Tag Archive | myseľ

Jsme bytosti hodné lásky – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, proces vzestupu, který zažíváte, vám otevírá dveře do jiných dimenzí. Vaše fyzická těla se mění, stáváte se lehčí ve smyslu toho, že tělo mění své složení. Toto může být pozorováno nejen vámi, ale také se mohou začít objevovat informace, které toto tvrzení podloží. Mysl však, ať chcete nebo ne, velice zásadně ovlivňuje vaše životy. Někteří se řídíte tím, co si myslíte a to je zásadní problém, neboť nastává zkreslení. Prvotní je vždy vnitřní naciťování a spojení se svou duší. Tento čas vás v tomto velice prověřuje, neboť se k vám dostává mnoho informací, které vás však svou podstatou mohou odchylovat od směru vaší cesty. Podléháte svodům života a věříte tam, kde byste měli pochybovat.

Lidé Země, otočte svůj zrak do sebe samých. Co tam vidíte? Jste šťastní a spokojení? Dokážete si stát sami za sebou anebo svůj život odevzdáváte jiným? Máte před sebou náročné dny a týdny. Je tu změna, která vás některé může zastihnout zcela nepřipravené, může být změnou zásadní a dá nahlédnout pod pokličku současného dění. Sami mnohdy nedokážete rozpoznat, kudy vede vaše cesta. Občas jen tušíte, často tápete. Dokážete se všichni spojit, dokážete však také mnohdy zcela nesmyslně trvat na své pravdě. A neochota připustit si svou omylnost může vést k zásadním rozporům mezi vámi. Dávejte pozor, co se kolem vás děje, neboť čím více se strachujete sami o sebe, tím více toto projektujete do svého okolí. Některé maličkosti vás dokáží totálně rozhodit. A proto se zaměřujte se na ty, které vás dokáží naplnit až po okraj.

Lidé Země, jste spoutáni svými touhami, nezměrná síla vás dokáže dovést k tomu, abyste jich dosáhli. Je však na místě tuto sílu spojit a zaměřit jiným směrem. Vy všichni, kteří toto uděláte, můžete pohnout světem. Máte před sebou čas, kdy se hroutí jistoty a domnělí vůdcové vás chtějí nasměrovat do světa, který nemá budoucnost. Záleží však jen na vás, zda dokážete prohlédnout a zda dokážete obrátit kartu ve světě, který míří ke zkáze.

Lidé Země, je čas, abyste splnili svou misi. Duše se vracejí rychleji, než je obvyklé. Ti, co odchází, již směřují do jiných světů. A frekvence odchodů se ještě zvýší. Plány některých duší se hroutí, neboť nezbývá energie a proto přibývá těch, kteří odcházejí svou vlastní rukou. Duše odstaví tělo a přichází tak o možnost dokončit svou cestu. Vy však potřebujete svá těla a potřebujete je zdravá, nikoli uměle pěstovaná. Dbejte na své zdraví, lidé Země. Dbejte také na to, abyste dokázali sami sobě, že jste bytosti hodné lásky. A tu lásku si navzájem dávejte. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Advertisement

Co se po nás chce? – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, v tomto čase každý touží po návratu ke klidu a do normálního života. Dochází k dočasnému uvolnění a mnohde upadá ostražitost, která byla součástí lidských myslí během posledních měsíců. Svět emocí se však vymyká kontrole, emoce se valí ven jako lavina. Některé lidské bytosti jsou vedeny do zkázy, avšak vnímají to jako záchranu. Přesto si tuto cestu jako duše vybraly. Tento čas prověřuje každého, jakým směrem se chce vydat. Ti, co uvěřili záchraně a nechali své životy jiným, budou v šoku, neboť ze dne na den přijde obrat. Tento obrat bude spočívat ve změně informací. Již nyní jsou informační toky jako na houpačce. To, co bylo pravda, se postupem času ukáže jako lež. A vy, lidé Země, jste skrze prožívání těchto situací vedeni k tomu, abyste na základě svého vnitřního vyzařování byli navedeni na cestu do své reality.

Každý si svou realitu tvoří svým smýšlením. Stále častěji jsou však lidé zmateni, neví, čemu věřit, neví, kam se obracet. Chaos uvnitř pak také přináší chaos ve vnějším světě. Vše se materializuje silou mysli a silou víry a tato síla je nezměrná. Co máte ve své mysli vy? Jaká je vaše realita? Zaměřte se na to a uvědomujte si to. Jsou situace, kdy oči vidí a uši slyší. Je však možné i přesto stvořit iluzi, která dokáže smysly oklamat. Iluze, která vede k tomu, abyste uvěřili. Proto je potřeba otevírat se všem možnostem řešení, nic neodmítat, dokud to nebude ověřeno. Neodmítejte kvůli své pohodlnosti a mnohdy lhostejnosti hledat zdroje informací. Tak, jako otevíráte srdce, tak otevírejte také všechny vaše smysly. Věci nejsou jen černobílé. Je zde celá paleta barev v tomto světě a každý z vás si může vybrat, jak chce tento svět vnímat.

Ptáte se, co bude dál. Existuje nekonečné množství možností, nekonečné množství verzí budoucnosti. I tady si můžete vybrat. Avšak jen do té výše, kam sahá vaše vibrační úroveň. Sami vidíte lidé Země, jak jste rozdělováni. Avšak jeden jediný okamžik, jedna jediná událost a jednáte jako jeden, plni soucitu a lásky. Toto spojení, které bylo navázáno po řádění živlů v tomto státě, bylo příkladem toho, jak mocnou máte sílu, jak dokážete soucítit, semknout se a podat pomocnou ruku. Vidíte sami, že vždy musíte projít určitou bolestí, abyste změnili své hodnoty a projevili svou pravou podstatu. A toto se děje neustále. A proto změny probíhají zejména skrze prožívání negativních událostí. A právě to vás vede k pozitivnímu. Chcete však být takto nuceni? Proč se nerozhodujete sami od sebe? Proč přijímáte rozhodnutí druhých jako to vaše a nežijete sami za sebe? Pochopte, nic se nedá vrátit. Jde pouze kráčet kupředu. A to byste nyní měli učinit. Jít vpřed jen sami za sebe. Ne po cestě, kterou vám nalinkuje někdo jiný. Ale po své vlastní cestě. Neboť nikdo nemůže žít za vás. A nikdo také nemá právo vám cokoli říkat. Pochopte konečně, že vše to, co prožíváte, vás vede k osvobození sebe samých. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/

Horoskop na obdobie 28. 5. – 2. 6. 2019

Síla srdce

Merkur v Blížencích opustil Slunce a vytváří neharmonické aspekty s Neptunem v Rybách a Jupiterem ve Střelci. Mysl je přetížená. Merkur v Blížencích potřebuje vše pochopit, všemu rozumět, vysvětlit si vše logicky a analyticky. Neharmonický aspekt od Neptuna to však nedovoluje. Neptun v Rybách je v té nejvyšší formě Božské vědomí – v kabalistickém stromě je to koruna stromu. Již staří Mistři, filozofové a duchovní věděli, že existuje svět, který je za rámcem našeho chápání. Že existují neviditelné světy, které člověk může zahlédnout skrze rozpuštění svých projekcí, očekávání a pravd. “Tohle je jediná pravda!” Skutečně víte, co je pravda? V každém okamžiku vidíme jen zlomek, dle našeho vědomí, poznání. Již kvantová fyzika dokazuje, že existuje to, čemu věnujeme pozornost. Když odvrátíme pozornost na něco jiného, tvoříme jinou realitu. A právě Neptun v Rybách nám ukazuje, kolik iluzí, představ a očekávání můžeme žít. V tomto týdnu se ukáží nejasné informace, budou se rozpouštět iluze a naše představy o něčem. Prožijeme si zklamání a rozčarování, které jsme již vytvořili dříve, kdy jsme si udělali představu či očekávání o něčem či o někom. Pocit zklamání se objevuje tehdy, když se rozpustí naše vytvořená projekce. Týká se to pouze nás, ne toho druhého člověka či okolnosti.

Jupiter ve Střelci zvětší a nafoukne naše myšlenky. Naše mysl je přetížená a těžko se zastavuje. Stále dokola se vám v hlavě něco odehrává a vy se těchto myšlenek nemůžete zbavit, i když ve skutečnosti na to myslet nechcete. Jsme obtěžováni svými dotěrnými myšlenkami. Stejně jako „zvědavou sousedkou“, která potřebuje mít vše kolem sebe pod kontrolou. Musí vědět kde a co se stalo, a hlavně si s vámi chce povídat a všechno vám to říci. Kdo, co udělal a neudělal, jak kdo se zatvářil, kdo je nevděčný a kdo nesoudný. Vy se díváte na hodinky a říkáte si, kdy už sousedka vyčerpá své informace a pomalu se snažíte zmizet. Ona ale vás nenechá a vše vám ještě znova zopakuje. A pak začne opět znova. Chce vaši plnou pozornost a klade vám otázky: Co vy na to? A co si o tom myslíte?

Stejně, jak vás nechce pustit zvědavá sousedka, tak vás nechtějí pustit vaše myšlenky.

V tomto týdnu se objeví hodně zavádějících a nejasných myšlenek nebo spíše, jak si je naše mysl vykládá a co v nich vidí. Naše projekce je vždy ovlivněna našimi zkušenostmi, vědomosti a různými způsoby řešení situací. Jednu stejnou informaci bude každý člověk vnímat jinak.

Zahlcení tím, co vše bychom měli udělat a zvládnout, nás může vést k panice. V tomto týdnu nespoléhejte na logické vysvětlení, dejte více na pocit. Venuše v Býku, která je v harmonii se Saturnem, Plutem, karmickými uzly a Neptunem, dává dobré podmínky ke stabilitě a svým způsobem k jistotě dobrého pocitu. Pocitu spokojenosti a naplnění ze svého života. Ale jen pokud to vaše myšlenky nebudou zpochybňovat a hledat, co vše mělo být jinak. Podívejte se, co vše je již za vámi, co vše jste již vytvořili. Když si v tomto týdnu udržíte spojení s pocitem, že se vám daří dobře, tak zvládnete, cokoliv přijde. Venuše v Býku je pevná a především bohatá. Využívejte své bohatství, své vnitřní bohatství. Spojení se Saturnem je o věrnosti citu, lásky a hojnosti. Objeví se staré lásky, které procházejí přehodnocováním a docházejí k větší zralosti a ponaučení. Dokážeme ocenit to, co jsme dříve brali jako samozřejmost anebo jsme tomu nedávali hodnotu. Pokud si něčeho nevážíme, je nám to ze života odebráno. Vesmír neplýtvá energií. A nyní, protože Saturn je retrográdní a vede nás k ponaučení a zralosti, tak si můžeme uvědomit své city, hodnoty a lásku s větší hloubkou a uznáním. Můžeme v sobě uzavřít a odpoutat se od staré lásky. A přesto v nás zůstane dobrý pocit, vděčnost, co bylo a jak to proběhlo. Zde je stěžejní a zásadní odpuštění a soucítění vůči své minulosti, protože je základem pro realitu nového vztahu nebo zkvalitnění vztahu dosavadního, a především našich hodnot. Můžeme zažít důvěru vůči životu, protože vidíme, že se pro nás stalo to nejlepší.

Zároveň jsme vedeni, abychom dobře hospodařili se svými financemi. Uvážlivost a určitá střízlivost je zde prospěšná. Pluto s Venuší podpoří naše touhy a magičnost přitažlivosti s druhým pohlavím. Můžeme mít někdy pocit až osudovosti svých citů. Jděte v souladu se svým srdcem a vírou.

Můžeme využít pracovitost, zručnost, která se projeví ve hmotě. Tento čas tomu přeje. Využijte velmi plodnou dobu, než přijde fyzické zpomalení.

Upozorňuji, že v létě nebudou uveřejňovány týdenní horoskopy. Pouze v členské sekci v létě naleznete náhled na červenec a srpen, kde celý měsíc bude popsán najednou.

Přeji Vám krásný a plodný čas s láskou v srdci.

S vděčností a s láskou, Petra Nel

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Horoskop na obdobie 21. 5. – 27. 5. 2019

Jediné co vím je, že nic nevím.

Slunce v konjunkci s Merkurem v Blížencích v kvadratuře s Černou lunou v Rybách je hlavním tématem tohoto týdne. Tento dynamický aspekt vynáší, nakolik jste v moci svého ega a mysli. Rozpor mezi rozumem, logikou a pochopitelností versus tajemství, nadpřirozené a neviditelný svět. Slunce v konjunkci s Merkurem zesiluje rozum, logiku, mentální programy, komunikaci, sílu myšlenky a slova. Merkur je ve svém znamení, tedy je silnější, významnější a více si potrpí na přesné vyjádření, aby vše bylo možno uchopit rozumem. Jenže! Černá luna v Rybách aktivuje tajemství, nadpřirozeno, a to se myslí nedá uchopit, to lze jen prožít. Pustit svou mysl a odevzdat se něčemu neuchopitelnému, nadpřirozenému, v egu budí strach. Zaktivuje se touha mít vše pod kontrolou. Když tomu člověk rozumí, tak to může ovládat a řídit. Ego se bojí, že ztratí kontrolu a vliv na člověka, kterého může skrze mysl řídit. V tomto týdnu se setkáme s něčím, co naše mysl není schopna pojmout – přijmout – pochopit. Může to vzbudit boj a dokazování, že je to holý nesmysl nebo člověk snadno spadne do pocitu marnosti či přesvědčení, nic nevím, nic neumím.

Napětí zviditelní rozpor mezi rozumem, ztotožněním se se svou osobností a něčím, co přesahuje lidské chápání, nadpřirozenost, obsahující nic a zároveň všechno. Ano, ukáže se, jak přijímáte či odmítáte tajemství, nekonečno, neurčito, nadpřirozené, neviditelné, božské vědomí. Věříte na anděly, víly a další nadpřirozené bytosti? Hned na počátku se zásadně zviditelňuje téma Černé luny v Rybách – podrobně popisuji Černou lunou v Rybách v článcích VIP sekce na web. stránkách. Nakolik jsme v sjednocení s proudem života a jeho zákonitostí, viditelného a neviditelného projevení a celého stvoření. Jak celistvě a propojeně se cítíme s druhými, se světem, s vesmírem.  Jaká je naše víra? Čemu věříme? Nakolik jsme oddělení od druhých a celého stvoření?

Oddělenost je známka Matrixu, jehož obsahem tento základní program je. Aby mohl začít program – lidská hra, musí se Já vydělit z celistvosti – z jednoty. Symbolika znamení Ryb – JEDNOTA, ze které se vše vyděluje. Můžete si to představit jako oceán, který se skládá s jednotlivých kapek, které se vydělují a až skončí jejich koloběh, tak se navrací nazpátek do jednoty oceánu.

V tomto týdnu se objeví propadnutí egu a své mysli, svým iluzím, pokud se necháme ovládat odděleností. Dotkneme se své sebe hodnoty a vztahu sami k sobě. Můžeme se dotknout nějaké iluze o sobě. Máme možnost prohlédnout iluzi svého života tím, že prohlédneme svůj vlastní Matrix. Možnost překročit omezení svého vlastního programu a Máji – tedy iluze či projekce, kterou vytváříme. S přijetím, že existuje něco, co nás přesahuje a důvěřovat tomu, vám pomůže zažít, co je ve vás nezničitelné. To, co lidský rozum ani nemůže uchopit.

Je zde potřeba ochoty vystoupit z Matrixu a něco pro to udělat.

