Tag Archive | majster

To vy jste pravými mistry

Pokud je ve vašem životě něco, co vám způsobuje bolest a utrpení – a již toho máte po krk, máme pro vás dobrou zprávu. Všechny ty aspekty života, které pro vás prezentují nejtěžší zkoušky, jsou ve skutečnosti místem, kde existuje největší odhodlání stát se pravými. Skutečnými mistry.

Vybrali jste si tuto konkrétní cestu, protože jste chtěli dosáhnout stupně dokonalosti (mistrovství), jež se vám nikdy dřív v předchozích životech nepodařila. Tyto výzvy, souboje a překážky nebyly zbytečné. Ve skutečnosti vás vedou směrem k výraznému pokroku. Na konci tohoto průlomu je rozpoznání sebe sama.

fireelement

Jakmile si uvědomíte, že jste dokonale ovládli ty nejnáročnější zkoušky vašeho života, zjistíte, že vy jste tvůrcem všech těchto okolností, které vedly k tomuto zdokonalení. Pochopíte, jak do sebe všechny části skládanky zapadají, a budete slavit osobní úspěch. Vítězně se ohlédnete zpět, na všechny ty překážky a nepříjemnosti a uvidíte, jak jste je tam sami strategicky umístili. Protože jste se chtěli posunout ještě mnohem dál.

A to je něco, co by udělal jen skutečný mistr. Takto si pravý mistr odhaluje, kým doopravdy je. Nejste tu pro lekce nebo abyste si dokazovali svou hodnotu. Jste tu proto, abyste si demonstrovali, že jste mistry a, že nic nemůže být nad vaše schopnosti.

Nyní je mnoho z vás zvědavých, kdy se ono vaše pochopení, průlom uskuteční. Objeví se v ten moment, kdy rozpoznáte, že všechny odpovědi leží uvnitř vás. Že již jste tím mistrem, a že tato hra, kterou hrajete, může být mnohem zábavnější, pokud si umožníte brát věci s nadhledem a uvolníte se.

Zdroj: Daniel Scranton
(http://www.informaceodjinud.estranky.cz/)

Reklamy

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – srpen 2015

17. 08. 2015

KDO JSTE

Chci, abyste přijali všechny atributy mistrovství. Chci, abyste přestali být vnímáni jako divní lidé, u kterých se zdá, že věří divným věcem. Místo toho přemýšlejte jako mistr planety – milující osoba, se kterou lidé chtějí být. Buďte vyrovnaní a soucitní. Pokud k vám někdo přijde, buďte dostatečně příjemní (pohodoví), abyste ho mohli držet, obejmout, vyslechnout si, co musí říct, plakat s ním a smát se s ním radostí. To je to, co dělali mistři této planety. Mistři rozumí lidské povaze. Jste staré duše a byli jste tam a dělali jste to (Kryonův způsob, jak říct, že už jsme prožili a dělali úplně vše – pozn. překl.). Není zde pro vás žádná výmluva, abyste to nechápali, protože to je váš odkaz. To je, kdo jste.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonova channelingu „Největší filtr ze všech“ –

 

24. 08. 2015

POMYSLI NA TO

Změníš svou planetu už jen svou přítomností zde, pracovníku světla. Krystalická mřížka absorbuje světlo, které neseš a které sis vysloužil a přinášíš ho nám všem. To je hluboký systém a nová energie planety potřebuje zkušenost a moudrost starých duší, aby ovlivnily ty, kteří se narodí v budoucnosti. Tento systém je ezoterický, hluboký a je těžké ho popsat. Pomysli na to. Už tím, že zde dnes žiješ, zabarvuješ mřížky svými znalosti a moudrostí pro budoucí generace.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– Z Kryonova channelingu „Stará duše definována“ –

 

31. 08. 2015

NENÍ TO SKVĚLÉ?

