Tag Archive | nové vedomie

PŘICHÁZÍ NOVÝ ČLOVĚK

Svět, tak jak ho známe, se pomalu, ale jistě přeměňuje v něco, co tu ještě nebylo… Je to logické vyústění příčiny, která má svůj následek. Jak ale vidí svět dva různí lidé? Tak, jak si ho sami utvoří ve svých myšlenkách, představách, iluzích, a realizují ho ve svém životě. Tyto světy, tak jak si je vytvořili tito náhodní dva lidé, ale rozhodně nejsou stejné. Ba co víc, jsou vlastně absolutně odlišné. Tuto odlišnost jsou schopni však zaregistrovat jen ti, kteří svým vědomím postoupili do vyšších úrovní vnímání a vidí život skrze závoj iluze, kterou nám zde nastavil duální matrix. Již více let je možné sledovat proces, který se nazývá Vzestup, a který v současné době je ve své stále zrychlenější fázi, kterou může každý sledovat ze své úrovně vnímání. S tímto procesem souvisí také pojem Transformace, která je součástí Vzestupu a týká se každého jedince.

Na internetu jsou k dohledání aktuální informace, které se týkají vzestupu vědomí a transformace lidstva v předstihu před podáváním informací v tištěné podobě. Jelikož tento proces je nezvratný a transformace je v plném proudu, nové vědomí se pomalu ukotvuje plně do hmoty a nachází si cestu i tam, kde ještě z posledních sil fungují zkostnatělé staré vzory starého světa.  Pro toho, kdo se stále bude držet své vytvořené iluze o světě, kterou přijal během svého života, bude život stále větší boj a bude dostávat stále silnější lekce k uvědomění a probuzení se do opravdového světa.

Dalo by se říci, že probíhá duchovní revoluce. Revoluce, která nemá nic společného s bojem, ale s vnitřním klidem a mírem, který nalezne každý, kdo se probudí. Jediné, co se po nás žádá, je nenechat se pohltit zlem, které na nás vykukuje každým okamžikem ze všech médií a vnějšího světa. Toto vymývání mozků se však neděje jen v posledních letech, ale prakticky od chvíle, kdy jsme se jako jednotlivci odvrátili od své přirozenosti a dali svoji sílu a moc do rukou těm, kteří ji zneužili a zneužívají ve svůj prospěch. Tato doba je o tom, že si začínáme brát zpět vše, co nám bylo různou manipulací odňato, a tím se pak následně navracíme ke své přirozenosti.

Jak se vlastně projevuje to, co je pro člověka přirozené a co ne? Problém je v tom, že jsme prakticky obrátili vše přirozené v nepřirozené a dáváme všemu nepřirozenému přednost před opravdovým životem a vesmírným řádem. Návrat ke své přirozenosti znamená návrat k Bohu a k respektování kosmického řádu. Čím více tyto vesmírné zákonitosti nerespektujeme, čím více se oddělujeme od Boha, tím více se dostáváme do propasti, ze které je čím dál těžší najít cestu zpět. Vystavěli jsme si kolem sebe tak vysoké hradby, že nevidíme tam, kam to máme nejblíže. Do svého srdce. Čím vyšší jsme si vystavěli hradbu, tím delší a bolestivější je pak cesta návratu zpět.

Vzestup není jednorázová akce, je to proces. Je to proces k návratu do naší přirozenosti. Čím více jedinců se stává součástí vědomého vzestupu svého vědomí, tím rychleji dochází ke kolektivnímu posunu ve vědomí lidstva. Tento kolektivní posun ve vědomí se projevuje pak tím, že je odkrývána pravda, která nám byla roky tajena. Vše se děje na všech úrovních, které byly pokřiveny a nestojí tak na pevných základech. Takže se vše začíná hroutit a dochází k chaosu. Dochází k dominovému efektu a je jen otázkou času, kdy celé divadlo skončí. Na scéně se odehrává poslední bitva o udržení nadvlády duality nad jednotou.

Dá se s určitostí říci, že dochází k duchovní revoluci ve vývoji společnosti. Co si ale pod tím představit? Dnes už je zcela jasné, že aby došlo k nějakému zásadnímu duchovnímu posunu, je třeba změnit vlastní myšlení. A to u každého jednotlivce. Pokud budeme stále závislí na vnějších formách, nikdy se nikam neposuneme a dál si budeme tvořit karmu, ze které nejde v této úrovni vystoupit. Transformace vědomí nás přivede k branám jednoty a opravdové svobody. Není to cesta ven, ale cesta dovnitř. Do středu naší bytosti a našeho srdce v napojení na Božský Zdroj.

novy-clovek

Zatím většina lidí nechce znát pravdu, i když se všude tak znatelně vyjevuje. Ve hmotném světě duality to pro mnohé vypadá, že se vlastně nic mimořádného neděje. Dál se honí za svými hmotnými statky, ke kterým jsou připoutáni různými smlouvami, pojistkami, dluhy a jinými nástrahami systému. To vše jsou nástroje matrixu k ovládání lidí. Většina lidí vůbec neví, že je uspána ukolébavkou vězňů. Spí spánkem nevědomých otroků v uměle vytvořené společnosti a zároveň svým nevědomím tento matrix podporují. Ale i zde u některých již dochází k určitému procitnutí, většinou za pomoci nějaké bolestné události. Začínají se ptát: „Co se to vlastně děje?“ Což je vlastně první reakce na to, co se nám přestává líbit, a vnímáme, že je něco špatně. Jakmile si jednou přiznáme, že něco může být i jinak než námi přijatá verze, pak se spustí řada událostí, které nás budou posunovat směrem k nalezení své vlastní pravdy.

Přijmout tuto cestu změny ve vědomí chce ale také i odvahu. Musíme totiž opustit všechny zkostnatělé staré vzory myšlení, které jsme přijali za své. Dá se říci, že je nahradíme novou a podstatně lepší verzí nového myšlení. K tomu je třeba také i velké osobní disciplíny. K novému uspořádání sil a nastolení rovnováhy je třeba uklidit v sobě, uklidit svůj život a pokud možno stáhnout i sami sebe na nějaký čas do samoty, která každého dovede ke vnitřnímu ztišení. Když přijmeme sami sebe a přestaneme bojovat, popírat a rozhodneme se následovat své srdce, pak jsme již na správné cestě a naše osobní duchovní revoluce začala. Můžeme se odrazit a stoupat vzhůru tak, jak si naše duše sama naplánovala. Cest je mnoho, ale cíl je pro všechny stejný.

Ve svém osobním vzestupu vědomí je třeba být ale také stále bdělý a ve střehu, protože léčky matrixu nás budou po celou dobu svádět a lákat na falešná pozlátka. Neustále musíme skládat zkoušky, které jsou na nás nachystané, zda jsme určité lekce zvládli a můžeme tak postoupit do dalšího levelu. Mnoho cest je zavádějících. Jsou to především ty, které se tváří jako jediné správné. Není třeba nikoho následovat a už vůbec ne kopírovat. Stačí žít svoje životy tak, jak nejlépe dovedeme v přítomném okamžiku. Není třeba se vracet do minulosti nebo si dělat obavy z budoucnosti. Je jedno, co si o Vás kdo myslí nebo nemyslí. Vy se soustřeďte jen sami na sebe. Není to o sobectví, je to o sebelásce. Pokud ucítíme v srdci ten správný impuls, který jsme se rozhodli následovat, už se musíme spoléhat jen sami na sebe a postavit se za to, čemu věříme a s čím jsme v souladu. Tím se postavíme plně do své vlastní síly a převezmeme za sebe a své činy plnou odpovědnost.

Tento osobní vzestup vědomí se nedá nijak obejít nebo obelhat. Tady nám nepomohou žádné berličky nebo vodění někoho za ruku. Teprve až když se vzdáme těchto nástrojů, které nám mohou po určitou dobu pomáhat, teprve pak můžeme dovršit celkovou svojí osobní transformaci. Nic se nedá uměle uspíšit. Každý má svůj individuální čas k tomu, aby se mohl povznést do vyšších stavů vědomí anebo také ne.

Všichni jsme v tomto nádherném procesu probouzení a změn, ke kterým dnes a denně dochází na celé planetě. S přicházejícím Novým Člověkem dochází k přeměně duševní bytosti v novou bytost duchovní. To je cesta k neměnnému království v srdcích všech lidí, kteří jsou spojeni na úrovni ducha a vědomí. Těch, co již prošli a procházejí procesem transformace vědomí a vzestupem na osobní úrovni. Čím více lidí se propojí v duchovním srdci a vědomí, tím dříve dojde k posunu i v kolektivním vědomí a k viditelným změnám pro všechny.

