Tag Archive | hodnoty

Změny a my – odkaz od Zlatej dušičky

Mnozí chápete, že váš svět se mění. Dosud jste si však nedokázali přestavit, že spolu s ním se musí změnit i vaše životy. Víme, že mnohé změny nesnášíte dobře. Některé změny vás děsí, jiné naplňují. Ať tak, či tak, změny ve vašich životech jsou potřebné a posouvají vás na vaší cestě. Zároveň však také pracují s vaším uvědoměním a rozmetají na prach některé vaše iluze. Toto je potřeba. Mnohé stálé se bortí jako domeček z karet proto, aby byl vystaven nový život. Ale i nový svět. Zhroucení je všudypřítomné. Je to čas náhlých přeměn a velkých emocí. Rozpuštění emocí však je pro mnohé těžké, neboť se nedokáží odpojit od prožívání do té míry, aby pochopili, že to, co je potkává, je hybnou silou pro to, aby se dokázali posunout.

Tento čas je také časem bouří a časem otřesů. Jak uvnitř, tak vně. Ti, kteří se dokáží přizpůsobit, se také rychle osvobozují od mnohých zátěží. Nový věk je zde. Je toho však velmi mnoho, co je potřeba napravit a spravit. Jste k tomu vedeni. Jste vedeni, abyste nalezli ty pravé hodnoty, abyste se osvobodili. Jste vedeni sami k sobě. Snažte se nepodléhat negativním vlivům, neboť vaše psychika velmi kolísá. Může se stát, že vaše životy budou ohroženy, že budete napadáni. Stále však je zde rovnováha a je tu také spravedlnost. I když někteří pochybují. Tak, jako existuje ve vašem světě černá a bílá, je zde i mnoho bytostí, které se snaží pomoci a proti nim stojí ti, kteří se snaží využít svého vlivu, využít vašich strachů a vést vás do temnoty. Vše eskaluje a krize vrcholí. Toto období potrvá ještě mnoho měsíců. A i přesto, že se cítíte bez energie a mnohdy zcela oslabeni, je potřeba zaměřovat se na to, abyste tyto stavy rychle opouštěli.

Energie, které proudí k Zemi, jsou velice silné a velice očistné. Otevírají ve vás to nejhlubší, abyste byli ozdraveni do té hloubky, do které se vám to i za mnoho inkarnací nepodařilo. Potřebujete získat více síly sami za sebe. Pracujte na sobě a nevzdávejte se. Čeká vás mnoho nepochopení a v některých oblastech vám budou náhle strženy klapky z očí. Avšak dokud nevyvinete aktivitu, dokud nepochopíte, že si musíte pomoci sami, budete se potácet od jednoho k druhému a nebudete se cítit naplnění. Transformace jede v plném proudu a na každého z vás působí jinak. Každý z vás má svého kostlivce ve skříni a každý z vás také má jiná témata ke zpracování. Je potřeba, abyste otevřeli oči. Stále ještě je vás málo. Těch, kteří chápou, oč tu běží. Ale přijdou další. Přijdou bojovníci, kteří si dokáží zjednat úctu. Ti, kteří chtějí změnit své životy a život zde na této planetě. Projdete si obdobím, které je však důležitou dobou pro to, aby mohlo dojít k osvobození vás všech. Žádejte o pomoc a vězte, že jsme s vámi na vaší cestě. Milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Advertisement

Andělé v lidských životech – odkaz od Zlatej dušičky

Je tu tolik možností v tomto světě tvoření. Vaše omezení jsou však mnohdy velice silná a vy nejste schopni vidět jiné možnosti. Nejste však také schopni vidět rozsah a dosah toho, co si ve svých životech tvoříte. Mnohdy obviňujete lidi, události a kohokoli jiného za své neúspěchy. Ale málokdo je schopen pohroužit se do sebe samého a nalézt příčinu, neboť toto je často velice bolestivý proces. Přesto je potřeba odpoutávat se od minulosti a měnit své programy, aby došlo k posunu duše, aby došlo ke změně proudění energie tvoření. Tento čas může být vhodný pro sebezpytování. Zejména však vás stále více vede k sobě samým, ke svým rodinám, k nalézání nových hodnot. Vede vás ke své duši, k tomu, abyste sladili svět materie a svět ducha.

Probíhají zde mnohé procesy. Z jedné strany vlny energie, které omývají vnější i vnitřní. Ze strany druhé pak energie, které bortí, převrací a přetváří. A právě toto je pro vás bolestné, neboť energie sebou odnáší vaše jistoty. Ztráty jistot pak sebou nesou pochybnosti o sobě samých, nesou sebou změněné psychické stavy a tlaky, což dále pokračuje mnohými náhlými kolapsy, či propuknutím nemoci. Ne – moci cokoli podniknout. Člověk se cítí vláčený osudem, bez možnosti změny. Právě v tu chvíli je potřeba přestat bojovat, postavit se do své síly a sledovat, kterým směrem jste unášeni. Jedině tak můžete přežít bez psychické újmy.

