Tag Archive | hojnosť

Kryon – Dovol energii volně plynout

Každý den se potýkáš s množstvím výzev, kdy Tvá reakce přímo souvisí s tím, zda tě výzva blokuje nebo se díky ní necháváš unášet přílivem energie. Když se uvolníš v energii, ve které se nacházíš, dosáhneš všech tužeb mnohem snáz. Nečekej na vhodnější den. Nečekej na vhodnější konstelaci hvězd. Nečekej na souhlas svého partnera, učitele, mistra. Jen Ty sám o své energii rozhoduješ.

Každý den pro Tebe může být z pohledu energie mimořádný. Zázraky se nejčastěji dějí v okamžicích, kdy jsi v proudu hojnosti energií a tyto okamžiky nejsou závislé na energii kolem Tebe. To, co o zázracích rozhoduje, je energie uvnitř Tebe a Tvé vlastní rozhodnutí zažívat každý den v energiích svobody, učit se ze svých omezení a ve vděčnosti rozvíjet svůj energetický chrám. Stojíš na prahu nových objevů. Každý den je nový. Každá chvíle je vzácnou příležitostí k návratu ke svým pravlastním vysokým vibracím. Jen si dovol plynout v energii přítomného okamžiku a tím získáš raketový náboj, jež Tě bude provázet po celý Tvůj pobyt na Zemi.

S láskou Kryon.

Channeling Kryona přijala Marketa Selinijana 06.11.2016 pro www.zemeandelu.cz

kryon

Nedostatek peněz, uznání nebo lásky

To, jak se na sebe díváte, úzce souvisí s tím, jak si myslíte, že se k vám chovají ostatní.

Většina lidí si občas postěžuje, že se k nim ostatní nezachovali hezky: „Nemám žádný respekt, pozornost, uznání atd.“ nebo „Jenom mě využívají.“

A když jsou k nim ostatní milí, vidí v tom zase postranní úmysly: „Zas mě chtějí do něčeho natlačit a využít. Nikdo mě nemá rád.“ Tito lidé si o sobě myslí toto: „Jsem ubohé, malinké já, které nedostává to, co potřebuje.“

Tento základní omyl nepříznivě ovlivňuje všechny jejich vztahy.

Myslí si, že nemají světu co nabídnout a že od ostatních nedostávají to, co potřebují. Tato základní iluze pak tvoří celou jejich realitu. Podkopává jejich snahy a ničí mezilidské vztahy.

Pokud dojem nedostatku – ať už peněz, uznání nebo lásky – přijmete za svůj, pokud se stane součástí vašeho já, budete vždy pociťovat nedostatek. Místo abyste ocenili to dobré, co vás v životě potkalo, vidíte jen to špatné.

Ocenění toho, co máte, je pro pocit hojnosti a spokojenosti základním předpokladem.

Pravdou je, že to, o čem si myslíte, že vám to svět nedopřává, ve skutečnosti nedopřáváte vy jemu. Nedopřáváte to ostatním, protože hluboko uvnitř si o sobě myslíte, že jste bezvýznamní a že nemáte co nabídnout. Zkuste se několik týdnů řídit následující radou a uvidíte, jak se váš život změní:

Kdykoliv budete mít pocit, že se vám něčeho nedostává, že vám lidé něco odpírají – chválu, ocenění, pomoc, láskyplnou péči atd. – dejte to vy jim. Dostáváte to, co dáváte!

life-giving

Že to nemáte? Zkuste se chovat, jako byste to v sobě měli, a ono to přijde samo. Brzy po tom, co začnete dávat, začnete i přijímat. Nemůžete přijímat, dokud nedáváte. Odliv podmiňuje příliv. To, o čem si myslíte, že vám svět odpírá, máte už dávno v sobě, ale dokud tomu nedovolíte proudit ven, neucítíte to. Platí to i o hojnosti. Zákon odlivu a přílivu vyjádřil už Ježíš těmito slovy: „Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“

Pravý zdroj hojnosti nenajdete nikde jinde než sami v sobě.

Je součástí vašeho pravého já. Zkuste začít tím, že oceníte hojnost kolem sebe.