Renata 

Zdroj: http://www.informaceodjinud.estranky.cz

Reklamy

Kryon – Propojení pólů

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 08.08.2015

Zdravím vás moji milí, jsem Kryon z Magnetické služby a přicházím rozproudit energie, které jste uzavřeli ve skořápkách času. Již dovedete mnohé. Učíte se každým dnem a rozvzpomínáte si na to, jaké to je být na Zemi Božským člověkem. Snažíte se zachovávat klid v situacích, které váš klid zkoušejí a snažíte se vystoupit z manipulací, které maří váš záměr být zářivým světlem na Zemi. Daří se vám to, ale někdy propadáte beznaději, co další nový den přinese. A každý den jste svědkem něčeho nového. Každý den je pro vás novým dobrodružstvím a objevováním planety Zem. Každý den se setkáváte se svým niterným Já a to vám ukazuje cestu, po které, když jdete, rychle kráčíte vpřed. Častokráte však z nápadů svého Já nejste nijak nadšeni, protože před vámi stojí volba, zda žít život v energiích, které znáte a které již považujete za důvěrné, nebo zda se vrhnout do zcela nového proudu energií a nechat se unášet změnou, která s tím přichází. Díky změnám máte možnost objevovat své tajemné Já, odkrývat svá slabá místa a svůj potenciál a dívat se na svět novým a novým pohledem.

Člověk Nové doby se nedívá na svět očima, které vidí jen to, co je jim předkládáno. Člověk Nové doby vnímá svět očima, které jsou uvnitř jeho Já a pak vidí věci, které jiní nevnímají.
Je to dar, který jste si s sebou přinesli, a který rozvíjíte dál a dál. Učíte se komunikovat se svým vnitřním Já. Učíte se vnímat energie, které fyzické oči nevidí a objevujete svět, který je vašemu fyzickému zraku skrytý. Vnímáte souvislosti, které se odehrávají na Zemi a vystupujete z role oběti globálního strachu, který ještě dnes ovládá tuto Zem.

Avšak v nedávné době se stalo něco, co otevřelo energii pólů této Země a vy máte tak možnost sledovat děj, který se odehrává pouze na vaší planetě a jiné planety se od vás inspirují. Když přistoupíte na to, že život na Zemi je hra, pak hrajete hru, kterou hrají malé děti. Hru spontánnosti, nekonečné odvahy a důvěry, že vše, co činíte je dobrem pro vás i pro vaše okolí. Někdy se však hra změní ve chvátání a boj. Přibývají lidské emoce, které nepatří do vibrací lásky. A vy svou hru hrajete dál a vibracím skutečnosti se vzdalujete, ačkoli vaše nitro touží být jim blíž. Zavíráte sami sebe do vězení a začínáte propadat iluzi, že vám nikdo nerozumí, a že nedokážete přispívat ke změně celku tak, jak byste si představovali.

Je to kolotoč, ze kterého se nedokážete vymotat sami. A právě energie, která se prozatím spojuje v síti podzemních drah, chodeb, cest a měst, vás podvědomě připravuje na zastavení kolotoče a bude se to týkat všech lidí žijících na Zemi. Jakmile čas utichne, pak se kolotoče lidí zastaví a všichni mají možnost rozejít se vpřed dle energie srdce a již ne pod vlivem své vlastní manipulace.
Je to hádanka, která má snadné řešení a to je vám předkládáno již mnoho, mnoho let. Nechejte starou energii být. Neživte jí a nečerpejte z ní. Když to dokážete, pak zastavíte svůj kolotoč sami a nemusíte čekat na zvraty v magnetickém poli energií. Budete připraveni a budete o krok dál než ti, kteří sami se sebou ještě bojují.

Každý den k Zemi přichází nové a nové energie a každý den je ve své vibraci silnější než den předchozí. Proto se vám každý den pracuje snáz a odkrývají se nové hodnoty, nové skutečnosti a své vědomí posouváte vpřed. Jen za sebou stále ještě někdy táhnete tíživou minulost, které se nedokážete vzdát. Je jedno, co jste kdy prožili. Duchovní svět si váží všech vašich zkušeností a prožitků. Je pro něj cenná a vážená jakákoli vaše emoce. Ale pokuste se žít v energiích “tady a teď”. Je to pro toto období snad tou nejdůležitější zprávou, kterou můžete obdržet, protože pak začnete inspirovat sami sebe a zjistíte, že se vám vpřed jde o mnoho snáz. Když pohlédnete do svého srdce, pak uvidíte soucit, který mají duchovní bytosti s těmi, kterým se ve fyzickém těle nevede nejlépe. Jejich soucit míří i k vám a míří ke všem, kteří ho potřebují. Je mířen ke každému, kdo je schopen postoupit výš. Je mířen ke každému, kdo nadmíru prožívá lidské emoce. Je mistrovskou vibrací, která vibrace jiných pozvedá.

kryon

Nadcházející čas se budete vymaňovat z lidské manipulace. Nejprve ze své vlastní, aby se zesílila zář vašeho světla a pak začnete opouštět cesty a svá vnitřní nastavení, která vám umožňují, že s vámi manipulují ostatní. A v dalším období se přidá další směr a tím je rozpoznání manipulace z různých říší, které jsou vám neviditelné, a které nevnímají lidské bytosti jako sobě rovné. Je to vzrušující období, protože toho bude mnoho odhaleno.

Energie pólů se postupně rozprostře skrze celou Zem a vy tak budete mít možnost pocítit hlubokou touhu Země vrátit se “domů” (do vibrace skutečnosti) a tato touha bude i ve vás stále sílit a růst. Je to napínavé i pro nás, protože nedokážeme předvídat další lidský tah. Vše je otázkou aktuálního nastavení každého z vás. Jen vy lidé určujete kam Země míří, kudy ke svému cíli jede a kdy tam dojede. Jen vy jste těmi mocnými, kdo veze tuto loď jménem Země do přístavu jménem “Rodný ráj”.

Vnitřní nastavení všech lidí je stejné. Všichni jste přišli na tuto Zem s touhou vrátit Zemi do vysokých vibrací. Rozdíl je jen v čase, kdy na to každý jednotlivec na Zemi přijde. Umožní svému vědomí, aby se otevřelo a začne vnímat svůj život na Zemi jako příležitost posunout Zemi vibračně vpřed. A ten posun Země vpřed začíná u každého zvlášť.

Ze zrnek písku, která se posouvají vpřed vzniká globální materializace. Takto byly postaveny mnohé stavby světa, které připisujete lidskému úsilí. Takto byly postaveny energetické chrámy, které jsou v podzemí. Tímto způsobem byly vytvořeny Síně Amenti a rovněž podzemní města a katedrály. Globální materializací byla vystavěna Atlantida. Je to čas Země, ke kterému vzhlížíte a inspirujete se od něj až do dnešních dnů. Však berte též v potaz to, že to, proč se najednou vše zhroutilo, měla za následek touha lidí po moci a nerovnost energií. Sílu vpřed lze snadno použít jako formu, která tvoří. Otázkou je, jak čisté je vědomí tvůrců a zda všichni pracují ve vibracích jednoty, kde nikdo není cennější než ostatní a všichni mají stejný cíl a směr. Pokud je v globální materializaci cílů mnoho, pak se energie tříští a nikdy nemůže nabýt na síle. A tomuto se nyní lidstvo učí. Učí se sjednotit kolektivní myšlení a následuje mnoho pádů, protože doba zatím není taková, že všichni na Zemi chtějí jít vědomě vpřed. Když se však v lidech probudí touha zvyšovat vibrace, pak jistá naděje na kvantový skok vpřed existuje a bude mi ctí sledovat dění a přispívat se svou skupinou na stabilizaci mřížky, která se v základu posunula a nyní se krystalicky přeskupuje. To je to, co nazýváte Lví branou (Kryon myslí informace k datu 8.8.2015 – Lion gate). Jste opět o krok blíž k novému vědomí a k tomuto vědomí směřujete každý den.

Proto uctívej každý den v jeho energii a budeš vnímat, že každý den s sebou přináší novější a vyšší vibrace. Budeš stále naladěn na “tady a teď” a tím jsi nejlepším přínosem pro ty, kteří se učí jít cestou přítomnosti. Pro ty, pro něž ještě minulost znamená všechno, co mají. Ze vzpomínek vytahují emoce, které patří do kronik osobních životů nebo života Země a na těchto základech staví svůj aktuální svět.