Nároky energií v tomto čase stoupají. Tedy nároky okolí a společnosti na jedince, což vytváří rozpory a vede opět ke generování negativních a destruktivních pocitů a emocí. Naštěstí však nejste ponecháni sami sobě, a pokud se rozhlédnete kolem sebe, uvidíte mnohé anděly v lidské podobě, kteří vám stojí po boku a kteří vás nenechají padnout. Jsou tu proto, aby vám pomohli, aby zmírnili váš pád, aby vám pomohli vstát. A nejen andělé ve fyzických životech, nýbrž také bytosti, které jsou zde jako vaši strážci. Kéž byste mohli zažít, kolik bytostí stojí s vámi v boji proti temnotě. Kolika z vás již bylo tolikrát ukázáno, že existují zázraky. Není tu jen temnota. Je tu také láska a je tu naděje. Je tu radost, která odpuzuje zlo. Je tu soucítění, které odmítá trestat ostatní, ale také sebe samé. A proto věnujte sobě samým tolik lásky, co jen můžete. Věnujte ji i těm, kteří již s vámi nejsou, neboť mnozí již nemohou napravit své chyby. Avšak nikdy není pozdě odpustit. Je tu mnoho bytostí, které po odpuštění touží a mnoho z těch, kteří odpustit mohou. Odpuštění vám uleví od vašich zátěží a ozdraví vaše už tak těžké životy. Čím lehčí půjdete do dalších dnů, tím lépe budete vše zvládat. Čekají vás náročné dny, ale nezoufejte. Vždy se vše děje z určitého důvodu. Vy jen potřebujete stále cítit klid ve svých srdcích. Buďte shovívaví k ostatním a postavte se sami za sebe. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Musíme zachránit sami sebe – odkaz od Zlatej dušičky

Na tomto světě je mnoho nešťastných. Jsou to ti, kteří nepochopili svou cestu, neznají sami sebe a odporují zákonům stvoření. Vše v tomto čase se rozlévá jako oceán a vy jste ti, kteří jako ryby brázdíte tímto světem. Zdá se, že bez cíle, bez pochopení svého směru. Mnozí však s pocitem svobody a rozlehlých plání, kde je možné zažít vše, co existuje. Život je rozmanitý stejně tak, jako existují mnohé druhy smrti. Tou nejhorší pak je fyzicky zemřít bez pochopení toho, jaké příležitosti byly zmarněny. Jako ti tažní ptáci se vracíte zpět do nových těl, abyste zakusili život. Neuvědomujete si, že život je tu v mnohých podobách a je nesmrtelný, stejně jako vy. Tápete a zavíráte oči před mnohými pravdami, myslíte si, že víte vše, že jste ti povolaní. Avšak je toho tolik, co nejste schopni obsáhnout.

Na vaší cestě vám mnohdy mohou pomoci některé vaše iluze, kterým věříte. Většinou však právě tyto brání vašemu postupu, vašemu uvědomění a vašemu probuzení. Přesto tento čas ještě přinese mnoho dalších probuzených. Dostanete se do fáze, kdy si budete muset vybrat, stojíte jako lidstvo na rozcestí. Mnozí odejdou do jiných světů. Tento svět bude stažen do hlubin, pokud se vaše vědomí plně neotevře. Vyznáváte různé hodnoty, je tu však čas, kdy se musíte spojit a hledat to, co máte společné, ne to, co vás rozděluje. Vaše priority jsou mnohdy zvrácené a vy nevidíte následky své slepé víry.

Svět se dělí a také hustota v tomto světě změní podobu. Nechtějte vše hned, je potřeba položit pevné základy, neboť v opačném případě bude vše pouze na vodě a v některých místech tohoto světa doslova. Bytosti Země mohou být zachráněny. Musí však zachránit samy sebe. Krize dohání tento svět. Mocní jsou nemocní a zdraví vědí, že je potřeba svět uzdravit. Uzdravit se však musí nejprve každý jednotlivec tohoto světa. Jako invaze kobylek jsou negace, které vás často obklopují. Člověk by měl posilovat své smysly a nejen toto by mělo být součástí vašich školních osnov. Stále je vám opakováno mnoho z toho, co je prioritou. Přesto jsou zde informace, na které ještě nejste připraveni. Nejprve je potřeba růst a zbavit se svých domnělých představ o životě a o stvoření. Uniknout můžete pouze svým vlastním přičiněním a to obnáší pustit se svých připoutaností a otevřít se životu. Přetvořit svůj vnitřní svět a stále hledat nové úhly pohledu, neustrnout.

Člověk se vyvíjí rychlým tempem. Technologie jsou stále propracovanější. Je tu však potřeba zejména vývoj ducha a transformace. Pokud tato slova nedokážete vnitřně procítit, pokud nesouzníte, pak máte před sebou ještě dlouhou cestu. Blíží se však doba Slunovratu. Tento čas je celé věky posvátný. A tyto energie lze využít k tomu, abyste požádali o pomoc mocné svého rodu, abyste se obraceli ke svým ochráncům a prosili přírodu, aby se nad tímto světem slitovala. I přesto, že mnozí z vás dělají vše pro to, aby Země byla zničena. Žádejte o očištění od negací, které vše ovlivňují. Žádejte o mír a šťastné životy. Projdete tímto časem velmi rychle a brzy zesílí mnohé vlivy, které vás mohou uvrhnout do většího chaosu. Vy se však snažte být vnitřně klidní. Naslouchejte rytmům Země a hledejte posvátný klid ve svých srdcích. Jedině tak můžete zvládnout cestu, která vás čeká. Milujeme vás a žehnáme vám. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/

ASTROLOGŮV ČERVENEC

Oba letní měsíce jsou každoročně prověrkou našeho ega. Po dlouhé době se uvolňují tlaky, kteými nás svírá doba, čas a úkoly. Dostáváme prostor sami pro sebe a čeká se, že jej využijeme co nejlépe a nejefektivněji pro nás samotné.