Všímejte si pestrosti a dokonalosti života kolem sebe. Užívejte si hřejivé teplo slunce na své pokožce, nádheru květin vystavených před květinářstvím, sousto šťavnatého ovoce nebo osvěžující kapky letního deště.

Dokonalost života na vás čeká na každém kroku. Tím, že oceníte hojnost, která je všude kolem, probudíte hojnost skrytou ve svém nitru. Až se tak stane, nechte ji proudit ven, třeba tím, že se usmějete na náhodného kolemjdoucího. Stanete se tak dárcem. Ptejte se sami sebe: Co teď mohu udělat? Jak mohu být tomuto člověku, této situaci prospěšný? K tomu, abyste se cítili bohatí, nepotřebujete žádný majetek, ačkoliv když se budete považovat za bohaté, věci k vám budou přicházet samy.

Hojnost přichází jen k těm, kteří už jsou „bohatí“. Možná vám to bude připadat nespravedlivé, ale tak to vůbec není. Je to obecný zákon. Bohatství i chudoba jsou vnitřní stavy, jež se projevují ve vnějším světě jako vaše realita. Ježíš to vyjádřil takto: „Kdo má, tomu bude dáno; a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.“

Eckhart Tolle – Nová země

Zdroj: http://www.seberizeni.cz

NASTAL ČAS

Je čas, abyste nechali odejít staré přesvědčení že jste zlomení, potřebujete nápravu nebo že je něco špatně… Je čas, abyste si vnitřně vzali svou sílu zpět a již nedovolili starým cestám, starým programům, aby vcházeli do vašeho světa. Je čas, abyste naslouchali svým vlastním nesouladům a abyste viděli, co jste předtím vidět nebyli ochotni. Je čas, abyste vystoupili, abyste byli vidět, abyste zářili a PŘESTALI SI HRÁT NA MALÉ A SLABÉ. Je čas, abyste sdíleli své dary, vstoupili do své síly a tam hledali kouzlo. Je čas, abyste se PLNĚ CÍTILI a propustili staré… 

Je čas, abyste slyšeli své vlastní příběhy, věnovali se tomu, kam zaměřujete svou pozornost, podívali se co šíříte, sledovali energii, která z vás vychází a jak ovlivňuje a dotýká se druhých. Je čas, abyste byli ZODPOVĚDNÍ za vlastní vyzařování…

Je čas, abyste začali ctít sami sebe, vaše fyzické tělo, planetu a veškerý život. Je čas, abyste si uvědomili, že váš dech je vzácný, že jste darem a jste tu, abyste sdíleli sami sebe a své dary s druhými.

Je čas, abyste začali chápat, že toto je mnohem VĚTŠÍ než jste schopni vidět, že vám vždy bude doručeno to, po čem toužíte a co potřebujete, ale bude to naprosto jinak než dříve.

Vše záleží na vás. Vše je odpovědí na vás. Vše je založeno na vašich vlastních hranicích, mentalitě a víře. A když propustíte tato omezení, VRÁTÍTE se zde do fyzické hojnosti.

Až přestanete mít své požadavky, přestanete si myslet že je to jen o vás a začnete se otevírat. Až se začnete propojovat prostřednictvím SRDCE a nenecháte vaši nižší lidskost vládnout, až využijete NOVÉ VĚDOMÍ KTERÉ MÁTE k tomu, abyste vytvořili něco jinak…

Je čas abyste se rozhodli, abyste se odhodlali, abyste BYLI JEDNÍM. Je čas, abyste přestali čekat na všechny ostatní. Je čas, abyste naslouchali vlastnímu srdci, vstoupili hluboko do své duše, byli svým vyšším já…. V KAŽDÉM OKAMŽIKU …ne jen tehdy, kdy se vám to hodí…..Tak se to nestane….

1516

Jste tu, abyste VČLEŇOVALI…. což je velká ZODPOVĚDNOST. Nemáte předstírat, že nemáte hodnotu, že nejste dostateční, že nemáte dost. Nemáte sami sobě předkládat tyto staré příběhy a už nemáte nikoho jiného vinit. Nemáte nikam směrovat svůj ukazováček, že “to“ vám ukazuje vaše vlastní přesvědčení, mentalitu, odsuzování…

Jste tu, abyste UKAZOVALI CESTU PRO VŠECHNY….jako Světlo. Musíte se zde probudit, stát se vědomými, znovu si vzpomenout. Zde musíte žít svůj nejplnější potenciál, musíte být úžasní a opět plni hojnosti.. Nemáte zde zakoušet nic menšího.

Zde je to velmi jiné než naše stará lidská existence. Máte mnoho darů a vaše reality jsou protkány kouzlem, požehnámím a úchvatností. Zde čelíte výzvám, když se objeví. Zde chápete více, než může chápat omezené lidství. Zde zažíváte soucit bez litování. Zde používáte moc bez zneužití. Zde můžete mít fyzický svět hojnosti díky tomu, z jakého vnitřního nastavení přicházíte a co s ním uděláte. Zde nejste něčím nedostačujcím, nemáte nedostatek a nic s vámi není v nepořádku. Nemůžete jít zpět…. Zde se stále pohybujete do vyšších frekvencí vědomí.

Zde si VZPOMÍNÁTE…prostřednictvím svého srdce….a vaše mysl je používána jinak. Je použita k vývoji, jako vaše celé tělo. Krystaly ve vaší Krystalické Stavbě vytváří světlo – světlem kódované informace se rozprostírají ve vašem těle. Vyčistili jste svůj chrám od starých emocí, které vás udržovaly v omezeném lidství. Nyní jste láskou a také nakopávači zadků. Zde vyhodnocujete okamžitě, nepotřebujete přemýšlet jako dříve lidé potřebovali. Zde již neudržujete oddělenost. Zde je to jen starý program, který se ještě vynořuje, ale už nedostává pozornost. Zde je to o buněčné očistě kdy potřebujete plakat, vztekat se nebo se uvolnit. Zde to již neposilujete, jen to cítíte. A je to rychlé. Často se jedná jen o energetické uvolnění, nemusíte se ani zastavit. Můžete dělat mnoho věcí v jeden okamžik. Takto funguje multidimenzionalita. Jindy jste vyladěni na na vyšší frekvenci a nemůžete dělat nic. Musíte se odpojit, uzavřít, aktualizovat, restartovat a udělat celkové vymazání šablony, aktualizovat svůj procesor…..Ano, stejně tak jako u počítače…

Zde zpracováváte informace, proto musíte průběžně aktualizovat vaše zpracovatelské schopnosti. Krystaly uchovávají informace, překládají je a mohou být přeprogramovány. Zde neustále přeprogramováváme. V každém okamžiku… nový program. Nová realita. Nový časoprostor.

Fyzické reality jsou materializované programy. Když si vyberete svůj vlastní program, napíšete svůj vlastní program, záměrně aktivujete nové programy, je to větší legrace. Buďte kreativní a vše si zase užívejte. Již nejste předmětem starých programů, pokud ovšem nedovolíte něco, co není v souladu s vyšším vědomím existence… Pak to budete prožívat, dokud se s tím nevypořádáte a neuvolníte v sobě energii, která to vytvořila a nepřeladíte na jinou frekvenci abyste vyzařovali nový program….

Čím více “nízké“ lidskosti, tím méně síly, více separace, déle trvá manifestace snů a tužeb, protože člověk stále v sobě drží nedostatek, strach, odsuzování a nedůvěru ve své fyzické tělo. Každý z nás je tu aby překročil hranice lidskosti. Ne s ní bojoval, ale aby jí porozuměl a nevkládal svou sílu do své omezenosti nebo všech nevědomých lidí usazených ve své malosti…

Zde se vracíte do lásky…do čistoty, do zapomenuté existence a fyzicky se vyvíjíte zpět do světla. Vaše tělo udrží více světelných fotonů a stáváte se Kvantovou Bytostí… Tady to nevidíte jen ve svých snech, zde to žijete… vše je sen. Je to celkově nová existence…

Je to minulost… vše se opět vrací do plně vědomé existence.
Autor: Lisa Transcendence Brown
http://www.AwakeningToRemembering.com

 

Překlad: Martina Atiriramin Christová
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu
http://slunecnabrana.blogspot.cz/2016/06/nastal-cas.html?view=magazine

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

NÁVRAT DO RAJSKÉ ZAHRADY

Když umíte jemně a soucitně přijímat to, co se děje ve vašem životě, když vidíte nevinnost druhých a pokládáte jejich štěstí za stejně důležité jako vaše, když umíte každého, koho potkáte, akceptovat a naslouchat mu bez soudů a snahy napravovat, pak se ocitnete na prahu rajské zahrady.

Pokud se chcete vrátit do rajské zahrady, musíte se vzdát sobectví, chamtivosti, bojů, obětí, hanby a závisti. Musíte ve své mysli ukončit nadvládu strachu a hněvu. Musíte dokonce transformovat poznání, o něž jste bojovali a zaplatili za ně tak vysokou cenu. Abyste mohli být v rajské zahradě, musíte totiž vědět odlišným způsobem.
Musíte vědět ne na základě přemýšlení, ale na základě bytí a důvěry. Mluvíte-li pravdivě a se soucitem a nasloucháte bez soudů, problémy mizí. Vaše potřeby se naplňují na základě vaší ochoty být pružní a spolupracovat.

V rajské zahradě je totiž hojnost všeho. Není důvod soupeřit o zdroje. Lidé, kteří se pokoušejí dostat do rajské zahrady předčasně, nemají potřebné vědomí, aby se v ní dokázali udržet. Bez velkých okolků se zase ocitají před branami a trápí se tím, jak si vydělat na živobytí.

V rajské zahradě není problém „uživit se“. Jestliže žijete v souladu s tím, kdo opravdu jste, a s radostí projevujete své nadání, přirozeně a spontánně vytváříte zdroje nutné pro naplnění vašich potřeb. Nemusíte tudíž manipulovat druhými nebo jím závidět to, co mají oni.

V rajské zahradě není možné milovat podmínečně. Jelikož pro život v rajské zahradě je nejtypičtější láska a soucit, není možné, aby je tam někdo nepociťoval. Každý, kdo se nachází v rajské zahradě, miluje a respektuje všechny ostatní. Každý chce pro všechny jenom to nejlepší.
V rajské zahradě jsou strach nebo obavy takřka neznámým pojmem. Když se vynoří strach, přistoupí se k němu tak soucitně, že velmi rychle zmizí.

Za branami rajské zahrady se nachází svět utrpení. Svět milosti je uvnitř. Zda žijete venku, nebo uvnitř závisí na tom, jaký máte vztah sami k sobě a ke svým bližním. Akceptujete svoje chyby a učíte se z nich? Odpouštíte druhým, když se vůči vám něčím proviní? Pokládáte je za rovnocenné? Je vaším úmyslem žehnat, nebo proklínat? Považujete se navzájem za nevinné, nebo za vinné?
Dokud nezakotvíte ve vědomí bezpodmínečné lásky a pevně za sebou nezavřete brány světa, budete se zmítat mezi nebem a peklem, mezi světem utrpení a světem milosti. A ten svět, ve kterém se zrovna nacházíte, vám připadá skutečný, zatímco ten druhy se vám jeví jako pouhá iluze.

Avšak skutečné jsou oba tyto světy, a oba tyto světy máte v sobě. Rajská zahrada není fyzické místo, ale místo ve vašem srdci a mysli. Je to stav vědomí.
Jestliže víte, že veškeré drama se odehrává ve vašem vlastním vědomí, už nemusíte hledat odpovědi mimo sebe.
V sobě máte mír i válku. Ve vás se plamen úsvitu setkává s plameny soumraku. Vaše vědomí se neustále vyvíjí a předvádí vám svůj patos i ohromující nádheru.

sun_through_clouds

INTEGRACE TEMNÉ STRÁNKY

Všechny aspekty vaší zkušenosti včetně hněvu, strachu a studu musí být přijaty a odpuštěny. Když víte, že váš hněv se týká pouze vás a nikoho jiného, pak víte, že nejtěžší je odpustit sobě samým.
Musíte vynést na světlo svou skrytou temnou stránku. Musíte procítit svou vlastní bolest a slyšet volání po lásce, které se za ní skrývá. Pokud si začnete uvědomovat temné, odcizené aspekty sebe sama a vynášet je na světlo bdělého vědomí, uzdravujete se.

