Tag Archive | kolektívne vedomie

Majster Hilarion – Posolstvo pre týždeň 9.10. – 16.10. 2016

Milovaní,

jak v některých částech planety dochází k bouřím, způsobujícím na své cestě chaos a destrukci, je po lidech žádáno, aby šli dovnitř sebe a nalézali, co v nich způsobuje tuto aktivitu. Vše v životě na této na planetě je odrazem jejích obyvatel; toho, co je drženo v masovém, kolektivním vědomí. To je to, co pro každého vytváří realitu a zrovna to, co se teď odehrává, je aktuální manifestací toho, co je udržováno velkou části lidstva. Je to vidět v každém politickém systému, je to vidět na lidech, kteří testují vody, testují vytvořené iluze, že každý může, s ohledem na odvedenou tvrdou práci, aspirovat na to, stát se vůdcem své země.

Teď je tato koncepce testována a co vidíme? Ano, je to možné, ale člověk, který se uchází o to, být vůdcem své země s ohledem na tyto skutečnosti, se setkává s velkým odporem a my, z vyšších dimenzí, to vidíme. A musí se to odehrát, protože jsou to obyvatelé těch zemí, kdo nakonec rozhodne a to rozhodnutí si vyžádá jejich aktivní účast. V tomto procesu, kdy se na celém světě všechna stará paradigmata hroutí, je vše testováno těmi lidmi, kteří byli toho součástí a chtějí to změnit. Protiví se tomu ti, co kontrolovali; ti, co si přejí kontrolu a manipulaci obyvatel ve svých zemích dle svých přání. Když se o to pokoušejí, zjišťují, že to, co předtím docela snadno fungovalo, nyní lidé v jejich zemích podrobují zkoumání a vše rozebírají. To, o co se snaží, jim nevychází, jak si představovali a setkávají se s ostrou odezvou.

Lidé na celém světě musí dobře rozlišovat; musí rozlišovat a vstoupit do svého srdce, aby dostali radu od vyšších aspektů své bytosti od té, která nikdy neodmítne informaci a každého vede na jeho duchovní cestě, kterou si zvolil ještě před inkarnací. Takže vám říkáme: pozorujte, rozlišujte a nezaplétejte se do dramat, odehrávajících se na světové scéně. To vše je procesem změny a někdy musí ty vytvářené změny přijít za pomoci třenic. Stůjte pevně, věřte si a tomu, za čím si stojíte. V této chvíli přechodu z jedné dimenze do druhé se musí vše odehrát tak, jak to je. Ten přechod je ve fázi dokončení.

A tak se vy, jako jednotlivci, díváte na to, co se děje a myslíte si, že se svět zbláznil. Prosíme vás, abyste se dívali na to dobré, co se děje a o čem vaše média mlčí. Hledejte na internetu a uvidíte, že dobro, které v lidstvu je, se vynořuje způsobem, který je povzbuzující a inspirující pro všechny ty, kdo se stali do té míry vědomými. Otevírá se dobrota, která je nedílnou součástí každého člověka. S ohledem na události, k nimž ve světě dochází, se otevírá individuální dobro v každém člověku a je používáno a využíváno pozitivním a láskyplným způsobem. Aby se to stalo, není nutné mít napojení na vnější svět. Může k tomu dojít u člověka, který poctivě na sobě pracuje, aby vyčistil všechny nefunkční a disharmonické energie; vše, co potřebuje ve své bytosti vyčistit. To si vyžaduje odvahu a uvědomění a to je něco, co vy, pracovníci světla, nepostrádáte, je to něco, na čem jste vždy pracovali.

Vězte, že přicházíte na konec tohoto cyklu a to je důvod k oslavě pro mnoho z vás. Buďte zde pro lidi, zažívající chaos a destrukci. Posílejte jim léčivé energie. Posílejte modré světlo kdykoli je to potřeba, kdykoli dochází k hroucení starých forem. Posílejte své světlo kdekoliv je válka a destrukce, abyste ty oblasti zklidnili a požádejte pro ně o Boží světlo, které nikdy nezklame. Je to důležité. Je to část úkolu, který jste na sebe vzali předtím, než jste se sem na planetu inkarnovali.

Kráčejte pečlivě a opatrně. Když v těchto bouřlivých časech děláte své každodenní činnosti, vězte, že toto je něco, co se stává, že je to přirozenou součástí konce velkého cyklu a začátek druhého. Nacházíte se na úsvitu nového věku, udržujte si to velmi důrazně ve svém vědomí. Vše, co na této planetě brzdilo lidstvo a vývoj duše, se rozpouští, mizí do úsvitu nového světla a nového věku.

Udržujte tu vizi, věřte si. Věřte ve své dobro a v dobro těch, co jsou kolem vás. Buďte tím, co chcete ve svém světě vidět, vždy buďte ve své nejvyšší integritě, ve své nejvyšší pravdě. Nechte zářit lásku ze svého srdce k těm kolem.Vždy kráčejte ve světle a vězte, že nás máte po svém boku. Znásobujeme energie podpory, které posíláte do těch oblastí světa, které to potřebují. A žádáme vás, abyste také posílali světlo lásky přes vaše srdce do srdcí těch, kdo přímo zažívají účinky těch energií, odehrávajících se v závěrečné době toho cyklu. Jsme jako Jedno a pracujeme společně.

Do příštího týdne…

Já jsem Hilarion

* připomínáme akci „Lidská světelná vlna lásky“, jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.

©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Reklamy

MOST ŽENSTVÍ DO POSVÁTNÉHO MUŽSTVÍ

Více a více je psáno a zmiňováno na téma “zrození“ mužů do svého posvátného mužství skrze ženy. Toto téma je něčím co začíná být v kolektivním vědomí aktuální záležitostí v souvislosti s briskním růstem vědomí na planetě.

Je nutné, aby bylo rozuměno, že tato skutečnost není v sebemenším ohledu útokem proti mužům, jejich přirozenosti, jejich právoplatnosti, není odsuzováním ani povyšováním se nad muže jako takové a ani nepoukazuje na mužskou neschopnost. Tato hluboká skutečnost přichází jako uvědomění prostřednictvím žen, které na své cestě dosáhly jistého stupně vědomí a je chápána a zpracována těmito ženami jedině a pouze z láskyplné úrovně a hlubšího pochopení souvislostí. Nižší lidská mysl nedokáže pojmout hloubku snahy sdělit vesmírnou skutečnost prostřednictvím slov a spustí své egoistické posuzování tohoto tématu.

Dále je třeba si uvědomit, že se otevírají nová témata a pravdy, se kterými se učíme, či rozpomínáme znovu-pracovat a začleňovat do fyzické reality. Tato nová témata vyžadují vyšší úroveň uvědomění, pochopení, otevřenosti a spolupráce.

Věřte ale, že vše “nové“ co k nám přichází není již více o souboji mezi muži a ženami, mezi mužstvím a ženstvím, ale o vyrovnání těchto energií, o jejich pochopení a konstruktivním využití, o spolupráci a láskyplném vědomém tvoření.

Ženy, skrze které tyto “nové“ informace proudí jsou si v z hloubi duše vědomy jejich posvátnosti a své zodpovědnosti s nimi nakládat ve jménu nejvyššího dobra, kterého jsou schopny. I pro ně samotné toto znamená další úsek procesu vzestupu do nových a vyšších sfér uvědomění.

Proto nyní muži, kteří jsou připraveni na další kroky na své cestě, jsou přivedeni k ženám jisté úrovně vědomí, aby společně nastoupili tvořivou cestu implementace vyšší božské pravdy do partnerství mezi sebou.

cl

Stvořitel nechybuje. Nestvořil ženy a muže aby žili odděleně a dokazovali si, jak jeden druhého nepotřebují. To je pouze jistý úsek cesty kterým jedinec prochází, aby se stal více “uceleným“ a nevyhledával či nesetrvával ve vztazích z důvodu emoční, materiální nebo jiné závislosti. Takto “vyzrálý“ jedinec – ať muž či žena – začne prociťovat jinou formu řekněme “osamocení“, “prázdnoty“ či “nenaplnění“, kdy cítí existenci velmi silného tvůrčího potenciálu božského partnerského tance mezi mužem a ženou umocněného vyšší formou lásky a pochopení. Vše co tyto “božské páry“ vědomě vytvoří ve jménu Nejvyšší Pravdy je těžce zničitelné a zneužitelné. Takováto partnerství jsou Vesmírným Trumfem nové doby, které budou vytvářet nové cesty a tvůrčí možnosti v kolektivním vědomí.

Seděla jsem na terase letního domu svých drahých přátel ve Španělasku s výhledem na hory Andaluzie, které toto klidné a velmi tiché místo obklopují. Přemýšlela jsem a dotazovala se, zda opravdu není tato tematika “znovuzrození“ mužů skrze vědomé ženy jen nějakou ezoterickou iluzí a hrou ega. V procesu svého dotazování jsem vstoupila do stavu rozšířeného vnímání kde jsem cítila, že opravdu prožívám “porod“- že se skrze mě rodí “nový“ muž. Ale rozumějte, ne fyzicky samozřejmě, ale energeticky.

Muži, kteří jsou přivedeni k jistým ženám jsou muži, které tyto ženy rozeznají ve své božské podstatě a síle. Tato žena vidí a vnímá tohoto muže jak ve fyzické realitě s jeho “programy“ a traumaty, tak zároveň vidí jeho božské mužství a tvůrčí mužský potenciál v jeho velmi vysoké formě. A tím tato žena staví MOST pro tohoto muže, který postupně přejde z jedné úrovně vědomí do druhé, protože tato žena propojí dvě úrovně které vnímá a svou vědomou podporou a intuicí ví, do jakých sfér svého bytí může tento muž vstoupit. Přejití tohoto mostu je proces, pro který musí dát muž své svobodné rozhodnutí.

Tento článek je pouze jemným okrajovým dotykem síly, které toto téma skrývá. Lidská mysl není ještě schopna pochopit a uchopit hlubší aspekty toho, co bylo přeneseno prostřednictvím těchto řádků. Ale ti, kteří jsou již schopni se ponořit do hlubšího propojení s vesmírným vědomím mohou být inspirováni ke kladení si nových otázek za účelem hlubšího pochopení a rozpomenutí.

Citáty a články týkající se tohoto tématu, stejně tak jako tématů jiných, je třeba více cítit než hodnotit pouze nižší lidskou myslí. Jen tak poznáte pravou esenci zdroje informací, které jsou předávány.

S Láskou

Taunia AtiriaminChristová
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu

http://slunecnabrana.blogspot.com.es/…/most-zenstvi-do-posv…
Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Kryon – Mřížka lásky

Existují období, kdy se lidská srdce stmelují. Někdy jsou to období, jež probíhají ve vyšším záměru pro spirituální krok lidstva vpřed, jindy jsou to období, která prožíváte opakovaně. A k nim patří i vánoční čas. Právě v těchto chvílích jsou si lidská srdce blíž než když jindy a to stmeluje celý lidský kolektiv na planetě Zemi. Je jedno v jaké víře se pro Tebe toto období nese. I na Tebe má kolektivní vědomí vliv. Jak své srdce otevíráš lásce, postupujuš díky kolektivnímu vědomí tuto informaci i jiným. I zde jsi přímým účastníkem vibrace, která mění svět. Nevědomky, avšak s oddaností Božské bytosti žijící na Zemi.

Zkus se vědomě propojit s mřížkou lásky a napřímit s ní své spojení. Napojen na ni jsi stále, jen u některých z vás toto napojení kolísá právě díky tomu, co člověk v emoční rovině prožívá. Mřížka lásky je silným magnetem založeným na principu svobodné vůle vzestupu Lady Gaia. Tvoří celosvětovou sít, jež je napojena na síť galaktickou. A tím, že se v této mřížce lásky odráží i Tvé láskyplné působení, tím svou lásku povyšuješ a krok za krokem začíná nabírat rozměrů přesahujících tuto Zemi. A tak mřížka lásky spolupracuje na pozvednutí lásky lidí. To ji činí výjimečnou ve svém úkolu.

Neboť není lehkým úkolem ukazovat těm, jež jsou ve vnímání omezeni to, že láska existuje i mimo tuto Zem a to v rozsahu, jež se nedá srovnat se Zemí. Je to láska vesmírná, všudypřítomná a neznající žádná omezení. Právě z takové lásky kdysi Země povstala, aby se od ní odpojila a nyní společně s lidmi zažívá možnost vrátit se do vysokých vibrací zpět. Mřížka lásky ji v tom podporuje a učí připravené svou vlastní lásku pozvednout, aby se ve změně globálního myšlení lidí Země vymrštila vpřed a stanula opět ve vibracích, které dobře zná – ve vibracích nejvýše vibrující planety v galaxii, kterou zastupuje. Užívej si proto čas sjednocených srdcí a věz, že se Tvá láska stále vibračně navyšuje.

S láskou Kryon.

Channeling Kryona přijala Marketa Selinijana 11.12.2015 pro www.zemeandelu.cz

mriezka-lasky

Horoskop na obdobie 24. 8. – 30. 8. 2015

Síla myšlenky a slova

Slunce vstoupilo do znamení Panny a vytváří konjunkci s Jupiterem. Slunce v Panně je téma: udělat si pořádek ve svém životě, dojít k jasnosti. Božství, které se projevuje skrze panenskou energii, je přirozená dokonalost. Velký dar Panny je vidět detail, kde se skrývá to, co nedovoluje člověku postoupit dál. Druhá polarita je kritičnost a nespokojenost, která vede v extrému až k pedantství. To, co se máme naučit v období Slunce v Panně, je být v přítomnosti, tady a teď. Řešit pouze to, co je v této chvíli a být plně přítomný v každodennosti. Konjunkce s Jupiterem ukazuje na požehnání, hojnost, štěstí a expanzi. Uvolňuje se kvadratura se Saturnem, a tím se začnou zviditelňovat řešení. Pokud jste ochotni se posunout dál, ale přitom budete trvat na ponechání všeho tak, jak je, jdete proti přirozenosti této konstelace a žádné řešení se nenajde.

Jupiter stále zůstává v kvadratuře na Saturna, což je rozpor mezi přijímáním a dáváním, růstem a posunem vpřed. V tomto týdnu se právě může zviditelnit detail, který nám brání v růstu a v nastolení stability.

Konjunkce Slunce s Jupiterem se dostává do opozice s Neptunem, což zintenzivňuje prožívání a možnost propojení analýzy a hlubokého vhledu. Propojit božské a lidské. Opozice Neptuna bude prohlubovat intuici, sny a zesilovat působení vlivu alkoholu, léků a drog. Lidé budou mít větší sklon utíkat k nějaké závislosti místo toho, aby se podívali pravdě do očí. Nebude nám dovoleno vše si jen “propočítat”. Na druhé straně pak ten, kdo se staví do pozice: “Mé potřeby nejsou důležité”, tak ten bude muset tyto potřeby přiznat. Nejdříve přiznat sám sobě a následně uznat . To je harmonické propojení Panny a Ryb. Tím se zviditelní to, co je iluze a co je reálné. Aspekt od Neptuna právě přinese možnost rozpouštění závoje a hlubší pochopení. V té nejnižší formě se objeví klam, lži, podvody, krádeže, nejasnosti a neprůhlednost.

