Tag Archive | možnosti

Končí se svět, který se utápěl v temnotě – odkaz od Zlatej dušičky

Zdá se, že život v tomto čase přináší mnoho dobrého, i když pohled proživatele ukazuje, že je velice náročný. Střídání nálad jak uvnitř, tak vně, bude i nadále pokračovat. Změní se intenzita, avšak pro mnohé tento čas přinese spíše nemožnost se rozhodnout, kam v životě směřovat. Musí dojít se smíření s událostmi tohoto času a teprve poté bude možné opětovně zaměřit tvorbu životních událostí vpřed, tedy tvořit novou budoucnost. Jsou zde ještě mnohé zmatky, kdy některé bytosti nedokáží určit směr své cesty, jsou zmateny a jsou také klamány, aby se nedokázaly nadále spojovat se svou vyšší podstatou.

Zlomek vteřiny je nyní pro vás čas, kdy se může udát mnohé. Kdy je tu nekonečné množství možností a také velký potenciál k náhlým změnám, náhlým kolapsům, ale také náhlému růstu, či otevření příležitostí, které mohou zcela proměnit život právě ve zlomku vteřiny. Končí se svět, který se utápěl v temnotě. Musí. Jinak by nikdo nepřežil. Avšak toto ještě potrvá, než se Země přehoupne z času konce do času stabilního a pevného začátku. Jsou zde mnohé scénáře, které ukazují novou cestu a mnoho z nich nebude nikdy naplněno. Pod tlakem živlů se může mnohé stát a mnoho z tohoto pak dovede některé k uvědomění si nových skutečností. Svět bolesti a nepochopení již existuje vedle světa naděje a uvědomění a začínají se vzdalovat. Člověk je uzavřený v bublině, která mu nedovolí uvolnit se a dojít k pravdě. K pravdě, která by mu otevřela oči. Cesta k pravdě v tomto čase vede skrze marast, který nepropouští ani bublinku naděje. Tím spíše pak působí na bytosti, které ve svém zoufalství a pod tlakem událostí dospějí k novému pohledu na svět i na život. Mnohé bytosti se musí zbavit svých závislostí, neboť pokud toto neučiní, jako kámen je budou stahovat dolů.

Člověk si neuvědomuje, že mnohé projekce, které prožívá, jsou nastaveny, jsou vytvářeny proto, aby došel k závěru, že nic nedokáže změnit a vzdal se. Na straně druhé je zde kolona těch, kteří utváří běh času svým světlem a v časech temnoty svítí jako lucerny. Černá a bílá, dobro a zlo. Je možné toto nazvat jakkoli. Pokud je zde cosi, co může pomoci otevřít oči, pak je to zkušenost, která zanechá výrazné otisky v duši člověka. Takovými zkušenostmi právě procházíte, avšak není to nic, čeho byste se měli bát. Neboť dostáváte příležitost zbavit se všeho, co s vámi neladí. Někteří, kteří se dokázali pozvednout, nachází se nad energiemi hustoty. Pouze tehdy, pokud poleví, mohou se opět ponořit. Jejich vůle je však natolik silná, že se opět dokáží nadechnout a odpojit se od špíny, která zachvacuje temné kouty tohoto světa.

Čas slunovratu je zde jako světlo ve tmě, neboť v tento čas je možné s pomocí světlušek odevzdat své zátěže a připojit se k proudu duší, které směřují k sobě samým, které směřují domů. Ten pocit domova může být pro někoho tak silný, že si ho zapamatují po celý svůj život a bude jejich hnacím motorem. Čas, kdy se otevřou dveře a bude možné zahlédnout záři a prožít zázrak ve světě materie. Držte v sobě stále vize toho, co si přejete, neboť čas Vánoc vám pomůže uvést v chod materializaci těchto přání. Nezapomínejte na lásku a nezapomínejte na sebe samé. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: https://zlata-dusicka84.webnode.cz

Advertisement

Vždy je tu více možností – odkaz od Zlatej dušičky

Z lásky se stává nenávist, pokud nejsou naplněna očekávání, která si člověk klade vůči druhému člověku. A láska je hybatelem všech vztahů, je hybatelem Vesmíru. A jen láska může pomoci dívat se na svět nezaujatě. Dívat se bez iluzí a bez projekcí, které zkreslují celkový obraz nazírání. Koloběh života sestává z mnohých nenaplněných možností, které nebyly využity a z příběhů, které si duše prožila. Svět se nyní jeví jako konec, a přesto započal novou etapu.

