Tag Archive | nová cesta

Jaký rozdíl je tvořit v lásce nebo ve strachu? – odkaz od Zlatej dušičky

Země se zmítá v krizi, lidé Země. Situace se mění ze dne na den. Stojíte uprostřed vlnobití, avšak pokud máte vnitřní stabilitu, vlny s vámi hýbou nahoru a dolů, avšak neporazí vás. Tato stabilita přichází z duše. Z víry ve svou cestu. Z víry v sebe a z víry v božský plán. Tento čas vás prověřuje, zda jste připraveni, zda máte pevné základy pro to, abyste šli novou cestou. Ti, kteří se cítí zmítáni jako listy ve větru a mají pocit, že nic nezmůžou, pak své strachy ještě více posilují. Tyto strachy však oslabují jejich vnitřní sílu.

Víte přece, lidé Země, jakou mají strachy moc. Dávejte si pozor na své myšlenky, na to, jakým směrem se ubírají vaše emoce. Učte se klidu i v době největší bouře. Pak vás již nic nesmete. Chápeme však to, co prožíváte. A i vy sami podobné situace znáte, neboť jste jimi v různých dobách a v různých podobách procházeli. Zanechaly ve vás otisk, který se nyní může znovu aktivovat. Musíte dojít krize, abyste se dokázali znovu odrazit ode dna a opět se mohli volně nadechnout. Staňte se pozorovateli toho, co se děje kolem vás. Pokud jste přímými proživateli, pak věnujete svou sílu okolním vlivům a může vás zasáhnout cokoli.

Tento čas vás stále vede ke zklidnění, k cestě do sebe samých, k určení si svých priorit, k opuštění toho, co neslouží. Kolem sebe vidíte nervozitu, zlost se dere na povrch. Není však dobré nechat se strhnout davem, neboť byste mohli být ušlapáni. Žijte své životy, ne těch druhých. A také neodmítejte pravdy, které vám jsou sdělovány. Je potřeba zamyšlení se a nacítění se. Pokud některé věci neznáte, neznamená to, že jsou hned špatné. Nyní se učíte rozlišovat intuitivně.

Vše se mění a toto bude i nadále pokračovat. Zatím nejste schopni si velikost změn představit, vaše jistoty se bortí. Svět se otřásá a voda odplavuje odpad. Nyní více, než jindy, je potřeba se spojit a nalézt společnou řeč. Nepropadat skepsi, ale posilovat naději. Nic netrvá věčně. A až si vším projdete, budete úplně někým jiným. Každý má své téma k řešení, proto však není méně důležitý, nežli ten druhý. Dávejte pozor nejen na sebe, ale i na ty druhé, buďte si oporou lidé Země. Jednotlivé časové linie se dále přelévají a formuje se nová cesta. Jste probouzeni a mění se kolektivní vnímání.

Lidé Země, věřte, že toto období je pro svět prvním krokem k osvobození a nastavení zcela nových společenských podmínek. Měli byste být pyšní, že se tohoto procesu můžete účastnit, že jste spolutvůrci. A právě proto je potřeba si uvědomovat, co ve svých myslích tvoříte a také to, jaký rozdíl je tvořit v lásce nebo tvořit ve strachu. Věnujte pozornost svým fyzickým tělům a svým rodinám. I přes všechna omezení.

Lidé Země, toto je významný předěl. Brzy budete překvapeni, co všechno bylo před vámi skryto a co vyplave na povrch. Ti připravení budou překvapeni, ale přijmou to. Ti nepřipravení pak mohou zůstat v šoku a zhroutit se. Ať se však děje cokoli, zůstaňte ve svých nitrech klidní a ozdravujte svého ducha. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Advertisement

Průkopníci – odkaz od Zlatej dušičky

Mnoho časových os se prolíná v určitých bodech. Tyto body spojují dimenze a často jsou rozhodujícími milníky světových změn. Mění nejen fyzično, dochází však zejména k závažným změnám na úrovni ducha a vědomí. Všechny procesy, které probíhají, mají vliv na všechny, nikdo se neschová. Je toho mnoho, co je skryté a co se děje v souvislosti se vstupem do vyšších vibračních pásem. A není potřeba, aby zde některé informace mátly myšlenky nepřipravených. Pouze je potřeba vědět, že to, čím si procházíte, je známkou osvobozování se od minulosti, od manipulací a iluzí. Je to také začátek nové cesty.

V tomto čase jsou mnozí ve fázi odloučení. Odloučení od svých blízkých, rodin, od zaměstnání, svých koníčků, vedeni na cestě k sobě samým, nalezení sebe samých. I přesto, že pobýváte ve společnosti ostatních, máte mnohdy pocit, že samota vás volá tam, kde se budete cítit volní a svobodní. Do klidu svého srdce. Společnost kolem se dělí do několika skupin. Každý podle způsobu svého vnímání. Něco, co vnímáte smysly, vás může uvádět ve zmatek. Spousty informací, spousty nehod, oheň, voda, náhlé ztráty v životech lidí a životů lidí. Zapomínáte a mnohé si již nedokážete vybavit. Jakoby se přepisovala minulost a spolu s tím odplouvají i vaše myšlenky.

Stále více hledáte naplnění svých životů a opouštíte to nepodstatné, cítíte nespokojenost. Co jen to je, co způsobuje neklid ve vašich srdcích? To se probouzí vaše duše. A nastává hledání pravdy. Hledačů pravdy přibývá a tím, jak se mění způsob vnímání lidí, mění se i společnost. Avšak ke změně musí dojít z nitra každého z vás. Je čas, kdy je potřeba stát za sebou, za svou pravdou. Říci jí  nahlas a nenechat se umlčet, nenechat spoutávat svobodného ducha. Je tu možnost změnit svět. Je tu možnost konečně získat svobodu. Doba k tomuto vybízí. A jsou zde předpoklady k tomu, že fyzická změna je na dosah. Již nyní vidíte kolem sebe první zárodky. Něco se děje. Něco pozvolna přichází. Už nikdy nebude nic stejné. Ani vy.

