Tag Archive | napätie

Jak poznáme, že k nám naše tělo hovoří?

Naše tělo k nám hovoří neustále a to různou intenzitou hlasů. Od pocitů a jemných signálů v podobě přeřeknutí, klopítnutí, bouchnutí se do prstu či říznutí, přes bolest hlavy, žaludku, kostí nebo nachlazení.

Proto nejsilnější uvědomění problému pak formou nemoci orgánů, duševních poruch a tzv. nevyléčitelných nemocí. Nic není náhoda, je to signál našeho vnitřního průvodce, který k nám hovoří přes naše tělo. Přes náš dokonalý nástroj.

To znamená, že každá informace přes naše tělo má určitý význam z hlediska stupně hlasitosti a přesného určení, kdy, kde a proč nemoc vznikla.

Čím více jsme vnímavější a vědomější, tím jemnější signály dokážeme včas rozpoznat a dokonce můžeme časem tyto zprávy vnitřního průvodce, rozpoznat dříve, než sami vzniknou. Naše tělo s námi komunikuje neustále, a pokud mu to dovolíme a naladíme se na jeho signály, stává se náš život zcela otevřený, čitelný a samozřejmě lehčí.

Současnost a budoucnost našeho bytí, je podle mě v přijetí a pochopení samouzdravujících schopnostech našeho těla.

Pokud tuto skutečnost přijmeme a začneme jí následovat, tak se v tuto chvíli stává život lehčím a sebeuvědomujícím. Pokud totiž přijmeme zodpovědnost za svůj život, staneme se i jeho vlastními pány a průvodci. A to je velmi sebevědomý vnitřní stav – plný důvěry a vnitřní harmonie.

Hledáme rovnováhu mezi tělem a duchem, a to je celé to kouzlo bytí tady a teď.

Pro alespoň částečné pochopení toho, jak k nám tělo hovoří, se pokusím zde rozdělit signály na tři základní části. Pokud přijmeme tuto myšlenku a začneme si více všímat singálů těla, dojde nám, že uzdravení máme každý ve svých rukou.

První signály ne-moci / napětí

To jsou naše nepříjemné pocity ve formě signálů jako pocení, nervozita, napětí v žaludku, v zádech, v končetinách (ruce, nohy), ale například i pálení žáhy, úzkostné sny, nevolnost, apod. Mezi tyto první signály mohu zahrnout i dokonce takové přeřeknutí, ale i rozbití talíře, zakopnutí, apod.

Do tohoto typu signálu patří i tzv. zrcadlový efekt, to znamená situace či člověk, který nám odráží něco, co je nám nepříjemné, co není s námi v souladu. Vždy to dává signál nám, ne dotyčnému. Je to signál pro nás, že něco není v pořádku, že něco máme vidět a změnit či přijmout u sebe samých.

To jsou signály, které chtějí upozornit na potřebu změny chování, něco, co není s námi v souladu a chce být zvědoměno a zpozorováno. V tomto případě se jedná o rychlý signál – to znamená, že se to týká momentální situace, kterou nyní uvnitř prociťujeme a lze ji tedy i rychle určit. Je to signál k zastavení se a zamyšlení se nad tím, co nás nyní “ohrožuje”, co chce nyní tzv. zevnitř ven.

Může to být strach z nějaké situace, člověka, schůzky, telefonátu, cesty, osobního pocitu, atd.

Druhý signál ne-moci / poranění

Tyto signály jsou již na úrovni nemocí a musíme počítat s časovým posunem od toho okamžiku, kdy se to, co máme uvidět (pochopit a změnit), stalo a čeho se to týká. Je to další – výraznější signál našeho těla v případě, že jsme ten první nevnímali.

Mezi tyto signály patří například říznutí se, zlomenina, autonehoda, náraz, ale i například skřípnutý nerv, vyhřeznutá plotýnka, vyvrknutý kotník, apod.

To jsou již signály, které nás upozorňují, že je nutné udělat změnu.

Pokud v tomto stádiu učiníme změnu na základě informace, která nám přišla, nedojde nejen k znovuprožití lekce či starého vzorce, ale změna se pozitivně promítne do našeho života. Zde nastal čas se opravdu již zastavit, přerušit rychlost našeho bytí, chování a najít příčinu, kterou máme pochopit a uskutečnit změnu.

Čím napětí uvnitř nás trvá a čím je intenzivnější, tím se časem nahromaděná energie změní v nemoc silnější a začne putovat. Nevyřešení na této úrovni může způsobit pak pozdější “těžší” nemoc či zranění.

Třetí signál ne-moci / orgány

Zde se dostáváme k nejsilnějším signálům těla a to z toho důvodu, že je potřeba nás již opravdu zastavit, ať už chceme nebo ne. A to tělo dokáže přes vážnou nemoc perfektně. Tento typ signálu nás donutí ulehnout – zastavit se na delší čas.

V tomto případě se jedná o nemoci, jako angíny, chřipky, záněty, až po starší signály (čím starší signál, tím je nemoc vážnější) jako nemoci na úrovni orgánů – ledvin, srdce, plic, štítné žlázy, ale i rakoviny, nemoci jater, mozku, oběhové soustavy, žaludku, cukrovky a tak bychom mohli pokračovat.