Pracuj nově a v nových vibracích a pak zjistíš, že tím, že se osvobodíš od své minulosti, ze sebe svlékneš těžký, hutný šat a oblékneš šaty nové. Lehké, lesklé až průsvitné a tvá duše si velice oddychne. Je to snadné, lidský příteli. Již dokázali to ti, kteří nyní pracují ve vysokých vibracích na Zemi. A tak každý další člověk, který se rozhodne to udělat, má cestu snazší a kroky vpřed dělá snadněji, neboť jde ve šlépějích skupiny, která sílí a jejíchž členů přibývá. Tato skupina se odlišuje od ostatních tím, že má rozšířené vědomí. Čímž vyrovnává kolísavé vibrace vědomí kolektivu této Země.

S láskou a letním pozdravením.
Kryon

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.
© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.
Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.

arantia

Blízko Bowerchalke, Wiltshire, Anglie (August 8th 2015) – 12 ti stupňovitá informační databanka

Horoskop na obdobie 14. 4. – 21. 4. 2014

Sladění s kosmickým řádem
(horoskop v souvislosti s Kosmickým křížem)

Moji milí,

nastává doba Kosmického kříže, který může vypadat děsivě, náročně.

Zajímala mě tato konfigurace, a proto jsem na jednom semináři postavila planetární konstelaci právě Kosmického kříže a následně všech planet (popis Kosmického kříže v sekci články). Něco málo napíši z této konstelace.

Prožitek byl úžasně překvapující. Z pohledu zvenčí kříž působil opravdu dynamicky, nevyhnutelně až destruktivně. Po vstupu do kříže byl prožitek jiný.

Uvnitř kříže je obrovský potenciál energie k pohybu, k vývoji, projevení pravdy, poznání. Kde je vrchol energie kosmického kříže? Přesně uprostřed kříže. Tam je sloup vesmírné energie, která se rozprostírá do prostoru a vytváří pyramidu z přijímání energie prozřetelnosti. Vše přijde na správné místo, ať se to člověku líbí či ne.

A čím je člověk otevřenější a v souladu s hlubším poznáním, tím jednodušší je. Pak přichází velký zisk, kterým tento Kosmický kříž ovlivní člověka. Možnost iniciace. Ten, kdo je ale neznalý, bude vyděšený, propadne strachu a bude kolem sebe „kopat“, ale to vše má člověka probudit.

Je na čase, aby „vládu“ převzali vědomí lidé. Co v posledních týdnech stále vidím? Proč se tak moc lidé, kteří jsou „na Cestě“, podceňují? Proč stále v sobě hledají chyby? Proč stále vidí, co je potřeba zlepšovat a jsou si vědomi svých slabých stránek? Protože přijali zodpovědnost za své prožívání, které jim tvoří okolnosti života. Protože svou pozornost příliš zaměřili na své nedostatky a zapoměli na své dary! Zatímco lidé „nevědomí“ jsou spokojeni sami sebou a tak jim patří svět. A toto je potřeba změnit.

Potkávám tolik úžasných lidí, kteří hledají a nalézají hlubší poznání sebe, života a pravdy. Bohužel mezi lidmi na Cestě panuje hodně nepochopených pravd.

Proto se bojí lidé projevit své dary, schopnosti… Poznání je celistvé tehdy, když si uvědomím své dary, silné vlastnosti, své poslání a umím je projevit a dát je světu, ale ne z pozice ega, ale z vědomého poznání sama sebe. Vědět v čem jsem dobrý, kvalitní, kde jsem na svém místě. To, že vím, že jsem v něčem „nejlepší“, není pýcha. Je to potřebný proces k sebeuvědomění, protože jinak stále zůstanete v pozornosti na svá slabá místa a nebudete moci projevit své dary, které tím „zahazujete“. A nyní nastal čas, aby lidé připravení, kteří prošli potřebnou fázi sebereflexe svých slabých stránek, mohli projevit své dary a postavit se na své místo. Prozřetelnost vás povede!

grand-cross

15. 4. nastává úplněk (Slunce v Beranu v opozici Luna ve Vahách) a zatmění měsíce, které z naší země nebude pozorovatelné.

Slunce je v konjunkci s Dračím ocasem v Beranu a Luna v konjunkcí s Dračí hlavou ve Vahách. Tato pozice zviditelňuje téma: Dosáhnout klidné bdělosti díky znalosti slabých i silných stránek svého „já“ a zaujmout správné – To pravé místo. Ani se nepodcení, ale ani nepřecení. Nasloucháním a právě nechat se vést hlubším, vede ke sladění s kosmickým řádem. V této době jedinec, který vstoupil do nové úrovně vědomí, se má poučit o harmonických principech, které v této úrovni působí. Jedinec, který je „na Cestě“, by se měl snažit pochopit a uvědomit si své místo v širokém plánu života, v nekonečném Akordu harmonie vesmíru.

Tím se zaručí výsledek a projevení Dračí hlavy: Hluboký smysl pro účast ve společenských procesech a oddanost těmto procesům, které se snaží přinést všem lidem Pravdu a lepší Život. Toto bychom měli mít na paměti. Zatmění měsíce symbolizuje možnost „zatemnění“ v nás.

Stále mít na paměti, že já jsem ty a ty jsi já. A to s každým, kdo je ve tvém životě.

V době úplňku nastává přesná konjunkce Merkura s Uranem, nová úroveň vědomí. Viz. horoskop z minulého týdne.

V době Velikonoc nastává konjunkce Venuše – láska, harmonie v konjunkci s Chironem-léčitel, duchovní Mistr, v harmonii s Jupiterem (působí do 23.4.). Přichází duchovní láska, bezpodmínečná láska, vliv Božské Matky, která léči naše „nevyléčitelná“ zranění duše.

Zároveň my sami můžeme být „léčiteli“, když projevíme svou bezpodmínečnou lásku v každé životní situaci.

V partnerských vztazích se projeví léčení skrze odpuštění.

Bůh má jen jedny ruce a to jsou ty naše. Nechte skrze sebe promlouvat božství.

Slunce vstupuje 20. 4. v 6 hodin 20 minut do znamení Býka.

Není náhodné, že Kosmický kříž je během Velikonoc.

Přeji požehnané Velikonoce. Neli


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Být mostem k Nové Zemi

Jeshua prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé, moje drahá rodino,

všechny vás hluboce miluji. Jsem tu v přátelství. Jsem vám rovný. Nejsem mistrem stojícím nad vámi. Chci s vámi být od duše k duši a také od člověka k člověku. Vím, jaké to je být na Zemi člověkem a zažívat hluboké emoce pochyb, strachu a hněvu. Chci, abyste všichni měli soucit se sebou samými a se svými emocemi. Především však chci, abyste si byli vědomi své velikosti.

V tomto dni a věku se na Zemi přesouváme do nové reality. Právě nyní se rodí nové vědomí. Je to vědomí, které naleznete v srdci a je založeno na jednotě, jíž všichni sdílíme. Vy všichni toužíte po tom, aby se na Zemi toto vědomí projevilo a žijete pro něj – je to váš nejvyšší ideál. To, co bych vám však chtěl zdůraznit, je, že vy jste nositeli tohoto vědomí. Není to něco, co by se odehrávalo mimo vás. Není to něco, na co musíte čekat, nemusíte spoléhat na druhé, aby vám poskytli zprávy či předpovědi o budoucnosti. Vy jste samotným středem této přeměny. Jste to vy, kdo jste kanálem pro zrození této nové energie, a já vás žádám, abyste vstali a byli vším, čím jste, neboť vidím, jak spousta z vás váhá. Vaše srdce jsou otevřena a vy dosahujete úsvitu nového vědomí. Intenzivně toužíte po této vibraci jednoty, taktéž se ale obáváte.

Na Zemi existují dva druhy vibrací. Je zde stará vibrace strachu, která vás po dlouhý čas zastrašovala, a to až do samotných buněk vašeho těla. Dlouhý čas reagujete ze strachu, učili jste se tak činit. Bylo vám říkáno, že k tomu, abyste přežili, musíte jednat jako nicotná osoba, nikoli jako osoba veliká. Chcete-li být „dobrým“ člověkem, je to až příliš často o tom, abyste naslouchali hlasům strachu. Nová vibrace je ovšem zcela opačná. Vnímejte ji – nová vibrace je plná radosti! Z této vibrace je evidentní, že je jí pro všechny dostatek. Nová vibrace vás povzbuzuje, abyste byli velkými, abyste sdíleli své talenty a byli na sebe hrdí.

Jak se mezi těmito dvěma vibracemi pohybovat? Někdy se spojujete s vyšší vibrací radosti a můžete vnímat nadšení, jako když jste trošku přiopilí, neboť vám připomíná energii Domova, energii vaší duše. Jste dojati k slzám a hluboko uvnitř víte: „To je to, co chci!“ Chcete to v oblasti práce a také v oblasti vztahů. Chcete to ve všem!

Rád bych vám nabídl malé cvičení. Představte si, že k vám přichází nová vibrace radosti, lehkosti a hojnosti. Jsem zde, stojím uprostřed tohoto kruhu a se mnou nespočet průvodců a přátel, kteří se na vás usmívají a chtějí vám nabídnout tuto novou vibraci, jež je opravdovou vibrací Domova. Žádám vás, abyste ji přijali a uvědomili si, zda něco uvnitř vás této vibraci vzdoruje. Pozorujte to ve svém těle. Můžete si všimnout ve svém těle napětí, způsobené vzdorem či strachem. Žádám vás, abyste zjistili, které části vás samých se s touto novou vibrací nedokáží spojit. Prosím, dejte energii vzdoru či strachu tvář, nechť se vám zjeví jako dítě.

Uvnitř vás je dítě, které se bojí této nové vibraci odevzdat. Nedůvěřuje jí, protože se nenaučilo důvěřovat. Žádám vás, abyste si toto dítě plně uvědomili, neboť to je klíčem. Vidím, že se vám děje to, že přebýváte ve dvou realitách zároveň. Někdy se cítíte být velmi inspirováni a povzneseni a jindy ustupujete zpět do staré vibrace a přemáhá vás strach. Vše, co jste předtím cítili ve svém srdci, svou pravdu, se zdá být ztraceno a vy se cítíte deprimovaní či zablokovaní k pohybu vpřed. Někteří z vás dokonce cítí, že je to beznadějné. Cítíte, že nepatříte k Zemi, dokonce chcete odejít. Proto je tak důležité uvědomit si, co se za touto realitou strachu skrývá. Je to vystrašené dítě a vy jste mu schopni pomoci. To je vaše skutečná velikost.

Vaše velikost není tolik o tom, že jste schopni cítit jednotu, ale o tom, že jste schopni z tohoto místa jednoty natáhnout ruku k tomu, co je v temnotě. Pakliže nectíte a nechápete toto ustrašené dítě uvnitř sebe, nemůžete plně vstoupit do nové vibrace. Proto tedy toto dítě vyzvěte, aby bylo nyní při vás. Umožněte mu, aby vyjádřilo svou bolest a aby ji vyjádřilo svobodně, ba i přehnaně. Jaký je jeho/její nejhlubší strach? Je připraveno být zde na Zemi?

Když jste plně seznámeni s tímto dítětem, touto vnitřní přítomností, můžete ho obejmout a osvobodit ho od strachu, jenž ho oslaboval. Strach se může projevovat různorodě. Může být vyjádřen depresí, hněvem a tím, že nechcete být součástí této reality. Může být vyjádřen jako nedůvěra k druhým nebo touha utéci a může vést k mnoha druhům destruktivního chování. Když se však dokážete podívat za toto destruktivní chování a pohledět do tváře vyděšeného dítěte, můžete ho oslovit se soucitem.

dieta

Dnes to můžeme učinit společně. Představte si tedy nyní, že máte své dítě před sebou. Opírá se o vás a jeho tvář je otočena ke středu kruhu. Povězte svému dítěti, že je v bezpečí. Uvědomte si, že pro dítě může být děsivé zažívat Světlo. Vyzývám vás, abyste cítili energii, kterou my, Já a průvodci, kteří jsou zde přítomní, posíláme tomuto dítěti. Přistupujeme k vašemu dítěti s trpělivostí a jemností. Milujeme ho přesně takové, jaké je, právě nyní. Dokážete od nás tuto lásku přijmout?

Opravdově uzdravit sám sebe znamená sestoupit do temnoty a ve schopnosti tak učinit je vaše velikost. To je esence Kristovské energie. Neodděluje, nepřijímá rozdíly mezi Temnotou a Světlem, neboť ví, že jednota je všude.

Mým dnešním sdělením pro vás je, že nositeli Kristovské energie jste v tomto dni a věku vy. Ze všeho nejdříve to aplikujte na své vlastní životy. Neodcházejte pryč z reality, pryč od strachu či temnoty, když je spatříte. Namísto toho k nim poklekněte a zeptejte se: „Kde je dítě uvnitř?“ Nebojte se temnoty, neboť je to váš strach z temnoty, který vás blokuje v přesunu k nové vibraci.

Vy všichni uvnitř sebe nesete vzpomínky, nejen z tohoto života, ale i z životů předešlých. Máte vzpomínky na chvíle, ve kterých vás přemohl strach a vy jste ztratili svou cestu. Proto se někdy dnes cítíte ztraceni a nevěříte své velikosti. Já však pravím: tohle je čas změny, je teď. Vašim skutečným posláním není jen propustit starou vibraci a vstoupit do vibrace nové, ale vnést do staré vibrace novou vibraci lásky a radosti, vyléčit dítě uvnitř a vyléčit společnost, jak je tomu nyní. To je totiž výsledkem. To se děje, když se lidé léčí individuálně – tato energie pak proudí do společnosti. Vstupuje pak do vzdělávacích institucí, dokonce do politiky a medicíny a nová vibrace bude vstupovat mírumilovně a bez boje.

Můžete tak učinit a já vám děkuji za to, že tu jste.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

Rok 2014 podle Ality Zaurak

Rok Čtrnáct je rokem uskutečnění, rokem materializace našich snů, vizí a představ. Nastal čas dělat konkrétní a praktické kroky, vědomě se vydat na cestu. Svět, jak jsme jej chápali, vnímali, znali doposud, nenávratně končí…

Ano, Rok Čtrnáct je rokem Saturna a přináší nezbytnost soustředit se, trpělivě a každodenně konat, dát do pořádku své hmotné záležitosti, dát svému počínání určitý směr, uspořádat si svůj život v souladu s řádem vesmíru, v souladu se sebou samým…

To, co jsme v předchozím Třináctém roce Luny, prožívali uvnitř sebe sama jako hlubinnou transformaci a proměnu, přehodnocení a změnu přístupů, práci se svými emocemi, strachy, závislostmi, jako objevování svých podivuhodných kvalit a schopností … to vše se nyní projevuje na vnější, běžnými smysly viditelné úrovni.

Saturn je ten, kdo prověřuje, přísný, neoblomný, jednoznačný a nekompromisní vůdce a navigátor. Ten, KDO PŘESNĚ VÍ, co je pro nás opravdu dobré a smysluplné z hlediska našeho bytostného vývoje, našich budoucích perspektiv. Ať se to našemu egu líbí nebo ne, Saturn nám bere to, co už nepotřebujeme, podoben mýtické Smrtce s kosou, odsekává vše, co už do našeho života nepatří. Co nás již zatěžuje, omezuje, umrtvuje, činí ne-mocnými, neschopnými růstu a pohybu.

Pokud jsme se tedy v průběhu minulého roku Luny opravdu s něčím či s někým bytostně rozloučili, něco jsme pochopili a osvobodili se. NASTAL ČAS UDĚLAT TO V REALITĚ. Naše pokusy vrátit se ke starým mentálním a emocionálním návykům, zaběhlým reakcím na probíhající děje, zřejmě budou znemožňovány mnohem rychleji, mnohem intenzivněji nám budou nastavovány neviditelné mantinely směrující nás jednoznačně dopředu, jednoznačně vzhůru…

astrology

Saturn rovněž souvisí s první čakrou, s fyzickou, nejspodnější, konkrétní úrovní existence, kam energie shůry sestupuje, kde dochází k plnému zhmotnění nejvyšších ideí a inspirací z úrovně sedmé čakry. Určitá etapa procesu naší proměny, bytostné obrody a transformace, tedy může být v tomto roce do jisté míry završena, dovedena do hmoty, do těla… Nové vědomí sebe sama jako kosmické bytosti a tvůrce své reality se zakotvuje, sestupuje do našeho každodenního života. Vše, co jsme si tolik let osvojovali, co jsme studovali, zkoumali, prožívali, sdíleli na úrovních vyšších čaker, na úrovni intelektu, citů, meditativních stavů, to vše by mělo vstoupit doslova do každé buňky našeho fyzického těla tak, ABYCHOM SE TÍM STALI, abychom tím prostě byli… a žili.

Ano, Rok Čtrnáct již není tak zcela romantickým „vodním“ rokem zázraků, je spíše rokem trpělivé každodenní práce. Zázraky, iracionálno, rozšíření vnímavosti, zření světa za oponou, tedy vše, co jsme mohli tak intenzivně prožívat v Roce Třináct, bylo nezbytně nutné pro naši psychickou výživu jako jakési božské mléko, které jsme potřebovali v dostatečné míře nasát.

Naše spojení s duchovním světem však nyní nikam nemizí, jen se přelévá do našeho konání, do našich reálných projevů. Podobni dětem, které se učí chodit, začínáme v Roce Čtrnáct i my dělat první kroky na cestě k cíli. Od první čakry, od spojení se Zemí o kterou se můžeme opřít, od které se můžeme odrazit, se nyní znovu obracíme směrem vzhůru, k nebi, směrem k Bohu. Tentokrát však jde o zcela vědomou cestu, o vědomé rozhodnutí stoupat a růst.

Z druhé strany mohou záležitosti první čakry přitahovat naši pozornost více, než je obvyklé. Záležitosti zdravotní a finanční, vše okolo bydlení, obživy… pokud, jsme je dlouho neřešili, budou nyní vyžadovat opravdu „dotáhnout“. Právě v tomto roce strohého Saturna bude mnohem obtížnější unikat před sebou samým, unikat před reálnými úkoly, které život v těle přináší. Nuž, nakonec za to přece jen poděkujeme :) Vždyť nám nic nebrání v tom, abychom přistupovali k těmto úkolům tvořivě, uvolněně, meditativně, s využitím všeho, co jsme se na duchovní cestě doposud naučili.

Ano, po letech bádání, hledání, putování, poletování, se konečně můžeme plně vtělit, zabydlet, konečně jsme došli do určitého bodu. S pomocí mnohých turbulencí předchozích let, vrcholících Dvanáctým a Třináctým rokem, jsme měli možnost se skutečně hluboce a bytostně očistit od přemnohých nánosů, od očekávání okolí, odinstalovat mnohé programy a přesvědčení daná výchovou a společenskými či náboženskými vlivy. Příbytky svých těl nyní konečně zabydlujeme a do prázdných očištěných nádob vléváme nový obsah: LÁSKU A RADOST, SEBE-VĚDOMÍ…

Začátek nového roku probíhá v okamžiku Novoluní, konkrétně těsně před ním, v okamžiku, kdy se Luna přibližuje ke Slunci, kdy se Duše vrací k Duchu, do stavu Jednoty. Novoluní v Kozorohu nám tedy jasně sděluje, že konec je zároveň novým začátkem. Zakončujeme proces transformace, vše se skládá do celku. Luna v Kozorohu je v okamžiku začátku roku těsně před Sluncem, ve fázi maximálního stáří, kdy již nezbývá, než odložit všemožné zátěže, očistit se od stresu, strachu a spočinout ve stavu odevzdání, nechat zemřít vše staré, aby mohlo narodit to nové, to jiné…

Saturn je osamocený poutník, zcela soběstačný a nezávislý jedinec, plně zodpovědný za každý svůj krok, za každý čin. S takovým poselstvím a úkolem přichází i Rok Čtrnáct: den za dnem, týden za týdnem se zpevňovat, soustřeďovat, osamostatňovat, celkově odlehčovat. Tak dlouho, dokud tu nebudeme prostě sami za sebe, jen s tím, co k nám opravdu bytostně patří – dokud nebudeme prostě SAMI SEBOU…

Právě samostatným, vytrvalým a vůdčím jedincům Rok Čtrnáct přeje. Přeje všem těm, kdo se nebojí osamostatnění, nezávislosti, kdo dokáží efektivně využít své schopnosti, rozpomenout se na to, co je v nich nejlepší, co je dobré, podstatné a trpělivě pracovat na skutečné sebe-realizaci, věnovat se své životní práci, svému jedinečnému projektu. V roce Luny jsme hledali spojení se svou duší, vylaďovali jsme se na vizi toho, jak žít dále, ptali jsme se, čemu se věnovat, kudy se dále vydat. Pokud jsme obdrželi odpovědi, můžeme se směle pustit do práce, bez zbytečných otálení a pochyb a přesto stále v kontaktu se svou Duší, intuicí, niternou moudrostí, která se nikam neztrácí, je tu stále s námi…

Saturn je v lidském těle tradičně spojován s kostmi. Kostra je tím, co drží tělo pohromadě, dává mu řád a strukturu, a také je tím, co přetrvává dlouho po fyzické smrti. Snad proto nás astrologický vliv Saturna nabádá, abychom se soustředili na to, co přetrvá i po smrti, na to, co je nepomíjivé, podstatné, trvanlivé. Přísný a strohý vliv této planety dokonce bývá v tradiční astrologii spojován s velkým neštěstím, ztrátami, omezeními, které jsme často jako lidské bytosti schopni pochopit až po smrti…Snad každý z nás někdy zažil náročnou omezující situaci, kdy přišel o něco, co miloval, nedostal to, po čem toužil, co si tolik přál. Snad každý z nás POZDĚJI pochopil hlubší smysl této ztráty, protože nakonec dostal mnohem více, snad každý z nás byl NAKONEC za tuto omezující situaci hluboce vděčný…

Spolupráce se Saturnem, naladění se na jeho frekvenci tedy znamená uvědomit si včas, co skutečně potřebujeme, omezit se dobrovolně v přemíře prožitků a požitků všeho druhu, v přemíře rozhovorů, věcí, informací, nenechat se zahltit, ohlušit a oslepit, nedovolit si zapomenout na to, kdo jsme, proč tu jsme, o co nám doopravdy jde. Stejně jako se zjara prořezávají větve stromů, můžeme i my v roce Saturna zjednodušit, očistit své myšlení, probrat mnohé své plány, úkoly, nápady.

Ano, Saturn je též spojen s časem, s tím, nakolik čas efektivně využíváme, nakolik se jím necháváme omezovat, nakolik se jím stáváme, nakolik jsme s časem, nakolik jsme šťastni (viz. ruské slovo sčastje = štěstí = být s časem, být součástí). Ve chvílích, kdy se ocitáme v jakémsi nesouladu s časem, kdy s ním vlastně bojujeme, nás zákonitě postihují nejrůznější „upozornění“: člověče zpomal, zastav se, zeptej se, kam to vlastně tak spěcháš, o co ti vůbec jde, co je podstatné … Právě bolesti zad a podobné potíže jsou často způsobeny pocitem, že nestíhám vykonat všechny úkoly na hřbet naložené.

Odkud se vlastně bere tendence odkládat potěšení a uvolnění až na potom, až vykonám to a to, až udělám zkoušku, až vydělám peníze….až zemřu?

Saturn má číslo Sedm, sedm dává dohromady také součet čísel roku 2014. Sedmikonečná Hvězda mágů byla odpradávna jedinečnou pomůckou, jak lépe s časem pracovat. Sedm konců hvězdy je, kromě jiného, také sedm dní v týdnu, z nichž každý přináší určité úkoly, každý z nich má určitou frekvenci, náladu, každý z nich je vhodný pro určité činnosti či nečinnosti, což naznačuje třeba sám název sluneční NE-DĚLE, tedy nedělat, nedělit, shledat celistvým….

Stejně tak existují sedmiletá zodiakální období, sedmileté roční cykly… Zkrátka Saturn nás učí, že VŠE MÁ SVŮJ ČAS a za veškeré naše pokusy o narušení platíme bolestmi zad, hlavy a dalšími potížemi, způsobenými moderní městskou chorobou: stresem z nestíhání.

DĚLEJ JEN TO, CO PRÁVĚ DĚLÁŠ, CESTA JE CÍL, SPĚCHEJ POMALU… praví východní moudrost, s níž jen obtížně můžeme nesouhlasit.

Snad právě rok Saturna nás přivede k jejímu uskutečnění … Stejně jako byl uplynulý rok Luny rokem Matky, můžeme vnímat rok Saturna jako rok Otce. Obzvláště pro muže tedy bude důležité zpracovat si vztah s otcem a harmonizovat své propojení s mužskou rodovou linií, najít své místo v ní, vydat se cestou pravého mužství. Saturn v našem horoskopu samozřejmě mnohé napoví, kromě jiného právě o vztahu s otcem a také o úkolech, které máme v této aktuální inkarnaci, o úkolech, které máme vykonat sami za sebe.

Aktuálně se planeta Saturn opět po přibližně třiceti letech nalézá ve znamení Štíra (od 6.10 2012), kde spočine až do konce Roku Čtrnáct. Už více než rok tedy sestupujeme hluboko do svého nevědomí, dotýkáme se samotného dna, svých nejhlubších strachů a traumat, můžeme zřít a přijímat a tím prozařovat i odvrácené, temné strany svých bytostí, zpracovat si zraňující události a situace z minulosti.