A prázdniny nabývají na významu i tam, kde nejsme školáky. Je třeba dát trochu prázdna duchu, duši a tím pádem je možnost objevit, pokud jsme takto uvolněni, i další souvislosti naší existence.

Určitě nás budou zajímat Jupiter a Saturn. Tam, kde je na nebi a v horoskopech najdeme, tam se budou dít důležité věci a odtamtud budou přicházet i důležité úkoly. Saturn bude v celém sledovaném období retrográdní ve znamení Vodnáře. Bude tak spolu s námi symbolicky řešit naše vize, plány a přístup k životu. V první části roku jsme mnoho vymysleli, o leccos se pokusili a nyní je třeba přijmout vyhovující a z našeho života vyhodit to, co nevyhovuje. Protoře Saturn je planeta kolektivní, bude se jednat zejména o ty sféry našeho života, v nichž sobě nebo jiným stanovujeme hranice a nebo dáváme pravidla.

Jupiter bude do konce července retrográdní v Rybách a poté bude dál couvat, ale již znamením Vodnáře. Mělo by nás tak zajímat, že naše vize budou v první polovině července v dobrém i zlém konfrontovány s realitou. Bude třeba se rozmýšlet, rozhodovat, ale i rozmyslet. Rozmyslet, jak dál.

Dále pozorujme Uran, ovlivňuje naše vědění, vědomí a životní ambice, zkrátka to, co bychom chtěli dosáhnout plus cíle prostředky, kterými bychom toto chtěli uskutečnit. Až do polovice srpna půjde Uran dopředu znamením Býka a poté se i on otočí do retrogradity. Stane se to vprostředku znamení Býka na začátku kauzálního těla. Dá se tak čekat, že osobně nás doběhnou plány a představy a budeme se muset projevit. Nebude stačit si jen myslet a chtít.

Vážnější to pravděpodobně bude i v ekonomické sféře jednotlivců i státu, začnou se projevovat první problémy s doposavad spíš ve společenské rovině vnímané aktuální krize.

10.7. nás čeká nov ve znamení Raka, na 19. stupni. Bude samozřejmě důležitý nikoliv jen pro Raky, ale všechny z nás, kteří máme v tomto znamení některou z vlastních planet. Kromě konjunkce Slunce s Lunou najdeme i Mars s Venuší spolu ve Lvu v opozici se Saturnem ve Vodnáři a obě skupiny planet v kvadratuře s Uranem v Býku. Dá se tak čekat vznik nových myšlenek, témat na obecné rovině, ale i úkolů a projektů ryze osobních nebo partnerských. Půjde o to, abychom v nějaké podobě prověřili své hodnoty a představy o tom, jak jsou naplňovány. Nejspíše se bude nutno něčeho vzdát, a to doslova, právě proto, aby jiné a pravděpodobně vhodnější záležitosti dorazily. Může se jednat i o období mezigenerační diskuse, začátek i konec vztahů, dohod, domluv. Leccos se může dít transformačního s technikou a technologiemi a v oblasti majetků se též může objevit poznenáhla něco zlomového. Dá se říci, že tento nov přinese do života úplně nová témata, často taková, kterými jsme se letos ještě nezabývali.

Úplněk 24.7. na druhém stupni Vodnáře bude jistě přelomový. Do našeho života již naplno vtrhnou nová témata spojovaná s novými myšlenkami a přístupy k řešením těch stávajících. Nebude to zase tak fungl nové, to, co se objeví, bude předcházeno různými signály a bude spojeno s tím, čím jsme se v první polovině roku zabývali každý z nás jen v úvahách a představách. Nyní se to konkretizuje. Luna bude v konjunkci se Saturnem, Slunce již ve Lvu a boj se bude dít na styčné linii staré – nové, svoboda a nesvoboda. Tradiční vymezení ve společnostech se pozvolna budou měnit právě pod taktovkou nového pohledu na věcí.

Ondřej Habr

BŘEZEN V KOSTCE

První část března patří ještě k zimě a jejím tématům. Poslední zimní měsíc je již přechodový a přivádí nás do jara. Slunce je v tomto období ve znamení Ryb. Ve vlastních životních tématech jdeme hodně do hloubky a do nitra. Hledáme často na pozadí běžného dění sebe sama a smysl vlastní existence. Je tu i klíč k motivům pro naše zásadní činnosti. Přichází tak čas čištění a pročišťování v oblasti těla i ducha. A také ideální čas na dovolenou.

Během března a dubna proběhne několik zajímavých klíčových momentů, ve kterých se bude lámat chléb. Určitě nás zaujme úplněk 28. 3. a novoluní 13. 3. Podívejme se na to, zda se nám bude ukazovat lepší budoucnost než v podobných postaveních Slunce a Luny v předchozích dvou měsících.