Také tato fáze slouží k uvolnění napětí, kdy tělo potřebuje vzniklou nahromaděnou energii dostat tzv. z těla ven, a zároveň nás nutí jít do hloubky a uvědomit si, co v našem životě je v rozporu s tím, co si myslíme, co cítíme a co ve skutečnosti děláme. Co v našem životě se stalo jinak, co nechceme přijmout, pochopit, co nás zraňuje.

Nevýhoda je, že v tomto případě budeme muset projít procesem přes staré vzorce a někdy i “bolestně” najít příčinu nemoci a tu zpracovat zviditelněním – jakoby znovuprožitím, přijmutím a nakonec zharmonizováním celého procesu.

Někdy se může jednat i o více nahromaděných stejných lekcí, a tam pak nastupuje delší proces uzdravování. Ale vždy je to závislé na naší otevřenosti, vnímavosti a přijetí vlastní zodpovědnosti.

Co ale proces uzdravování v tomto případě přinese, když ho přijmeme, je celkové zlepšení imunitního systému, vlastní vnitřní obrovský posun a dar transformace. Posílení nás samých a hlubší poznání a žití (užívání si) samotného života.

Závěrem

Rozdělení a vnímání nemocí lze z různých zdrojů popsat odlišně. Snažila jsem se o jednoduchou formu k základnímu pochopení toho, že tělo s námi opravdu mluví, že signály od vnitřního průvodce přes tělo dostáváme neustále, a že jsou to signály vždy jen pro nás samotné. Netýkají se těch druhých, ale nás samých a slouží k našemu růstu.

Dokonce místo určení nemoci ukazuje velice přesně samotnou příčinu nemoci a to i hlediska, zda se nemoc projevuje na levé či pravé straně těla, či v horní nebo dolní části. A také to, zda jsme levák či pravák. A také zda je nemoc projevena v místě kostry, orgánu nebo duševní povahy.

Prostě typ nemoci nám může pomoci k velice přesnému určení, co nám nemoc přišla říci. A když tuto skutečnost přijmeme a tělo vyslechneme, naučíme se ho poslouchat a komunikovat s ním, staneme se pány svého života bez kontroly, manipulace, přehnané vůle a tlačení, ale přes lásku, porozumění a harmonii.

A harmonický vědomý život, to je cesta, kterou věřím, že chceme jít již všichni.

Zdroj: mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

Advertisement

Horoskop na obdobie 3. 9. – 10. 9. 2018

Časová smyčka

Procházíme velmi hektickou dobou, která je vytočená na maximální obrátky a má tak odstředivou silou zbavit od všeho nepodstatného a nepotřebného. Kvadratura s Černou lunou ukazuje na „přecvaknutí“, tedy schopnost z ničeho nic změnit svou reakci. Právě pod tlakem otevíráme své rezervní sily, které jsme schopni využít. Přesto napětí, které má největší dopad na nervový systém přináší podrážděnost, vyčerpanost, nespavost a sklon ke kolapsu. K tomu se pojí projevy emocí ega, arogance, odpojení se od pocitů, což vede k bezcitnosti, cynismu a ironii.

Do toho zesilující aspekt Marse v kvadratuře s Uranem ukazuje na zvýšenou aktivitu, spěch. Kam spěcháme a vlastně za čím?

Vnitřně jsme napnutí jako struna a snadno se stane, že praskne. A i když chceme odpočívat, ono to nejde. Jsme tak rozvibrovaní, že se nemůžeme dostat do klidu, do odpočinku. Nejde nám to, jen tak se pustit napětí. Je to stejné, jako byste se drželi elektrického drátu, který je pod proudem. Také se nemůžete pustit. Musí přijít někdo, kdo ten proud vypne, protože na to jsme krátcí, nebo vás praští přes ruce, aby vás odpojil. Přicházejí proto nečekané situace, překvapení a šoky, abyste byli „vyhozeni“ ze stereotypu a starých naučených zvyklostí. Teď a tady. Naučte se být jen v přítomnosti, jinak je to neúnosné.

Také mě chodilo velmi mnoho informací o následném týdnu, když jsem připravovala tento horoskop. Byla to velká záplava informací a vhledů. V kolektivním vědomí je rozbouřená hladina informací, díky novým impulzům z vyšších rovin. Přichází nová vlna energie, která tady na zemi ještě nebyla. Lidské vědomí, informační pole, tělo a emoce nemá žádnou zkušenost s touto novou energií. Může vám proto někdy připadat, že celému světu kolem sebe nerozumíte a nerozumíte ani sobě.

Černá luna je v konjunkci s Mínusovým uzlem a ukazuje na energie, která vede k tomu, abychom mohli projít branou. Co jsem viděla, popíši obrazně. Minulost, která nás nějakým způsobem drží, se zopakuje, nastane podobná situace. Vy v té chvíli máte udělat jinou reakci než dříve a tím se osvobodíte od své minulosti. Dojde k nějakému pochopení, prozření, o co jde. Je tady potřeba být v bdělosti, protože se můžeme zachovat stejně a tím v držení minulosti zůstaneme. Přirovnám to k technice regresní terapie, kde stále jedno trauma procházíte znova a znova do kola, až to vaše ego přestane bavit a emočně přecvakne do jiného postoje. Hezky je to zviditelněné ve filmu Doctor Strange.