Čas se však mění, neboť hmota vibruje rychleji a to má vliv na vše, co je. Oblasti, které se vibračně zvedají a ještě budou zvedat, budou však stabilní až mnohem později, neboť vyzdvižení půjde ruku v ruce s okamžitou změnou toků energie. Země se otevírá přílivu sluneční energie a přitom nasává sílu, která buduje na planetě zcela jiný svět. Odcházející se pak odcizuje a opouští tento svět. Mizí do nízkých míst, kde se vše znovu opakuje. Není nic, co by zůstalo skryto a nepodléhalo proměně, neboť i ti nejzavilejší budou muset otevřít svá srdce, pokud chtějí zůstat součástí tohoto světa.

Lidská mysl hledá mnohé berličky, jak uchopit život a vše, co život přináší. Mysl však nemůže poskytnout to, co nabízí srdce. Hledáte pochopení a hledíte do budoucnosti s očekáváním, že budete osvobozeni od těžkostí, které prožíváte. Záleží však jen na vás, jak vše uchopíte, jakou energii vydáte na to, abyste se osvobodili, abyste změnili svůj život. Záleží na tom, zda se rozhodnete pro život anebo pro pomalé umírání. Vždy je tu více možností a vždy se můžete spojit se sebou samými, abyste poznali, co je pro vás to nejlepší. Odpovědi, které hledáte, jsou stále tady.

Není potřeba si zoufat, neboť vše, co potřebujete pro sebe samé, máte k dispozici. Obnovte svou víru v to dobré a nepropadejte panice. I když to nevidíte, to, co prožíváte, je pro vás a vaše pochopení to pravé. Nedávejte sílu ostatním, ale nejprve pohleďte na sebe samé. Život je krásný a plný překvapení. Oddejte se mu zcela, neboť jste dostali příležitost a vaše duše ji využila. Tato škola života je tu proto, abyste dospěli. Abyste se probudili a došli k poznání, kým jste. Vždy budete v tomto světě muset reagovat, vždy se budete muset rozhodovat. Využijte tento čas k širšímu pochopení a uvolněte své strachy. V tomto čase je vše možné. Včetně zázraků. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: https://zlata-dusicka84.webnode.cz

Tvoříme nekonečné množství realit – odkaz od Zlatej dušičky

Tento svět, lidé Země, je plný rozporů stejně tak, jako vaše nitro. Víme, že byste rádi znali svou budoucnost, cestu, kam vás život vede. Ti, kteří se zde necítí šťastní a spokojení, upínají svou mysl k tomu, že se vše změní, či bude změněno. Tento svět je odrazem vás samých, tedy toho, jak svět vnímáte. Je to váš vnitřní obraz, projektovaný ven. Tedy proto musíte chápat, že i veškeré změny, na které čekáte, se musí nejprve uskutečnit ve vás samých. Toto si však mnozí neuvědomují a někteří toto dokonce popírají. Ať však je váš názor na toto jakýkoli, pravda je jen jedna, ať již jí věříte, či ne. Tento svět klouže nahoru a dolů tak, jak kolektivní vědomí vysílá energetické impulsy. Tedy tento svět pulzuje nadějí anebo skepsí, propadá se a znovu zvedá stejně tak, jako vy. Přesto je zde po dlouhé době naděje, že svět tohoto času může být zcela jiný. Tedy každý z vás je zde proto, aby nasměroval nejen sám sebe, ale i ty ostatní do lepší budoucnosti. Provází vás však velmi silné aspekty, které vás mohou odvracet od vašich záměrů a podkopávat vaše odhodlání. Každý z vás se musí postarat sám o sebe, o své duševní zdraví, o to, aby se cítil vnitřně dobře a naplněný.

Tento čas vám posílá naproti mnohé zkoušky. Je to proto, abyste prokázali svou sílu, ale také proto, abyste se oprostili od mnohých svých iluzí a prohlédli. Je tu čas, kdy již nelze udržet realitu takovou, jakou jste znali. Každý z vás svým nazíráním na svět vytváří svou budoucnost a svou cestu, tedy svou časovou linii. Okem jasnozřivého pozorovatele byste potom viděli vaše cesty jako světelné paprsky, mířící mnoha směry. Pokud jsou tyto paprsky více nahuštěny, pak vytváří koridor, který se bude s dalšími rozšiřovat a dokáže pojmout stále více těchto paprsků, přičemž každý jeden paprsek je cestou jedné duše. Zastabilizované koridory pak určují cestu budoucnosti a tedy vytvářejí životaschopnou realitu, která se začíná dále rozšiřovat, rozvíjet a pulsy do sebe vtahovat další a další stejně vibrující duše.

