Tag Archive | innate

Kryon – Čtyři katalyzátory pro léčení – 2

Tento živý Kryonův channeling byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 10. března 2021


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Znovu vám chci zopakovat, že na druhé straně závoje existuje všeobjímající a všezahrnující vědomí Ducha, Tvořivého zdroje, Boha nebo ať už to nazvete jakkoli – úplné vědomí tohoto okamžiku, kdy to posloucháte (nebo čtete) a možná doufáte, že tohle poselství bude naplněné energií, která k vám bude směřovat. To tak skutečně může být a také bude, pokud pochopíte, že se jedná o osobní poselství. Vždy je osobní, není určeno pro masy, ale je osobní. Přišli jste sem se záměrem, že si to poslechnete (nebo přečtete), a na tom záleží. Je to od vás natažená ruka, váš záměr něco slyšet, něco cítit nebo se něco naučit.

Čtyři poselství, která tento měsíc předávám, nazývám Katalyzátory pro léčení. Tohle je druhý channeling. Pojďme se podívat na slovo „katalyzátor“. Můžete jej definovat vědecky nebo chemicky, jak budete chtít. Já bych jej definoval tak, že je to energie, která pomáhá něco změnit. Je to koncept, který pomáhá něco pochopit a změnit v něco jiného. V tomto smyslu toto slovo používáme. Takže katalytické energie pro léčení jsou věci, o kterých říkáme, že pokud je máte a používáte, pomáhají při léčení, které pro vás může být velmi jedinečné, ať už jde o uzdravení nemoci, uzdravení postoje, uzdravení konceptu nebo uzdravení strachu. Proto je tato druhá část tak důležitá.

První channeling byl o tom, abyste si uvědomili, jakou sílu a moc mají vaše slova. Pokud se někdo zeptá, co to má společného s léčením, dostatečně jsem to vysvětlil, a sice že vaše slova mohou změnit chemii vašeho těla a tím začíná léčení prostřednictví chemie, které pak přinese změny jako je delší život a mnoho dalších věcí. Nyní v této druhé části přicházíme k něčemu, co je trochu jiné. Souvisí to s vaším postojem. Protože tento postoj, o kterém budeme hovořit, je velmi, velmi důležitý. Mnozí z vás jste jej však ztratili. Toto je ten druhý katalyzátor: Najděte své vnitřní dítě!

NAJDĚTE SVÉ VNITŘNÍ DÍTĚ

Někteří řeknou: „Ach, už zas mluví o vnitřním dítěti. Víš, Kryone, nikdy jsem nepochopil, proč je to důležité, proč bych jej měl hledat. Četl jsem dokonce v bibli verše, které říkají, že když jsem byl dítě, myslel jsem jako dítě, ale teď jako dospělý už jsem se s dětinskými věcmi rozloučil.“ Mimochodem, tento verš ve skutečnosti znamená něco naprosto jiného, než co vám teď povím. 

Říkám vám, abyste si znovu oživili a získali zpět něco, co téměř všichni z vás máte. Mluvil jsem s lidmi z mnoha kultur a většina z nich měla krásné dětství. Možná později jste mohli mít se svými rodiči problémy, ale doba, kdy jste byli opravdu malí, se liší od jakéhokoli jiného období vašeho života. Někteří z vás namítnou: „Měl jsem opravdu hrozné dětství.“ Ale měli jste přátele, kteří hrozné dětství neměli, že? Představte si tedy se mnou na chvíli, jaké to pro ně bylo, nebo co jste u nich viděli. Většina z vás měla krásné dětství a teď přicházím k tomu, kam tím mířím. Byl to pro vás bezstarostný čas, neměli jste žádné starosti, mohli jste si hrát. I když vaši rodiče mohli být problematičtí, mohli jste se dostat z jejich dosahu a hrát si s kamarády. Nezažívali jste stres, jaký zažíváte dnes. Stres způsobený možná starostmi, co se bude dít dál: „Co bude dál s mou prací? Co budu dělat během období lockdownu? Co se bude dít dál? Co mě teď ovlivní nebo neovlivní?“

Strach, který někteří z vás pociťují, je strach ze života samotného. Jsou to obavy z toho, co se bude dít dál, co se stane s tím či oním. Ať už se to týká společnosti nebo vlády, planety, temnoty nebo světla – máte obavy. Ale jako dítě jste je neměli, ne doopravdy. Vaší největší starostí bylo, jak dlouho si můžete hrát. (Kryon se usmívá.) Pamatujete si to? Je v tom pocit nevinnosti a radosti. Nevěděli jste o věcech, které přicházely, nevěděli jste nic. Možná jste něco mohli pozorovat na tváři svých rodičů, ale neprožívali jste to. Byla to doba radosti, smíchu a nevinnosti, kdy jste si nedělali žádné starosti.

Proč vám tedy říkám, abyste probudili a oživili své vnitřní dítě? Pokud se dokážete s radostí vrátit do tohoto stavu, převzít, co jste již (v dětství) zažili, a uvést to do popředí své pozornosti, stane se to katalyzátorem, díky němuž získáte větší klid, budete si dělat méně starostí a méně se budete strachovat, protože se dokážete rozpomenout na tento stav bytí. Přesto existují lidé, kteří říkají: „Nechci to dělat, nechci se chovat jako dítě a vypadat hloupě.“ Drazí, berete to až příliš doslovně. Neříkali jsme, abyste se chovali jako dítě, ale spíše abyste přemýšleli o tom, jaké to bylo žít v tomto stavu nevinnosti, těch prvních pár let, možná šest, sedm nebo i osm let, kdy jste objevovali zábavné věci, krásné věci, mohli si hrát s kamarády nebo jste si vytvářeli své malé fantazijní světy. Žádný ze světových problémů se vás nedotýkal, ne tak, jako dnes. Když se dokážete vrátit do dětství a znovu získat třeba i jen část toho, začnou se dít zajímavé věci. Ta nejzajímavější věc je, že vaše tělo, nebo spíše vaše innate chce, abyste se uzdravili. Samozřejmě, že ano! Innate, o které jsme předtím mluvili jako o vašem inteligentním těle, začíná chápat, o co se vaše vědomí snaží. A začíná vám pomáhat a podporovat vás. Podpora nepřichází zvenčí, ani od andělů a průvodců, ale přichází zevnitř.

Vaše innate, inteligentní tělo, která nechce nic jiného, ​​než vám vytvořit zdraví, pak začíná vytvářet způsoby, cesty, přístupy, jimiž můžete víc přitahovat (přilákávat) své vnitřní dítě, včetně vzpomínek. Není to zvláštní pomyšlení, že vlastníte část systému svého vlastního těla, jenž čeká a chce vám pomoct s různými věcmi, zatímco jste si mysleli, že jste za všechno zodpovědní? Jste zodpovědní za otevření dveří! Ve vaší chemii doslova existují portály, které čekají, až se ozve šéf. Vaše innate je jedním z nich. Vaše innate, inteligentní tělo, vidí, co děláte, a pak řekne: „Pojďme pomoct. Vidím, co dělá, pojďme to zlepšit.“ Protože innate ví, jak na to. Čím více se dokážete uvolnit do vnitřního dítěte a zbavovat se strachů, které máte, čím víc si to budete připomínat, tím zdravější budete. Něco vám řeknu. Čím více si dokážete získat své vnitřní dítě, které tu je, tím zdravější budete a tím jasnější budete mít přístup pro řešení obtížnějších věcí.

Přesto však někteří lidé namítnou: „Nejsem si tím jistý, Kryone, nevíš nic o mém dětství a výchově. Nevzpomínám si na žádné dobré věci.“ Vím o tom, drazí, protože vím, kdo to poslouchá (nebo čte). Dovolte mi, abych vám předal něco, co je pro vás mnohem ezoteričtější, než byste chtěli slyšet. Nesledovali byste tento program, kdybyste nebyli alespoň trochu ezoteričtí nebo dokonce členy Léčivého kruhu. Takže se vás zeptám: Věříte, že jste žili v předchozích životech? Většina z vás řekne: „Ano, věřím.“ A tak chci, abyste se vrátili k tomu životu, který je ve vás, který si pamatujete a který je ve vaší innate, ve vašem vědomí – minulé životy tam stále jsou – chci, abyste se vrátili k takovému dětství, které bylo dokonalé a krásné, nebo abyste se aspoň podívali na dětství nějakého svého kamaráda a řekli si, že byste takové dětství chtěli mít. Chci, abyste se do něj ponořili a zjistili, jaké to bylo, protože jste to v nějakém minulém životě zažili. Vytáhněte si to, vydolujte si to jako horník. Jděte do své Akáši, dolujte ji a vytáhněte si to pro sebe. Je to příliš zvláštní? Cokoli potřebujete vidět, ať už je to nevinnost, krása, radost nebo smích dítěte, čím jste byli v nějakém svém minulém životě nebo v tomto životě, vaše innate to ocení a vy si to můžete přitáhnout přímo pro sebe.

„Kam tím míříš, Kryone, jak mi to může pomoct, čeho se tím skutečně dosáhne?“ Říkám vám: Když jste byli dětmi, v každém životě byly chvíle, kdy jste byli plní klidu a míru. A to je to, o co usilujete. Chcete se vrátit ke svému chichotání, nebo ne? Uvnitř sebe! Pánové, nebojte se, nebudete se muset chichotat nahlas. (Kryon se směje.) Děje se to uvnitř, takže se na všechno díváte s radostí, stejně jako dítě: „Co to je? Ach, to chci!“ Někteří z vás ale namítnou: „Kryone, neznáš naši kulturu. Nedokážu probudit své vnitřní dítě, když sleduji naše zprávy.“ Jak často jste jako dítě sledovali zprávy? A odpověď zní: „Nevybavuji si, že bych je někdy sledoval.“ No, tak, vypněte zprávy a buďte dítětem! Nesledujte zprávy. Pokud vás zprávy deprimují, proč je sledujete? Pomáháte si nějak tím, že se na ně díváte? A vy odpovíte: „Ve skutečnosti ne. Jen chci být informován.“ Možná si na chvíli můžete vyhledat určité informace, se svou vlastní radostí a vlastními dětskými postoji – věci, které jsou plné míru, štěstí a navozují smích.

To je vnitřní dítě, o němž vám říkáme, že o něj můžete usilovat a dosáhnout. Je to katalyzátor pro veškerá uzdravení, která chcete, bez ohledu na to, o jaký typ uzdravení se jedná. Vaše pokojnost snižuje všechny vaše obavy a vytváří hrací pole, kde může začít uzdravování, které jen těžko může začít ve vašem životě plném stresu, strachu a obav. Probuďte a získejte své vnitřní dítě, drazí, a uvidíte, zda mám pravdu.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – The Four Catalysts for Healing – Part 2 – MP3 – 14:27 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách naleznete ZDE

Objednávat knihy můžete na adrese: Knihy-kryon@knihy-kryon.cz

Advertisement

Kryon – Krása systému Boha

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carollem při vysílání pro Českou a Slovenskou republiku, 20. 09. 2020
(Tento channeling si můžete poslechnout i v audiopodobě: https://youtu.be/xHb8x_qu2y4)

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Díky tomuto druhu setkání jsou mnozí, kteří toto nyní budou poslouchat. Mnozí, kteří by možná nešli na setkání, které v sobě má channeling. Já si to uvědomuji. A nejprve vám chci říct toto – to, co zde vidíte, je rozšíření lásky Boha. Nesoutěží to s ničím, co vám bylo řečeno o lásce, soucitu a velkoleposti nádherného Stvořitele. Zprávy, které přináším pro tuto planetu po 31 let, jsou snadné. Jsou snadné, protože jsou prosté. První zpráva, kterou jsem vám předal, byla tato: Drazí, Tvořivý Zdroj, který vás stvořil, je větší, než vám bylo řečeno. A tento Zdroj ví, kdo jste, a miluje vás jako byste byli jeho dětmi. Mnohé z věcí, které vám byly řečeny, by zlepšily tuto pravdu. Máte výraz: „Stvořeni k jeho obrazu“. Je to výraz z Písma. A znamená to, že vy jste obrazem Boha. Že vaše duše nese tuto lásku a tento soucit. Dovolte, abych se vás zeptal – řekli vám, že když zemřete, vaše duše pokračuje? A odpověď zní ano. Téměř všechny víry na Zemi to odrážejí. Jinými slovy – věří tomu. Duše je navždy. To by vám mělo ukázat, kdo jste. Ta lidská část je dočasná, ale duše je navždy. Přesto je nemůžete oddělit. Právě teď jste naživu. Žijete ve své duši, zatímco kráčíte po této planetě – vaše duše kráčí s vámi. Proto je extrémně těžké pochopit duši, protože je mnohem větší, mimo 3D realitu, kterou vnímáte. Vaše duše je plavidlem, ve kterém se duchovně pohybujete. A v této duši jsou kousky a části Tvořivého Zdroje, vesmíru. Představte si to. Nejste jednoduše jen biologií této planety. Jste pochopitelně mnohem, mnohem víc. A tato část je to, o čem vás učíme už 31 let. Máte láskyplného Stvořitele. Tak jak jste se to učili. Ale rozdíl je v tom, že tohle není soudící Bůh. Je to Bůh lásky.

Četli jste někdy v Písmu podobenství o marnotratném synovi? Je o dvou dětech jednoho otce. Jedno z dětí dělá všechny ty úžasné věci a dodržuje všechna ta pravidla, a to druhé dělá pravý opak. Jak ten příběh pokračuje, oba chlapci se vrátí domů na návštěvu. A podobenství říká, že pro oba je nachystána stejná nádherná oslava. Pro oba. Přesně tak to je. To je má zpráva pro lidstvo už 31 let. Totiž že Bůh vás nesoudí. Přicházíte na tuto planetu a máte svobodnou volbu. Můžete věci dělat tak, jak chcete. Avšak pokud začnete dělat ty božské věci, váš život se začne měnit. Proto jste byli stvořeni. K tomu je stvořena vaše duše. A čím blíže se dostanete Tvořivému zdroji, tím lépe se budou odehrávat věci ve vašem životě. Poslouchejte, hovořím o změnách ve vás, které nastanou, když se více přiblížíte Zdroji lásky, ze kterého pocházíte, který je ve vaší duši – je vaší rodovou linií, kterou si zasloužíte. Uvědomujete si, že tato konkrétní informace byla před vámi, vaší kulturou a několika dalšími zadržována? Uvědomujete si, že vám nebylo řečeno všechno? Chci vám říci toto – tato planeta se začíná měnit – všimli jste si toho? A celá pravda začíná být spatřována. Je to jako by se začalo ukazovat světlo jako nikdy dřív. Dovolte ale, abych se vrátil k tomu, co vám říkám už 31 let.

Poslouchejte. Jak by se vám líbilo žít déle? Jak by se vám líbilo nebát se a mít méně úzkosti? Jak by se vám líbilo udržet nemoc mimo tělo? Já vám povím, jak na to – začněte chápat, že všechny atributy, o kterých jsem právě hovořil, jsou založené na svobodné volbě. Protože když začnete chápat, že je ve vás část Stvořitele, část Zdroje, Boha, vaše tělo se začne měnit.