Může se objevit stará bolest, zranění, člověk, místo, kde je potřeby něco přepsat. Lidé, kteří mají otevřené vědomí, mohou prožívat nový stav vědomí, který prochází přes pocit prázdnoty – nic. Ta může být až děsivá, ale v prázdnotě – v nic se vše zrozuje a vše obsahuje. A právě tato energie se dotýká lidského vědomí. Možnost dotknout se stavu nic – absolutního klidu, který odpojí rozvířený chaos kolem vás. Dostanete se do centra, středu víru, kde panuje absolutní klid. Pak situace, a i sebe vidíte jasně. Pozorujete manifestaci nekonečných možností božství v lidském projevení.

Ano, teď si řeknete: „Jak to poznám, co mám udělat? Vždyť si nepamatuji, co bylo v minulých životech, v dětství, co mám v podvědomí.“

Není potřeba vědět a je možno se dopředu na to připravit. Požádejte, aby v dané pro vás důležité a zlomové chvíli, která přijde, jste byli ve spojení s jemnohmotným Bílým Mistrem, který vás touto situací provede. Představte si, jak vnímáte a cítíte skrze své tělo, intuici, emoce vedení Bílého Mistra. Odevzdejte se jeho Moudrosti.

Svět Bílých Mistrů nad námi bdí a pomáhá, aby lidstvo došlo k pochopení, prozření a k naplnění svého poslání. Lze s nimi navázat kontakt. Pak nechte s důvěrou život běžet.

Slunce, které je v opozici s Neptunem do 13. 9., je odraz potřeby odevzdat se a při „nevím“, jen důvěřovat. Harmonický aspekt od Jupitera 2. – 20. 9. přináší naději, optimismus a štěstí. Jsme pod ochranou a vše, co se děje, vede k vývoji. Štěstěna stojí při nás. Slunce v harmonii na Pluta 3. – 19. 9. ukazuje na projevení transformační síly, odvahy, silné vůle a projevení síly svého Ducha. Být v souladu s osudem a s Bohem.

Merkur – mysl vytváří velký trigon s Uranem a Saturnem. Jak Merkur přejde 6. 9. do znamení Panny, zesílí tento trigon a přinese nové pochopení, moudrost. Jsme silně spojeni se zemitou energií, která pomáhá uzemnit, aby bylo snáze usazeno do hmoty a těla. Můžeme mít prožitek jasnosti! Je důležité, aby lidé praktikovali. Použili své poznání, uvědomění do každodennosti. Vědět prostě nestačí! Žij to!

Je zde krásný potenciál k otevření nových cest. Opusťte hodnocení, co máte či nemáte, co je nebo není spravedlivé, jestli je někdo dobrý či zlí, vědomý či nevědomý. Dejte se do služby životu, ať skrze vás je projevené božství. A možná prvním krokem je se rozhodnout, konat a jednat stejně jako božství.

9. 9. ve 20: 01 hodin nastává novoluní v Panně na sabiánském symbolu: „Tabulka Ouija“. Klíčová myšlenka: Schopnost kontaktovat hlubší, nepřístupná místa nevědomé psyché a vnímavost vůči okultním náznakům a znamením. Jedná se o symbol, který předznamenává stav přechodu, který klade důraz na pasivní otevření se neznámému a novému. Rozpoznat, vnímat a následovat vnitřní vedení.

Novoluní je posíleno harmonickým aspektem Jupitera a Pluta v opozici na Neptuna. Mocné a velmi požehnané novoluní k prožitku nového prožívání sebe sama a uvědomění si svých plodů života. Obrazec horoskopu vypadá jako diamant.

Vystoupení z domněnek a prožití srdcem kým skutečně jsem v tomto světě. Jsem a nejsem z tohoto světa. Vzestupný uzel ve Lvu ukazuje, že je velmi důležité prožití srdcem, jít cestou lásky. Je třeba aktivovat v sobě srdečnost, šlechetnost a prožít pozemské bytí v radosti a síle tvoření.

S Láskou, Petra Nel

 

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Částečné zatmění Slunce – novoluní 11. 8. 2018 – Veronika Navrátilová

V sobotu 11. 8. 2018 nastane novoluní, které je zároveň částečným zatměním Slunce, na 18. stupni znamení Lva.Tím končí letní období tří zatmění.

Tento čas je pro mnohé z nás náročný, většina planet je retrográdních, Mars zůstává v kvadratuře na Uran velmi blízko naší Zemi. Převažuje jangová, mužská energie a hlavně ohnivý živel. Vždyť novoluní se odehrává ve Lvu, v kvadratuře na Jupiter, což posiluje ohnivý charakter.

Všichni tuto energii určitě vnímáte. Máme extrémní horké počasí, požáry u nás i ve světě, a zrovna tak to působí i uvnitř nás samých. Vzhledem k astrologickým konstelacím můžeme být častěji vychýleni z rovnováhy, iritováni, frustrováni, v nás nebo kolem sebe vnímáme zvýšené napětí a výbuchy hněvu, díky rozsáhlé retrograditě planet se věci nehýbou. Může docházet k náhlým událostem, které potřebují okamžité řešení, ale díky dovoleným musíme čekat, hledat alternativní a frustrující řešení.

Zatmění ve Lvu je energie hodně spalující a stravující, je potřeba ji v sobě nedusit, nepotlačit, ale pokud možno volně vypustit. A tam může být v těchto týdnech problém. Ve vědomém ovládnutí tohoto živlu. Pokud se sebou pracujete, měli byste se v těchto dnech snažit maximálně krotit a nahromaděnou energii pouštět rozumně, pomalu, vždy s upřímným motivem nezranit a neublížit, i když máme pocit, že nám druzí ubližují. Nenechte se zatáhnout do této hry naší mysli.

Ohnivý živel má za úkol spálit veškeré toxiny v naší mysli, vyplavuje je a my bychom je měli vědomě nahradit. Jakékoli hry ega, kdo zvítězí, jsou neléčivé a tvoří jen další nános toxicity. Mysleme na to. Pokud máte v sobě nenávist, zášť, časem nahromaděné problémy v individuálních oblastech, zatmění je vynese na povrch a bude vás s nimi konfrontovat. Akutnost a naléhavost postavit se i k vážnějším problémům správně a bez afektu je na pořadu příštích dní.

Měli bychom přestat uplatňovat ve svých životech oheň k výbuchům nekontrolované egoistické pýchy, kde vnímáme život jako jeviště se sebou samým v hlavní roli. Přestaňte lpět na své pravdě, je jen částí celé pravdy. Zkuste stále vyzařovat vřelost, která přitahuje jiné. Tak získáváte vy i druzí.

Lví novoluní uprostřed léta nás láká k nejrůznějším hrám a zábavám. Ty by se však měly přenést do našich celoročních aktivit, protože k celistvosti osobnosti musíme do života začlenit všechny potenciály zvěrokruhu. A Lev chce zábavu a radostnou aktivitu. Žijeme v době, kdy není čas na nic jiného, než na práci a povinnosti. Většina z nás, když slyší otázku: “Tak copak jsi dnes dělal/a?“ má hned v rukávu odpovědi, které dokazují, že jsme nemarnili svůj čas. Odrecitujeme seznam úkolů, které jsme splnili a zařídili, protože přiznat otevřeně, že jsme se celé odpoledne dívali na film nebo poslouchali oblíbenou hudbu je pro rodinu ve většině případů nepřijatelné. Navykli jsme si zábavu odepsat jako ztrátu času. A i takto potlačovaná „nedůležitá“ potřeba hrát si a bavit se musí zákonitě vyrazit na povrch nevhodným způsobem. Jednou je to nutkavé nakupování, podruhé nevěra a potřetí třeba syndrom vyhoření.

A když se lidé rozcházejí nebo na konci svého života vedou rozhovory se svými blízkými, mají pro ně největší váhu okamžiky, které společně trávili ve chvílích volna, v čase vyhraněném pro zábavu a radost. Nepřemýšlí, jak pracovali, uklízeli a dělali všední povinnosti. Přemýšlí o tom, jak brávali děti na výlety a podobné zážitky.

Abychom si mohli „něco dovolit“, často právě opomíjíme a zanedbáváme své blízké. Jsme přesvědčeni, že to děláme pro ně, ale oni nejvíc stojí o nás.

Proto nezapomeňte i ve zbytku roku na lví oheň, na prázdninové naladění. Zábava je jednou z prvních věcí, které se v životě naučíme už jako děti. Je naprosto přirozená. Je zdravým projevením znamení Lva. K tomu vyplavuje endorfiny, které se svým složením podobají morfinu a fungují jako přirozená analgetika. Cítíme se potom dobře.

Navíc lidé, kteří si málo hrají a berou se příliš vážně, jsou z velké většiny ve vleku ega a lpění na sobě samém.

Krásné a hlavně hravé novoluní, milí přátelé.

Zdroj: http://ctuhoroskopy.cz/

Horoskop na obdobie 16. 10. – 22. 10. 2017

Turbulence

Slunce v opozici s Uranem v tomto týdnu vrcholí. Zmatek a chaos proto kolem vás graduje. Vnitřní neklid je velký, protože energie Urana je velmi silná. Je to nová kvalita energie, která byla zaktivována v minulém týdnu. Můžeme cítit vnitřní napětí, neklid a rozvibrování. Tato energie má vyšší vibrace, proto na ni můžeme reagovat vnitřním napětím a neklidem. Pocit, že se něco musí stát. Je to, jako když jdete na první rande, první den do školy, do nové práce, prostě nevíte, co vás tam čeká. Jste nervózní. Poprvé prožijete to, co jste nikdy neprožili. Společensky to bude týden velmi bouřlivý. Lidé budou jednat velmi afektovaně, popudlivě a absurdně. V přírodě se také tlak projeví a mohou se objevit další zemětřesení a hurikány.

Merkur 17. 10. přestupuje do Štíra do konjunkce s Jupiterem. Sejdeme více do hlubin sebe sama. Mysl může „ztěžknout“, ale konjunkce s Jupiterem přinese zmoudření a pochopení svých vnitřních temných, negativních procesů. Když jim porozumíme a podíváme se na ně optimisticky, uvědomíme si, že pracují pro naše dobro.  Opatrně na živení a zveličování negativních myšlenek, pesimismu a touhy se pomstít. To by bylo uvíznutí v negativní polaritě Jupitera – zveličování a nesoudnost.