Novy jsou většinou momenty, ve kterých lze ukončovat (a také se sama od sebe ukončují) některá osobní témata a rovněž se v nich dá začít cosi nového. Úplňky jsou naopak chvíle, ve kterých se zviditelní to, co bylo trendem, to, co bylo skryto a ukáží nebo napoví se nám další indicie k posunu na naší životní cestě.

Tedy 13. března se sejde Slunce s Lunou s Venuší a Neptunem. Tady čekejme na prahu jara zásadní životní zlom. Dovolím si predikovat na celospolečenské úrovni jednoznačnou změnu v přístupu k aktuální koronavirové kauze. Na rovině osobní pak lze spatřit restart osobních témat. Začneme fungovat o dost jinak. samozřejmě bude to chvíli trvat, než se globální tranzity propojí s naším horoskopem. Nicméně tady čekejme impulz. Z konjunkce planet v Rybách s Plutem v Kozorohu čekám, že to silné a zdravé v nás zvítězí nad pochybnostmi a nejasností v životě. Uvědomíme si, že už nelze dál žít v nejistotě a podnikneme podle toho příslušné kroky. nebudou jednoduché, ale zdravá a přirozená touha po jednoznačnosti a stabilitě se postupně prosadí. I kdyby to trvalo měsíc.

Následovat bude úplněk 28. března. Až mě překvapuje, jak příznivý to může být okamžik. Snad jako bychom si kompenzovali ten blbý čas v lednu a únoru. Slunce v konjunkci s Chirónem a velký vzdušný trigon Luna – Saturn – Mars (v konjunkci se severním uzlem) nejspíš nastartují nové aktivity a asi bude v tu dobu dost jedno, na jakém stupni bude rozvolnění limitované úřady. Ať tak nebo tak, bude se jednat o vyléčení traumat, dostaneme příležitost se zahojit (vliv Chirónu v konjunkci se Sluncem). V konjunkci se Sluncem bude ale i Venuše a tak se dá opravdu čekat razantní a silné (bude to probíhat v Beranu) prosazování vlastních hodnot.

Kromě velkých aspektů jako jsou novy a úplňky se setkáme i s řadou dílčích ukazatelů, které budou lemovat naši cestu a ukazovat směr. Po celý březen bude Uran v Býku držet kvadraturu se Saturnem ve Vodnáři aspekt vyvrcholil v předchozím měsíci a znovu se vrátí ve druhé polovině roku. Symbolizuje konflikt mezi starým a novým, mezi zásadami a svobodou, mezi evolucí a revolucí. Do našich horoskopů, protože se jedná o společenské, kolektivní planety, se bude promítat rozporem mezi našimi jistotami a nejistým společenským působením na nás. Nedoporučuje se nic nového začínat pokud nebudeme mít jasno v tom, jak budou naše akce přijaty.

1. 3. bude Merkur v kvadratuře s Lilith v Býku a tak nebude zcela jasné, co cheme, budeme též těžko argumentovat, 5. 3. bude Slunce v kvadratuře s lunárními uzly, bude nutné překonat podvědomé reakce v chování, bude nutné se přesunout, přemístit, změnit prostředí nebo náhled na věci. 11. 3. se sejde Slunce s Neptunem, což způsobí chaos a zmatek, ale také rozpuštění dosavadních představ o tom, jak bychom se měli realizovat (konec iluzí). Zároveň bychom si den měli vyhradit sami pro sebe a vlastní plány. 16. 3. bude Slunce v sextilu s s Plutem, což by mělo přinést velkou oporu pro to, co potřebujeme uskutečnit, 22. 3. nám napomohou podmínky, Mars bude v trigonu se Saturnem a tak bude vhodné se pustit do něčeho komplikovaného, půjde vyžádat si radu a podporu, 28. 3. bude Mars na severním uzlu a pro nás šance začít něco, co jsme delší dobu odkládali a co je v souladu s našimi osobními procesy, 31. 3. sextil Slunce se Saturnem přináší jistoty a pravidla, která dovedeme dobře nastavit.

V souhrnu březnové aspekty působí optimisticky. Uvidíme ale z jaké hloubky se budeme škrábat na povrch a jakými traumaty budeme zatíženi. Aspekty budou podporovat odvážné a ty, kteří se nebojí komunikovat. Po lednu a únoru se zdá, že dostaneme více prostoru pro pohyb a vlastní realizaci. Věřím, že data, která jsou před námi, nejsou jen vizí, k níž bychom se měli upínat, ale body, jež nás posunou na základě podpory planet k novým životním metám.

Ondřej Habr

Informační bouře – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, neobávejte se vašeho osudu. Osud je jen souhrn toho, čím jste vy sami přispěli do svých životů. A proto dostáváte to, co je vám určené. Nemůžete nikdy dostat méně nebo více než to, co unesete. Nebojte se tedy ničeho, co nyní ve svých životech máte. Váš osud je upředený a na vás je, abyste žili tak, abyste svůj život obohatili. Vždy si můžete vybrat, jak budete reagovat. Zda pozitivně nebo negativně, vždy máte volbu. A toto se vztahuje i na současnou situaci, na svět kolem vás. Pohled každého z vás je zcela jiný, je to vaše osobní realita. Dalším pohledem je to, jak se dívá celá společnost a to je kolektivní realita. Aby se změnil pohled kolektivní reality, je potřeba změnit pohled jednotlivých účastníků a proto je zde neustále apelováno, abyste začali sami u sebe, abyste se spojovali do větších skupin, jen tak se vaše síla násobí. Je zde důležité měnit nazírání, otevírat své vědomí a hledat pravdu. Pravdu, kterou vám neřeknou vaše média, pravdu, kterou nepoznáte, dokud se neponoříte sami do sebe, dokud si nevyslechnete více zdrojů. Probíhá zde informační bouře, kdy pravda je vědomě odstraňována. Právě proto je potřeba, abyste vše analyzovali a slepě nevěřili.

Lidé Země, musíte pochopit, že tento čas vás učí nalaďovat se na Zdroj, učí vás návratu k zemi, k sobě samým, k přírodě a k hodnotám. Ale také k lásce k sobě samým, učí vás nebýt obětí a stát se (sebe)vědomými bytostmi. Je zde plno nepochopení, plno zmatení. Je zde mnoho nepokojů ve vašich srdcích. Cítíme frustrace, zmatky, cítíme bolest, která se rozlévá ve vašich srdcích. Mnohé emoce se tak dostávají na povrch a odcházejí. Žádejte o pomoc, žádejte. Neboť vám může být dáno, ale také odebráno to, co již nechcete nést nebo nejste schopni nést. Vaše budoucnost je ve vašich myslích nejistá. Je však důležité si uvnitř sebe udržet pevnou víru a klid, je důležité být přítomní. Čas teprve ukáže, kam vás zavede vaše cesta. Každého však podle jeho vnitřního naladění. Je zde velká šance, že nakonec dokážete vše obrátit v dobro pro všechny, v dobro pro celý svět. Nezapomínejte také na Zemi. Neboť i ta se bouří a extrémy, které vidíte ve společnosti, se projevují také na Zemi.

Lidé Země, spějete do času, který je začátkem nového věku. A to přináší těžkosti, které je potřeba překonat. Jste však již připraveni. Jen ještě potřebujete dojít do bodu, kdy pochopíte, že řešením jste vy sami. Vy sami se musíte rozhodnout a změnit to, co vám neslouží. Ještě však jste nepadli na úplné dno. Až se toto stane, pak teprve se probudí vaše velká tvořivá síla a nezůstane kámen na kameni. Žijte však v míru, lidé Země a milujte sebe samé a jeden druhého. I my vás milujeme a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

ČERVEN V KOSTCE

Společná cesta

Slunce v Blížencích přináší pohyb, cesty a setkání. My sami si vymezujeme vlastní místo na světě (v čase Panny si jej pak potvrzujeme). Letos bude konec jara poznamenán retrográdní Venuší. Ta se pohybuje od 13. května do 25. června zpětně znamením Blíženců a přinese tím pádem do života hodně zajímavých poznatků. Venuše je retrográdní zpravidla v každém druhém roce a takové období přichází s významnými změnami preferencí, hodnot, ale třeba i pohledů na majetek a vlastnictví.

3. června se Venuše sejde se Sluncem v Blížencích a obě planety vytvoří kvadraturu s Marsem v Rybách. Konstelaci bychom mohli vnímat jako potlačování, vymlouvání se, zavádění v klam a omyl. Také i hledání cest a východisek v situacích, které se zastavily. Tak opatrně, aspekt nás vede k přímosti a pravdivosti.

18. 6. se otáčí do retrogradity letos podruhé Merkur. Tentokrát se bude vracet zpátky znamením Raka. Dalo by se tedy v následujících dnech čekat posílení rodinných vazeb, zvýšená intenzita vzpomínek a nějaké ty návraty, třeba i symbolické, domů.

(Image by Magda Wasiczek)

21. června tu je nachystaný nov na letní Slunovrat a nadto ještě v širší konjunkci se severním uzlem (ten již bude v tu dobu ale v Blížencích). Samotný slunovrat nastane těsně před půlnocí 20. června. Slunce s Lunou budou tedy v kvinkunxu se Saturnem na začátku Vodnáře. Aspekt by se dal nazvat Je třeba udělat pořádek. Tématem novu budou jak záležitosti rodinné a citové, tak i potřeba se vyznat ve světě, zanechat na něm nějakou stopu. Možná budeme řešit i to, jak nás kdo bere vážně a jaké jsou naše povinnosti a kterak se o ně (ne)umíme dělit. A protože slunovrat je i začátkem lépa, dá se říci, že popsané trendy budou v nějaké podobě fungovat i během následujících měsíců a otevřou fakticky dlouhodobější trendy.

30. června nastane přesná konjunkce dvou retrográdních planet, Jupiteru a Pluta. Sejdou se na 25. stupni Kozoroha. Tento bod si jistě pamatujete. Sešli s v něm v lednu Pluto se Saturnem a na začátku dubna právě Pluto s Jupiterem, když ještě obě planety šli dopředu. Téma tudíž známe, své reakce na něj tentokrát opět nikoli. Nicméně můžeme predikovat, že naše důležitá témata, o kterých jsme se domnívali, že se v nějaké podobě stihla od toho těžkého začátku ledna stabilizovat, opět otevřela. Zda v dobrém či tom druhém, jestli k dořešení či potvrzení toho, co probíhalo na jaře, již závisí na horoskopech každého jednotlivce, astrolog jen upozorňuje.

Zdá se, že konec jara bude letos poněkud rušný. Přesto aspekty dávají šanci těm, kteří jsou otevření, vnímaví a nebojí se jít tam, kde jsou jejich úkoly a místo. Přejme si, ať na jaře roste to, po čem nejvíce toužíme a co milujeme!

Ondřej Habr

BŘEZEN V KOSTCE

Slunce je 20. března na začátku znamení Berana a v kvadratuře s lunárními uzly v Raku a Kozorohu. Budou tu tedy změny vyvolané našimi vlastními potřebami. V nastávajícím období budeme aktivně přistupovat k tomu, jak je náš svět nastavený a budeme se snažit jednat podle sebe, překonávat překonané a hledat nové cesty. Luna ve Vodnáři v okamžiku rovnodennosti v kvadratuře s Venuší v Býku a Proserpinou ve Štíru symbolizuje potřebu nezávislosti, ukazuje rovněž na změny, tentokrát vyvolané tím, že si uvědomujeme, o co v našich životech aktuálně jde a měníme proro vlastní hodnotové žebříky. I vlivem Prozerpiny se snažíme v tom být důslední, a mít odstup. Mars se setkává v Kozorohu s Plutem a Saturnem, což lze interpretovat jako konzervativní náhled na svět, tlak na postupnou změnu, nespěcháme, ale víme, kam směřujeme. Událostem loňského roku rozumíme, na rozdíl od předchozího roku již víme, o co se jedná a máme procesy v rukou. Saturn na konci Kozoroha v (nepravém) sextilu s Lunou, to je další ukazatel konzervativního naladění. Takže revoluce nenastává, spíše evoluce a postupné kroky snad k tomu, abychom se zbavili toho, co nás tíží. Velmi dobře aspektovaný Merkur v Rybách přináší souznění, pochopení a snad i nadčasový klid. Na druhou stranu přeje nekontrolovatelnému šíření všeho, co není jasné, konkrétní a definované, snad i erozi stávajících struktur.

Na začátku března je na pátém stupni v konjunkci Lilit s Chironem. Přesná konjunkce bude 4. března. Proto je tu i bouřlivé období, ve kterém spontánně a velmi aktivně řešíme to, co nás trápí. Některé zábrany padají a tak se neostýcháme.

Od začátku března až do 10. 3. je retrográdní Merkur, zpětně prochází Rybami, navrací se až na 30. stupeň Vodnáře. Do našich životů přináší zpomalení. Vracíme se po vlastních stopách a hledáme smysl a význam toho, co jsme v minulých měsících uskutečnili. Shledáváme se se ztraceným.

(Image by Ans van de Sluis)

9. března se Slunce v Rybách setkává s Neptunem, setkání je důležité, Neptun aktuálně Slunci vládne. Tento den si budeme pamatovat. Během jeho událostí lze měnit vnitřní nastavení a přesvědčení. Lehčeji se opouští stará cesta a hledají nové směry. Také i proto, že Venuše bude na pátém stupni Býka v konjunkci s Uranem.

V poslední březnové dekádě se schází na 25. a 26. stupni Kozoroha Mars nejprve se Saturnem a pak i Plutem. Zde budeme odkazováni k událostem proběhlým loni. V nějaké podobě budou loňská témata vyžadovat náš zásah, intervenci a pozornost. Bude možné měnit to, co je pro nás nepříznivé. Bude možné výrazně stabilizovat to, co se hroutí nebo před zhroucením se zdá být. Pravda, ne všechny kroky budou svobodné a odvaha, kterou budeme muset projevit, bude muset být v řadě případů velká.

22. března vstupuje Saturn na několik týdnů do znamení Vodnáře, 11. května se otočí a 1. července se ještě na několik měsíců navrátí do Kozoroha. Doba, po kterou bude Saturn ve Vodnáři, může být časem stabilizace vlastních plánů, dobou, ve které budeme hledat vhodné podmínky pro to, co chceme uskutečnit. Lze také sdílet vlastní hodnoty, setkávat se a přesvědčovat, interpretovat své pojetí životních hodnot.

Důležitou roli v našich životech bude mít novoluní 24. března na 5. stupni Berana. Slunce i s Lunou se sejdou také s Lilit a Chironem a tak nejenže se jako mávnutím proutku může v některých aspektech změnit náš život, protože budeme přímo konfrontováni s nevyhovujícími podmínkami nebo aktivitami, ale tento čas může být i léčivý, bude možné porozumět a pochopit vlastní situaci a bude tak jednodušší smíření a zklidnění. Současně běžící sextil mezi Merkurem ve Vodnáři a Uranem v Býku ukazuje na to, že velkou roli bude mít komunikace, respektive její využití.

Zdroj: Ondřej Habr

ASTROLOGOVY PRÁZDNINY V KOSTCE

Z dlouhodobého pohledu na nás bude shlížet kvadratura Jupiteru ve Střelci a Neptunu ve znamení Ryb. Také sextil Saturnu v Kozorohu s Neptunem. První aspekt přináší do duší neklid, nejistoty a pochybnosti nad volbami, jež jsme v učinili. Zkoumáme postupně jednotlivé aspekty našich výběrů. Nejsme si jistí a něco nám ještě nezaklaplo. Možná jsme to my, kdo se nenaladil a nepřizpůsobil? Třeba jsme v sobě zanechali něco starého, co nevyhovuje už tomu novému světu, který si postupně od začátku roku pod obrovským tlakem koncentrovaných sil Saturnu, Pluta a jižního uzlu v Kozorohu vytváříme na základech světa starého, patřícího už minulosti předchozícho roku a roku před ním.

Druhé propojení, tedy Saturnu s Neptunem přináší naopak jistotu a pevnou víru, místy až silně zapálenou. Jsou témata, která nás nadchla a jsou záležitosti, jimiž jsme se rozhodli řídit. Jako červená nit se táhnou už celým prvním pololetí tohoto roku a jsou vzpruhou v časech těžkých, zaklením v momentech silných transformací i zakletím v dobách, kdy pochybujeme a jejich víru v drobných ztrácíme na osudových křižovatkách tohoto roku.

Během léta zažijeme několik silných momentů. Tradičně k nim budou patřit letní úplňky a novy. Samy o sobě budou velkými tématy, která přihrají do života silné situace, jež se budou v následujících dnech a možná i měsících řešit. To, co proběhne během úplňkových dní a nocí, se samozřejmě nezjeví samo o sobě, bude to výslednicí přediva dějů posledních měsíců a uzly na tomto předivu budou i uzly v našem životě. Rozetnout či rozvázat? Rozhodnutí a styl provedení budou již záviset na nás samých.

Nov 2. července nebude tak magický jako loni. Spíš prozaický. Přinese opozici Slunce, Luny a severního uzlu v Raku s Plutem, Saturnem a jižním uzlem v Kozorohu. Kolem tohoto data se rozhodne. Napětí vnější i vnitřní bude velmi silné a rozhodovat se bude naše vlastní nitro na základě pocitů, dojmů, zkušeností, kterých nabylo a budoucnosti, kterou si vysnilo. Neříkám, že úplně, ale do jisté podstatné míry nebudeme mít události a jejich výsledky pod kontrolou. Budou se zde koncentrovat silné energie, však se v jistém smyslu střádaly už od počátků tohoto roku. Nebude tolik záležet na detailech hmotných, jako na pocitech, emocích a schopnostech s nimi pracovat.

Úplněk 16. července na 24. stupni Kozoroha přivede do opozice Slunce, Venuši a severní uzel v Raku s Lunou, Saturnem a Plutem spolu s jižním uzlem v Kozorohu. Tady můžeme čekat, že změny nazrálé dříve a naznačené novem, se definitivně projeví. Bude se to tak týkat hodnot, zásad. Pravděpodobně déle nebude možné se tvářit, že nic neprobíhá, nejspíš zde bude nutno reagovat. V opozici bude i Neptun v Rybách s bílou Lunou v Panně. Chuť být vstřícnými se tu bude střídat s nepochopením, proč by se tato přednost měla projevovat zrovna některým z konkrétních způsobů.

Úplněk 15. srpna přijde s mužsko-ženskými tématy a s otázkou stability a udržitelnosti toho, co žijeme. Zjistíme, kterak na tom ve skutečnosti jsme. Slunce s Venuší, Marsem a Juno ve Lvu se tu postaví do opozice se samotinkou Lunou ve znamení Vodnáře a uvidí se a zažije se, co unesou naše city a zvládne naše svoboda.

Nov na 6. stupni Panny na konci prázdnin přinese vystřízlivění a koncentraci na konkrétní témata. Jako by tu už přicházel čas, kdy je záhodno dát záležitosti do pořádku a uvědomit si priority dalšího postupu. Slunce se sejde na začátku znamení Panny nejen s Lunou, ale také s Merkurem, Venuší i Marsem a Juno. Očekává se, že v tento čas položíme základy tomu, co se bude dít asi tak do konce roku.

Od 7. 7. až do 1. 8. bude letos podruhé retrográdní Merkur. Bude couvat znameními Lva a potom i Raka. Nedá se říci, že se první půlka velkých prázdnin nepovede, bude však jiná než bychom čekali. I my budeme jiní, soustředěnější, pozornější, možná si odpočinek necháme až na druhou polovinu léta. V té první se často budeme po něčem shánět. Často to nebudou témata z vnějšího světa, ale něco, co chybí nám osobně.

Až 11. 8. přestane být retrográdní Jupiter, otočí se na přímou cestu na 15. Stupni Střelce a poprvé od 10. dubna, kdy začal couvat, si pořádně vydechneme a začneme poklidně plánovat, studovat, cestovat. Ne že by první polovina prázdnin za to nestála, ale s retrográdním Jupiterem i Merkurem to nebude tak úplně ono.

12. srpna se do retrogradity otočí Uran. Bude couvat ze 7. stupně Býka až do ledna následujícího roku, zastaví se až na stupni třetím. Tento retrográdní pohyb přinese do životů pravděpodobně uklidnění a potřebu srovnat se vnitřně s tím, co se stalo v prvním pololetí. Budeme hledat význam proběhlého dění, budeme akceptovat novinky a včleňovat je do života. Vynalézavost uplatníme na konkrétní akce, naše úkoly již jsou z první poloviny roku vytyčeny a cíle nalezeny.

