Tag Archive | Levia brána

AA Michael – 8/8 Lví brána 2019

Dokončete vtělení Duše, když vstupujeme do Tvořivého cyklu 2019/20
Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn

Milovaní, stojíme na bodu přechodu velké změny. Můžete říct, že to tak je po mnoho let, a vážně budete mít pravdu, neboť cesta Transformace/Přeměny a Vzestupu se před vámi odkryla. Ale v tomto okamžiku a v době Portálu Lví Brány 2019 plně vstupujete do zrychleného času přeměny, který vás s sebou vezme do roku 2020 a bude kulminovat v roce 2021. Je to doba kdy uvolňujete poslední zbytky Starého a plně aktivujete proces Vtělení Duše, což je prvotní záměr procesu Vzestupu. Jak se to stane, stanete se ztělesněným světlem, ztělesněným Duchem, žijícím bez strachu cestu Tvořivé lásky, která se stala vaším osudem, když jste si vybrali se inkarnovat v této fyzické formě.

Jak víte, Milovaní, Lví Brána je velmi zvláštní dobou Svatého roku. Je to okamžik, kdy začíná nová Doba Tvoření, a vy můžete začít a ukončit časové linie nebo časové cykly, jak je raději nazýváme. Můžete také ve svém tvořivém požadavku žít svůj nejlepší život (životy) přeskočit časové linie, reality a dokonce i vesmíry, a přitom sloučit všechny zážitky do mocného a vždy přítomného okamžiku NYNÍ.

Svatý rok začíná 26. července s planetárním Novým Rokem, a předchází mu oslavovaný „Den mimo Čas“ 25. července. Vaši dávní předkové věděli, že mají 25. července oslavovat přechod od starého cyklu k novému, s tvořivou radostí a svátkem. 26. byl započat nový cyklus. 26. červenec slavili Májové a staří Egypťané jako okamžik, kdy byl Čas Prostor obnoven Božskou Tvořivou Inteligencí pro další cyklus. Byl to také čas, kdy Královská Hvězda Sirius byla a je spojena s naším Sluncem a stoupá v konjunkci (ve spojení) při východu Slunce na severní polokouli a zvláště nad Egyptem v době stoupání nad řekou Nil, což představuje návrat hojnosti půdě a lidem pro další cyklus života. Lidé Síria a Královské Lví Bytosti byli a zůstali Hvězdnými učiteli – Mistry, kteří pomáhali vést Lidstvo po cestě vzestupu a Vývoje.

Portál Lví Brány je strážen dvěma Královskými Lvy Síria, kteří jsou ve svatých textech známi jako „Lvi včerejška a zítřka“.Jsou to strážci brány, kteří zajišťují, že jen ti, kteří jsou uzemněni v Přítomném okamžiku a jsou vědomě na své cestě, jsou schopni projít bránou a vytvořit vědomě další cyklus. Nejsou to jen strážci, ale také učitelé, kteří pracují s Anděli a Archanděli, aby vedli ty, kteří jsou připraveni na své cestě probuzení a tvoření. Každý z vás, kdo čtete tato slova, má schopnost udělat tento vědomý přechod, protože byste k těmto slovům nebyli přivedeni, kdybyste neměli frekvenci potřebnou k tomu, abyste přitáhli tuto pravdu a byli součástí moci a zmocnění tvoření Lví Brány 2019.

Portál Lví Brány se začíná otvírat 26. a plně se otevře 8. srpna, nebo-li 8/8, pod znamením/konstelací Lva.Pak se začíná zavírat a je dokončen 12. srpna. 13. srpna je oslava dokončení a okamžik posunu vpřed, neboť planety jsou nyní pod vedením Hvězdných Královských Lvích Učitelů Alfa Leonis, Srdce Lva, kteří vedou Zem konstelací Panny k zářijové Rovnodennosti.

Bude to mocná doba a opravdu budete pozváni, abyste vstoupili do své plné síly jako Mistři Světla a Tvoření a Ztělesněné Duše v Andělských Lidských Tělech.

2019 až 2020: Doba Velkého Potenciálu a Moci.

Milovaní, jen bychom něco řekli o frekvenci a moci přicházejícího cyklu a dalších dvou letech. V této době budete „uzavírat“ cyklus duchovního růstu a přeměny, který začal v roce 1999 a kulminuje v roce 2021. Je to Archetypální Cesta Hledajícího, jak byla známa předkům, sledujícím cestu symbolů, které uvolňovaly svou moc a moudrost těm, jejichž srdce a duše byly otevřeny procesu.

V roce 2019 bylo zaměření Cesty na energiiBožského Ženství, jako duchovního vůdce a učitele, protože Božské Ženství je to, co udává tón pro tvoření v tomto Tisíciletí, kterému převládá frekvence čísla 2, což je duchovní frekvence Božského Ženství. Rok 2019 je 3. rok, který má frekvenci Matky Země a Hojnosti. Společně frekvence tohoto čísla slouží k tomu, aby daly moc Božské Ženskosti v její roli Vedení a Tvoření pro Novou Zemi, a přitom také posilovaly vzestup Nového Mužství pro Novou Zemi.

2020 přináší novou energii, která má frekvenci dvojitého mistrovského čísla, dvojité 2, aby dala moc Božské Ženskosti a dvojité 0, která znamená Prázdnotu, Nulu a klíčení nového semene, které protančí ke zhmotnění Božskou Ženskostí v jejím tanci tvoření, jak rodí nové cykly pro Novou Zemi. Zároveň bude do Země plně uzemněno Božské Mužství a bude vyjadřovat své energie jako je dávání moci a zhmotňování tvoření a rození nových společenství světla pro Novou Zemi.

Takže, buďte ujištěni, Milovaní, že tento cyklus vašich životů bude nezměrně mocný a tvořivý. Zrodíte a necháte protančit do tvoření všechny své touhy, pokud vaše zaměření a záměr jsou čisté a pokud se odevzdáte plynutí Božské Tvořivé Inteligence a dovolíte proces klíčení a zrodu na duchovní úrovni.

Dokončete Ztělesnění Duše: Dokončování této fáze Procesu Vzestupu s Oslavou

Zaměření na osobní úrovni pro tento cyklus bude na proces dokončení vtělení Duše, který byl započat v cyklu let 2018/19. V tomto minulém cyklu vám bylo Diamantovými a Zlatými Světelnými Kódy umožněno aktivovat původní vzor DNA pro Andělského Člověka. To vytvořilo prostor pro Duši, aby plně sestoupila do těla a dokončila tuto fázi vzestupu vědomí.

To nebyl nikterak jednoduchý proces, neboť zahrnoval hluboké léčení a uvolňování všech starých vzorců myšlenek a druhů víry, které neodpovídaly frekvenci Duše. Jinými slovy, Ego potřebovalo uvolnit jakýkoli druh chování a víry, které blokovaly duši před vyjádřením jejích energií v této lidské zkušenosti. Tak, Milovaní, jste byli zaměstnáni intenzivním procesem vyhazování a čištění na emocionální, mentální a fyzické úrovni. Tento proces čištění byl tak intenzivní, že mnozí z vás se cítili, jako když už nemohou dál. Ale, buďte ujištěni, Milovaní, že tento proces kulminuje. V tomto nadcházejícím cyklu bude Duše schopna vstoupit plně do Svaté jednoty Těla a Duše, a začnou žít jako Jeden. Nebudou žádné rozdíly mezi Tělem a Duší a Tělo bude čisté, aby vyjadřovalo tvořivou energii Duše. To povede do času velkého vnitřního míru a harmonie, která se postupně začne odrážet ve vnějším světě jak více a více pracovníků světla a těch, kdo ukazují cestu, dokončí proces.

Milovaní, velmi brzy bude všechno, co uděláte, vyjádřením duše a andělského tvoření. Budete schopni cítit uvnitř svého těla, kdy vaše duše tančí ve světle nebo jestli se cítí nepohodlně s vašimi volbami, protože nejsou v harmonii s vaším životním plánem. Pak budete jemně vedeni k tomu, abyste učinili nová rozhodnutí, která jsou harmoničtější, a tak se posunete dopředu na své cestě vytváření jen hojnosti, míru a radosti v realitě Nové Země.

Tento proces aktivace Vzoru Božského Člověka a jeho naplnění Božským Diamantovým Světlem bude také zhmotněn na Kolektivní úrovni Vědomí. Tady uvidíte a ucítíte, jak staré vzorce života společenství a bytí uvolňují cestu novým myšlenkám společenství a novým způsobům bytí a sdílení zdrojů. Jako Společenství také uvolníte staré ego a vzorce, které dominují mysli, abyste uvolnili cestu pro způsoby bytí více naplněné duší a vzájemnou interakcí.

Mnozí z vás budou cítit volání, aby začali nové formy Společenství jako součást svého poslání Duše, aby aktivovali Svaté Energie Země, a někteří budou vedeni k tomu, aby pomáhali v přeměně společenství, která již existují, a naplnili je Světlem Duše Božské Ženskosti a Nového Mužství.

V tomto cyklu budou zvýšené úrovně toho, co nazýváme „Léčením Předků“, na individuální úrovni i na úrovni společenství a dokonce i na národní úrovni, jak vše, co patří mysli, začíná uvolňovat cestu strukturám založeným na Srdci, Duši a Soucitné Lásce. Minulost a Budoucnost se navždy změní, jak se budete zaměřovat na tento cyklus a dělat změny, které budou určovat to, že tato časová linie/ tento časový cyklus 2019/20, bude ta, která změní všechno a vytvoří Zlatou Budoucnost, kterou hledáte a snažíte se ji vytvořit a zažít.

Co to znamená pro vás, jako pro ty, kdo ukazují Cestu Nové Země

Milovaní, nebude to pro vás jednoduchá doba, neboť zmatek a bouře kolem vás budou dál živit ohně přeměny a změny. Ale my víme, že jak vaše Duše začne být víc tím, kdo jste, a je vyjadřována jako ten/ta, kdo jste, budete víc znát svou cestu vpřed a svou schopnost vytvořit to, co si přejete.

Vždy si pamatujte Kdo Jste a co a proč jste přišli na Zem vytvořit a zažít, jako Duše a Bytost Nekonečného Světla a Energie.Nikdy nezapomeňte, jak jste požehnaní, abyste udrželi tuto vědomou pozornost a vědomí, zatímco mnozí žijí ve zmatku a utrpení, pouze s ustrašeným egem, které je vede.

Ať kolem vás vzplanou jakékoli základní a emocionální bouře, udržujte svůj vnitřní mír a zůstaňte uzemnění. Pamatujte, že jako Vtělená Duše a Andělský člověk žijete „zevnitř ven“ a ne „z vnějšku dovnitř“. To jednoduše znamená, žecokoli se stane v dramatu života „vně“ vás, tak víte, že uvnitř vás je místo míru a bezpečí a hojnosti a lásky. Nedávejte svou sílu dramatům strachu a nedostatku, ale zaměřte se jednoduše na svou vášeň a na to, co chcete vytvořit a zažít na Zemi jako Božské Požehnání.

V této době, v tomto cyklu, jsou dvě verze Země, které existují najednou, Multidimenzionální/ Mnohoúrovňová Nová Země a Alternativní Země nižší úrovně, neboť Země 3. dimenze už neexistuje. Částí zmatku, který zažíváte, je posun mezi dimenzemi, který je pro mnoho lidí nevědomý a náhodný. Ale vy, kteří shromažďujete zkušenosti pod vedením své Duše, se učíte pohybovat se mezi dimenzemi a opravdu mezi Světy a Časovými Liniemi s Ladností a Elegancí a bez traumat a dramat.

Toto bude také doba, kdy se budete potřebovat starat o své Tělo. Nyní je Svatým Chrámem vaší Duše a bude mu (tělu) chvíli trvat, než se přizpůsobí vyšším frekvencím a vědomí, které přichází s tím, jak je naplněno vnímáním a pocity duše. Tělo se může cítit vyčerpané, když musí spustit tyto intenzivní frekvence a vyrovnat se s intenzivními zkušenostmi, které jsou daleko mocnější než cokoli, co mohla vytvořit stará mysl ega. Klíčem je vždy odevzdat. Uvolněte se a dovolte duši a vyššímu já být vaší podporou a vytvořit zázraky, které vás posunou vpřed na nové úrovně lásky, zkušenosti a radosti, když vaše tělo akceptuje tyto intenzivní a mocné proudy energie z duše a aklimatizuje se na ně.

Buďte probuzení, buďte vědomí a posílení mocí.

Vy jste Posun v Lidské Formě. To jste přišli zažít.

Přejeme vám Radost, jak procházíte Lví Bránou. Andělské Říše jsou tu, aby vás podporovaly, Galaktičtí učitelé jsou tu, aby vás vedli, a Mistři udržují energii těch, kteří otevřeli cestu.

Potřebujete prostě udělat volbu a zaměřit Záměr, když tvoříte Sen.

Budoucnost je vaše a je Nyní!


Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, http://www.starchildglobal.com.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.

Advertisement

Alex Myles – Super energetický posun 8 : 8 – Lví brána – od 26. července do 11. srpna

Kosmická energie se navýšila a byla po několik týdnů cítit velmi intenzivně – mnoho lidí se cítí vyčerpaně, s otázkou, kolik toho ještě vydrží.

Tato vysoká energetická frekvence se nachází v bodě obratu, který vyvrcholí 8. srpna během slunečního průchodu skrze konstelaci Lva, v souvislosti se spojením mezi hvězdou Sirius, Velkého Centrálního Slunce, Zemského Slunce, Zemského mřížkového bodu, Pásu Orionu a Velké Pyramidy v Gíze. Zde začneme vnímat, že se život opět usazuje do více uvolněné a zvládnutelné úrovně.

Lví Brána se aktivuje, když Země a Slunce přijdou do vyrovnání se Siriem, který je mnohem větší a zářivější než Zemské Slunce a je rozpoznán jako “Spirituální Slunce“.

Pradávní pozorovatelé hvězd věřili, že díky tomu že Sirius a Slunce vychází a zapadá v přibližně stejném okamžiku, společné teplo způsobuje na mnoha místech na Zemi extrémní počasí. Toto je důvod, proč za posledních několik dnů mnoho oblastí očekává lámání rekordů nejteplejších dnů v historii.

Každý rok 26. července se Slunce, Země a Sirius přemísťují na konkrétní body na obloze vytvářejíce otvor mezi fyzickými a spirituálními světy. 8.srpna dosáhne toto vyrovnání svého nejvyššího bodu. Tato brána je známa jako “8:8 Lví Brána“ a díky jejímu vyvrcholení 8.srpna ve Lvu je symbolizována lvem.

Sirius vychází každý rok uprostřed léta a je spojován s novými začátky, novými vhledy, novým světlem, novým uvědoměním a novým myšlením a přináší s sebou nové úrovně vědomého probouzení.

Přívaly světelných vln vyzařujících ze Siria nesou příliv božské moudrosti a vyspělého vědění z vyšších sfér (známých jako vzestoupené světelné kódy) které vtékají na naši planetu a když jsou našimi energetickými těly integrovány, probouzí naše vědomí a aktivují naši DNA.

Když je tento energetický portál otevřen, paprsky ze Siria infiltrují planetu Zemi a pomáhají urychlovat náš osobní a spirituální rozvoj.

Spojení mezi Siriem a Sluncem zintenzivňuje tuto energii tím, jak každý z nich vyzařuje silné a vysoké vibrace. To obdarovává Zemi jedinečnou možností (známou jako “hvězdná brána“) absorbovat energii ze dvou nejjasnějších supernabitých hvězdných těles na naší obloze.

Hvězdná brána je portálem, který dovoluje rychlé cestování mezi dimenzemi dvou vzdálených míst ve vesmíru. Je to období životně vyhrocených a transformačních událostí, které nás nutí přestat věci oddalovat a pracovat rychle k uskutečnění našich cílů a snů. Je známé jako prospěšné období, kdy se naše plány, které jsme se pokoušeli uskutečnit stávají rychle a lehce realitou.

Červenec a srpen jsou vysoce transformačními měsíci díky cyklu zatmění který započal 13. července a má skončit 11. srpna. Také Merkur je ve stejný den kdy se otevírá Lví brána retrográdní, následující den je úplňkové zatmění měsíce a akumulace všech těchto energií má na nás hluboký dopad.

Energie Lví Brány je propojena se středem srdce a je symbolizována ženskou odvahou, vyjádřením a silou.

Je zřejmé, že nám pomáhá připravit se na další kapitolu našich životů emočně, fyzicky a spirituálně.

Účinky této energie se pravděpodobně projeví jako známky navýšené stísněnosti, podrážděnosti, frustrace, netrpělivosti, letargie a zapomínání také díky tomu, že se blížíme k hlavní křižovatce v našich životech – a kde už není cesty zpět. Jak překročíme práh 8.srpna, budeme dělat důležitá rozhodnutí o důležitých aspektech našich životů, takže portál Lví Brány opravdu je stadiem “před a po“, ve kterém se naše životy mohou změnit k nepoznání.

Tento portál dokáže otevřít a vyživit naši srdeční čakru a přinést hmatatelnou energetickou vlnu vyplněnou nepodmíněnou láskou k těm, kteří jsou otevřeni a ochotni ji přijmout.

Číslo osm je spojováno s kreativitou, harmonií, hojností, vyrovnáním, silou a materiálními odměnami a pokud je toto číslo položeno, stává se symbolem nekonečna.

To znamená, že se nacházíme ve stádiu, kde máme jedinečnou příležitost obdržet příliv spirituální moudrosti, která nabízí nekonečné možnosti a zdroje vytvořit a zachovat prosperující život plný hojnosti. Proto je toto rozhodně čas, kdy převzít kontrolu nad tím co chceme a vášnivě vložit naše záměry do činů.

Je to také doba pro očistu a propuštění všeho, co již není v souladu s našimi autentickými já – takže, špatné návyky a cokoliv co je v našich životech destruktivní, zahrnujíce posedlosti, opakující se myšlenkové vzorce a toxické vztahy se přirozeně rozpadnou. Abychom tomu pomohli, musíme se zaměřit na propuštění závislostí k lidem, majetkům nebo situacím, které způsobili trauma a turbulence, abychom mohli přetvořit staré vzorce chování a přesunout se ke krásným spojením s láskyplnými autentickými dušemi. Pak můžeme začít žít život, ke kterému jsme se zrodili – vyplněný krásnými zážitky, které se dotýkají a obohacují každou část naší mysli, těla a duše.

K aktivaci a absorpci těchto světelných kódů je doporučeno meditovat v tomto období každé ráno a večer k udržení harmonické vibrace, abychom byli schopni rezonovat a přitahovat cokoliv, co doufáme obdržet.

Udržujte se po většinu času v klidném stavu mysli, vizualizujte vlny zářící energie proudící z nebe a vstupující do našich energetických a fyzických těl skrze korunní čakru.

Když se naše božské světlo plně aktivuje, probudíme naše jedinečné dary a schopnosti dosáhnout na svůj nejvyšší potenciál tady na Zemi.

Zdroj: Alex Myles
https://www.elephantjournal.com/
Překlad: Taunia
www.slunecnabrana.eu

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

OTEVÍRÁ SE PORTÁL LVÍ BRÁNY

Jste Voláni

Otevírá se Portál Lví Brány.
Mystický intuitivní vstup do posvátných možností a vibrační alchymie.
Jste Voláni.

Tuto bránu pro vás stráží otevřenou mnoho tváří a srdcí na které si vzpomínáte, protože jsou to Strážci Cesty vaší Duše.

Je zde Isis, Královna Nilu. Je zde Sekhmet, Lví Královna. Je zde Kali, Strážkyně Tajemství. Je zde Lilith, Držitelka Nejvyšší Ženské Pravdy.
Je zde Archanděl Michael. Všichni Archandělé vytrvale ukotvují tyto nové vlny Světla, které vtékají do vašeho bytí.

Jste vítáni ve Velkém Chrámu Světla, zakořeněném v Egyptě, udržovaném v pyramidách, zářícího z Hvězdného Systému, ze kterého pocházíte.

Merkaba se vábivě vznáší nad vaším vibračním polem, přichystaná sestoupit do čaker, mísíce vaši osobní energii s Vyšší Moudrostí Velkých.

Tajemno. Neznámo. Multidimenzionální Sféry. Prapředci. Bohové a Bohyně. Vysocí Kněží a Kněžky. Mistři Alchymisté a Cestovatelé Časem. Strážci Svatého Grálu.

S tímto vším a s více se setkáte v následujících přicházejících týdnech jak budete postupovat dále a dále, hlouběji a hlouběji do Chrámů.

Vaše vnější vrstvy shoří. Bloky k odhalení vnitřních Světelných Kódů budou rozpuštěny. Možná budete konfrontováni s nějakými strachy a vzdorem. A přitom jste stále v objetí a vyživováni Bohyní.

Jste Voláni.

Máte jedinečný osud.

Změna je ve vzduchu.

Světlo Přichází.

Všímejte si znamení, symbolů a synchronicit všude kolem vás. Nacházíte se uprostřed Božské konverzace.

Dnes otevírají Lvi své tlamy do široka a začínají vyřvávat nové frekvence do vašeho bytí. Cesta do Vnitřní Svatyně započala.
Jste připraveni?

Autor: Sophie Bashford

Překlad: Taunia
www.slunecnabrana.eu

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

LVÍ BRÁNA 8.8.9 (2016)

Vykročte vpřed, je ČAS, nechte své Světlo svítit

Zářiví,

Je čas na další aktivaci ze Lví Brány 8.8. (8. Srpna). Letošní frekvence je 889, stahující soulad z naší Duše do naší osobnosti. Jsme žádáni otevřít plně svá srdce božskému vedení, které v hojnosti proudí k nám všem. Každý z nás v období Lví Brány v srpnu vstupujeme do bližšího spojení s hvězdou Sirius. Skrze Solární Sluncem Lva jsme žádáni vstoupit do své síly, důvěřovat božskému vedení a vzestupům, které nás podporují v každé přeměně. Jsme žádáni propustit naše stará přesvědčení, omezení a mylné představy o druhých a o sobě samých.

Jsme žádáni být k sobě upřímní a být otevření – poznat, že vzájemná spolupráce slouží našemu kolektivnímu vědomí a že nemůžeme žít odděleně.

Lev může být egoistický, tvrdohlavý, krutý a bojovný. Ale Lev také může naučit vůdcovství, osobní síle a konstruktivním hranicím, možnostem a otevření se spolupracovat a rozeznat velkolepost a sílu v každé osobě ve skupině. Duše, která v tomto období /které započalo v červenci/ sídlí v Abstraktní Sféře, přijímá rytmy a signály z Brány a předává potřebné zprávy pro osobnost nebo Ego inkarnovaného jedince.

Můžete zaznamenta proudy informací které k vám přicházejí, ať už jako intuice, instinkty nebo vnitřní uvědomění, které vyžaduje vaši okamžitou pozornost. Všechny vnitřní vzdory, kterým čelíte jsou opečovávány láskou a ohleduplností – tento kontakt ze Zdroje rozpouští vaše obranné zdi a pomáhá vám vidět, že svět je opravdu krásný a váš život stojí za to žít.

Jste vyzváni a motivováni spojit se se svým Božským Sebe-Vědomím, dotknout se Kvantového Pole Nekonečných Možností. Jste žádáni udělat si čas být se svým Pravým Já, probuzeného s vědomím vašich každodeních myšlenek, emocí a činů. NYNÍ jste žádáni k uskutečnění konstruktivních činů, které povedou k pozitivním změnám ve vašem životě, zvycích a systémech přesvědčení.

Jste posíleni touto silou hvězdy Siria k aktivaci Moudrosti ve vašem DNA a prolomení mentálních iluzí, bláznovství a negativity Ega. Jste žádáni mluvit jasně, opatrně, s čistotou a silou přicházející z vašeho srdce.

Mohli jste uvolňovat a očišťovat staré bolesti, chyby, nepochopení, sebepochybnosti, utrpení a snad dokonce svou vlastní sebehodnotu. Mohli jste obdržet silnější slova jako připomenutí – jako rovzpomenutí – že se vaše Duše snaží k vám promlouvat, probudit vás z hlubokého spánku sebe – způsobené bolesti, odcizení a osamocení.

Využijte tohoto času k vytvoření více přátel, spojte se s lidmi. Vytvořte nová spojení, osvoboďte se z koncepčního odsuzování druhých. Když osvobodíte svou mysl z projektovaného pohledu na někoho, vaše srdce se otevře a žádné masky během konverzace nebudou třeba.

Letošní Lví Brána 889 hluboce promlouvá k vašemu srdci, tančí s krásou slunce, které si libuje ve svém prozařování skrze Jádro vaší Bytosti.

lion-star-art

Věřte ve svou schopnost tvořit prostřednictvím jasných vizí toho, co toužíte prožít.

Nastal ČAS k uskutečnění činů, již déle nečekejte, vykročte vpřed a oslavujte svoji DUŠI. Nelitujte se kvůli svému životu nebo zdrojům které máte.

Tato silná hvězdná brána bude pokračovat ve vzestupu svých frekvencí a intenzitě až přes ÚPLNĚK 18. Srpna 2016 a jeho vlna bude jízdou, která bude pokračovat do PRSTENCOVÉHO SOLÁRNÍHO ZATMĚNÍ 1.září 2016 – Novoluní.

Meditujte a vstupte do svého Prostoru Tichosti, naslouchejte vibracím, rytmu těchto frekvencí, které k vám promlouvají. Životní vzorce se rozvinou a svět zažije důležité události.

Se všemi posuny a otevřenými branami je důležité, abyste si byli vědomi svých myšlenek, činů a emocí. S každým vstupem laskavosti vašeho srdce budete požehnáni a povzneseni skrze období změny s minimální těžkostí.
 
Nebojte se změn – přijměte, že vaše staré já odcházejí, odlupují se, aby se mohlo objevit to nové. Nedělejte si starosti s rozmachem a růstem a vězte, že bez přestavby sebe samých nemůžete ve své realitě postavit nic nového. Vaše Nové Já je Nová Realita.

Je o vás postaráno…Jste milováni….Jste v bezpečí…..Pokud jste motivováni s někým mluvit nebo někomu pomoci, vykročte, věřte tomu pocitu a vyražte. Zdroj pracuje skrze vás aby sdílel světlo a lásku, která je nyní velmi třeba. Vše je propleteno, vše je propojeno, s každým činem a každou myšlenkou bude vždy existovat příčina a následek. Oceňujte trpělivost, která vám byla dána protože ta nepřišla s vaším požadavkem, byla vám věnována soucitně a moudře.

Nyní vykročte, Nastal ČAS, nechte své Světlo zářit. Buďte tou vědomou Příčinou Pozitivního Následku. Důvěřujte svému božskému Já, nepopsatelné lásce kterou pro vás Vesmír má. Lev čeká…..

Napsala: Yantara Jiro

Překlad: Taunia Atiriamin Christová
www.slunecnbarana.eu, www.martinachristova.eu
http://slunecnabrana.blogspot.cz/2016/08/lvi-brana-889-2016.html?view=magazine#!/2016/08/lvi-brana-889-2016.html

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Levandulová… – odkaz od Féwy

Levandula, ktorej kvety rastúce do výšky rôznych tónov fialovej – sú symbolikou planét, vytvárajúcich rovnováhu človeka i Zeme. Je vôňou majstrovskej cesty domov. Frekvenciou fialovej, ktorá neoddeľuje, ale spája….nepripomína to minulé, čím človek postupne prechádzal a opäť sa nielen v spomienkach vracal k menej, alebo viac zabudnutému. Táto farebná tónina zjednocuje, dáva do rovnováhy energiu mužov a žien.

Zameriavame zrak na objektívnu realitu, ktorá transformuje nás i Zem. Zabudnutým pohľadom na seba i svet, ktorý spolu zdieľame. Prechádzame hviezdnou bránou Leva, ktorého majestátne energie sú našou skutočnou energiou. Harmonickým zjednotením pestrej škály zvukov a farieb dimenzie, ktorou sme previbrovávali. Prežívali svoju osobnú transformáciu, ale boli aj transformujúcou súčasťou ľudí, ktorých milujeme, ale i tých, ktorí neboli našej frekvencii vedomia naklonení.

fewa1

Sme ako farebné noty, ktorých polia energií túžbou preposielajú informáciu matke Zemi, ale i ďaľekým a človeku neviditeľným svetom, ktoré naše veľdielo spoza rohov času sledujú, s láskou sebe vlastnou. Pomáhajúc nám svojím spôsobom preskočiť neviditeľný most medzi sférami. Prechádzame bránou svetov, ich subjektívne i objektívne sa prejavujúcich realít. Sme farebnou kyticou neviditeľných energií spletených do vrkoča galaktickej lásky.

Leviou bránou prechádzame individuálne dosiahnutou hladinou vibrácií – väčším, alebo menším pochopením a prijatím všetkého, čo sa na Zemi i v našich životoch dialo i deje. Energiami Levieho “kráľa”, symbolizujúceho planetárnu i ľudskú múdrosť, rovnováhu, ku ktorej sa otváraním očí nad dokonalosťou vesmíru, Zeme i nás znovu začíname vracať. Objavujúc ju po stáročia trvajúcom zabudnutí.

fewa2

Sme miniatúrou makrorealít, ktoré sa navyšovaním svetla nášho vedomia zviditeľňujú v nových realitách. Každou bunkou nášho fyzického “Ja” sa /plnení svetlom/ opäť stávame objektívnou súčasťou tej Zeme, ktorá nás neustále rovnakým spôsobom miluje. Ako matka svoje dieťa. Či sme dobrí, alebo odmietame pochopiť, že je to bezpodmienečná láska, do ktorej sa znovu vnárame a tá má iné rozmery.

Telom planéty i nami pretekajú víry galaktických energií na ktorých horizontálne plávame a vertikálne sme plynule extrahovaní z nízkej frekvencie matérie. Na Zem, ktorá nie je na druhej strane Galaxie, alebo galaxií, ale je tu neustále s nami a my jej pomáhame prejaviť sa jej svetlom na vyššej úrovni. Aby sa pred zrakom svojich milovaných detí znovu zjavila v skutočnej kráse. Rozväzujúc uzlíky i uzly nepochopenia, ktorými sa cesta do nového svetla neustále predlžovala. Niektoré boli temné a plné nenávisti voči duchovnému svetu, čo sa na fyzickej úrovni pochopiteľne prejavovalo. Iné sa novými vibráciami magneticky rozžiarovali. Absolvovaním našich skúseností, ktoré nám pomáhali nájsť diamantový portál.

Sme fontánou miliárd svetiel – jednej spoločnej piesne – našich fyzických i duchovných sŕdc. Sme miliardami tónov, ktoré rezonujú s inou frekvenciou ako je frekvencia, na ktorú sme boli vo sfére 3D a 4D zvyknutí. Špirálou rozkvitajúcich levandulových kvetov sme planetárne – vertikálne i horizontálne – vynášaní na energetický piedestál najvyššej možnej frekvencie hmoty, ktorá našimi telami vlní a zľahúčka, opatrne sa pohráva.
Sme svetom zrkadiel, ktorého úhol pohľadu sa planetárne i ľudsky mení, presmerovávajúc pozornosť z umelej povrchnosti na kvalitu nášho vnútra. Rozširujúcim sa rozmerom našich energetických polí, odovzdávame Galaxii informáciu – ako frekvenciu nového vedomia kolektívne i individuálne zvládame.

Dlhý čas sme sa pyramidálnymi skokmi posúvali na vyššiu frekvenciu lásky, bližšie k duchovným energiám, ktorými sme my všetci. Blúdili sme labyrintom myšlienok, aby sme našli tú jedinú správnu cestu bez slepých uličiek, ktoré ale zohrali v našich životoch tiež dôležitú úlohu. Sú skúškami i skúsenosťami, ktoré nás postupne zdokonaľovali a ktoré sme viac, alebo menej zvládli. Naším postupným pochopením i prijatím – kým v skutočnosti sme. Multidimenzionálnym načítavaním objektívnej reaality človeka i planéty.

Do nekonečna času sme sa posúvali a zakopávali o prekážky, ktoré nám ukazovali čo ešte máme pochopiť v našom myslení. Aby ten prvý nádych nového svetla bol u každého dokonalý. Aby nás nedusil, nezastavoval, nebolel…. negativitou zanesený pohľad na seba, na svet, v ktorom žijeme.
Déja-vu kružníc galaktickej špirály nás posúvalo časom subjektívna. Znovu a znovu nás priťahovalo zákonom akcie a reakcie k nepochopeným situáciam, k negatívne mysliacim ľuďom, aby bolo ich čistením všetko dokonale pripravené. Sme spojení s elektromagnetickým telom matky Zeme a našimi myšlienkami sme sebe i našej planéte priťahovali raz pozitivitu, inokedy negativitu. Omotaní strachom, ktorý nám neustále bránil ísť tou cestou, ktorú by sme si slobodne vybrali.

Prechádzali sme školou mystérií, ktorá nám pomáhala pozrieť sa pravde do očí. Preskladávajúc materiálnu mriežku Zeme i nás, fauny i flóry, odstraňujúc negatívne väzby, vytváraním pôvodnej krištalickej podoby. Transformujúc myslenie ľudí.
Za minimalizujúcim, obmedzujúcim myslením sme prechodom cez bránu zaklapli dvierka. Brána je ako výťah do individuálne vybranej frekvencie. V materiálnej sfére /tzn. v suteréne, kde je tma/ sme otvorili dvere výťahu /prešli sme bránou/. Dvere sa za nami zatvorili /v tme nášho duchovného nepochopenia/ a my sme si vybrali tlačítko aktivujúce frekvenciu našej novej reality a tým i nášho nového tvorenia. Tú sféru, s ktorou naše vedomie rezonuje. Najdôležitejšie pre nás je, že ktorékoľvek vyššie poschodie si vyberieme – každé už smeruje k pozitívnym realitám.
Láske neutečieme. Nájde si nás na ktoromkoľvek mieste Zeme. Vnútorne očakávaná a súčasne nečakaná. Splynutím…..

S láskou Féwa

lavend