Milujete svobodu a přesto podléháte obavám, které vás oslabují, zotročují. Potrvá to tak dlouho, dokud to dovolíte, dokud se opět nepostavíte za sebe, za své bližní, za slabé a do své síly. Vaše síla tím naroste mnohonásobně. Stále budete v mnohém prověřováni, ještě se zúčastníte mnohých sporů, půtek a nepokojů, nežli zcela prohlédnete. Musíte klesnout na dno, abyste našli svou sílu. Časem vám tíže problémů přijde tak neúnosná, až vás to dovede ke shození balvanu, který vláčíte na svých bedrech. Víte o něm, ale ještě nenastal čas, aby byl shozen. Ten čas se ale blíží. A pak vás již nic nezastaví. Pak se vše rozjede a nabere takový spád, rychlost, že již nebude možné vystoupit. A pak nezůstane kámen na kameni. A vy budete nuceni přizpůsobit se novému, přijmout a učinit vše součástí vašich životů. Změníte své programy, i když mnozí velice bolestně. Změníte své vnímání, protože už nebude jiné volby.

Vše je proces a v tomto procesu je úspěšný jen ten, který je otevřený, který dokáže najít spojení se sebou, s ostatními, se svou duší. Ten, který dokáže přijmout sebe sama jako strůjce svého života, jako tvořitele svého vesmíru. Pak se vnitřní síla vyzáří do prostoru a změny se zviditelní. Jste vedeni k tomu, uskutečnit záměry svých duší. Průkopníci, kteří se znovu zrodili, aby napravili své chyby, aby dovedli duše do bezpečného přístavu povznesení. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Horoskop od 25.11.2013 do 1.12.2013

VÍRA TVÁ TĚ UZDRAVÍ

Slunce se pomalu odpoutává od aspektu Neptuna, nejasností, pasivních až apatických pocitů. Stále se na úrovni nevědomí dějí hluboké a zásadní proměny. Silnějším aspektem v tomto týdnu je Slunce v trigonu s Uranem. Otevírá se nová cesta, nové poznání, vědomí. Začíná vše plynout v rychlosti, svobodě a lehkosti. Uran podporuje změnu, daleké cesty, nové projekty, nové plány, pravdu, vize, spontánnost a svobodu. Otevírá se nové uvědomění, rychlý úsudek, prožití nové pravdy, které promění v budoucnosti vaši realitu. Nyní se to ukazuje v oblasti impulsu nových vizí. Objeví se více odvahy, optimismu, přímosti a svobody.

I když může Merkur v konjunkci se Saturnem ve Štíru podněcovat pesimismus a tíhu života, jak se projevilo minulý týden, tak právě aspekt Slunce a Urana odlehčí a uvolní více naděje. A konjunkce bude využita více prakticky a systematicky.

Silné spojení konjunkce Merkura a Saturna s harmonickým aspektem Jupitera s Černou Lunou, která symbolizuje zkoušku víry, důvěry a pravdy. Budeme si klást otázku: „Jaký to má smysl? Čemu vlastně věřím?“ Objeví se pochybnosti, abyste si mohli uvědomit, čemu věříte. Díky těmto aspektům se upevní vaše víra, důvěra a uvědomění si podstatného: to, co pro vás má hodnotu a smysl. Bez důvěry a víry ztrácí člověk pocit bezpečí a smysl. ,,Víra Tvá Tě uzdraví.“ Je zde přítomna harmonie mezi stabilitou a růstem. Hmotný i duchovní růst.

Vše, co se začne a bude konat, má pevný a stabilní základ. Dobře půjdou obchody s nemovitostmi, opravy nemovitostí, investice peněz a zakládání nového.
Merkur v harmonii s Černou Lunou a Jupiterem dává sílu myšlenky, slova, víry a důvěry. Na počátku byla myšlenka, pak slovo…. Vše, začíná impulsem v mysli, myšlenkou….

Venuše v trigonu s Marsem podporuje harmonii v lásce, partnerství, spolupráci a navazování nových vztahů. Venuše a Mars je přitažlivost, jiskření, tvořivost, hravost a radost. Obě planety stojí v zemských znameních, což značí, že tvořivost a láska bude smyslná, zralá, praktická, pevná a stabilní.

zena27

Venuše v opozici s Jupiterem a Černou Lunou přinese hodně smyslnosti, osudovosti a probuzení ženskosti a síly v ženách. Ženy si budou procházet důležitým obdobím, kdy se mají možnost dotknout své ženské síly tvořivosti a své „moci“. Láska a přijetí sama sebe. Přijetí toho, jaká žena je, přinese osvobození od sebeodsuzování. Pokud se objeví pocity odmítání – ať uvnitř sama sebe nebo zvenku – přetvořte to v lásku a něhu. Tam leží největší síla ženy – v lásce a něze.

Díky tomuto procesu v ženě se muži budou otevírat a nalézat svou sílu, odvahu a jedinečnost. Muži budou silně reagovat na podněty a inspiraci od žen.

1.12. nastává první adventní neděle. Advent má být o rozjímání, obrácení pozornosti k sobě, do svého nitra a pomalu se připravit na přichod zrození nového.
Luna ve Štíru v tento den symbolizuje hluboký, emocionálně intenzivní den plný důvěry a naplnění.

Přeji vám krásný týden a adventní čas.
Petra Nel Smolová

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.