První otázka, kterou bych položil ohledně vztahu mezi tělem a duchem, je tato: Věříte, že vaše vědomí a to, jak se cítíte ohledně různých věcí… čemu věříte… – věříte, že vaše vědomí skutečně dokáže měnit věci? Někteří tomu věří a jiní ne. A přesto když se rozhlédnete kolem sebe, tak to vidíte všude. Muži i ženy, kteří se celý svůj život bojí nemoci, ji skutečně vnesou do svého těla a vy víte, že mám pravdu. Máte přátele, kteří se vždy bojí, že něco chytí – a chytí úplně všechno. Když je vidíte, jsou vždycky nemocní. Pomyslíte si: „To je lidská bytost, která nemá silný imunitní systém,“ a máte pravdu. Protože síla imunitního systému je přímo spojená s vaší vírou, vaším přesvědčením. Věříte, že posvátnost, se kterou Mistři kráčeli po Zemi, je ve vás? JE. Pokud ji hledáte. Pokud tomu věříte. Pokud skutečně začnete říkat: „Drahý Duchu, drahý Bože, je toto pravda?“

Mnozí z vás používají homeopatii jako lék na mnoho nemocí a výzev, které se týkají vašeho těla. Homeopatie funguje, přestože věda říká, že by neměla. Protože posílá jemný signál té vaší části vašeho těla, které se říká innate – a ta spustí procesy, které posílí imunitní systém. Drazí, vítejte u homeopatie, kterou je vědomí v těle. Je to vědomí vašeho těla, co začne léčit, protože mu pošlete signál. V této nové energii je tím signálem, který začnete posílat svému tělu, vaše vlastní přesvědčení, víra. Může být pravda, že je ve vás tato obrovská schopnost uzdravit své tělo od strachu, úzkosti, nemoci, takže můžete posílit svůj imunitní systém přesně tak, jako to udělali Mistři? Jak víte, oni nikdy nic nechytili. Neměli nemoci, jak víte. Teď je řada na vás – tohle je vaše rodová linie. Vaše rodová linie, o které hovoříme, je duchovní. Pochází od Stvořitele. Zdroj, kterému říkáte Bůh, je ve vás. A Písmo vždy říkalo, že tomu tak je.

Channeling, to jsou informace přímo od Zdroje, který je nádherný, soucitný a laskavý. A všechny ty roky jsem vám předával tyto zprávy. Druhá zpráva, kterou vám předávám už 31 let, začala první knihou, kterou napsal můj partner na základě mého pokynu. A ta zpráva zní: Přichází posun – a bude to posun, změna v lidském vědomí. Bude to větší posun, než jaký kdy na této planetě nastal – jak lidé přemýšlí, jak se k sobě chovají, co chtějí a co dovolí. Jako když rozsvěcíte světla – začnou se rozsvěcovat vyšší vědomí. Tento posun nastal. Nastal v roce 2012. Po celé planetě. Starodávní/ Domorodci to předpovídali. Pro tento nadcházející posun existuje mnoho výrazů. Byl spojován s hvězdami, s takzvanou precesí rovnodennosti. To je pochopitelně pravda. Představuje 26.000leté kolébání Země. A konec jednoho a začátek druhého cyklu kolébání nastal právě v prosinci roku 2012. Pokud by lidstvo skutečně překročilo tento milník, měly se začít dít věci… No, překročili jste ho…

Kolik z vás, co toto posloucháte, jste senioři? Pamatujete si, že se v Písmu říká, že nepřekročíte rok 2000? Mělo se něco stát – možná 3. světová válka, možná nukleární holokaust… Mnozí vám říkali mnoho věcí – včetně channelerů! Včetně toho, kterému se říká Nostradamus. Je to i ve vašem Písmu… „Dávejte si pozor na problémy kolem roku 2000,“ říkali. Když jsem dorazil v roce 1989, má první slova byla, že nebude žádný holokaust. Nebude žádná 3. světová válka. Protože se lidstvo začalo posouvat a měnit. To je má druhá zpráva.

Tento milník jste překročili před osmi lety a teď jste uprostřed přepisování vědomí.

Kolik už jste tu mohli mít celosvětových pandemií? Odpověď zní, že mnoho! Létali jste po celém světě celé roky. Pokud zde byla třeba i okrajově jedna infekce, mohla se kdykoli rozšířit stejnou měrou. Kdykoli! A teď je to tu s vámi – a není to mor. Je to jednoduše chřipka. Přesto způsobila takové uzavření. A toto uzavření je to, o čem mluvíme. Je to čas obnovy, omlazení. Čas změny. Můžete to vidět všude. Někteří se toho bojí. Někteří se toho budou vždy bát. Drazí, toto je to, o čem jsme mluvili už před mnoha lety! Ten posun nebude postupný, drazí. Bude to velký tlak na kultury kolem vás. Bude to tlak na politiku. Bude to tlak na události či situace, které vycházejí na povrch a které zde vždy byly. Bude se to týkat otázek (ne)rovnosti, které zde vždy byly. Ať už se to týká (ne)rovnosti mezi muži a ženami, různými částmi společnosti či různými rasami. To teď začíná. To všechno vychází na povrch a nezmizí to, dokud to nebude vyřešeno nebo dokud řešení alespoň nezačnou. Tohle je nové – všimli jste si? Nikdy dřív tu nebyl podobný čas v celé lidské historii.

Monika řekla, že zde (na planetě) máte atributy války, ale bez války. To je pravda. Pokud se podíváte na planetu, je to téměř, jako by tu byla 3. světová válka, ale bez války. Na mnoha místech jsou zavřené továrny. Mnoho lidí přišlo o práci. Ale infrastruktura tu pořád je a čeká, až se vrátíte zpátky. A já už vám dříve řekl, že se to stane. Vrátíte se rychleji, než čekáte, ale jiným způsobem. Uvidíte změny, které byly zapotřebí po celá desetiletí. Nyní se konečně začnou odehrávat. Můžete říci, že je tohle urychlovač – slovo, které znamená zrychlení něčeho, co se mělo odehrát. A vy jste právě uprostřed tohoto urychlení. To jsou nejspíš ty nejlepší zprávy, které jsem vám kdy mohl dát.

Vy jste velkolepí, drazí – pro Boha. Máte v sobě kousky a části Stvořitele. Světlo se rozsvěcí ve vás, ve vaší zemi a ve vaší kultuře. A prosba z druhé strany závoje zní: Najděte ho. Pochopte ho. Mohla by to být skutečně pravda?

Znovu se vrátím – s dalším channelingem, který bude oslavovat velkolepost vaší kultury. Toto je Kryonovo poselství. Jste přesně tam, kam patříte v novém druhu světa, kam přicházejí barvy do černobílé společnosti. Přicházejí barvy do černobílé společnosti.

Já se vrátím.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – The Beauty of the System of GOD  – MP3 – 18:16 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Lee Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.

Kryon – Moc Innate

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Torontu, ON, Kanadě, 5. dubna 2020

 

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Viděli jste to? Uvědomili jste si to? Pauza mezi tím, když hovořil můj partner, a channelingem? Pauza, jen pauza. Drazí, byla doba, kdy každý channeler na planetě, když přecházel do toho, co bylo nazýváno channelingem v transu, musel nastavovat energie déle než jen v pauze. Někteří se museli připravit, možná odejít do jiné místnosti, kde se pokusili zaujmout postoj, pokud to tak chcete nazývat, nebo vnímání zvýšené soudržnosti, pokud to tak chcete nazývat, před tím, než k nim mohla přistoupit bytost, aby to fungovalo. Někteří říkali: „Channeling je převzetí (pozn. překl.: ovládnutí člověka nějakou bytostí), které člověk nemůže kontrolovat a tak to neposlouchejte, protože kdokoliv by mohl vstoupit a předat vám zprávy – dejte si na to pozor!“ A myslíte si, že to je to, co se děje nyní? Už jsem vám popisoval věci, které vám mohou pomoci, soucit Boha a způsoby, jak se můžete propojit s tím, co je krásnou duší, kterou jste. Povím vám, co udělal můj partner – on to neříká. Je to pro něj trapné. Nikomu o tom neříká, nepopisuje ty první okamžiky channelingu, ty první pokusy, když řekl: „Mám obavu, že bych mohl být ovládán.“ Řekl mi: „Já vím, že jsi skutečný, nemůžeš napodobit lásku, prostě ji nemůžeš pořád dokola a dokola napodobovat.“ Vždy plakal, když sedl do židle a uvědomil si, že je v kontaktu s něčím velmi speciálním a ano, je to tak. Jasně mi řekl: „Nemohu být ovládnut, protože z toho mám strach. Chci být přítomen, chci slyšet, co se děje, a chci být schopen to zastavit, pokud se nebudu cítit příjemně.“

To vše je strach mého partnera – je člověk jako vy. Všichni channeleři jsou prostě lidé a všichni mají své obavy, představy a pocity, které jsou osobní – věci, kterých se bojí, které si přejí a které si nepřejí. Všichni tito channeleři mají podobné problémy. U těch, kteří jsou hodně otevření a nepřichází ze stejného prostředí jako můj partner, které je tolik logické a tolik „v krabici“ (pozn. překl.: v omezeném vnímání), vidíte, že jsou velmi otevření a mnoho entit může díky nim vstoupit a oni se přitom budou procházet po místnosti. Ale můj partner má se mnou dohodu: „Dovol, abych byl přítomen vždy a po celou dobu.“ Na to jsem mu řekl: Pokud to tak chceš, chceš i vědět, co se stane? „Samozřejmě, že chci vědět, co se stane!“ Budeš muset sedět na židli, nemůžeš vstávat, nemůžeš chodit a nesmíš otvírat oči. A tohle mu nikdo nikdy dřív neřekl, ale já ano. Chci, abyste viděli lidskost u těch učitelů, které jste dnes viděli, i u těch channelerů, které jste dnes viděli. A to je o tom, že on je právě na židli, tak to prostě je. Výjimečně se může postavit, ale musí se něčeho držet, protože když channeluje a je přitom přítomen, aby mohl poslouchat, nemá prostě rovnováhu a tak má tendenci padat. Bylo několik případů, kdy téměř upadnul.

Potřebuje se držet něčeho – především pokud channeluje při chóru šišinkových tónů, kdy je požádán o to, aby stál a channeloval – a tak, když vidíte na fotkách, že se vždy něčeho drží, když stojí – už víte proč. Prostě je člověkem a strach, se kterým začínal, že bude ovládnut nebo to, že to možná nebude fungovat, jsou zapracované nyní uvnitř toho, co vidíte. Ale během toho procesu se toto vše stalo čistým. On uvěřil zdroji, protože tam byl a mohl naslouchat. Mnoho channelerů si není vědomo přijímané zprávy, dokud jim to někdo později nepoví.

Můj partner trval – a stále trvá – na tom, že bude vědět vše, co je řečeno. Je ode mne oddělen, ale je vedle mne. To je způsob jak tento channeling funguje a on je při tom zcela uvolněný. Jednou jsem mu řekl:  „Říkal jsem ti, že mnoho věcí, které se odehrávají ve tvém těle – procesy, které jsou běžné a normální – mohou ustat, když channeluješ.“ Tohle je pro něj trapné (když to vyprávím). Stává se mu, že musí začít channelovat v okamžiku, kdy chtěl jít zrovna na toaletu, ale uvědomil si, že během channelování to není zapotřebí. (Kryon se směje.) Vidíš, můj partnere, já jsem teď právě v nastavení ztrapňování tě. (Opět se směje.) Může mít hlad, a když začne channelovat – už hlad nemá. A říkal jsem mu, že když bude channelovat, tak nestárne. A to ho hodně zaujalo, protože se mě zeptal, zda je možné, být celou dobu v channelingu… Určitým způsobem ano.

Dal jsem vám tuto informací, abyste cítili, jak moc vás Zdroj zná – a sem si doplňte své jméno. Existuje staré paradigma uctívání Boha – máte k němu vztah, jdete hromadně do nějaké budovy a zde nasloucháte určité doktríně, čtení z Bible nebo společně zpíváte a meditujete – v rámci skupiny. Je vám řečeno, že tohle je Bůh a tohle jste vy, jsou dána určitá obecná pravidla a podobné obecné věci, které platí pro všechny – a vy odcházíte z toho místa možná potěšeni a šťastní, ale uvědomujete si, že Bůh je někde tam nahoře a vy jste tady dole.

Já chci, abyste tohle paradigma kompletně odstranili. Chci, abyste to setřeli pryč a něco jste pochopili. Jako dětem vám předali metaforu – něco, čemu rozumí zejména ti, kteří jsou součástí vaší kultury a kteří se účastní oslav během vánoc. Bylo vám řečeno, že na Severním pólu je muž jménem Santa a ten vás zná tak dobře, že ví, jestli jste byli hodní nebo zlobiví. A ať jsi Johny nebo Sally nebo Robert, on tě zná tak dobře, že zná všechny děti osobně. Uvědomujete si, že je to metafora Boha? On se nedivá na to, jestli jste dobří nebo špatní, ale zná úplně každého z vás, individuálně. Není to žádný Santa na nebi. Ne. Není zajímavé, že to dětské vnímání bylo vcelku přesné ohledně toho, co je vlastně pravá láska Boha k vám. Není to obecné, není to něco, co je určeno pro davy – je to pro vás osobně. Můžete říct, že je to tak neuvěřitelně osobní, že ať se děje ve tvém životě cokoliv, i to, o čem nikdo neví, ať je to cokoliv – Bůh to ví.

Klidně jdi a zavři se do své komůrky. Předstírej, že jsi sám. Nemůžeš být sám. Jsme tam s tebou. Tak blízký nám jsi. – Kdo vám tohle kdy řekl? Jen málokdo, viďte. A vrátíme se, abychom to dokázali. Tím důkazem je to, že máte duši. Odkud pochází duše? Od Boha! Vezme vám někdo někdy vaši duši? NE! Pokud vám někdy někdo řekl, že je od vás oddělena a že se jí nemůžete dotknout, že ji někdy nebudete mít, tak se pletl! Vy „sedíte“ ve své duši.

Ti, kteří vás to učí, hovoří o Poli, které kolem vás vibruje a v hebrejštině se mu říká Merkaba. Merkaba je energie posvátnosti lidské bytosti, která je pořád s vámi. A přesto ji chcete oddělit a odtrhnout.

Když si povídáte s Bohem, je to skoro jako byste nechali svou duši doma a pak jste ho šli uctívat a po návratu se opět vracíte do své duše. Co kdyby se místo toho vaše duše stala vaší součástí natolik, že propojení, které máte se Zdrojem a Bohem, by bylo propojením s duší? Duše je součástí tvoření! Samotné (S)tvoření je součástí duše.

Je těžké uvěřit, velmi těžké, že jste nesmrtelní oběma směry. Vaše duše existovala ještě před Vesmírem. A vy se ptáte: „Co dělala? Jaké to bylo? Co vlastně dělala celý den?“ (Kryon se směje.) Jako by nějaký den vůbec byl… Je to tak lineární, to vaše lidské myšlení. Potřebujete vědět, jak všechno je. Detaily, jak všechno funguje. Řekli jsme to již mnohokrát, mnohokrát! Zajímáte se o to, jak láska funguje? Ne. Prostě ji jen přijmete. Opravdu chcete znát multidimenzionální kousky a části, které se poskládají dohromady, aby vás někdo miloval? Když se někdo do někoho zamiluje, je to téměř forma šílenství! Děláte určité věci, narážíte do zdí a máte rozzářené oči, protože to je láska ve své nejčistší podoběláska člověka k člověku. Dokážete si pak představit lásku Boha k vám?

To je to propojení duše, které je mnohem silnější než cokoli, co jste kdy zažili… a je to osobní!  Cokoliv, co se děje ve vašem životě, cokoliv se děje… Bůh, o tom ví. Způsobí to pro vás nějaký rozdíl? Pro mého partnera v tom rozdíl byl, když si konečně uvědomil, že Bůh není jen obecná energie někde v nebi, ale že Bůh zná jeho jméno, Duch, Stvořitel o něj pečuje. Zdroj pečuje o úplně každé stvoření na této planetěúplně o každého! Můžete říct, že je velmi těžké tomu uvěřit. Skutečně? Nemáte problém uvěřit tomu, že se mohou milióny lidí modlit k Bohu ve stejný okamžik. Proč to tedy nemůžete vidět i obráceně, že Bůh pečuje neustále o každého z vás?

Právě jste se učili o koherenci. Ta nastává, když se propojí lidské bytostí s Polem takovým způsobem, že se lidské bytostí stanou součástí systému soucitu, lásky, míru. Až nedávno se to začalo dávat do souvislosti s biologií člověka. Ale tohle bylo známo vždy těm, kteří se scházeli a meditovali ve skupinách, už před tisícovkami let. Oni to věděli, jen tomu říkali jinak. Sešli se a zpívali, meditovali a čekali, až se všichni propojí s konkrétní energií, která je spojí do jednoty se vším a oni v tom stavu zůstanou a zůstanou a zůstanou…

Lidé se mohou ptát: „Jak dokážete meditovat 3 hodiny?“ Oni na to odpoví: „Protože pro nás to bylo jako 3 minuty. Protože jsme v tu chvíli byli vlastně Jedním.“ Hovoří o koherenci, hovoří o tom, co právě vědecky objevujete. Tato koherence, drazí, není nezbytně jen mezi lidmi, tato koherence je mezi člověkem a Polem, Zdrojem a vším, co je. Představte si nástroje, které máte k dispozici individuálně, osobně, pokud to, co vám říkám, je pravda.

Co kdybyste mohli posílit svůj imunitní systém až do té míry, kdy už nebudete mít žádnou obavu z toho, že byste dostali nějakou nemoc. Už jsme vám tohle říkali, je to proveditelné a možné. Ale spousta z vás tomu ještě nerozumí. Je to tak blízko, ale ještě ne v bodě, kdy vás to budeme moct naučit, ale prostě to půjde.

Tohle jsme vám již řekli, že nemoci jako takové mají energii na úrovních temnoty a světla, a řekli jsme vám, že rozvinutý člověk v budoucnu bude vibrovat na úrovni, kdy bude odolný vůči jakékoliv nemoci. A také přijde čas, generace za generací, kdy bude lidské vědomí natolik rozvinuté, že budete dostávat zprávy o tom, že nemoci mizí. Nebudou vědět, proč mizí a budou říkat, že imunitní systém si na ně asi zvykl. Drazí, imunitní systém si nezvykne na rakovinu. Avšak může přijít generace bez rakovinydíky vědomí, nikoliv medicíně. Tohle jsou věci, u kterých budou mnozí lidé obracet oči v sloup – jen proto, že tomu nerozumí. Nechápou, že vědomí má energii, která může ovlivnit planetu, může ovlivnit lidstvo. Tato energie, tohle světlo, se pomalu, pomalinku zvětšuje.

Pojďte se se mnou na chvíli nad něčím zamyslet. „Pokud tohle vše je pravda, můžeš nás provést něčím, co by nám nyní pomohlo, předtím než odejdeš?“ Udělejme to, pokud vám to udělá dobře. Položte ruku na srdce jako signál svému tělu, že se něco blíží. V ten okamžik můžete říct: „Duchu jsi tam?“ Někteří z vás mohou cítit jemné šimrání: Ano. „Drahý Duchu, jsi tam? Duchu, je pravda, že jsi tam vždy?“ Odpověď je: Ano. „Drahý Duchu, řekni mi, co potřebuji vědět, skrze intuici, skrze soucit, ne v podobě nápisu na zeď. Ale ať to přijde od tebe ke mně coby k dítěti Boha, a dej mi mír, který nechá vstoupit veškeré porozumění. Mír tam, kde by (jinak) neměl být. Dej mi soucit. Chtěl bych odsud odejít domů jiný. Abych mohl předat tento mír svým dětem, mým kolegům nebo mé rodině, když uvidí, že jsem klidný.“

Staré duše, to je přesně to, proč jste tu. Držte v tento okamžik ruku na srdci: Drahý Duchu, vezmi mne za ruku. Natahuji ruku své duše ke Stvořiteli. Vezmi mne za ni a drž jí, nepouštěj ji. Nechť mi toto změní život. Právě teď. Nechť je toto začátkem něčeho speciálního pro zbytek mého života. Protože konečně poznávám skutečnost soucitu ke mně od Zdroje.

Tak ať to tak je, je to hotové. Je to tak. A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: http://www.kryon.com Power of innate – 16:01

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Petr M. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.

Kryon – Kryon o INNATE

Tento živý channeling byl přijat v Indianapolis, Indiana. 19. srpna 2018

1. část
Marilyn Harper channeluje Adirondu:

Ha, to je pro vás dobrý den, že? Hoho… Podívejme se na vaše energetická pole… Vy je možná nevidíte, ale říkáme, abyste se na ně podívali, protože jsou úchvatná – zářivá světla, potvrzující vaši vlastní innate. Když se spojujete se svou innate, pak se všechno kolem vás rovněž propojuje s touto vaší innate. To víte. Toto pole je vaše tvořivá životní síla; nárokujte si toto energetické pole, protože je to skutečně zdroj energie.

Víme, že lidé toto poslouchají v budoucnosti – protože čas přece neexistuje, že? Ve své innate také nemáte žádné časové pásmo, žádné časové pásmo ohledně vaší tvořivosti. Žádné časové pásmo – takže můžete svému budíku říkat každý den: „Počkej, já nejsem v žádném časovém pásmu, tak nezvoň, jo?“ Vesmír odpoví na tento váš postoj (pozn. překl.: postoj „nemám žádné časové pásmo“).

Zhluboka se nadechněte… Když vesmír reaguje, vaše vibrace se spojují znovu a znovu s vaší innate, s vaší buněčnou schopností, která je vaší tvořivou silou, a ona to nemůže odmítnout, může pouze říci ANO. Takže co cítíte, co si myslíte, co rozvíjíte, co tvoříte? Děláte něco, co máte rádi, co milujete? A jestli ne, kdo je za to zodpovědný? Ne váš soused, který vám řekl, ať to děláte, že? Vy, vy jste tvořivá síla tohoto vesmíru. To vy jste hvězda ve vašem vlastním filmu! Všichni ostatní jsou herci ve vedlejších rolích; možná se domnívají, že oni jsou hvězdami ve vašem filmu, ale není to tak. Jste to vy. Oni jsou hvězdami ve svých filmech, kde zase vy hrajete vedlejší role.

A je zajímavé, jak jiní lidé reagují na naše vnitřní požadavky, že? Uvnitř vašeho buněčného těla, ve vašem poli, předkládáte svou energii toho, jak chcete, aby s vámi druzí zacházeli.

Aaaa… zhluboka se na to nadechněte…takže jak s vámi lidé zacházejí? To vy si to tvoříte – láskou, světlem, energií. A vězte, že jste také zodpovědní za vytvoření něčeho jiného. Máte také na starosti innate, tu energii, která je zdrojem všeho, co existuje – uvnitř vás. O tom není pochyb. Není pochyb, že jste si vybrali rodiče, které máte, že jste si vybrali lásku, kterou máte, také nelásku, kterou máte (smích); to všechno kvůli svému rozvoji; a ten rozvoj vás krok za krokem přibližuje vašemu osvícení – což je nejvyšší možná vibrace, a je ve vás a vaší energii, ve vaší sféře možností; neboť vše je možné. A přesně to milujeme. Milujeme lidské bytosti. Neboť vše je možné.

Nyní je načase, abyste se chopili příležitosti milovat sami sebe a věřit sami sobě. My to děláme – my vás hluboce milujeme. Vidíme vás – i tehdy, když nechcete být viděni. Někteří lidé si myslí, že jsou neviditelní – a vždycky jsou překvapeni, když řekneme: Ahoj! Jste viditelní a vaše vyzařování je oslnivé.

Důvěřujte sobě. Důvěřujte vesmíru. Důvěřujte tomu, co si vyberete vytvořit na tomto světě, a vdechujte to každý den. Neboť jste to VY, koho máte milovat, stejně jako vás miluji já, stejně jako vás milujeme MY.

Namasté.

2. část
Lee Carroll channeluje Kryona:

Kryon o innate

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pokračujeme v poselství od Adirondy a tématem je innate. Někdy je obtížné odlišit skutečnou innate od toho, co si myslíte, že je innate.

Často se objevují prohlášení, že je v pořádku zamilovat se do sebe; že je v pořádku odpustit sami sobě. Tato prohlášení jsou velmi běžná na takovýchto seminářích a od channelerů včetně tohoto. A je to matoucí; protože opravdová identita „sebe“ je těžká. Pro lidské bytosti, staré duše obzvlášť, je obtížné dát si věci dohromady a pochopit skutečný smysl. Dovolte, abych vám k tomu něco řekl.

Předali jsme vám podobenství za podobenstvím a příběh za příběhem – o mužích a ženách, kteří se pokusili identifikovat určitou záhadu. Před více než 18 lety jsem vám předal poselství – jedno z prvních – o muži-ženě jménem Wo. O hlasu a o pohybu, který viděl v rohu svého pokoje; jak ho to vyděsilo, jak ho rozrušily všechny ty věci, na které nebyl připraven. A jak šel k doktorovi, a k psychologovi a tak pokračoval dál a dál. A na konci zjistíte, že v tom rohu byl on. On, snažící se navázat kontakt se sebou. Že oddělil své lineární já tak dalece od čehokoli, co se mohlo třeba jen začít stávat jeho duchovním já, že to ani nepoznal. Pokračovalo to v dalších podobenstvích, v hledání „zlaté koule“ a dalších; i později jsem vám dával metafory, a všechny se týkají objevení vašeho já. Dnes mluvíte o innate a studujete ji; a drazí, máte tendenci ji oddělovat – udělat z ní lineární záležitost – tady jste vy a tady je innate. Jakoby tam v rohu seděla nějaká cizí věc, která o vás ví a je chytrá. Ale takhle to není.

Takže vás žádáme o toto: o pochopení integrace toho, čím si myslíte, že jste, a o pochopení toho, čemu říkáte innate. Innate můžete dokonce i změnit – pokud se jmenujete Mary, je to Mary B., pokud Ralph, je to Ralph B. Je to něco, co vám ukazuje, že jste to vy. Jste to vy ve formě nebo vibraci, na kterou buď nejste zvyklí, nebo kterou chcete od sebe oddělit, protože je tak jiná.

Dnešní seminář, dnešní rady, dnešní energie jsou zde pro vás, abyste byli ve spojení a dále jste expandovali natolik, aby se vaše innate stala vámi. Takto budete pospolu, místo abyste se na to dívali jako na „tu“ innate. Už samotné slovo „ta“ ji od vás odděluje, stává se tak procesem, nějakou věcí, což není. Jste to VY. Máte mnoho vrstev. To proto, že vědomí je velmi, velmi složité.

Pro lidské bytosti je vědomí prostě: přežití. Vědomí pro ně může být také vztah. V tomto konkrétním případě vám říkáme, že existuje vrstva vědomí, kterou nazýváme innate. A toto konkrétní vědomí je propojeno – je propojeno s duší. A je propojeno mnohem větším způsobem než vědomí přežití. Možná máte vědomí laskavosti; ale dokud nepochopíte, že innate je toho součástí, nedostanete se dál než váš soused (Pozn.překl: Chce říct, že se nedostaneme dál než kdokoli jiný, dokud nám tohle nedojde.).

Sestupte dolů do své innate a pochopte, že vaše kůže… pochopte to,,,, že jak se budete rozvíjet a učit, že „ta“ innate je vaše innate. Vaše vyšší já. Kousky a části věcí, kterým nerozumíte; jsou zodpovědné za vaše vedení, intuici, zdraví. Je to vaše součást, která je oddělená jen proto, že jste se k ní ještě nevyvinuli.

A proto existuje toto setkání. Můžete ho dokonce přejmenovat, a nazvat „rozvinutí se do mé innate“. A přestat ji oddělovat lineárním způsobem, kdy innate stojí někde „vedle“ vás, anebo je „uvnitř“ vás a vy se snažíte jí zmocnit nebo se jí dotknout, jakoby byla těžko polapitelná…

Někteří se ptají: „Má innate osobnost? Má innate vědomí, které se ode mne liší?“ Pravda je taková: může mít. Pokud jste si zvolili cestu strachu, pak to tak může být. Neboť innate představuje tu vaší duchovní část, která vás velice miluje, moc se s vámi chce spojit, je propojená s vaším vyšším já a zároveň s vaší chemií. Innate k vám vždy natahuje ruku v lásce a říká: „Spojme se.

Před lety jsem předával channeling o skupině jménem „ano-ale“. Jde o skupinu, která říká: „Chci to a chci tamto a půjdu tímto směrem a budu si číst tuto afirmaci… ANO, ALE… nemyslím, že to bude fungovat.“ A jakmile dostanete informaci, která se vám zdá být přehnaná nebo příliš velkolepá, vaše podvědomí řekne ANO, ALE… Přestože si přeříkáváte afirmace, přestože tvrdíte, že tomu věříte, přestože to chcete poznat, je tady ANO, ALE…

Chtěli bychom vám říci toto: To je postup staré energie, toto už nepotřebujete, je to jen zvyk. Předávali jsme channelingy ohledně zvyků a filtrů – všechny postupně odpadávají, drazí. Někteří z vás budou bezdůvodně plakat, protože začínáte chápat, že „ano-ale“ odcházejí pryč; a docházíte v životě k bodu, kde řeknete: „Začínám cítit svou velkolepost a nerozumím tomu. Začínám cítit „Začínám cítit klid a mír, protože je vše v pořádku.“ a nerozumím tomu. Nerozumím tomu, protože jsem si dosud vždycky stál v cestě a teď náhle ne, a to mě děsí! (Kryon se směje.) Protože se setkávám se svou innate.“ Innate není TA, je to vaše innate; je to váš most k vyššímu já, je to váš most ke zdraví; je to most k věcem, které si přejete vytvořit.

Funguje ve spolupráci s vaší intuicí – jste to vy – nese vaše jméno. Jen jste si dříve neuvědomovali to spojenectví. Zvykněte si na to, že to uvidíte, jak vaše fyzické já a vaše vědomé já bude vibrovat na trochu jiné úrovni. Připadá vám, že stojí bokem, ale není to tak.

Je zajímavé, jak vy jako lidské bytosti identifikujete části svého těla, které vás oddělují od všeho. Říkáte třeba: bolí mě ruka; ve skutečnosti VY bolíte, jen „náhodou“ se to děje kolem vaší ruky. Existuje odlišné vědomí, až se začnete dívat na spojenectví mezi vámi, všemi vašimi buňkami a innate. Začněte pohlížet na innate jako na vaši součást. Bude vaší součástí natolik, že můžete dokonce pocítit lásku, která z ní prýští skrze vyšší já a šišinku k té části vašeho vědomí, která to dosud ještě neviděla. Pak začnete chápat i složitost evoluce lidského vědomí, která začíná zahrnovat i všechny tyto procesy. A to do té míry, že jednoho dne budete svým vlastním intuitivním léčitelem. Poznáte, kdy se bílé krvinky pustí do boje s bakterií nebo virem, tak jako dnes poznáte, že vás bolí ruka; respektive že VY bolíte. Budete se vším v jednotě, budete vším a vaše innate bude toho součástí.

Toto je tedy žádost – žádost, abyste viděli to, co je vaše a vždy bylo; spojené s vaším vědomím, abyste VY pracovali s VÁMI, abyste pracovali s tajuplnou částí vás samých, která až dosud vibrovala výše než vy. Když si to uvědomíte a natáhnete svou ruku, už to nebude „ta innate“, ale budete to prostě VY.Spojíte se. A pokud to uděláte a až to uděláte, pak vše, čemu se ode dneška budete učit, bude aktivací toho, co je vaše – namísto toho, abyste se natahovali a snažili se to najít. A bude to dlouhá cesta – dělat přesně ty věci, které jste vždycky chtěli dělat.

To je poselství dnešního dne a bude pokračovat. Později vám předám proces, připomínku toho, proč musíte být ohledně některých věcí trpěliví a proč nefungují tak, jak si myslíte, že by měly. Přichází to. A do té doby – innate jste vy; vy jste innate; a když hovoříte o rozšířené innate, je to rozvinutý, expandující člověk. A rozšiřuje se, aby pojmula vše, co jste vy; a vy se stanete jí. Přichází to.

A tak to je.

KRYON

Zdroj: http://www.kryon.com – The Innate – MP3 – 28:33

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dáša H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon – Únik od vlastního já

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Boston, Massachusetts,  10. prosince 2016

Zdravím, drazí, JÁ JSEM Kryon z magnetické služby. A tak to je, že toto je ukončení série. Mluvím nyní k lidem v této místnosti. Samozřejmě mnoho dalších toto poslouchá, ale ti v této místnosti pocítili soudržnost energií. Je to součást nádherného, laskavého systému, který v průběhu času propojí srdce se znalostmi a zkušenostmi. A tak skupina jedinců má sklon vytvářet si pouta, sbližovat se s těmi, se kterými mohou sdílet stejný druh zkušeností. Má to co do činění s láskou. S věděním, které jste nabyli. Stali jste se ucelenou skupinou. Možná je to doba, na kterou nikdy nezapomenete; a možná je pro vás jednou z mnoha. Ale jisté je, že v budoucnu nikdy nebude doba přesně stejná jako tato a proto je naprosto jedinečná.