Když lidské bytosti stojí bez karmické energie, se kterou přišly, je to skutečně jako by stály před Bohem nahé. Protože nevědí, kam jdou. Nevědí, jaká synchronicita se objeví, aby jim pomohla. Netuší, co očekávat nebo kde vlastně stojí. Je to jako by byly čerstvé a nové, připravené vytvořit cestu, kterou nikdy neviděly. To je pro člověka nepříjemné. Nicméně je zde příslib, který jsme vám sdělili u posunu číslo dvě – vyzývám vás, abyste tento stav oslavilistav nejistoty. Vyzývám vás, abyste ho oslavili. „No, tady jsem, Bože. Nemám tušení, co dělám. Není to skvělé?“ A vaši příbuzní a přátelé se na vás budou dívat a řeknou: „Vážně jsi blázen.“ A jak jim můžete říct, že zde stojíte se zástupy andělů, kteří vás drží za ruku?

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Osm posunů k osvícení – 1. část“ –

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com).

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Horoskop na obdobie 22. – 28. 12. 2014

Nohama na Zemi s hlavou v Nebi

22. 12. v 00:10 hodin nastává zimní slunovrat a Slunce vstupuje do znamení Kozoroha a ve 02:30 hodin nastává novoluní.

Téma novoluní a slunovratu je: stát se zralou autoritou sobě samému. Stát se Mistrem sebe sama.

Plně přijmout zodpovědnost za svůj život. Přestat obviňovat druhé, okolnosti života nebo osud, že jsou původci osobního nezdaru. Pokud tak činíte, jste v odmítání života, nevěříte mu. Je potřeba si uvědomit, že vše, co vám do života vstoupilo, je v pořádku. Kdyby to mělo být jinak, pak by to jinak také bylo! Základním postojem ke spokojenému životu je přijímání a schopnost rozlišovat, jestli to, co mi do života vstupuje, je splácení dluhu, důsledek vašeho rozhodnutí, poučení, výzva, pomoc nebo milost.

Vše, co se děje, je z Lásky k vám. Život vás miluje a on vám jen dává.

Slunce se vstupem do znamení Kozoroha dostává do harmonického aspektu s Černou Lunou v Panně do 28.12. Když napíši, že Vánoce lze nazvat osudové, budete očekávat něco velkého. Nejdříve si vysvětlíme spojení Slunce v Kozorohu s Černou Lunou v Panně. Slunce v Kozorohu přijalo velký úkol, pod kterým se mu „podlomila“ kolena, moc dobře zná tíhu a utrpení lidského bytí. Aby tento úkol unesl, zakázal si prožívat a odpojil se od své duše. Nastoupila velká zodpovědnost, tvrdost, uzavřenost, aby úkol naplnil, nebo sebelítost, a tím svůj úkol odmítl. Během té cesty k naplnění Kozoroh ztratil cit, schopnost prožívat, radovat se a milovat, protože se velmi bál prožívat bolesti a utrpení. Úkolem Kozoroha je navrátit se ke svému citu, prožívání, lásce, navrátit se ke svému lidství a otevřít se lidem. Teprve pak se Kozoroh stane moudrým vládcem, Mistrem, který své dary zodpovědnosti, pracovitosti, ctižádosti, houževnatosti, stability, pevnosti a autority naplní laskavým pochopením vůči sobě, vůči druhým a také vůči světu.

Černá Luna je karma, přírodní zákon, který zasahuje, aby byla nastolena rovnováha. Tím, že Černá Luna je v Panně, která je o přirozenosti obyčejného života, o skromnosti, o čistotě, pořádku, o službě a jasnosti, pak v harmonickém spojení se Sluncem v Kozorohu aktivuje sílu dotknutím se mocné energie v sobě. Můžeme to přirovnat narození Mistra uvnitř nás. Je to právě pochopení, procitnutí a prožití lásky v sobě. Proč osudové? Osudový zásah shůry. Děje se vše tak, aby bylo pochopeno, prozřeno, procítěno – naplnění úkolu Kozoroha. Každý máme v sobě archetyp Kozoroha. Někomu se to bude dít opravdu v okolnostech života, budou přicházet situace, které mají probudit prožití lásky v sobě. Jiným se to bude dít přes prožitky, silné mystické prožívání, vhledy, poznání, sny či nové úkoly. Čím více jsme vnitřně připraveni na příchod světla, Lásky a Kristova vědomí, tím silněji může tato energie vstoupit do nás. Kristovo vědomí může vstoupit pouze do čistoty, otevřenosti, ctnosti, pravdy a lásky. Stejně tak, jak očisťujeme svůj domov před Vánoci, máme očistit své tělo, mysl, duši, aby mohlo přijít narození Světla v nás. A dle naší otevřenosti, čistoty budeme vnímat příchod Kristova vědomí do hmoty, do naší duše, do mysli, do těla. Nastala doba, kdy se Nebe může spojit se Zemí.

hor

Merkur v konjunkci s Plutem, Venuší v kvadratuře na Dračí hlavu a Dračí ocas symbolizuje přerod mysli (smrt a znovuzrození), který vede k novému pohledu na sebe, na svůj život, na svět. Tím začne proudit Dračí síla, která povede ke vzestupu vědomí člověka. Na povrch vyplave z nevědomí vše, co vám brání v postoupení ve svém vývoji. Strachy, negativní postoje, falešná přesvědčení, domněnky. To vše můžete objevit. Radujte se, protože se osvobozujete.

Černá Luna v Panně je v opozici s Neptunem v Rybách (22. 12. 2014 – 1. 2. 2015). Přichází doba strhávání masek, iluzí, domněnek a nepravd. Přijde spousty rozčarování a zklamání. Ale pokud prožíváte zklamání, je to známkou, že jste strhli svůj závoj, mlhu, která vám nedovolovala vidět skutečnost. Neptun symbolizuje (podle úrovně vědomí): alkohol, drogy, závislost, podvody, lži, poblouznění, církev, náboženství, inspiraci, umění, prožívání, jemnohmotný svět, mystické prožitky, duchovní oblast, víru, sny, oddanost, odevzdání se, služba, vyšší oktávu lásky, bezpodmínečnost, milost, Kristovo vědomí, celistvost, blaženost.

Zde bude nastavována karma – rovnováha. Pokud máte něco v odmítání či přeceňování, jste v nějaké závislosti na něčem, na někom, pokud máte iluze, vše vyjde najevo, ukáže se pravda. Již vám to nebude tolerováno. Lidé, kteří jdou duchovní cestou, si prožijí zklamání, pokud jejich cesta není pravdivá, pokud je jen v povrchnosti, a nežije se v realitě, pak se to otočí proti vám. Protože když dojdeme jakémukoliv poznání, musíme ho snést na zem a ukotvit ho do reality, každodenního života, začít ho žít, zakořenit, abychom se příště mohli dostat ještě výše do poznání, které mysl není schopna uchopit – tam jsme jen v prožitku, bez mysli. Právě proto musíme být velmi pevní v realitě, v ukotvení a zvládat svoji každodennost, povinnosti, abychom takové poznání mohli unést.

Jinak vám poznání nebude dáno, neunesli byste ho. Lidé, kteří jsou připraveni, dojdou k probuzení, k jednomu osvícení z 9 úrovní, dle své úrovně poznání.

Z kolektivního hlediska bude sňat jeden závoj, jedna vrstva iluze. Tím se posouváme k vyššímu vědomí, větší svobodě, pravdě a přirozenosti Bytí.

Často si představujeme mega okolnosti a zážitky. To nečekejte. Naběhli byste si na očekávání, a pak byste byli zklamáni. Naše mysl vytváří formy, představy, které musíte následně rozpustit prožitkem a pak zjistíte, že vše je jinak. Neptun působí, že vše zintenzivňuje, zesiluje a zároveň je to vše nekonkrétní, neuchopitelné. Já tak soukromě Neptunu říkám ,,rozpuštění a vypuštění z formy.“ ;) Neptun je voda, vědomí a záleží, do jaké nádoby, formy toto vědomí, vodu naliji. Pak takový bude mít tvar, vlastnosti a účel.

Můžete cítit zmatek, chaos, nejasnosti, ničemu nebudete rozumět. Je to v pořádku, je to proces, jen to nechte skrze sebe projít jako vlnu, nesnažte se to uchopit myslí, nelze to. Postačí důvěra, víra, že vše, co k vám přichází, je z Lásky k vám a odevzdejte se.

Přeji vám požehnané vánoční svátky, plné Světla, Lásky, Harmonie a Souznění.

Povinnost bez lásky činí mrzutým.

Odpovědnost bez lásky činí bezohledným.

Spravedlnost bez lásky činí tvrdým.

Pravda bez lásky činí nelítostně kritickým.

Moudrost bez lásky činí vychytralým.

Přívětivost bez lásky činí pokryteckým.

Pořádek bez lásky činí malicherným.

Čest bez lásky činí ješitným.

Majetek bez lásky činí lakomým.

Víra bez lásky činí fanatickým.

Život bez lásky nedává smysl.

Tomáš Kempenský (14. – 15.století)

….

S hlubokou úctou, vděčností a Láskou.

Petra Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Mistři planety Země – Kryon

Zdravím vás moji milí, jsem Kryon z Magnetické služby a v radosti vás svou lásku objímám. Raduji se z těchto dnů, kdy se Země otevírá a na povrch Země vystupují energie, které dlouhou dobu spaly v nitru Země. Jsem Kryon a starám se o magnetické propojení Země s jinými částmi vesmíru, starám se o to, aby se Země včas vrátila do své původní vibrace. Do vysoce vibračního stavu, který nazýváte osvícením. I Země se vrací ke stavu osvícení. I Země se probouzí stejně jako každý z vás. I Země si na stav svého osvícení pamatuje a pamatuje si toho ještě mnohem víc, neboť osvícením to vše začíná. Teprve ve stavu osvícení se vám otevírá celá škála možností, o kterých sníte. Tyto možnosti jsou dostupné všem, kteří dosahují potřebných vibrací a tak nemusíte mít strach ze zneužití od těch, kteří těchto vibrací nedosahují. Vibrace skutečnosti se nadají zneužít. To, co se stalo v minulosti se Zemí a i na některých sousedních planetách, bylo to, že ke zneužití energií došlo na základě vibrací, o kterých si lidé mysleli, že jsou „skutečné“.

Ve stavu ega lze jen těžce rozlišit, co je „skutečné“ a co „skutečné“ není, co pochází ze skutečnosti a ze stavu lásky, a co se za lásku jen vydává.
Ve stavu ega se nachází i někteří lidmi oslavovaní „mistři“ na této Zemi, neboť není žádného mistra většího než jsi ty sám. A tak jak se může někdo mistrem nazývat? Ve skutečnosti jste všichni mistři Země, mistři svého umění, mistři své vlastní jedinečnosti a kvality, mistři svého Já a svých schopností.

Ve skutečnosti není žádné větší nebo menší umění. Ale prozradím vám tajemství – čím více se budete vibračně nacházet ve své vlastní skutečnosti, v realitě jednoty, objevíte své vnitřní hodnoty, oprostíte se od hodnot duality, tím více schopností se před vámi otevře. Ano, možná budete jiným připadat jedineční, zázrační, magičtí, ojedinělí nebo snad nanebevzatí. Někteří si budou lámat hlavu nad vašimi schopnostmi a přitom se nic tak skvostného nestalo, jen jste se stali sami sebou. Opustili jste vibraci duality a zaměřili jste se na své vlastní Já. A to před ostatními vypadá jako zázrak. Takto osvícený člověk své kvality nikterak nevyzdvihuje. Je tichou hořící pochodní Země. Je jejím žhavým jádrem a spolupracuje se silami Země. Pomáhá ostatním najít jejich osobní vnitřní oheň a je na blízku těm, kteří to potřebují. A možná to nejsou ani lidé. Možná jsou to jiné říše, možná jsou to říše zvířat, minerálů nebo elementů. Možná jsou to říše duší, které uvízly v prostoru, když hledaly svůj domov.
Možná je to spolupráce s říšemi, které jsou vibračně výš než aktuální vibrace Země a otevírají se před vámi interdimenzionální konference, kde nejste jen tichými posluchači, ale i aktivními účastníky. Teprve pak začíná nový rozměr práce, ke které všichni směřujete.

Nelitujte ty, kteří zůstávají v nízkých vibracích. I oni se postupně blíží ke svému osvícení. Každý svým individuálním způsobem, každý svou vlastní jedinečnou cestou. Oni tyto zkušenosti potřebují. Jen sami se rozhodují, kdy jim přestávají vyhovovat bolestivé zkušenosti zažívané na Zemi. Jen sami se rozhodují, zda a kdy opouští vibrace nenávisti, závisti, chudoby, strachu, manipulace, neštěstí, utrpení, strastí a žalu, lamentování nad tím, co se jim děje, nervozity a stresu. Každý je manažerem svého vlastního života. Vibrace Země jim umožňuje, aby to pochopili. Vibrace Země se nikdy nezastavují. Země je tažena vpřed. Používá svůj vnitřní pohon k udržení směru, na který se zaměřila.

Nesmírně miluje ty, kteří její planetu obývají a proto postupuje vpřed velmi, velmi pomalu. Záleží jí na tom, aby se všem jejím obyvatelům dostalo maximální péče při přechodu do vyšších vibrací. A proto jste každý den na Zemi jako v lázních. Opečováváni nejen Zemí samotnou, ale mnohdy i stovkami různých dalších bytostí a elementů, kteří vidí váš úmysl vystoupit z duality a na vaší cestě jsou vašimi neviditelnými pomocníky. Jejich hlas častokrát zaslechnete.

Když jste v rozjímání, sami v sobě, ponoříte se do svých myšlenek, pak jsou vaše vnitřní konverzace velmi často vedeny vašim Vyšším Já, které hovoří s jemnohmotným světem kolem vás. Jak jinak by vám přicházely odpovědi na otázky, na které se vnitřně ptáte?
A každý se ptá. I ten, kdo nevěří. A i tomu, kdo říká, že nevěří, přichází takové odpovědi. Někdy tomu říkáte intuice. Spolupracujete s jinými světy, aniž si to uvědomujete a je to daleko častěji než si myslíte. Každé vaše vnitřní rozmlouvání je rozmlouváním s těmi, které nevidíte. Na každou otázku existuje odpověď a záleží na vašem klidu a neutralitě, aby vaše konverzace probíhala s bytostmi, které jsou naladěny na vibrace jednoty. Čím větší klid a neutralita, tím výše vibrační bytost odpovídá na vaše otázky. A proto je důležité trénovat vaše vnitřní uvolnění.

arantia
Pokud nejste v neutralitě, možná dostáváte odpovědi od bytostí, které se u vás přihlásí jen proto, že je konečně někdo slyší a nebo od těch, kteří s vámi chtějí manipulovat. Těch se stále ještě na Zemi nachází velmi mnoho a nemají to v poslední době na Zemi jednoduché. Žijí v nevědomosti ze svého odpojení a neví, co se kolem nich děje. Vidí, že ze Země vychází stále víc záře, vidí zář ze stále více lidí a zužují se jim možnosti volného pohybu a energetické výživy. V poslední době se často stává, že člověk, který se duchovně rozvíjí skrze své ego – i to jde do určité úrovně vědomí, dostává od okolí tisíce impulsů k tomu, že je duchovně veden správně. Na jednu stranu skutečně správně veden je a je třeba mu k jeho vnitřnímu naslouchání pogratulovat, ovšem otázkou zůstává, komu naslouchá. Jeho hlas srdce to pravděpodobně není. Nebudou to ani bytosti, které žijí v jednotě skutečnosti a nebude to ani nikdo, kdo je vibračně stejně vysoko, jako je ten, kdo hladově touží po mimořádných schopnostech.

Někdy se lidé snaží vyniknout. Snaží se být něčím výjimeční, jejich sebevědomí je příliš nízké či příliš vysoké, snaží se za každou cenu začít přijímat zprávy z duchovního světa a předávat je dál, snaží se za každou cenu nějakým způsobem pomáhat nebo lidi vést, snaží se léčit, snaží se ozdravovat tuto Zemi, snaží se a snaží. A ono to skrze ně opravdu za nějakou dobu začne přicházet. Vždy se však ptejte, co přes tyto lidi přichází. Ještě stále na Zemi nevládne jednota ve všech směrech. Ještě stále je velmi jednoduché používat lákadla duality k získání přízně lidí. A právě zde bych vás chtěl informovat o tom, co všichni znáte – nic není tak, jak se to zdá být. Obzvlášť obezřetní buďte u těch, kteří nahlas prohlašují, že jsou něčím výjimeční. Ať jste v dané chvíli jakkoli vysoko, pokud této osobě budete dlouhodoběji otevřeně naslouchat, snadno vás nevědomky, někdy i zcela vědomě, vibračně sníží. I to je součástí této fáze vzestupu Země. Výjimeční jste ve své jedinečnosti všichni. Avšak v jiném druhu vibrací, než která proudí skrze tyto lidi.
Z druhé strany závoje to vypadá jako přetahování se o ty, kteří již ví, že existuje jiný, lepší svět nebo v něj přinejmenším věří a snaží se za ním jít. Stále máte možnost se obrátit se na své nitro a naučit se opět poslouchat své srdce, neboť srdce vás nikdy nezklame. Srdce vám vždy napoví, co pro vás je dobré a co není. Srdce je vašim pokladem, který neustále nosíte při sobě. Srdce je láskou, která vás bez přestání za každých okolností miluje. A vždy vám dává rady a impulsy k cestě světla, která vede k možnostem bez hranic. Jen musíte projít územím, kdy se vás jiní snaží zmást. Každého toto na Zemi potkává. Každý je této zkušenosti vystaven a každý má možnost uspět. Tak je to jen na tobě, milý člověče, který hlas začneš poslouchat ty?

I během čtení tohoto channelingu ti přichází spousta důležitých informací a myšlenek. Věnuj jim pozornost, nepřehlížej je. Jsou to vzácné informace, kdy se ti tvé Vyšší Já snaží naznačit důležité kroky pro tvůj další rozvoj. Moc dobře znáš to, když k tobě promlouvá tvé srdce. Moc dobře znáš to, co se děje, když své srdce ignoruješ a neřídíš se ním. Znáš ty pocity, kdy si svou srdeční čakru blokuješ, i když ji otevíráš. Jen od síly tvé srdeční čakry se rozvíjí tvůj zdravý duchovní vývoj. A tvá čakra je spojena jak se zemí, tak i s vesmírem. Tyto energie by měly být vyrovnané, aby ses rozvíjel do všech stran a nejen jednostranně. Jednostranný rozvoj není mistrovským uměním. To dokáže i lajk. A Země právě v této fázi potřebuje pracovníky světla s širokým spektrem barev, kteří září do všech stran. Jsou propojeni se zemí, dobře ukotveni ve svých fyzických tělech a napojeni celým svým Já na střed vesmíru.

Kdysi Země prošla dramatickou změnou, která se odrazila na vašich fyzických tělech jako razantní omezení vašich schopností. Ta doba je pryč. Je to vzdálená minulost, které se však někteří z vás drží a nedokáží se od ní odpoutat. Vyhovují vám omezené schopnosti, protože jste pak stejní jako ostatní lidé a nijak se od jiných nelišíte. Vyhovuje vám styl života, který vedete, a druh konverzace, kterou hovoříte s jinými. Vyhovuje vám práce, kterou děláte, ačkoli si na ni třebas stěžujete. Zakořenili jste ve stylu života, který je vám známý a vše neznámé podvědomě odmítáte. Bojíte se vystoupit ze zajetých kolejí a být „jiní“ než vaši blízcí, vaše rodina, vaši přátelé. Bojíte se síly svého vlastního Já a tím se otevíráte sami sobě jen z velmi malého procenta. Omezujete sami sebe. Zavíráte sami sebe do malé krabice s malými průhledy do života vašich snů. Moji milovaní, neomezujte se. Nebojte se sami sebe a uzavřete otevřené komnaty minulosti. V představách skočte nazí do posvátného pramene skutečnosti, pak přeberte od světelných bytostí nové šaty a vykročte vstříc novému dobrodružství. Bez ohlížení se zpět, bez litování toho, co vše jste v minulosti nestihli nebo mohli udělat jinak. Vše bylo tak, jak mělo být. Vaše minulost – to jsou vaše kořeny. Je to něco, co bude stále s vámi, ale nemusí vás to omezovat. Můžete z těchto zkušeností čerpat a to také děláte a přesto můžete žít přítomným okamžikem.

Čím větším podílem se nacházíte ve skutečnosti, tím menší význam pro vás má minulost. Častokrát si ani nepamatujete to, co se dělo včera, natož před několika lety. A tak je to správně. Začínáte využívat svůj mozek jiným způsobem. Váš mozek se restrukturalizuje. Propojují se v něm nové dráhy a mění se jeho elektromagnetismus. U některých to může způsobovat krátkodobý stav náhlé únavy myšlení nebo pnutí hlavy především na temeni a za ušima. Vše jsou to krátkodobé projevy toho, že váš mozek pracuje a je přeprogramováván.

A to vše se děje samo od sebe a může za to vaše probouzející se DNA. Ne vždy musíte dělat složitá cvičení a kroky k tomu, aby se něco stalo. Tohle probíhá za pochodu vašeho života. V době, kdy do této fáze dospějete. Může se to projevovat i vnitřním mravenčením nebo zalehnutím uší. Váš zrak se může krátkodobě zúžit, aby se pak rozšířil ve vidění, které je více širokospektrální.
Mění se vaše pocity a emoce. Vaše prožitky jsou hlubší a emoce jsou do větší hloubky.
Prožíváte restart svého života v mnoha oblastech. Přerod v nového člověka. Své spirituální probuzení. A tak to je. Buďte požehnaní.

S láskou Kryon

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.
Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Nemužete být “nezachráneni”

Skutečný Mistr není ten, kdo má nejvíc žáku, ale ten, kdo tvorí nejvíce Mistru.

Skutečný vudce není ten, kdo má nejvíc stoupencu, ale ten, kdo tvorí nejvíce vudcu.

Skutečný král není ten, kdo má nejvíc poddaných, ale ten, kdo privádí nejvíc lidí na trun.

Skutečný učitel není ten, kdo má nejvetší vedomosti, ale ten, kdo dává vedomosti druhým.

A skutečný Buh není Buh, který má nejvíc služebníku, ale Buh, který slouží nejvetšímu množství lidí a činí tak Bohy z druhých.

Nebot tohle je jak cílem, tak slávou Boha: že prestane mít poddané a že všichni pochopí, že Buh není dosažitelný, ale nevyhnutelný.

Rád bych, abyste všichni pochopili tohle: váš štastný osud je nevyhnutelný. Nemužete být “nezachráneni”. Peklo je, když si to neuvedomujete.

N. D. Walsch – Hovory s Bohem

338