Tag Archive | hodnoty

ASTROLOGOVY PRÁZDNINY V KOSTCE

Z dlouhodobého pohledu na nás bude shlížet kvadratura Jupiteru ve Střelci a Neptunu ve znamení Ryb. Také sextil Saturnu v Kozorohu s Neptunem. První aspekt přináší do duší neklid, nejistoty a pochybnosti nad volbami, jež jsme v učinili. Zkoumáme postupně jednotlivé aspekty našich výběrů. Nejsme si jistí a něco nám ještě nezaklaplo. Možná jsme to my, kdo se nenaladil a nepřizpůsobil? Třeba jsme v sobě zanechali něco starého, co nevyhovuje už tomu novému světu, který si postupně od začátku roku pod obrovským tlakem koncentrovaných sil Saturnu, Pluta a jižního uzlu v Kozorohu vytváříme na základech světa starého, patřícího už minulosti předchozícho roku a roku před ním.

Druhé propojení, tedy Saturnu s Neptunem přináší naopak jistotu a pevnou víru, místy až silně zapálenou. Jsou témata, která nás nadchla a jsou záležitosti, jimiž jsme se rozhodli řídit. Jako červená nit se táhnou už celým prvním pololetí tohoto roku a jsou vzpruhou v časech těžkých, zaklením v momentech silných transformací i zakletím v dobách, kdy pochybujeme a jejich víru v drobných ztrácíme na osudových křižovatkách tohoto roku.

Během léta zažijeme několik silných momentů. Tradičně k nim budou patřit letní úplňky a novy. Samy o sobě budou velkými tématy, která přihrají do života silné situace, jež se budou v následujících dnech a možná i měsících řešit. To, co proběhne během úplňkových dní a nocí, se samozřejmě nezjeví samo o sobě, bude to výslednicí přediva dějů posledních měsíců a uzly na tomto předivu budou i uzly v našem životě. Rozetnout či rozvázat? Rozhodnutí a styl provedení budou již záviset na nás samých.

Nov 2. července nebude tak magický jako loni. Spíš prozaický. Přinese opozici Slunce, Luny a severního uzlu v Raku s Plutem, Saturnem a jižním uzlem v Kozorohu. Kolem tohoto data se rozhodne. Napětí vnější i vnitřní bude velmi silné a rozhodovat se bude naše vlastní nitro na základě pocitů, dojmů, zkušeností, kterých nabylo a budoucnosti, kterou si vysnilo. Neříkám, že úplně, ale do jisté podstatné míry nebudeme mít události a jejich výsledky pod kontrolou. Budou se zde koncentrovat silné energie, však se v jistém smyslu střádaly už od počátků tohoto roku. Nebude tolik záležet na detailech hmotných, jako na pocitech, emocích a schopnostech s nimi pracovat.

Úplněk 16. července na 24. stupni Kozoroha přivede do opozice Slunce, Venuši a severní uzel v Raku s Lunou, Saturnem a Plutem spolu s jižním uzlem v Kozorohu. Tady můžeme čekat, že změny nazrálé dříve a naznačené novem, se definitivně projeví. Bude se to tak týkat hodnot, zásad. Pravděpodobně déle nebude možné se tvářit, že nic neprobíhá, nejspíš zde bude nutno reagovat. V opozici bude i Neptun v Rybách s bílou Lunou v Panně. Chuť být vstřícnými se tu bude střídat s nepochopením, proč by se tato přednost měla projevovat zrovna některým z konkrétních způsobů.

Úplněk 15. srpna přijde s mužsko-ženskými tématy a s otázkou stability a udržitelnosti toho, co žijeme. Zjistíme, kterak na tom ve skutečnosti jsme. Slunce s Venuší, Marsem a Juno ve Lvu se tu postaví do opozice se samotinkou Lunou ve znamení Vodnáře a uvidí se a zažije se, co unesou naše city a zvládne naše svoboda.

Nov na 6. stupni Panny na konci prázdnin přinese vystřízlivění a koncentraci na konkrétní témata. Jako by tu už přicházel čas, kdy je záhodno dát záležitosti do pořádku a uvědomit si priority dalšího postupu. Slunce se sejde na začátku znamení Panny nejen s Lunou, ale také s Merkurem, Venuší i Marsem a Juno. Očekává se, že v tento čas položíme základy tomu, co se bude dít asi tak do konce roku.

Od 7. 7. až do 1. 8. bude letos podruhé retrográdní Merkur. Bude couvat znameními Lva a potom i Raka. Nedá se říci, že se první půlka velkých prázdnin nepovede, bude však jiná než bychom čekali. I my budeme jiní, soustředěnější, pozornější, možná si odpočinek necháme až na druhou polovinu léta. V té první se často budeme po něčem shánět. Často to nebudou témata z vnějšího světa, ale něco, co chybí nám osobně.

Až 11. 8. přestane být retrográdní Jupiter, otočí se na přímou cestu na 15. Stupni Střelce a poprvé od 10. dubna, kdy začal couvat, si pořádně vydechneme a začneme poklidně plánovat, studovat, cestovat. Ne že by první polovina prázdnin za to nestála, ale s retrográdním Jupiterem i Merkurem to nebude tak úplně ono.

12. srpna se do retrogradity otočí Uran. Bude couvat ze 7. stupně Býka až do ledna následujícího roku, zastaví se až na stupni třetím. Tento retrográdní pohyb přinese do životů pravděpodobně uklidnění a potřebu srovnat se vnitřně s tím, co se stalo v prvním pololetí. Budeme hledat význam proběhlého dění, budeme akceptovat novinky a včleňovat je do života. Vynalézavost uplatníme na konkrétní akce, naše úkoly již jsou z první poloviny roku vytyčeny a cíle nalezeny.

Po celé období se Sluncem ve znamení Raka, do 23. července bude znatelné napětí mezi sny a skutečností, mezi vnějším a vnitřním světem; v rodinách, společnostech, komunitách a snad i národech. Sny se přece mají plnit a to do té doby, dokud si je pamatujeme. Bude to doba, kdy budou znát velké snahy vše rozklížené, nestabilní, nové, nově přestavěné dát do pořádku, systému a zařadit do kontextu i souvislostí. Pokud budou překážet fakta, mohou být přehlížena nebo vymýšlena na místě nová.

Po 23. červenci již půjde hodně věcí snáz, Slunce se přesune ze vzdorujícího často ze zcela iracionálních důvodů Raka do spolupracujícího Lva. A začne pomalu fungovat i jeho trigon s Jupiterem ve Střelci, zejména co se tento na začátku druhé srpnové dekády otočí ze zpětného chodu do direktního. Objektivně tak bude druhá polovina velkých prázdnin vstřícnější realizaci a procesům.

Tak jak je léto vrcholem roku, tak se zdá, že červenec a srpen, zejména ten první z měsíců, budou i vrcholem pro letošní události. Co se má stát, to se stane a my uvidíme i se zúčastníme těchto záležitostí. Jak v roli hlavní, v ní si především přejme štěstí a schopnost dělat správné věci ve správnou chvíli, ale tak i v rolích epizodních a podpůrných, ve kterých ať je nám přán nadhled, vstřícnost, laskavost, ale i rozhodná důslednost.

Ondřej Habr

Reklamy

KVĚTEN V KOSTCE

Na dveře klepe další měsíc. V paměti ještě máme zážitky z dubna, z času, který asi pro většinu z nás nebyl zcela běžný. Podívejme se, v čem bude nový a zajímavý ten květen. Třeba nám to bude inspirací pro to, co dělat a čeho se vyvarovat.

Květen začneme se Saturnem, který se bude spojovat s jižním lunárním uzlem ve znamení Kozoroha. Dá se tedy očekávat, že procesy budou zpomalené, leccos bude zastavovat proto, abychom si záležitosti dořešili, abychom dozráli a stabilizovali se. Merkur v Beranu v kvadratuře s lunárními uzly v Raku a Kozorohu nám vysvětlí, jaká jsou pravidla.

3. května přejde Lilit po devíti měsících ve Vodnáři do Ryb. Jestli v předchozím znamení jsme společně s ní řešili prostřednictvím nekompetencí to, co nejsme a kým bychom měli být; to, co si dovolíme a co bychom si dovolit mohli, nyní v Rybách to bude téma hluboké důvěry. Pochybnosti se postaví proti jistotám a nebude zcela jasné, kde je pravda a které řešení je ve skutečnosti správné.

Na sedmý květen máme nachystané dvě opozice, Slunce v Býku proti Proserpině ve Štíru ukazuje na nutnost vybrat si a přitom se podřídit vyšším zásadám a pravidlům, které platí v tuto chvíli univerzálně. Opozice Marsu v Blížencích a Jupiteru ve Střelci nám také dává na výběr. Zda zvolíme řešení komplexnější, velkorysejší a možná zdlouhavější či se rovnou pustíme do akce. Venuše v Beranu bude v kvadratuře se Saturnem v Kozorohu a tak některé věci budeme muset se naučit dělat jinak.

9. května se Venuše dostane do kvadrátu s Plutem a tam bude jasné, že jsou tu určité principy, které je potřeba dodržovat. Budeme pracovat s vlastní vnitřní sílou a hledat to, co je pro nás z mnoha záležitostí, kterými se zabýváme, opravdu důležité.

11. května nás podpoří trigon mezi Saturnem v Kozorohu a Sluncem v Býku, o tři dny později zase trigon kozorožího Pluta se Sluncem, který popoběhne jen o několik stupňů dál.

(Image: “Wisteria Tree” by Kobaken++)

Venuše s Uranem spolu v Býku a splněná přání se dostaví 17. května. Zvlášť když budou obě planety v sextilu současně s Marsem v Raku a Lilit v Rybách. I kdyby se sny moc neplnily, i tak přijdou silné citové a emoční okamžiky.

21. května přejde skoro synchronně Slunce spolu s Merkurem z Býka do znamení Blíženců. Otevře se nám nový svět a doslova nové podmínky pro řešení našich záležitostí a vcelku široké pole působnosti pro talenty.

V poslední květnové dekádě bude Neptun v Rybách v příznivém aspektu s lunárními uzly v Raku a Kozorohu. Vliv bude asi nejsilnější 27. května, kdy se s Neptunem v Rybách sejde i Luna. Očekávejme nadprůměrně citové a emotivní období.

Tak jak to po sobě čtu, vidím v konstelacích plusy, které nám pomohou vidět tak trochu do mechanizmu dění a do sebe, a zároveň i mínusy nutící nás se sebou něco dělat, nesnažit se jen udržovat to, čeho jsme dosáhli.

Každopádně nám přeji krásný máj, pravděpodobně nejhezčí měsíc roku, čas, ve kterém pracujeme z celého roku nejvíc s hodnotami, a období, v němž si pro další měsíce hodnotové vzorce vytváříme a stabilizujeme.

Ondřej Habr

Současný život – odkaz od Zlatej dušičky

Je čas, kdy se jednotlivé duše rozhodují hromadně opustit tento prostor. Bude jim to dopřáno, neboť takto se již rozhodly. Ti, kteří tu zůstanou, propadnou bolestí ze ztráty, avšak dokáží opět povstat, a nalézt odvahu žít. Svět se mění, čas se řítí vpřed, zároveň však se vše začíná spojovat, prolínat a na straně druhé rozpojovat, odpadat. Vše prostupuje vše, všichni jsou spojeni se všemi. Rozplétají se osudy díky narovnání minulosti.

Odvaha žít se setkává se strachem z budoucnosti. Nechápavost a odmítání se často zaměňuje za neschopnost a kolapsy fyzických těl jsou stále více zřetelné. Mění se stavba fyzických těl. Mění se však také vše, co bylo dosud zažito, způsoby nahlížení. Mění se psychické nastavení, dokonce i chutě. Hustota se snižuje, kvalita života je prioritou tohoto času. Přichází uvědomění, že je potřeba zaměřit se na jiné životní hodnoty. Vše se vychyluje buď jedním, nebo druhým směrem, jsou patrné výrazné extrémy.

Často je nepochopení způsobeno zavíráním očí před pravdou bijící do očí. Čím více je tlačeno, tím více se mnozí brání. A stále viditelnější jsou časté úniky z reality, neboť tíha a bolest jsou velmi frustrující. Opakující se pochybnosti jsou brzda pro odstranění překážek a tak se život stává bojem místo toho, aby byl dobrodružnou cestou. To vše je projeveno v této době plné extrémů. Přesto je nutné přetvořit tento svět a také právě proto. To, co pozbylo smyslu, je alarmem toho, že tudy již cesta dávno nevede. Kráčejte plni naděje a víry, vedeni svou duší a milováni svými bližními. Nabírejte sílu a rozdávejte radost. Ať vás provází láska.

http://zlata.dusicka.sweb.cz

BŘEZEN V KOSTCE

Podíveme se na to, co se nám lehce může stát v březnu. Předpověď na tento měsíc je poměrně koncentrovaná na nás samotné, na naše rozhodování. Nesmíme udělat chybu, měli bychom totiž už ze dřívějška znát pravidla a správné časy.

V březnu bude zprvu Slunce procházet až do 20. 3. znamením Ryb, poté přejde do Berana. Se Sluncem v Beranu bude úkolem soustředit se na sebe, na své ego, uvědomit si sebe sama jako jediný zdroj toho, co dovedeme vytvořit. Budeme zažívat okamžiky jedinečnosti a spojení se sebou samými. Čas Berana je začátkem cest, které nás povedou během celého dalšího roku na různá místa viditelného i neviditelného světa. Předchozí doba se Sluncem v Rybách je naopak časem vypnutí, odpočinku od vnějších akcí. O to víc se máme soustředit na vnitřní svět, úkolem dát si své věci a záležitosti do pořádku tak, aby beranský start mohl být co nejhladší.

Hned prvního března se symbolicky rozsvítilo, Venuše vešla na několik týdnů do znamení Vodnáře a dá nám jistě ochutnat svobodu myšlení, tvoření a lásku ke svobodě.

5. března se Merkur na konci Ryb, do Berana bude chybět necelý stupeň, otáčí a začíná být retrográdní. Přinese to dávku nostalgie, potřeby revidovat citové záležitosti a komunikaci vůbec a také přinese větší intenzitu prožívání, což se může hodit v umělecké sféře. Také zjistíme, že doposud fungující záležitosti dále nepoběží samy bez naší účasti.

6. 3. vchází Uran do Býka (krátce v tomto znamení pobyl během loňského roku), tentokrát z něj již nevyjde, až po sedmi letech, kdy Býka opustí pro Blížence. Tento posun v rámci nebeské mechaniky je událostí roku. Uran reprezentuje vyšší já a soustředění se na důležitá témata. Ta se nyní otáčejí a míří do býčí sféry. Do hodnot, ke kvalitě. Nadále budeme spatřovat větší a větší smysl nikoli v tom, co vytvoříme, ale jaký budou mít výtvory smysl, čemu budou sloužit. Objeví se téma sebehodnoty, to, jak si koho a čeho ceníme. Uran v Býku podporuje také kreativitu, lásku a práci s majetky.

8. března se vytvoří sextil mezi Saturnem v Kozorohu a Sluncem v Rybách, ten lze vidět jako bod stability. I když pro ni budeme muset něco udělat.

12. března proběhne sextil mezi Plutem v Kozorohu a Sluncem v Rybách. Bude to okamžik silné podpory toho, co tvoříme a čemu dáme možnost, aby vznikalo.

Kvadrát 14. března mezi Jupiterem ve Střelci a Sluncem v Rybách přinese chaos do vnitřního světa a z tohoto kvasu možná vyjde nový svět, nová schémata pro život.

14. března vstupuje bílá Luna do znamení Panny. Setrvá v něm 7 měsíců a bude přinášet možnosti poléčit se, vyčistit se, najít správnou cestu, pochopit některé složitosti světa a vlastního života.

Kvadratura mezi Venuší ve Vodnáři a Marsem v Býku 21. března přinese do světa rozpory a nesoulad mezi přáními a uskutečněním, mezi myšlenkou a hmotou, mezi tím, co vzniká a jaký to dává ve skutečnosti smysl.

28. března se v Rybách retrográdní Merkur opět otáčí a míří vpřed. Věci začínají opět normálně fungovat a v mnoha situacích budeme navazovat tam, kde jsme před třemi týdny skončili.

Přejme si, ať nám nastávající měsíc přinese prozření, ať vidíme procesy, situace a vztahy tím správným pohledem. Ať netápeme a nebloudíme v labyrintech a naopak ať jsme to my, kdo tvoříme svoje cesty!

Ondřej Habr

Horoskop na obdobie 24. 9. – 30. 9. 2018

Síla a chtíč

Do 1. 10. je Slunce a Merkur ve Vahách v kvadratuře na Saturn v Kozorohu a do 4. 10. v trigonu na Marse. Harmonický aspekt od Marse a blokující aspekt od Saturna jsou zcela opačné energie. Saturn přináší zpomalení a překážky, které vedou k zastavení se, k zamyšlení a rozjímání. Objeví se strachy a pocity – musím a nesmím. Člověk může mít pocit, že je lepší nic nedělat, alespoň tak nic nezkazí. Je to o přijetí zodpovědnosti za své konání. Váhy jsou nerozhodné, stále zvažují a snaží se udržet harmonii za každou cenu. To ale někdy přinese pravý opak, velmi nepříjemnou energii, kterou kolem sebe pak šíří. Myslí si, že potlačením svých pocitů a potřeb nevytvoří žádné problémy. Jenže jejich potlačená nespokojenost, nepohoda, tedy neharmonie, šíří velmi nepříjemné dusno a je to horší, než když by přirozeně projevily svou nespokojenost. Je to stejné, jako když se například budete snažit celý den v ruce schovávat citrón, aby ho nikdo neviděl. Veškerou svou pozornost, čas a energii budete mít zaměřenou jen na citrón a schování. Člověk se tak chová nepřirozeně, po celou dobu živí pocity, které se snaží schovat, a nakonec ho přerostou.