Po celé období se Sluncem ve znamení Raka, do 23. července bude znatelné napětí mezi sny a skutečností, mezi vnějším a vnitřním světem; v rodinách, společnostech, komunitách a snad i národech. Sny se přece mají plnit a to do té doby, dokud si je pamatujeme. Bude to doba, kdy budou znát velké snahy vše rozklížené, nestabilní, nové, nově přestavěné dát do pořádku, systému a zařadit do kontextu i souvislostí. Pokud budou překážet fakta, mohou být přehlížena nebo vymýšlena na místě nová.

Po 23. červenci již půjde hodně věcí snáz, Slunce se přesune ze vzdorujícího často ze zcela iracionálních důvodů Raka do spolupracujícího Lva. A začne pomalu fungovat i jeho trigon s Jupiterem ve Střelci, zejména co se tento na začátku druhé srpnové dekády otočí ze zpětného chodu do direktního. Objektivně tak bude druhá polovina velkých prázdnin vstřícnější realizaci a procesům.

Tak jak je léto vrcholem roku, tak se zdá, že červenec a srpen, zejména ten první z měsíců, budou i vrcholem pro letošní události. Co se má stát, to se stane a my uvidíme i se zúčastníme těchto záležitostí. Jak v roli hlavní, v ní si především přejme štěstí a schopnost dělat správné věci ve správnou chvíli, ale tak i v rolích epizodních a podpůrných, ve kterých ať je nám přán nadhled, vstřícnost, laskavost, ale i rozhodná důslednost.

Ondřej Habr

KVĚTEN V KOSTCE

Na dveře klepe další měsíc. V paměti ještě máme zážitky z dubna, z času, který asi pro většinu z nás nebyl zcela běžný. Podívejme se, v čem bude nový a zajímavý ten květen. Třeba nám to bude inspirací pro to, co dělat a čeho se vyvarovat.

Květen začneme se Saturnem, který se bude spojovat s jižním lunárním uzlem ve znamení Kozoroha. Dá se tedy očekávat, že procesy budou zpomalené, leccos bude zastavovat proto, abychom si záležitosti dořešili, abychom dozráli a stabilizovali se. Merkur v Beranu v kvadratuře s lunárními uzly v Raku a Kozorohu nám vysvětlí, jaká jsou pravidla.

3. května přejde Lilit po devíti měsících ve Vodnáři do Ryb. Jestli v předchozím znamení jsme společně s ní řešili prostřednictvím nekompetencí to, co nejsme a kým bychom měli být; to, co si dovolíme a co bychom si dovolit mohli, nyní v Rybách to bude téma hluboké důvěry. Pochybnosti se postaví proti jistotám a nebude zcela jasné, kde je pravda a které řešení je ve skutečnosti správné.

Na sedmý květen máme nachystané dvě opozice, Slunce v Býku proti Proserpině ve Štíru ukazuje na nutnost vybrat si a přitom se podřídit vyšším zásadám a pravidlům, které platí v tuto chvíli univerzálně. Opozice Marsu v Blížencích a Jupiteru ve Střelci nám také dává na výběr. Zda zvolíme řešení komplexnější, velkorysejší a možná zdlouhavější či se rovnou pustíme do akce. Venuše v Beranu bude v kvadratuře se Saturnem v Kozorohu a tak některé věci budeme muset se naučit dělat jinak.

9. května se Venuše dostane do kvadrátu s Plutem a tam bude jasné, že jsou tu určité principy, které je potřeba dodržovat. Budeme pracovat s vlastní vnitřní sílou a hledat to, co je pro nás z mnoha záležitostí, kterými se zabýváme, opravdu důležité.

11. května nás podpoří trigon mezi Saturnem v Kozorohu a Sluncem v Býku, o tři dny později zase trigon kozorožího Pluta se Sluncem, který popoběhne jen o několik stupňů dál.

(Image: “Wisteria Tree” by Kobaken++)

Venuše s Uranem spolu v Býku a splněná přání se dostaví 17. května. Zvlášť když budou obě planety v sextilu současně s Marsem v Raku a Lilit v Rybách. I kdyby se sny moc neplnily, i tak přijdou silné citové a emoční okamžiky.

21. května přejde skoro synchronně Slunce spolu s Merkurem z Býka do znamení Blíženců. Otevře se nám nový svět a doslova nové podmínky pro řešení našich záležitostí a vcelku široké pole působnosti pro talenty.

V poslední květnové dekádě bude Neptun v Rybách v příznivém aspektu s lunárními uzly v Raku a Kozorohu. Vliv bude asi nejsilnější 27. května, kdy se s Neptunem v Rybách sejde i Luna. Očekávejme nadprůměrně citové a emotivní období.

Tak jak to po sobě čtu, vidím v konstelacích plusy, které nám pomohou vidět tak trochu do mechanizmu dění a do sebe, a zároveň i mínusy nutící nás se sebou něco dělat, nesnažit se jen udržovat to, čeho jsme dosáhli.

Každopádně nám přeji krásný máj, pravděpodobně nejhezčí měsíc roku, čas, ve kterém pracujeme z celého roku nejvíc s hodnotami, a období, v němž si pro další měsíce hodnotové vzorce vytváříme a stabilizujeme.

Ondřej Habr