Uvidíte kolem sebe přehlcenost lidí sami sebou, svými přesvědčeními a zaručenými pravdami. Komunikace bude náročná, protože snadno si spadneme do svých domněnek a předjímání toho, co ten druhý tím myslel. V tomto týdnu to bude vypadat, jako bychom mluvili každý jinou řečí. Těžko si budeme rozumět, pokud zůstaneme příliš ponořeni ve svých osobnostech, kde se hájí jen vlastní zájem a pravda. Hledejme společný záměr, cíl, který vede ke společnému prospěchu. O co nám společně jde? Tak můžeme překročit nepochopení a oddělenost. Tak můžeme překročit tlaky, strachy a staré způsoby, která nás zatěžují čím dál tím více. Tak můžeme díky pomoci neviditelného světa udělat zásadní změnu v sobě a následně kolem sebe.

Neptun v harmonii na karmické uzly a konjunkci Saturna s Plutem v Kozorohu dává možnost milosti a rozpuštění toho, co nás zatěžuje a brzdí.

Mars v harmonii s Uranem dává nové zkušenosti, jak lze použít svou vůli, která je vedena citem a ohleduplností v zájmu bezpečí lidí. Cítit se dobře, je možná a realizovatelná skutečnost v realitě. Zkušenosti a zralost nemusíme sbírat přes bolest a utrpení. Můžeme nyní si zažít, že to jde jinak. S lehkostí a mírem.

Přidejte se k nám a přijďte na Celosvětový den Ticha, v Praze 25. – 26. 5. 2019

https://viaharmonia.com/

Využijme příležitosti, která se nám nabízí, abychom žili ve větší spokojenosti ve svém nitru a ve svém okolí.

Těším se na setkání s Vámi.

Přeji Vám, ať využijete potenciál probuzení v srdci.

S láskou Petra Nel

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Horoskop na obdobie 29. 4. – 5. 5. 2019

Rozjímání

Slunce opustilo konjunkci s Uranem, která nám ukázala, že vše může být v okamžiku jinak. Jak je život křehký a nepředvídatelný. Uvolnění této konjunkce přinese trochu zklidnění. Než přijde více stability a harmonických aspektů, tak si ještě v tomto týdnu projdeme několika překážkami.

Merkur v Beranu v neharmonických aspektech na Saturna a Pluta ukazuje, že v naší mysli panuje pesimismus, protože jsme citlivější na starosti a problémy. Pocit těžkosti života, kdy člověk kolem sebe vidí náročnost doby. Tíha a tlak se na nás valí a člověk má pocit, že je neunese. Komunikace je těžká, nelze snadno vyjádřit své myšlenky a pocity. Člověk má tendenci mlčet a možná se i vyhýbat kontaktům. Objevují se překážky a komplikace, které mohou být v drobnostech, ale jak je člověk již unaven, vnímá je podstatně silněji.

Je dobré opravdu odejít do ticha, do soukromí, kde přes rozjímání můžeme přehodnotit svoje myšlenky a svůj život. Je potřeba si v sobě udělat pořádek. Ve své skříni s oblečením si také uklízíte. Zkontrolujete, co již vám není, co již není módní, co již dosloužilo a vše roztřídíte. Něco vyhodíte, něco odvezete na charitu a něco rozdáte.

I naše mysl potřebuje takový úklid a tento týden je k tomu právě ideální. Pozorujte své myšlenky a uvědomte si, nakolik vás vaše mysl ovládá. Merkur v disharmonickém aspektu na Pluta značí manipulaci mysli. Jak s vámi vaše mysl manipuluje, jak ji podléháte? Nebo jste vy tvůrci svých myšlenek? Opatrně na komunikaci a informace z venku, které budou mít nádech ovládání.