A právě Saturn přináší tlak na Váhy, aby přehodnotily své priority a hodnoty. Své žití harmonie a přijaly i svou negativní polaritu. Svět není jen o kráse, ale také o starostech. Jsme v polárním světě. Projeví se to nepříznivými situacemi, přinášející starosti a strachy. O to více bude potřeba použít příznivý aspekt Marse – rozhodnost, vůle a konání. Kdo má v srdci odvahu a vášeň, tak jeho oheň v srdci překoná strach z nedostatečnosti, ze zklamání, z nepřijetí, z kritiky a odmítnutí. Mars je příliv energie, odhodlání a odvážnosti. Mars se dostává v tomto a v následujícím týdnu do konjunkce s Černou lunou, a tak důležitost odvážnosti, rozhodnosti a vůle je zásadní. Černá luna vždy navrací do energie harmonii. Pokud něco odmítáme nebo přeceňujeme, tak se dostaneme do nějaké situace, abychom odmítanému navrátili hodnotu a přeceňovanému sebrali výjimečnost. Pokud naše odvaha je potlačena, budeme ji muset díky situaci, která nás potká, silně aktivovat a projevit. Pokud se někde přeceňujeme, okolnost nás dostane do pokoření se a možného pádu. Pokud potlačujeme a odmítáme vztek, agresivitu, hněv (což je také symbolika Marse), tak se dostaneme do situace, kdy si naplno tyto emoce prožijeme, zahltí nás a my je neovládneme. V té chvíli skrze nás mají projít, máme jim dát prostor a uznat je, bez hodnocení a pocitu selhání. Pozor na sebe odsouzení, pokud projevíme emoce, kterými pohrdáme u druhých lidí. Zákon karmy je neúprosný. Čím pohrdáme, tím se stáváme, abychom pochopili a soucítili. Co povyšujeme, to se nám nedostává.

Mars symbolizuje mužský princip, a především muži si procházejí karmickým – osudovým obdobím, kdy potřebují najít svou cestu. Rozhodnout se, použít svou odvahu a vůli. Přiznat si v sobě pravdivě, jak se cítí v mužské energii. Jak zvládají svou agresivitu, hněv, odvahu, vůli, rozhodnost, chtíč, sobectví. Jak dokážou být jedineční a originální, jak dokážou žít ve spojení se svým srdcem. Mars ve Vodnáři ve spojení s Černou lunou ukazuje na možnost odpojení se od svých pocitů, žití za „sklem“ a pozorování svého života bez prožitků. Být v pasivitě. Jen se nenamočit do prožívání, do možné bolesti z nedostatečnosti a selhání. Muži, kteří se přeceňují, jsou bezohlední a sebestřední, zažijí situace „ponížení“- zesměšnění. A to v takové míře, jak moc se přeceňují. Mužský svět se dostává do velmi rozjitřené doby, kdy citlivost mužského ega velmi vzroste a malé podněty budou prožívány silněji. Objeví se proto boje, hádky, rozepře a konflikty. Boj o energii, uznání a respektování. Je to stejné, jako když má někdo otevřenou ránu a vy se této rány dotknete. Působení je 14 dní, ale 27. 9. – 1. 10. Slunce ozáří a zviditelní „tuto ránu“ silněji. Díky tomu si ale muži mohou objevit svoji odvážnou sílu, projít bolestí a uzdravit se. Moudrý a vědomý muž si své zranění uvědomí a udělá kroky, aby ho vyléčil. Zraněný muž bude obviňovat a vyčítat druhým. Postaví se do role oběti. Své zranění si ponese dál, než bude dostatečně silný, aby se zranění postavil tváří v tvář a přijal ho. Mužská síla roste i tím, když muž dokáže uznat svou chybu.

Ženy si budou uvědomovat, jaký mají přístup ke zraněným mužům, jak zvládají rozzlobené a ohrožující muže. V ženách se objevuje zraněný vnitřní muž. Stále působí disharmonický aspekt mezi Marsem a Venuší, napětí a nedorozumění mezi muži a ženami.

Venuše se dostává do harmonického aspektu s Neptunem, což je velmi přínosné pro emoce, které jsou spojené se schopností bezpodmínečnosti. Soucítění, pochopení, něha a péče. Léčivá síla lásky a silného působení energie Boží matky. Láskyplná péče a něha. Venuše se k Neptunu přiblíží jen do 6. 10., pak se začne zase vzdalovat a vracet zpátky. Žena se bude vracet zpátky. Tam, kde vzniklo její zranění a odmítnutí. Symbolika je v obraze: „Tak, jako Máří Magdalena byla odmítána a haněna.“ Jak se cítí žena? Přijímá samu sebe, miluje samu sebe taková, jaká je, věří sama sobě, projevuje své city, i když ji druzí soudí? Být sama sebou i přes nesouhlas druhých, odpoutat se od základní potřeby být milována druhými.

Úplněk nastává 25. 9. ve 4: 53 hodin, Slunce je ve Vahách a Luna v Beranu a zviditelní téma novoluní:

9. 9. ve 20: 01 hodin nastává novoluní v Panně na sabiánském symbolu: ,,Tabulka Ouija“. Klíčová myšlenka: Schopnost kontaktovat hlubší, nepřístupná místa nevědomé psyché, a vnímavost vůči okultním náznakům a znamením. Jedná se o symbol, který předznamenává stav přechodu, který klade důraz na pasivní otevření se neznámému a novému. Rozpoznat, vnímat a následovat vnitřní vedení.

Energie úplňku přináší možnost být sám sebou, a přitom být otevřený ke spolupráci. Být rovnocenným partnerem. Uznáním sebe sama, dokážete uznávat a respektovat druhé.

Energii Marse, která je posílená Černou lunou, můžete vnímat na těle a mohou se objevovat horečky, záněty, zranění. Pokud energii hněvu potlačujete, projeví se přes tělo. Přijímejte projevy silné energie jako proces, který přes vás má projít. „Přijímám, odpouštím a děkuji“, vám může pomoci smířlivě projít těchto 14 dní. Pud sebezáchovy je nyní velmi citlivý, a proto se snadněji můžeme dostat do pocitu ohrožení. V té chvíli se spojte s Pra zdrojem energie stvoření – se Světlem, které je s vámi a jste pod ochranou.

Na pravá straně za vámi stojí váš anděl a na levé straně stojí váš pokušitel. Uvědomte si, z jaké strany k vám emoce přicházejí. Obraťte se na svou pravou stranu a požádejte o pomoc. Přichází jen proces uvolnění potlačené energie, aby mohlo projít osvobození a odlehčení.

S důvěrou k sobě a k životu věřte, že vše, co vás potká, dokážete zvládnout. Věřím sobě.

S láskou, Petra Nel

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz


Černá a bílá Luna

Bílá Luna (Selena) přešla ze znamení Blíženců, kde přála propojování, argumentaci, vztahům mezi lidmi, do následujícího Raka (15.1.). Tedy vyměnila prostředí, kde byla dobrá vůle a přirozené spojenectví, za místa poněkud senzitivnější. Nyní bude po sedm následujících měsíců procházet znamením Raka. Najdeme tak více klidu v sobě, budeme umět lépe odpočívat, budou pro nás důležité rodinné hodnoty, intimita se stane přirozeným prostředím. Lépe se i nacítíme a naladíme. Bílá Luna tak bude dělat více než důstojnou protiváhu své kolegyni, Luně černé (Lilit), která v Kozorohu tak trochu tlačí na samostatnost, autoritářské projevy, ale i určitou neosobnost v chování lidí i jejich skupin.

…………………………

Aby bylo jasno, text se týká černé (Lilit) a bílé (Selena) Luny. Obě Luny jsou, abychom čtenářstvo nepletli, jen body. Body na elipse, na dráze té skutečné hmotné Luny, našeho Měsíce, kolem Země. Víceméně se shodneme, že Lilit je tím nejzazším bodem, kam až se Luna může dostat. Lilit bere tím symbolicky na sebe roli toho nejvzdálenějšího, nejskrytějšího z toho, co přisuzujeme archetypálně Luně. Neboť je jen její projekcí a odrazem. Selena je naopak naší Zemi nejbližším bodem. Projektuje tedy na sebe to vyšší a světlejší z Luny jako takové. Odráží tedy hodnoty, postupy a principy, ke kterým intuitivně směřujeme a nebo bychom směřovat měli. Či snad mohli?

Tak, jako se s každou z planet v horoskopech setkáváme v průběhu našeho vývoje (například s Merkurem při mezi 2,5 až 5 lety) v určitém období tak, abychom si manifestovali a prakticky prožili to, co je nám dáno do vínku v radixu, tak probíhá i reflexe černé a bílé Luny. Kdypak to ale je? Je vidět, že postavení Lilit i Seleny ukazuje na naše transpersonální prožitky v prenatálním období. Kdy jsme i nejsme na tomto světě. Kdy vnímáme prostřednictvím matky. Tehdy její obavy, překážky a strachy – a tedy to, co zasunuje aby mohla klidně žít – dítě cítí a ukazuje se, že podle charakteru odpovídají postavením černé Luny v jeho horoskopu. Neboť horoskop je jen individuálním otiskem reality do našeho prožívání. Naopak, to, kam matka směřuje, k čemu se upíná, kde vidí progresi, představuje symbolicky Luna bílá.

Dostáváme tak do vínku ještě než se narodíme (a můžeme spekulovat, zda do té doby není naším jediným “horoskopem” postavení obou Lun) základní polarizaci; černou a bílou. Prvotní navigaci, čemu se do budoucna vyhýbat a k čemu směřovat.

To, co nás na naší cestě k vývoji a snad jednou i osvícení zdržuje, zpomaluje a nutí nás vychutnávat si takřka až fyzickou realitu prožívání představuje ta černá strana. Tmavá, vedoucí primárně k pasivitě v přijímání nezpracovaných podnětů, které přicházejí z vnějšího prostoru. Podvědomě očekáváme zdržení, nechceme řešit něco, co nám život a komplikuje; směřujeme přeci ke světlu! A přesto ona tmavá Lilit reprezentuje ty situace, které nás zdržují, nutí, prožívat, tlačí k tomu, abychom se jim nevyhýbali, abychom se účastnili. To ona ukazuje na ty banální situace, ze kterých, nejsou-li řešeny, se mohou stát tragédie. Vzpomeňte si na slavnou fimovou scénu, ve které Mister Bean opravuje kaňku na obraze v galerii. Každý z nás nechť si vzpomene na své variace na téma černé Luny.

Bílá Luna je naopak prvkem urychlujícím, uvolňujícím a rozvíjejícím. Porozumíme-li tomu, jaké má pro nás poslání a úkoly, naše cesta životem se zjednoduší. Její povaha je – naopak od černé Luny – jinová. Vybízí tak k nacítění se, naladění se, k pozornému vnímání. Kdo takto nepracuje, může páchat dobro – aniž by prospíval jak obdarovaným, tak sobě.

Lilit je tak odrazem našeho podvědomí, toho v nás zapomínaného, utiskovaného, zatracovaného, toho, co nechceme a posléze už ani neumíme řešit, zabývat se a žít. Symbolizuje závazky a dluhy, které si takto během života, pamětlivi prvotních prenatálních prožitků, tvoříme, kupíme a tu a tam sporadicky čistíme. Ukazuje na to, kde nás osud, ti kolem nás a koneckonců i my sami sebe můžeme nachytat na švestkách. Selena je méně uchopitelnější a neprojevuje se tak dryjáčnicky. Objevuje se hlavně ve zmařených šancích, neproměněných talentech a nezvládnutých okamžicích. A tam jsme při prožívání k sobě shovívavější. Naopak, můžeme ji vidět všude tam, kde nám to vyjde, kde se přesně trefíme do podmínek, kde využijeme takřka geniálně to, co nám bylo poskytnuto.

Můžeme tedy charakterizovat naše postavení Lilit a Seleny jako to, “jak to chceme v životě mít, jak to máme nastavené”. Co nám denodenně připomíná, někdy nevybíravými způsoby, že žijeme a ukazuje, čemu se věnovat a čemu nikoli. Nabízí se tedy nazaplétat se dál do toho, co symbolizuje minulost a připoutává nás k ní. Pokusit se dál nehrát s Lilit její hry na schovávanou, hry, jež nemůžeme vyhrát a které nás brzdí. A naopak se podívat, co si osvojit, co by mělo být naším plánem na záchranu a spasení, na Selenu, v jejích znameních, domech a aspektech.

Z vyššího principu je jedno, jestli se naše cesta přibrzdí a nebo naopak zrychlí, ale stojí za to si uvědomit, že tím, kdo se pohybuje, tím chodcem, jsme my. A upravit podle toho svoje kroky.

Solara – FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA ŘÍJEN 2017

Když se to stane jednomu z nás, stane se to všem!

Říjen nás nese k bouřlivější změně a svlékání toho, co nám už neslouží. Mnohé z toho je spouštěno šokujícími událostmi a Dokonalou Bouří, na které bychom snad touto dobou už měli být zvyklí, ale nejsme. Do mnoha z nás je znovu a znovu tvrdě naráženo. To nezahrnuje jen ty, kteří stojí této Dokonalé bouři přímo v cestě, ale i ty, kteří jsou hluboce naladěni na kolektivní rovinu.

Mnoho lidí po celém světě čelí situacím, kdy všechno ztrácí. Jiní se blíží tomu, že všechno ztratí. To se stane kdykoli, kdy přehodnotíme a přeorganizujeme ve svém životě priority. Jsme obnaženější a opravdovější. A děje se to náhle.

Když zažíváme největší krizi, stáváme se součástí něčeho EPICKÉHO – něčeho, co je za naším individuálním já nebo za životem, který jsme předtím žili. Během této krize pomůže sedět jako Tichý Pozorovatel a držet všechno v Pravdivosti. Můžeme odsunout stranou své strachy a zůstat ve svém plném vědění, že toto NENÍ PŘIJATELNÁ REALITA. Můžeme se dotknout ohně nebo čehokoli, co má krize po ruce. Mluvíme s tím. Dáváme tomu lásku, Stáváme se s tím JEDNÍM. Toto spojení s ohněm nebo jinou krizí nás přenese přímo do Bezčasových Pravých Světů. Jakmile se to jednou stane, nevrátíme se odtud nezměnění.

Jakmile krize přejde, je těžké si vzpomenout, co bylo před ní důležité. Naše priority se náhle přesunuly. Všechno bylo vypáleno v Ohních Přeměny. Pokud si vzpomeneme na něco, co jsme dělali dlouho, ztratili jsme všechnu motivaci k tomu to dělat.

Když tento měsíc začínal, mnoho z nás mělo pocit únavy z bitvy. Jsme jako půda nasáklá vodou, která nesnese už ani jednu další kapku. Opravdu potřebujeme prodloužený odpočinek, ale víme, že se to asi nestane. Opravdu nechceme zažít další drama nebo Dokonalé Bouře. Nechceme být tlačeni do akce nebo se potýkat s další krizí.

V roce 1992 jsme dospěli do bodu, kdy byla Nejvyšší LÁSKA tak silná a ohromná, že naše osobní srdeční čakry nestačily k tomu, aby ji zpracovaly. Tehdy jsme měli udělat posun od našich individuálních srdečních čaker k našemu Jednomu Srdci, což je Srdce JEDNOTY. To je nekonečně silnější a rozsáhlejší emocionální tělo.

Teď to došlo do bodu, kdy potřebujeme udělat další ohromný posun. Tentokrát je to od našich individuálních já k naší Jedné Opravdové Bytosti. Naše fyzické tělo je dokonalou mapou naší Jedné Opravdové Bytosti. Skládá je z individuálních a jedinečných částí těla, které dohromady, jako Jeden, tvoří plně funkční tělo. Pokud se něco stane části našeho těla, ovlivní to celek. Například, když nás bolí zub, zbytek našeho těla se necítí dobře. Bolest našeho zubu ovlivní všechno, co zažíváme. Když nakonec jdeme se svým zubem k zubaři, nemůžeme poslat jenom ústa musí tam jít celé naše tělo.

Totéž platí o Jedné Opravdové Bytosti. Když část naší Jedné Bytosti trpí, cítíme to všichni. Pokud část naší Jedné Bytosti hladoví a my máme spoustu jídla, vytvoříme pocit hladu v jiné oblasti naší bytosti, jako je hlad po lásce a hlad po porozumění.

Tak jako neřekneme našemu zubu: „To je tvůj problém. Tvůj dost drsný, špatný problém. Poraď si s ním sám.“, tak to také nemůžeme říct částem naší Jedné Bytosti, které byly zatopeny, vypáleny nebo zbořeny zemětřeseními. Nemůžeme ignorovat ty z nás, kteří se snaží přežít v dobách, které přinášejí velkou výzvu. Když se to děje jednomu z nás, děje se to všem!

Nyní máme rozšířit své vědomí, aby vždy objímalo naší Jednu Pravou Bytost. Musíme stále prohlubovat svůj Soucit a plně objímat celé lidstvo, zvláště ty, kteří procházejí dobou výzev. Je čas zjistit, že jsme neoddělitelně spjatí s Pachamamou a všemi přírodními světy jako Jedna Pravá Bytost. Držet všechny Světy uvnitř Světů ve vyrovnání pozic do linie s Čistou Pravou Láskou. A pak všechno vzít do Bezčasových Pravých Světů Nové Reality.

Není čas přestat se účastnit toho, co se děje ve světě. Také není čas upadnout do režimu reakcí, kdy jsme neustále uváděni do bitev a oslabováni každým nejmenším, rozčilujícím detailem toho, co se děje. Už není vhodné být zaměřeni jen na svůj individuální „duchovní“ vývoj nebo osobní přání. Nemáme ten luxus být vstřebáni svým já. Není čas hledat další rozptýlení, snažit se vydělat spoustu peněz nebo si koupit nejnovější přístroj.

UŽ NEMŮŽEME ZAVÍRAT DVEŘE PŘED VNĚJŠÍM SVĚTEM.

UŽ NEMŮŽEME DRŽET SAMI SEBE ODDĚLENÉ OD NAŠÍ PRAVÉ BYTOSTI!

Všichni potřebujeme být ve stavu neustálé PLNÉ OSTRAŽITOSTI. Daleko od čiré nutnosti. Držet Paprsek se nyní stalo a stává naším Novým Normálem. Není okamžik, kdy bychom měli přestat obklopovat v kruhu planetu Láskou, Soucitem, Ochranou a Opravdovostí. Je čas stát se daleko, daleko VĚTŠÍMI! Musíme rozpínat své bytosti, abychom cítili celou planetu, celé lidstvo a Pachamamu, která sídlí v nás. A MUSÍME TO UDĚLAT PRÁVĚ TEĎ!

Pojďme cítit, milovat a chránit naší Jednu Pravou Bytost a naši nádhernou, obléhanou planetu. Pomožme těm, kteří procházejí těžkými časy, jakkoli budeme moci. Držme energetické pole Nové Reality jeden pro druhého. Energie jsou prostě příliš silné a příliš reálné na to, abychom se snažili jimi projít sami. To přesně musíme dělat. Proto jsme tady!

Tak posilujeme rezonanci Nové Reality v každém okamžiku, každým nádechem a výdechem. Musíme být stále více vyháknutí z duality a vědomě se vplétat do JEDNOTY. To není něco, co můžeme udělat později, musíme to udělat teď! Tak sloužíme jako kotevní bod pro nadcházející změnu systémů reality.

KDYŽ SE TO STANE JEDNOMU, STANE SE TO VŠEM!

Solara

www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

%d bloggers like this: