Tag Archive | nárast vibrácií

Kryon – Kolektivní myšlení a rok 2016

Milovaní přátelé Země, buďte pozdraveni v magnetické lásce. Jsem Kryon a přináším vám poselství, na které netrpělivě čekáte. S každým novým rokem očekáváte informace o tom, co nový rok přinese a jaké má kvality. Je to rok od roku různé. Stále více se dozvídáte, že máte vše ve svých rukou a myšlenkách. Božský plán pro Zemi není přesně psán. Není dáno, co dál Země zažije. Je možná jen předvídáno, co se může se Zemí v nadcházejícím období stát.

A tak vám nikdo přesně nezaručí žádnou informaci o budoucnosti planety, stejně jako o vaší vlastní. Stále více se učíte uvědomit si, že právě vy jste tím, kdo tvoří a svými myšlenkami vytváříte i to, jaký bude nový rok. Zda se ponese ve starých energiích nebo v nějakých nových. Zda se změny, které se dotýkají Země, dotknou i vás a jakým způsobem. Země totiž nezastavuje ve směru vzestupu. Stále míří vpřed. Každý den jede o kousek rychleji, každý den zažívá zvyšující se vibrace. Její záměr celistvě vzestoupit je veliký. A v těchto energiích se pro Zemi ponese i další rok a nejen tento, ale i roky následující. Není možné tento směr zastavit a pro vše na Zemi platí možnost rozhodnutí nechat se vibracemi Země nést a souznít s nimi nebo proti nim bojovat a udržovat sám sebe ve vnitřní disharmonii. A to je to, proč nyní lidé zažívají vnitřní boj. To je to, proč se státy bouří, proč vznikají nepokoje po celém světě. Něco uvnitř vás se dere na povrch a snaží se přizpůsobit vibracím Země a rozum tomu všemu odolává a snaží se vibraci srdce zmást. Ta doba nebude jiná do té doby, než vše splyne v jedné jednotě a v dokonalé harmonii.

Máte vědomou volbu rozhodnout se jít s planetou Zemí a tím žít v podobných vibracích, jaké má ona. Tím pádem se pak stáváte stabilní ve svém energetickém poli, ve svých emocích, v celém svém Já. To je stále na Zemi vzácné, ale těchto lidí přibývá. Každý den procitají zástupy a davy těch, kteří upřednostní vibrace srdce nad vibrací kolektivní manipulace a tím se povrch Země stává svobodnějším ve svém určení. Proto vždy, když se ti bude zdát, že nejsi v souladu se Zemí, zastav se a začni sám sebe pozorovat. Uvědom si, proč používáš rušičku v naslouchání vibracím svého srdce a vědomě se odpojuješ od jednoty, ke které tvoje duše směřuje. Neb každá duše na Zemi přišla s cílem přivést do kolektivu zpátky jednotu. A každá duše má tedy cíl stát se vyrovnanou nedualitní bytostí.
Jen zapomíná a v chaosu energií, které na Zemi vládnou, je někdy těžké směřovat svou pozornost jen na jeden jediný cíl. Přesto jsou mezi vámi ti, kteří ve svém směru již neváhají, nebojí se vystoupit z davu a ukázat směr svého určení. Pak jsou ti, kteří ještě váhají z nedostatku odvahy a ze strachu z toho, co tomu řeknou jiní. A pak jsou ti, co to chvilku zkouší a v případě konfrontace s okolím se hned stahují zpět a svá křídla si opět nechávají vzít. Těchto lidí je nejvíce v řadě esoteriků. Jejich nezpracovaný strach jim nedovoluje posunout se z místa a vystoupat nad oblaka duality. Zaměřit se na směr, který pro ně bude trvalou odměnou za jejích probouzející se vědomí. A lidé, kteří ještě nepřekonali strach z informací, že vše je možná jinak než na čem postavili svou minulost, ty nemusím ani zmiňovat. Ti tvoří na tomto světě stále ještě většinu populace, ale není třeba se nad tímto pozastavovat. Země má svůj směr jasně určený a i ti, co jsou ještě obalení strachem, i ti dojdou v určitém době do fáze, že procitnou a objeví iluzi, ve které žili.