Mars je v opozici na Chirona a v kvadratuře na Saturna a také v kvadratuře na Černou lunu 14. – 22. 10. Ego, vůle, mužský princip, tělo je pod velkým tlakem. Tady opravdu velmi záleží nakolik má člověk zvládnuté ego, sobectví, agresivitu a sexualitu. V nižší formě se to může projevit jako zvýšená kriminální činnost a násilí. Největší krutosti je bohužel schopen právě člověk.

Je důležité umět stát ve své síle, postavit se za sebe, za druhé. Nepropadat mocenskému principu zasahovat do svobodné vůle druhého, ale zároveň si nenechat ubližovat a zasahovat do svého prostoru. Tady je nutné se vymezit! Muži mají nyní o něco těžší pozici, protože budou velmi konfrontováni s Bojovníkem ve svém nitru. Jak správně používat svou mužskou sílu? Co to je mužská síla? Ženy se budou dotýkat svého strachu z mužské fyzické síly, agrese a zneužití.

Opozice Chirona přichází na podporu léčení mužské síly, mužského principu. Síla vůle, kterou je možné doplnit soucitem a ohleduplností. Přepadnutí do příliš velkých emocí by přineslo postoj oběti, která naprosto devastuje mužskou sílu. Hledání hranice bojovníka – ochránce. V ženách probíhá léčení jejich vnitřního muže.

Novoluní ve Vahách nastává 19. 10. kolem 21. hodiny na sabiánském symbolu: Letadlo stoupá vysoko k jasnému nebi. Klíčová myšlenka: Vědomí schopné přesáhnout konflikty a tlaky osobního života.

Toto novoluní je v harmonickém aspektu na Černou lunu a v opozici s Uranem. Tímto se ještě zvýrazní osudové změny, chaos a osvobození. Ať chcete nebo nechcete, udějí se ve vás procesy, které jsou zásadní pro změny vaší budoucnosti. Přijdou zásadní situace, impulzy, nápady a vize, které povedou k rozhodnutí. Harmonický vliv Černé luny ve Střelci povede k prožitkům uvědomění si své pravdy, víry a naděje. Čemu věřím a na čem svůj život stavím. Je to důležitý zlom života. Svobodnou vůli máte pouze v tom, jak reagujete na to, co k vám přichází do života. Vyhněte se soudu, co je dobré nebo špatné! Respektujte různorodost možností, ale vy si volte, co chcete žít, jaká je vaše pravda a podle toho konejte. Když přestanete hodnotit okolí, ale i sebe, začnete být zodpovědní za své rozhodnutí a budete volit, čemu dáváte pozornost a energii, tím přestanete roztáčet kola své karmy negativních situací, které máte ve svém životě stále dokola.

Po celý říjen působí Černá luna v harmonii s Uranem, což znamená, že vše se má dostat do PRAVDY. Tím se dostáváme do osvobození se. Energie Urana je velmi rychlá a radikální, vede k nalezení jiných ještě nepoznaných možností, způsobů, cest. Nové možnosti a řešení se projeví.

Venuše přestoupila již do znamení Vah, kde je ve svém znamení. Venuše (láska, hodnoty, ženský archetyp) je ve své síle, ve svém potenciálu naplnit harmonii a rovnováhu.

Mars 22. 10. vstupuje do znamení Vah, což ukazuje na hledání rovnováhy a oboustranného vítězství. Mars je ve Vahách v pádu – oslabení. Mars – bojovník a znamení Vah – harmonie, mír, jsou v rozporu. Mars se nemůže projevit přirozeně. Hledá správné použití své vůdčí energie v zájmu celku.

Slunce vstupuje do znamení Štíra 23. 10. hned krátce po půlnoci a na toto se podrobněji podíváme příští týden. Slunce se každým dnem přibližuje k planetě Jupiter a vytváří konjunkci, která se v plné síle naplní v příštím týdnu. Přesto již tento týden všechny události vedou k procesu změny, která povede k růstu a k pozitivnímu naplnění.

Přeji vám bdělý a láskyplný týden. S láskou Petra Nel

 

 

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: č. účtu: 8274212621/5500, IBAN: CZ 1755 0000 0000 8274212621, Raiffeisen bank, a. s., SWIFT: RZBCCZPP, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem. autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Astro na období 17. až 23. červenec 2014

Tento týden je celý ve znamení kvadratury Mars – Slunce, mezi znamením Vah a Raka. Tím pádem se potřeby páru, dvojice, manželů snadno dostávají do napětí s potřebami rodin, domova a dětí, a tímto způsobem mnozí lidé odvádíme práci, která je nutná a potřebná, proto, aby se obrousily hrany našich požadavků, našich deficitů a nastolila důvěra v soulad.

Je přirozené, že požadavky žen na muže, s ohledem na domácí potřeby a povinnosti mohou být nejsnazší roznětkou tohoto napětí, ať už jde o péči o domov, pomoc s domácnosti, sdílený čas anebo peníze, směřované domů. Mnohdy přitom stačí poskytnout potřebné vysvětlení, laskavost a úsměv, aby se vzájemné potřeby podařilo zharmonizovat. Avšak Mars kvadrát Slunce nás tahá více do netrpělivosti, podrážděnosti, postojů obrany či nevyjádřené agresivity.

Není doba na silová řešení. Jakkoliv se Vám může zdát, že podněty k nim přicházejí každou chvíli.