close-soul

Komunikace se dostává do popředí, protože Merkur přichází do konjunkce se Vzestupným uzlem a Černou Lunou 24. 8. – 2. 9. Merkur vstupuje do znamení Vah 27. 8., a tím se zesílí význam konjunkce. Uvědomíme si, že tvoříme myslí a následně slovem. V této době bude velmi silně aktivní mysl, která snadno podlehne negativním myšlenkám, pochybnostem, strachu a závislostem, které povedou k hádkám, pomluvám a vynesení falešných informací. Buďte velmi opatrní na média, která zviditelňují, jak je náš svět nebezpečný, krutý, násilný a negativní. Záměrně je vyvolávána negace, aby lidé propadli marnosti. Tato konjunkce je o zamlčování informací. Nebo zase naopak bude příliš mnoho informací, které mají člověka zmanipulovat. Uvědomte si, co vytváří myšlenky, informace nebo komunikace. Strach, rozbroje nebo mír? Podle toho můžete poznat skutečnou podstatu informací. Někdy dáváme až přílišnou vážnost tomu, co druzí říkají. Věnujte pozornost více činům než slovům. Vzhledem k tomu, že tato konjunkce stojí ve Vahách, je důležitá rovnováha, spravedlnost, oboustranné vítězství a mír. Opatrně na vyřčené soudy k něčemu či k někomu. Někdy je lepší být v Tichu. Pozorujte své myšlenky a učte se s nimi “pracovat”. Uvědomte si, kde zamlčujete a tím vytváříte disharmonii? Kde manipulujete slovem a vytváříte disharmonii? A kde mluvíte v zájmu souladu a harmonie? Skrze myšlenku a slovo jsme tvůrci vesmíru. Každý z nás je zodpovědný za své myšlenky a slovo. Každá myšlenka a slovo se zapisuje do kolektivního vědomí. Když si to uvědomíte, vaše myšlení se změní, začnete k myšlenkám a slovům přistupovat jinak. Prvním krokem k osvobození je prohlédnutí svých mentálních her, díky kterým se dostanete za mysl… Věříte, že vaše myšlenky, jsou vaše myšlenky? Není to pravda. Vy nejste tyto myšlenky. Myšlenky jsou právě aktivní z kolektivního vědomí, jsou vytvořeny již dávno a jen skrze vaši mysl “proběhnou”. Stejné přitahuje stejné. Pokud ve svém vědomí (zápisu těla – mysli) máte třeba pochybnost o sobě, budete jako magnet přitahovat negativní myšlenky tohoto typu. Abyste si uvědomili, že takoví nejste. Bohužel mají lidé sklon se s myšlenkami ztotožňovat.

29. 8. nastává úplněk Slunce v Panně, v konjunkci s Jupiterem, naproti Luně v Rybách, v konjunkci s Neptunem. Luna – nevědomí se propojí (Neptun) s božským vědomím – milost a zázrak. Slunce – probuzené vědomí – světlo, božská jiskra je prostoupena (Jupiterem) požehnáním a štěstím. Navzájem bylo propojeno Vědomí a nevědomí, v duši bylo odpuštěno, nastolen smír a skrze osobnost člověka mohla být projevena božská podstata.

Mars je v konjunkci s Venuší ve Lvu, což symbolizuje tvořivost, hravost, spontánnost. Tím, že je stále Venuše retrográdní, nás to vede přehodnotit své city a vášně.

Moudře volte slova.

Požehnaný týden

Petra Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

 

Dušou maľovaný obraz človeka

Ahojte, máme trošku viac tepla, ako sme zvyknutí :). Slnko pripekajúcim tokom kódov /informácií/ pôsobí na bunečné vnútro, na DNA rebríček, po ktorom stúpame do neba. Aby bolo opäť na Zemi citom viditeľné.
Od včerajšieho /zčasti predvčerajšieho/ dňa k nám prúdi tak intenzívna hojnosť informácií Zdroja, že by som v pohode mohla zostať sedieť pri počítači a len písať a písať. Ale o tom to už nie je. Čas priebežne sa navyšujúcich vibrácií, čiže čas nepreberného množstva informácií, ktoré bolo potrebné individuálnym spôsobom vstrebať – je za nami. Sme anjeli, sme bytosti svetla s telami z mäsa a kostí, ktoré v zmysle transformácie /vzostupu Zeme/ nesieme so sebou do času vzdialeného a pritom tak blízkeho – do času opäť sa prezentujúcej myšlienky prvotného svetla Zdroja. Jednoducho povedané – meníme sa na bytosti svetla, meníme sa na anjela.

Cesta do neba /transmutujúce, modelujúce, reštaurujúce paprsky svetla/ je návratom k duchovným hodnotám. K podstate človeka. Je to trochu iný model spôsobu života, myslenia, ako ten, na ktorý sme boli dlho zvyknutí a ktorý sme mali takpovediac zautomatizovane funkčný. Je to kódex, ktorého hodnoty sú nemenné, nikým a ničím neovplyvniteľné. Rebríčky do neba majú priečky vyskladané z myšlienok /tóny zvukov, vibrácie farieb, vzorce a týmto vzorcom zodpovedajúce vzory/. A každý z nás na niektorej priečke stojí. Rezonuje s konkrétnou myšlienkou – s myslením rovnakej skupiny /sféry/ ľudí. Jednoducho sa nachádza na určitom mieste svojho evolučného vývoja. Mýlime sa, keď si myslíme, že sa jedná o oddeľovanie sa ľudí. Je to len optický klam, kedy ľudia stojaci na vyšších priečkach rebríčka /nový spôsob myslenia/ sú podvedome odsledovávaní nižšími myšlienkovými sférami ľudí. To znamená spôsob, akým svoje myslenie prezentujú /prejavujú sa/. I to je vzájomnosť, kedy jeden druhému a všetci všetkým pomáhame. Sme kolektívne vedomie, ktoré týmto spôsobom neguje nevedomie /nevedomosť/.

Nepredstaviteľne vysoké /jemné, energeticky….frekvenčne modelujúce/ vibrácie sú anjelskou paletou sily i esencie svetla. Jeho zvukových vĺn /vlnenia/. Kvantový mechanizmus lásky, ktorého potenciál je v nás. To je dedičstvo predkov. Genetická výbava, s ktorou sme sa narodili. Individuálnym napájaním sa na tieto vlny sa rôznou intenzitou prejavuje vlnenie v našom živote. Mladneme, máme viac energie, máme čoraz menšiu potrebu spánku, čoraz viac lásky cítime, čoraz viac sa duchovne /emócia, vcítenie sa/ prejavujeme.

fewa

Keby som mala veľmi, veľmi jednoducho a stručne porozprávať príbeh človeka – nebola by to nekonečne dlhá cesta transformácie :) , kedy jeden druhého mlátime obuškami nevedomosti /nevedomia/ po hlave. Bol by to krátky príbeh o ľudskom uvedomení si – o čom to celé je. Že všetky odpovede, ktoré hľadáme, sa nachádzajú tam, kam človek zmyslove nedovidí. Že nebo, ktoré je plné anjelskych svetiel, hviezdnych bytostí uvidíme vo chvíli, kedy si spomenieme na svoj Zdroj svetla a začneme s ním opäť komunikovať. A to sa deje u ľudí, ktorí sa nachádzajú na vyšších priečkach rebríčka. U ľudí, ktorých cesta životom bola zväčša viac – menej tŕnistá. A napriek všetkému, čím prechádzali, neustále vkladali svoje nohy do stôp Krista. Pevní vo svojej viere, ktorá sa šírila ako kvetinová esencia.

Aby som nezabudla, viete, o čom je príbeh, ktorý som spomenula? Je o Bohu a jeho deťoch…..dievčatkách a chlapčekoch….v ľudskom tele. O človeku, ktorého fyzická dospelosť, spôsob, akým vo svete hmoty žije, “donútil” byť tvrdohlavo nedôverčivým voči skutočným potrebám, ktorých základom je nami prejavený cit. Voči sebe, voči druhému človeku, voči Zemi. Cit, vcítenie sa, empatia…..emócia vyvierajúca z prameňa múdrosti bezpodmienečnej lásky. V jeho kryštalicky čistých vodách je i radosť, úsmev, smiech, ktorý bol nekonečne dlho negovaný materiálnymi vzorcami myslenia a správania. Cit, ktorému velí, prikazuje ego. V tom prameni je všetko, na čo sme zabudli a stali sa z nás postupne malé deti. Nedôverčivosťou pohltení pravidlami hmoty. Deti, ku ktorým prišiel Boh a so svätou trpezlivosťou im vysvetľoval jednotlivé lekcie učiva, na ktoré dávno v nízkych vibráciach matérie zabudli. Detičky dupali nožičkami, mlátili okolo seba ručičkami, nadávali, vrieskali, plakali…jednoducho typicky detsky reagovali. Tvrdohlavo stojac na jednom mieste ako somárik :) . Až neskôr /škola života, nadobudnuté skúsenosti/ sa ukľudnili, pozerajúc mu do jeho božských očí a – pohli sa z miesta. Dvihajúc ruku ku “starcovi”. Započúvajúc sa do zvukov jeho slov, plných pochopenia všetkého, čo dieťa cíti, čoho sa bojí. A múdry starec zobral ich ruku do svojich dlaní a povedal /vibrácie éterického svetla/. Poď, ukážem Ti niečo, na čo si nepamätáš. Nebo a anjelov. Aby si na vlastné oči precítilo, čo je láska.

To je nebo, ktoré sa nami na Zemi zviditeľňuje /komunikácia s vyšším Ja, so sebou samým, s fyzicky neviditeľnými realitami/. To je myšlienka, myslenie, ktoré sa vracia na subatomárnu obežnú dráhu Zeme. Myšlienka, ktorá je spomienkou na časy svetla. To je dušou maľovaný obraz človeka…

Féwa – Ilona (18. 7. 2015)

fewa1

Majster Hilarion – Posolstvo pre týždeň 3.3. 2013 – 10.3. 2013

Milovaní,

zažíváte další energetický příliv a opět u vás dochází k dalšímu postupu. Jak již víte, tento proces bude pokračovat, dokud nebude ve vašem čtyř-tělním systému všechno vyčištěno. Je čas trávit co nejvíce času ve svém nitru, jednak kvůli sobě, ale také abyste umožnili své srdeční čakře více se otevřít, aby se mohlo pracovat na všechn oblastech, které ještě potřebují dočistit. Pokud tento proces cítíte příliš intenzivně, běžte ven do přírody a jednoduše se s ní propojte. To vás uzemní a připomene vám, že jste součástí Všeho, Co Jest, a že také tyto pocity pominou.

Každá vrstva, která je očišťována, vás hlouběji propojuje s vaším skutečným já, které leží v jádru vašeho bytí, takže je tento postup pro vás důležitý, abyste se posouvali vpřed. A ten nejrychlejší a nejakcelerovanější způsob, jak toho dosáhnout, je podívat se na každou situaci ve svém životě, odpustit každému a všemu napříč tímto životem a především sami sobě. Na této fyzické pouti absorboval váš lidský operační systém spoustu falešných zpráv a signálů a ty je nyní třeba rozpoznat a vzdát se jich. Je důležité rozeznávat mezi tím, co je skutečně vaše energie, a tím, co je kolektivní vědomí. Občas to může být problematické a mnozí z vás zcela zbytečně tráví svůj čas lapeni v událostech odehrávajících se všude na Zemi.

Pro vás všechny, Drazí, je nanejvýš důležité zůstat klidní a nezaujatí dramaty, které jsou přehrávány na světovém jevišti. Nevěnujte těmto událostem svou energii, místo toho se každý den soustřeďte na to, co byste rádi zažili ve své realitě. V této době dá práci udržet své soustředění Světla a klíčem je vytrvalost. Když se tomu věnujete, uvědomte si, že sloužíte vyššímu záměru, než je ve vaší současné realitě na první pohled zřejmé. Proces Vzestupu Země a všech jejích obyvatel nadále pokračuje a rádi vidíme změny a transformace, které se zde dějí. Ačkoli to tak nevypadá, všude jsou známky evoluce, která právě probíhá.

Opět zdůrazňujeme, že pěstování úcty a prožitku radosti ve vašich existencích, které vám byly dány jako příležitost, je klíčové. Jak se budete blížit březnové jarní rovnodennosti, energie zaplavující tuto planetu budou v porovnání s minulostí vůbec nejsilnější a nejintenzivnější. Umožněte si rozkvést do svého plného bytí a pamatujte, že jste si tuto cestu, na které právě jdete, vybrali a také, že se v tomto roce, v roce jedna nové reality Země, začnete stávat sami sebou. Udělejte si čas, který potřebujete, abyste zjistili, co chcete vytvořit ve svém životě a v nové realitě.

Je to vaše energie a vaše vize, která tvoří novou realitu. Je tu nový den a nová hra. Můžete vytvořit, co si na této nové šabloně vyberete a jen to, co posílí a podpoří to nejvyšší dobro pro všechny, se do této matrice vtiskne. Vaše kreativní síly se dostanou v následujících dnech do popředí a začne se objevovat mnoho skrytých talentů a schopností. Současná atmosféra je živá a zraje nejvyššími možnostmi. Věřte si!

Do příštího týdne…
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.