Mnozí se můžete cítit unaveni, neboť tvoření těchto cest je velmi náročné a prvním tvořitelům přináší cosi neznámého, co je nejprve potřeba uchopit a vnitřně prozářit, navibrovat se a sladit se s vibrací této cesty. Toto jen pro ilustraci, abyste si dokázali představit některé z těchto procesů. Skutečnost je však daleko složitější a daleko náročnější, nežli je zde ukázáno. Proto chápejte, že nelze nikdy přesně říci, jaká realita se vytvoří a kdy k tomu, či onomu dojde. Vše je proměnlivé, stejně tak, jako vy vnímáte vaše počasí. Tyto náročné dny jsou doprovázeny mnohými nesrovnalostmi, jakoby se některé časové linky propadaly a hroutily a zároveň je možné se ladit na vyšší světy. Je zde však velmi mnoho pokušení a je potřeba, abyste stále naslouchali sobě samým, abyste zbytečně nepokoušeli opačnou stranu, neboť hranice mezi oběma polaritami se velmi ztenčila. Vaše světelná těla jsou jasnější a to znamená více světla, ale také více záře, která je vidět z dálky a tím pádem je toto světlo také ve větším ohrožení. Není však potřeba vyvolávat strachy, neboť vždy je tu možnost přiklonění se na stranu světla a lásky. Toto čiňte každou minutu vašeho času a nezapomínejte, kým jste. Jsme s vámi a milujeme vás. Žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: https://zlata-dusicka84.webnode.cz

Jaký si tvoříme svět? – odkaz od Zlatej dušičky

Svět se zdá být neskutečně komplikovaný pro bytosti Země. Je zde neskutečné množství možností a tím pádem neskutečné množství realit, které se otevírají těm, kteří dosahují jejich kvalit, tedy otevírají se těm, kteří vibrují stejně, jako tyto světy. Váš svět se nachází na pomezí. Učiníte krok a ocitnete se na vrcholu anebo spadnete do hlubin. Každým vaším dalším krokem riskujete. Je potřeba neustále pozorovat, kudy vaše kroky vedou. Být vědomými. Reagovat na skutečnost, ne na to, co produkuje vaše mysl.

Často vně hledáte odpovědi, které nosíte v sobě. Bojíte se věřit, že to, co vnímáte, je skutečnost. Neboť vše, co jako bytosti Země prožíváte, je vaší zkušeností a pro vás je toto skutečné. Jakákoli situace, dokonce i sny, které vás v noci ovládají, jsou naplněny mnohými skutečnostmi, neboť opouštíte svět hmoty a navštěvujete svět ducha. A pro duše je vše skutečné. Mnozí si sníte s otevřenýma očima a v tomto světě prožíváte mnohé příběhy. A nakonec se váš fyzický svět spojuje s vašimi životy a vy svými smysly plníte svá srdce. Život je velice pestrý pro ty, kteří nekráčí s hlavou skloněnou, avšak zajímají se o své okolí. Mnozí se však zaměřují na své bolesti a starosti a ochuzují tak sami sebe o mnohé krásy tohoto světa.

(Photo- Lee Inhwan)

Tento čas je časem probuzení. Časem, který vás má vést k sobě samým, má vás vést k přírodě a k lásce bez podmínek. Měli byste opouštět svět pochybností a nalézat svět sebedůvěry a svět víry. Pojem víra je za dlouhé věky zdiskreditován. Není to nic, co by vás mělo mást. Je to jistota uvnitř vás samých, že je o vás postaráno, že se nemáte čeho bát. Neboť ať již půjdete kamkoli, vždy máte otevřené dveře ke své duši, dveře domů, do zdroje. Pokud se na toto budete zaměřovat, nebudete se cítit osamoceně a opuštěni a budete se cítit více radostní a šťastní.