Antonín Baudyš

couple picture

 

Horoskop na obdobie 7. 4. – 12. 4. 2014

Duchovní růst

Slunce se odpoutává od Urana a vytváří opozici s Marsem (do 14.4.). Chaos se bude zmírňovat, ale nastoupí napětí, neklid, impulzivnost a „špatně“ nasazená energie. Plýtvání, únik energie.

Podrážděnost a agresivita, které vystoupí do popředí, přinesou jednostranné a prudké reakce, které mají svůj původ v pudovém. Zviditelní se egoistické a pudové složky. Tento aspekt značí konflikty, hádky, nedorozumění a boje. Zviditelňuje se více sexualita, která je vedena spíše pudem než láskou, se sklonem zažít dobrodružství nebo na druhé straně žárlivost.

Opozice Marse na Slunce ukazuje na velmi aktivní dobu, která je pod tlakem. Nahrne se na vás tolik aktivit, povinností, že nebudete vědět, co dřív. A když se to dostane až za hranici vašich možnosti, začnete se bránit útokem. Tento aspekt značí až možnost vyčerpání životní síly, a tím pádem sklon k horečnatému onemocnění, zánětům a úrazům. Agresivita bude rozbrnkaná kolem nás, bude potřeba prosadit své ego. V této době se ukáže, na kolik máte srovnanou agresivitu, vztek, nenávist, zlobu, pudy. Pokud někde v sobě z těchto témat máte potlačeno, určitě to vyjde na povrch.

K tomu se od 9. 4. do 18. 4. přidá Merkur konjunkce Uran. Uran – změna, chaos, rozšířené vědomí a Merkur – mysl. Ve spojení těchto dvou planet přichází změna stavu vědomí. Přichází bleskové nápady a jejich naplnění. Otevírá se intuice, síla a nové poznání. Spontánnost přeje k pravdivosti a k osvobození se od naučených forem a zvyklostí. Tím, že tato konjunkce je v Beranu, prochází to skrze Já, rozhodnutí, prosazení. Snadné, rychlé a přímé rozhodování, rychlost. Opatrně na zbrklost. Tento aspekt též symbolizuje „blázna“, který dělá nepochopitelné a především nelogické věci. Pokud vám budou chodit vize a nápady, pište si je. Objeví se hodně inovativních možností, objevů a pravd. Pravda vyjde najevo.

chaos7

Tím, že tato konjunkce je v kvadratuře na Jupiter (zveličování), tak si někdy opravdu můžeme připadat, že svět je velký blázinec. Sobecké prosazování své nezávislosti a strachu se závazat může nabrat gigantických rozměrů.

Tento aspekt značí růst vědomí lidí, ať chtějí či nechtějí, prostě se to stane. Ten, kdo dokáže být bdělý, projde dobu s větším pochopením. Ten, kdo se tomu brání, tam učiněno – vykonáno a v jeho životě se vytvoří zmatek a rozboření starých struktur.

To, co nás ochraňuje a podporuje, je konjunkce Venuše s Neptunem v Rybách. Bezpodmínečná láska a milost. Odevzdání se s důvěrou v život, božskou prozřetelnost a bezpodmínečné přijetí situací.

Jsme učeni být v „tady a teď“ a v naprostém opuštění jakýchkoliv přání, představ a plánování.

Přijímat život tak, jak přichází. Bez hodnocení a s plnou důvěrou, že je to v pořádku, i když tomu nerozumím.

Přichází sem hodně energie lásky Božské Matky.

Zároveň se můžeme dotknout v sobě bezpodmínečné lásky, hloubky milosti a projevit ji druhým.

12. 4. – 4. 5. 2014 začíná působit Kosmický kříž – vysvětlení viz. samostatný článek v sekci Články.

Pěkný týden. Nel


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

 

Hyperfrekvencia spirituálnej čakry – odkaz od Féwy

Ste v stave očakávania. Je to rastúce napätie nielen na fyzickej, ale i na duševnej úrovni. Emócie, ktoré vo vás momentálne rozvibrovávajú každú bunku, sú  – vysokou frekvenciou sa aktivujúce spirituálne čakry. Súčasne sa jedná o aktivujúce sa spirituálne čakry matky Zeme. Je to simultánny emocionálny tlak troch dimenzií. Ich úrovní vedomia. Spirituálne ste absolútne pripravení prijať novú frekvenciu Zeme, mentálne sa nachádzate akoby v troch časových vrstvách. Jedná sa z toho dôvodu o výrazný tlak a zároveň spomaľovanie. Čo spôsobuje, že Vaše myšlienky majú chvíľami stopku /to sú výpadky pamäti, mierna dezorientácia, ospanlivosť až celková otupenosť, útlm počas dňa. Na druhej strane nočná vybudenosť/. Je to stav emocionálnej roviny, kedy u Vás prevláda spirituálno, duchovno a súčasne rastie tlak odchádzajúcej hmotnej mriežky, ktorá Vás ale neustále drží ako v kliešťach. Na fyzickej úrovni pribúda tlak v hlave, chrbtici, hrudníku /srdcová čakra/. Simultánne podtlakovanie a súčasne pretlak oddeľujúcej sa hmotnej a nehmotnej úrovne tela a vedomia.