K tomu přispívá kvadratura Marse s Neptunem, který jsem popisovala v posledním horoskopu. Naše vůle je v rozporu s Božským vědomím, kolektivním vědomím. Nejasnosti a klam. Někde nevidíme u sebe pravdu, sami sobě něco zastíráme. A když se objeví pocit zklamání, značí to stržení závoje a ukáže se, kde jsme sami sobě lhali a měli falešná očekávání. Fyzická rovina je v pasivitě. Energie je málo a odolnost není žádná. Jsme jak z moře vyvržené velryby, které se bez cizí pomoci nemohou vrátit do své přirozenosti. A jsou tak zranitelné a ohrožené. Stejně i tak my. Vede nás to k uvědomění, co ke svému životu potřebujeme a co je pro nás skutečně důležité. Díky tomu opustíme „falešnost“ – pokřivené vnímání sebe, okolí a života.

Černá Luna opouští po 9-ti měsících znamení Vodnáře, kdy jsme byli prověřováni, jak máme spojené své ideje se srdcem, jak zacházíme se svobodou, pravdou a rovností.

Černá Luna vstupuje do znamení Ryb 2. 5. 2019 – 27. 1. 2020, které je posledním znamením zvěrokruhu. Z pohledu karmy nás čeká posledních 9 měsíců, kdy uzavíráme 9-ti letou zkušenost. Zrajeme a máme se dostat do celistvosti. Uzavíráme téma, které jsme žili v posledních 9-ti letech. Naplní se. Pokud jsme pochopili a dozráli, překročíme a dostaneme se na další stupeň, do další úrovně, „levelu“. Pokud znáte svůj horoskop, tak tam, kde máte astrologický dům Ryb, v té oblasti budete dokončovat a rozpouštět své téma. Abyste se pak mohli „vynořit“ ve svém novém uvědomění, až Černá luna vstoupí do následujícího znamení, do Berana (koncem ledna 2020).

V Rybách má dojít ke smíření, k odhalení tajemství a hlubokému pochopení svého životního příběhu, poznat mystičnost života a svého osudu. Rozvinutím své schopnosti vnímat, soucítit, odpouštět a odevzdat se. Rozvinout schopnost nápomoci a obětovat něco ze svého osobního zaměření pro celek.

(Foto credit: Michael Wilke)

Novoluní nastává 5. 5. v 0:45 hodin v Býku na sabiánském symbolu:

„Muž s hlavou pokrytou furiantským hedvábným kloboukem, zachumlán proti chladu, vzdoruje bouři.“ Klíčová myšlenka: Odvaha, nutná ke střetu s krizemi, způsobenými společenskými ambicemi.

Někde si každý prožijeme pocit úspěchu ve svém životě, avšak se zároveň poučíme, že „nic tak snadno nepomíjí jako úspěch.“ Bouře prochází naším nitrem a je potřeba čelit okolním podmínkám s odvahou a silou charakteru. Jak přijímám krize? Přijímám je s pokorou a učím se na nich nebo s nimi bojuji a viním osud? Okolnosti života prověřují, jaký je náš charakter, naše postoje a jaká je naše víra, naše srdce.

Jupiter, planeta víry, pravdy, expanze a štěstí, vytváří harmonický aspekt s Merkurem a my jsme schopni skrze svou víru nalézt naději a optimismus na naší cestě. Můžeme si uvědomit perspektivy a možnosti, které se přes krize otevírají. S vděčností je můžeme přijmout. Vesmír nás tak bude podporovat.

Přecházíme do měsíce května, který je o svobodě, o bráně vstupu a výstupu. V tomto měsíci můžeme něco opustit a rozhodnout se, že necháme vstoupit něco nového.

Procházíme velmi zásadní a významnou dobou, která je opravdu náročná. Je potřeba přenastavit naši mysl, postoje a otevřít se novému vědomí.

Potřebujeme zastavit své „programy“, svůj Matrix, aby mohlo dojít k přenastavení našich programů. Když to udělá dostatečný počet lidí, dojde i k přenastavení kolektivního vědomí.

Přidejte se k nám a přijďte na Celosvětový den Ticha, v Praze 25. – 26. 5. 2019,

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=acmjxZ18IrM

 https://viaharmonia.com/.

Využijme příležitosti, která se nám nabízí, abychom žili ve větší spokojenosti ve svém nitru a ve svém okolí.

Těším se na setkání s Vámi.

S láskou Nel

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz