Tag Archive | Jupiter

Velké jupiterské manévry

Jupiter, antický Maximus Optimus, tedy ten největší a nejvyšší, vstoupil důstojně do znamení Vah. Okamžik, na který jsme dlouho čekali a ke kterému jsme se vztahovali. Na dvanáct měsíců nás bude těšit svou božskou přízní ve Vahách. S jejich vzorci, způsoby i manýry chování. Co od toho času můžeme čekat?

Konečně jsme se dočkali. Přestáváme mít chuť se lopotit, trudit a pracovat víc než je objektivně (a subjektivně) třeba. Přestáváme věci brát tak vážně, skutečně není nutné si je do potu zasloužit, přijdou i tak, budeme-li ti vhodní, dobří a vyvolení. Není nutno něco a někoho sledovat, soustředit se a vidět jednu variantu a jeden cíl. Nepotřebujeme být zařazení, disciplinovaní a ti hodní pro to, abychom byli oceněni. To bylo panenskými principy. Měly své místo a čas, ale dále jich netřeba.

Tím, že se Jupiter bude pohybovat znamením Vah, bude nabírat vzorce a znaky tohoto znamení. A ježto platí postulát, že to co nahoře, je i dole, ba dokonce v nás samých, stane se výhodným naučit se a po svém umět reprodukovat tvořivé jupiterské vzorce á la Váhy. Samozřejmě nemusíme, není nutno, není potřeba. I tak můžeme žít, být i fungovat. Horoskopy nám jen naznačují, co zrovna pofrčí, čím se řídit abychom šli a jeli tou ideální stopou života. Abychom vydali minimum energie a získali za to co nejvíce. V případě Jupiteru to budou prožitky, zážitky, dojmy, náhledy a názory. Z nich se pak vytváří náš vlastní a originální způsob orientace, originalita životní cesty, rozumová a částečně i duchovní navigace v životě.

 

sensa-23-saturn-u-vagi-2

Tady budeme schopni a ochotni definovat své životní cíle, potřeby a strategie. Budeme hovořit o cestách, těch ducha i těla. Bude se jednat o systémy, nikoli jednotlivosti. No dobře, Váhy jsou takové upovídaně strategické. Ale co to bude představovat konkrétně a znamenat pro naše jednotlivé životní kroky? Tak začneme tím, že nebudeme se pohybovat při zdi. Pokud nás něco naplňuje, je přirozené a legitimní to dát najevo a nabídnout světu. Není potřeba řešit jeden úkol a problém. Zvedněme zrak a zkusme se podívat, s čím je to spojeno. Hledejme souvislosti citlivě pracujíce s fakty. Nesmíme se zpronevěřit a zklamat nebo selhat. Především sebe sama. Pro otevřené přicházejí nové šance. Zjistíme, že i druhý pokus je platný. Váhy jsou také znamením vztahovým. Po celých dvanáct měsíců budeme zjišťovat a prakticky si ověřovat to, že nejsme na světě sami. Uvidíme se se spoustou lidí, s mnohými se seznámíme blíže, některé si vybereme za svoje partnery a nebo partnerky. Pracovní, spolupracovní, ale i životní. Jupiter ve Vahách přeje vztahům ve všech podobách a formách. Vlastně nemá a nezná v tomto smyslu hranice, omezení a překážky. Což nás může na jedné straně povzbudit. Na druhé straně je potřeba vědět, že princip Jupitera je i otázka důstojnosti. Tím jsem doufám řekl vše. O pravidlech, společnosti a rodinných, osobních, klanových i společných hodnotách.

Na společenské rovině čekejme po 12 letech znovu potřebu přeformulovat kolektivní hodnoty, pravidla a zásady. Znovu bude prověřeno, co platí a hledáno, co by nově platit mohlo. Divoké, izolované a spontánní procesy budou mít snahy se kodifikovat a politizovat. Ať chceme nebo ne, jupiterská energie osobní svrchovanosti s potřebou/povinností se podílet, je asi nejvýstižnějším vyjádřením demokratického systému. Onoho ideálu, kolem kterého si naše společnosti v posledních letech zvykly balancovat. Tady čekejme jak spoustu novinek, tak i vůlí po změně. Nic není věčné, zejména pak to, co se věčným, nebo řeknu to moderně, trvale udržitelným růstem zdálo být. Přijde na přeformulování toho, co a jak hodláme/nehodláme dál podporovat.

A dlužím vám vysvětelní těch manévrů zmíněných v úvodu. Jupiter tvoří, dělá a žije vše ve velkém. Podporuje růst a expanzi, čehokoliv. Tak i první dny budou momenty nejasností, zmatení, tříbení názorů, pohledů (na sebe i svět), hledání toho, jak jinak v kontextu pokračující doby vyjádřit svoje úkoly. Najít se. A to je spojené s pohyby, vysvětlováním, lavírováním, diskusemi, stěhováním a cestováním. Víc než kdy jindy.

A tak velký pestře polepený a klimatizací vybavený zájezdový autobus přijíždí na prašnou vesnickou náves a složitě manévruje aby mohl před koloniálem zastavit, nabrat nové cestující a bez újmy je přidat ke svému obsahu se kterým míří k barevným horizontům rozplizlým na nejasné čáře obzoru a možná ještě hodný kus za ní.

Ondřej Habr

Reklamy

Jupiter ve Lvu

Jupiter ve Lvu! Jednou za rok mění planeta Jupiter znamení, kterým prochází. Tato významná chvíle se stala právě teď. Co to pro nás může znamenat? Více odvahy, dobrodruřství, ale i rizika v životě. Potřebu být vidět. Chuť řešit záležitosti samostatně, aktivně. Mít přehled. Netrpělivost a hlad po zážitcích, touha cestovat, vysvětlovat.

Pro všechny narozené ve znamení Lva je to vzpruha do života. Pro ostatní dobrá zpráva, pozornost se přesouvá po měsících vnitřního a citového prožívání a sledování hloubek duše na venek. K činům, tvoření, realizaci. Hledání podstaty toho, kdo jsem, kým jsem, na co jsem dobrý nebo dobrá. Ke znovunalézání tvůrčího potenciálu. K tvoření samotnému. Lev i planeta Jupiter jsou oba v ohnivém živlu, život se tedy trochu rozpohybuje.

astrol

Slunce je stále ještě ve znamení Raka a tak naplno ještě neprojevíme své jupiterské kvality. Zatím si ještě můžeme řešit svoji citovou oblast a rodinné vztahy, ale sebe můžeme více vnímat a posouvat do středu svých zájmů. Jak jinak.

Luna ve znamení Ryb stále ještě potřebuje projít a probrat to, co je jinak během času skryto a co se projevuje spíš na úrovni pocitů. Dnešní aspekty Luny, dopolední trigon k Saturnu ve Štíru nám trochu mohou znechucovat všechno to, co se opakuje a nemá výsledky, které bychom potřebovali. Odpolední trigon ke Slunci naopak může pozdvihnout naši odvahu a náladu a dát nám šanci udělat a dělat to, co je už dávno třeba. Možná i přejít některé body a detaily, které se nám nelíbějí ve prospěch věci, celku, sebe sama a vývoje.

Dnešek je dobrý den pro to, abychom něco nového v souladu s Jupiterem začli. Aspoň symbolicky. Abychom si řekli takové to Od teď budu/nebudu a drželi se toho. Hodně štěstí a Jupiter s vámi :)

Zdroj: Ondřej Habr, www.astro-ondrej.cz

 

Pohyby na nebi: Jupiter v znamení Raka

Jupiter je největší planeta Sluneční soustavy. Jupiterský archetyp tak představuje důstojnost, velikost, dostatek, také však schopnost pracovat s energií, zajišťovat aby proudila. Správný vládce a král si nezakládá na svých majetcích, ale na schopnosti je získat, moudře spravovat a rozdělovat potřebným. Jupiterským principem je tedy také maximální otevřenost a vstřícnost k tomu, co přichází a schopnost studovat, učit se, poznávat, vykonávat cesty a diskutovat. Jupiterská cesta je výpravou za poznáním a dobrodružstvím. Nečekejme na ní strikní rady a přísného učitele. Jupiter naopak mluví o možnostech, otevírá obzor a dává nám příležitost si vybrat.

Doba, po kterou je Jupiter v jednom znamení, je zhruba jeden rok. Tedy přechod z jedné energie, z jednoho systému fungování do druhého je vždy poměrně významný a rozpoznatelný krok. Letos svoji návštěvou Jupiter poctil znamení Raka a setrvá zde až do konce letošního roku. Teprve napřesrok se vydá do Lva, ale to už bude jiný příběh.

jupiter-cancer

Vstupem Jupitera do znamení Raka (26. června nad ránem) se nám otevírá široké pole působnosti; naše mysl a posléze i činnosti budou směrovány do oblasti pocitů. Budeme je zkoumat, budeme je chtít vyjadřovat, dokonce i na veřejnosti, stoupne tlak na emotivní jednání. Vzroste zájem o sdílení s blízkými, rodinou, bytostmi podobně naladěnými. Objeví se potřeba identifikovat se s rodinnými, skupinovými, kolektivními normami, potřebami a hodnotami. Než něco vyřešíme, raději budeme vše probírat, zkoumat, před konkrétní činností dáme přednost plánování a sestavování ad hoc vytvořených komisí a pozorovatelských skupin. Do jisté nám dané míry ztratíme zábrany, otevřeme nitro a budeme totéž očekávat od okolí. V jistém smyslu nebudeme lpět na objektivitě řešení problematických situací; budeme preferovat to, jak budeme (u)spokojeni sami. Za cíl cest si budeme volit místa, kde by nám mohlo být dobře, kde to již známe nebo kde nebudeme muset překonávat překážky. Obecně se rádi budeme inspirovat možností duševního nebo duchovního vývoje a cesty k němu.

Pro následující měsíce si připravme nadhled nad vším, co se s námi a kolem nás děje, doba bude náročnější na to, abychom si řadu záležitostí nebrali příliš na bedra a nebo osobně. Hledejme ve všech nastávajících situacích svůj adekvátní přínos, odpovědnost a podíl a nebojme si o něj říct.

Doba s Jupiterem v Raku bude jistě zajímavá a důležitá nejen pro ně, ti by se měli naučit vykročit vstříc svému osudu a zanechat za sebou opuštěné ulity, do kterých se dosud ukrývali. Pro Kozorohy bude výzvou k dialogu (často i vnitřnímu), který by měl vést k ujasnění životních priorit a postojů. Pro Berany a Váhy bude znamenat změnu orientace hodnot a priorit, zjištění, že existují i nové, dosud neprobádané oblasti nebo stránky života.

Přeji všem hodně štěstí, neboť i Jupiter, dárce darů a velké štěstí podle kalsické astrologie má pro každého z nás nějaký ten dáreček s sebou. Jen ho umět rozbalit :).

Více zde: http://www.astro-ondrej.cz/