Tento svět je iluzí mnohých a výtvorem mocných, těch, kteří dokáží využít sílu mysli a tvořivosti mas. Přesto je zde velký potenciál, který může být využitý ke změnám. Ten potenciál je ve vás, v duších v lidských tělech. Můžete cítit podporu anebo se cítit opuštěni. Je na vás, co si vyberete. Avšak vždy to bude vaše iluzorní představa, kterou budete projektovat do svého okolí. Každý z vás má potřebu se cítit milovaný, cítit se radostně, každý touží po objetí a sdílení. Někteří se však uzavřeli do svých srdcí proto, aby nebyli zraněni. A nejsou ochotni riskovat. Stejně tak, jako mnozí mají obavy a strach z projevení sebe samých, z toho, že by odkryli to, jací jsou uvnitř.

Je to čas zmatků a chaosu. Hledáte sebe samé. Nevíte, jak uchopit své životy. Jak se prosadit v tomto světě. Tlak kolem vás sílí a ještě bude zesilovat. Také proto, abyste se dokázali oprostit od zbytečností a zaměřili se na to, co je důležité. Probouzí se stále více šílenství. Vše se hýbe. Vně i uvnitř. Svět se kámen po kameni přerovnává. Někde se bortí, jinde klesá, hory se zvedají. Země pracuje, neboť i ona se musí zbavit přebytečného tlaku. Jste připravováni na změny. Jste připravováni na to, abyste dokázali splynout, abyste dokázali přežít. Čas vám vymezuje hranice, abyste si uvědomili, že přežít může pouze ten, kdo pochopí, kým je a pochopí, oč vlastně kráčí. Neztrácejte naději a víru, ať se děje cokoli. Je o vás postaráno na každém vašem kroku. Jsme s vámi. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Lidství se probouzí a majáky září – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, oprostěte se od svých pochybností a strachů. Svět se mění a vy máte tu moc ho změnit. Rozhlédněte se kolem sebe, kolik jste toho již dosáhli. Otevřete se novým možnostem. Tak, jak půjdete životem, vždy budete stát před rozhodnutími, která mohou zcela změnit vaše životy. V tomto čase se otevírá možnost osvobodit se z některých svázaností, kterým jste dosud čelili. Je zde otevřena otázka změny na všech úrovních.

Lidé Země, jsou zde hranice, které nyní můžete zbořit. Každý z vás ozdravuje některé své životní oblasti. Témata, která toto zahrnují, jsou zejména vztahy, svoboda a zdraví. Toto je základní kámen, který je potřeba upevnit. Každým dnem narůstá síla energií, které vstupují do hry. Odpočívejte, lidé Země a hleďte si svého fyzického těla. Zajímejte se o vše, co pozvedá ducha. Oprostěte se od všeho, co vám přináší nesoulad. Řád ve vašich životech je nabouráván. S každým dnem toto cítíte silněji. Probouzíte se do života a stále více otevíráte oči. Začínáte vidět souvislosti i pravdu. Čas vás vede právě k tomu, oprostit se od lží a najít takový úhel pohledu, který vám ukáže váš život ze zcela jiné stránky. Zdravý a naplněný život. Docházíte k pochopení toho, co se děje kolem vás. Máte v sobě vztek a mnohé vaše strachy jsou přetransformovány. Přesto lidé Země ještě potřebujete projít mnohými lekcemi, aby byla vaše síla dostatečně projevena ve hmotě.

Posilují se vztahy mezi lidmi, zejména v rodinách. A tato tendence bude pokračovat. Lidství se probouzí. Láska mění význam v životě společenství. Odpouštění je také jedním z velmi uzdravujících procesů a proto se na toto zaměřujte.

Lidé Země, celý Vesmír sleduje vaše úsilí, boj o duši člověka. Světlo prostupuje temnotou. Je však potřeba mnohých majáků, které budou i nadále svítit do dáli a ukazovat cestu. Těmito majáky jsou vysoké energie, které vstupují do této reality a vedou ty, kteří se na ně dokáží naladit. Síť takových majáků obestírá celý svět. A přesto, že je mnohdy toto světlo uměle zamlžováno, nemůže se tak dít donekonečna. I vy jste jeden pro druhého majákem. Hledáte východisko z neutěšených situací. A je správné, že nepřestáváte hledat, že se nevzdáváte. Máte nezdolného ducha. Posilujte své odhodlání. Pokud se spojíte, vaše světlo zesílí. Důkazy tohoto propojení můžete vidět kolem sebe.