ScorpioSaturn_by_amara180

Klíčová slova znamení Štíra jsou: SMRT, SEX, TRANSFORMACE. V období, kdy Saturn putuje znamením Štíra, jako bychom nemohli od těchto tabuizovaných témat nikam uniknout. Pevné sevření Saturnovo nás prostě nutí se jim věnovat, ať chceme nebo ne… Jsme nuceni uvědomit si smrtelnost a pomíjivost všeho, co má formu a tvar, uvědomit si marnost svého lpění, jsme inspirováni k vnímání Síly, která vše utváří a stejně tak ničí, jsme vedeni k tomu, abychom s touto Silou tvořili, pracovali, abychom Jí dovolili proudit ve svém těle, ve svých vztazích, ve svém životě… Den za dnem jsme vedeni KE KLÍČOVÝM BYTOSTNÝM ROZHODNUTÍM, k rozhodnutí vládnout sami sobě, k rozhodnutí vědomě tvořit svou realitu…

Ano, Rok Čtrnáct skutečně přeje či bude přát všem těm, kdo se rozhodli, rozhodují, rozhodnou vydat se CESTOU BOJOVNÍKA. Přeje a bude přát těm, kdo se skutečně chtějí změnit a své rozhodnutí podpoří též konkrétními činy a akcemi. ŘEŠME TO, CO JSME DOPOSUD NEŘEŠILI A NEŘEŠME TO, CO JSME DOPOSUD ŘEŠILI! Tak nějak by mohlo znít jakési lakonické poselství Saturna ve Štíru, jedna z klíčových instrukcí napomáhající úspěšnému průchodu úzkou soutěskou či přímo uchem jehly Roku Čtrnáct…

Skutečně si můžeme dovolit odložit mnohé emoční zátěže, plné batohy svých karem, můžeme rozpustit mnohé astrální nečistoty, odplavit emoční jedy čistou vodou přímo od Pramene, přímo od Zdroje…

Saturn se během Roku Čtrnáct bude pohybovat ve druhé polovině znamení Štíra v oblasti tzv. astrálního těla. Bude tedy odsekávat svou kosou především naše psychické zátěže, vše co jaksi nasáklo do našeho astrálního těla, do těla našich pocitů a emocí, čím jsme se znečistili či přímo zaneřádili během posledních třiceti let či pravděpodobně během mnohem delších období, třeba i během všech inkarnací na Zemi…

Zloba, závist, ublíženost, sado-masochistické tendence, sklon k obětování se, zneužívání svých schopností.. Ať jsme byli násilníky či oběťmi či pravděpodobně obojím, nastal čas osvobození, pochopení, že nemusíme být ani na jedné straně, nemusíme se mstít, nemusíme trpět, nemusíme nic z toho. Můžeme být za tím, můžeme být svobodní… Můžeme zacelit své rány, poléčit místa psychického krvácení, kudy nám uniká obrovské množství psychické síly, kterou můžeme poté využít k mocnému posunu a osvobození z tohoto podivného vězení. Z vězení, které si sami svou myslí a jejím naprogramováním vytváříme.

Silným momentem roku OBRATU je datum 23.12. 2014 (přesně v 17:33), kdy Saturn vstupuje do znamení Střelce… Hranice vodního Štíra a ohnivého Střelce je jedním z nejcitlivějších a nejvíce tajemných, mysteriózních bodů v Zodiaku. Jen poté, kdy jsme prošli hlubinnou transformací, dotkli se dna, prohlédli si své temné a odvrácené části, plně se očistili od nánosů minulosti, přijali a začali používat svou sexuální energii, můžeme vzlétnout k nebi jako bájný Fénix rodící se znovu z popela… Teprve poté se můžeme vydat do světa a šířit radostnou zvěst. Teprve poté se můžeme plně soustředit na to, jak se podělit s ostatními o své hluboce zažité zkušenosti a prožitky, jakým způsobem využít svou nově nabytou sílu k léčení, učení, zasvěcování…

Je podivuhodnou „náhodou“, že vstup Saturna do Střelce probíhá v období zimního Slunovratu, že probíhá ve dnech, kdy se téměř doslova dotýkáme hlavou nebe, kdy můžeme vnímat obrovský příliv sluneční božské energie, kdy je maximálně aktivizována oblast korunní, sedmé čakry, tedy místo našeho intimního spojení s vyšším já, se Zdrojem, místa setkání Člověka a Boha a jejich prolnutí v Jedno…

Dalším významným okamžikem bude datum 25.5. 2014, kdy se Saturn již potřetí a naposled ocitne v přesném harmonickém aspektu trigon s Jupiterem. Tento aspekt vznikl poprvé 18.7. 2013, podruhé 13.12. 2013. Jde tedy o několikaměsíční období, obzvláště blahodárné a vhodné pro obnovu a stabilizaci našeho duševního zdraví, k doléčení dlouhodobých psychických potíží, a traumat táhnoucích se již od dětství. Období vhodné k soustředění se na efektivnější využití vnímavosti, intuice, převzetí zodpovědnosti za svůj osud.

Jupiter se ve znamení Raka nalézá již od 26.6. 2013 a bude zde pozitivně, léčivě a aktivně působit až do 16.7. 2014, kdy se ocitá v prvním stupni znamení Lva. Ve znamení Lva pak zůstane až do 12.8. 2015. V první polovině Roku Čtrnáct máme tedy stále ještě příležitosti k rozšiřování vnímavosti, k léčení a prozařování své psychiky, intenzivní práci s podvědomím, se sny, k posilování kontaktu se svou duší, formování své vize – jasné představy kudy se dál ve svém životě ubírat.

Jupiter ve Lvu nás poté obdaruje vskutku štědře, ohnivě, královsky. Naučí nás aktivně projevit své talenty a schopnosti ve vnějším světě. Budeme se učit odpočívat, hrát si, radovat se, věnovat se tomu co nás baví, co nás energetizuje a tak dělá zdravými. Naše bytosti se budou proměňovat v živoucí energetické zářiče, přitahující přirozeně pozornost ostatních. Budeme sklízet plody vnitřní práce, kterou jsme udělali během předchozího ročního tranzitu Jupitera znamením Raka. VNITŘNÍ SE PROJEVÍ VE VNĚJŠÍM …

Jedním z významných momentů spojených s tranzitem Jupitera ve Lvu bude harmonický aspekt trigon Jupitera s Uranem v Beranu, který nastane 26.9. 2014. Uran v Beranu, urychlující již od roku 2010 naše celkové probuzení a totální restart našich bytostí, se propojí s Jupiterem, který nám bude napomáhat uplatnit své talenty ve světě, v lidské společnosti. Co to může přinést každému z nás?

Možná „nečekaná“ možnost osvobodit se z práce, která nás již dávno nebaví, kde setrváváme pouze ze zvyku či z důvodů hmotného zabezpečení či jiných. Možnost posunout se výrazně ve své tvořivosti, posílit sebevědomí. Sledujme nabídky a inspirace, které nám v tyto dny budou přicházet, ať už z našeho nitra, od našeho vyššího Já, nebo z vnějšího světa. Uran nás možná poněkud šokujícím a překvapivým způsobem povede k pravdě o nás samých, o tom proč tu jsme, co jsme přišli udělat, vykonat, prožít, a „hodný strýček“ Jupiter bude poněkud uhlazovat tento razantní vliv, bude rozšiřovat a prozařovat, dodávat sebedůvěru, posilovat imunitu, pomáhat…Zkrátka, ať se děje v těchto dnech cokoliv, věřme si a vězme, ŽE JE TO DOBRÉ!

Jedním z momentů naopak spíše krizových, prověřujících, bude pravděpodobně konec dubna 2014, kdy Uran v Beranu, Jupiter v Raku, Mars ve Vahách a Pluto v Kozorohu vytvoří konfiguraci zvanou Velký kříž (23.4. 2014). Čtyři planety aktivizují čtyři znamení a čtyři živly tzv. Kardinálního kříže, spojeného s jednoznačným pohybem vpřed, se směřováním do budoucnosti a jejím utvářením.

Velký kříž je konfigurace tzv. napjatých aspektů, tedy planetárních vztahů. Každá z planet, každý z aktérů Velkého kříže má svou představu o cestě vpřed, o tvoření budoucnosti: Uran v Beranu nabízí radikální osvobozující proměnu, nekompromisní restart celé naší bytosti, Jupiter v Raku nás učí uvolnit se a představovat si, jednat v souladu s našimi pocity, s naší intuicí, Mars ve Vahách chce formovat a uspořádávat naše záležitosti a vztahy, projevit více diplomacie, hledat kompromisy, zatímco Pluto v Kozorohu odstraňuje vnitřní i vnější překážky, nabádá nás k mobilizaci skrytých sil a projevu nadlidské vůle…

Namísto spolupráce si však planety a jejich projevy mohou zdánlivě vadit, bránit si vzájemně v harmonickém pohybu vpřed. Požadavky Urana se dostávají do opozice, tedy do protikladu a rozporu s požadavky Marsu, stejně tak vliv Jupitera je v opozici s vlivem Pluta. V těchto dnech se nám může zdát, že záležitosti, na kterých pracujeme, se jaksi zbrzďují, můžeme začít pochybovat, pocítit zesílení vnitřních i vnějších konfliktů, které se mohou materializovat v podobě různých překážek a omezení.

Pokud se však uvolníme hlouběji, k čemuž napomáhá řada harmonických aspektů mezi vodními znameními a také s pomocí aktuální Luny ve Vodnáři, dokážeme třeba zrovna v tento den otočit „kolem karmy“, změnit přístup k celé situaci, můžeme naopak uvidět možnost propojení, rozproudění energií do stavu naprostého souladu a spolupráce. Podobně jako letní Velký Vodní Trigon v Roce Třináct se tato konfigurace může stát jedním z klíčových momentů roku. Může se stát katalyzátorem či spouštěčem velkých revolučních změn, které symbolizuje první z aktérů – geniální programátor Uran v Beranu, zásadně přehodnocující naše chápání života jako takového a našeho místa v něm, našeho přístupu k sobě samým…

aries bill b

Významným tématem Roku Čtrnáct jsou též partnerské vztahy. Po osmnácti letech, 19.2. 2014, vstupuje Vzestupný lunární uzel do znamení Vah, zóny partnerství a spolupráce, a bude se tam nalézat ještě další rok, až do 12.11. 2015. Tato konstelace bude napomáhat aktivní vědomé práci na vztazích, založení nových přístupů ke vztahům na dalších osmnáct let a stejně tak zpracování si toho, co jsme v této oblasti zažívali v předchozích osmnácti letech!

Oproti tomu Sestupný lunární uzel se bude rovněž od 19.2. nalézat v protikladném znamení Berana a můžeme se díky němu navracet do období dětství, kdy se utvářel náš žebříček hodnot, kdy jsme často přijali spolu s výchovou též řadu omezujících názorů a přesvědčení. Skutečnou prací na sobě si vytvoříme také skutečnou oporu sami v sobě. Osvobodíme se od očekávání druhých, od tendence zavděčit se, zasloužit si své místo v životě, své místo na Slunci. Uvědomíme si, nakolik ještě v dospělosti zasahují vztahy s našimi rodiči do vztahů partnerských a jiných.

Linie evoluce směřující z Berana do Vah bude tedy výrazně napomáhat propojení vztahu k sobě a vztahu k druhým. Snad nám všem nakonec dojde, že se jedná o jednu a tu samou věc! O tom, jak spojit Berana a Váhy, JAK BÝT SÁM SEBOU A ZÁROVEŇ SPOLU S NĚKÝM, nás poučí Jupiter ve Lvu, který bude ve dnech kolem 23.10. 2014 podporovat obě znamení harmonickými aspekty trigonem a sextilem.

Vzestupný uzel ve Vahách se 14.7. 2014 spojí s Marsem, který se ve znamení Vah nalézá rekordně dlouho, celého půl roku, od konce roku 13 až do 26.7. 2014. Budeme mít opravdu hodně energie na „řešení vztahů“ a datum 14.7. by mohlo být z tohoto hlediska klíčové, navíc rezonuje též s výše zmíněným vstupem Jupitera do Lva. V tento den možná uděláme určitá rozhodnutí – kudy se dále ve vztazích vydat, jakou podobu jim dát. Půlroční pobyt Marsu ve Vahách může přinášet období zmítání se ze strany na stranu anebo uvádění věcí do souladu, vyrovnávání, učení se elegantnímu taoistickému tanci mezi jang a jin, a také nezbytnost vybrat si, co opravdu chceme, s kým chceme být či nebýt, spolupracovat, spolutvořit… Ano, dát věcem formu a tvar a při tom na formě a tvaru vůbec neulpívat, dělat konkrétní kroky na cestě a při tom si uvědomit, že už jsme v cíli, uspořádat si své záležitosti a při tom je shledávat již dokonale uspořádanými, využít efektivně čas a prostor a při tom být zakotven mimo ně…

Podívejme se tedy pozorně do svých hlav, těl, počítačů, příbytků, srdcí… i jinam… Jsou tam ještě nepročištěná místa, která stále přitahují naši pozornost? Jsou tam shluky informací, nedořešené věci, které nás omezují, blokují, brání Síle proudit?

A začněme s uvolňováním cesty Síle třeba hned teď! S pomocí hlubokého dechu a představivosti učiňme průchozími veškeré dráhy ve svém těle… Abychom mohli plynout, proudit, tančit, v pravou chvíli se ocitali na pravém místě, dokázali rozeznat, kdy máme odpočívat, kdy tvořit, kdy jít a kdy stát… A nakonec, aby se toto vše stalo jedním celkem, kde je vše vzájemně propojeno. Abychom se stali celistvými bytostmi kosmickými…

PŘÁTELÉ, DĚKUJI, ŽE JSTE! PŘEJI VÁM MNOHO RADOSTI a také
ŠŤASTNOU CESTU, KTERÁ JE CÍLEM.

http://www.mandalia.cz/mandalia/start.htm

Majster Hilarion – Posolstvo pre týždeň 7.10. 2012 – 14.10. 2012

Milovaní,

zkoušky, kterými jste v uplynulých dnech procházeli, začínají mít souvislost s vyššími aspekty vaší Božské podstaty. Každý den přinese zrychlení vašeho duchovního růstu a porozumění. Čekají vás rychlé pokroky v oblasti pochopení a rozpomenutí se na to, jakou misi jste přišli realizovat na tuto Planetu. Tato mise vyžaduje, abyste byli mistry v ovládání lidského operačního systému a z toho v prvé řadě ovládání mysli, svých myšlenek v běhu svých každodenních životů.

V této práci vám pomáhají současné energie a váš lidský operační systém se integruje s vaším multi-dimenzionálním operačním systémem, aby došlo ke sjednocení a zcelení vaší skutečné podstaty. To usnadňuje uvolnění napětí ve vašem systému, a tak ve svém životě zaznamenáte více pohodlí a lehkosti. Vzdor, který jste kdysi cítili ve svém nitru, začíná vyprchávat s tím, jak každý z vás začíná přijímat pravdu svého Bytí. Nyní se propojujete se svou pravou silou, která je uvnitř vás a je vskutku velkolepá!

Vaše vědomí se rozvíjí do celostnějších myšlenek míru, lásky a jednoty, neboť to je nové vědomí Země. Před vámi a vaším novým vědomím se otevírá nová éra a k dispozici jsou její nekonečné možnosti. Postupujete na další úroveň, kde se učíte, jak využívat svou energii používáním vyšších myšlenek. Vstupte do frekvencí lásky a radosti a vyzařujte je svým plným Bytím. To můžete dokázat i beze slov, či vysvětlování, vyžaduje to pouze Být vším, čím jste.

Obracejte se častěji do svého nitra, abyste se propojili se svým vyšším Já. Nejdůležitější je, abyste si na to udělali čas a prostor, i kdyby to mělo být jen jednou za čas a na chvíli. Vnímejte svou srdeční čakru pulzující a rozpínající se láskou, radostí a možnostmi. Bez ohledu na to, v jaké situaci se nacházíte, tyto vlastnosti vám pomohou pochopit, že všechno je v pořádku a vše funguje ve prospěch vašeho Božského řádu, v Božském načasování, a že to vyžaduje jen to, abyste prostě BYLI, a to v míru, v klidu a rovnováze. Tím, že to umožníte, dovolíte, aby se hlubší prožitky staly ve vašich životech běžnou událostí.

Vyšší aspekty vašich pravých Bytí jsou vám k dispozici během chvil vnitřního ticha. Dostane se vám více informací, vedení a vědomostí a rozhovory s vaším Velkým JÁ JSEM se stanou normální aktivitou. Ať se děje cokoli, vždy se vracejte do svého srdce a zde čiňte svá rozhodnutí. Když budete následovat své srdce a budete svou pravdu prezentovat s odvahou a klidem, zjistíte, že řešení různých tísnivých problémů budou připlouvat ladným způsobem v zájmu nejvyššího dobra pro všechny. Na lidi a situace, ve kterých se objevujete, máte větší vliv, než si uvědomujete. Nové přicházející energie podporují ty, kdo říkají svou pravdu, k čemuž mohou mít všichni mnoho důvodů. Vaši Andělští průvodci k vám jemně šeptají, když vás vedou vaší Cestou.

Do příštího týdne…
JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zem a ja, ČLOVEK…

…..nesúci na čele svoju krištálovú hviezdu, ktorá ma cez spánkovú oblasť mozgu spája s novou realitou. Osmičkou na čele pôvodného bytia, ktorá sa novým bezpolaritným magnetizmom pretransformováva cez nultý stred do všetkých rovín galaktickej existencie. Nulou, ktorá je záverom, ale súčasne novým začiatkom všetkého, čo je skutočným prameňom nikde nekončiacej lásky človeka a jeho matky.

Som galaktickou Zemou. Mužom, ale i ženou, ktorých duchovný chrám je nielen tu, na racionálnej Zemi, ale rozprestiera sa do všetkých galaktických svetových strán subjektívnej ako i objektívnej reality. Som láskou, ktorú zdieľam. Som emóciou, ktorej energia je bezhranične nekonečná. Vnímam svoj galaktický priestor mnohými rovinami jeho bytia. Všetkým čo je, bolo a bude mojou jednotnosťou. Prítomnou realitou nového dospelého človeka, ktorý vie, kde je jeho skutočné miesto. Ktorý si uvedomuje, čo ho čaká príchodom kozmického krištalického žiarenia, prinášajúceho človeku opäť jeho vysnívaný sen o šťastí.

Je to nádej, láska i viera vo všetko veľkolepé. Tak dlho zabudnutou krajinou snov, o ktorej v noci sníval a súčasne v nej bdel. Kozmickou líniou vedomia neustále spojený so svojou pôvodnou ako i prebúdzajúcou sa realitou.

Snívaj svoj ľudský sen, človek. A nezúfaj nad tým, že sa mení Tvoje okolie. Že svet je iný ako býval, keď si bol malý, väčší – a teraz, keď si už dospelý. Je to zem, matka Gája. Otázka a súčasne odpoveď na všetko čo si vedel, vieš a ešte vedieť chceš o tom, čo bolo, bude a je súčasnou i novou, transformujúcou sa realitou. Svieti Ti nad hlavou Tvoje Slnko a Mesiac. Svojou dualitou. Duálnymi sférami sa zrkadliaci čas na Tvojom čele a v srdci. Si zámerom, súčasťou ako i cieľom svetla. Si skúškou odvahy, ktorú si zvládol. Pretože v opačnom prípade by si tu nebol. Si súčasťou zmien, ktoré Ťa vedú ….do svetla. Do kolísky galaktických národov. Všetkého, čo je znovu sa budiace, otvárajúce svoje oko iného videnia. 

Je to o láske. Len počúvaj to planetárne, galaktické srdce…ako Ti bije v hrudi. Ako Ťa tlkotom, pulzom už budí i zo spánku. Tvojou i jeho nedočkavosťou. Si symbiózou svetla, milovaný človek. Dávno si zabudol, že to tak je. Ale teraz sa opäť rozpamätávaš. Na svoju minulosť i budúcnosť. Prítomnosťou, ktorou vstupuješ každé ráno do svojej súčasnej reality – jej hmotného svetelného stupňa. Aby si pochopil ten zázrak zobúdzania sa do absolútna. Aby si si uvedomil ten rozdiel rovín bytia. Svojou – ako i globálnou diametrálnosťou. Zmenou všetkého čo je, bolo a bude. Inváziou duchovna do hrubohmotných múrov. Kedy hrubá hmota, jej tvrdosť ostrých, ťažkých hrán sa rozpúšťa prichádzajúcou novou realitou Zeme a tým i človeka. Si zmenou vierovyznania.

Si verným služobníkom vlastného JA. Nie si otrokom ani pomocným robotníkom. Ty si tvorcom svojho bytia. Ty si ten, ktorý určuje svoj životný beh a jeho smer. Nikto iný, nikto viac či menej nemá právo zasahovať do tvojho súkromného šťastia. Nikto nemá právo vstupovať do Tvojho rozhodnutia. Či chceš byť tu a teraz – alebo potom a tam tým, kým túžiš byť.

Si hviezdou galaktického neba a jeho obloha Ti dáva na výber. Či chceš žiariť vyššie v oblakoch, alebo nižšie na terciálnej zemi. Všetko, čo sa Ťa týka je Tvojím vlastným rozhodnutím.

Maľujeme si svoj nový svet, milovaní. Kreslíme dúhu nových – na zemi nespoznaných farieb. Srdcom lásky Galaxie. Vnímate ten pohyb? To kmitanie slnečných častíc, ktoré Vás s novým vedomím zjednocujú? To trblietanie vzduchu je Vašou vysokou frekvenciou do ktorej ste dospeli, dorástli.

Ste galaktickým národom svetla. Nie ste súčasťou temna, ktoré už má svoje priestory vyhradené. Ste láskou a tá veľmi dobre vie kam treba kráčať, ako konať, čo je ešte potrebné zmeniť ku prospechu všetkých bytostí. Že subjekt sa objektívne stáva kvadratúrou celého vesmíru. Planetárne. Jeho galaktickou sieťou, ktorou do chrámu vedomia vstupujete. Aby ste sa stali jednotne jednotou, spievajúcou svoju indiánsku pieseň lásky. Vernosťou bielych labutí, ktoré “ťukajú” na vajce života v Zemi. Aby zobudili pod bielou škrupinou oblohy všetko, čo ešte drieme, unavené z ticíročia trvajúceho spánku.

Somnambulárny spln, ťahajúci z postele ľudskú nedôveru. Aby si konečne uvedomila, že sa jej nesníva to, čo vidí. Pretrela si oči a konečne sa prebrala z nevedomosti. Že človek, jeho ľudská podstata, má iné korene ako je mu hovorené. Že láska, ktorá sa mu do očí pozerá, je jeho láska. Tak dlho spútaná, zastieraná hmotne-racionálnym presvedčením, že žiadne svetlo neexistuje.

Sú tu milióny bytostí. Energetický potenciál vesmíru. Sú tu tisíce – Vaším zrakom nevidených objektov. Lietajúcich nad matičkou Zemou. Aby pripravili  “pôdu”  k príchodu Galaxie. Ako? Svojou bezpodmienečnou láskou, ktorej mnohí z Vás neveria. Galaktickou jednotou všetkých, pre ktorých je vesmír ich kozmickým domovom.

Sú ich státisíce. Tak ako aj Vás – ľudí. Sú ľudskými bytosťami i keď už inou substanciou stvorení, aby ľahšie prenikali priestoročasom, čo je súčasťou multidimenzionality. Výškou vedomia predurčení k medziplanetárnej komunikácii. Oni Vás nevedú – vediete sa sami. Svojimi skutkami podstaty, ktorou sa na seba, na Zem, na človeka i vesmír pozeráte.

Horí vám nad hlavou sviečka otvárajúcej sa galaktickej vzájomnosti. Jej žiarenie vo Vás jednotne otvára Vašu galaktickú lásku. Je to desiata čakra, ktorej závoj sa vlní. Rovnakým spôsobom ako vaše motýlie krídla, pripravené k letu Galaxiou. je to intenzívna vibrácia, pripravujúca Vás na zjednotenie sa so všetkým čo je, bolo a bude návratom z vesmíru a cestou späť. Do hlbín doposiaľ zastretých ľudských tajomstiev, ktorých príchod sa približuje. Komu viac sa môže podariť otvoriť svoje srdce ako Vám, milovaní. Kto dokáže viac túžiť ako vy. Spať a súčasne bdieť. Kto môže, smie – či chce, alebo nie – otvoriť opäť svoje oko. Na čele, na hrudi. Aby zjednotil galaktické vedomie jednou líniou nad hlavou, ktorou prúdi  láska. Vaše zabudnuté emócie. Kto dokáže viac milovať ako Vaše človečenské srdce, ktoré sa opäť spája so srdcom Galaxie. Motúziky žiariacej jednoty, ktorými sa ako po pramienkoch svetelnej sprchy spúšťa staro-nová návšteva z Galaxie. Aby presvetlila Váš priestor, prežiarila ľudské nevedomie.

Sú to všetci, ktorých tváre a telá ste tak dávno nevideli. Objímte sa s nimi v duchu. A tým ich privítajte. Kým nevstúpia na pláne Vašej terciálnej reality. Vnímajte svojím galaktickým srdcom ich závoje bielej lásky. Spomeňte si kedy, ako a kde ste ich naposledy videli. Držali vo vrúcnom objatí. Ste tou istou galaktickou láskou ako oni. Len ste trochu na túto lásku zabudli.

S láskou Féwa