A tak každého v tomto a celém následujícím období čeká řada odhalení vlastních pravd o sobě samotných, o Zemi, o lidstvu jako kolektivu, který vytváříte. Jen se o tom veřejně nemluví. Každý prochází svým niterným probuzením a dostává k tomu impulsy přesně v intervalech, v jakých je schopen je zpracovat. Někteří dostávají mnoho lekcí najednou, někteří se učí pozvolna a jejich lekce k procitnutí přichází zřídka. To podle toho, jak dobrými jste žáky a také podle toho, zda do vašich životních impulsů nemluví ego.

kryon

Dualita se vyznačovala těžkými zkouškami a člověk musel mnoho obětovat, aby prohlédl iluzi odpojení. V energii skutečnosti jsou tyto zkoušky nahrazeny jemnými impulsy a duše se učí z vibrací kolektivu. Proto nemusí procházet těžkou zátěží a přesto se rozvíjí vpřed a dělá mílové kroky směrem k vystoupení nad obraz iluze. A to se některým lidem nelíbí. Obzvlášť těm, kteří založili své učení na utrpení a na prožití krize, aby člověk mohl stanout čelem proti svému potenciálu a přijmout ho. Bez hlubokého zkoumání, bez opakovaných zkoušek neexistuje cesta k vrcholu osvícení – tvrdí tito guru, kteří jsou zaměřeni starým směrem a probouzí se ve vlastním utrpení. A přesto vás, já Kryon ujišťuji, že je to celé jen dualitní pohled na věc. Když si sami sebe představíte jako bytost, která čerpá z kolektivního myšlení, pak víte, že vás ovlivňuje, a že podle něj častokráte jednáte, aniž byste o tom vnitřně byli přesvědčení. V kolektivním myšlení je ukryté vše, co prožili lidé na Zemi. Jsou tam všechna dramata života i se scénáři, které si ani nedovedete ve snu představit. To všechno před vámi někdo zažil a duše dokáže číst tento energetický vzkaz. Na základě prožitku jiného člověka tedy dokáže pracovat už ve vyšších vibracích, aniž by sama musela něco podobného prožívat, aby se dostala vibračně výš. Rozumíte tomu, co se vám snažím objasnit? Kolektivní myšlení vás v mnohém omezuje a stále se vás snaží udržet v energiích strachu a manipulace. Přesto v něm existují vzorce, které vám pomáhají jít vpřed, aniž byste vy sami museli zažívat utrpení. A to je rozdíl oproti hlubokým dobám duality, kdy nešlo žít jinak než negaci prožít, aby se duše mohla posunout o krok dál. Dnes se tímto snadným způsobem můžete rychle, a přesto bezpečně, vydat vpřed.

Vaše duše dokáže čerpat inspirace a poučení od těch, kteří potřebovali negativní popostrčení k otevření se novým vibracím. Jste daleko svobodnější ve svém energetickém poli než tomu bylo dosud. Je to také z důvodu, že mnohé skupiny na Zemi čistí kolektivní myšlení od strachů a manipulace a toto pověření dostaly od samotné Lady Gaia. Tím se snižuje zátěž, která k vám z kolektivu míří a vám se přesto někdy zdá, že je vysoká. Přičemž je o hodně nižší, než kdyby se na kolektivu v síle pracovníků světla, kteří již vystoupali nad závoj duality, nepracovalo. I ty sám se snažíš změnit sebe, abys získal lepší přístup a nadhled ke všemu, co tě potkává. I ty sám možná někdy vnitřně bojuješ a někdy tento boj souvisí pouze s tím, že se oddáváš vibraci kolektivního myšlení.

Nemusíš bojovat. Dnes, ani žádný další den. Po celé své další období můžeš žít svůj vnitřní sen. Sen klidu a období míru. Toto rozhodnutí ti může změnit celý život. Změní se přístup, kterým svůj život vedeš. Eliminuješ vzory svého myšlení, které ti škodily a uváděly tě v pokušení duality. Můžeš prožít celý další rok v období míru a přitom se kolem tebe budou bortit stěny. Každý má v rukou osud svého života a tedy i to, s jakou vibrací se rozhoduje žít dál. Budeš-li pracovat na vnitřním míru v sobě, pak podpoříš proces míru na Zemi a tvá vnitřní touha bude uspokojená. Tvá duše touží po obnově vibrací Země. Po pozvednutí do lásky a jiskřivého světa zapálených srdcí jednoty.

Tvůj rok může být krásný. Může být plný překvapivých zvratů a nečekaných událostí. Protože vše, co si naplánuješ, to zapisuješ do svého deníku stvoření. Tam čekají tvé touhy na zhmotnění. Nesrovnávej svůj rok se svými jinými léty. Nesrovnávej své zkušenosti s těmi, kteří něčím podobným prochází. Neb jen tak se dokážeš neutrálně podílet na tvorbě nové Země a naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Vždy upřednostni své srdce před vibrací rozumu a věz, že rok 2016 se ponese ve tvé vlastní energii osvícení.

S láskou Kryon

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 14.01.2016

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.
Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.
Celý channeling je energetizován magnetickou láskou Kryona
© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Reklamy

SDĚLENÍ K ENERGIÍM

Přátelé, energie jsou v tak velkém pohybu, že nám vše utíká jako voda.
Čas vnímáme zrychleně neboť toho prožíváme mnohonásobně více, Oprošťujeme se od linearity, takže času jsme jen pouhými pozorovateli.
Transformace i našemu fyzickému tělu dává pořádně zabrat, a vyhnout se tomu nedá, jsme přeci jen v nízké hustotě 3D.
“Co jednou vesmírem (Stvořitelem) je dáno a námi ujednáno, to také má být i dokonáno”.
Ale co je potřebné si uvědomit, že nejsme ne-mocní ale mocní, v tom dobrém. Naše hmotné tělo se energeticky čistí a bez transformačních příznaků se to neobejde. Máme sílu to zvládnout, silou naši myšlenky a ta je v pravdě veliká, na to nesmíme zapomínat. A tak, když se u vás objeví nějaké zdravotní potíže, ve svém srdci zůstávejte v klidu a tyto nízké energie přijměte pozitivně. Neříkejte si, že je vám zle, špatně, že jste nemocní ale naopak, že jste mocní, silní, vždy připravení každou nízkou energii vibračně navýšit.
Nemoc nebude vaší skutečností, pokud si ji vaše mysl jako skutečnost neutvoří. Jak přijde, tak poté i odejde, protože jste nemoci už nedali prostor. Tím se ve vás aktivuje zdraví. Nemoc je tedy, stav iluzorní.
Také co k zemi patří tak i léčí, napomáhá energeticky očišťovat neboť vibruje spolu se Zemí a to, voda a plody země – ovoce, zelenina, bylinky, ořechy, včelí med… energie vysokovibrační.

zdrav

Vibrace se tedy budou stále stupňovat, na transformační příznaky si budeme muset zvykat. Transformace je proces na delší trať, vše se otevírá postupně, pročišťují se energie, navyšují vibrace. Lidské srdce je milující a moudré, jenže lidstvo se stále ještě nenachází v těch správných vibracích. Změny se dějí postupné, neboť nepocházíme ze stejných úrovní vědomí, dimenzí, a tak, ani naše tempo není stejné. Je před námi ještě mnoho, mnoho práce s energiemi, ale zvládnout se to dá.
V současnosti probíhá sjednocování těch (Duší), kteří na sjednocování intenzivně pracují neb mají zahrnuto do svých životních plánů.
Věřte ve své schopnosti, ve svůj neomezený potenciál, vnitřního Boha/Bohyně a tuto Transformaci společně zvládneme. A tak se i staň.
S láskou ♥ PLEJA

Zdroj článku: Pleja Světlo Krystal
Tady a Teď
(prevziate z FB)

Pod prúdom lásky jemnej ako snehová vločka… – odkaz od Féwy

Dobrý deň, všetkým :) . Stráca sa Vám niektorým úsmev z tváre? Dôvodom je intenzívne extrahovanie hlboko precítených emócií, pretože emocionálna hĺbka /schopnosť vcítiť sa do každej bunky, ktorá je súčasťou mikro- i makrosveta/ je dôležitým atribútom nepolarizovanej vlny svetla, ktorej načítavanie prebieha.

Pre lepšie pochopenie vlny vysokej frekvencie, v ktorej už neplatia pravidlá hry polarít, si môžeme meniace sa myslenie /prebiehajúce zmeny/ predstaviť ako na seba uložené vrstvy hornín. Pričom horná vrstva je nevedomie a dolná vedomie. Horná predstavuje hlavu /racionalita 3D/ a dolná predstavuje srdce /multidimenzionálne vedomie/. Horná vrstva je svetom protikladov, v ktorom má ego svoju úlohu a záleží na nás, do akej miery si ho pustíme k telu :) . Je neustálym cestovaním v čase z bodu A do bodu B. Úsečkou, ktorou sa polarizované svetlo vlní a my s ním :) . A pretože prazákladom myšlienky je i emócia /esencia svetla/ – znamená to, že našej myšlienkovej vibrácii zodpovedá i emocionálna hĺbka.
Od 80. rokov zaznamenávame citeľný nárast grafu meniacich sa vibrácií. To znamená, že sa mení vlnenie zvukovej vlny, pridávaním na rýchlosti. Čím sa postupne prehryzávame z hornej bezemočnej vrstvy /v zmysle schopnosti vcítiť sa/ do ďalších vrstiev, v ktorých je hustota emócií čoraz viditeľnejšia. Nakoľko vedomie je láska, ktorá je živou, všetvorivou energiou – pribúdajú postupne situácie, ktoré nás individuálne prebúdzajú, vyťahujú z letargie, ukazujú nám, čo potrebujeme, aby sme sa vrátili k sebe, k podstate seba samého. A touto pra – podstatou je nami prejavovaný ľudský cit, to znamená emócia. Schopnosť empatie, schopnosť vcítiť sa, čiže ľudský cit voči každému – voči všetkému, čo je súčasťou života.

Svet polarít, svet dvoch strán mince, svet, v ktorom je množina dobra i zla nami prejavovaná – prijímaním všetkého, čo jedna i druhá množina obsahuje. Je to na našej slobodnej vôli. Čiže záleží na nás, či kŕmime zlého, alebo dobrého vlka. Vo svete linearity 3D, ktorý je frekvenciou materiálna je logické, že všetko, čo rezonuje s hmotnou myšlienkovou vibráciou hrá takpovediac prím. A dobro, ktoré je našou podstatou /naše vnútro/ je spôsobmi, ktoré týmto dimenzionálnym sféram hrajú do karát, rôznym spôsobom potláčané. Čo úzko súvisí s mediálne podporovanými informáciami a s absolútnou neinformovanosťou o transformácii vedomia, ktoré už roky prebieha. Inými slovami – človek je zrazu postavený pred takmer hotovú “vec”, ktorá súvisí s diametrálne iným dianím vo svete, ako je dianie, na ktoré bol do tejto chvíle zvyknutý. Čo je i iná fyzikálnosť. A fyzikálnosť sa týka nielen pojmov, ktoré bežne z tohto pohľadu poznáme. Týka sa i meniacich sa vibrácii myšlienok /myslenia/, ktoré reagujú na meniace sa elektromagnetické vlny Zeme /meniaca sa Schumannova rezonancia/. Vlnením šíriacim sa zo stredu Zeme, Galaxie, planét i nášho galaktického stredu, ktorým je z paprskov svetla vyskladané srdce. Multidimenzionálne. Vlna /vlnenie/ je vyžarovanie kozmickej lásky. Vysoká frekvencia, ktorá podľa nepísaných zákonov vesmírov pomáha nižšej frekvencii bez vstupovania do interných záležitostí, to znamená bez akéhokoľvek ovplyvňovania /manipulácie/. Jej zámerom je dobro pre všetkých. A na tom teraz intenzívne pracujeme. Udržiavame dištanc od ega a jeho závislostí, od myšlienok ľudí, ktorí sa vlastným nesebaprijatím, strachom, obavami, pohybujú v iných myšlienkových vibráciach ako ľudia, ktorí vedomím srdca pomáhajú pri transformácii. To znamená tí, ktorí jednoducho povedané vyžarujú zo srdca celkom prirodzene všadeprítomnú lásku. Ľudia, ktorí so Zdrojom svetla pracujú, tvoria, čím pomáhajú opäť zakomponovávať dôležitý duchovný aspekt a – zviditeľňovať ho na Zemi. Každý svojím spôsobom. Tým prežiarujú /harmonizujú/ svoje okolie a kolektívne vo veľkej a racionalitou 3D nepredstaviteľnej miere pomáhajú pri aktivácii pozitívnych myšlienkových vibrácií, ktoré sú súčasťou nepolarizovaného svetla 5D. Realít, v ktorých hrajú prím skutočné, neumelé hodnoty života.

To je aktuálne dianie, kedy jednoducho povedané držíme vibrácie i palce :) pozititive a nepúšťame k sebe /do nášho poľa/ myšlienky negatívne. A deje sa to v malom i vo veľkom, čiže aj okolo Zeme. Bytosťami, ktoré vedia, čo robia a svoje konanie majú “zhora” :) odobrené. To znamená – sú plne podporovaní Zdrojom a dimenziami galaktického svetla.

Podľa môjho názoru i informácií, ktoré mám, nie je dôležitý dátum, ale hutnosť nepolarizovaného svetla, ktoré jednoducho plní vzduch, ktorý sme v 3D nebrali príliš do úvahy. Vnímali ako nič neobsahujúci priestor. V čase polarizovaného svetla /bez navýšenia nepolarizovaných zvukových vĺn/ sme zmyslove nemali tým pádom schopnosť vo vzduchu niečo vidieť. Uvedomiť si, že sa v tomto nič nehovoriacom poli nachádzajú i energie, ktoré je možné vidieť nadštandardným spôsobom /mimo zmysly 3D/.

Gradujúce vlnenie centrálnej vlny nás vracia do srdca. Do sveta /reality, realít/ multifrekvencie. Čo je vedomie lásky a jej všetvorenie. Súčasne je to i hlboká emócia – hlboké vcítenie sa. Čím menej sme ľuďmi vciťujúcimi sa nielen do seba, ale do každej bunky bytia, tým viac sa stretávame so situáciami, ktoré nastavujú zrkadlo spôsobu, akým myslíme, konáme, žijeme. Pričom zámerom vlnenia /vlny lásky/ je pomôcť nám extrahovať tie emócie, ktoré v danej chvíli svojho rastu potrebujeme. Aby sme boli čo najoptimálnejšie pripravení tvoriť spoločne svet harmónie, svet rovnováhy. Svet, ktorý je všeobsažný v pozitívnom slova zmysle….

Féwa – Ilona (21. 9. 2015)

fewa

Pod prúdom lásky jemnej ako snehová vločka…. tak by sme mohli nazvať čas, ktorý sa začína, milí priatelia :) . Ešte včera, kedy som bola v centre najťažších energií /to znamená energií nakumulovaných v meste/ som emočné “záchvevy” prekonávala non-stop fyzickou aktivitou. Čiže upratovala som doma ako besná :) . Prala, varila, žehlila, umývala…no veď to my, ženy, dobre poznáme. Je to v takých prípadoch najlepšia liečebná terapia :) . Tomuto beznádejnému stavu som pomáhala energeticky i fyzicky. Ukecávala som sama seba asi takýmto spôsobom :……veď sa aspoň usmej. Inokedy si vyrehotaná, že sa smejú všetci okolo. Usmej sa, lebo Ti vážne dám po zadku….a ani Ti to nepristane…..tak už sa prestaň pozerať, ako hrom do buka :)…atď. A k tomu všetkému som si mechanicky dvíhala kútiky úst, pretože na toho môjho smajlíka sa fakt nedalo pozerať :). Beťári…ako sa prsty vzdialili – boli znovu dole. A bola som tam, kde predtým. Do toho všetkého som v kuchyni mrkla na hodiny. Vedľa nich mám na poličke obrázkové šálky. Skúste si to predstaviť aj Vy. Pozeráte sa na pollitrovú šálku pomaľovanú obrázkami a k Vášmu prekvapeniu si zrazu uvedomíte, že šálku absolútne nevidíte – vidíte len obrázky, podľa ktorých je Vám jasné, aký tvar má objekt, na ktorý sa pozeráte. No, bola to sranda preveliká, povedala by som :) . Do toho všetkého hneval počítač a keď som chcela prehodiť na profil informáciu o chrámoch…. jednoducho to nebolo možné. Asi tu mali byť až dnes, kedy som opäť v prírode a mám k nemu pripravené info – kódy. Čo sa týka emocionálnej úrovne, mali by ste sa začať cítiť už lepšie. Keď mi bolo včera oznámené, že “zametáme” jemnú a takmer nepostrehnuteľnú pavučinku emócií /s čím súvisia naše myšlienky/ v miestach časových línií, ktoré sú spojnicou štvorcov časovej kocky, moja odpoveď bola asi taká….no viete si predstaviť :)….sa Vám na to zametanie už môžem vykašľať. Zametajte si sami, my máme “metly” už takmer bez štetín. Ja s tou “metlou” tresnem o zem a idem preč :). Takže asi tak, milí priatelia. A v tomto “super” naladení, keď som si okolo polnoci plná “optimizmu” ľahla do postele….začali jemné tóny melódie, ktorú už roky počujem a je jednou z variant kedysi dávno, vopred dohodnutých kontaktov. Niekto počuje hudbu, niekomu sa ukazujú konkrétne obrazce, niekto funguje na číslach, atď. Jednoducho u každého je to iné. A pri tónoch tejto melódie som napísala pre Vás odkaz. Týka sa predovšetkým žien. Ich energia je i ženskou energiou Zeme. K tomu budem zdieľať pochopiteľne aj info – kódy. Odkaz znie:

Kvetinky v ušiach, vlasy sčesané dozadu, aby ste lepšie počuli, čo hovorí čas. O čom šuštia listy stromov a tráva na lúkach. Čo hovoria kvety, ktoré Vaše vlasy zdobia prirodzenou krásou lásky. Tak jemnej, tak priezračnej ako dúhový dážď, ktorého kvapky Vás omývajú. Tak jemnej a priezračnej, ako duša. Tak jemnej a priezračnej, ako paprsky svetelných chrámov, ktoré sa začínajú otvárať…..

—————–

…..Nebuďme na seba prísni. Zamerajme svoju pozornosť na to, čo nám robí radosť. Na to sa teraz pozerajme….preciťujme, vnímajme. To neznamená, že prestaneme sledovať všetko ostatné, čo s životom súvisí… čo sa deje. Len sa intenzívnejšie sústreďme na preciťovanie týchto emócií. Každému sa páči niečo iné, má svoje predstavy o tom, čo chce, po čom túži a čo ho teší. Takpovediac hladká po duši. Je to teraz niečo ako bublinková psycho-hygiena. Ako keď vkĺzneme do vane plnej voňavej peny…. do vody obsypanej kvetinami, v ktorej relaxujeme. Voda nám hladká telo, máme zavreté oči a snívame. Len tak, ľahúčko …. ako voda, ktorá nás pri každom pohybe jemne, s citom nadnáša. Je to dôležité pre lepšie vcítenie sa do energií portálov chrámov svetla. Pre lepšie pochopenie použijem ešte jeden príklad. Skúste si predstaviť, že sa prechádzate v prírode. Teraz je pozornosť zameraná na lístočky stromov….na hlavičky kvetov. Na ich zvukové vlnenie. Ako keby sme nevideli stopky kvetov…. kmene a vetvičky stromov. Asi tak si to predstavte. Je to nelineárne vlnenie poľa lásky kvantovou vlnou, čo je kvantový mechanizmus….

Féwa – Ilona (22. 9. 2015)

Channeling Lady Gaia k Zatmění Slunce 20.03.2015

Milovaní lidé, zdravím otevřená srdce a ty, kteří se mnou slaví tento den. Tento den se má energie na Zemi změní, ne tolik, jak by mohla, ale tolik, kolik jste připraveni unést bez toho, aniž by vás to poškodilo. V době, kdy se Slunce začne skrývat za stínem Měsíce, zavládnou na Zemi mimořádné podmínky pro výměnu energií. Na tento okamžik čeká mnoho těch, které okem nevidíte, aby provedly výměnu staré energie za novou. A tak nastane vibrační posun v řadě území, ze kterých bude možné zatmění Slunce pozorovat. Tyto krajiny, oblasti, místa – silně změní své vyzařování a nic nebude jako dřív. Dokonce to poté může způsobit zmatek ve vašich měřeních, protože místa, která byla z vašeho pohledu čistě negativní se najednou stanou světlem, jsou-li na to připravena. Vše se vibračně zvýší. Něco minimálně, něco s velikou změnou. To umožní, že se prostor planety Země otevře pro zrychlené šíření energie Krista, aneb energie srdce a vykoupení pro ty, kteří v Krista nevěří. Nastane dramatický obrat ve změně myšlení a ti, kteří se nechtějí něčeho vzdát, za to budou ještě silněji bojovat. Neb tuší, že to již dlouhou dobu neudrží. Jejich plány budou však automaticky smývány jako odpad, který na Zemi již nemá své místo. A tak to, co vytvoří, také rychleji ze Země energeticky zmizí. Proto velmi pomalu, polehoučku začne ze Země mizet strach a to je velmi důležitým obdobím, protože růst lidstva směrem k srdcím začíná a s tím začíná i má obnova ve vibracích, kterými ve skutečnosti jsem. Miluji vás za váš úmysl osídlit tuto Zem.

S láskou Vaše Lady Gaia.

přijala Marketa Selinijana 19.03.2015 pro www.zemeandelu.cz
Více informací a bližší popis k tomuto poselství najdete v newsletteru Selinijana pro březen 2015 na titulní straně www.zemeandelu.cz

zatmenie

Nič nie je náhoda a všetko so všetkým súvisí – odkaz od Féwy

Dobré ráno Vám všetkým. Vám, ktorí ste už zobudení, ale i Vám, ktorí ešte spíte, alebo podriemkavate :) . Tiež ste niektorí vnútorne tak nabudení, že i keď ste šialene unavení – prehadzujete sa v posteli a niečo Vám nedá spať? Je to vysokofrekvenčné žiarenie /vlnenie/, na ktoré už rôznym spôsobom reagujeme. Na svetlo Zdroja.

Je to fyzicky neuchopiteľný nárast vibrácií /kmitočet maličkých žiaričov svetla/, ktorými jemnohmotnieme a zobúdzame sa. Stávame sa citlivejší, cituplnejší, vnímavejší. Školou životov – obrúsenejším kryštálom svetla. Že to nie je o fyzickom veku, ale o niečom celkom inom, najlepšie môžeme odsledovať u detí. U maličkých, či dospelejších jedincov, ktorí sa v hojnom počte práve teraz rodia ako kompletní kozmickí ľudia, aby nám celkom prirodzeným spôsobom ukazovali čo je múdrosťou rozkvitnutá láska :). A mnohí fyzicky dospelí s otvorenými očami a ústami počúvajú, čo hovoria. Rozprávajú o svete zázrakov, tlmočiac do ľudského jazyka komunikáciu s maličkými i veľkými bytosťami sveta svetla, do ktorého mnohí nedovidia. Rozprávajú príbehy z ciest na domovské planéty a späť – na Zem, na ktorej teraz žijú. Nepotrebujú tituly, len tak….jednoducho a prirodzene vedia a s prehľadom sa orientujú nielen vo fyzických, ale i v nefyzických realitách, kde je veda tisícročia pred nami a spiritualita /láska/ na prvom mieste globálne uznávaného rebríčka. A čuduj sa svete :) nielen vo fyzickej, ale i v nefyzickej realite /realitách/ stále všetci žijeme. Tým, že sme ilúzii len-fyzična dlho venovali pozornosť a slepo počúvali, že nič iné nie je – sami sme uverili. V skutočnosti sme bytosti uštrikované z jemných vlákien svetla. Naše telo stále žiari. Vyžaruje lásku, ktorú sme v sebe tak dlho zadupávali, sami sebe navrávajúc, že žiadna nie je. Že prejavenie emócií je len zviditeľnenie vlastnej slabosti. Že cit, či slzy predovšetkým k mužom nepatria. A práve prostredníctvom mužskej energie boli ťahané nitky manipulácie. Tak sme sa donekonečna hrali na niekoho, kým nie sme.

fewa

Sme milujúce bytosti, ktoré v sebe nesú večnú pochodeň lásky. Boli sme len dlho inou hustotou očiek “obháčkovaní” , aby sa skutočné svetlo a tým i holá pravda nedostalo k nám, ale i z nás. Na povrch Zeme, kde žijeme. Dlho sme boli navlečení do nepriedušného, ťažkého skafandra, ktorého váha sa narastajúcimi deficitmi v našich životoch – navyšovala. Dlho sme boli “obháčkovaní” takou hustotou očiek, aby sme nesvietili a skutočné svetlo nebolo vidieť. Aby sme nedosiahli na miesto, kde sa nachádza pravda.

Ako sa vraciame po okružnej dráhe domov, ku Zdroju – očká na uháčkovanom “odeve” do ktorého sme boli zakuklení – sa párajú. “Látka odevu” redne a vznikajúcimi prieduchmi preráža sila i esencia nami sa zviditeľňujúceho svetla. Tým i pravdy, lásky, pochopenia. Iným spôsobom začíname preciťovať a uvedomovať si súvislosti. Pretože…..nič nie je náhoda a všetko so všetkým súvisí. Ani ten maličký kamienok pri ceste neleží bezdôvodne. Je rovnako krásny a potrebný ako drahý kameň, ktorý je “posadený” do zlata, alebo platiny. To je potrebné si uvedomiť. Že i “drobnosti”, ktoré pre mnohých nestoja za povšimnutie sú rovnako krásne a pre človeka dôležité. Ani hory, týčiace sa do závratnej výšky tu nie sú bezdôvodne…..Ani človek nepricestoval na Zem, aby sa len pozrel ako vyzerá a pobral sa preč. Každý máme svoje poslanie. Každý máme svoje vnútorné vedenie – sveta lásky. Svoje Ja, ktoré nás po celý čas sprevádza a pomáha nám rásť a nájsť smer cesty, ktorá je pre nás najoptimálnejšia. Každý máme svoju fyzickú, alebo spirituálnu prácu…….vopred dohodnutú “misiu”. Každý je dôležitým článkom kolektívneho vedomia a Zeme. Článkom reťazca DNA, ktorý aktivujeme.

Začíname samostatne myslieť. Žiarenie štiepiace paprsky fyzického svetla nám rozliepa oči, rozpúšťa blanu zrenice, oživuje pupilárne čidlá zraku, ktorý donedávna spal. Sme hviezdou medzi hviezdami. Len sme boli dlho na inej priečke rebríčka, kde sme si neuvedomovali, kým v skutočnosti sme. Že sme božskí hviezdni ľudia. Že disponujeme všetkými schopnosťami, ktoré vnímame ako zázračné. A to je skutočnosť na ktorú si budeme zvykať. Na prácu i spoluprácu fyzického a nefyzického svetla Zdroja……..

****************************************************

Liečenie sebalásky

Počas predchádzajúcich dní /s dobehom do zajtra/ prebieha na energetickej úrovni – vysokými vibráciami nelineárneho /duchovného/ svetla – liečenie sebalásky. A to u každého človeka individuálne – ako. Netreba zabúdať, že sme kolektívne vedomie a v kolektívnom vedomí sa všetko zrkadlí.

S najväčšou pokorou voči láske, ktorou sme…..na diaľku /komunikáciou cez vyššie Ja, čo si nie všetci uvedomujeme/, ale i osobným kontaktom, prosíme…žiadame o odpustenie. Tých ľudí, ktorým sme v danej chvíli spôsobili akékoľvek utrpenie. To isté prebieha v kontakte samého so sebou, to znamená – odpúšťame i sebe…. ako sme konali, žili, správali sa. Spôsob, akým tento proces očisty prebieha je viac – menej vysvetlením, prečo tomu vtedy bolo práve tak. Je to intímna sebareflexia komunikáciou, ktorá prebieha na fyzickej i nefyzickej úrovni. Vnútorným preciťovaním, uvedomovaním si /čo nám umožňujú vysoké vibrácie svetla, v ktorom sa ľudsky i planetárne nachádzame/ z nás rôznou intenzitou odchádza nahromadený žalospev života /životov/, ktoré máme za sebou i toho, ktorý teraz žijeme….

Ilona (Féwa – 16.1.2015)