Jaro se otevírá mnohým příležitostem, které přijdou do společnosti. I do životů jednotlivců. Brána Země se otevře a na povrch vstoupí potlačené energie. A spolu s tím také u mnohých z vás. Čas změní vaše životní postoje, lidé Země. Posílí se duch a otevřou se proudy, které vás ponesou do oblastí dosud nepoznaných a neprobádaných. Člověk má opět možnost posunout se do vyšší úrovně bytí spolu s celou Zemí. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Možnosti volby – odkaz od Zlatej dušičky

Nové informace vás probouzejí, lidé Země. Začínáte chápat, že věci, které vám jsou sdělovány, mají jiné pozadí, nežli se zdá. Dostáváte pouze část pravdy anebo to, co je potřeba, abyste si mysleli. Vy však dokážete mnohé vycítit.  Ne vše, co se zdá jako pravdivé, skutečně pravdou je. Máte před sebou volbu toho, co vás čeká v budoucnosti. Sami cítíte, k čemu jste vedeni. Z hlediska kolektivu je zde také volba. Mnohdy se zdá, že výběr jednoho může ovlivnit budoucnost. Avšak poté vyplouvají na povrch některé skryté informace, které zapříčiní, že vaše volba nebude tak jasná, jak se předem zdálo.

Lidé Země, čas vás vede k sobě samým, a zároveň, abyste v každém okamžiku činili volbu toho, kudy půjdete a jak se zachováte. Stojíte na mnohých křižovatkách, kdy se rozhodujete. Podobná rozhodnutí jste činili již mnohokrát, neboť není jiné volby. Tím, že se rozhodnete, však na sebe nenakládáte zátěž. Není to o vině, pokud rozhodnutí není správné. Je to o zodpovědnosti za svůj život.

Lidé Země, pečlivě volte své další cesty. Neboť byla provedena i volba vyšší, a proto se ocitáte v tomto čase a na tomto místě. Volíte i to, zda budete i nadále prožívat veškeré emoce anebo zůstanete jen pozorovatelem a vnitřně nezúčastněným. Je na vás kladen požadavek volby, která je důležitá nejen pro vás, ale také pro celý svět a jeho další vývoj. Vývoj směrem nahoru nebo také dolů. Máte vše ve svých rukách a pro mnohé to může být velký závazek. Avšak není potřeba se ničeho obávat, neboť vaše cesty se protínají s mnohými dalšími a zároveň jste všichni na jedné cestě společné. Nejděte po ní se strachem, ale s očekáváním toho nejlepšího a s pevnou vírou v úspěšné završení. Hleďte vzhůru a neobracejte se zpět. Máte možnosti, o kterých se vám ani nesní. Můžete si zvolit naprosto cokoli. Neboť jste tvořiteli svých životů a svých světů.

Člověk je bytost velice silná, i když o sobě pochybuje. Nachází se však v úsvitu nového věku a to mu přináší rozkvět na všech úrovních. Ať nezahazuje svou sílu, ale nechá ji rozvinout. Pak bude opravdu všemocný.

Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Dveře k novým možnostem – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé žijící v tomto čase. Váš původní svět se hroutí do sebe stejně tak, jako se vždy hroutí vše, co nemá pevný základ. Nelitujte toho však. Tato změna je nutná pro to, aby bylo dosaženo rovnováhy. Celá galaxie je ovlivněna děním, které tu probíhá. Lidská vědomí se pomalu snaží vyprošťovat ze svých vězení. Jsou však i nadále omezována působením určitých vibrací, které však nejsou přirozeného původu. Jste uzavřeni v časoprostoru, jste odkloněni, abyste nenašli sami sebe. Přesto je možné pozorovat, jak jednotlivá vědomí nacházejí pomyslné dveře a utíkají z tohoto prostoru omezenosti. Tato vědomí jsou právě ta, která pro vás představují osvobození. Přišli jste sem jako duše zažít spoutanost, ale také pocit svobody. Hvězdné duše pak ukazují cestu a způsob, jakým je možné toto provést.

Ještě není vše u konce. Projdete si časovým koridorem, kdy budete mít pocit, že se vše vrací zpět. Jakoby jste znovu prožívali stejné situace. Nenechte se však mýlit, neboť děje mohou navenek vypadat podobně, avšak vaše vědomí se odpoutávají od původní reality a směřují výše. To, co nazýváte nemocí, je a bude prokázáno pouze jako další typ manipulace. Na vás však je, abyste prohlédli a našli si svou novou víru. Víru, která nesouvisí s vašimi institucemi, nesouvisí s náboženstvím. Je to víra v sebe, ve svůj úsudek, ve svou intuici, ale také ve svou sílu. Tohle vše musíte prožít, abyste dokázali posunout sami sebe. Odpoutáním se od mnohých těžkých situací si uvědomíte, kým jste a odkud pocházíte.