Tento den byl naplněn věděním, informacemi o těle; lidském těle – vašem těle. V minulosti jsme vám toho dali už tolik – nejen o tom, co přichází, ale i o tom, co už je ve vás přítomno, ale zatím jste si to plně neuvědomili. Nemám rád pojem „aktivovali“, protože to je zavádějící, nepoužíváte to správně. Ale v tomto konkrétním případě jsou věci uvnitř vás, které tam leží nečinné a čekají na pochopení a probuzení.

Ale pojďme na okamžik jiným směrem. Protože jsem mluvil k těm v této místnosti i k těm, kteří poslouchají a jsou starými dušemi. Doslova jste přišli ze staré energie – alespoň všichni dospělí. Tato nová energie je skutečně jen několik let stará a je teprve na ZAČÁTKU vývoje.

Doktorovi (pozn. překl. Dr. Todd Ovokaitys – Yawee) byla dnes položena otázka: „Pokud jsou tyto věci známy a lze je dokázat, proč vám svět neleží u nohou?“ (Pozn. překl.: doktor Todd objevil způsob léčby některých tzv. „nevyléčitelných“ nemocí.) A odpověď je stejná, jakou jsem vám dal já. Věci, které teď vědci objevují a pracují na nich, a nakonec dají smysl jako celek, jsou doslova jen čtyři roky staré. Je to skoro jako nově zrozená energie na této planetě. Musí být prostudována, rozvinuta, vyzkoušena v praxi, zdokumentována a publikována. Všechny tyto věci zaberou čas.

A v tomto světle nyní chceme hovořit o vás. Drazí, co si s sebou berete „na večírek“ coby stará duše, je stará, velmi stará předpojatost. A obzvlášť když se jedná o zdraví. Včera jsem vám předal channeling s názvem Velký únik. Mluvili jsme o různých vrstvách úniku před starými energiemi; počínaje precesí rovnodennosti. O úniku před válkou, která se mohla stát. Mluvili jsme o různých vrstvách víry a jedna z nich se týkala zdraví. Ale nikdy jsme nemluvili o tom hlavním: co takhle únik před sebou samým?

Takže teď zkusíme uvést příklad něčeho, o čem jste nikdy nepřemýšleli. Učíte se, že myšlenky a dřívější události se často propojí do něčeho, co vytvoří nerovnováhu v lidském těle. Že některé nejhorší nemoci dnešní doby jsou doslova součástí myšlenkového procesu člověka. Takže to není něco, co byste „chytili“, ale je to vytvořenomyšlením. Je to téměř jako by vaše myšlení dávalo svolení, aby se to objevilo. A tak se vás ptám – jaká to esence je ve vás, která dovolí vašemu myšlenkovému procesu, aby ovlivnil princip vašeho fungování na každodenní bázi? Už jste o tom takhle někdy přemýšleli? Jak byste mohli být tak slabí, řeknete možná, že se tyto věci pravidelně dějí vám, vašim příbuzným a přátelům? A zde je odhalení: Drazí, vítejte ve staré energii, ve starých procesech a starém myšlení, které jste si přitáhli skrze závoj roku 2012 do tohoto místa. Je načase to propustit. Celý myšlenkový proces vytvářející chorobu musí být přepracován tak, abyste pochopili minulost, ale netahali si ji do budoucnosti. Proč si myslíte, že jsme vám dali afirmace na každý den (pozn. překl.: …a které je třeba vyslovovat nahlas – aby je buňky slyšely)? Věci k přemýšlení, včetně vašeho spojenectví s velikostí Ducha, váš vztah k planetě, ten mírový postoj, o kterém jsme vám řekli, že je váš. (Pozn. překl.: tento postoj už je v nás, jen jsme ho „neprobudili“ a často fungujeme reaktivně, starým způsobem.) Umíte si představit mladou začínající generaci, která tomuto na určité úrovni rozumí? Dokážete si představit, že další generace lidí budou umět eliminovat choroby sami? Umíte si představit generaci, která ví, že jak lidé myslí, tak funguje tělo? Bude to uznání pozitivity a afirmací – a jsou tady ti, kteří to potřebují slyšet. Skrze ten závoj roku 2012 si vlečete s sebou všechno to, o čem věříte, že k vám patří.

Poslouchej, drahý, deprese k tobě NEPATŘÍ. Ona tě NEVLASTNÍ. Nepatříš jí. Ale ty si myslíš, že ano. Myslel sis to, věřil jsi, že na ní je tvé jméno – ale není! Máš na sobě jméno Boha (pozn. překl.: neboli máš v sobě část Boha, je ti dostupná jeho tvořivá síla a moc) a můžeš svlékat vrstvu po vrstvě – bez jakékoli medikace! – a být mocně pozitivní a šťastný. Můžeš být vším, čím by ses chtěl stát – neboť toto je nová energie, není stará! Neboj se začít experimentovat s afirmacemi a postupně odlupovat vrstvy tvého starého já; a že je jich mnoho…

Jaké je dnes vaše „staré já“? Jak byste se sami definovali? „Jsem starý,“ – už tady je chyba (Kryonův komentář k prohlášení), „prodělal jsem tuhle operaci a tamtu operaci, chytil jsem toto a tamto…“ Proč byste se definovali takhle? Je na čase přeformulovat i to, kdo jste. JÁ JSEM…,“ a zde doplňte své jméno. Já jsem mocná lidská bytost na této planetě, a každičký den na mne čeká hromada dobrých věcí, na kterých mám pracovat, kterými mám projít a které mám objevit. A probudíte se s myšlenkou: „Dnes budu pracovat na afirmacích, protože jsem zjistil, že to, co řeknu, se stane! Ze stejného důvodu, zopakuji to znovu, ze stejného důvodu funguje i homeopatie. Je to zpráva pro šablonu zdraví ve vašem těle. Šablona, která je navržena tak, abyste žili 900 let. A ta šablona je u většiny lidí rozbitá. Je rozbitá kvůli tomu, jak myslíte; kvůli věcem, které se dějí na planetě a pravidelně vás trápí; je rozbitá, protože nechápete, že to, co myslíte, tím se stanete. A nyní je čas přiložit šablonu krásy boží lásky na váš život tak, že začnete přetvářet to, kým jste.

Nemůžete vléct to staré do novéhoto nefunguje. Představte si to jako potrubí, kterým musíte prolézt a přitom všechno vlečete s sebou. Všechny ty zneklidňující věci, všechny zdravotní problémy a všechny deprese. Prostě si je berete s sebou na cestu A teď si na chvíli zkuste představit, že to potrubí někdo přeřeže; prostě ho přeřízne v půli – a všechno na druhé straně, ta stará energie z doby před 2012 musí zůstat tam, kde je. Poznáváte v tom tu metaforu? Je to Akášická místnost, kam odložíte všechno staré harampádí, zavřete dveře, zamknete je a řeknete: Už nikdy víc! A to je to, co vám teď říkáme.

Na šabloně lidského těla, které čeká na svou rovnováhu, je cosi magického. Ta šablona se dá vyrovnat mnoha způsoby a mnoha postupy; mnoho z nich je přirozených. Avšak ten nejlepší a zároveň nejdostupnější – i pro toho, kdo nemá v kapse ani cent – je milovat sám sebe. A jakmile šablona zapadne na své místo, začne se vyvažovat, zdraví se začne zlepšovat, život se prodlouží. Na základě těchto informací je zřejmé, že pokud vaše tělo přijímá nepřirozené věci, šablona se ničí. Všimli jste si toho? Že to, čemu říkáte farmaceutické výrobky, má vždy vedlejší účinky? Vtlačíte tam jednu věc a „vyvalí“ se jinde. To by vám mělo napovědět, že rovnováha vašeho těla je narušena, že tělo to ve skutečnosti odmítá. Možná máte za to, že vám ty léky zachrání život, ale možná to tak není. Nastal čas pro odhalení: že ta nejpřirozenější věc, kterou můžete udělat, je ta nejvíce přirozená. Nástup multidimenzionálního léčení už není daleko. Neboť tělo je multidimenzionální plavidlo. A bude reagovat a odpovídat na věci, které by vás dosud ani nenapadly. Ale to, co je dostupné už nyní, před objevy a vynálezy, je krásný multidimenzionální proces zvaný uvědomění. To je ten nástroj! Víte, jaké jsou nástroje této nové doby? Jste to VY, schopní předělat, přeformulovat způsob, jak o sobě smýšlíte.

Jaké by to bylo utéct od všeho, co jste si přitáhli do této doby? Snili jste někdy o létání? Nebo o výhře v loterii? A měli při tom takový pocit svobody? Vy, kteří máte problémy s klouby, sníte o tom, že běháte; vy, kteří zápasíte s financemi, sníte o loterii. To jste vy ve své nejlepší podobě – na podvědomé úrovni je tam pocit: „Ano! Tohle chci dělat, od toho se chci osvobodit, chtěl bych uniknout…“ A drazí, nic z toho nejsou jen myšlenky nepravdy; je to jakoby vaše innate říkala – to jsi ty! To jsi ty! Tím můžeš být! Proč pak zabouchnete ty dveře, když se probudíte? Je to jakoby vám tělo dávalo signál: ty můžeš běhat! Můžeš být svobodný! A můžeš si přestat dělat starosti s tím, kolik je ti let, a co přijde dál… To je ta svobodajste to vy osvobození od sebe.

Chtěl bych, abyste odešli z této místnosti s myšlenkou, že můžete změnit samotnou podstatu toho, kým jste. Nestane se to přes noc, protože je to složitý hlavolam. Musíte se nejprve osvobodit od toho, co jste si přivlekli s sebou do této nové energie. A většina z vás o tom ani neví. Staré zvyky jsou tady – a přetrvávají. Kdo jste? JÁ JSEM…,“ dosaďte své jméno, dítě Boha. Jsem na této Zemi za určitým účelem a mám Boha uvnitř. Je to překrásná existence naplněna léčením a krásou. A věci, které si ani neumím představit nebo je nečekám, budou následovat. Tečka. To já jsem. Věříte tomu? Pokud můžete aspoň nepatrně cítit, že to jste vy, drazí, pak je naděje – že dokážete přeřezat to potrubí. Pro mnohé z vás je to tak těžké, protože definujete sami sebe podle toho, co je s vámi špatně! A Duch, který sedí tady, říká: „To je lidská bytost, která si sama vytvořila své problémy, utápí se v nich a definuje se podle nich a je na ně pyšná.“ Možná je načase to vidět a změnit to; a vztyčit se a kráčet s hrdostí, že už nejste nemocní nebo nemáte věci, které vás trápí. Pryč od léků, které vás připravovaly o rovnováhu a nikdy vám až tolik nepomáhaly. Tím jste. Mnozí z vás to teď poslouchají a jsou zmatení. Snad proto, že jste sem přišli, abyste slyšeli úplný balíček informací, ale my říkáme jen to, že máte vždy kontrolu nad tím, kdo jste. A nyní, v nové energii po roce 2012, je to ještě výrazně zesíleno. Nástrojem k vytvoření toho, kým jste, jsou každodenní afirmace. Pozitivita budoucnosti skutečně tvoří energii pro vás. Jaká to dohoda! Můžete takto tvořit svou vlastní realitu!

Něco vám řeknu: v této místnosti je potenciál léčení pro ty, které právě teď slyším (pozn. překl.: Kryon zřejmě „slyší“ (vnímá) ty v sále, kteří žádají o uzdravení). Copak necítíte, že to přichází? A bude to trvalé. Povím vám toto: když má lidské tělo svou šablonu v rovnováze, je to celý váš život. Dokud bude v rovnováze, nebudete mu to muset neustále připomínat. To je rozdíl mezi starou a novou energií. Máte představu o tom, co je pro vás dobré a tak to pořád dokola opakujete. Jedinou věc, kterou chci, abyste opakovali, jsou afirmace, které si dáváte, a velkolepost, ve které se spatřujete každý den.

Jste věční; a jakmile skončíte s tímto životem, vrátíte se zase zpět – způsobem, který bude nový a jiný, neposkvrněný, s uvědoměním, co dělat; s lepším životem, než si vůbec dokážete představit; neboť stará duše spolu s novou energií je absolventem Země. Ví, co dělá, s moudrostí, která přesahuje jeho pozemský život, a ostatní si ho všimnou. Proto to všechno potrvá generace – než se vyvine svět, který nikdy nebude válčit, než vědomí Země pomalu vstoupí do statusu absolventa. S probouzející se Akášou bude už mít vynálezy, které jsou vám pomalu odkrývány a které doslova zruší platnost fyziky a problémů, které vám brání dělat to či ono. Všechno je to tam – to vědění může být vaše. Choroby zmizí.

Je to utopie? Jak definujete utopii? Lidé budou mít vždy různé myšlenky a různé názory; vždy budou nějaké třenice. Není to situace, kdy budete na dokonalé Zemi. Ale něco vám v této chvíli řeknu: dokonalá Země bude ta, kde se nebudete zabíjet, taková, kde budete spojeni s Gaiou a budete rozumět jejím cyklům, očekávat je a spolupracovat s nimi, chápat, jak funguje život a tvoření. A dostanete se až do bodu, kde pochopíte, jak tvořit elektřinu z tepla, které vám dává Země, které leží přímo pod zemskou kůrou a je zdarma. To je jen jedna z mnoha věcí, které zastaví znečišťování. Je tolik věcí, ke kterým dospějete, které nejsou na obrazovce radaru žádného futuristy, protože si je nikdo nedokáže ani představit. Tomu se říká rozvinuté (pokročilé) lidstvo. To, které začíná objevovat věci dosud neviděné… ale začíná to tady – tím, že přežijete, staré duše, abyste vytvořili šablonu, kterou předáte dalším generacím. Vyrovnání šablony – to je to, co můžete udělat.

Je toho tolik, co bych vám mohl říct, ale budoucnost může být mnohem lepší, než si vůbec umíte představit. Narodili jste se ve správný čas na správném místě. Právě teď je tato fáze obtížná, neboť objevujete černou a bílou – už žádné sezení na plotě (pozn. překl.: Kryonova metafora pro nerozhodnost) – to jsme vám řekli už dříve. Můžete se ptát: „Co to vlastně doopravdy znamená? Co funguje a co ne? Co je černé a co bílé? Co je přijatelné a co není? Co má integritu a co ne?“ V obchodě, ve financích, všude kolem, v politice – začínáte vidět, jak jsou všechny ty věci podrobovány zkouškám, testovány na maximum. A to strhne ten plot a ten už tam dál nebude. Změny jsou vskutku na dosah. Pochopitelně. A v tomto procesu můžete mít skvělé zdraví, jakmile rozlousknete tu hádanku, staré duše.

A tak to je.

KRYON

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 – “Escape from Self” 25:01 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – listopad 2015

04. 11. 2015

BUŇKY GENESIS

Co kdybych vám teď řekl, staré duše, že nyní tyto buňky [Genesis] můžete osvobodit? Že je můžete přimět, aby pro vás byly aktivní? Teď už je to pro vás dostupné… udělejte to s pomocí afirmací, změny vědomí, meditace. Nicméně při tom komunikujete s innate (vrozenou moudrostí těla) a ta je připravena osvobodit buňky Genesis z jejich časového vězení, aby mohly být znovu použity! To pro vás znamená zrychlený růst k osvícení! Spolupracují s Akášou!

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonova channelingu „Budoucnost DNA“ –

 

10. 11. 2015

SOUČÁST VÁS I MNE

Duchovně organizovaná víra na této planetě je ve velmi staré energii přežití. Přiřazuje duši izolovaný status v lineární lidské krabici. Vaše duchovní systémy vůbec nevidí vaši duši jako součást Boha. Odkládají ji na místo, kde buď přežije, nebo ne. Pokud neděláte správné lineární lidské věci, vaše věčná duše bude odpovídajícím způsobem potrestána, pokud je děláte, bude odměněna. Drazí, zní vám to jako Stvořitel, nebo jako něco, co pro vás vytvořil člověk? Chci, abyste se zbavili konceptu, že je vaše duše v temnotě a je propojená s lidskými činy. Vaše duše je součást vás i mne.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– Z Kryonova channelingu „Kosmický kuchař“ –

16. 11. 2015

POSOUVAJÍCÍ SE PARADIGMA

Úplně každý člověk, který viděl přicházet anděla, ví, že ta energie proudí ve spirále skrze zeď a je nepopsatelné barvy. Nemá žádnou kůži ani křídla nebo svatozář a u 3D lidí často vzbuzuje strach – když spatří multidimenzionální formu, často padají ve strachu na kolena.

Proto bez ohledu na to, zda to byl Mohamed v jeskyni nebo Mojžíš a hořící keř, tyto andělské kulisy nejsou ve 3D a stejně tak ani božskost, která sídlí ve vašem nitru. Chceš štěstí, člověče? Raději pátrej po multidimenzionálním Bohu ve svém nitru. Paradigma se posouvá. Je multidimenzionální, ne jednorozměrné. Měli byste se začít přesouvat od paradigmatu, které omezuje všechno, co děláte, na realitu stejnosti a jednoduchosti, k tomu, co otevírá možnosti změny pro všechny. Ty možnosti mohou změnit váš život; mohou změnit to, jak reagujete; kdo si myslíte, že jste; a kým vám bylo při narození předurčeno se stát. Všechny tyto informace jsou v energii vaší duše přepsatelné na paradigma, které je multidimenzionální, a které v sobě zahrnuje Boží lásku a radost okamžiku.

 ~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Běžně kladené otázky“ –

 

23. 11. 2015

EXISTUJÍ ANDĚLÉ?

…Lidé chtějí, aby andělé byli „Božími továrními dělníky“, každý s vlastním úkolem. Tak to ale není! Když dýcháte vzduch, šikuje se do řady coby individuální molekuly se jmény a úkoly a pak v řadě vstoupí do vašich plic? Zvykněte si na koncept toho, čemu se říká propletení (propojení). Je to výraz používaný v kvantovém světě, který popisuje podivný atribut hmoty, která se zdá být „spojená se vším zároveň“.

Chci, abyste si zvykli na něco, co je silné a nádherné. Jste součástí všeho! Nejste od toho odděleni. Patříte k tomu. Ve 3D můžete mít individuální těla, ale v multidimenzionálním světě jste spojeni se vším!

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Polidšťování Boha“ –

30. 11. 2015

JEŠTĚ 18 LET

Nyní přemýšlejte: až se dostanete na druhou stranu roku 2012, bude vám zbývat ještě 18 let v energii Galaktického zarovnání. Je to 36leté okno a vy nejste ještě ani v jeho polovině [mluví o precesi rovnodennosti; channeling je z prosince 2011].

Tady je, co to znamená pro Ducha: při tomto okně zarovnání je vytvořena energie, která je naprosto zvláštní a nebude se opakovat příštích 26.000 let. Máte ještě 18 let, abyste změnili tuto planetu v této specifické energii manifestace (projevení), abyste zaseli semena. Už to děláte. Už se to děje. Na konci těchto 18 let vám dám proroctví: začátek skutečného míru na Zemi na Blízkém východě.

Uvidíte řešení složitých rébusů, která jste nikdy dřív neviděli. V tomto čase mladí, kteří jsou nyní teprve teenageři, budou vůdci. Budou na své cestě vzhůru. Budou přemýšlet o konceptech, které jste vy ve starší energii vymyslet nedokázali. Budou řešit hádanky, o kterých jste říkali, že jsou neřešitelné. Bude existovat technologie, která pomůže planetě způsoby, o kterých se vám ani nesnilo. To je proroctví za 18 let, protože znám vědomí těch, kteří přicházejí, a vidím nejsilnější potenciály planety v té době – to vše díky starým duším, které se probudily a odvádějí svou práci.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Proces“ –

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon – „TOHLE NENÍ „NOVÁ DOBA“ VAŠICH OTCŮ“

Tento živý channeling byl předán v Atlantě, Georgia,  14. února 2015

Abychom pomohli čtenářům, byl tento živý channeling upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl lepší porozumění. Někdy jsou informace i přidány. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto rozšířené poselství.


Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Před dvaceti pěti lety, jsem s vámi mluvil o tom, co se dnes děje. V té době to byla jen jakási možnost, ale teď je to vaší realitou. Tehdy se nejednalo o proroctví, když jsem říkal, že nepřijde žádný Armagedon, ani třetí světová válka. Nebylo to proroctví, ale silný potenciál. Celým důvodem pro mou existenci a probuzení mého partnera bylo to, co jste udělali. Vítězství, které obsahuje, je zásluhou starých duší, které kontrolovaly povědomí o načasování toho všeho.

Všechno, co se stalo v průběhu těchto let, byl realizovaný potenciál. My totiž vidíme možnosti toho, co byste mohli udělat, a podáváme o tom zprávu. Mnohé z toho, co vidíme teď, se rychle stává skutečností. Když jsme vám v roce 2012 řekli, že bude nový papež, o 13 měsíců později se to stalo. Nešlo o proroctví, ale spíše o jistou možnost. Viděli jsme to přicházet, protože máme přehled a věděli jsme o starostech současného papeže, o jeho zdraví, a také jsme věděli o možnosti nástupu papeže z Jižní Ameriky. Všechny tyto věci by pro vás měly být „spojováním bodů“. A teď přicházím znovu, ne s proroctvím, ale s informací předanou s blahopřejným postojem vzhledem k potenciálům.

Je zde skutečná „nová energie”

Toto poselství bych vám býval rád předal před 25 lety, ale nebyli jste ještě připraveni. Teď se nacházíte v energii, kterou jsme tehdy předpověděli, a rozumíte tomu, co se stalo. Kdybyste mohli právě teď promítnout lidské emoce na tvořivý zdroj, byly by to atributy radosti a obdivu – možná i slovo hrdost. Drahá lidská bytosti, toto není „Nová doba“  vašich otců. Oslavujeme vás za to, že jste na toto místo přišli včas!

Toto je zásadní informace, kterou vám předáváme, protože na shromáždění, jako je toto (poslouchají a čtou), jsou bojovníci světla a staré duše. Tyto pojmy popisují lidskou bytost, která prošla historií a desítky životů vyznává ezoterickou víru. Mnozí z vás se v tomto životě probudili do přirozené moudrosti duchovna. Mnohokrát jste bojovali bitvy staré energie coby pracovníci světla a zvykli jste si na to, jak věci ve starší energii fungují. Po tisíce let se planeta nezměnila tak moc, takže byste mohli být zapojeni ve stejném typu temných bitev stále znovu a znovu, a tudíž je ve vaší Akáše vyryto, co bychom nazvali duchovními pravidly existence. Ale ta se teď mění. Takže toto poselství je pro pracovníky světla a staré duše, a zahrnuje některé atributy, o kterých jsme mluvili v minulosti, a také některé nové. Dnes večer vám přinášíme některé pozitivní věci, které potřebujete v této energii znát a některé atributy, které by někteří mohli nazvat varováním, jak pracovat v nové energii.

Začali jsme tento rozhovor minulý týden ve městě, kterému říkáte Austin*, v Texasu, tak nám dovolte, abychom začali tam. Moji drazí, tato nová energie je fráze, kterou jste slýchali celé roky. Říkali vám: „Je tu nová doba a s ní přichází nová energie.“ Moji drazí, už dorazila! Teď začíná pěstovat svá semena a její atributy se velice liší od těch, co jste zažili, když jste na to čekali. Měli byste vědět, že šamanské energie ve starých duších, které poslouchají a čtou, shledají některé z těchto věcí obtížnými, dokonce kontroverzními. Je to proto, že jdou proti duchovním zvyklostem zažívaným v minulosti, které fungovaly a které byly správné a pro mnohé vhodné. Takže nám dovolte začít tam, kde jsme skončili.

Moji drazí, prosím vezměte na vědomí myšlenku, že když postupujete z jedné energetické úrovně do druhé, učíte se lekce, a ty procesy se potom změní a postoupí na novou úroveň. Bylo by hloupé, abyste přenášeli ty stejné lekce, které jste dokončili, z minulosti do budoucnosti. Přesto se mnozí z vás snaží dělat přesně to právě teď.

Shrnutí z Austinu

Číslo jedna je shrnutí. Řekli jsme vám, že váš světelný kvocient, jakási metafora pro vaše uvědomění a vaše moudré vědomí, je ve vyšší a světlejší energii než byl kdy dříve. Je to možné díky předpovězeným pozitivním změnám, o kterých jsme vám řekli, že přicházejí [ve všech Kryonových knihách], včetně vyrovnání magnetické mřížky (2002) a dalších ezoterických mřížek na planetě. Máte k dispozici mnoho úplně nových nástrojů a musíte objevit nové cesty k vyřešení tohoto rébusu.

Moji drazí, pokud vstupujete do těchto nových energií se starými postupy, budete zklamáni. Minulý týden v Austinu jsme začali tímto předpokladem: teď jste nositeli tak silného světla, že se můžete přestat zabývat negativitou postaru. Už nemusíte dále brát v úvahu to, co byste nazvali čistěním temných energií v místnosti nebo ve svém okolí. To je pro vás těžké vzít v úvahu, protože to mnozí děláte automaticky! Dovolte, abych vám připomněl, co bylo zapotřebí ve staré energii. Před meditací nebo setkáním jste možná potřebovali vyčistit negativní energii. Znečistili jste nějaké místo, modlili se nad ním a vložili do něj světlo. Pokud jste našli nějakou negativní osobu nebo něco, o čem jste si mysleli, že by to mohlo přerušit proud čistoty lásky, mohli jste dokonce skončit a potichu s tím pracovat do té doby, dokud jste nezískali výsledky. Měli jste svůj vlastní způsob vytváření světla, které jste potřebovali, a čistění temnoty, o které jste věděli, že je tam přítomná. A teď vám říkáme: změňte to. Proč? Vy necítíte proč?  To je skutečná otázka. Nejste si vědomi, že se věci změnily? Nepokračujte v používání deštníku, když vyšlo slunce! Pochopte, že jste změnili energii všeho kolem vás.

V této nově poskytnuté energii jste nositeli tak intenzivního světla, že vaše přítomnost v místnosti nedovolí temnotě vstoupit. Současnost! Toto je energie, která konečně ví, kdo jste! Samotná vaše přítomnost stačí k tomu, aby se vyčistila. Přemýšlejte o tom. Vaše světlo je tak silné, že proniká vším. Necítíte to? Teď – a toto je nové, takže to potřebujete slyšet v souvislosti s akcemi New Age, ezoterici. Temnota před vámi bude prchat!

Někteří z vás milují obřad, který vypadá jako očista. Dejte se do toho, ale vězte, že není nutné čistit, protože jste tady vy a samotná vaše přítomnost se o to postará. Takže místo toho o tom přemýšlejte jako o „vzorování“. Místo čistění negativity vložte do místnosti nový vzor energie, kterou si přejete vytvořit. A teď, opět je to kontroverzní, protože byste mohli říci: „Podívej se na všechny ty lidi, kteří mohou být negativní na místě, jako je toto. Pomysli na všechna setkání v minulosti, která byla pořádána na místě, jako je toto. My musíme vyčistit tu minulou energii, která se přichytila k tomuto místu.“ A my říkáme: „Ne, nemusíte. Už ne.“ Pokud by do této místnosti vstoupil nějaký mistr, zastavili byste a vyčistili ji? Odpověď zní NE. Ten mistr ji čistí svou přítomností! Chápete? Toto je dědictví, které je vaše a pro které jste pracovali. Požadujte je. Jděte si pro ně. Nemusíte je čistit. Toto jsme řekli před týdnem v Austinu* v Texasu.

Pro léčitele – nové energie

Číslo dvě: dnešní večer bude pro léčitele. Je mnoho těch, kteří teď poslouchají můj hlas a později toto budou číst. Léčitelé, na jaký proces jste zvyklí? Jestliže jste dříve prováděli čistění, teď to dělat nemusíte. Zvykněte si na to. Vaše přítomnost vedle toho na lůžku nebo na židli stačí k zahnání veškeré negativity. Teď se ten na židli může bát, ale vás už více neovlivňuje. Nemusíte si nasadit žádné ezoterické brnění, abyste se chránili před svými klienty. To je nové. Jste nositelé rovnováhy, která je tak obrovská a tak nádherná a čistá, že jí nic nepronikne. Nic! Já jen chci, abyste to věděli. Prováděli snad mistři obřad čištění předtím, než dělali své zázraky? Ne!

Jako obvykle mohou vaši klienti opravdu tvořit svou vlastní negativitu, svou vlastní nedůvěru a svůj vlastní strach. To se nezmění. Ale změnilo se to, jak vás ovlivňují. A zde je něco, co jsme dříve neřekli. Existuje evoluční proces probíhající v lidském vědomí, který doslova ovlivňuje mnoho lidských bytostí způsobem, který si neuvědomují. Dříve jsme mluvili o innate. ⃰  ⃰ Je to duchovní chytré tělo – část těla, se kterou komunikujete při svalovém testování. Avšak innate se začíná měnit.

Poslouchejte, jestliže se lidská bytost prostřednictvím svobodné volby rozhodla nevybudovat jakýsi vědomý most k innate a nic o tom neví, je to jeho/její vlastní problém. Ale innate se mění bez výjimky ve všech lidech, nejen u pracovníků světla. To znamená, že duchovní uvědomění se stane okamžitě vyšší vibrací, jestliže to nějaká osoba chce. Lidé mohou procházet svými životy, aniž vůbec vědí o své innate, a je to jejich svobodná volba. Pokud však vybudují most k innate, získaná energie bude vyšší než čas k tomu potřebný. Opakuji, že toto je naprosto svobodná volba. Ale více lidí je nyní přirozeně vedeno k otázce o své existenci.

Teď mi dovolte, abych vám řekl, co to znamená a co očekávat. Drahý lidský léčiteli, stojíš nebo sedíš před svým klientem, a může to být ten nejsilnější nevěřící, ale jeho innate je stále aktivní – i když to neví. Váš dar léčitele je pomoc „energii samo-léčení“. Dokonce i to se začíná měnit, protože je nastavujete tak, aby vstoupili do kontaktu se svou vlastní innate. To jim pomáhá k tomu, aby se vyléčili sami. Začínáte vidět téměř okamžitě jisté věci, které jste nikdy dříve neviděli. Jednou z nich je přirozený zájem o ezoteriku života, začátek otázky: „Kdo jsem?“

A teď, abychom urychlili tento proces, vám chci předat jednu proceduru, kterou mnozí z vás provádějí intuitivně. Chci, abyste té osobě na lůžku či na židli přikázali na okamžik zavřít oči a odpovědět na jednu otázku. Ať ta osoba odpovídá nahlas. Někteří z vás už vědí, o jakou otázku se jedná. Zeptáte se: “Dáváte svolení k uzdravení?“ Musí odpovědět slovně, přikývnutí není dostačující. Jestliže odpoví s čistým záměrem a ne pouze stylem „běž s proudem“, pak má jejich innate svolení s vámi hovořit. Tak probíhá hluboké léčení. Budete překvapeni, jak rychle věci fungují v této nové energii a jak se zvýší vaše schopnosti léčitele! Drahá lidská bytosti, tvé světlo nedovolí negativitě, aby se projevila při vašem sezení. Zbavte se představy, že se musíte chránit. Už ne. Vaše světlo se tlačí ven takovou měrou, že to nebude nutné. Toto je pro léčitele, vás všechny, protože se to může přihodit každému, kdo dělá nějakou léčitelskou práci. Vzpomeňte si na tento problém při svých sezeních.

Nové “naslouchající” tělo

Číslo tři: v lidské historii nikdy nenastane chvíle významnější než tato, kdy dochází k tomu, že tělo naslouchá tomu, co říkáte. Existuje proces, a vždy existoval, při kterém buňky těla dávají pozor na to, co šéf – vy – chce. Po celé roky jsme vás žádali, abyste hovořili se svým tělem, se svou buněčnou strukturou. A teď vám sdělíme, že naslouchá dokonce i tehdy, když si neuvědomujete, co automaticky říkáte! Naslouchá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tak co mu říkáte?

Teď nastala doba, kdy negativní dialog bude mít na vás osobně větší vliv než kdykoliv dříve. Myslete na to, co v životě říkáte, když se pohybujete ve společnosti. Jaký je váš přístup, kdy to říkáte a jak často to říkáte? Vaše tělo naslouchá. Drazí pracovníci světla, část vašeho duchovního vývoje spočívá v tom, že tělo, innate, si je teď vědomo všeho. Teď byste mohli říci: „No dobrá, to je pěkné.Je to více než pěkné; je to významné! Kdybyste to neslyšeli a nerozuměli tomu, stárli byste tím stejným starým způsobem jako dosud. Proto mluvíme o afirmacích mnohem více než dříve. Je to mnohem více než pouhé pozitivní myšlení. Pokaždé, když otevřete ústa, máte možnost dát pokyny svému tělu, a to vám naslouchá, když k němu hovoříte. Naneštěstí máte ve zvyku mu říkat, že jste nehodní a neschopní!

Chci, abyste přemýšleli o tom, co říkáte. Když se vás někdo zeptá na vaše zdraví, duchovnost, zájem, nebo stárnutí, řeknete: „Pracuji na tom, snažím se“? Výsledkem je, že buňky vašeho těla řeknou: „No tak jo, pracuje na tom – snaží se,“ ale (z toho vyplývá) „ještě toho nedosáhl/a.“ Chci, abyste se slyšeli, když mluvíte. Dáváte svému vlastnímu tělu poselství „méně než“?

Snad jsem řekl dost, ale skoro každý z vás pochází z nějaké kultury, která je hrdá na to, že sama sebe určitým způsobem ponižuje. Je to starý zvyk ze starých způsobů, které mají představovat laskavou tvář. Někdo vám chce dát nějaký dárek nebo oslavit vaše narozeniny. Kolik z vás automaticky řekne: „To jsi neměl.“? Uvědomujete si, že vaše jednání a slova říkají: „To si nezasloužím,“ vaší vlastní innate? Vaše činy sdělují: „Jsem nehodný.“ Nemyslíte, že to vaše tělo uslyší nebo uvidí? Ano, je to tak. Je načase vystoupit z  komůrky nehodnosti, pracovníci světla! Žijete s Bohem ve svém nitru! Nebojte se a ani se nestyďte prohlásit: „Jsem zdráv, jsem vyléčen, mládnu, mám situaci pod kontrolou.A ne: „Pracuji na tom,“ nebo „snažím se“. To sděluje vašemu tělu, že se to může jednoho dne stát, ale ne dnes. V tom je ten rozdíl. „Jsem hoden štěstí. Jsem hoden pohodové situace ve svém životě. Jsem hoden řešení ve svém životě“.

Když vám chce někdo dát dárek nebo oslavit vaše narozeniny, automaticky řekněte: „Děkuji ti za ten nádherný dárek!“ Vaše innate uslyší: „Jsem hoden tohoto dárku jako ocenění od ostatních.“ Pak je za to mějte rádi.

Změna meditace a ostatních duchovních atributů

Číslo čtyři: meditace. Mění se. Za prvé – začnou se objevovat mladší odborníci, které společnost nebude považovat za dostatečně staré, aby mohli být šamany. Ale jejich Akáša je, protože si vzpomínají. Probouzejí se do doby, kdy to celou dobu dělali. A tudíž počet let, který jste na Zemi v tomto životě, se stane podružným vzhledem k počtu životů, který na Zemi jste. Musíte být schopni to vidět a postřehnout. Takže tou první věcí je toto: už nepřidělujte hodnosti „starších“ těm starým. Přidělujte je těm moudrým.

Ale tou hlavní změnou je, jak se díváte na meditaci a její “pravidla”. Meditace se začne oddělovat od starých pravidel kdo, jak a kolik. Moji drazí, s tímto novým množstvím světla, které nesete, a s vaším bohatým programem, už pouhé bytí v Duchu každý jednotlivý den je meditací. Je pro vás těžké si to představit, protože to již není záležitost lineárních 3D hodin. Jedná se o multidimenzionální komunikační záležitost.

Ne u každého z vás se předpokládá, že bude zacházet s meditací stejně. Je to šokující? Ezoterická věrouka, kterou máte, není tou jedinou pro všechny. Není obecně použitelná. Oceňuje individuální životní stezku. Stáváte se odborníky na duchovnost, protože vaše Akáša začíná ožívat. Jak staří jste na Zemi, odkud jste přišli a co jste dělali, bude řídit to, co děláte v tomto životě ve větším rozsahu než kdy dříve. Bude mnoho mladých lidí, kteří s meditací ožijí. Sledujte to. Budou meditovat celé hodiny, ale nemusí to být vaše cesta. Možná, že řeknete, že nesou meditační náklad za vás.

To je na planetě nové a obzvláště nové je to, že to ucítí nejprve mnozí mladí lidé. Očekávejte, že ani oni se mezi sebou neshodnou na tom, jak ji provádět. Jedná se o novou energii pro ně a jejich druhy. Jeden se bude lišit od druhého v jejím provádění. Ale mnozí se stanou meditačními bojovníky s velkým M na hrudi [smích]. Někteří z vás to uvidí a budete třást hlavou a říkat: „To není nic pro mě,“ a Duch na vašich ramenou odpoví: „Děkuji za to, že to vidíš, starý moudrý člověče.“ Je to pro ně. Pro vás máme místo toho soucitné žití, procházení den po dni obtížnými situacemi, a vytváření vášnivé podpory se soucitem bez přítomnosti hněvu. To je praktické a představuje to věci, o kterých mluvíme – věci pro velmi staré, pokročilé duše. Práce, kterou budete dělat, se bude lišit od té jejich. Oni jsou „začínající staré duše“ a teď se dostáváme ke specializaci. Nebuďte překvapeni, jestliže základní duchovní práce není pro každého stejná. Dává to smysl, že se velmi lišíte ve vaší životní cestě? Potom oceňte tento předpoklad tím, že nebudete mít žádnouspolečnou doktrínu pro všechny“. U meditace není nic „dobré nebo špatné“. Je jenom to, co pociťujete, že je správné pro váš život a vaši životní práci.

Moji drazí, někteří kroutíte hlavou a říkáte: „No dobrá, to znamená, že se od nás nečeká, že budeme meditovat?“ Jak daleko můžete dojít v lineárnosti? Já chci, abyste se cítili pohodlně. Chci, abyste to pochopili. Lidské bytosti chtějí vyšší autoritu, aby jim řekla, co mají dělat a jak to mají dělat. To se začíná měnit. Copak to necítíte? Vystupte z formy, kde hledáte potvrzení od nějaké vyšší autority. Tou nejvyšší autoritou je tvořivé semeno ve VÁS. Vaše intuice vám dá odpověď na ty nejnáročnější životní otázky.

Vaše intuice vám poví, jak dlouho meditovat, jestli vůbec, a co při tom dělat. Nemusíte se na nikoho obracet a ptát se: „Je to OK?“ nebo: „Existuje nějaká kniha?“ Ty dny jsou pryč, drazí. Ano, v ezoterické komunitě budou vůdcové, ale to jsou rádci v moudrosti a ne duchovní diktátoři. Nechejte je vést láskou a soucitem, ne informacemi a pravidly o tom, jak byste vy měli žít svůj život. Nechejte je vést příklady toho, jak jste zplnomocnění a ne pravidly, nebo co a jak dělat, nebo nějakou doktrínou, která je pro všechny stejná. Nechejte to „co, proč, kolik a kdy“ vzejít z tvořivého zdroje ve svém nitru. Jestliže to zvládnete, budete mít v životě právo na atributy, které jsou jen pro vás, ne pro masy. To nás přivádí k číslu pět.


Změna – ne tak příjemná

Číslo pět: v základní numerologii představuje číslo pět změnu. Chci, abyste vzali na vědomí, zvykli si a přijali změnu, která je chemická ve vašem těle. Chci, abyste ocenili, vzali na vědomí a přijali změnu, která je psychologická ve vašem těle. Vaše Akáša vám začíná dodávat velmi rozdílné a moudré informace, protože se začíná zvyšovat vaše vibrace. Začínáte zjišťovat, že to, kým jste si mysleli, že jste, se může změnit. Zvyky mohou zmizet – dobré i špatné. Při tomto procesu se lidská bytost může začít bát. Není to zajímavé? Proč by změna v nové energii u starých duší měla způsobit strach?

V každé konkrétní době existuje posun v tom, na co jsou lidé zvyklí. Lidé se obávají. Proto prosíme o změnu v přijetí a o moudré přepsání lidské povahy. Chtěl bych, abyste začali vítat změnu ve svém životě a dívali se na ni jako na něco pozitivního. Ať už je jakákoli. To vás přeladí na energii nové Země, takže budete moci přežít a zůstat naživu! Až tak moc je to důležité.

Získáte nové návyky, považované za dobré i špatné, a ty přijdou přímo z vaší stále aktivnější Akáši. Mnozí se budou strachovat a říkat: „Odkud to přišlo?Máte milovat to dobré a pochybovat o tom ostatním. To dobré může přijít způsobem, který odhodí staré, špatné návyky a touhy, a také z velké části ovlivní, co chcete jíst. Velká změna ve stravování vás může šokovat a překvapit, a můžete zhubnout nebo přibrat, podle přání. Ať už jste žádali o cokoli, co je nejzdravější pro vaše tělo, bude se zdát, že jde o „převzetí kontroly“ vašimi buňkami.

Akáša se začíná sama vyrovnávat s „vícenásobnými kulturními celoživotními událostmi“. Tento bod znamená, kolik životů jste žili v kultuře, kde jste jedli nebo žili určitým způsobem. To se stává chemií, kterou chce vaše tělo nyní. Co vy na to? To by bylo místo rychlého občerstvení nebo nakupování normálního jídla. Co vy na to? Takže – kolik z vás s tím bude souhlasit nebo se toho bude obávat? Chci, abyste se uvolnili a dovolili Duchu, aby ve vás začal budovat nového člověka. Víte, jak jsme to nazvali? Je to proces, který nikdo nečekal: vzestup během života. Jste to vy, přecházející do nové energie, zatímco jste naživu – proces, který předtím vyžadoval reinkarnaci. Slyšíte, co vám říkám? V minulosti jste museli zemřít, vrátit se zpět, a znovu se vyladit, abyste mohli dělat to, co vám říkáme, že můžete udělat teď, když tady sedíte. Pokud se toho nebojíte.

Vaše innate musí být přeprogramovaná. Řekli jsme vám to už dříve a teď to děláte skrze afirmace, pozitivní myšlení a chování, které teď měníte [soucitné jednání]. innate je zvyklá na starou představu, že motorem osvícení je reinkarnace. Musíte zemřít a vrátit se zpět, abyste využili výhodu toho, co jste se naučili, ale teď už nemusíte. To je nové. Již dříve jsme vám předali channeling, který o tom mluvil ⃰⃰  ⃰.

Chci, abyste o tom přemýšleli tímto způsobem. Kolik z vás se cítilo, jako byste byli pár posledních let v problémech? Různí se to od strachu ze života po nepříjemné duchovní změny a jiné pocity. Chci, abyste teď získali odvahu oslavovat tyto problémy! Byli jste přelaďováni, drahé lidské bytosti. Možná jste byli přeladěni a sbíráte věci z minulosti, které vás udělají zdravějšími a dají vám delší život. Co kdybyste prožili stovky let v jedné kultuře a jen několik let v této? Nemyslíte, že vaše buněčná struktura chce ty nejpohodlnější atributy – více starého jídla? Jestliže říkáte ano, pak ve svém těle uvidíte chemické změny, aby se přizpůsobilo novému člověku. Je to člověk, který začíná vnímat Akášu. Duchovní evoluce začala.

To jsou změny, které nedokáže provést žádná medicína. Ta pracuje se základním zdravím. Co je ve vaší krvi? Dělali vám poslední dobou krevní test? Zjistíte, že dokonce i ten se může změnit.  Ach ne, vaše krevní skupina se nezmění, ale rovnováha ostatních atributů ano – kvůli tomu, co jíte.

A tady je to, co vám chci o těchto věcech sdělit, je to důležité. Jestliže jsou tyto věci příliš velké, někteří z vás je hluboce pociťují a obávají se jich. Co jsem vám říkal o strachu? Strach zastavuje světlo. Opravdu chcete zastavit tento proces změny? Je to všechno, pro co jste žili, a děje se to proto, že žijete v této nové době. Jestliže si přejete pokračovat, moji drazí, pak zastavte obavy ze světla, které jste vy. Pochopte, že je zde energie, kterou jste nečekali. To bylo číslo pět.

Časové kapsle a planetární evoluce

Číslo šest: šestka je božské číslo. Odkazuje k vyššímu já a mnoha dalším atributům, které hovoří o duchovním systému s přiměřeností a soucitem. Časové kapsle této planety se otevírají a začínají vám přinášet velké množství rychlé energie duchovní evoluce, kterou ještě nelze vysvětlit. Jestliže se ptáte: „Co to je?“ odpověď zní: „Ano.“ I o tom jsme mluvili již dříve.⃰⃰  ⃰  ⃰

Moji drazí, moudrost starých národů říká, že zatím nedokážete definovat v numerologii mistrovské číslo 44 a mistrovská čísla za ním. To protože nemáte vědomí pro pochopení toho, čím jsou. Nevíte, co nevíte. Jestliže to dokážete přijmout a dokážete pochopit, že existují věci zatím nepoznatelné, potom se vyrovnáte s číslem šest.

Časové kapsle starých národů, které vás osely, se otevírají, protože jste překročili milník roku 2012. Nalévají své multidimenzionální atributy do mřížek planety [magnetická mřížka – krystalická mřížka – mřížka Gaii]. Nalévají novou energii života prostřednictvím zrychlené evoluce. To všechno jako první zachytí staré duše, a věci, které jsem obsáhl – jedna až pět – jsou tím usnadněné. Jsou to katalytické energie, o kterých zatím nevíte, které budou nakonec zodpovědné za vývoj myšlení a zvýšenou moudrost. Za několik let budete mít pro ně dokonce v psychologii i jméno.

Všechny tyto věci mají co dělat se zdravým rozumem a moudrostí. Avšak více než to. Začne se objevovat určitý druh znalostí, které nakonec lidstvo přijme jako „způsob věcí“ a nazve to novou lidskou přirozeností. Vzroste soucitnost a změní to, co chce veřejnost vidět v kinech, televizi a na internetu. Pomalu se začne projevovat zvýšená moudrost. Tendence k vyzrálosti a míru na Zemi začala. Jak jsme popsali dříve – stará energie planety bude bojovat až do konce. Bude se snažit udržet při životě staré způsoby. Staré způsoby budou prohrávat, stará energie se nebude reinkarnovat jako stará. Pomalu bude eliminována, stejně tak jako základní škola byla eliminována z vašeho osobního života, když jste postoupili výše.

Tendence ke zdraví a dlouhému životu bude vzkvétat, a mnohé bude odhaleno a změněno, aby to bylo možné. Duchovní bdělost pro masy přijde mnohem později, až zdravý rozum lidské rasy začne „spojovat body“. Řekl jsem vám, že to bude složité, protože mnozí z vás viděli budoucnost jako nějaký druh duchovní exploze. Nebude tomu tak. Bude to pomalá změna vědomí v souladu se zdravým rozumem, která povede k dalšímu uvědomění. Tak to funguje.

Energie, která obchází kolem planety, se nakonec stane tím, jak myslíte, a změní lidstvo ve světlejší, výše vibrující skupinu duší. V tomto procesu ubude chudoby a nemocí, sociální problémy budou vyrovnanější, tolerance se dostane na novou, vyšší úroveň, a nové myšlenky učiní přežití mnohem snadnějším. Nic z toho nebude mít nic společného s vnímanou duchovností. Ještě ne.

Takže zde budou ateisté a agnostici, kteří budou vědět o delším životě, míru na Zemi a soucitu. Přesto to nebudou spojovat s ničím „zvenčí“. To protože pro ně to bude intelektuální, intuitivní a tak, jak to je. Nazvou to novou pokročilou lidskou přirozeností a nebudou vědět, odkud se to vzalo. Ještě ne. Tito intelektuálové se budou ohlížet zpátky do historie a řeknou, že jsme měli barbarskou dobu až do roku 2012, kdy se lidstvo začalo stávat moudřejším. Za sto let se ohlédnete zpět a spatříte lidstvo, které bylo mnohem odlišnější a daleko násilnější. Sociologové doplní do svých grafů nový růstový stupeň, protože to bude signál změny v myšlení, jaký ještě nebyl spatřen. Bude na něj pohlíženo jako na konec lidské nezralosti a začátek moudřejšího lidství. Ale po dlouhou dobu nebude shoda v  „Bohu v nitru“. Ale bude panovat více tolerance mezi věroučnými systémy.

Ale vy a já budeme vědět, co je důvodem těchto změn. Časové kapsle se otevírají a vlévají do vás energii katalytického přeladění vědomí. Přichází to od vašich semenných rodičůPlejáďanů – kteří vás nadmíru milují, podobně jako rodič své dítě, ale mnohem odlišněji. Hrdost, kterou vůči vám pociťují za to, že jste překročili ten milník, a to, že vás sledují při procházení vířením tmy a světla, je známo. Sledovali vás, jak jste se vyrovnávali s tím, co je na vaší planetě stále ještě temné, jak moc vás bolí srdce při tom, co vidíte, a sledovali smrt, která je zde. Jsou potichu, protože svobodná volba je pouze vašev tom, jak rychle změnit planetu. A vy řešíte skládačku tak, jako to dělali oni.

Poznání, že se všechny tyto věci recyklují, a vhodnost vyučovaných lekcí, vám dají větší moudrost. To všechno se právě teď vlévá do mřížek. Je těžké o tom mluvit, protože nevíte, co nevíte. Vaši semenní rodiče to viděli a vědí, kam to směřuje, a jsou bez dechu – sledují, jak otevíráte dveře k tomu, co zažili i oni.
Bude to chvíli trvat, ale otevřeli jste dveře, a jak čas poplyne, odhalí se vám, o čem to všechno je. Ptáte se, proč já Kryon tolik miluji lidstvo? Právě jsem vám to řekl, protože jsem to viděl už dříve. Stejně tak i ostatní – ti z Orionu, Arkturiáni, a další jména, která jste už slyšeli. Oni všichni tím prošli; ti všichni vás teď sledují; všichni právě teď oslavují váš život. Někteří z vás budou rozumět a vědět, že mám pravdu, a další dnes večer odejdou nebo vstanou ze svých židlí, a sotva si těchto informací povšimnou nebo taky vůbec ne. To je svobodná volba a tu ctíme; ctíme ji tak moc kvůli vám všem. Od Ducha nepřijde žádné posuzování. Když odcházíte a myslíte si, že to bylo krásné setkání a nic víc, tak s vámi ze dveří vychází úplně stejný počet andělských bytostí jako s léčitelem nebo šamanem. Každá lidská bytost je stvořená rovnocenná. To znamená, že vy všichni máte stejný duchovní potenciáluvědomění Stvořitele ve svém nitru.

Toto je poselství pro dnešní den. Ach, lidská bytosti, toto není nová doba vašich otců. Je to vaše nová doba.

KRYON

* [The Way of it, Feb 2015] – překládáme. Nebylo Leem převedeno do textové podoby, překládáme z mp3 záznamu živého channelingu Kryona. Tento konkrétní záznam má 21 minut, všechny 3 záznamy z Austinu celkem pak 56 minut.

** [The Innate Revealed] –   Záhadná innate (2013),  Odhalená innate  (2014)

*** [The Nodes and Nulls of the Earth – part II] – Uzly a nuly planet Země – část 2.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – This is not your father’s new age

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz a www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – leden 2015

05. 01. 2015

NASTAVENÝ K BENEVOLENTNÍ LÁSCE

Děje se něco, co byste si měli uvědomit. Vesmírný systém je nastavený k benevolentní lásce. Pokud jste ateista nebo agnostik, můžete to ignorovat, pokud chcete, můžete odejít z místnosti, zabouchnout dveře a zavřít své srdce. Ale my vás budeme i přesto milovat, i tak vyjdeme ze dveří spolu s vámi, budeme tiše s vámi, a když se někdy rozhodnete rozhlédnout, budeme tam. Neodejdeme jenom proto, že na nás nevěříte.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonova channelingu „Demystifikace New Age 3“

 

12. 01. 2015

JEDINEČNOST  INNATE

Je načase, abyste o své DNA přemýšleli jako o jedné věci, ne o bilionech věcí. Věda ani neuznává, že DNA může komunikovat sama se sebou, přesto to tak musí být, aby vaše tělo mohlo věci řešit tak, jak to dělá. Krása toho, co vás učíme, je v tomto: Fyzické tělo – to, které ovládá mozek – začíná budovat most k innate. Tento most vznikne skrze intuici a nakonec vytvoří dobu, kdy budete svým vlastním intuitivním léčitelem! Nejen že budete vědět, co se děje ve vašem těle, ale také budete mnohem lépe chápat, co se děje v energii vaší Akáši.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– Z Kryonova channelingu „Odhalená Innate“

19. 01. 2015

STVOŘENI Z HVĚZDNÉ HMOTY

Jednota je opakem separatismu. Ve staré energii se lidé rozhodují, kdo jsou, a pak se separují od ostatních. Sami sebe kategorizují a umisťují se do skupin. Je toto atributem Boha? Byl by takový Duch? Mohl by se Stvořitel vesmíru rozhodnout, že vás oddělí od ostatních? Jsi dokonalé stvoření a takový je i ten vedle tebe a ten další vedle a ten další vedle i ten další vedle (Kryon ukazuje na publikum před sebou). Přesahuje to koncept „miluj bližního svého“. Znamená to, že jste stvořeni ze stejné hvězdné hmoty jako oni!

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– Z Kryonova channelingu „J.O.P.B.“ („R.J.K.S.“)

26. 01. 2015

TAKOVÁ JE SVOBODNÁ VOLBA

Velká část lidstva má filtry, které neumožní nové duchovní myšlení. Jsou svázaní se svou vlastní krabicí víry, a tudíž jim DNA může vysílat nové informace, ale oni nejsou „vyladěni na jeho stanici“. Ale lidstvo je zmocněno k posunu, i když ho oni možná ještě nedosáhli. To je krása systému staré duše, protože jste vytvořili zmocnění, které může „uvidět“ úplně každý člověk, pokud si to bude přát. Taková je svobodná volba.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Těžko uchopitelná Akáša“

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon -Načasování a nový normál

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Laguna Hills v Kalifornii 13. července 2014

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Používám výraz, že můj partner „ustupuje stranou“. Podle informací, které vám můj partner dnes předal, je ve vás mnoho částí. Část, která ustupuje stranou, je fyzický mozek zaměřený na přežití. To umožňuje vaší intuitivní části, která přichází přes portál šišinky mozkové, aby se stala větší. Channeling není nic jiného, než široce otevřená intuice umožňující plný proud informací nelineárně přicházejících ze Zdroje. Můj partner se za posledních 25 let naučil procvičováním a praxí tento proud informací linearizovat do té míry, že se vám to jeví, jako bych mluvil normální lidskou řečí.

Při channelingu používáme intelekt našeho partnera, jeho jazykové schopnosti, řeč, ve které mluví, jeho slovní zásobu a tak dále. Rád bych to zdůraznil. Channeling používá schopnosti lidské bytosti, není nadpřirozený. Veškeré pravdivé a přesné channelingy v historii přišly skrze lidskou bytost tímto způsobem. Nejposvátnější písma na planetě takto vznikla, byla channelována. Nejmoudřejší šamanská poselství vznikla díky channelingu – použitím kultury a zkušeností lidské bytosti, jazyka a mechaniky fyzického těla.

Doručení tímto způsobem je uctěním lidstva. Rozumíš drahý tomu, proč by měl Bůh hovořit k lidem způsobem, který je děsivý, ukazuje posvátnou bázeň a podobně? Tak nefunguje laskavost (benevolence) Boha, který je uvnitř vás. Vždy to přichází skrze lidskou bytost, skrze vás. Jak jsme dříve zmiňovali, i synchronicita a spolutvoření se dají přirovnat k malému channelingu. Otevřete se dost na to, abyste dostali zprávy a sdělení, které v tu chvíli potřebujete. To už jsme říkali. Takže to, co zde dnes slyšíte a co zde už bylo vyřčeno, přišlo skrze lidskou bytost, i když ustoupila stranou. Je to o vás.

Už tolikrát jsme pro vás mluvili o tom, co se děje na planetě… V roce 2011 jsme hovořili o tom, co se stane v roce 2012. V roce 2012 jsme se věnovali událostem, které nastanou v roce 2013. A nyní sedíte uprostřed roku 2014. Řeknu vám, pro koho je dnešní zpráva. Není jen pro ty v této místnosti. Týká se všech lidí, kteří se duchovně probudili do bodu, kdy věří, že to, co slyší, je pravda. Pro ty, kteří se zajímají o Boha uvnitř, a kteří investovali svůj záměr, čas a úsilí tomu, aby ho našli. Pro ty to je.

V kategorii „staré duše“ se to týká i vás. Ne všechny staré duše jsou probuzené. A ne všichni, kteří jsou probuzení, jsou staré duše. Když ale dáte obě skupiny dohromady, je to zázračné. Většina těch, kdo budou sedět v místnosti, jako je tato, a naslouchat podobnému poselství, jsou bez ohledu na jejich fyzický věk staré duše. Zázračnost je v tom, že tyto informace vnitřně přijmou a začnou podle nich jednat rychleji, než kdokoli jiný. Proto před vámi sedím. Rád bych vám řekl něco víc o posunu a budeme pojmenovávat atributy změny.

Začnu tím, že znovu popíšu způsob načasování duchovních záležitostí. Možná si myslíte, že Duch koordinuje události s lidským kalendářem. Zdálo by se, že ano. Vždyť hovoříme o roce 2012, o roce 2013 atd. Já vám však vysvětlím, že se jedná o lineární úseky, do kterých umisťujeme věci (záležitosti) jen proto, že to tak děláte vy. Není to vždy přesné. Z mnoha důvodů zjednodušujeme a zobecňujeme, když přijde na časové údaje. Ve skutečnosti však žádné absolutní načasování neexistuje. Věci jsou poháněny lidským vědomím. Ty druhy věcí, o kterých hovoříme jako o atributech posunu, jsou ve skutečnosti načasovány posunem v lidském vědomí. Nikdo přesně neví, jak se to bude vyvíjet.

Parametry stojí a padají s vývojem potenciálů, které máte. Ne vždy vše dopadne podle očekávání. Myslím tím například to, že událost, o které si myslíme, že se stane v určitém časovém rámci, se stane rychleji. Nebo naopak trvá déle, než nastane, v závislosti na tom co se děje na planetě a na svobodné vůli, kterou máte. Říkáme vám to proto, abyste se nedívali na proroctví a nebrali jste věštce za slovo – že se někde něco mělo stát, má to rok zpoždění, a pořád nic. Měli byste vědět, že i nejlepší jasnovidec na planetě může číst pouze „nyní“. Toto „nyní“ je potenciálem zítřka, nikoli zítřkem v absolutním měřítku. Pro mnoho věcí proto existuje určitá „vůle“ v tom, kdy se mohou stát.

Řekli jsme, že rok 2013 byl rokem rekalibrace, která ve skutečnosti začala již v roce 2012. Je mnoho z vás, kdo máte delší proces, než druzí. Vaše časové cykly zaberou delší čas. Jiní jsou rychlejší. Znovu říkáme, že je lidstvo velmi, velmi rozmanité. Některým to, co se jim děje, trvá věčnost. Jiným se to samé stane rychlostí blesku. Každý lidská bytost je jedinečná. Proces posunu je ale společný. To znamená, že se to týká celého lidstva – v určitou dobu, určitým způsobem.

Pojďme se blíže podívat na načasování posunu. (Kryon má vzhledem k předchozímu textu tímto pojmem na mysli: kdy se v lineárním čase skutečně projeví posun v lidském vědomí a realitě – pozn. překl.) Absolutní pohled starověké tradice a také moderní astronomie umístil střed posunu okolo události precese rovnodennosti. To je důvod, proč jste oslavovali posun v době, kdy jste ho oslavovali. Proto setkání, která měla proběhnout, proběhla tehdy, kdy proběhla. (Kryon má zřejmě na mysli také načasování duchovních energií přicházejících na planetu – pozn. překl.). Protože nikdo nezná skutečné parametry toho, jak lidské vědomí bude reagovat na věci okolo něj. Chci vám říct toto: sedíte zde v červenci 2014 a já vám chci říct, drazí, že tady to vše začíná.

To byste si uvědomili, pokud byste viděli potenciál astronomických jevů na obloze, pokud byste se podívali na astrologii, pokud byste viděli veškeré energie dopadající na Zemi, na vás individuálně a na všechny kolektivně v tomto bodě času v červenci. Při tomto pohledu byste si uvědomili souběh energie, který pomáhá procesu vyjasnění a nových začátků. Tím samozřejmě nechci říci, že je rok 2014 koncem problémů. Nebo že 31. 12. 2013 to vše (související s rekalibrací – pozn. překl.) skončilo. Jste chytřejší – víte, že váš kalendář nemusí nezbytně korespondovat s energiemi planety.

Je však možné říci, že některé ze záležitostí roku 2013 se protáhly do prvních šesti měsíců tohoto roku 2014. A nyní tedy poprvé, poprvé ve skutečnosti začíná vyjasňování. Je to čas, kdy vlastně teprve můžeme hovořit o změně. Bude to jednoduché. Možná, že dnešní lekce byla složitá, ale toto je jednoduché. (Kryon se tiše směje.). Podívejme se, co se děje. Posun jsme popisovali již dříve. Řekli jsme vám, že to je podobné jako znovunaladění radiopřijímače na vysílání, které pozměnilo svou frekvenci. Potřebujete znovu projít vysílacím pásmem, abyste svůj přijímač naladili na vysílání. Řekli jsme vám, že se téměř ve všem cítíte lehce mimo. To, jak je tím lidská bytost ovlivněna, záleží na jejím nastavení, na životních lekcích, případně na karmě – zda byla nebo nebyla uvolněna. Speciálně zde, když budete mít sto lidí, bude sto odlišných způsobů, jak posun vnímají. Toto malé „být mimo“ může být ve vaší spiritualitě, ve vašem vztahu, v práci. Může to být v oblasti zdraví nebo v tom, jak vycentrovaní se cítíte v těle. To vše ovlivňuje to, jak blízko kráčíte své duchovní stránce. Čím těsnější tento vztah je, tím více to cítíte. Radiostanice se posunula a je nyní trochu mimo. Neslyšíte hudbu jasně, je poněkud deformovaná v pozadí a potřebujete se na ni znovu vyladit. Je to metafora, neberte ji vážněji než je nutné.

Nyní se to opět začíná posunovat a měnit. Co s tím uděláte? Jak se na to znovu naladíte? O jaký proces se jedná? Je těžké vysvětlit stovce lidských bytostí, co by měly udělat, když je každá z nich velmi odlišná. Nejde to. Ale můžeme popsat, co se děje, abyste to rozpoznali a mohli jste sami začít pracovat na vyladění.

Je zajímavé, jak lidské bytosti reagují na změnu, a zejména na tuto změnu. Existuje důležitý atribut tohoto posunu, přátelé, který je na planetě unikátní a nikdy dřív nenastal. Říkali jsme vám o energiích, které přicházejí a odcházejí. Mluvili jsme o tom, že se děje toto a tamto, o posunech, které jsou přinášeny astrologickými konstelacemi… Nikdy dřív ale nenastalo něco takového, drazí. Nikdy. Je to nová energie; tak nová, že se už nikdy nevrátí zpátky.

To pro vás všechny znamená jednu věc – a rád bych nyní získal vaši pozornost. V této zprávě je několik klíčových bodů a toto je jeden z nich: už nikdy to nebude stejné. Nikdy. Existují lidské bytosti, které instinktivně, intuitivně čekají, kdy se staré vrátí. Protože v minulosti k tomu vždy došlo. Ale to se nestane. Možná jsou v této místnosti, nebo toto čtou, léčitelé. Možná jsou jasnovidci, média, channeleři, kteří chtějí počkat, až se vše vrátí. Uvědomují si, že se něco změnilo a že něco ztratili. Nejsou si jistí, co přesně to je, ale cítí se jinak. Výsledky léčení nebo intuitivního získávání informací jsou tak odlišné, že někteří své činnosti pozastavili, a čekají, až se jejich schopnosti vrátí do normálu. Jenže nyní UŽ NENÍ ŽÁDNÝ NORMÁL. Nevrátí se to. Pozvání je jasné: „Vstaň, a zjisti, jak se naladit na vibraci, na kterou ses nikdy dřív nenalaďoval, ale která je zde a čeká, až se na ni vyladíš.

Tato vibrace to očekává. K tomuto účelu jste byli vytvořeni. Vaše biologie po tom volá. Innate (vrozená moudrost těla) vašeho těla chce, abyste to pocítili a poznali jste, co s tím udělat. Jak s tím zacházet, aby to fungovalo. Většina z toho jsou intuitivní věci, které nemůžete identifikovat a označit ke své spokojenosti, protože nezapadají do očíslovaného seznamu. Záměr, obřad… u každého z vás je to jiné. Ale každého z vás se to chce dotknout, jak se na to začínáte vylaďovat. Pro lidskou bytost je těžké to pochopit, protože jste zvyklí tlačit balvan před sebou. Nyní je zde ale něco, co na vás čeká. Když objevíte, jak na to „zaťukat“, bude to tady. Přesněji řečeno vy budete tam, kde to čeká, a vaše schopnosti budou zpět.

Pojďme chvíli mluvit o pracovnících světla. Právě teď na planetě existují tři základní druhy reakcí, jak staré duše a pracovníci světla reagují na posun a přítomnou změnu. Týká se to zejména pracovníků světla a starých duší, jasnozřivých, médií, léčitelů a channelerů. Tři základní reakce – a jsou velmi, velmi lidské. Zařaďte se do kterékoli z těchto kategorií.

Kategorie jedna: „nedokážete to, nevíte jak na to, je to příliš těžké, už to nefunguje“, tak to prostě vzdáte. Možná se soustředíte na další části světelné práce, stále pomáháte druhým lidem a nikdo vás za to nesoudí. Prostě víte, že to nedokážete udělat. Možná je to něco, co už nechcete dělat. Takže se od toho stáhnete i na několik desetiletí, a děláte raději něco jiného než tuto jednu věc, něco podobného, o čem si myslíte, že je více pochopitelné, protože to, co jste zkoušeli, se pochopit nedá. To se skutečně děje, a existují různé stupně, do jaké míry tomu propadáte. Někoho to jen mírně poznamená a pozmění, jiný nechá úplně všeho a otočí se k Bohu zády. Protože už je to moc těžké. Možná je někteří z vás znáte. (Tuto skupinu.)

Druhá reakce je tak lidská. Stěžování si. (Kryon se směje.). Setrvalý proud stížností ti dává alespoň něco, co můžeš dělat, aniž by ses musel změnit. A budete to dělat po zbytek svého života. „Vždycky to bývalo takto, nevím, proč to tak teď není, snažím se, doufám, přeji si, čekám, stěžuji si a vždycky budu.“ Víte, že mám pravdu. Je to způsob této skupiny, jak řešit hádanku, která nemá řešení, které by oni viděli. Stěžování si je snadnější.

Třetí způsob – a jsou jen tři – jsou pracovníci světla a staré duše, které prostě sedí, nevědí, co mají dělat, a jsou frustrované. Možná jsi to ty.

Je jen málo duší, které to uchopily, pohnuly s tím problémem, přeladily se a jsou spokojené se změnou. Je to proto, že to vše právě začalo – celý červenec potrvá, než se to vyjasní.


Energie, která přichází, je úměrná vašemu intuitivnímu přístupu k hledání onoho vysílání.
Rozumíte? Jinými slovy: existuje laskavá (benevolentní) energie, která vás přitahuje k pravdě a k tomu, jak s ní zacházet. Každý z vás jednotlivě máte k dispozici jedinečnou energii, která s vámi takto pracuje. Je to krásné. Jaký to systém, který zná vaše jméno! Který ví všechno o vaší Akáše, čím jste prošli a kolik životů jste prožili, k čemu jste přitahováni a kam jdete. K čemu jste povoláni a kde leží vaše zájmy. Je to nové paradigma! Spolupráce s Duchem, který tě zná, kde je vzájemné podání rukou, které dosud nebylo. A budete vědět, kde leží nová stanice, jak funguje podání rukou a že jste přesně tam, kam patříte. Je to mnohem osobnější, než kdy dřív.

Existují média, léčitelé, intuitivci a channeleři, kteří čtou duchovní záznamy, zabývají se intuicí, channelují a léčí. Je to něco, co dělají, a nikdy to nebylo osobní. Nyní může být. Představte si, že se dostanete na úroveň, kde při každé z věcí, které děláte, cítíte své vyšší já, které vás zná a je s vámi v kontaktu, a kdy víte, že jste přesně na tom místě, kde potřebujete být. To je nové. Nyní může tato změna začít. Můžete se podívat na astrologické souvislosti, můžete zkoumat planetární aspekty. Můžete se zabývat tím, co řekli starověcí předkové. A během tohoto procesu budete vědět, o čem mluvím. Dojde k vyjasnění. Je to skutečný začátek toho, ke kterému mohlo nastat již v lednu 2014. Zabralo to prostě jen o něco déle.

Nebudu se podrobněji zabývat událostmi na planetě, budu se ještě chvíli soustředit na vás. Nemáme pro vás příliš mnoho rad. Snažíme se předat parametry toho, že změna začala, a není s vámi nic špatně, pokud jste se tomu ještě nepřizpůsobili. Pokud jste byli v poslední době frustrovaní, vítejte v klubu! Celé lidstvo, pracovníci světla i staré duše jsou právě teď v této situaci. Jen málo lidí může zvednout hlavu a prohlásit: „Já si s tím poradil!“ protože většinou nepřišli. Buďte trpěliví, přátelé. Dívejte se na současné události jako na začátek.

Zde je první rada, kterou máme ohledně změny. Vaše tělo funguje způsobem (a vždy tak fungovalo), kdy v případě nerovnováhy začíná pracovat na obnovení rovnováhy. To znamená, že se snaží dostat do stavu, ve kterém bylo. Proto je pro všechny lidské bytosti intuitivní, instinktivní reakcí na změnu to, že se ji pokouší nějakým způsobem vrátit do normálu. Dokonce pokud se přestěhujete, rozmisťujete pokoje stejně, jako byly ve vašem minulém domě. Vaše zvyky zůstávají stejné, když se pokoušíte překonfigurovat, kdo jste, a přenáší se do nové situace. Měníte zaměstnání, profese, nebo cokoli jiného, ale dál vsazujete nové věci do základů, kterým rozumíte a které vás uspokojují. To nebude fungovat. Potřebujete znovu definovat „normál“.

To znamená uvědomit si, že už se to nevrátí zpět. Není třeba vyvažovat pro návrat do starého. Znamená to spíše jít ve vašem vědomí jinam, doslova, a vytvořit „nový normál“. Dám vám příklad, jak to funguje a jak náročné to je. Řekněme, že jste světoznámý chirurg, svoji práci děláte v mnoha nemocnicích a víte přesně, co děláte. A celý váš život, všechny vaše činy v této profesi jsou zaměřeny na pomoc lidem a záchranu jejich životů. Je to vaše životní vášeň. Přijdete do nemocnice, v ní máte své nástroje, technologii. Je tam elektronika, mechanické přístroje, všechny věci, které potřebujete. Systém medicíny, kterému rozumíte a který pro vás funguje, abyste mohli operovat a zachraňovat lidské životy.

Jednoho dne se probudíte a zjistíte, že došlo ke změně. Jdete do nemocnice a nástroje jsou jiné. Elektronické přístroje jsou jiné. Nevíte, čím je zapnout, nevíte, jak je kalibrovat, a jak s nimi operovat. Nástroje mají divný tvar. A co hůř, jakmile jim začínáte rozumět, a to jste opravdu začali, tak se další den probudíte, a vše je opět jinak. To je metafora duchovního léčitele na této planetě, který používal nástroje svého ducha, svou intuici, šišinku a všechny ty věci, kterým dobře rozuměl, pocity, které měl, a energii, kterou cítil. Nyní sedí před jinou lidskou bytostí, aby jí pomohl, a nic z toho, co by tam mělo být, tam není. Chybí vám vaše stará energie a další ukazatele, které vám dovolovaly, abyste přijímali informace a léčili. Uvědomte si následující věc, abyste si s tím poradili. O to tu ve skutečnosti jde: ve změnách frekvence je něco stálého.

Dnes opustíte místnost a nastoupíte do auta. Je to auto, se kterým jste spokojení! Doveze vás, kam potřebujete, ať se děje, co se děje. Řekněme, že vyjdete z místnosti zítra – a je tam jiné auto. Další den zase jiné. Nejspíš budete frustrovaní, že? Je to jen jednoduchá metafora, přátelé. Co z ní můžete pochopit? U příkladu auta existují věci, které jsou konzistentní, zůstávají stejné a se kterými můžete počítat. Brzda je vždy na stejném místě. Pedál plynu je na stejném místě. Volant je také na jednom místě. Musíte zjistit, kde jsou převodové stupně a jak se přeřaďují, kde se zapínají stěrače a světla. A jakmile nastavíte zrcátka, můžete auto řídit stejně dobře.

Představte si, že auto, na které si potřebujete zvyknout, je pokaždé lepší než to předešlé. Je pohodlnější, elegantnější. Dovoluje snadnější jízdu, než jste kdy dřív zažili. V tom, jak různá auta fungují, je určitá stálost. Existují tři způsoby, jakými budou lidé na nová auta reagovat. (Kryon se usmívá.) První se podívají na auto a ihned to vzdají: „Nebudu se učit řídit nové auto!“ V druhém případě si budou stěžovat: „Tohle by se nemělo stávat, to by se nemělo stávat!“ Dostávají jedno auto za druhým a nerozumí ani jednomu z nich. Třetí typ lidí se podívá a řekne: „Ach, vidím, že volant je na stejném místě. I plyn je na stejném místě. Kde se zapínají stěrače? Přijdu na to.“ Který z těchto typů jste vy?

Duch vám dává stálost – to je nejlepší, co vám mohu říci. Když dojdete do bodu, kdy se naladíte na podstatu změn, pochopíte, že základní náležitosti jízdy jsou takové, jako jste byli zvyklí. Všechny fungují stejně.

Takže, chirurg je chytrý. Poradí si s tím. Jde do nemocnice rád, protože už ví, že když si poradí s novými nástroji, budou lepší. Zachrání více životů. Téměř se nemůže dočkat. Říká: „Dokážu se s tím vyrovnat. Zvyknout si na nové nástroje mi zabere chvilku, protože už vím, jak na to. Jediné, co potřebuji udělat s elektronikou, je najít nové tlačítko. Nástroje jsou trochu jiného tvaru, protože byly zdokonaleny. Jediné, co potřebuji udělat, je podívat se, jak jsou zdokonaleny. Už se nemůžu dočkat!“

Vidíte ten rozdíl v přístupu? Kdo jste, ke které skupině patříte? Jedno důležité upozornění ohledně změn, které teprve začínají nesnažte se vše hned vyřešit. Ve chvíli, kdy si budete myslet, že se vám to povedlo, se vše znovu posune. Jak si může lidská bytost zvyknout na neustálou změnu? Když to, s čím jste byli nejvíc spokojení, bylo to, že vše probíhalo stále stejně? Když nyní je vše pokaždé o trochu jiné? No ano, je to velká překážka. Je to nové paradigma! Podívejme se, jaká je v tom logika. Domníváte se, že na nové Zemi, na nové planetě, až vstoupíte do statusu vzestoupené společnosti, budou věci zůstávat stejné? Domníváte se, že se dostanete na vyšší úroveň, a budete tam sedět napořád? Nyní jste na stezce neustálé změny.

Děti o tom vědí vše. Jsou na to připravené! Dnešní mladí lidé to očekávají. Nijak je to netrápí, pracovníku světla. A co tebe? Říkám tyto informace, abys mohl přijmout změny a byl při tom spokojený. Soustřeď se na stálost v průběhu operace, na to, čeho se změny nedotýkají. Regresní terapeut je stále regresním terapeutem, léčitel zůstává léčitelem, channeler je stále channelerem – a jejich nástroje se zlepšují. To je poselství dnešního dne.

Přijde čas, kdy začneme popisovat nástroje. Ne dnes. Nejprve si zvykněte na posun, na změnu a co znamená. A pamatujte si toto: neočekávejte, že se vše zase vrátí do normálu. Normál, to na co jste zvyklí, se znovu změní každý den, jakmile otevřete oči.

A tak to je.
Kryon

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – “Timing and The New Normal”  MP3 – 33 minut

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel Z. (www.transformace.info a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – říjen 2014

06.10.2014
NĚKTEŘÍ JÍ ŘÍKAJÍ BŮH

Energie z velkého tvořivého zdroje je v úplně každém člověku a v každém je stejná. Někteří jí říkají Duch, jiní Bůh. Země je monoteistická planeta, oslavuje jednoho Boha. Je načase konečně uvidět, že vše-co-je, pochází z jednoho zdroje – ze zdroje, který je uvnitř, je nádherný a je pro všechny. Je načase urovnat rozdíly a pohnout se vpřed.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonova channelingu „Urychlovací systémy“ –

13.10.2014
BYLI JSTE TAM A DĚLALI JSTE TO

Jaký je jeden z hlavních znaků mistrovství? Ticho. To jste věděli. Učili jsme vás: „Buďte tiší a vězte, že jste Bůh.“ To je ticho. V tichu je vnitřní vědění. Jste tak moudří, že to nelze slovy vyjádřit, protože ve vaší historii už jste tam byli a dělali jste to. Možná neznáte detaily, ale jen tu na chvíli seďte a buďte tiší. Necítíte, kdo jste? Je to příliš vzdálené vašemu lidskému intelektuálnímu hledání? Je to příliš vzdálené vaší 3D logice, že na životě je toho víc, než vám bylo řečeno?

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– Z Kryonova channelingu „Cestování duší – první část“ –

20.10.2014
EVOLUCE DUCHOVNÍHO VNÍMÁNÍ

V tradiční mainstreamové víře je duše singulární (jednotlivá) bytost, která patří člověku, jehož tvář vídáte ve svém zrcadle. Když zemřete, duše jde s vámi někam jinam. V některých systémech víry se pak vrací zpět. To není správné, ale je to OK, velmi OK. Kdybych vám řekl: „Musíte nejprve chodit, než začnete běhat,“ pochopili byste to zdravým rozumem. Stejný proces je součástí evoluce duchovního vnímání spirituálních pravd. Abyste něco mohli vnímat nebo používat, nemusíte to znát do detailů.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– Z Kryonova channelingu „Demystifikace New Age – třetí část“ –

27.10.2014
INTUICE

To intuice sjednotí věci, které se nesjednotily v minulosti. Intuice vytvoří nové paradigma života. A intuice bude pohánět vaše biology, aby v zemi a ve skalách nalezli život, který je v polo-kvantovém stavu. To jsou věci budoucí, ke kterým nemůže dojít, dokud je lidstvo poháněno pouze intelektem, logikou a emocemi.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Písmeno „I“ ve slově Kundalíní“ –

27.10.2014
NENÍ NIC TAKOVÉHO JAKO ONA

Je podstatou spojení, drazí. Innate je to, co vytváří emoce. Dovolte, abych vám řekl, drazí, že innate vám pomáhá se zamilovat. Innate vám přináší energie, které si nedokážete vysvětlit. Innate způsobuje, že jste tak trochu cvoci – nikdo nedokáže vysvětlit pocit „zamilovanosti“, ale innate o tom ví vše. Innate dokáže změnit každou buňku vašeho těla, rozezní se pravdivostí informace a osobně vám pomůže. To vytvoří lepší schopnost rozlišení a moudřejšího člověka. Není nic takového jako ona. A nejdůležitější je, že „pravda je pravda“ a stále více lidí uvidí to, co vidíte vy. Vidíte, jak innate poslouží lidstvu, jak si podává ruku s vaším Vyšším Já a že ví o Bohu?

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Záhadná innate“ –

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.