Je to stav, kedy ste už plne koncentrovaní na prenos myšlienok na diaľku – na telepatickú bezpriestorovú a bezčasovú komunikáciu, ale zároveň používate svoju reč. Artikulačne vyjadrujete neustále túžbu byť mimo nízkej frekvencie, zdieľate svoje emócie, ktorými udržiavate potrebnú frekvenciu a čistíte prípadnú negativitu. Vy, ktorí udržiavate už veľmi vysokú spirituálnu hladinu vedomia ľudskej populácie medzi sebou komunikujete na vyšších úrovniach. Sem – tam zablúdi do vyšších frekvencií ten, kto nechápe. Nedokáže obsiahnuť svojím vedomím proces. Nahliadne, položí “na stôl” svoju dávku múdrosti,  “pozbiera” informácie, ktoré sú pre jeho vzostup potrebné. Je na ceste rastu a táto cesta je pre všetkých otvorená. Ponúka možnosť byť súčasťou, aktivovať svoj energetický potenciál. Otvárať svoj slnečný chrám.

Netreba zabúdať, že hmotná mriežka je precízne vrastená, vsunutá do vedomia jednotlivcov. Spirituálne čakry v 3D realite, jej nízkej frekvencii, dlho stagnovali. Boli uspané. Dlho trvalo, kým sa človek opäť začal budiť. Svojou snahou pochopiť evolučný zámer. Snahou byť jednotný a opäť tým, kým v skutočnosti je. 

Matrica novej ľudskej sféry, jej jemnejšej optiky, širšieho záberu vedomia je syntézou pôvodnej a novej vedomej sféry. To znamená, že je odrazom, zrkadlením, prekódovávaním, prekopírovávaním pôvodného stupňa vedomia s pridaním vyššej svetelnosti. Vplyvom žiarenia galaktického stredu sa týmto spôsobom aktivuje nová štruktúra krištalickej mriežky /všetko zabudnuté/. Jedná sa o proces dematerializácie predchádzajúcej funkčnosti vedomia, kedy sa myšlienka kontaktuje s rastúcou frekvenciou srdcovej čakry a zjednocuje sa s ňou. Presúva sa cez svetelnú čakru /je medzi 4. a 5. čakrou/ do srdca, ktoré je centrálnym miestom novej vysokovedomej tvorivosti. Žiarením galaktického stredu sa aktivuje epifýza – ľudský kvet života. Intenzitou žiarenia a súčasne integritou spirituálneho sveta, to znamená všetkých bytostí, ktoré človeku na jeho evolučnej ceste pomáhajú. Hlava je v energetickom slnečnom ankhu, ktorý má tvar slzy. Slza ústí do srdca, do jeho krištálu a súčasne do stredu fyzického tela. Línia čakier /stredový čakrálny prúd/ sa žiarením galaktického stredu aktivuje, to znamená, že vyžaruje rovnako ako galaktický stred zodpovedajúcu frekvenciu. Táto energetická čakrálna línia je spojená s jadrom matky Zeme a súčasne prostredníctvom spirituálnych čakier /nad hlavou/ sa spája so stredom všetkého čo je božskou esenciou. Absolútny stred fyzického tela je stredom zrenice Mer-Ka-By /solárnej jednoty/ – dvoch proti sebe rotujúcich svetiel, ktoré rozžiarujú krištalickú dimenziu. Jedná sa o frekvenciu, ktorá vibruje na všetkých úrovniach. 

V tomto štádiu zmien /čakania/ je dôležité udržiavať potrebný balans. Absolútne odmietanie jednej, alebo druhej hladiny frekvencie Vám skutočne nepomôže. Každý má na Zemi svoju úlohu, konkrétne poslanie. Ale všetci, ktorí výšku frekvencie udržiavame  – súčasne čistíme vedomie ľudskej populácie od negativity a strachu. Spôsobom, ktorý si mnohokrát ani neuvedomíme, alebo podľa potreby /vzhľadom na komunikáciu 3D reality – slovne/. Intuitívne vieme presne, kedy a čo je dôležité. Vnímajte krásu prírody, vychutnávajte  si všetko pozitívne. Preciťujte cez emócie matku Zem. Všetky pozitívne emócie, ktoré vo svojom srdci nesiete, vyžarujte do galaktického priestoru. Je to veľmi dôležité. 

   Skúste sa ponoriť do svojho vnútra. Do svojej slnečnej čakry. Predstavte si, že vchádzate do slimačej ulity. Kráčate jeho špirálou, tunelom času plným radosti, nádhernej prírody  – so Slnkom nad hlavou. Zatáčajúcou sa špirálou smerujete stále doprava. Špirála sa zužuje, svet sa zmenšuje a Vy s ním. Len Slnko žiari rovnakou láskou. Zlatisto – bielou. Celého Vás zaplavuje, objíma, hladká. Ste len Vy a jeho láska. Ste ničím a nikým neohraničenou energiou. Ste v strede ulity svetelnej esencie všetkého, čo je, LÁSKOU. Nevnímate, že rotujete nepredstaviteľnou rýchlosťou, odstreďujúcou pôvodný hmotný zámer.  Ste vretienko všetkých emócií, ktoré láska tvorí. Ste žiarivou Mer-Ka-Bou. Tancujete najkrajšiu piruetu svojho života. Keď spomalíte, zastanete, rozhliadnete sa vôkol seba – budete opäť na krištalicky čistej Zemi  – v objatí svojho skutočného vysokovedomého Ja.