Lidé tohoto času, jednou se dostanete na zcela novou časovou osu, směřující ke zcela novým způsobům žití. Na osu, která vede k novým poznatkům. Nakonec budete všichni vědět, proč jste si vším museli projít. V tomto čase existuje mnoho možností. Pokud však rezignujete, pak tyto možnosti jedna po druhé zaniknou a nakonec nezbude, nežli se podrobit. Buďte ve své síle. Jsme s vámi. Vaši věrní souputníci časem. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Cesta za duhou – odkaz od Zlatej dušičky

Dny nevědomosti jsou sečteny. Všude kolem leží tíha nedůvěry, nespokojenosti, sebepodceňování a nemožnosti cokoli učinit. Není to však skutečnost, pouze iluze z pohledu ega. Spoustu myšlenek je podsouváno z toho důvodu, aby se zamezilo pokroku vpřed. (Ne)moci cokoli učinit pak charakterizuje tento čas. A jelikož jsou mnohé věci skryté, či překrucované, proto i (ne)moc lze chápat jako moc(né). A mocné jsou všechny bytosti, které i přesto, že se účastní hry na člověka, mají v sobě všechnu sílu Stvořitele. Oni jsou Jím. Jsou Jím, ať věří nebo nevěří. Každou vteřinou se mohou přesvědčit o své síle. Musí se ale k tomuto rozhodnout. Jsou však tolik ovládány silou své mysli, že se své moci vzdávají. Nová doba však vyžaduje sílu a rozhodnost. Vyžaduje pevnost stát si za sebou samým. Vyžaduje pevnost charakteru a rozpuštění strachů, které vyvstávají z minulosti, aby vyzkoušely připravenost bytostí na změnu směru své cesty. Strachy, které otravují tělo i ducha, a přesto jsou hybateli osudů. Každodenní výzvou je být bdělý a připravený být tím, kým jsi, ne tím, kdo si myslíš, že jsi.

Odedávna probíhá souboj mezi dobrem a zlem, souboj polarit. Ale jelikož je vše přítomné ve všem, pak musí dojít k rovnováze. Nyní se ručička vah naklání pouze na jednu stranu. A úkolem bytostí je vše vyvážit. Otevírají se mnohá spojení, která pomáhají s tímto vyvažováním. Zasahování do svobodné vůle však není povoleno. Neustále se dějí změny času. Časové linie se vychylují, či spojují, jsou tvořeny právě rozhodnutími, která jsou neustále konána v souvislosti s vnitřním naladěním bytostí. A psychické naladění je do velké míry ovlivňováno. Duše v tělech se bouří, hledají stabilitu a naplnění svého života, zatímco odžívají traumata. I Země se bouří a odpoutává od této emoční exploze. A bytosti Země jsou jeden za druhým povolány ke svým úkolům, aby pomohly převést ty, kteří jdou připraveni vpřed.

Ve světě ducha jsou však již postaveny základy nového života. Stávají se stále pevnějšími, přestože ještě potrvá, nežli se budou moci zhmotnit ve světě realit. Cesta za duhou pokračuje. Cesta, kterou nelze zastavit. Mnohdy se vše řítí jako lavina, která cestou strhává vše, co jí přijde do cesty a nenávratně za sebou uzavírá minulost. Za ní se pak formuje krajina plná květů a slunce. Extrémní a silná doba, která však je plná naděje a neskutečných možností. Jedna kapitola se uzavírá a nová je napsána a je připravena k přečtení. Stejně tak, jako duše bytostí, tak i Země se formuje podle nových zákonitostí a vše se stává odrazem vyšších světů. Proudy duší směřují do této reality, aby prožily tuto rozporuplnou dobu. Proudy duší však míří ven, některé unavené a slabé, některé vděčné za prožitky. Je však jen jediná vize, jak prožívat tento čas. Vše závisí na vyspělosti duše a na jejích rozhodnutích. A tato přání budou splněna. Proto je potřeba vnitřního uvědomění a probuzení. Ten čas je právě tu.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

ÚNOR V KOSTCE

Těžko říci, zda bude rok horší nebo lepší. Přichází s vlastními tématy, ta budou plynule navazovat na loňská. Už je trochu známe. Leitmotivem jsou postupné změny, jež budou z gruntu proměňovat to, na co jsme byli zvyklí. Loňský rok přese všechnu nestabilitu byl klidný, pokud se něco bouřilo nebo bořilo, bylo to skryto a probíhalo v nitru. Letošní změny budou spontánní, viditelné. Budou se týkat zákonů, pravidel, ale i vnějších projevů a skupinových témat.

