Tag Archive | Neptún

Vlna se vrací

Je tu řeč o planetě Neptun. Pravděpodobně nejméně pochopitelném a nevyzpytatelném principu. Vždyť i jeho příznivé aspekty přinášejí komplikované stavy. Jako by neptunický trojzubec, ona vidlička, kterou se míchá realita, znamenal tři cesty, tři možnosti a tři alternativy. To jen pro začátek, pak se vířením vše ještě dále dělí a štěpí a rozkládá až na prvosoučástky a atomy reality. Tak se děje abychom mohli rozpustit vše pevné a stát se součástí něčeho většího.

Ale pojďme se podívat na aktuální postavení Neptunu. Nachází se uprostřed znamení Ryb, na 14. stupni a patnácté minutě se otočil v pátek deset minut po poledni a couvá. Bude tak zpětně procházet znamením Ryb až do 22. listopadu na 11. stupeň a 28. minutu znamení Ryb. Takovéto retrográdní pohyby vykonává planeta cyklicky, vždy je velkou část roku na cestě dozadu a proto se za rok posune v součtu jen o necelé tři stupně dopředu. Její pohyby tak připomínají majestátní příliv a odliv.

Pohyb tekutin, emocí, ale i vnímání v malém, individuálním nám v horoskopech reprezentuje Luna. Co je tedy vyhrazeno planetě Neptun? Nepochybně disponuje většími, ale zato jemnějšími silami. Ukazuje na pohyby mas, tedy nejen vodních, myšlení, spíše kolektivní, duchovní procesy, více globální včetně toho, jak se mají příležitost odrážet do jednání jednotlivců.

 

Zatímco první téměř polovinu roku Neptun šel jako stoupající příliv dopředu, na jeho vlně připlouvaly podněty, inspirace, duchovní vlivy, celá tato záplava vrcholila v první polovině června až takřka ve formě nepřetržitého toku počitků, podnětů, nutnosti vnímat, ale také i tříštit pozornost. Na pozadí tohoto mocného toku rostla potřeba se vyznat v sobě, ve světě a v tom, co se děje. Mohli jsme nabýt dojmu zahlcení a současně rozmlžení i roztříštění. Vyvstaly otázky čemu se věnovat dříve a čemu dát větší význam. Skutečně, čeho jsme si žádali, to jsme i dostali. Nezbývá než se v tom vyznat a vybrat to, co nám osobně patří. Vlna s sebou přinesla i vzpomínky na to minulé, dobré i špatné. Tedy relativně. Na nás je opět se v tom umět vyznat, oddělit pravdu a nepravdu, potřebné i nepotřebné.

Toto bude úkolem následujícího období, odlivu. Času, kdy retrográdní Neptun začne postupně snižovat tlak, zmenšovat tlaky a odnášet s sebou jako každá správná vlna vše, co je na povrchu a na hladině. Nezbyde než si zvolit a podržet to, co je naše. Postupně s klesající hladinou se tak obnaží pevné obrysy a zůstane to, co je pevné, silné a stabilní. Víra, vědomosti, schopnosti.

Nyní, kdy se Neptun otočil, možná vidíme, že ne vše bylo v minulém půlroce ideální, možná měníme pohled na to, co se stalo, na procesy, na lidi i na sebe. Mohou se dostavit deziluze, zklamání a široký smutek z nenaplnění. S Neptunem je spojena i imunita a veškeré skryté procesy v těle. Proto i tady čekejme vyvrcholení dlouhodobých trendů a změny. Řiďme se pocity a dělejme to, co podle nich spatřujeme jako správné, i když budeme nekonzistentní a pro vnějšek třeba i nečitelní.

V čase přílivu jsme nabírali a možná i beze skladu shromažďovali možnosti, plány, kontakty, prožitky, nyní je třeba z nich vystavět svoje myšlení, filozofii, soubor hodnot a zásad, kterými se budeme řídit.

Neptunické vlivy jsou jemné, nenápadné a také i obtížně uchopitelné. Sledujme svoje zájmy, pozorujme, kam směřuje naše myšlení a představy. Cílem je být navenek otevřenými, schopnými se spojovat se vším, co nás rozvíjí, dovnitř autonomními, tedy nejen soběstačnými, ale i pevnými natolik, abychom nepřipustili nežádoucí ovlivnění, ulpívání a i klam. I sebeklam. Není ostudou ani vůči sobě samým připustit omyl a nepochopení. Je problémem zůstat mimo proud a mimo hru na mělčině. K mnohému se můžeme vrátit, leccos lze přehodnotit. Koneckonců vše je stále v pohybu.

 

Reklamy

Neptunský obrat

Planeta Neptun nás spojuje s hlubokými vrstvami toho, co neznáme a přesto je s námi spojeno, ba co víc, zdá se být i naší podstatou. A ne-li podstatou, pak osnovou a základem. Zatímco řada planet se řádně zabývá tím viditelným, uchopitelným a měřitelným, na Neptun zbylo vše ostatní.

Původně je Neptun vádcem moří, ale uvnitř každého z nás je také oceán. Oceán nevědomí, všemožné skryté vrstvy a také tekutiny v nás. Mnoho a mnoho o čem nemáme ani tuchu. Neptun také signuje naše hluboké kódy, geny, karmu, je i ukazatelem toho, do čeho bychom mohli umístit povědomí a svědomí.

Pohyb hlubokých vrstev v nás je nesmírně pomalý, tak jak se planeta Neptun otáčí kolem Slunce a kterak symbolicky prochází zodiakem. A přece! Ve znamení Ryb, kde je Neptun už několik let, se dnes (18/11) planeta zastavuje na své protisměrné retrográdní cestě a otáčí se a tak několik dalších měsíců bude pěkně napředovat. Končí období retrospekce, proplavování a proplachování těch skrytých vrstev paměti. Čas, po který jsme se vyrovnávali s podstatou svého bytí – se svými pohledy, přístupy, filozofiemi, vírou i nevírou, nadějemi i bezmocností něco (ne)dělat. Vnitřní oceán byl zvířený a vlny často dosahovaly tak vysoko, že zasahovaly slzami, ale i nadějí či snad (bez)důvodnými touhami do našich praktických životů. Ale jak jinak zjistit, co vše je také naší součástí, kterak uhladit vlny vnitřního moře?

sea7a

Na praktické rovině je Neptun spojován s imunitními a autoimunitními procesy. tedy s tím co a jak umíme či nechceme z některých důvodů bytostně přijmout. I tam se to ladilo a čistilo, výstupy mohly být nehezké stavy a podivné nemoci zdánlivě bez příčiny. Ne že bychom byli úplně vyléčeni, ale naše životní dráha bude s dopředu jdoucím Neptunem mířit zase až na další jinam. Budeme opět toužit, snít, spát, prožívat … ale tentokrát půjdeme vpřed. Touhy se stanou křídly odvahy, pocity a city informacemi o skutečném světě. Odloučení a plynutí inspirací pro nové pohledy a tvorbu. A hluboký cit nebude zkouškou, ale realitou.

Snad jsme tedy v retrográdním období se zpětně jdoucím Neptunem pochopili hlubší příčiny a vyléčili se ze zasunutých traumat. Což jsou procesy, které v jiných obdobích a aspektech Neptunu neběží tak intenzivně. Nejsilnější byly samozřejmě časy a dny okolo oné otočky.

O Neptunu se píše obtížně v konkrétních slovech a větách. Ale dobrá, další neptunické směřování bude tedy znamenat zjednodušení skutečnosti, navrácení lidských myslí k reálnému vnímání. Tuláci najdou cíl, poustevníci smysl života. Váhající se přikloní k názoru a pragmatici uvidí souvislosti. A snad i lépe uvidíme do toho, co se nám a světu děje. Tím spíš, že v brzké době se pro nás tam nahoře chystá kvadrát mezi Saturnem a Neptunem. Ale to už je jiný příběh.

Ondřej Habr