S láskou Féwa

Zlatý vek – energie zmieru

Všichni, více či méně, si uvědomujeme neúnosnost napětí, které se v životech našich i v celé lidské společnosti nahromadilo. Víme, že tento stav se musí změnit, pakliže jeho změnu nevnímáme již nyní. Spojujeme to s příchodem tzv. Nového, zlatého věku nebo s transformací vědomí.

Každá změna ve viditelném a hmotném spektru se však uskutečňuje až tehdy, když se s negativními projevy hmoty smíříme a tak vyrovnáme právě ono napětí. Pokud jsme se tedy domnívali, že ze světa zmizí násilí a války, vraždy, utrpení a bolest dříve než k tomuto smíření se a vyrovnání dojdou všichni lidé na naší krásné planeto-hvězdě Zemi, sami jsme tak oddalovali tuto možnost změny v nás i u ostatních.

Pokud jsme skutečně smířeni se vším v našich životech, potažmo v životech ostatních, tak nám již přece nezáleží na ničem co se v nich odehrává. Již nesoudíme co je špatné a co dobré. Již vidíme ve všem přínos a projev vděčnosti. Teprve tak vyrovnáváme jakoukoli energetickou nestabilitu, teprve tak mizí veškeré projevy, které dosud tvořily negativní napětí.

A k tomu je potřeba ponechat vhodný čas a prostor. Lidská těla jsou ve stálém procesu vývoje, procházejí stálou změnou, jelikož existují pouze v čase. Každý můžeme měnit své okolí pouze svým vlastním příkladem a tak ponechme ostatním potřebný čas a prostor, smiřme se se vším co k nám přichází a vnímejme to přinejmenším posilujícím, po vzoru starých mouder a pořekadel našich předků „co tě nezabije, to tě posílí…“

Žijme svůj vlastní a osobní Zlatý věk. Žijme ho s těmi, kteří jsou již ochotni být se vším smířeni a tak dokáží žít i s námi smířlivě. Vnímejme ve válkách a násilí potřebný nástroj pro ty, kteří ke smíření potřebují ještě víc času. Vždyť přece víme, že nic se neděje náhodou a každý si přitahuje přesně co si přitáhnout má. Čím tomuto procesu ponecháváme větší prostor a svobodu, tím k tomu samému mohou ostatní rychleji docházet.

Tím se tak i krátí čas, který je potřebný k tomu abychom mohli všichni být obyvateli hvězdy Země, která vyzařuje do celého univerza energii pospolitého mezilidského sdílení.

v projevenosti lásky

pepa – peptahra  – vďaka :)

Požehnanie rozčarovania

Ty věci, které si získají vaši pozornost, jsou vytvořeny jistým napětím či odporem. V přítomnosti strachu je proud energie přerušen  a dochází k okamžiku transformace. Vyberete si strach nebo něco, co jej přesahuje? Strach je pro nás přece jen známým společníkem a jeho přítomnost je trvalá, zatímco  stezka, která ho přesahuje, vede do neznámaPnutí, jež vnímáte jako potíže, nepohodu a rozčarování, je vlastně požehnáním, které vám ukazuje, že vaše realita není v souladu s vaší energetickou frekvencí.

Jakmile  se vaše frekvence zvýší a vy umožníte integraci nových energii do své bytosti, vzniká napětí kdekoliv, kde se tyto střetnou s vaší stávající frekvencí.  Iluze, v níž žijete, s vámi již nerezonuje a vy nejste schopni ji nadále udržovat. Nyní jsou nezbytné nové volby, nová přesvědčení a nové myšlenky, které by podpořily novou realitu, kterou si pro sebe přejete, což pak vede k vytvoření nové iluze. Veškerý život je pouhou iluzí, paradigmatem, jež si vytváříte prostřednictvím frekvencí své energie. Jste-li rozčarováni, znamená to jednoduše, že nejste již schopni živit svou stávající iluzi.

Každá iluze vyžaduje neustálý proud energie, jenž by ji vyživoval. Iluze podporovaná strachem, bolestí a dramaty, je vytvářena, když  vy v těchto energiích jste.  Okamžik, kdy cítíte, že vaše iluze už nefunguje, je bodem, kdy jste se od této iluze odpojili a vaše duše vás vyzývá, abyste navázali spojení s vyššími energiemi, rozšířili svou vizi ohledně svého života tak, aby byla v souladu s novou frekvencí, abyste byli ochotni do své bytosti vpustit více světla. Rozčarování můžete chápat jako selhání… nebo také jako božské požehnání.

To, co vidíte jako problém, je pouze procesem odpojování, jenž je nezbytný k tomu, abyste se mohli spojit s něčím jiným. Celý život je proudem energie, který musí pokračovat ve svém vzestupu do vyšších frekvencí. Právě tam, kde vás vaše iluze ukotvila v konkrétní cestě, je oblast, kde ucítíte napětí. Jakmile se odpojíte a necháte svou energii rozšiřovat tím, že si dáte záměr ohledně nového směru své cesty, vytvoříte pnutí, jehož účelem je vám ukázat, kde musí nastat odpojení a nové připojení. Přijměte to s radostí, protože je to potvrzením vaší vlastní transformace. Pak si vyberte svou novou stezku a dovolte, aby se nové úrovně iluze staly vaší realitou.

Jennifer Hoffman/AA Uriel

Copyright ©2011 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. www.urielheals.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)