jistě rád poskytne Merkur, nalézající se ve znamení Panny ve své nejlepší situaci od 20.8. do 5.9.
Obzvláště ve dnech kolem 25.8, kdy se ocitne v trigonu s Uranem v Býku budeme zažívat přímo kvantové skoky a aha-momenty v oblasti zdraví a životního stylu. Pokud například řešíme nějaký zdravotní problém či bychom rádi byli celkově krásnější a vitálnější, poprosme Vesmír o potřebné informace a kontakty :)

Tyto informační impulsy pak budeme moci dotáhnout a prakticky uskutečnit během následují série pozitivních aspektů-trigonů Merkura s planetami v Kozorohu: 29.8 s Jupiterem (učitel a žák), 1.9 s Plutem (síla mysli), 3.9 se Saturnem (mentální soustředění na dosažení cíle).
Trigon Slunce Uran začátkem září ve dnech kolem 2.9 vše krásně zvědomí a zakotví. Naše tělo a realita se krásně uzdraví a pročistí – užívejme si tyto dny!

Vstup Merkura do Vah 5.9 přinese projasnění do oblasti vztahů umožní nám začít nové projekty, podepsat smlouvy atd.

Blahodárným požehnáním v posledním srpnovém týdnu bude též trigon Venuše v Raku s Neptunem v Rybách ve dnech kolem 27.8. Čas odpouštění a rozpouštění všemožných emocionálních bolestí a křivd, souvisejících především s naším dětstvím a rodinnými vztahy.

Mars putující dlouhodobě znamením Berana se dostává do prvního kvadrátu se Saturnem ve dnech kolem 27.8. Tuto konstelaci, která se bude v nejbližších měsících ještě dvakrát opakovat, můžeme nejlépe přirovnat ke konfliktu syna a otce – mladistvá rebelující ohnivá energie Marsu bude jakoby strhávána zpět někým zkušeným, starším, moudřejším, ovšem poněkud strnulejším… Obě planety jsou ve své vládě, obě mají svým způsobem pravdu, jde jen o to, aby se tyto vlivy v nás nepraly a aby výsledek našeho konání nebyl pak jakýsi polovičatý. Proto je dobré věnovat se chvíli dynamické, k zářné budoucnosti směřující aktivitě a pak zase záležitostem, které vyžadují trpělivost, pokoru i jisté sebezapření, směřování k mnohem vzdálenějším cílům.

Ve dnech kolem 4.9 budeme moci navíc pocítit a bděle pozorovat vliv napjaté neboli negativní konfigurace aspektů zvané T-kvadratura mezi Venuší v Raku, Saturnem v Kozorohu a Marsem v Beranu. K napětí mezi otcem a synem se přidá stejný typ konfliktu mezi akčním mužem a velmi citlivou ženou. Opozice Venuše-Saturn nám pomůže vědoměji a trpělivěji směřovat k naplnění svých snů a emocionálních tužeb a potřeb. Možné napětí především v milostných a rodinných vztazích bude možné zmírnit tím, že se dokážeme včas ze situace poodstoupit, nenecháme se vtáhnout do zbytečných emocionálních dramat…

Značnou úlevu jistě přinese vstup Venuše do Lva 6.9. Mars i Venuše, muž i žena se tak ocitnou ve stejném ohnivém živlu, což jistě přispěje k větší radosti a kreativitě nejen v milostném životě.
Mars se 9.9 otáčí do zpětného chodu, čímž se naše tendence k hektickým vnějším aktivitám poněkud zbrzdí a otočí dovnitř, případně budeme moci dodělat mnohé věci, k nimž jsme se nadšeně rozhodli v předchozím dvouměsíčním období “Velkého rozjezdu”.
Období Panny končí vstupem Slunce do znamení Vah, v tomto roce přesně 22.9 v 15.32 a již týden před tím si tedy můžeme náležité začít užívat celkově harmonizující, uzdravující blahodárné období podzimní rovnodennosti…

Alita
www.alitazaurak.cz

Nový svět – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, nebojte se toho, co prožíváte a kam vaše cesta vede. Cesta je neznámá, ale duši tak vítaná, neboť se velmi mocně očišťuje od všeho, co pro ni znamenalo obrovskou zátěž. Představte si padesátikilový pytel, který sebou vláčíte všude, kam se hnete a najednou ho můžete sundat ze svých zad. Připadáte si náhle jako pták, který může vzletět. A tak se cítí vaše duše. Podvědomě to tušíte i vy, že starý svět spěje ke svému konci a nový se rodí s každým dnem, s každým probuzením, s každým uvědoměním.

Lidé Země, tak, jako vítáte nový rok, tak vítejte novou Zemi. Ještě nemáte vyhráno a musíte si projít procesem, který tyto změny doprovází. A mnohé duše ví, že i přesto, že souhlasily, že touto cestou projdou, tak i přesto budou i nadále pociťovat strachy a obavy. Je to to neznámé, co duši tlačí do strachů. To ji však posílí. Zároveň však je tu naděje, že je zde něco většího, co přesahuje běžný rozum. Pod povrchem to bublá a nové se rodí z popela.

Proběhnou mnohé procesy, energie se nasměruje novým směrem a pak se opět stočí tam, kde to vše začalo. A tak znovu a znovu, dokud se nezrodí nová společnost, nový pohled na svět. A to vše začíná ve vašich srdcích. V době temna nejvíce září láska, vzájemné porozumění a umění vcítit se do citů, emocí i potřeb těch druhých. A to chce mistrovství ve vás samých. Chce to vytáhnout svou potlačenou sílu, chce to uvolnit obavy a nechat odplynout tlaky, které cítíte. Nejprve to půjde ve vašich snech, touhách a myšlenkách a pak již rychleji ve fyzických životech.

“Spring Sunset+Young Leaves” – Coigach

Neznamená to, lidé Země, že budete ihned osvobozeni. Znamená to právě to, že naděje na svobodu je ze dne na den silnější. Vaše cesta vede vzhůru a mnozí již po ní kráčíte. A ti, kdo v ní nevěřili, začínají být nalomení. Začínají pochybovat o tom, co zde bylo a to je začátek probuzení a posléze znovuzrození ve světě vyšších dimenzí.

Lidé Země, vy to ještě nevidíte, ale stáváte se daleko silnějšími, ale též daleko senzitivnějšími. Vaše srdce se otevírají. Konečně. Do tohoto bodu směřuje tento očistný proces. Abyste byli připraveni na to, co teprve přichází. Avšak pamatujte. Největší klid vždy bývá před bouří. A proto nezoufejte, pokud se věci budou zdát jinak. Jen se uvolněte a věřte, posilujte svou víru i naději, posilujte sami sebe. Pak budete chráněni. Vše je jinak, než se zdá. A jakmile bouře skončí, budete připraveni užít klidu a spasení. Láska, ať vás provází.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Řetězec na pozvednutí mysli – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, jste postaveni před výzvu, která vám má pomoci naladit se na změny, které je nutné uskutečnit. Jste vedeni, abyste projevili to nejlepší ze sebe samých. Je to období, které prověřuje, kým jste a zda je vaše směrování směrem vzhůru, či se ve vás posiluje pokles směrem dolů. Nyní se začíná rozlišovat, tedy třídit zrno od plev. Vaše strachy se uvolňují a mnozí z vás mohou pociťovat tíhu na srdeční čakře. Avšak vězte, že toto lze okamžitě uvolnit, pokud si uvědomíte, kým jste, uvědomíte si váš původ, a to, že jste nesmrtelní duchové, obrátíte se dovnitř ke své duši. V tomto čase také probíhá další očista Země, neboť vše je propojeno se vším. A právě tak i vaším cílem je vzájemné propojení. Začínáte vidět mnohé věci, které jste dříve neviděli. Otevíráte nejen oči, ale také svá srdce.

Život již pro vás nebude stejný. Vaše zkušenost předčí vše, co jste si mysleli, scénáře, které jste uvnitř sebe vytvářeli, změní vaše plány, vaše touhy, vaše směrování a nakonec i vaše skutky. Kráčíte cestou samoty, přesto cestou sjednocení. Vše však jednou skončí a bude to pro vás úlevou. Avšak úleva vás čeká možná za několik měsíců. Vnitřní naladění však můžete změnit ihned a to se pak promítne do vaší budoucnosti.

(Image: Warren Photographic)

Lidé Země, pamatujte na to, že stále běží další skryté procesy, i když jim není věnována pozornost. Právě proto buďte opatrní v tom, čemu věříte a komu věříte. Prověřujte a věřte zejména sobě samým. Jste zde proto, abyste změnili běh dějin, abyste dokázali, že spojením vytvoříte sílu, která dokáže pohnout čímkoli. Všední dny jsou pro vás příležitostí k cestě dovnitř sebe samých, k tomu, abyste si ujasnili své priority. To, co pro některého může být maličkost, to je pro druhého velkým darem. A každý z vás má v sobě dar, učinit šťastného a spokojeného někoho dalšího. A proto vytvořte řetězec, který pozvedne vaši mysl, promění strachy a pomůže vám projasnit den. Jste na dobré cestě, i když zatím nevidíte její účel a může vám připadat nejistá a matoucí. Vždy tu budou nějaké starosti, které budete muset vyřešit. Avšak strach je špatný rádce. Přesto jste vyzýváni, abyste v sobě našli sílu a dokázali projít touto dobou nezlomení a zocelení. Jsme na vaší cestě s vámi, žehnáme vám a milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm