Tag Archive | nevedomie

PSYCHOSOMATICKÁ MAPA STRACHŮ

Od jakého věku si pamatuju sám sebe? Když si každý z nás tuhle otázku položí, zaznějí v odpověď různé cifry. Nejpravděpodobněji však půjde o věk 3 až 5 let. Tímto věkem začíná naše vědomá paměť.

Dítě se naučilo mluvit, objevuje se tak zvaný proud myšlenek, získává informace o světě a pracuje s nimi.

Osobnost člověka nelze však omezit na „rozumné vědomí“. Náš život přece nezačíná ve 3 nebo 5 letech, ale okamžikem početí. Tehdy se začíná zaplňovat naše paměť. Není to paměť vědomá, ale emocionální. Všechno, co se s námi děje od okamžiku spojení rodičovských buněk, se ukládá v našem nevědomí.

Už sotva vytvořené embryo je schopno zakoušet emoce. Jsou ještě dost primitivní, zato však silné. Jedním ze základních dostupných prožitků v matčině lůně je strach.

I když o žádném vědomí nemůže být ani řeči, embryo cítí vše, co se s ním děje a vzpomínku na to uchová.

Jeden ze základních zákonů tělesně orientované psychoterapie říká: „Tělo si všechno pamatuje“.

Vzpomínky na vše, co se s námi dělo, si tělo uchovává, včetně citů. Mohli bychom tělo srovnat s půdou, na kterou je odkládáno to, co už nechceme v domě vidět. Hospodyně křičí: „Tyhle krámy tady nechci ani vidět, dejte to na půdu!“ V těle se usazují city, které si naše vědomí nepřeje vidět v sobě samém, nechce si je připustit. V psychologii je tento mechanismus nazýván vytěsnění.

Do nevědomí jsou vytěsňovány bolestné prožitky, myšlenky, vzpomínky… A samozřejmě také strach.

Avšak stejně jako křeslo z domu nezmizí, když ho přestěhujeme z obýváku na půdu, také naše city se nikam nevypaří jen tím, že jim prostě nebudeme věnovat pozornost. Usilují o návrat do vědomí, chtějí o sobě dát vědět a dělají to prostřednictvím nemocí. Většina tělesných neduhů je následkem citů vytěsněných z vědomí. Tam, kde se v těle cit usadí, projeví se také příznak nemoci. Je to něco jako signál: „Podívej se na mě!“

heal

Jestliže strach žije v nohách, vypovídá to o nedostatku životní opory, stálosti, o podvědomém pocitu „Nemám se o koho opřít“, „Nestojím pevně na nohou“. Chybí stabilita, jistota v sobě, ve světě, v zítřejším dni…

Pánev signalizuje strachy v sexuální oblasti. Když se tam usadí, mohou jednak způsobovat nemoci, jednak bránit zdravému orgasmu: podle výsledků výzkumů v mnoha zemích většina žen orgasmus simuluje. Za anorgasmií jsou většinou právě nějaké strachy.

V břiše přežívá strach o život. Usazuje se tam v situacích ohrožujících život, ať už byly reálné, nebo pouze vnímané jako život ohrožující. I když nebezpečí pominulo, pro nevědomí je stále aktuální – je tedy ustavičně na stráži a pocit uvolnění a bezpečí se stávají nedostupnými.

Oblast bránice, žaludku a nervových uzlů v břišní oblasti: jsou zde založeny sociální strachy, tedy obavy spojené se sociálním životem. Nejistota, ostýchavost, tréma, stydlivost – to jsou projevy našich sociálních obav, že „nezapadneme“, „budeme společností zavrženi“.

Hrudní koš: ukládá se zde strach z osamění, z „odvržení jakožto osobnosti“ (na rozdíl od strachu z odvržení jako člena society). Hluboko v hrudi sedí přesvědčení o vlastní „nesprávnosti“, „nehodnosti“, „méněcennosti“. Přesvědčení „Jsem špatný, proto mě svět zavrhne“.

Ruce vypovídají o obavě z kontaktu se světem. Na nevědomé úrovni je svět vnímán jako nepřátelský a odmítavý. Strach budí svět jako celek, bez jakéhokoli logického vysvětlení, bez jediného skutečného důvodu. Jde o emocionální pocit. Lidé takto naladění dávají přednost zaměstnáním s minimem kontaktů s lidmi, například u počítače a podobně.

Zápěstí tento strach ze světa konkretizují. Signalizují komunikativní problémy. Vnitřní pozice je v tomto případě taková: „Svět jako celek možná nepřátelský není, ale lidé určitě“. Pravé zápěstí vypovídá o strachu z mužů, levé o strachu z žen.

Záda – strach z nedokonalosti, z nenaplnění očekávání. Obvykle to svědčí o perfekcionismu. Takový člověk může samozřejmě dosáhnout značných výšin. Pravděpodobnější však je, že své teoreticky nepochybně zdařilé výboje bude v praxi sám brzdit v obavách před chybami.

Ramena symbolizují sílu a také zodpovědnost. Proto zde sídlí strach ze slabosti a obava ze selhání vlastní zodpovědnosti.

Šíje – strach vyjádřit, projevit své city. Tito lidé mívají často problémy s hrdlem: stálé angíny, škrábání v krku, pocit sevřenosti… Hovoří vysokým, slabým hlasem, poněkud dětským, a stěžují sí, že neumějí zpívat. K tomu dochází kvůli ustavičnému napětí v šíji. Jakmile se hruď plní city a hrozí, že by vyrazily napovrch, šíje se sevře a zabrání tomu. Zvnějšku tito lidé mohou působit jako necitelní, přitom uvnitř bouří vášně, které se však nemohou dostat ven.

Obličej – strach ze „ztráty tváře“. Tito lidé přikládají velký význam tomu, co si o nich kdo myslí a jak jsou vnímáni. Potřebují být milováni, cítit přijetí, souhlas a chválu, a to ode všech. Proto si musejí neustále nasazovat nejrůznější masky. Jejich arsenál bývá obvykle široký a různorodý. Za maskami je však snadné ztratit sebe sama!

Oči jsou jedním z hlavních kanálů vnímání, proto existuje-li na nevědomé úrovni strach z reality, odmítání vidět pravdu a uznávat skutečnost za takovou, jaká doopravdy je, usazuje se právě zde. V mnoha případech je porucha zraku projevem nevědomé pozice: „Já to nechci vidět!“ Je to něco jako pštrosí schovávání hlavy v písku, přičemž efekt je rovněž podobný. Problémy nezmizí…

Toto je jenom nevelký přehled, přesto vám snad pomůže rozšířit znalosti o sobě samých. Třeba vám umožní navázat kontakt se svým tělem, se svými pocity, se svým strachem. Když totiž city vytěsňujeme, ovládají nás. Když se k nim však postavíme čelem a uznáme jejich vnitřní existenci, ovládáme my je. A pak můžeme jako na karnevalu v Benátkách křiknout na svůj strach: „Masko, tebe znám!“

Zdroj: www.prokondici.cz

Advertisement

Neptunský obrat

Planeta Neptun nás spojuje s hlubokými vrstvami toho, co neznáme a přesto je s námi spojeno, ba co víc, zdá se být i naší podstatou. A ne-li podstatou, pak osnovou a základem. Zatímco řada planet se řádně zabývá tím viditelným, uchopitelným a měřitelným, na Neptun zbylo vše ostatní.

Původně je Neptun vádcem moří, ale uvnitř každého z nás je také oceán. Oceán nevědomí, všemožné skryté vrstvy a také tekutiny v nás. Mnoho a mnoho o čem nemáme ani tuchu. Neptun také signuje naše hluboké kódy, geny, karmu, je i ukazatelem toho, do čeho bychom mohli umístit povědomí a svědomí.

Pohyb hlubokých vrstev v nás je nesmírně pomalý, tak jak se planeta Neptun otáčí kolem Slunce a kterak symbolicky prochází zodiakem. A přece! Ve znamení Ryb, kde je Neptun už několik let, se dnes (18/11) planeta zastavuje na své protisměrné retrográdní cestě a otáčí se a tak několik dalších měsíců bude pěkně napředovat. Končí období retrospekce, proplavování a proplachování těch skrytých vrstev paměti. Čas, po který jsme se vyrovnávali s podstatou svého bytí – se svými pohledy, přístupy, filozofiemi, vírou i nevírou, nadějemi i bezmocností něco (ne)dělat. Vnitřní oceán byl zvířený a vlny často dosahovaly tak vysoko, že zasahovaly slzami, ale i nadějí či snad (bez)důvodnými touhami do našich praktických životů. Ale jak jinak zjistit, co vše je také naší součástí, kterak uhladit vlny vnitřního moře?

sea7a

Na praktické rovině je Neptun spojován s imunitními a autoimunitními procesy. tedy s tím co a jak umíme či nechceme z některých důvodů bytostně přijmout. I tam se to ladilo a čistilo, výstupy mohly být nehezké stavy a podivné nemoci zdánlivě bez příčiny. Ne že bychom byli úplně vyléčeni, ale naše životní dráha bude s dopředu jdoucím Neptunem mířit zase až na další jinam. Budeme opět toužit, snít, spát, prožívat … ale tentokrát půjdeme vpřed. Touhy se stanou křídly odvahy, pocity a city informacemi o skutečném světě. Odloučení a plynutí inspirací pro nové pohledy a tvorbu. A hluboký cit nebude zkouškou, ale realitou.

Snad jsme tedy v retrográdním období se zpětně jdoucím Neptunem pochopili hlubší příčiny a vyléčili se ze zasunutých traumat. Což jsou procesy, které v jiných obdobích a aspektech Neptunu neběží tak intenzivně. Nejsilnější byly samozřejmě časy a dny okolo oné otočky.

O Neptunu se píše obtížně v konkrétních slovech a větách. Ale dobrá, další neptunické směřování bude tedy znamenat zjednodušení skutečnosti, navrácení lidských myslí k reálnému vnímání. Tuláci najdou cíl, poustevníci smysl života. Váhající se přikloní k názoru a pragmatici uvidí souvislosti. A snad i lépe uvidíme do toho, co se nám a světu děje. Tím spíš, že v brzké době se pro nás tam nahoře chystá kvadrát mezi Saturnem a Neptunem. Ale to už je jiný příběh.

Ondřej Habr