Základní konstelací, jež se utváří v prvních dvou měsících letošního roku, je kvadratura Saturnu ve Vodnáři a Uranu v Býku. Tady bude dost času na boření nefunkčních atributů, přežilých stereotypů a době, která se změnila neodpovídajících pravidel a zásad našeho života, hlavně v oblasti společenské. Přesná kvadratura Saturnu s Uranem bude 17.2. na 8. stupni Vodnáře a Býka. K okolí tohoto data se budou pravděpodobně vztahovat zásadní procesy, jež ovlivní budoucnost. Samozřejmě, že na společenské rovině bude těžké něco pro jedince, řadového občana něco měnit. V osobní sféře si ale můžeme pohlídat příslušná témata. Protože se jedná o kvadraturu, nepůjde o záležitosti souladné, ale o takové, jež nás postupně oddělí od minulosti. Půjde tedy o změny, které nám jako předskokan ukázala už kvadratura Jupiteru s Uranem (setkali se zhruba na stejných místech horoskopu již 17. ledna).

Nov 11. února už bude vysloveně konfrontační. Ve Vodnáři se sejde neobvyklé množství planety, jež budou atakovat planety v Býku a naopak. Zde nám pravděpodobně dojde nutnost nových a nadčasových řešení a neudržitelnost některých vlastních projevů. Aspekt tedy prospěje uvědomění si nutnosti změn a jejich neodkladnosti. Možná taková pošťouchnutí potřebujeme, přeci jen jsme po loňském vyčerpávajícím roce poněkud otupělí.

Úplněk 27. února přichází na konci zimy s tématy očištění a přípravy na jaro. Slunce se v Rybách setkává s Venuší a Neptunem. Je možno identifikovat komplikace, doladit potřebné. Odhodit balast, uvolnit se a načerpat síly.

To byly klíčové momenty měsíce. Události ale půjdou svým tempem, byť to tempo bude pro nás asi na začátku roku dost zběsilé, a tak se podívejme i na dílčí milníky podél naší letošní cesty.

Začátek února bude dál skřípat, 1.2. je Slunce v kvadrátu s Marsem a mnoho nekoordinovaných aktivit bude vzájemně kolidovat v nekoncepčnosti a neplánování.

6. – 7. 2. bude Venuše v kvadrátu s Uranem a v konjunkci se Saturnem, tady si ujasníme, co dál v životě chceme a co už nikoli. Bude příležitost změny promítnout do okolního světa.

20. února nás čeká kvadratura Venuše s Marsem. Tady proběhnou boje o zachování stability či o získání čehokoli nového. Vnitřní rozbroje a konflkty se promítnou do vnějšího světa.

21. února končí Merkur svoji retrograditu ve Vodnáři a svět se pomalu uklidňuje a začínáme si opět lépe rozumět. Merkurova retrogradita v minulých 4 týdnech jasně ukázala záměry lidí kolem a ukázala nám, s čím můžeme sami počítat.

25. únor bude letos zajímavý, Mars se ocitne v trigonu s Plutem. Prostoupí nás velká síla, uvidíme vlastní možnosti. Otázkou bude, jak jich využijeme. Tentýž den bude vrcholit trigon a sextil Jupiteru s lunárními uzly. Zdá se tedy, že najdeme svůj smysl a přece jen se pokusíme v pro nás příznivém kurzu otočit kormidlo života.

Zdá se, že první dva měsíce jsou nabity událostmi. Pro nás to znamená nebát se a uskutečnit to, co cítíme jako správné. Kompromisy a vyjednávání se moc nepovedou, nesnažme se tedy o ně tam, kde bude lepší jednat. Nedělejme nic na půl a dotáhněme procesy do konce, později se nám to bude hodit. Přejme si si odvahu k činům, čestnost v jednání a přesnost v tom, abychom rozpoznali, co je v danou chvíli správné udělat!

Ondřej Habr

(Image by Florian Smith)