Tato synergie temnoty a světla ve vaší vlastní duši není snadný proces, avšak je nevyhnutelný. Je součástí zrodu Ducha ve vašem životě. Je to způsob, jak lidská bytost přijme svoji Božskost.
Proces psychologické integrace zastaví pád do nemilosti. V srdci a mysli dojde ke změně a vy začnete stoupat zpátky k Božství.

Musíte vykoupit všechny své stránky, jež jste opustili nebo zradili. Pokud jste se například odřízli od své sexuality, pak se k ní musíte opět přiznat. Pokud jste zanedbali svoji tvořivost nebo potlačili svoji moc, musíte najít způsob, jak tyto důležité aspekty Já přijmout a projevit.

Většina lidí si to, co se jim nelíbí na sobě samých nebo čeho v sobě se bojí, promítá na druhé. Jestliže se bojí své moci, promítají si ji na nějakou silnou, charismatickou osobnost, jejímž prostřednictvím se chtějí realizovat. Skutečnost, že je lidé, na něž svoji moc promítají, pravidelně zklamou nebo zradí, je prostě jen součástí lekce, kterou potřebují zvládnout.

Aby mohlo dojít k psychické integraci, je nutné přestat s projekcemi. Ke své temné stránce se musíte přiznat, ne ji promítat na druhé. Jestliže vás někdo vyprovokuje, musíte pochopit, že vám jen ukazuje, co v sobě potřebujete uzdravit. Namísto toho, abyste zaslepeně reagovali, využijte spouštěcího prvku k pochopení, jaké nemilované aspekty svého Já potřebujete zpracovat.

Konflikty ve vztazích prožíváte proto, že vám druzí zrcadlí to, co nechcete vidět na sobě. Pokud však pochopíte a přijmete dar, jejž vztahy nabízejí, stanou se pro vás nástrojem proměny. Tlačí na vaše citlivá místa, abyste mohli vyléčit své nejhlubší rány.

Paul Ferrini – Svobodná láska

7 tipů, jak přilákat do svého života hojnost

Většina lidí věří, že existuje nedostatek. Nedostatek peněz, štěstí, dobrých věcí, dobrých lidí, radosti a možností…Většina se soustředí na to, co jim chybí, čeho se jim nedostává a co postrádá. Na základě toho je většina lidí nešťastná, bez peněz a nemocná…

Je to asi běžné naprogramování, protože i já jsem dlouho vůbec neznala slovo hojnost a už vůbec ne jeho obsah. Nikdo mi o něm v dětství neříkal, ve škole se o něm nemluvilo a v učebnicích nikde použité nebylo. Možná někde v televizi v nábožensky orientovaných pořadech, ale to jsem měla zařazené, že je nějaký fanatismus… Jiný výraz pro hojnost je blahobyt a i ten mi připadal, že je možný akorát pro královskou rodinu nebo pro ropné magnáty…

Před pár lety  se mi do rukou dostala knížka Wayne Dyera, který mě přesvědčil o tom, že hojnost je pro všechny, včetně mne. Došlo mi, že žiji stejně jako ostatní lidé ve Vesmíru, který je nekonečný a nekonečnost je základní princip našich životů.

Uvědomila jsem si, že mám 2 možnosti -2 volby:

  • Věřit v nedostatek
  • Věřit v nekonečnost – hojnost

Vybrala jsem si druhou možnost a žije se mi s ní velmi dobře. Jelikož věřím v nekonečnost možností v každé situaci mého života, mám tu čest zakoušet hojnost na vlastní kůži.

Chci se s vámi podělit o způsoby naladění na hojnost, které mi Wayne Dyer pomohl si uvědomit a já jsem je vyzkoušela v praxi. Přilákat hojnost je možné pouze svým myšlením. Myšlení hojnosti je absolutní základ, aby se vůbec kdy měla vaše ekonomická a celková situace šanci zlepšit. Veškerá omezení existují pouze v naší hlavě, ve skutečnosti nejsou žádná. Když naladíte své myšlení na blahobyt, budete v půli cesty k získání finančního i duševního bohatství.

lotuslight

Jak můžete i vy dosáhnout blahobytu? Mám pro vás 7 tipů:

1/Buďte vděční

Děkujte za vše, co máte. Věnujte tomu svoji pozornost. Děkujte za zdánlivě samozřejmé věci jako je fungující elektřina, tekoucí voda, postel na spaní… Vděčnost ve vás vyvolá vibrace, díky kterým budete přitahovat více toho, po čem toužíte.

2/Využijte moc soustředění

Na co se soustředíte, toho vytváříte víc.

Např. Peníze – soustřeďte se na to, co máte – vždy máte něco v peněžence nebo na účtě, myslete na to, co s tím vše můžete udělat.

Stejné je to ve vztazích a u dětí – věnujte pozornost tomu, co vaši blízcí dělají dobře, co na nich máte rádi. Svým soustředěním znásobujete to, co máte právě teď.

3/Dělejte to, co máte rádi

Nebo mějte rádi to, co děláte. Hojnost vzniká na základě vašeho přístupu či postoje k práci. Když děláte to, co nemáte rádi a nejste schopni na tom najít něco pozitivního, přitahujete si nedostatek. Když se opravdu míjíte svým povoláním nebo činností, můžete změnit zaměstnání, skončit. Nebo změnit postoj k tomu, co děláte. Když naplníte svou denní činnost láskou, naplníte svůj svět hojností. Láska a radost aktivují hojnost.

4/Dávejte víc – dostanete víc

Pomáhejte druhým, budete mít lepší pocit a zároveň dáte Vesmíru najevo, že jste naladěni na vlně dostatku a připraveni přijímat hojnost. Kdo dává, dostane.

5/Ciťte se dobře dřív než něco získáte

Vaše dobrá nálada, dobrý pocit a radost je indikátorem, že jste připraveni přijímat hojnost. Naladit se na hojnost znamená cítit se skvěle, aniž bychom to měli podložené materiálními statky nebo finančním důkazem. Cítit se dobře znamená cítit neviditelnou nekonečnost možností kolem sebe.

6/Převezměte zodpovědnost za dostatek

Když obviňujete ekonomickou krizi, politiku nebo rodinu, posilujete nedostatek. Mít či nemít dostatek je jen vaše zodpovědnost. Stačí si upravit myšlení…

7/Buďte ochotní vystoupit ze své zóny pohodlí

Vše, co chcete, už je kolem vás. Jste obklopeni nekonečností možností. Ale nespadne vám to do klína. Vy si pro to musíte jít – to může znamenat nepohodlí a případné komplikace. To nikdy neudělají lidé, kteří se spokojí s málem. Stanovte si proto velké sny, které vás zvednou ze židle.

Právě teď máte vše a jste mnoho

Máte své schopnosti a mysl. Soustřeďte se na to, co s nimi můžete udělat a na to, jak získat co chcete. Dělejte si myšlenkové mapy. Mapujte si nekonečnost možností.

Omezení si tvoříme sami, Vesmír je bez hranic – všichni už máme, co potřebujeme. Je běžné říkat: Až budu mít…, budu šťastný… Když dýcháme, máme jídlo a vodu, máme vše, co potřebujeme a vnitřní schopnost být šťastní…

Přestaňte se strachovat, že nebudete mít něčeho dost a nezabývejte se tím, co nemáte. Začněte si vážit toho, co máte a kdo jste.

To, co chcete už tu je kolem Vás, čeká to jen na Vás. Co musíte udělat? Ocenit sebe, uznat svoji hodnotu a dovolit si přijímat mnoho. Zasloužíte si mnoho. Jste mnoho. Odpovězte si:

  • Jakou mám hodnotu?
  • Co si myslím, že si zasloužím?
  • Čemu věřím, že je mi dostupné?

Vše končí a začíná u vás. Ve vaší hlavě. Otevřete svou mysl nekonečnosti možností a nalaďte se na hojnost. Je tady právě teď. Užívejte si ji.

Zdroj: http://pavlahermanovska.cz/

Majster Hilarion – Posolstvo pre týždeň 7.2. – 14.2.2016

Milovaní,

jedinou jistotou v těchto časech je změna, a člověk musí být připraven a chtít pohnout se směrem, který nám naše realita zrcadlí. Když budeme následovat tato znamení, která nám ukazují cestu, začneme žít život vesmírného dobrodružství, naplněného nádhernými synchronicitami a náhodami. Musíte být ochotni opustit staré modely chování, staré energie a materiální statky, když splnili účel ve vašem životě tím, že vám byli užitečné nebo vás potěšili. V této době je potřebné pravidelně se zbavovat mnohých věcí, které se přežily a je dobré, když je dáte jiným, kterým ještě mohou být k užitku. Vězte, že vesmír je vždy nahradí něčím ještě lepším a vhodnějším k tomu, aby se vaše duše rozvíjela do širších obzorů osvíceného života.

Tato praxe pravidelného zbavování se ve vašem životě všeho, co má staré a vyčpělé energie, se vám milionkrát vyplatí. Budete ohromeni nádherou, která se vám místo toho pohrne. Když začnete chápat pojetí zdravého odpoutání se od věcí fyzického světa, znovu získáte pocit osobní svobody a volnosti, abyste mohli svobodně žít život plný hojnosti. Začnete si uvědomovat, že je hezké mít věci a těšit se z nich, ale jakmile již splní svůj účel, je třeba je lehce opustit. Začnete vědět, že svět, v němž žijete, je velmi bohatý a že je v něm víc než dost pro všechny. To také otevře cesty tvořivosti, která byla možná dříve zablokována. V každém ohledu váš pocit, že žijete, exponenciálně naroste.

Jak se vaše vlastní vnitřní světlo stane zářivějším, najdou se na tomto světe tací, kteří se budou snažit to světlo ztlumit, aby mohli pokračovat na své úrovni, v níž se cítí ve svém zmatení a temnotě pohodlně. Buďte v klidu, když rozpoznáte, že se pokoušejí vaše světlo rozptýlit a utlumit, protože vy nejste povinni se žádným způsobem omezovat. Jste nejvzácnější z veškeré lásky světa! Pošlete jim Lásku a světlo a odpoutejte se od nich. Nikdo nemá právo vás shazovat či omezovat pouze z legrace – toto si lidé zvykli praktikovat po celé věky a to musí přestat. VŠICHNI jsou hodni Boží lásky a světla! VŠICHNI mají stejnou příležitost růst, učit se a rozšiřovat své pochopení vesmírných zákonů a těšit se z bohatého života naplněného čistotou, harmonií a dobrotou.

Před nikým nemusíte obhajovat svou existenci a přítomnost na tomto světě! Máte právo zde být stejně jako jiní a opravdu, je velkou arogancí, když si oni osobují právo být vám nadřazeni pouze proto, že jste, kým jste. Vždy buďte v klidu a vězte, že jste milováni a že vás vaše světelná rodina podporuje. Udělejte si čas a rozlišujte, co se vlastně stane, když k něčemu takovému dojde a nenechte se vtáhnout do té negativní energie. Je nešťastné, že se mohou tyto psychické útoky dít a že k nim ještě stále dochází, ale vy jste už docela zdatní v tom, abyste se od nich distancovali, aniž byste vaší duši přivodili karmu.

Zaměřte svůj pohled a své chování na nejvyšší úroveň a nikdy se neohlížejte, když dojde k pokusům zmenšit vaše světlo a svést vás z vaší duchovní cesty a z oblasti, kterou jste si zvolili. Čiňte tak bez posuzování, pouze s vědomím, že to není nic pro vás, nechat se ovlivnit tou energií, která se pokouší narušit váš zdravý smysl pro sebeúctu. Tím umožníte druhým, aby se osvobodili z podobných situací, které se jim mohou v životě přihodit. Tak roste a šíří se Boží Světlo ve vašem světě.


Já JSEM Hilarion

* připomínáme akci „Lidská světelná vlna lásky“, jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.

©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.